Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM30000 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 0b<br>25.12.1699 1,699.00 25.12.1699 0b rg20090515630467 Om protokollen <HTML><b>&lt;side 0b&gt;</b></p> <p>3.</p> <p>1699-1712</HTML> <side 0b> 3. 1699-1712 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30002 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>25.12.1699 1,699.00 25.12.1699 1a rg20090515630467 Om protokollen <HTML><b>&lt;side 1a&gt;</b></p> <p>J Jesu Nafn</p> <p>Namdal jus 1699 – 12</HTML> <side 1a> J Jesu Nafn Namdal jus 1699 – 12 ,Jesu Jesu, ,(tom), Jesu Jesu _Jesu ge2020p_ ,(tom),
TINAM30004 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 13 January :/ saasom det strenge Veirlig den udj lofven mentionerede dato 12 January forhindret /: er holden ordinarie sageting paa sedvanlige tingstæd Edshov udj præsent af Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged H<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup>Jacob Jespersøn samt Laurættismænd nemlig Jacob Rusch i Hans Graais stæd, Olle Diderichsøn Edshov udj Olle Mulstads stæd, Anders Christensøn Kolvereid i stæden for Niels Erichsøn Hemsnes, Hendrich Lysøen, Olle Mouritzøn Røsøen, Johan Pedersøn Løføen, Olle Tørresøn Silleset og Olle Schej, da er som følger passeret_</HTML> Anno 1699 d. 13 January :/ saasom det strenge Veirlig den udj lofven mentionerede dato 12 January forhindret /: er holden ordinarie sageting paa sedvanlige tingstæd Edshov udj præsent af Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn samt Laurættismænd nemlig Jacob Rusch i Hans Graais stæd, Olle Diderichsøn Edshov udj Olle Mulstads stæd, Anders Christensøn Kolvereid i stæden for Niels Erichsøn Hemsnes, Hendrich Lysøen, Olle Mouritzøn Røsøen, Johan Pedersøn Løføen, Olle Tørresøn Silleset og Olle Schej, da er som følger passeret_ ,Anders Christensøn Kolvereid,Hans Graais,Hendrich Lysøen,Jacob Jespersøn,Jacob Rusch,Johan Pedersøn Løføen,Niels Erichsøn Hemsnes,Olle Diderichsøn Edshov,Olle Mouritzøn Røsøen,Olle Mulstad,Olle Schej,Olle Tørresøn Silleset, ,Edshov, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Hands,Hans,Hendrich,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Johan,Johanns,Johan,Johanns,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Christensßøn,Christensøn,Kalfereid,Kalfvereid,Kalvigen,Kolfvereid,Kolvereid,Kolvereide,Kaalvereid,Kalfreid,Graais,Lyesøen,Lysøen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Rusch,Rusck,Rush,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Hemsnes,Diderichsøn,Dirichßøn,Dirichsøn,Edshou,Edshov,Mouritzøn,Muldstad,Mulstad,Røsøen,Schei,Schej,Silleset,Silleseth,Sillezeth,Tørresøn _Anderes Christensßøn,Anderes Christensøn,Andras Christensßøn,Andras Christensøn,Andres Christensßøn,Andres Christensøn,Andreæ Christensßøn,Andreæ Christensøn,Anders Christensßøn,Anders Christensøn,Anderes Kalfereid,Anderes Kalfvereid,Anderes Kalvigen,Anderes Kolfvereid,Anderes Kolvereid,Anderes Kolvereide,Anderes Kaalvereid,Anderes Kalfreid,Andras Kalfereid,Andras Kalfvereid,Andras Kalvigen,Andras Kolfvereid,Andras Kolvereid,Andras Kolvereide,Andras Kaalvereid,Andras Kalfreid,Andres Kalfereid,Andres Kalfvereid,Andres Kalvigen,Andres Kolfvereid,Andres Kolvereid,Andres Kolvereide,Andres Kaalvereid,Andres Kalfreid,Andreæ Kalfereid,Andreæ Kalfvereid,Andreæ Kalvigen,Andreæ Kolfvereid,Andreæ Kolvereid,Andreæ Kolvereide,Andreæ Kaalvereid,Andreæ Kalfreid,Anders Kalfereid,Anders Kalfvereid,Anders Kalvigen,Anders Kolfvereid,Anders Kolvereid,Anders Kolvereide,Anders Kaalvereid,Anders Kalfreid,Hands,Hans ge1294p,Hendrich ge1563p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Johan Løfoen,Johan Løfvøen,Johan Løføen,Johan Løføven,Johanns Løfoen,Johanns Løfvøen,Johanns Løføen,Johanns Løføven,Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Niels Erichßen,Niels Erichsøn,Niels Erlentzøn,Nils Erichßen,Nils Erichsøn,Nils Erlentzøn,Niels,Nils ge1357p,Ole Diderichsøn,Ole Dirichßøn,Ole Dirichsøn,Olle Diderichsøn,Olle Dirichßøn,Olle Dirichsøn,Ollef Diderichsøn,Ollef Dirichßøn,Ollef Dirichsøn,Ola Diderichsøn,Ola Dirichßøn,Ola Dirichsøn,Ole Edshou,Ole Edshov,Olle Edshou,Olle Edshov,Ollef Edshou,Ollef Edshov,Ola Edshou,Ola Edshov,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1604p,Ole Muldstad,Ole Mulstad,Olle Muldstad,Olle Mulstad,Ollef Muldstad,Ollef Mulstad,Ola Muldstad,Ola Mulstad,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1725p,Ole Schei,Ole Schej,Olle Schei,Olle Schej,Ollef Schei,Ollef Schej,Ola Schei,Ola Schej,Ole Silleset,Ole Silleseth,Ole Sillezeth,Olle Silleset,Olle Silleseth,Olle Sillezeth,Ollef Silleset,Ollef Silleseth,Ollef Sillezeth,Ola Silleset,Ola Silleseth,Ola Sillezeth,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1933p_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,
TINAM30006 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467 Utnevnelser <HTML>Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stifftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn daterit Trundh. d. 4 Novembr. at obachte og betiene sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af Hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> Naadigst bestalter Rasmus Moshis andkompst tilstæden schier oplæst.</HTML> Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stifftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn daterit Trundh. d. 4 Novembr. at obachte og betiene sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af Hans Mayst Naadigst bestalter Rasmus Moshis andkompst tilstæden schier oplæst. ,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mosh, ,Trundh., Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hands,Hans,Rasmus Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Kaas,Mos,Mosh,Moss _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Hands,Hans Kaas,Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30008 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467 Byksel, skjøte <HTML>Noch forkynt Olle Jbsøn Schaaning Schomagers udgifne bøxselseddel til Aumund Joensøn paa j øre og 12 for i den gaard Dragland i Leehøe fierding dat. Trundh. d. 28 Juny A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1697.</HTML> Noch forkynt Olle Jbsøn Schaaning Schomagers udgifne bøxselseddel til Aumund Joensøn paa j øre og 12 for i den gaard Dragland i Leehøe fierding dat. Trundh. d. 28 Juny Ao 1697. ,Aumund Joensøn,Olle Jbsøn Schaaning Schomager, ,Dragland,Trundh., Amund,Aumund,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Jbsøn,Schomager,Schaaning _Amund Joenesøn,Amund Joensßøn,Amund Joenßøen,Amund Joenßøn,Amund Joensøn,Amund Joen,Aumund Joenesøn,Aumund Joensßøn,Aumund Joenßøen,Aumund Joenßøn,Aumund Joensøn,Aumund Joen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1439p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1769p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1780p_ ,Dragland,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30010 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Jens Pedersøn Gudtvigen kommen for tiden med sin qvinde Maren Knudsdatter,</p> <p>bøder derfore til Kongen 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.</HTML> Jens Pedersøn Gudtvigen kommen for tiden med sin qvinde Maren Knudsdatter, bøder derfore til Kongen 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk. ,Jens Pedersøn Gudtvigen,Maren Knudsdatter, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Maren,Maria Gudtvigen,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Knudsd.,Knudsdatter,Knudtsdatter _Jans,Jens,Jan ge1296p,Jans Peders,Jans Peders.,Jans Pedersen,Jans Pederß,Jans Pederßøn,Jans Pederssønner,Jans Pedersø,Jans Pedersøn,Jans Pedersøn.,Jans Pedersøns,Jans Persen,Jans Perßøn,Jans Persø,Jans Persøn,Jans Pettersen,Jans Pedersens,Jans Pederss,Jans Pederssøn,Jans Pedersønn,Jens Peders,Jens Peders.,Jens Pedersen,Jens Pederß,Jens Pederßøn,Jens Pederssønner,Jens Pedersø,Jens Pedersøn,Jens Pedersøn.,Jens Pedersøns,Jens Persen,Jens Perßøn,Jens Persø,Jens Persøn,Jens Pettersen,Jens Pedersens,Jens Pederss,Jens Pederssøn,Jens Pedersønn,Jan Peders,Jan Peders.,Jan Pedersen,Jan Pederß,Jan Pederßøn,Jan Pederssønner,Jan Pedersø,Jan Pedersøn,Jan Pedersøn.,Jan Pedersøns,Jan Persen,Jan Perßøn,Jan Persø,Jan Persøn,Jan Pettersen,Jan Pedersens,Jan Pederss,Jan Pederssøn,Jan Pedersønn,Maren Knudsd.,Maren Knudsdatter,Maren Knudtsdatter,Maria Knudsd.,Maria Knudsdatter,Maria Knudtsdatter_ ,(tom),
TINAM30012 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter,</p> <p>svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.</HTML> Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter, svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. ,Anna Frodisdatter,Niels Jngebrichsøn, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Niels,Nils Frodisdatter,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Ana,Anna,Anne ge1245p,Niels Jngeb.,Niels Jngebrechtsøn,Niels Jngebrichsøn,Niels Jngebrichtsd.,Niels Jngebrichtsen,Niels Jngebrichtssøn,Niels Jngebrichtsøn,Niels Jngebrictsøn,Niels Jngebrigtsøn,Nils Jngeb.,Nils Jngebrechtsøn,Nils Jngebrichsøn,Nils Jngebrichtsd.,Nils Jngebrichtsen,Nils Jngebrichtssøn,Nils Jngebrichtsøn,Nils Jngebrictsøn,Nils Jngebrigtsøn_ ,(tom),
TINAM30014 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467 Lejermål <HTML>Peder Kragøen i Løfsnis fierding louflig stemt af Lensmanden Jacob Rusch til sidst holdende høstesageting og nu til dette ting igien varslet for lejermaal i sit æchteschab med en Enche ved nafn Birrithe Pedersdatter,</p> <p>dito person paaraabt ei comparede, hvis midler og eiendeler nest afvichte d. 11 July er registerit og vurderit som befantis in summa til 11 Rdr. 3 ort 4 Sk. der imod er schyldig til tørfisch 33 W. 12 Mk. samt penger 6 Rdr. saa boens midler iche nær tilstrecher den bortschyldige gield hvorfor ej ringeste til Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> udj sicht og intrader er at finde og bedømme.</p> <p>Qvindemennischet som nest melt stefnemaalet ej tilsvarede som louflig til dette ting har været varslet, hvem forleggis til førstholdende sageting at møde og dom lide.</HTML> Peder Kragøen i Løfsnis fierding louflig stemt af Lensmanden Jacob Rusch til sidst holdende høstesageting og nu til dette ting igien varslet for lejermaal i sit æchteschab med en Enche ved nafn Birrithe Pedersdatter, dito person paaraabt ei comparede, hvis midler og eiendeler nest afvichte d. 11 July er registerit og vurderit som befantis in summa til 11 Rdr. 3 ort 4 Sk. der imod er schyldig til tørfisch 33 W. 12 Mk. samt penger 6 Rdr. saa boens midler iche nær tilstrecher den bortschyldige gield hvorfor ej ringeste til Hans Kongl. Mayst udj sicht og intrader er at finde og bedømme. Qvindemennischet som nest melt stefnemaalet ej tilsvarede som louflig til dette ting har været varslet, hvem forleggis til førstholdende sageting at møde og dom lide. ,Birrithe Pedersdatter,Jacob Rusch,Peder Kragøen, ,(tom), Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Jacob,Jakob,Jacos,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Pedersd,Pedersdatter,Rusch,Rusck,Rush,Kragøen,Kraagøen,Krag _Berithe Pedersd,Berithe Pedersdatter,Berrithe Pedersd,Berrithe Pedersdatter,Berthe Pedersd,Berthe Pedersdatter,Birgithe Pedersd,Birgithe Pedersdatter,Birrethe Pedersd,Birrethe Pedersdatter,Birrithe Pedersd,Birrithe Pedersdatter,Birthe Pedersd,Birthe Pedersdatter,Birthte Pedersd,Birthte Pedersdatter,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Pedeer Kragøen,Pedeer Kraagøen,Pedeer Krag,Peder Kragøen,Peder Kraagøen,Peder Krag,Pedr Kragøen,Pedr Kraagøen,Pedr Krag,Per Kragøen,Per Kraagøen,Per Krag,Peter Kragøen,Peter Kraagøen,Peter Krag,Petter Kragøen,Petter Kraagøen,Petter Krag,Pitter Kragøen,Pitter Kraagøen,Pitter Krag_ ,(tom),
TINAM30016 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a,1b<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a,1b rg20090515630467 Lejermål <HTML>Olle Pedersøn Sundnes som af Marritthe Erichsdatter ibdm. udj sin barnenød blef angifvet for hendis barnefader, hvilchen qvindisperson siden ved schrifftestaaelse har paaraabt Hans Joensøn Opløe fader at være hvem paa seniste holdende sommersageting har været for Rætten og er dømt,</p> <p>Dito Olle Pedersøn til dette ting ogsaa indstemt ei møtte formedelst</p> <p><b>&lt;side 1b&gt;</b></p> <p>forfald af streng veirlig og stor mengde sne,</p> <p>hvorfor foreleggis til anstundende vaarsageting tillige med de qvinder som var ofverværende i dette qvindfolchis barnefødsels tid at møde.</HTML> Olle Pedersøn Sundnes som af Marritthe Erichsdatter ibdm. udj sin barnenød blef angifvet for hendis barnefader, hvilchen qvindisperson siden ved schrifftestaaelse har paaraabt Hans Joensøn Opløe fader at være hvem paa seniste holdende sommersageting har været for Rætten og er dømt, Dito Olle Pedersøn til dette ting ogsaa indstemt ei møtte formedelst <side 1b> forfald af streng veirlig og stor mengde sne, hvorfor foreleggis til anstundende vaarsageting tillige med de qvinder som var ofverværende i dette qvindfolchis barnefødsels tid at møde. ,Marritthe Erichsdatter Sundnes,Olle Pedersøn Sundnes,Hans Joensøn Opløe, ,(tom), Hands,Hans,Hands,Hans,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Opland,Oplandet,Oplandt,Opløe,Opløen,Erichsdatter,Sundnes,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Sundnes _Hands Joenesøn,Hands Joensßøn,Hands Joenßøen,Hands Joenßøn,Hands Joensøn,Hands Joen,Hans Joenesøn,Hans Joensßøn,Hans Joenßøen,Hans Joenßøn,Hans Joensøn,Hans Joen,Hands Opland,Hands Oplandet,Hands Oplandt,Hands Opløe,Hands Opløen,Hans Opland,Hans Oplandet,Hans Oplandt,Hans Opløe,Hans Opløen,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1192p,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1860p,Ole Peders,Ole Peders.,Ole Pedersen,Ole Pederß,Ole Pederßøn,Ole Pederssønner,Ole Pedersø,Ole Pedersøn,Ole Pedersøn.,Ole Pedersøns,Ole Persen,Ole Perßøn,Ole Persø,Ole Persøn,Ole Pettersen,Ole Pedersens,Ole Pederss,Ole Pederssøn,Ole Pedersønn,Olle Peders,Olle Peders.,Olle Pedersen,Olle Pederß,Olle Pederßøn,Olle Pederssønner,Olle Pedersø,Olle Pedersøn,Olle Pedersøn.,Olle Pedersøns,Olle Persen,Olle Perßøn,Olle Persø,Olle Persøn,Olle Pettersen,Olle Pedersens,Olle Pederss,Olle Pederssøn,Olle Pedersønn,Ollef Peders,Ollef Peders.,Ollef Pedersen,Ollef Pederß,Ollef Pederßøn,Ollef Pederssønner,Ollef Pedersø,Ollef Pedersøn,Ollef Pedersøn.,Ollef Pedersøns,Ollef Persen,Ollef Perßøn,Ollef Persø,Ollef Persøn,Ollef Pettersen,Ollef Pedersens,Ollef Pederss,Ollef Pederssøn,Ollef Pedersønn,Ola Peders,Ola Peders.,Ola Pedersen,Ola Pederß,Ola Pederßøn,Ola Pederssønner,Ola Pedersø,Ola Pedersøn,Ola Pedersøn.,Ola Pedersøns,Ola Persen,Ola Perßøn,Ola Persø,Ola Persøn,Ola Pettersen,Ola Pedersens,Ola Pederss,Ola Pederssøn,Ola Pedersønn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1860p_ ,(tom),
TINAM30018 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1b<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1b rg20090515630468 Erstatning <HTML>Olle Jonesøn Ramstad atter til dette ting ladet indkalde Erich Olsøn Wog for j kirchekoe hand hafde på på leje at betalle resterende 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> aars leje som er 1 Rdr.</p> <p>Contraparten Erich Vog nu møtte med formening for denne Kraf at være befriet, af aarsage biørnen uløchelig om nattertide dette creatur tillige med sine egne udj fæhuset ihielslog, og snart iche ringeste deraf til nøtte at finde og ej videre her udinden hafde at disputere.</p> <p>Olle Jonasøn som for dette nu paa denne tid strenge Veirlig ei self Kunde komme, men med Hendrich Lysøen lod paastaa dom.</p> <p>Er af denne ræt da saaledis Kient.</p> <p>At Erich Olsøn Vog som omtvistede kirchekoe mod her paa stædet ordinarie leje har haft i haande, saa den schulde haldis fæ god, bør samme til Olle Jonesen at betalle eller forschaffe et døchtig creatur i stæden samt de 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> aaringers Koe leje 1 Rdr._</HTML> Olle Jonesøn Ramstad atter til dette ting ladet indkalde Erich Olsøn Wog for j kirchekoe hand hafde på på leje at betalle resterende 3de aars leje som er 1 Rdr. Contraparten Erich Vog nu møtte med formening for denne Kraf at være befriet, af aarsage biørnen uløchelig om nattertide dette creatur tillige med sine egne udj fæhuset ihielslog, og snart iche ringeste deraf til nøtte at finde og ej videre her udinden hafde at disputere. Olle Jonasøn som for dette nu paa denne tid strenge Veirlig ei self Kunde komme, men med Hendrich Lysøen lod paastaa dom. Er af denne ræt da saaledis Kient. At Erich Olsøn Vog som omtvistede kirchekoe mod her paa stædet ordinarie leje har haft i haande, saa den schulde haldis fæ god, bør samme til Olle Jonesen at betalle eller forschaffe et døchtig creatur i stæden samt de 3de aaringers Koe leje 1 Rdr._ ,Erich Olsøn Wog,Erich Vog,Hendrich Lysøen,Olle Jonasøn,Olle Jonesøn Ramstad, ,(tom), Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Hendrich,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Vog,Vogen,Vaag,Wog,Lyesøen,Lysøen,Jonasøn,Jonesen,Joneßøn,Jonesøn,Jonsøn,Jonæsen,Jonæsøn,Joresøn,Ramstad _Eric Olsen,Eric Olssøn,Eric Olssønner,Eric Olsøn,Eric Olsøns,Erich Olsen,Erich Olssøn,Erich Olssønner,Erich Olsøn,Erich Olsøns,Erik Olsen,Erik Olssøn,Erik Olssønner,Erik Olsøn,Erik Olsøns,Eric Vog,Eric Vogen,Erich Vog,Erich Vogen,Erik Vog,Erik Vogen,Eric Vaag,Eric Wog,Erich Vaag,Erich Wog,Erik Vaag,Erik Wog,Hendrich ge1563p,Ole Jonasøn,Ole Jonesen,Ole Joneßøn,Ole Jonesøn,Ole Jonsøn,Ole Jonæsen,Ole Jonæsøn,Ole Joresøn,Olle Jonasøn,Olle Jonesen,Olle Joneßøn,Olle Jonesøn,Olle Jonsøn,Olle Jonæsen,Olle Jonæsøn,Olle Joresøn,Ollef Jonasøn,Ollef Jonesen,Ollef Joneßøn,Ollef Jonesøn,Ollef Jonsøn,Ollef Jonæsen,Ollef Jonæsøn,Ollef Joresøn,Ola Jonasøn,Ola Jonesen,Ola Joneßøn,Ola Jonesøn,Ola Jonsøn,Ola Jonæsen,Ola Jonæsøn,Ola Joresøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1685p_ ,(tom),
TINAM30020 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1b<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1b rg20090515630468 Lejermål <HTML>Marrithe Eliasdatter Nerøen som af Hans Stensøn Lindeve schal være besofven af Lensmand Jacob Rusch indstemt</p> <p>der ei møtte,</p> <p>hvorfore hun foreleggis til neste ting at comparere og sine bøder at tilsvare.</p> <p>Nest ermelte Hans Lindeve sigis at være en underofficer under Captein Schinchels Compagnie,</HTML> Marrithe Eliasdatter Nerøen som af Hans Stensøn Lindeve schal være besofven af Lensmand Jacob Rusch indstemt der ei møtte, hvorfore hun foreleggis til neste ting at comparere og sine bøder at tilsvare. Nest ermelte Hans Lindeve sigis at være en underofficer under Captein Schinchels Compagnie, ,Hans Stensøn Lindeve,Jacob Rusch,Marrithe Eliasdatter Nerøen, ,(tom), Hands,Hans,Hands,Hans,Jacob,Jakob,Jacos,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe Lindeve,Steensøen,Steensøn,Stensøen,Stensøn,Rusch,Rusck,Rush,Eliasdatter,Nerøen,Nærøen _Hands,Hans ge1548p,Hands Steensøen,Hands Steensøn,Hands Stensøen,Hands Stensøn,Hans Steensøen,Hans Steensøn,Hans Stensøen,Hans Stensøn,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1186p,Marith Nerøen,Marith Nærøen,Marithe Nerøen,Marithe Nærøen,Maritte Nerøen,Maritte Nærøen,Marrith Nerøen,Marrith Nærøen,Marrithe Nerøen,Marrithe Nærøen,Marritthe Nerøen,Marritthe Nærøen_ ,(tom),
TINAM30022 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1b<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1b rg20090515630468 Skattesvikt <HTML>Anders Christensøn Kaalvereid ved lensmand Jacob Rusch og Jens Ørgesøn som stefnet louflig har og her hiemlet ladet indvarsle sin landbonde Jacob Monsøn Finne for A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698 schatter og landschyld med mere rettighed, samt resten af - 97 aars schatter som hand for ham maa svare,</p> <p>den inciterede ej lod sig finde stefnemaalet at tilsvare effter paaraabelse,</p> <p>saa foreleggis dito Jacob Finne til nest ankommende Vaarsageting sin contrapartis protestationer at besvare.</HTML> Anders Christensøn Kaalvereid ved lensmand Jacob Rusch og Jens Ørgesøn som stefnet louflig har og her hiemlet ladet indvarsle sin landbonde Jacob Monsøn Finne for Ao 1698 schatter og landschyld med mere rettighed, samt resten af - 97 aars schatter som hand for ham maa svare, den inciterede ej lod sig finde stefnemaalet at tilsvare effter paaraabelse, saa foreleggis dito Jacob Finne til nest ankommende Vaarsageting sin contrapartis protestationer at besvare. ,Anders Christensøn Kaalvereid,Jacob Monsøn Finne,Jacob Rusch,Jens Ørgesøn, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan Christensßøn,Christensøn,Kalfereid,Kalfvereid,Kalvigen,Kolfvereid,Kolvereid,Kolvereide,Kaalvereid,Kalfreid,Finne,Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen,Rusch,Rusck,Rush,Ørgersøn,Ørgesøn _Anderes Christensßøn,Anderes Christensøn,Andras Christensßøn,Andras Christensøn,Andres Christensßøn,Andres Christensøn,Andreæ Christensßøn,Andreæ Christensøn,Anders Christensßøn,Anders Christensøn,Anderes Kalfereid,Anderes Kalfvereid,Anderes Kalvigen,Anderes Kolfvereid,Anderes Kolvereid,Anderes Kolvereide,Anderes Kaalvereid,Anderes Kalfreid,Andras Kalfereid,Andras Kalfvereid,Andras Kalvigen,Andras Kolfvereid,Andras Kolvereid,Andras Kolvereide,Andras Kaalvereid,Andras Kalfreid,Andres Kalfereid,Andres Kalfvereid,Andres Kalvigen,Andres Kolfvereid,Andres Kolvereid,Andres Kolvereide,Andres Kaalvereid,Andres Kalfreid,Andreæ Kalfereid,Andreæ Kalfvereid,Andreæ Kalvigen,Andreæ Kolfvereid,Andreæ Kolvereid,Andreæ Kolvereide,Andreæ Kaalvereid,Andreæ Kalfreid,Anders Kalfereid,Anders Kalfvereid,Anders Kalvigen,Anders Kolfvereid,Anders Kolvereid,Anders Kolvereide,Anders Kaalvereid,Anders Kalfreid,Jacob,Jakob,Jacos ge1215p,Jacob Mognssøn,Jacob Mognsøn,Jacob Monsøn,Jacob Monsøns,Jacob Maansøen,Jakob Mognssøn,Jakob Mognsøn,Jakob Monsøn,Jakob Monsøns,Jakob Maansøen,Jacos Mognssøn,Jacos Mognsøn,Jacos Monsøn,Jacos Monsøns,Jacos Maansøen,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Jans Ørgersøn,Jans Ørgesøn,Jens Ørgersøn,Jens Ørgesøn,Jan Ørgersøn,Jan Ørgesøn_ ,(tom),
TINAM30024 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1b,2a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1b,2a rg20090515630468 Tingsvitner <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged H<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn tilspurde laurættet samt tilstædeværende tingsøgende almue om dennem er videndis andet end 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> ører og 1 Mk udj den Kongens gaard Storarnøen io pro A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 98 har været øde og gandsche</p> <p><b>&lt;side 2a&gt;</b></p> <p>ubrugt,</p> <p>saa mange der om var videndis ej andet Kunde berette</p> <p>desligeste opbød dito gaardepart til bøxsel hvortil ingen lod sig indfinde,</p> <p>her på tingsvidne var begiærende.</HTML> Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn tilspurde laurættet samt tilstædeværende tingsøgende almue om dennem er videndis andet end 2de ører og 1 Mk udj den Kongens gaard Storarnøen io pro Ao 98 har været øde og gandsche <side 2a> ubrugt, saa mange der om var videndis ej andet Kunde berette desligeste opbød dito gaardepart til bøxsel hvortil ingen lod sig indfinde, her på tingsvidne var begiærende. ,Jacob Jespersøn, ,Storarnøen, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Arnøen,Arnøen lille,Arnøen store,Lillearnøen,Lille-Arnøen,Stoerarnøen,Storarnøen,Store-Arnøen,,
TINAM30026 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 2a rg20090515630468 Tingsvitner <HTML>Noch af hannem er omspurt de som ved søekanten er vaanende om dennem er videndis noget vrag at være indkommen eller bierget,</p> <p>der til blef svaret ej ringeste der om at hafve hørt.</HTML> Noch af hannem er omspurt de som ved søekanten er vaanende om dennem er videndis noget vrag at være indkommen eller bierget, der til blef svaret ej ringeste der om at hafve hørt. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30028 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 2a rg20090515630468 Tingsvitner <HTML>Monsieur Pros som Comitterit foged udj afdøde Jens Olsøns stæd pro Anno 1697 hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> intrader at oppeberge ved sin tiener Ofve Homsøe lod tilspørge almuen om Olle Joensøn, Anna Olsdatter og Maren Estensdatter samtlig her af gieldet mere bøder og straf end de ere tildømte var god for at betale og udstaa,</p> <p>hertilsvarende saa mange diße personer er Kient, at de ej højere penger end som for Rætten blef erachtet :/ hvilche dog med gotfolchis hielp og assistentz blef afbetalt /: eller straf Kunde findis god til at udstaa, her paa var et sandferdigt tingsvidne begiærendis som meddeelis.</HTML> Monsieur Pros som Comitterit foged udj afdøde Jens Olsøns stæd pro Anno 1697 hans Kongl. Mayts intrader at oppeberge ved sin tiener Ofve Homsøe lod tilspørge almuen om Olle Joensøn, Anna Olsdatter og Maren Estensdatter samtlig her af gieldet mere bøder og straf end de ere tildømte var god for at betale og udstaa, hertilsvarende saa mange diße personer er Kient, at de ej højere penger end som for Rætten blef erachtet :/ hvilche dog med gotfolchis hielp og assistentz blef afbetalt /: eller straf Kunde findis god til at udstaa, her paa var et sandferdigt tingsvidne begiærendis som meddeelis. ,Anna Olsdatter,Jens Olsøn,Maren Estensdatter,Ofve Homsøe,Olle Joensøn,Pros , ,(tom), Ana,Anna,Anne,Jans,Jens,Jan,Maren,Maria,Ofve,Ove,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Estensdatter,Homstad,Homsøe,Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen, _Ana Olesdatter,Ana Olsdatter,Ana Olßdaatter,Anna Olesdatter,Anna Olsdatter,Anna Olßdaatter,Anne Olesdatter,Anne Olsdatter,Anne Olßdaatter,Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns,Maren,Maria ge1195p,Ofve Homstad,Ofve Homsøe,Ove Homstad,Ove Homsøe,Ole Joenesøn,Ole Joensßøn,Ole Joenßøen,Ole Joenßøn,Ole Joensøn,Ole Joen,Olle Joenesøn,Olle Joensßøn,Olle Joenßøen,Olle Joenßøn,Olle Joensøn,Olle Joen,Ollef Joenesøn,Ollef Joensßøn,Ollef Joenßøen,Ollef Joenßøn,Ollef Joensøn,Ollef Joen,Ola Joenesøn,Ola Joensßøn,Ola Joenßøen,Ola Joenßøn,Ola Joensøn,Ola Joen,Pros_ ,(tom),
TINAM30030 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 2a rg20090515630468 Diverse <HTML>Til førstholdende Botolphi Lauting opnefnis effterschrefne til Trundhiem at indreise sin laurettiseed at aflegge, Af Lechøe fierding Joen Olsøn Schei og Jacob Jacobsøn Schatnæs, Bindals fierding Niels Johansøn Qvennen, Foldens fierding Johannes Sour. Løfnes fierding Villich og Michel Fallersteen Vichtens fierding Olle Lysøen og Rasmus Ofstad.</HTML> Til førstholdende Botolphi Lauting opnefnis effterschrefne til Trundhiem at indreise sin laurettiseed at aflegge, Af Lechøe fierding Joen Olsøn Schei og Jacob Jacobsøn Schatnæs, Bindals fierding Niels Johansøn Qvennen, Foldens fierding Johannes Sour. Løfnes fierding Villich og Michel Fallersteen Vichtens fierding Olle Lysøen og Rasmus Ofstad. ,Jacob Jacobsøn Schatnæs,Joen Olsøn Schei,Johannes Sour,Michel Fallersteen,Niels Johansøn Qvennen,Olle Lysøen,Rasmus Ofstad,Villich Fallersteen, ,Bindal,Folden,Lechøe,Løfnes,Trundhiem,Vichten, Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Michal,Michel,Michell,Mickel,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Rasmus,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Jacobsd.,Jacobsøn,Jakobsøn,Schatnes,Schatnæs,Schaathne,Schaatnes,Schaatneß,Saun,Saur,Saur.,Sour,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Schei,Schej,Fallersteen,Johanßøn,Johansøn,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Lyesøen,Lysøen,Obstad,Obtad,Ofstad,Opstad,Fallersteen _Jacob Jacobsd.,Jacob Jacobsøn,Jacob Jakobsøn,Jakob Jacobsd.,Jakob Jacobsøn,Jakob Jakobsøn,Jacos Jacobsd.,Jacos Jacobsøn,Jacos Jakobsøn,Jacob Schatnes,Jacob Schatnæs,Jacob Schaathne,Jacob Schaatnes,Jacob Schaatneß,Jakob Schatnes,Jakob Schatnæs,Jakob Schaathne,Jakob Schaatnes,Jakob Schaatneß,Jacos Schatnes,Jacos Schatnæs,Jacos Schaathne,Jacos Schaatnes,Jacos Schaatneß,Johannes Saun,Johannes Saur,Johannes Saur.,Johannes Sour,Johannis Saun,Johannis Saur,Johannis Saur.,Johannis Sour,Johen Olsen,Johen Olssøn,Johen Olssønner,Johen Olsøn,Johen Olsøns,John Olsen,John Olssøn,John Olssønner,John Olsøn,John Olsøns,Jon Olsen,Jon Olssøn,Jon Olssønner,Jon Olsøn,Jon Olsøns,Jonen Olsen,Jonen Olssøn,Jonen Olssønner,Jonen Olsøn,Jonen Olsøns,Joen Olsen,Joen Olssøn,Joen Olssønner,Joen Olsøn,Joen Olsøns,Jonn Olsen,Jonn Olssøn,Jonn Olssønner,Jonn Olsøn,Jonn Olsøns,Johen Schei,Johen Schej,John Schei,John Schej,Jon Schei,Jon Schej,Jonen Schei,Jonen Schej,Joen Schei,Joen Schej,Jonn Schei,Jonn Schej,Michal Fallersteen,Michel Fallersteen,Michell Fallersteen,Mickel Fallersteen,Niels Johanßøn,Niels Johansøn,Nils Johanßøn,Nils Johansøn,Niels Qveinnen,Niels Qvennen,Niels Qvernen,Nils Qveinnen,Nils Qvennen,Nils Qvernen,Ole Lyesøen,Ole Lysøen,Olle Lyesøen,Olle Lysøen,Ollef Lyesøen,Ollef Lysøen,Ola Lyesøen,Ola Lysøen,Rasmus Obstad,Rasmus Obtad,Rasmus Ofstad,Rasmus Opstad,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich ge1201p_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Lechen,Lechøe,Bindal,Bindalen,Folden,Lausnes mellem,Lausnes nordre,Lausnes søndre,Løfnes,Løfsnes,Løfsnæs,Vichlem,Vichten,Vichtens,Victen,
TINAM30032 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2a rg20090515630468 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 28 January er holdet sage- og schatteting med almuen af Fosnes Præstegield paa Tranaas udj Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøns præsentz samt Laurættismænd udj Jfver Statlands stæd Peder Thomesøn Findanger, Jens StorSchorstad, Olle Jensøn Jndvoren, udj Roland Løføens stæd Elling Jensøn Knaaten, udj Lauritz Monsøns Spiudnesis stæd Christopher Holvigen, Bendix Sandvig i stæden for Jens Andersøn Lexaag, Peder Andersøn Sandvig for Erich Olsøn Myrvigen og Tosten Anglen for Joen Andsøen, da er effterfølgende passerit.</HTML> Anno 1699 d. 28 January er holdet sage- og schatteting med almuen af Fosnes Præstegield paa Tranaas udj Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns præsentz samt Laurættismænd udj Jfver Statlands stæd Peder Thomesøn Findanger, Jens StorSchorstad, Olle Jensøn Jndvoren, udj Roland Løføens stæd Elling Jensøn Knaaten, udj Lauritz Monsøns Spiudnesis stæd Christopher Holvigen, Bendix Sandvig i stæden for Jens Andersøn Lexaag, Peder Andersøn Sandvig for Erich Olsøn Myrvigen og Tosten Anglen for Joen Andsøen, da er effterfølgende passerit. ,Bendix Sandvig,Christopher Holvigen,Elling Jensøn Knaaten,Erich Olsøn Myrvigen,Jacob Jespersøn,Jens Andersøn Lexaag,Jens Stor Schorstad,Jfver Statland,Joen Andsøen,Lauritz Monsøns Spiudnesi,Olle Jensøn Jndvoren,Peder Andersøn Sandvig,Peder Thomesøn Findanger,Roland Løføen,Tosten Anglen, ,Fosnes,Tranaas, Bendig,Bendix,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eling,Elling,Eling,Elling,Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Lauritz,Lauritz,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Roland,Torsten,Tosten Sandvig,Sandvigen,Sangvigen,Hoelvig,Holvig,Holvigen,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Knotten,Knaaten,Myrvig,Myrvigen,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Statland,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Anders,Anderßøn,Andersøn,Ledxaas,Leßaag,Lexaag,Lexaas,Storscharstad,StorSchorstad,StorSchaarstad,Stor-Schaarstad,Storschaarstad,Andsøen,Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen,Spiudnesi,Spiudtnes,Spiutnes,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Jndvoren,Anders,Anderßøn,Andersøn,Findanger,Sandvig,Sandvigen,Sangvigen,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven,Angel,Anglen _Bendig Sandvig,Bendig Sandvigen,Bendig Sangvigen,Bendix Sandvig,Bendix Sandvigen,Bendix Sangvigen,Chistopher Hoelvig,Chistopher Holvig,Chistopher Holvigen,Chrisctopher Hoelvig,Chrisctopher Holvig,Chrisctopher Holvigen,Christopcher Hoelvig,Christopcher Holvig,Christopcher Holvigen,Christophen Hoelvig,Christophen Holvig,Christophen Holvigen,Christopher Hoelvig,Christopher Holvig,Christopher Holvigen,Eling Jensen,Eling Jenßøn,Eling Jenssønner,Eling Jensøn,Eling Jenssøn,Elling Jensen,Elling Jenßøn,Elling Jenssønner,Elling Jensøn,Elling Jenssøn,Eling Knotten,Eling Knaaten,Elling Knotten,Elling Knaaten,Eric Myrvig,Eric Myrvigen,Erich Myrvig,Erich Myrvigen,Erik Myrvig,Erik Myrvigen,Eric Olsen,Eric Olssøn,Eric Olssønner,Eric Olsøn,Eric Olsøns,Erich Olsen,Erich Olssøn,Erich Olssønner,Erich Olsøn,Erich Olsøns,Erik Olsen,Erik Olssøn,Erik Olssønner,Erik Olsøn,Erik Olsøns,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1832p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jans Anders,Jans Anderßøn,Jans Andersøn,Jens Anders,Jens Anderßøn,Jens Andersøn,Jan Anders,Jan Anderßøn,Jan Andersøn,Jans Ledxaas,Jans Leßaag,Jans Lexaag,Jans Lexaas,Jens Ledxaas,Jens Leßaag,Jens Lexaag,Jens Lexaas,Jan Ledxaas,Jan Leßaag,Jan Lexaag,Jan Lexaas,Jans Storscharstad,Jans StorSchorstad,Jans StorSchaarstad,Jans Stor-Schaarstad,Jans Storschaarstad,Jens Storscharstad,Jens StorSchorstad,Jens StorSchaarstad,Jens Stor-Schaarstad,Jens Storschaarstad,Jan Storscharstad,Jan StorSchorstad,Jan StorSchaarstad,Jan Stor-Schaarstad,Jan Storschaarstad,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn ge1022p,Lauritz Mognssøn,Lauritz Mognsøn,Lauritz Monsøn,Lauritz Monsøns,Lauritz Maansøen,Lauritz Spiudnesi,Lauritz Spiudtnes,Lauritz Spiutnes,Ole Jensen,Ole Jenßøn,Ole Jenssønner,Ole Jensøn,Ole Jenssøn,Olle Jensen,Olle Jenßøn,Olle Jenssønner,Olle Jensøn,Olle Jenssøn,Ollef Jensen,Ollef Jenßøn,Ollef Jenssønner,Ollef Jensøn,Ollef Jenssøn,Ola Jensen,Ola Jenßøn,Ola Jenssønner,Ola Jensøn,Ola Jenssøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1452p,Pedeer Anders,Pedeer Anderßøn,Pedeer Andersøn,Peder Anders,Peder Anderßøn,Peder Andersøn,Pedr Anders,Pedr Anderßøn,Pedr Andersøn,Per Anders,Per Anderßøn,Per Andersøn,Peter Anders,Peter Anderßøn,Peter Andersøn,Petter Anders,Petter Anderßøn,Petter Andersøn,Pitter Anders,Pitter Anderßøn,Pitter Andersøn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1213p,Pedeer Sandvig,Pedeer Sandvigen,Pedeer Sangvigen,Peder Sandvig,Peder Sandvigen,Peder Sangvigen,Pedr Sandvig,Pedr Sandvigen,Pedr Sangvigen,Per Sandvig,Per Sandvigen,Per Sangvigen,Peter Sandvig,Peter Sandvigen,Peter Sangvigen,Petter Sandvig,Petter Sandvigen,Petter Sangvigen,Pitter Sandvig,Pitter Sandvigen,Pitter Sangvigen,Pedeer Thomasøn,Pedeer Thomesøn,Pedeer Thomesön,Peder Thomasøn,Peder Thomesøn,Peder Thomesön,Pedr Thomasøn,Pedr Thomesøn,Pedr Thomesön,Per Thomasøn,Per Thomesøn,Per Thomesön,Peter Thomasøn,Peter Thomesøn,Peter Thomesön,Petter Thomasøn,Petter Thomesøn,Petter Thomesön,Pitter Thomasøn,Pitter Thomesøn,Pitter Thomesön,Roland Løfoen,Roland Løfvøen,Roland Løføen,Roland Løføven,Torsten Angel,Torsten Anglen,Tosten Angel,Tosten Anglen_ ,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,Tranaas,
TINAM30034 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2a rg20090515630468 Utnevnelser <HTML>Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stiftbefalingsmand Hans Kaasis befaling til Baltzer Nielsøn af dato Trundhiem d. 4 Octobr Anno 1698. at betiene Sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> allernaad. bestalter Rasmus Mosis andkomst fra Kiøbenhafn scheer.</HTML> Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stiftbefalingsmand Hans Kaasis befaling til Baltzer Nielsøn af dato Trundhiem d. 4 Octobr Anno 1698. at betiene Sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af hans Mayst allernaad. bestalter Rasmus Mosis andkomst fra Kiøbenhafn scheer. ,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mos, ,Kiøbenhafn,Trundhiem, Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hands,Hans,Rasmus Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Kaas,Mos,Mosh,Moss _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Hands,Hans Kaas,Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Kiøb.,Kiøbenhafn,
TINAM30036 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Forordninger <HTML><b>&lt;side 2b&gt;</b></p> <p>Oplæst og forkynt hans Maj<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698.</HTML> <side 2b> Oplæst og forkynt hans Majts Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30038 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Forordninger <HTML>Desligeste hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698.</HTML> Desligeste hans Mayts forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. Ao 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30040 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Forordninger <HTML>Noch publiceret Capitels datered Trundh. d. 19 Novembr A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698.</HTML> Noch publiceret Capitels datered Trundh. d. 19 Novembr Ao 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30042 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Byksel, skjøte <HTML>Her Commercieraad Andreas Schiøllers udgifne schiøde til Jacob Jngebrechtsøn paa halfanden spand og med bøxel - 5 1/2 øre udj Hammersøen i Fosnes prestegield og Sundens fierding daterit Trundhiem d. 24 Septembr. Anno 1698.</HTML> Her Commercieraad Andreas Schiøllers udgifne schiøde til Jacob Jngebrechtsøn paa halfanden spand og med bøxel - 5 1/2 øre udj Hammersøen i Fosnes prestegield og Sundens fierding daterit Trundhiem d. 24 Septembr. Anno 1698. ,Andreas Schiøller,Jacob Jngebrechtsøn, ,Hammersøen,Trundhiem, Andreas,Jacob,Jakob,Jacos Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Jacob Jngeb.,Jacob Jngebrechtsøn,Jacob Jngebrichsøn,Jacob Jngebrichtsd.,Jacob Jngebrichtsen,Jacob Jngebrichtssøn,Jacob Jngebrichtsøn,Jacob Jngebrictsøn,Jacob Jngebrigtsøn,Jakob Jngeb.,Jakob Jngebrechtsøn,Jakob Jngebrichsøn,Jakob Jngebrichtsd.,Jakob Jngebrichtsen,Jakob Jngebrichtssøn,Jakob Jngebrichtsøn,Jakob Jngebrictsøn,Jakob Jngebrigtsøn,Jacos Jngeb.,Jacos Jngebrechtsøn,Jacos Jngebrichsøn,Jacos Jngebrichtsd.,Jacos Jngebrichtsen,Jacos Jngebrichtssøn,Jacos Jngebrichtsøn,Jacos Jngebrictsøn,Jacos Jngebrigtsøn_ ,Hamersøen,Hammersøen,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30044 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Byksel, skjøte <HTML> Peder Thomesøn Findangers gifne schiøde til Niels Jngebrichtsøn og Olle Pedersøn paa 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> ørers leje med bøxsel i den deris paaboede gaard Stamnes i Fladanger fierding daterit Fidanger d. 8 Octobr. Anno 1698.</HTML> Peder Thomesøn Findangers gifne schiøde til Niels Jngebrichtsøn og Olle Pedersøn paa 2de ørers leje med bøxsel i den deris paaboede gaard Stamnes i Fladanger fierding daterit Fidanger d. 8 Octobr. Anno 1698. ,Niels Jngebrichtsøn,Olle Pedersøn,Peder Thomesøn Findanger, ,Fidanger,Stamnes, Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Findanger,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön _Niels Jngeb.,Niels Jngebrechtsøn,Niels Jngebrichsøn,Niels Jngebrichtsd.,Niels Jngebrichtsen,Niels Jngebrichtssøn,Niels Jngebrichtsøn,Niels Jngebrictsøn,Niels Jngebrigtsøn,Nils Jngeb.,Nils Jngebrechtsøn,Nils Jngebrichsøn,Nils Jngebrichtsd.,Nils Jngebrichtsen,Nils Jngebrichtssøn,Nils Jngebrichtsøn,Nils Jngebrictsøn,Nils Jngebrigtsøn,Ole Peders,Ole Peders.,Ole Pedersen,Ole Pederß,Ole Pederßøn,Ole Pederssønner,Ole Pedersø,Ole Pedersøn,Ole Pedersøn.,Ole Pedersøns,Ole Persen,Ole Perßøn,Ole Persø,Ole Persøn,Ole Pettersen,Ole Pedersens,Ole Pederss,Ole Pederssøn,Ole Pedersønn,Olle Peders,Olle Peders.,Olle Pedersen,Olle Pederß,Olle Pederßøn,Olle Pederssønner,Olle Pedersø,Olle Pedersøn,Olle Pedersøn.,Olle Pedersøns,Olle Persen,Olle Perßøn,Olle Persø,Olle Persøn,Olle Pettersen,Olle Pedersens,Olle Pederss,Olle Pederssøn,Olle Pedersønn,Ollef Peders,Ollef Peders.,Ollef Pedersen,Ollef Pederß,Ollef Pederßøn,Ollef Pederssønner,Ollef Pedersø,Ollef Pedersøn,Ollef Pedersøn.,Ollef Pedersøns,Ollef Persen,Ollef Perßøn,Ollef Persø,Ollef Persøn,Ollef Pettersen,Ollef Pedersens,Ollef Pederss,Ollef Pederssøn,Ollef Pedersønn,Ola Peders,Ola Peders.,Ola Pedersen,Ola Pederß,Ola Pederßøn,Ola Pederssønner,Ola Pedersø,Ola Pedersøn,Ola Pedersøn.,Ola Pedersøns,Ola Persen,Ola Perßøn,Ola Persø,Ola Persøn,Ola Pettersen,Ola Pedersens,Ola Pederss,Ola Pederssøn,Ola Pedersønn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1213p,Pedeer Thomasøn,Pedeer Thomesøn,Pedeer Thomesön,Peder Thomasøn,Peder Thomesøn,Peder Thomesön,Pedr Thomasøn,Pedr Thomesøn,Pedr Thomesön,Per Thomasøn,Per Thomesøn,Per Thomesön,Peter Thomasøn,Peter Thomesøn,Peter Thomesön,Petter Thomasøn,Petter Thomesøn,Petter Thomesön,Pitter Thomasøn,Pitter Thomesøn,Pitter Thomesön_ ,Altvig,Altvigen,Fidanger,Findanger,Finnanger,
TINAM30046 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Byksel, skjøte <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøns bøxselseddel til Christopher Lauritzøn paa 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> Ører og 8 Mk. i den Kongens gaard Høgnes af d. 28 January A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1699: dat. Tranaas.</HTML> Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns bøxselseddel til Christopher Lauritzøn paa 2de Ører og 8 Mk. i den Kongens gaard Høgnes af d. 28 January Ao 1699: dat. Tranaas. ,Christopher Lauritzøn,Jacob Jespersøn, ,Høgnes,Tranaas, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Jacob,Jakob,Jacos Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Chistopher Lauritsøn,Chistopher Lauritz,Chistopher Lauritzen,Chistopher Lauritzsøn,Chistopher Lauritzøn,Chistopher Laurizon,Chistopher Laurizøn,Chrisctopher Lauritsøn,Chrisctopher Lauritz,Chrisctopher Lauritzen,Chrisctopher Lauritzsøn,Chrisctopher Lauritzøn,Chrisctopher Laurizon,Chrisctopher Laurizøn,Christopcher Lauritsøn,Christopcher Lauritz,Christopcher Lauritzen,Christopcher Lauritzsøn,Christopcher Lauritzøn,Christopcher Laurizon,Christopcher Laurizøn,Christophen Lauritsøn,Christophen Lauritz,Christophen Lauritzen,Christophen Lauritzsøn,Christophen Lauritzøn,Christophen Laurizon,Christophen Laurizøn,Christopher Lauritsøn,Christopher Lauritz,Christopher Lauritzen,Christopher Lauritzsøn,Christopher Lauritzøn,Christopher Laurizon,Christopher Laurizøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Høchenes,Høgenes,Høgnes,Høgnæs,Høiknes,Høiknes vestre,Tranaas,
TINAM30048 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Byksel, skjøte <HTML>Monsieur Pros Lauritzøns til Abraham Danjelsøn Lærfiord dat. Hildrum d. 3 : Octobr. Anno 1698:</HTML> Monsieur Pros Lauritzøns til Abraham Danjelsøn Lærfiord dat. Hildrum d. 3 : Octobr. Anno 1698: ,Abraham Danjelsøn Lærfiord,Pros Lauritzøn, ,Hildrum, Abraham,Abraham,Pros Danielsen,Danjelsen,Danjelsøen,Danjelsøn,Lærfiord,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Abraham Danielsen,Abraham Danjelsen,Abraham Danjelsøen,Abraham Danjelsøn,Abraham ge1569p,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30050 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Jacob Pittersøn Aglen Kommen for tiden med sin qvinde</p> <p>bøder til hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> effter lofvens tilhold 3 Rdr 1 Ort 12 Sk.</HTML> Jacob Pittersøn Aglen Kommen for tiden med sin qvinde bøder til hans Kongl. Mayst effter lofvens tilhold 3 Rdr 1 Ort 12 Sk. ,Jacob Pittersøn Aglen, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos Aglen,Pitterson,Pittersøn _Jacob,Jakob,Jacos ge1003p,Jacob Pitterson,Jacob Pittersøn,Jakob Pitterson,Jakob Pittersøn,Jacos Pitterson,Jacos Pittersøn_ ,(tom),
TINAM30052 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469 Lejermål <HTML>Marritthe Pedersdatter av lensmanden Lauritz Thomesøn indvarslet, hvilchet qvindemennische af Svend Michelsøn er besofvet,</p> <p>effter yderste raad ved godtfolchis hielp bøder til kongen 2 Rdr i straf, og for resten protesterer Kongl. Mayts foged at hun bør lide paa Kroppen:</p> <p>Dito Svend Michels ogsaa indstemt af hvem fogeden</p> <p>paastaar de fulde bøder 12 Rdr. hvilchet hand ingenlunde er god til at præstere, hans egne midler ere ej ringeste, mens Lensmand Lauritz Thomesøn han antog :/ ihvor vel hand gandsche med svaghed er beladen /: og lofvede diße tilfundne - 5 Rdr. at betale og for resten effter lofven at lide på Kroppen.</HTML> Marritthe Pedersdatter av lensmanden Lauritz Thomesøn indvarslet, hvilchet qvindemennische af Svend Michelsøn er besofvet, effter yderste raad ved godtfolchis hielp bøder til kongen 2 Rdr i straf, og for resten protesterer Kongl. Mayts foged at hun bør lide paa Kroppen: Dito Svend Michels ogsaa indstemt af hvem fogeden paastaar de fulde bøder 12 Rdr. hvilchet hand ingenlunde er god til at præstere, hans egne midler ere ej ringeste, mens Lensmand Lauritz Thomesøn han antog :/ ihvor vel hand gandsche med svaghed er beladen /: og lofvede diße tilfundne - 5 Rdr. at betale og for resten effter lofven at lide på Kroppen. ,Lauritz Thomesøn,Marritthe Pedersdatter,Svend Michels,Svend Michelsøn, ,(tom), Lauritz,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Svend Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Pedersd,Pedersdatter,Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn _Lauritz Thomasøn,Lauritz Thomesøn,Lauritz Thomesön,Marith Pedersd,Marith Pedersdatter,Marithe Pedersd,Marithe Pedersdatter,Maritte Pedersd,Maritte Pedersdatter,Marrith Pedersd,Marrith Pedersdatter,Marrithe Pedersd,Marrithe Pedersdatter,Marritthe Pedersd,Marritthe Pedersdatter,Svend Michels,Svend Michelsen,Svend Michelßøn,Svend Michelsøn,Svend Michsøn_ ,(tom),
TINAM30056 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 2b,3a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 2b,3a rg20090515630469 Gjeld <HTML>Einer Biørgum paa Nummedalseidet ved lensmand Lauritz Thomesøn ladet indstefne og tiltalle Tosten Aglen for 1 tø<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> W. Salt hannem tilhørig som Tosten til sig ved Rejtens SaltKeel har antaget og iche til dato har villet fornøiet,</p> <p>Tosten her imod formente at 1/2 tø<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> saltet qveite, som hand samme</p> <p><b>&lt;side 3a&gt;</b></p> <p>tid hos Joen Reiten oplagde og hafde destinerit Einer til betaling derudj schulle validere, des contra disputerede fuldmechttigen Lauritz Thomesøn, at efftersom Einer Biørgum den iche til betaling har vedtagen, og iche ville hafve andet til contentement end penger hand det da maatte tilfindis,</p> <p>parterne tilspurt om videre her udinden hafde at replicere, ingen videre men var dom begierendis: er afsagt saaledis:</p> <p>At Tosten Aglen straxen til Einer Biørgum eller indmelte hans fuldmechtig betaler den bekomne tønde Worsch salt med 1 Rdr. og udj paabrachte omkostning 2 ort 16 Sk og igien sin udlefverene 1/2 tø<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> qveite hos vedkommende at annamme og indtale:</HTML> Einer Biørgum paa Nummedalseidet ved lensmand Lauritz Thomesøn ladet indstefne og tiltalle Tosten Aglen for 1 tøde W. Salt hannem tilhørig som Tosten til sig ved Rejtens SaltKeel har antaget og iche til dato har villet fornøiet, Tosten her imod formente at 1/2 tøde saltet qveite, som hand samme <side 3a> tid hos Joen Reiten oplagde og hafde destinerit Einer til betaling derudj schulle validere, des contra disputerede fuldmechttigen Lauritz Thomesøn, at efftersom Einer Biørgum den iche til betaling har vedtagen, og iche ville hafve andet til contentement end penger hand det da maatte tilfindis, parterne tilspurt om videre her udinden hafde at replicere, ingen videre men var dom begierendis: er afsagt saaledis: At Tosten Aglen straxen til Einer Biørgum eller indmelte hans fuldmechtig betaler den bekomne tønde Worsch salt med 1 Rdr. og udj paabrachte omkostning 2 ort 16 Sk og igien sin udlefverene 1/2 tøde qveite hos vedkommende at annamme og indtale: ,Einer Biørgum,Joen Reiten,Lauritz Thomesøn,Tosten Aglen, ,Rejten, Einar,Einer,Ejner,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Lauritz,Torsten,Tosten Biørg,Biørgen,Biørgum,Reiten,Rejten,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Aglen _Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Johen Reiten,Johen Rejten,John Reiten,John Rejten,Jon Reiten,Jon Rejten,Jonen Reiten,Jonen Rejten,Joen Reiten,Joen Rejten,Jonn Reiten,Jonn Rejten,Lauritz Thomasøn,Lauritz Thomesøn,Lauritz Thomesön,Torsten Aglen,Tosten Aglen_ ,Reiten,Reitin,Rejten,Rød,
TINAM30058 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 3a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 3a rg20090515630469 Vinningsforbrytelser <HTML>Tosten Aglen blef af lensmand Lauritz Thomesøn tiltalt for endeel dyr hand paa de uloflige tider schal hafve ladet schiyde udj sin paaboende gaardis eller hosliggende gaarders march,</p> <p>til vidne fremkom ichun Peder Andersøn Sandvig, som hans forrige tiener Joen Biørnerøens ord og bekiendelße hafver hørt,</p> <p>Tosten til sagen svaret og beraabte sig paa videre prouf, hvilche tilstrechkende lensmanden til neste ting forschafer,</p> <p>til samme tid foreleggis dito Tosten paa vedkommende stæder vidnisbyrderne og dereffter varsel at paahøre.</HTML> Tosten Aglen blef af lensmand Lauritz Thomesøn tiltalt for endeel dyr hand paa de uloflige tider schal hafve ladet schiyde udj sin paaboende gaardis eller hosliggende gaarders march, til vidne fremkom ichun Peder Andersøn Sandvig, som hans forrige tiener Joen Biørnerøens ord og bekiendelße hafver hørt, Tosten til sagen svaret og beraabte sig paa videre prouf, hvilche tilstrechkende lensmanden til neste ting forschafer, til samme tid foreleggis dito Tosten paa vedkommende stæder vidnisbyrderne og dereffter varsel at paahøre. ,Joen Biørnerøen,Lauritz Thomesøn,Peder Andersøn Sandvig,Tosten Aglen, ,(tom), Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Lauritz,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torsten,Tosten Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Anders,Anderßøn,Andersøn,Sandvig,Sandvigen,Sangvigen,Aglen _Johen Biønnerøen,Johen Biørnerøe,Johen Biørnerøen,Johen Biørnøe,Johen Biørnøen,Johen Biørnøer,Johen Biørnør,Johen Biørøen,Johen Bjørnør,Johen Biørsøn,John Biønnerøen,John Biørnerøe,John Biørnerøen,John Biørnøe,John Biørnøen,John Biørnøer,John Biørnør,John Biørøen,John Bjørnør,John Biørsøn,Jon Biønnerøen,Jon Biørnerøe,Jon Biørnerøen,Jon Biørnøe,Jon Biørnøen,Jon Biørnøer,Jon Biørnør,Jon Biørøen,Jon Bjørnør,Jon Biørsøn,Jonen Biønnerøen,Jonen Biørnerøe,Jonen Biørnerøen,Jonen Biørnøe,Jonen Biørnøen,Jonen Biørnøer,Jonen Biørnør,Jonen Biørøen,Jonen Bjørnør,Jonen Biørsøn,Joen Biønnerøen,Joen Biørnerøe,Joen Biørnerøen,Joen Biørnøe,Joen Biørnøen,Joen Biørnøer,Joen Biørnør,Joen Biørøen,Joen Bjørnør,Joen Biørsøn,Jonn Biønnerøen,Jonn Biørnerøe,Jonn Biørnerøen,Jonn Biørnøe,Jonn Biørnøen,Jonn Biørnøer,Jonn Biørnør,Jonn Biørøen,Jonn Bjørnør,Jonn Biørsøn,Lauritz Thomasøn,Lauritz Thomesøn,Lauritz Thomesön,Pedeer Anders,Pedeer Anderßøn,Pedeer Andersøn,Peder Anders,Peder Anderßøn,Peder Andersøn,Pedr Anders,Pedr Anderßøn,Pedr Andersøn,Per Anders,Per Anderßøn,Per Andersøn,Peter Anders,Peter Anderßøn,Peter Andersøn,Petter Anders,Petter Anderßøn,Petter Andersøn,Pitter Anders,Pitter Anderßøn,Pitter Andersøn,Pedeer Sandvig,Pedeer Sandvigen,Pedeer Sangvigen,Peder Sandvig,Peder Sandvigen,Peder Sangvigen,Pedr Sandvig,Pedr Sandvigen,Pedr Sangvigen,Per Sandvig,Per Sandvigen,Per Sangvigen,Peter Sandvig,Peter Sandvigen,Peter Sangvigen,Petter Sandvig,Petter Sandvigen,Petter Sangvigen,Pitter Sandvig,Pitter Sandvigen,Pitter Sangvigen,Torsten Aglen,Tosten Aglen_ ,(tom),
TINAM30060 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 3a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 3a rg20090515630469 Skjellsord <HTML>Olle Larsøn Vellevig ladet indstefne Niels Anfindsøn Duen for endeel schielsord paa baaden, da han tillige med flere følgende reiste fra høyædle og Velb. hr. stiftamtmands inqvisitionsting forleden sommer schal være passerit:</p> <p>Niels Andfindsøn møtte nu og til sagen svarede og foregaf ej Kand erindre ringiste ord Citanten til præjuditz eller æris forklenelße at hafve talt, eller end noget af saadan tilleg med hannem, og hvis schulle være omrørt, da er scheed udj druchenschab, og begierede derfor det ham matte effterladis,</p> <p>hvormed Olle Larsøn iche vil lade sig nøje, men begierte hand maatte foreleggis til første at comparere og paahøre vidnisbyrderne,</p> <p>hvilchet ham nu er forelagt at møde, paahøre og tilsvare.</HTML> Olle Larsøn Vellevig ladet indstefne Niels Anfindsøn Duen for endeel schielsord paa baaden, da han tillige med flere følgende reiste fra høyædle og Velb. hr. stiftamtmands inqvisitionsting forleden sommer schal være passerit: Niels Andfindsøn møtte nu og til sagen svarede og foregaf ej Kand erindre ringiste ord Citanten til præjuditz eller æris forklenelße at hafve talt, eller end noget af saadan tilleg med hannem, og hvis schulle være omrørt, da er scheed udj druchenschab, og begierede derfor det ham matte effterladis, hvormed Olle Larsøn iche vil lade sig nøje, men begierte hand maatte foreleggis til første at comparere og paahøre vidnisbyrderne, hvilchet ham nu er forelagt at møde, paahøre og tilsvare. ,Niels Anfindsøn Duen,Olle Larsøn Vellevig, ,(tom), Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Andfindsen,Andfindsøn,Andfindsön,Anfindsen,Anfindssøn,Anfindssønner,Anfindsøn,Duen,Dun,Duun,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Ullenvig,Ullenvigen,Vellenvig,Vellevig _Niels Andfindsen,Niels Andfindsøn,Niels Andfindsön,Niels Anfindsen,Niels Anfindssøn,Niels Anfindssønner,Niels Anfindsøn,Nils Andfindsen,Nils Andfindsøn,Nils Andfindsön,Nils Anfindsen,Nils Anfindssøn,Nils Anfindssønner,Nils Anfindsøn,Niels Duen,Niels Dun,Niels Duun,Nils Duen,Nils Dun,Nils Duun,Ole Larsen,Ole Larßøn,Ole Larsøn,Ole Larsön,Ole Larsøns,Ole Laßens,Ole Laßesøn,Olle Larsen,Olle Larßøn,Olle Larsøn,Olle Larsön,Olle Larsøns,Olle Laßens,Olle Laßesøn,Ollef Larsen,Ollef Larßøn,Ollef Larsøn,Ollef Larsön,Ollef Larsøns,Ollef Laßens,Ollef Laßesøn,Ola Larsen,Ola Larßøn,Ola Larsøn,Ola Larsön,Ola Larsøns,Ola Laßens,Ola Laßesøn,Ole Ullenvig,Ole Ullenvigen,Ole Vellenvig,Ole Vellevig,Olle Ullenvig,Olle Ullenvigen,Olle Vellenvig,Olle Vellevig,Ollef Ullenvig,Ollef Ullenvigen,Ollef Vellenvig,Ollef Vellevig,Ola Ullenvig,Ola Ullenvigen,Ola Vellenvig,Ola Vellevig_ ,(tom),
TINAM30061 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 3a,3b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 3a,3b rg20090515630469 Vinningsforbrytelser <HTML>Margaretha Sahl. her Lauritz Pedersøn Holmedals har for rætten ladet indkalde og tiltale effterschrefne, som ved vraget, hendis folch uløchelig frakom, har været,</p> <p>Elling Jensøn Knaaten, forklarer da hand med sin følgemand kom roendis saag de baaden ligge for sig paa landet, og ved stranden, norden fore Selsvigen i Fladanger fierding, ej videre sig med fattet end 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> aarer og it øskar.</p> <p>Elling Hansøn Qvernøen som tillige med følgismand nemlig soldat Olle Michelsøn strax effter fornemte Mand</p> <p><b>&lt;side 3b&gt;</b></p> <p>om afftenen til samme Vrag ankom,</p> <p>dito Elling for rætten comparerede og beretter at som de kom farendis og ville sönder paa sildvogen, fant de for sig strax Norden for Selsvigen baaden i fieren liggendis synderslagen med 5 tø<sup><span style="text-decoration: underline;">der</span></sup> hos, rörte iche den gang noget, men forföjede sig til mændene udi Selsvigen, lagde der sin baad igienn og tog med sig dito Selvigs mand hen til Vragit og indlagde deraf i samme baad 6 eller 7 sildegarn som laag i siöen, 1 tø<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> der udj, j schindfeld og j Rÿe med j volmelsbuxe tillige med nogit af siö forderfvet fladbröd, 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> schindsecher, j schoe, noch 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> tomme tø<sup><span style="text-decoration: underline;">der</span></sup>, alt dette henfört til Selsvigen og mændene hos sig beholte, ej videre denne Elling og hans Cammerat af samme medfattit end hvad bröd de om afften og morgen dereffter har ædit, og som 6 eller 7 lefser med sig taget, saa herved ei mere er at omhandle.</HTML> Margaretha Sahl. her Lauritz Pedersøn Holmedals har for rætten ladet indkalde og tiltale effterschrefne, som ved vraget, hendis folch uløchelig frakom, har været, Elling Jensøn Knaaten, forklarer da hand med sin følgemand kom roendis saag de baaden ligge for sig paa landet, og ved stranden, norden fore Selsvigen i Fladanger fierding, ej videre sig med fattet end 2de aarer og it øskar. Elling Hansøn Qvernøen som tillige med følgismand nemlig soldat Olle Michelsøn strax effter fornemte Mand <side 3b> om afftenen til samme Vrag ankom, dito Elling for rætten comparerede og beretter at som de kom farendis og ville sönder paa sildvogen, fant de for sig strax Norden for Selsvigen baaden i fieren liggendis synderslagen med 5 tøder hos, rörte iche den gang noget, men forföjede sig til mændene udi Selsvigen, lagde der sin baad igienn og tog med sig dito Selvigs mand hen til Vragit og indlagde deraf i samme baad 6 eller 7 sildegarn som laag i siöen, 1 tøde der udj, j schindfeld og j Rÿe med j volmelsbuxe tillige med nogit af siö forderfvet fladbröd, 2de schindsecher, j schoe, noch 4re tomme tøder, alt dette henfört til Selsvigen og mændene hos sig beholte, ej videre denne Elling og hans Cammerat af samme medfattit end hvad bröd de om afften og morgen dereffter har ædit, og som 6 eller 7 lefser med sig taget, saa herved ei mere er at omhandle. ,Elling Hansøn Qvernøen,Elling Jensøn Knaaten,Lauritz Pedersøn Holmedal,Margaretha,Olle Michelsøn, ,Fladanger,Foesnes,Selsvigen, Eling,Elling,Eling,Elling,Eling,Elling,Eling,Elling,Lauritz,Lauritz,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe,Ole,Olle,Ollef,Ola Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Knotten,Knaaten,Qvernøe,Qvernøen,Qverøen,Holmedal,Holmedals,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn _Eling Hansen,Eling Hanßøn,Eling Hansø,Eling Hansøn,Eling Haansøn,Eling Hanssøn,Elling Hansen,Elling Hanßøn,Elling Hansø,Elling Hansøn,Elling Haansøn,Elling Hanssøn,Eling Jensen,Eling Jenßøn,Eling Jenssønner,Eling Jensøn,Eling Jenssøn,Elling Jensen,Elling Jenßøn,Elling Jenssønner,Elling Jensøn,Elling Jenssøn,Eling Knotten,Eling Knaaten,Elling Knotten,Elling Knaaten,Eling Qvernøe,Eling Qvernøen,Eling Qverøen,Elling Qvernøe,Elling Qvernøen,Elling Qverøen,Lauritz Holmedal,Lauritz Holmedals,Lauritz Peders,Lauritz Peders.,Lauritz Pedersen,Lauritz Pederß,Lauritz Pederßøn,Lauritz Pederssønner,Lauritz Pedersø,Lauritz Pedersøn,Lauritz Pedersøn.,Lauritz Pedersøns,Lauritz Persen,Lauritz Perßøn,Lauritz Persø,Lauritz Persøn,Lauritz Pettersen,Lauritz Pedersens,Lauritz Pederss,Lauritz Pederssøn,Lauritz Pedersønn,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe,Ole Michels,Ole Michelsen,Ole Michelßøn,Ole Michelsøn,Ole Michsøn,Olle Michels,Olle Michelsen,Olle Michelßøn,Olle Michelsøn,Olle Michsøn,Ollef Michels,Ollef Michelsen,Ollef Michelßøn,Ollef Michelsøn,Ollef Michsøn,Ola Michels,Ola Michelsen,Ola Michelßøn,Ola Michelsøn,Ola Michsøn_ ,Husvig,Husvik,Huusvigen,Huusvik,Fladanger,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30062 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 3b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 3b rg20090515630470 Vinningsforbrytelser <HTML>Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Pros Larsön ved sin tiener Ofve Hansøn lod tiltale Niels Andfindsön Duen for j tø<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> bÿg Korn hand paa Foesnes af Prosis der liggende Korn har paa behag taget, hvilchet den for retten nu citerede vedgaar,</p> <p>hvorfore hand tilfindis samme tø<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> bÿg med 2 Rdr. at betale inden - 15 dager, eller udstaa nam og vurdering af hans midler.</HTML> Monsr Pros Larsön ved sin tiener Ofve Hansøn lod tiltale Niels Andfindsön Duen for j tøde bÿg Korn hand paa Foesnes af Prosis der liggende Korn har paa behag taget, hvilchet den for retten nu citerede vedgaar, hvorfore hand tilfindis samme tøde bÿg med 2 Rdr. at betale inden - 15 dager, eller udstaa nam og vurdering af hans midler. ,Niels Andfindsön Duen,Ofve Hansøn,Pros Larsøn, ,Foesnes, Niels,Nils,Niels,Nils,Ofve,Ove,Pros Andfindsen,Andfindsøn,Andfindsön,Anfindsen,Anfindssøn,Anfindssønner,Anfindsøn,Duen,Dun,Duun,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Niels Andfindsen,Niels Andfindsøn,Niels Andfindsön,Niels Anfindsen,Niels Anfindssøn,Niels Anfindssønner,Niels Anfindsøn,Nils Andfindsen,Nils Andfindsøn,Nils Andfindsön,Nils Anfindsen,Nils Anfindssøn,Nils Anfindssønner,Nils Anfindsøn,Niels Duen,Niels Dun,Niels Duun,Nils Duen,Nils Dun,Nils Duun,Ofve Hansen,Ofve Hanßøn,Ofve Hansø,Ofve Hansøn,Ofve Haansøn,Ofve Hanssøn,Ove Hansen,Ove Hanßøn,Ove Hansø,Ove Hansøn,Ove Haansøn,Ove Hanssøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30064 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 3b<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 3b rg20090515630470 Gjeld, Skattesvikt <HTML>Noch dito Larsön ved lensmand Lars Thomesön ladet söge Peder Nielsön Salsnes, som til nest leden høstesageting var indvarslet, og nu lovlig ved Jens Leßaag og Claus Strømmen stemt, effter paaraabelße ei end comparerede at tilsvare om hand noget imod Pros Larsöns fordrende - 18 Rdr. 12 Sk som dependerer af udlagde Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> schatter, landschyld, sædekorn og videre til lifs ophold forstracht har at imod sige.</p> <p>Jndlegget Pros Larsöns daterit Glasöen d. 26 Septembr. 1698: blef lest, som i acten verbaliter schal indföris, hvor av saavel som nu ved fuldmechtigen paaeschis dom til betaling, med paastand hand gaarden, hvilchen er ham loflig opsagt til förste faredag effter lofven at entvige,</p> <p>er af denne ræt her udindnu saaledis Kient:</p> <p>At Peder Nielsön Salsnes som til 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> ting er inciterit, og ei har villet sig indfinde det hand søgis fore at tilsvare, hvorfore den sögende for saadan hans nachleßighed mod retten ei Kand opholdis, men tilfindis de Krefvende - 18 Rdr. 12 Sk. samt udj sagens omkostning - 1 Rdr. at betale ved denne doms anvisning, eller lide nam og vurdering udj sin bois midler, desligeste sin brugende gaardepart effter forrige opsigelße at entvige og rødig giöre for indstaaelse med Kongl. schatte og videre.</HTML> Noch dito Larsön ved lensmand Lars Thomesön ladet söge Peder Nielsön Salsnes, som til nest leden høstesageting var indvarslet, og nu lovlig ved Jens Leßaag og Claus Strømmen stemt, effter paaraabelße ei end comparerede at tilsvare om hand noget imod Pros Larsöns fordrende - 18 Rdr. 12 Sk som dependerer af udlagde Kongl. Mayts schatter, landschyld, sædekorn og videre til lifs ophold forstracht har at imod sige. Jndlegget Pros Larsöns daterit Glasöen d. 26 Septembr. 1698: blef lest, som i acten verbaliter schal indföris, hvor av saavel som nu ved fuldmechtigen paaeschis dom til betaling, med paastand hand gaarden, hvilchen er ham loflig opsagt til förste faredag effter lofven at entvige, er af denne ræt her udindnu saaledis Kient: At Peder Nielsön Salsnes som til 2de ting er inciterit, og ei har villet sig indfinde det hand søgis fore at tilsvare, hvorfore den sögende for saadan hans nachleßighed mod retten ei Kand opholdis, men tilfindis de Krefvende - 18 Rdr. 12 Sk. samt udj sagens omkostning - 1 Rdr. at betale ved denne doms anvisning, eller lide nam og vurdering udj sin bois midler, desligeste sin brugende gaardepart effter forrige opsigelße at entvige og rødig giöre for indstaaelse med Kongl. schatte og videre. ,Claus Strømmen,Jens Leßaag,Lars Thomesön,Peder Nielsön Salsnes,Pros Larsön, ,Glasöen, Clas,Claus,Jans,Jens,Jan,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pros Strøm,Strømen,Strømmen,Ledxaas,Leßaag,Lexaag,Lexaas,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Salneßet,Salneßit,Salsnes,Salsneset,Salsneßet,Salsneßit,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Clas Strøm,Clas Strømen,Clas Strømmen,Claus Strøm,Claus Strømen,Claus Strømmen,Jans Ledxaas,Jans Leßaag,Jans Lexaag,Jans Lexaas,Jens Ledxaas,Jens Leßaag,Jens Lexaag,Jens Lexaas,Jan Ledxaas,Jan Leßaag,Jan Lexaag,Jan Lexaas,Laris Thomasøn,Laris Thomesøn,Laris Thomesön,Lars Thomasøn,Lars Thomesøn,Lars Thomesön,Laruitz Thomasøn,Laruitz Thomesøn,Laruitz Thomesön,Lauris Thomasøn,Lauris Thomesøn,Lauris Thomesön,Laurits Thomasøn,Laurits Thomesøn,Laurits Thomesön,Lauriz Thomasøn,Lauriz Thomesøn,Lauriz Thomesön,Lofrentz Thomasøn,Lofrentz Thomesøn,Lofrentz Thomesön,Loren Thomasøn,Loren Thomesøn,Loren Thomesön,Lorentz Thomasøn,Lorentz Thomesøn,Lorentz Thomesön,Loufrens Thomasøn,Loufrens Thomesøn,Loufrens Thomesön,Lourens Thomasøn,Lourens Thomesøn,Lourens Thomesön,Lourntz Thomasøn,Lourntz Thomesøn,Lourntz Thomesön,Lovrens Thomasøn,Lovrens Thomesøn,Lovrens Thomesön,Pedeer Nielsen,Pedeer Nielßøn,Pedeer Nielsøn,Pedeer Nielsön,Pedeer Nilsøn,Pedeer Nissen,Pedeer Nißen,Peder Nielsen,Peder Nielßøn,Peder Nielsøn,Peder Nielsön,Peder Nilsøn,Peder Nissen,Peder Nißen,Pedr Nielsen,Pedr Nielßøn,Pedr Nielsøn,Pedr Nielsön,Pedr Nilsøn,Pedr Nissen,Pedr Nißen,Per Nielsen,Per Nielßøn,Per Nielsøn,Per Nielsön,Per Nilsøn,Per Nissen,Per Nißen,Peter Nielsen,Peter Nielßøn,Peter Nielsøn,Peter Nielsön,Peter Nilsøn,Peter Nissen,Peter Nißen,Petter Nielsen,Petter Nielßøn,Petter Nielsøn,Petter Nielsön,Petter Nilsøn,Petter Nissen,Petter Nißen,Pitter Nielsen,Pitter Nielßøn,Pitter Nielsøn,Pitter Nielsön,Pitter Nilsøn,Pitter Nissen,Pitter Nißen,Pedeer Salneßet,Pedeer Salneßit,Pedeer Salsnes,Pedeer Salsneset,Pedeer Salsneßet,Pedeer Salsneßit,Peder Salneßet,Peder Salneßit,Peder Salsnes,Peder Salsneset,Peder Salsneßet,Peder Salsneßit,Pedr Salneßet,Pedr Salneßit,Pedr Salsnes,Pedr Salsneset,Pedr Salsneßet,Pedr Salsneßit,Per Salneßet,Per Salneßit,Per Salsnes,Per Salsneset,Per Salsneßet,Per Salsneßit,Peter Salneßet,Peter Salneßit,Peter Salsnes,Peter Salsneset,Peter Salsneßet,Peter Salsneßit,Petter Salneßet,Petter Salneßit,Petter Salsnes,Petter Salsneset,Petter Salsneßet,Petter Salsneßit,Pitter Salneßet,Pitter Salneßit,Pitter Salsnes,Pitter Salsneset,Pitter Salsneßet,Pitter Salsneßit,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30066 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 4a rg20090515630470 Tingsvitner <HTML><b>&lt;side 4a&gt;</b></p> <p>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Jacob Jespersøn tilspurde almuen om dem andet er vitterligt end - 18 Mk lau i den gaard Dalle udj Fladanger fierding som Olle Olsøn tilforn bebode for indværende aar har været øde og nu opbøden tillige med Guldvigen, Oplandsøfnet og Beengaard til bøxsel og brug, anlangende Dalle,</p> <p>er ej andet bevust, end har været øde,</p> <p>var her på tingsvidne begierende.</HTML> <side 4a> Kongl. Mayts foged Jacob Jespersøn tilspurde almuen om dem andet er vitterligt end - 18 Mk lau i den gaard Dalle udj Fladanger fierding som Olle Olsøn tilforn bebode for indværende aar har været øde og nu opbøden tillige med Guldvigen, Oplandsøfnet og Beengaard til bøxsel og brug, anlangende Dalle, er ej andet bevust, end har været øde, var her på tingsvidne begierende. ,Jacob Jespersøn,Olle Olsøn, ,Beengaard,Dalle,Guldvigen,Oplandsøfnet, Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns_ ,Dal,Dalan,Dale,Dalen,Dalin,Dalle,Guldvig,Guldvigen,Guldviken,Gulvigen,Oplandsaunet,Oplandsøfne,Oplandsøfnet,Oplandsøvne,Beengaard,Beingaarden,Bengaard,Bengaarderne,
TINAM30068 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 4a rg20090515630470 Tingsvitner <HTML>Noch er af hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged adspurt, om nogen er vitterlig noget Vrag at være indkommen eller funden, da det nu opsiger,</p> <p>hvortil blef svaret ej ringeste at være vidende.</HTML> Noch er af hans Mayts foged adspurt, om nogen er vitterlig noget Vrag at være indkommen eller funden, da det nu opsiger, hvortil blef svaret ej ringeste at være vidende. ,Jacob Jespersøn, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,(tom),
TINAM30070 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 4a rg20090515630470 Utnevnelser <HTML>Pros Lauritzøn committeret foged i Sahl. Jens Olsøns stæd pro Anno 1697:</HTML> Pros Lauritzøn committeret foged i Sahl. Jens Olsøns stæd pro Anno 1697: ,Jens Olsøn,Pros Lauritzøn, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Pros Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,(tom),
TINAM30072 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 4a rg20090515630470 Tingsvitner <HTML>hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> intrader at oppeberge, ved sin tiener Ofve Hansøn lod tilspørge almuen om Thomas Jensøn Steene, Olle Olsøn Fosland, Gundil Bendixdatter Hilstad og Gurj Olsdatter samtlige her af gieldet, mere bøder og straf end de var tildømte at betale vare gode fore at udgifve,</p> <p>hertil svarede saa mange som bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> personer Kiente, de ej højere penger eller straf, end de ere tilfundne har Kundet udstaa, her paa tingsvidne var begierende.</HTML> hans Kongl. Mayst intrader at oppeberge, ved sin tiener Ofve Hansøn lod tilspørge almuen om Thomas Jensøn Steene, Olle Olsøn Fosland, Gundil Bendixdatter Hilstad og Gurj Olsdatter samtlige her af gieldet, mere bøder og straf end de var tildømte at betale vare gode fore at udgifve, hertil svarede saa mange som bemte personer Kiente, de ej højere penger eller straf, end de ere tilfundne har Kundet udstaa, her paa tingsvidne var begierende. ,Gundil Bendixdatter Hilstad,Gurj Olsdatter,Ofve Hansøn,Olle Olsøn Fosland,Thomas Jensøn Steene, ,(tom), Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille,Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille,Gurina,Gurj,Ofve,Ove,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Thomas,Thomes,Tomas,Thomas,Thomes,Tomas Bendixd.,Bendixdatter,Hildstad,Hilstad,Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Fosland,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Steen,Steene,Stene,Sten _Gundil Bendixd.,Gundil Bendixdatter,Gundille Bendixd.,Gundille Bendixdatter,Gunild Bendixd.,Gunild Bendixdatter,Gunille Bendixd.,Gunille Bendixdatter,Gunnhild Bendixd.,Gunnhild Bendixdatter,Gunnild Bendixd.,Gunnild Bendixdatter,Gunnille Bendixd.,Gunnille Bendixdatter,Gundil Hildstad,Gundil Hilstad,Gundille Hildstad,Gundille Hilstad,Gunild Hildstad,Gunild Hilstad,Gunille Hildstad,Gunille Hilstad,Gunnhild Hildstad,Gunnhild Hilstad,Gunnild Hildstad,Gunnild Hilstad,Gunnille Hildstad,Gunnille Hilstad,Gurina Olesdatter,Gurina Olsdatter,Gurina Olßdaatter,Gurj Olesdatter,Gurj Olsdatter,Gurj Olßdaatter,Ofve Hansen,Ofve Hanßøn,Ofve Hansø,Ofve Hansøn,Ofve Haansøn,Ofve Hanssøn,Ove Hansen,Ove Hanßøn,Ove Hansø,Ove Hansøn,Ove Haansøn,Ove Hanssøn,Ole,Olle,Ollef,Ola Fosland,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns,Thomas Jensen,Thomas Jenßøn,Thomas Jenssønner,Thomas Jensøn,Thomas Jenssøn,Thomes Jensen,Thomes Jenßøn,Thomes Jenssønner,Thomes Jensøn,Thomes Jenssøn,Tomas Jensen,Tomas Jenßøn,Tomas Jenssønner,Tomas Jensøn,Tomas Jenssøn,Thomas Steen,Thomas Steene,Thomas Stene,Thomas Sten,Thomes Steen,Thomes Steene,Thomes Stene,Thomes Sten,Tomas Steen,Tomas Steene,Tomas Stene,Tomas Sten_ ,(tom),
TINAM30074 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 4a rg20090515630470 Diverse <HTML>Til førstholdende Botolphi lauting er tilsagt at indreise sin laurettiseed at aflegge, nemlig af Jøens fierding Claus og Isach Strømmen, af Fladanger Olle Pedersøn Stamnes, og Hans Jndvoren, Otterøe fierding Christen Poulsøn Storschaarstad og Biørn Statland, Sunds fierding Niels Olsøn Hafvig og Christen Pedersøn Berre.</HTML> Til førstholdende Botolphi lauting er tilsagt at indreise sin laurettiseed at aflegge, nemlig af Jøens fierding Claus og Isach Strømmen, af Fladanger Olle Pedersøn Stamnes, og Hans Jndvoren, Otterøe fierding Christen Poulsøn Storschaarstad og Biørn Statland, Sunds fierding Niels Olsøn Hafvig og Christen Pedersøn Berre. ,Biørn Statland,Christen Pedersøn Berre,Christen Poulsøn Storschaarstad,Claus Strømmen,Hans Jndvoren,Isach Strømmen,Niels Olsøn Hafvig,Olle Pedersøn Stamnes, ,(tom), Biørn,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Clas,Claus,Hands,Hans,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Statland,Berre,Paulsøn,Poulsen,Poulsøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Storscharstad,StorSchorstad,StorSchaarstad,Stor-Schaarstad,Storschaarstad,Strøm,Strømen,Strømmen,Jndvoren,Strøm,Strømen,Strømmen,Hafvig,Hafvigen,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Stamnes _Biørn Statland,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1063p,Chisten Paulsøn,Chisten Poulsen,Chisten Poulsøn,Chrishian Paulsøn,Chrishian Poulsen,Chrishian Poulsøn,Chrisian Paulsøn,Chrisian Poulsen,Chrisian Poulsøn,Christen Paulsøn,Christen Poulsen,Christen Poulsøn,Christian Paulsøn,Christian Poulsen,Christian Poulsøn,Cristen Paulsøn,Cristen Poulsen,Cristen Poulsøn,Cristian Paulsøn,Cristian Poulsen,Cristian Poulsøn,Kisten Paulsøn,Kisten Poulsen,Kisten Poulsøn,Chisten Peders,Chisten Peders.,Chisten Pedersen,Chisten Pederß,Chisten Pederßøn,Chisten Pederssønner,Chisten Pedersø,Chisten Pedersøn,Chisten Pedersøn.,Chisten Pedersøns,Chisten Persen,Chisten Perßøn,Chisten Persø,Chisten Persøn,Chisten Pettersen,Chisten Pedersens,Chisten Pederss,Chisten Pederssøn,Chisten Pedersønn,Chrishian Peders,Chrishian Peders.,Chrishian Pedersen,Chrishian Pederß,Chrishian Pederßøn,Chrishian Pederssønner,Chrishian Pedersø,Chrishian Pedersøn,Chrishian Pedersøn.,Chrishian Pedersøns,Chrishian Persen,Chrishian Perßøn,Chrishian Persø,Chrishian Persøn,Chrishian Pettersen,Chrishian Pedersens,Chrishian Pederss,Chrishian Pederssøn,Chrishian Pedersønn,Chrisian Peders,Chrisian Peders.,Chrisian Pedersen,Chrisian Pederß,Chrisian Pederßøn,Chrisian Pederssønner,Chrisian Pedersø,Chrisian Pedersøn,Chrisian Pedersøn.,Chrisian Pedersøns,Chrisian Persen,Chrisian Perßøn,Chrisian Persø,Chrisian Persøn,Chrisian Pettersen,Chrisian Pedersens,Chrisian Pederss,Chrisian Pederssøn,Chrisian Pedersønn,Christen Peders,Christen Peders.,Christen Pedersen,Christen Pederß,Christen Pederßøn,Christen Pederssønner,Christen Pedersø,Christen Pedersøn,Christen Pedersøn.,Christen Pedersøns,Christen Persen,Christen Perßøn,Christen Persø,Christen Persøn,Christen Pettersen,Christen Pedersens,Christen Pederss,Christen Pederssøn,Christen Pedersønn,Christian Peders,Christian Peders.,Christian Pedersen,Christian Pederß,Christian Pederßøn,Christian Pederssønner,Christian Pedersø,Christian Pedersøn,Christian Pedersøn.,Christian Pedersøns,Christian Persen,Christian Perßøn,Christian Persø,Christian Persøn,Christian Pettersen,Christian Pedersens,Christian Pederss,Christian Pederssøn,Christian Pedersønn,Cristen Peders,Cristen Peders.,Cristen Pedersen,Cristen Pederß,Cristen Pederßøn,Cristen Pederssønner,Cristen Pedersø,Cristen Pedersøn,Cristen Pedersøn.,Cristen Pedersøns,Cristen Persen,Cristen Perßøn,Cristen Persø,Cristen Persøn,Cristen Pettersen,Cristen Pedersens,Cristen Pederss,Cristen Pederssøn,Cristen Pedersønn,Cristian Peders,Cristian Peders.,Cristian Pedersen,Cristian Pederß,Cristian Pederßøn,Cristian Pederssønner,Cristian Pedersø,Cristian Pedersøn,Cristian Pedersøn.,Cristian Pedersøns,Cristian Persen,Cristian Perßøn,Cristian Persø,Cristian Persøn,Cristian Pettersen,Cristian Pedersens,Cristian Pederss,Cristian Pederssøn,Cristian Pedersønn,Kisten Peders,Kisten Peders.,Kisten Pedersen,Kisten Pederß,Kisten Pederßøn,Kisten Pederssønner,Kisten Pedersø,Kisten Pedersøn,Kisten Pedersøn.,Kisten Pedersøns,Kisten Persen,Kisten Perßøn,Kisten Persø,Kisten Persøn,Kisten Pettersen,Kisten Pedersens,Kisten Pederss,Kisten Pederssøn,Kisten Pedersønn,Chisten Storscharstad,Chisten StorSchorstad,Chisten StorSchaarstad,Chisten Stor-Schaarstad,Chisten Storschaarstad,Chrishian Storscharstad,Chrishian StorSchorstad,Chrishian StorSchaarstad,Chrishian Stor-Schaarstad,Chrishian Storschaarstad,Chrisian Storscharstad,Chrisian StorSchorstad,Chrisian StorSchaarstad,Chrisian Stor-Schaarstad,Chrisian Storschaarstad,Christen Storscharstad,Christen StorSchorstad,Christen StorSchaarstad,Christen Stor-Schaarstad,Christen Storschaarstad,Christian Storscharstad,Christian StorSchorstad,Christian StorSchaarstad,Christian Stor-Schaarstad,Christian Storschaarstad,Cristen Storscharstad,Cristen StorSchorstad,Cristen StorSchaarstad,Cristen Stor-Schaarstad,Cristen Storschaarstad,Cristian Storscharstad,Cristian StorSchorstad,Cristian StorSchaarstad,Cristian Stor-Schaarstad,Cristian Storschaarstad,Kisten Storscharstad,Kisten StorSchorstad,Kisten StorSchaarstad,Kisten Stor-Schaarstad,Kisten Storschaarstad,Clas Strøm,Clas Strømen,Clas Strømmen,Claus Strøm,Claus Strømen,Claus Strømmen,Hands,Hans ge1452p,Isach Strøm,Isach Strømen,Isach Strømmen,Jsach Strøm,Jsach Strømen,Jsach Strømmen,Jsaach Strøm,Jsaach Strømen,Jsaach Strømmen,Jzac Strøm,Jzac Strømen,Jzac Strømmen,Jzach Strøm,Jzach Strømen,Jzach Strømmen,Jzaac Strøm,Jzaac Strømen,Jzaac Strømmen,Jzaach Strøm,Jzaach Strømen,Jzaach Strømmen,Niels Hafvig,Niels Hafvigen,Nils Hafvig,Nils Hafvigen,Niels Olsen,Niels Olssøn,Niels Olssønner,Niels Olsøn,Niels Olsøns,Nils Olsen,Nils Olssøn,Nils Olssønner,Nils Olsøn,Nils Olsøns,Ole Peders,Ole Peders.,Ole Pedersen,Ole Pederß,Ole Pederßøn,Ole Pederssønner,Ole Pedersø,Ole Pedersøn,Ole Pedersøn.,Ole Pedersøns,Ole Persen,Ole Perßøn,Ole Persø,Ole Persøn,Ole Pettersen,Ole Pedersens,Ole Pederss,Ole Pederssøn,Ole Pedersønn,Olle Peders,Olle Peders.,Olle Pedersen,Olle Pederß,Olle Pederßøn,Olle Pederssønner,Olle Pedersø,Olle Pedersøn,Olle Pedersøn.,Olle Pedersøns,Olle Persen,Olle Perßøn,Olle Persø,Olle Persøn,Olle Pettersen,Olle Pedersens,Olle Pederss,Olle Pederssøn,Olle Pedersønn,Ollef Peders,Ollef Peders.,Ollef Pedersen,Ollef Pederß,Ollef Pederßøn,Ollef Pederssønner,Ollef Pedersø,Ollef Pedersøn,Ollef Pedersøn.,Ollef Pedersøns,Ollef Persen,Ollef Perßøn,Ollef Persø,Ollef Persøn,Ollef Pettersen,Ollef Pedersens,Ollef Pederss,Ollef Pederssøn,Ollef Pedersønn,Ola Peders,Ola Peders.,Ola Pedersen,Ola Pederß,Ola Pederßøn,Ola Pederssønner,Ola Pedersø,Ola Pedersøn,Ola Pedersøn.,Ola Pedersøns,Ola Persen,Ola Perßøn,Ola Persø,Ola Persøn,Ola Pettersen,Ola Pedersens,Ola Pederss,Ola Pederssøn,Ola Pedersønn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1830p_ ,(tom),
TINAM30076 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>28.1.1699 1,699.00 28.1.1699 4a rg20090515630470 Eiendom, eiendeler <HTML>Giertrud Sahl. Niels Baltzersøns ved sin tiener Jeppe Sørensøn lod fredliuse sin gaard Devigens lejermaal at enhver som iche af hende er tillat holder sig der fra.</HTML> Giertrud Sahl. Niels Baltzersøns ved sin tiener Jeppe Sørensøn lod fredliuse sin gaard Devigens lejermaal at enhver som iche af hende er tillat holder sig der fra. ,Giertrud,Jeppe Sørensøn,Niels Baltzersøn, ,Devigen, Giertrud,Jertrud,Jeppe,Niels,Nils ,Sørenßøn,Sørensøn,Baltzerßøn,Baltzersøn,Balzersøn _Giertrud,Jertrud,Jeppe Sørenßøn,Jeppe Sørensøn,Niels Baltzerßøn,Niels Baltzersøn,Niels Balzersøn,Nils Baltzerßøn,Nils Baltzersøn,Nils Balzersøn_ ,Devigen,Devik,Divigen,
TINAM30078 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4a rg20090515630470 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 31 January er holden schatte- og sageting med almuen af Ofverhaldens præstegield udj præsens af Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged H<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn, samt Laurettes mænd nemlig Niels Øyem, Jngebricht Bryndboe, Haagen Schiørland, Olle Sevaldsøn Nordahl, Danjel Formoe, Michel Lestum, Jsach Himoe og Peder Ryg, Da er som følger passerit:</HTML> Anno 1699 d. 31 January er holden schatte- og sageting med almuen af Ofverhaldens præstegield udj præsens af Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn, samt Laurettes mænd nemlig Niels Øyem, Jngebricht Bryndboe, Haagen Schiørland, Olle Sevaldsøn Nordahl, Danjel Formoe, Michel Lestum, Jsach Himoe og Peder Ryg, Da er som følger passerit: ,Danjel Formoe,Haagen Schiørland,Jacob Jespersøn,Jngebricht Bryndboe,Jsach Himoe,Michel Lestum,Niels Øyem,Olle Sevaldsøn Nordahl,Peder Ryg, ,Ofverhalden, Daniel,Danjel,Haachen,Haagen,Haang,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Jacob,Jakob,Jacos,Michal,Michel,Michell,Mickel,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Formo,Formoe,Sckiørland,Schiørland,Bryndboe,Brønbo,Brønboe,Brønbu,Brønby,Brøndboe,Him,Himo,Himoe,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Lestem,Lestum,Øye,Øyem,Øyum,Nordahl,Nordal,Norddal,Sevaldsen,Sevaldsøn,Ryf,Ryg _Daniel Formo,Daniel Formoe,Danjel Formo,Danjel Formoe,Haachen Sckiørland,Haachen Schiørland,Haagen Sckiørland,Haagen Schiørland,Haang Sckiørland,Haang Schiørland,Ingebricht Bryndboe,Ingebricht Brønbo,Ingebricht Brønboe,Ingebricht Brønbu,Ingebricht Brønby,Ingebricht Brøndboe,Jngbrit Bryndboe,Jngbrit Brønbo,Jngbrit Brønboe,Jngbrit Brønbu,Jngbrit Brønby,Jngbrit Brøndboe,Jngebrecht Bryndboe,Jngebrecht Brønbo,Jngebrecht Brønboe,Jngebrecht Brønbu,Jngebrecht Brønby,Jngebrecht Brøndboe,Jngebrich Bryndboe,Jngebrich Brønbo,Jngebrich Brønboe,Jngebrich Brønbu,Jngebrich Brønby,Jngebrich Brøndboe,Jngebricht Bryndboe,Jngebricht Brønbo,Jngebricht Brønboe,Jngebricht Brønbu,Jngebricht Brønby,Jngebricht Brøndboe,Jngebrict Bryndboe,Jngebrict Brønbo,Jngebrict Brønboe,Jngebrict Brønbu,Jngebrict Brønby,Jngebrict Brøndboe,Isach Him,Isach Himo,Isach Himoe,Jsach Him,Jsach Himo,Jsach Himoe,Jsaach Him,Jsaach Himo,Jsaach Himoe,Jzac Him,Jzac Himo,Jzac Himoe,Jzach Him,Jzach Himo,Jzach Himoe,Jzaac Him,Jzaac Himo,Jzaac Himoe,Jzaach Him,Jzaach Himo,Jzaach Himoe,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Michal Lestem,Michal Lestum,Michel Lestem,Michel Lestum,Michell Lestem,Michell Lestum,Mickel Lestem,Mickel Lestum,Niels Øye,Niels Øyem,Niels Øyum,Nils Øye,Nils Øyem,Nils Øyum,Ole Nordahl,Ole Nordal,Ole Norddal,Olle Nordahl,Olle Nordal,Olle Norddal,Ollef Nordahl,Ollef Nordal,Ollef Norddal,Ola Nordahl,Ola Nordal,Ola Norddal,Ole Sevaldsen,Ole Sevaldsøn,Olle Sevaldsen,Olle Sevaldsøn,Ollef Sevaldsen,Ollef Sevaldsøn,Ola Sevaldsen,Ola Sevaldsøn,Pedeer Ryf,Pedeer Ryg,Peder Ryf,Peder Ryg,Pedr Ryf,Pedr Ryg,Per Ryf,Per Ryg,Peter Ryf,Peter Ryg,Petter Ryf,Petter Ryg,Pitter Ryf,Pitter Ryg_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30080 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4a rg20090515630470 Utnevnelser <HTML>Høyædle og Velb hr. stiftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn at obachte Sorenschrifversbestillingen udj udj Nummedalen i den bestalter Rasmus Mosis absens.</HTML> Høyædle og Velb hr. stiftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn at obachte Sorenschrifversbestillingen udj udj Nummedalen i den bestalter Rasmus Mosis absens. ,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mos, ,(tom), Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hands,Hans,Rasmus Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Kaas,Mos,Mosh,Moss _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Hands,Hans Kaas,Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,(tom),
TINAM30082 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4a,4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4a,4b rg20090515630470 Forordninger <HTML>Publiceret hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> naadigst udgifne forordning om ny vecht og maals indrettelße og ved ligeholdelße udj Danch:</p> <p><b>&lt;side 4b&gt;</b></p> <p>og Norge daterit Kiøbenhafn d. 10 January A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698.</HTML> Publiceret hans Mayts naadigst udgifne forordning om ny vecht og maals indrettelße og ved ligeholdelße udj Danch: <side 4b> og Norge daterit Kiøbenhafn d. 10 January Ao 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30084 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Forordninger <HTML>Noch Kongl. forbud på Kornvarernis udførdsel af Danch og Norge, saa og taxt paa Rug, Byg og hafre i Danch dat. Kiøbh: d. 15 9br. A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 16</HTML> Noch Kongl. forbud på Kornvarernis udførdsel af Danch og Norge, saa og taxt paa Rug, Byg og hafre i Danch dat. Kiøbh: d. 15 9br. Ao 16 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30086 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Forordninger <HTML>Samt Capitels og land taxten dat. Trundh. d. 19 9br. A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698.</HTML> Samt Capitels og land taxten dat. Trundh. d. 19 9br. Ao 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30088 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Forordninger <HTML>Desligeste hr. stiftamtmands missive til fogden Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jespersøn dat. Teslie d. 12 Decembr. A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698. at erindre almue som end står til rest med de nye gevers penger med forderligst betaler,</HTML> Desligeste hr. stiftamtmands missive til fogden Monsr Jespersøn dat. Teslie d. 12 Decembr. Ao 1698. at erindre almue som end står til rest med de nye gevers penger med forderligst betaler, ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30090 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Forordninger <HTML>samt ogsaa Kiøbmanden Lofrens Hansøn Holstis protest paa hr. amtmand om pengerne for samme gever daterit Trundhiem d. 8 Decembr. Anno 1698:</HTML> samt ogsaa Kiøbmanden Lofrens Hansøn Holstis protest paa hr. amtmand om pengerne for samme gever daterit Trundhiem d. 8 Decembr. Anno 1698: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30092 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Forordninger <HTML>I ligemaade blef almuen alvorlig nu saavel som offte tilfor af Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> foged h<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jespersøn forehodlet, at de med allerfaderligst reiser til Fogdegaarden at annamne til si de inrollerede bønders gever som der ere staaende, saafremt geverret ved uløchelig hendelße, det Gud forbiude, i nogen maader schulle forkommis, eller af rust bederfvi da være deris egen schade for deds effterladenhed.</HTML> I ligemaade blef almuen alvorlig nu saavel som offte tilfor af Kongl. Mayst foged hr Jespersøn forehodlet, at de med allerfaderligst reiser til Fogdegaarden at annamne til si de inrollerede bønders gever som der ere staaende, saafremt geverret ved uløchelig hendelße, det Gud forbiude, i nogen maader schulle forkommis, eller af rust bederfvi da være deris egen schade for deds effterladenhed. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30094 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Olle Joensøn Slet Kommen for tiden med sin qvinde</p> <p>bøder til hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.</HTML> Olle Joensøn Slet Kommen for tiden med sin qvinde bøder til hans Kongl. Mayst 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. ,Olle Joensøn Slet, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Schlet,Scklet,Sklet,Skleth,Slet _Ole Joenesøn,Ole Joensßøn,Ole Joenßøen,Ole Joenßøn,Ole Joensøn,Ole Joen,Olle Joenesøn,Olle Joensßøn,Olle Joenßøen,Olle Joenßøn,Olle Joensøn,Olle Joen,Ollef Joenesøn,Ollef Joensßøn,Ollef Joenßøen,Ollef Joenßøn,Ollef Joensøn,Ollef Joen,Ola Joenesøn,Ola Joensßøn,Ola Joenßøen,Ola Joenßøn,Ola Joensøn,Ola Joen,Ole Schlet,Ole Scklet,Ole Sklet,Ole Skleth,Ole Slet,Olle Schlet,Olle Scklet,Olle Sklet,Olle Skleth,Olle Slet,Ollef Schlet,Ollef Scklet,Ollef Sklet,Ollef Skleth,Ollef Slet,Ola Schlet,Ola Scklet,Ola Sklet,Ola Skleth,Ola Slet_ ,(tom),
TINAM30096 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Lejermål <HTML>Jfver Isachsøn Klapdal besofvet Ellen Svensdatter,</p> <p>personen for rætten møtte af ingen midler, ej vidste sig ringes schilling til bøderne, ingen forefantis som hannem vilde antag og noget for betale;</p> <p>hvorfore hand tilfindis at strafis med fengsel på Kroppen. Tøsen ogsaa i rette som tilkiendis at bøde 2 Rdr og for resten at lide på Kroppen.</HTML> Jfver Isachsøn Klapdal besofvet Ellen Svensdatter, personen for rætten møtte af ingen midler, ej vidste sig ringes schilling til bøderne, ingen forefantis som hannem vilde antag og noget for betale; hvorfore hand tilfindis at strafis med fengsel på Kroppen. Tøsen ogsaa i rette som tilkiendis at bøde 2 Rdr og for resten at lide på Kroppen. ,Ellen Svensdatter,Jfver Isachsøn Klapdal, ,(tom), Elen,Elene,Ellen,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer Svendsdatter,Svensdatter,Isachsøn,Jsachsøn,Jsaachssøn,Jzachsen,Jzachsøn,Jzaagsøn,Klapdal,Klebdal _Elen Svendsdatter,Elen Svensdatter,Elene Svendsdatter,Elene Svensdatter,Ellen Svendsdatter,Ellen Svensdatter,Ifver Isachsøn,Ifver Jsachsøn,Ifver Jsaachssøn,Ifver Jzachsen,Ifver Jzachsøn,Ifver Jzaagsøn,Jfeer Isachsøn,Jfeer Jsachsøn,Jfeer Jsaachssøn,Jfeer Jzachsen,Jfeer Jzachsøn,Jfeer Jzaagsøn,Jfuer Isachsøn,Jfuer Jsachsøn,Jfuer Jsaachssøn,Jfuer Jzachsen,Jfuer Jzachsøn,Jfuer Jzaagsøn,Jfver Isachsøn,Jfver Jsachsøn,Jfver Jsaachssøn,Jfver Jzachsen,Jfver Jzachsøn,Jfver Jzaagsøn,Jver Isachsøn,Jver Jsachsøn,Jver Jsaachssøn,Jver Jzachsen,Jver Jzachsøn,Jver Jzaagsøn,Jfer Isachsøn,Jfer Jsachsøn,Jfer Jsaachssøn,Jfer Jzachsen,Jfer Jzachsøn,Jfer Jzaagsøn,Ifver Klapdal,Ifver Klebdal,Jfeer Klapdal,Jfeer Klebdal,Jfuer Klapdal,Jfuer Klebdal,Jfver Klapdal,Jfver Klebdal,Jver Klapdal,Jver Klebdal,Jfer Klapdal,Jfer Klebdal_ ,(tom),
TINAM30098 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Anders Olsøn Gansmo for tilig med sin qvinde</p> <p>bøder derfore til Hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> 3 Rdr 1 Ort 12 Sk.</HTML> Anders Olsøn Gansmo for tilig med sin qvinde bøder derfore til Hans Mayst 3 Rdr 1 Ort 12 Sk. ,Anders Olsøn Gansmo, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders Gandsmo,Gansmo,Gansmoe,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Anderes Gandsmo,Anderes Gansmo,Anderes Gansmoe,Andras Gandsmo,Andras Gansmo,Andras Gansmoe,Andres Gandsmo,Andres Gansmo,Andres Gansmoe,Andreæ Gandsmo,Andreæ Gansmo,Andreæ Gansmoe,Anders Gandsmo,Anders Gansmo,Anders Gansmoe,Anderes Olsen,Anderes Olssøn,Anderes Olssønner,Anderes Olsøn,Anderes Olsøns,Andras Olsen,Andras Olssøn,Andras Olssønner,Andras Olsøn,Andras Olsøns,Andres Olsen,Andres Olssøn,Andres Olssønner,Andres Olsøn,Andres Olsøns,Andreæ Olsen,Andreæ Olssøn,Andreæ Olssønner,Andreæ Olsøn,Andreæ Olsøns,Anders Olsen,Anders Olssøn,Anders Olssønner,Anders Olsøn,Anders Olsøns_ ,(tom),
TINAM30100 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Byksel, skjøte <HTML>Welædle hr. Commercieraad Schiøllers udgifne bøxselseddel paa j half spand i den gaard Hildrum til Joen Jørgensøn daterit Hildrum d. 11 Octobr. Anno 1698.</HTML> Welædle hr. Commercieraad Schiøllers udgifne bøxselseddel paa j half spand i den gaard Hildrum til Joen Jørgensøn daterit Hildrum d. 11 Octobr. Anno 1698. ,Andreas Schiøller,Joen Jørgensøn, ,Hildrum, Andreas,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Jøngensøn,Jørgensen,Jørgenßøn,Jørgensø,Jørgensøn _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Johen Jøngensøn,Johen Jørgensen,Johen Jørgenßøn,Johen Jørgensø,Johen Jørgensøn,John Jøngensøn,John Jørgensen,John Jørgenßøn,John Jørgensø,John Jørgensøn,Jon Jøngensøn,Jon Jørgensen,Jon Jørgenßøn,Jon Jørgensø,Jon Jørgensøn,Jonen Jøngensøn,Jonen Jørgensen,Jonen Jørgenßøn,Jonen Jørgensø,Jonen Jørgensøn,Joen Jøngensøn,Joen Jørgensen,Joen Jørgenßøn,Joen Jørgensø,Joen Jørgensøn,Jonn Jøngensøn,Jonn Jørgensen,Jonn Jørgenßøn,Jonn Jørgensø,Jonn Jørgensøn_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30102 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b rg20090515630471 Byksel, skjøte <HTML>Noch Commercieraad Schiøllers bøxselsed iligemaade på 1/2 spand udj Hildrum til Christen Nielsøn dater Trundhiem d. 12 Septembr. Anno 1694:</HTML> Noch Commercieraad Schiøllers bøxselsed iligemaade på 1/2 spand udj Hildrum til Christen Nielsøn dater Trundhiem d. 12 Septembr. Anno 1694: ,Andreas Schiøller,Christen Nielsøn, ,Hildrum,Trundhiem, Andreas,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Chisten Nielsen,Chisten Nielßøn,Chisten Nielsøn,Chisten Nielsön,Chisten Nilsøn,Chisten Nissen,Chisten Nißen,Chrishian Nielsen,Chrishian Nielßøn,Chrishian Nielsøn,Chrishian Nielsön,Chrishian Nilsøn,Chrishian Nissen,Chrishian Nißen,Chrisian Nielsen,Chrisian Nielßøn,Chrisian Nielsøn,Chrisian Nielsön,Chrisian Nilsøn,Chrisian Nissen,Chrisian Nißen,Christen Nielsen,Christen Nielßøn,Christen Nielsøn,Christen Nielsön,Christen Nilsøn,Christen Nissen,Christen Nißen,Christian Nielsen,Christian Nielßøn,Christian Nielsøn,Christian Nielsön,Christian Nilsøn,Christian Nissen,Christian Nißen,Cristen Nielsen,Cristen Nielßøn,Cristen Nielsøn,Cristen Nielsön,Cristen Nilsøn,Cristen Nissen,Cristen Nißen,Cristian Nielsen,Cristian Nielßøn,Cristian Nielsøn,Cristian Nielsön,Cristian Nilsøn,Cristian Nissen,Cristian Nißen,Kisten Nielsen,Kisten Nielßøn,Kisten Nielsøn,Kisten Nielsön,Kisten Nilsøn,Kisten Nissen,Kisten Nißen_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30104 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 4b,5a<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 4b,5a rg20090515630471 Brudd på skyss ol. <HTML>Almuen af Biørnis mandtal lefverede her udj Retten en dom af Sahl. Pitter Lauritzøn Falch feldet, imellem dennem og Højlands mandtallis almue om Prestens schydsferd til Annexkirchen paa Høilandet, daterit d. 10 february A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1696: samt Laumandens confirmation og erachtning dennem imellem daterit Trundh. d. 18 Juny A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1696:</p> <p>de af Biørnis mandtal frasagde sig ej lengere at ville schydse for 2 Rdr. hvorfore Højlands</p> <p><b>&lt;side 5a&gt;</b></p> <p>mandtals bebyggere der fra nu ichun nogle faa comparerede hafver sig for mentionerede domme at holde effterrettlig, og henter sine Præster, samt forsiuner dennem som vedbørlig, indtil tinget nu først igien blifver holdet, til hvilchen tied begge mandtallers almue hafver at møde, ihvordan da imellem dennem Kand vorde aftalt, imidlertied tager de af Høylandet ingen formen vedbørlig effter forrige afscheder befordrer deris Præster, saafremt de iche for modvillighed og effterladenhed schal tiltalis.</p> <p>De udaf Høilandis mandtal som bruger laxerj, fremlagde nu Sahl. Pitter Falchis kiendelße dat. d. 5 July A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 97 imellem dennem og de som beboer Ofver- og Nederbiørnes, Rodem og Himoe, hvilche sig iche end har villet rette, hvorfore Højlendingene her af rætten begierer de vedkommende maatte foreholdis som nu ogsaa scheer og advaris at de som denne afscheed ej har effterlefvet, hafver effter dags hvad som for rætten blef indgaaet at fuldbyrde, saafremt de iche for Nachleßighed og effter sagens beschaffenhed vil være tiltalte.</HTML> Almuen af Biørnis mandtal lefverede her udj Retten en dom af Sahl. Pitter Lauritzøn Falch feldet, imellem dennem og Højlands mandtallis almue om Prestens schydsferd til Annexkirchen paa Høilandet, daterit d. 10 february Ao 1696: samt Laumandens confirmation og erachtning dennem imellem daterit Trundh. d. 18 Juny Ao 1696: de af Biørnis mandtal frasagde sig ej lengere at ville schydse for 2 Rdr. hvorfore Højlands <side 5a> mandtals bebyggere der fra nu ichun nogle faa comparerede hafver sig for mentionerede domme at holde effterrettlig, og henter sine Præster, samt forsiuner dennem som vedbørlig, indtil tinget nu først igien blifver holdet, til hvilchen tied begge mandtallers almue hafver at møde, ihvordan da imellem dennem Kand vorde aftalt, imidlertied tager de af Høylandet ingen formen vedbørlig effter forrige afscheder befordrer deris Præster, saafremt de iche for modvillighed og effterladenhed schal tiltalis. De udaf Høilandis mandtal som bruger laxerj, fremlagde nu Sahl. Pitter Falchis kiendelße dat. d. 5 July Ao 97 imellem dennem og de som beboer Ofver- og Nederbiørnes, Rodem og Himoe, hvilche sig iche end har villet rette, hvorfore Højlendingene her af rætten begierer de vedkommende maatte foreholdis som nu ogsaa scheer og advaris at de som denne afscheed ej har effterlefvet, hafver effter dags hvad som for rætten blef indgaaet at fuldbyrde, saafremt de iche for Nachleßighed og effter sagens beschaffenhed vil være tiltalte. ,Pitter Lauritzøn Falch, ,Himoe,Høilandet,Højland,Nederbiørnes,Ofverbiørnes,Rodem,Trundh., Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Falc,Falch,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Pedeer Falc,Pedeer Falch,Peder Falc,Peder Falch,Pedr Falc,Pedr Falch,Per Falc,Per Falch,Peter Falc,Peter Falch,Petter Falc,Petter Falch,Pitter Falc,Pitter Falch,Pedeer Lauritsøn,Pedeer Lauritz,Pedeer Lauritzen,Pedeer Lauritzsøn,Pedeer Lauritzøn,Pedeer Laurizon,Pedeer Laurizøn,Peder Lauritsøn,Peder Lauritz,Peder Lauritzen,Peder Lauritzsøn,Peder Lauritzøn,Peder Laurizon,Peder Laurizøn,Pedr Lauritsøn,Pedr Lauritz,Pedr Lauritzen,Pedr Lauritzsøn,Pedr Lauritzøn,Pedr Laurizon,Pedr Laurizøn,Per Lauritsøn,Per Lauritz,Per Lauritzen,Per Lauritzsøn,Per Lauritzøn,Per Laurizon,Per Laurizøn,Peter Lauritsøn,Peter Lauritz,Peter Lauritzen,Peter Lauritzsøn,Peter Lauritzøn,Peter Laurizon,Peter Laurizøn,Petter Lauritsøn,Petter Lauritz,Petter Lauritzen,Petter Lauritzsøn,Petter Lauritzøn,Petter Laurizon,Petter Laurizøn,Pitter Lauritsøn,Pitter Lauritz,Pitter Lauritzen,Pitter Lauritzsøn,Pitter Lauritzøn,Pitter Laurizon,Pitter Laurizøn_ ,Homo,Høeland,Høelandet,Høilandet,Højland,Højlandet,Homo,Høeland,Høelandet,Høilandet,Højland,Højlandet,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Ofverbiørnes,Nederbiørnes,Nedre Bjørnnæs,Øvre Bjørnnæs,Rodeim,Rodem,Rodum,Himo,Himoe,
TINAM30106 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5a<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 5a rg20090515630471 Vinningsforbrytelser <HTML>Olle Vorm her for Rætten tiltalte paa egen og sin grande Anders Hildrums veigne, Christen Hildrum for it las veed hand uloflig af deris merchede træer schal hafve hugget og til sig hiemført,</p> <p>og som dette er af ringe veed, dog til paamindelße og at holde sig effterdags fra en andens, tilfindis at bøde til Kongen 1 lod sølf som er effter lofven 2 ort.</HTML> Olle Vorm her for Rætten tiltalte paa egen og sin grande Anders Hildrums veigne, Christen Hildrum for it las veed hand uloflig af deris merchede træer schal hafve hugget og til sig hiemført, og som dette er af ringe veed, dog til paamindelße og at holde sig effterdags fra en andens, tilfindis at bøde til Kongen 1 lod sølf som er effter lofven 2 ort. ,Anders Hildrum,Christen Hildrum,Olle Vorm, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Ole,Olle,Ollef,Ola Hildrum,Hilstrum,Hildrum,Hilstrum,Vorm _Anderes Hildrum,Anderes Hilstrum,Andras Hildrum,Andras Hilstrum,Andres Hildrum,Andres Hilstrum,Andreæ Hildrum,Andreæ Hilstrum,Anders Hildrum,Anders Hilstrum,Chisten Hildrum,Chisten Hilstrum,Chrishian Hildrum,Chrishian Hilstrum,Chrisian Hildrum,Chrisian Hilstrum,Christen Hildrum,Christen Hilstrum,Christian Hildrum,Christian Hilstrum,Cristen Hildrum,Cristen Hilstrum,Cristian Hildrum,Cristian Hilstrum,Kisten Hildrum,Kisten Hilstrum,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1979p_ ,(tom),
TINAM30108 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5a<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 5a rg20090515630471 Slagsmål <HTML>Christen og Anders her for Rætten begge til sagen svarede, angaaende det slagsmaal imellem dem er passeret nu nest leden høst,</p> <p>til vidne udj sagen Jfver Hougum og Ellen Jonasdatter, som beretter at de slog paa hinanden med nefvene,</p> <p>J hvor vel hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> her udinden tilholder høje bøder, saa tilfindis de dog formedelst deris ringe vilchor og fattigdom og for gotfolchis forbøn,</p> <p>nemlig Christum Hildrum som største autor og mange foregifver at være urolig, da til straf og effterdags at holde sig i fredelighed at bøde til Kongen 2 Rdr.</p> <p>Og Anders som alle gifver et got rychte og at være fredsommelig, <del>bøder</del> for sin forseelse bøder 1 Rdr.</p> <p>Men saafremt de iche hereffter holder sig fredelig mod hiinanden, saavel mod andre gotfolch og naboerne, da at strafis effter sagens beschafenhed i højeste maader.</HTML> Christen og Anders her for Rætten begge til sagen svarede, angaaende det slagsmaal imellem dem er passeret nu nest leden høst, til vidne udj sagen Jfver Hougum og Ellen Jonasdatter, som beretter at de slog paa hinanden med nefvene, J hvor vel hans Mayts her udinden tilholder høje bøder, saa tilfindis de dog formedelst deris ringe vilchor og fattigdom og for gotfolchis forbøn, nemlig Christum Hildrum som største autor og mange foregifver at være urolig, da til straf og effterdags at holde sig i fredelighed at bøde til Kongen 2 Rdr. Og Anders som alle gifver et got rychte og at være fredsommelig, bøder for sin forseelse bøder 1 Rdr. Men saafremt de iche hereffter holder sig fredelig mod hiinanden, saavel mod andre gotfolch og naboerne, da at strafis effter sagens beschafenhed i højeste maader. ,Anders,Christen,Ellen Jonasdatter,Jfver Hougum, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Elen,Elene,Ellen,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ,Jonasdatter,Hauum,Hougum _Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Elen,Elene,Ellen ge1461p,Ifver Hauum,Ifver Hougum,Jfeer Hauum,Jfeer Hougum,Jfuer Hauum,Jfuer Hougum,Jfver Hauum,Jfver Hougum,Jver Hauum,Jver Hougum,Jfer Hauum,Jfer Hougum_ ,(tom),
TINAM30110 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b<br>31.1.1699 1,699.00 31.1.1699 5b rg20090515630472 Diverse <HTML><b>&lt;side 5b&gt;</b></p> <p>Effterteignende af Ofverhaldens ere opnemte førstholdende Botholph lauting at aflegge deris laurættiseed nemlig af Grung Mandt Joen Olsøn Fosland, og Erich Formoe, af Vies Mandtal Niels Vj, Holands Mandtal Otto Flaat, Biørnes Mandal Erich Lysberg, Gansmo Mandtal Ole Andersøn Myrmo, Hunde: Mandtal Ole Homstad, af samme Mandtal Niels Berg.</HTML> <side 5b> Effterteignende af Ofverhaldens ere opnemte førstholdende Botholph lauting at aflegge deris laurættiseed nemlig af Grung Mandt Joen Olsøn Fosland, og Erich Formoe, af Vies Mandtal Niels Vj, Holands Mandtal Otto Flaat, Biørnes Mandal Erich Lysberg, Gansmo Mandtal Ole Andersøn Myrmo, Hunde: Mandtal Ole Homstad, af samme Mandtal Niels Berg. ,Erich Formoe,Erich Lysberg,Joen Olsøn Fosland,Niels Berg,Niels Vj,Ole Andersøn Myrmo,Ole Homstad,Otto Flaat, ,(tom), Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Othe,Otho,Otthe,Ottho,Otto Formo,Formoe,Lysberg,Lysebeng,Lyseberg,Lyßebeng,Fosland,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Berg,Berrig,Vi,Vj,Anders,Anderßøn,Andersøn,Homstad,Homsøe,Myrmo,Myrmoe,Flath,Flodt,Flot,Floth,Flaat _Eric Formo,Eric Formoe,Erich Formo,Erich Formoe,Erik Formo,Erik Formoe,Eric Lysberg,Eric Lysebeng,Eric Lyseberg,Eric Lyßebeng,Erich Lysberg,Erich Lysebeng,Erich Lyseberg,Erich Lyßebeng,Erik Lysberg,Erik Lysebeng,Erik Lyseberg,Erik Lyßebeng,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Fosland,Johen Olsen,Johen Olssøn,Johen Olssønner,Johen Olsøn,Johen Olsøns,John Olsen,John Olssøn,John Olssønner,John Olsøn,John Olsøns,Jon Olsen,Jon Olssøn,Jon Olssønner,Jon Olsøn,Jon Olsøns,Jonen Olsen,Jonen Olssøn,Jonen Olssønner,Jonen Olsøn,Jonen Olsøns,Joen Olsen,Joen Olssøn,Joen Olssønner,Joen Olsøn,Joen Olsøns,Jonn Olsen,Jonn Olssøn,Jonn Olssønner,Jonn Olsøn,Jonn Olsøns,Niels Berg,Niels Berrig,Nils Berg,Nils Berrig,Niels Vi,Niels Vj,Nils Vi,Nils Vj,Ole Anders,Ole Anderßøn,Ole Andersøn,Olle Anders,Olle Anderßøn,Olle Andersøn,Ollef Anders,Ollef Anderßøn,Ollef Andersøn,Ola Anders,Ola Anderßøn,Ola Andersøn,Ole Homstad,Ole Homsøe,Olle Homstad,Olle Homsøe,Ollef Homstad,Ollef Homsøe,Ola Homstad,Ola Homsøe,Ole Myrmo,Ole Myrmoe,Olle Myrmo,Olle Myrmoe,Ollef Myrmo,Ollef Myrmoe,Ola Myrmo,Ola Myrmoe,Othe Flath,Othe Flodt,Othe Flot,Othe Floth,Othe Flaat,Otho Flath,Otho Flodt,Otho Flot,Otho Floth,Otho Flaat,Otthe Flath,Otthe Flodt,Otthe Flot,Otthe Floth,Otthe Flaat,Ottho Flath,Ottho Flodt,Ottho Flot,Ottho Floth,Ottho Flaat,Otto Flath,Otto Flodt,Otto Flot,Otto Floth,Otto Flaat_ ,(tom),
TINAM30112 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 5b rg20090515630472 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 6 February er holden restantz- og sageting m almuen av Nummedalseidet, udj Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> foged H<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn biuærelße, tilligemed ædsoren laurettismænd, nemlig: Niels Buvarp, Johannes Vengstad, Toer Berre, Toer Zitter, Einer Biørgum, Peder Maarch, Torben Hannemoe og Jngebricht Bøgsæt, da er effterfølgende passerit.</HTML> Anno 1699 d. 6 February er holden restantz- og sageting m almuen av Nummedalseidet, udj Kongl. Mayst foged Hr Jacob Jespersøn biuærelße, tilligemed ædsoren laurettismænd, nemlig: Niels Buvarp, Johannes Vengstad, Toer Berre, Toer Zitter, Einer Biørgum, Peder Maarch, Torben Hannemoe og Jngebricht Bøgsæt, da er effterfølgende passerit. ,Einer Biørgum,Jacob Jespersøn,Jngebricht Bøgsæt,Johannes Vengstad,Niels Buvarp,Peder Maarch,Toer Berre,Toer Zitter,Torben Hannemoe, ,Nummedalseidet, Einar,Einer,Ejner,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Niels,Nils,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Torben,Torber,Torger Biørg,Biørgen,Biørgum,Bøgset,Bøgseth,Bøgsæt,Bøxseth,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Vengstad,Venstad,Buvarp,Morch,Morchen,Maarch,Maarchen,Berre,Sither,Zither,Zitter,Hannemo,Hannemoe _Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Ingebricht Bøgset,Ingebricht Bøgseth,Ingebricht Bøgsæt,Ingebricht Bøxseth,Jngbrit Bøgset,Jngbrit Bøgseth,Jngbrit Bøgsæt,Jngbrit Bøxseth,Jngebrecht Bøgset,Jngebrecht Bøgseth,Jngebrecht Bøgsæt,Jngebrecht Bøxseth,Jngebrich Bøgset,Jngebrich Bøgseth,Jngebrich Bøgsæt,Jngebrich Bøxseth,Jngebricht Bøgset,Jngebricht Bøgseth,Jngebricht Bøgsæt,Jngebricht Bøxseth,Jngebrict Bøgset,Jngebrict Bøgseth,Jngebrict Bøgsæt,Jngebrict Bøxseth,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johannes Vengstad,Johannes Venstad,Johannis Vengstad,Johannis Venstad,Niels,Nils ge1122p,Pedeer Morch,Pedeer Morchen,Pedeer Maarch,Pedeer Maarchen,Peder Morch,Peder Morchen,Peder Maarch,Peder Maarchen,Pedr Morch,Pedr Morchen,Pedr Maarch,Pedr Maarchen,Per Morch,Per Morchen,Per Maarch,Per Maarchen,Peter Morch,Peter Morchen,Peter Maarch,Peter Maarchen,Petter Morch,Petter Morchen,Petter Maarch,Petter Maarchen,Pitter Morch,Pitter Morchen,Pitter Maarch,Pitter Maarchen,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge1063p,Thoer Sither,Thoer Zither,Thoer Zitter,Thor Sither,Thor Zither,Thor Zitter,Thore Sither,Thore Zither,Thore Zitter,Toer Sither,Toer Zither,Toer Zitter,Tor Sither,Tor Zither,Tor Zitter,Torre Sither,Torre Zither,Torre Zitter,Tvore Sither,Tvore Zither,Tvore Zitter,Torben Hannemo,Torben Hannemoe,Torber Hannemo,Torber Hannemoe,Torger Hannemo,Torger Hannemoe_ ,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,
TINAM30114 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 5b rg20090515630472 Utnevnelser <HTML>Høyædle og Velb Hr. JustitzRaad og stiftamtmand Hans Kaasis schrifftlig ordre til Baltzer Nielsøn, Sorenschrifversbestillingen her i fogderiet udj den Kongl. bestalter Rasmus Mosis absens at betiene daterit Trundh. d. 4 Novembr. 1698 oplæst.</HTML> Høyædle og Velb Hr. JustitzRaad og stiftamtmand Hans Kaasis schrifftlig ordre til Baltzer Nielsøn, Sorenschrifversbestillingen her i fogderiet udj den Kongl. bestalter Rasmus Mosis absens at betiene daterit Trundh. d. 4 Novembr. 1698 oplæst. ,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mos, ,Trundh., Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hands,Hans,Rasmus Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Kaas,Mos,Mosh,Moss _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Hands,Hans Kaas,Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30116 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 5b rg20090515630472 Forordninger <HTML>Noch Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> forordning om ny vecht og maals indrettelße og ved ligeholdelse udj Danch: og Norge dat. d. 10 Jan: A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698.</HTML> Noch Kongl. Mayts forordning om ny vecht og maals indrettelße og ved ligeholdelse udj Danch: og Norge dat. d. 10 Jan: Ao 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30118 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 5b rg20090515630472 Forordninger <HTML>Desligeste forbud paa Kornvarernis udførsel af Danch og Norge. Saa og taxt paa byg, Rug og hafre i Danch: hafn: d. 15 9ber A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698.</HTML> Desligeste forbud paa Kornvarernis udførsel af Danch og Norge. Saa og taxt paa byg, Rug og hafre i Danch: hafn: d. 15 9ber Ao 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30120 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 5b rg20090515630472 Forordninger <HTML>Samt Capit.- og landtaxten dat. Trundh. d. 19 Novembr. A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1698.</HTML> Samt Capit.- og landtaxten dat. Trundh. d. 19 Novembr. Ao 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30122 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 5b rg20090515630472 Tingsvitner <HTML>Hans ærværdighed hæderlig og meget Vellærd Mand hr. Albert Giesing her af rætten var begiærende at menige almue, som ogsaa tilstæde var, vilde sige deris sandhed, hvorledis med den gaard Helbostad er gelegen,</p> <p>hvilkchen samtlig almue foregaf dennem nochsom at være bevust at dito gaard ligger gandsche øde, og af en elf som kaldis Findaas elfven meget beschadigis saavel som engen af Buschasie og anden ukrud, formedelst dens ødeliggelße nu en tid lang, forderfvit,</p> <p>hvorpaa hans ærværdighed til nermere ansøgning om affelding paa sine stæder it tingsvidne begierede.</HTML> Hans ærværdighed hæderlig og meget Vellærd Mand hr. Albert Giesing her af rætten var begiærende at menige almue, som ogsaa tilstæde var, vilde sige deris sandhed, hvorledis med den gaard Helbostad er gelegen, hvilkchen samtlig almue foregaf dennem nochsom at være bevust at dito gaard ligger gandsche øde, og af en elf som kaldis Findaas elfven meget beschadigis saavel som engen af Buschasie og anden ukrud, formedelst dens ødeliggelße nu en tid lang, forderfvit, hvorpaa hans ærværdighed til nermere ansøgning om affelding paa sine stæder it tingsvidne begierede. ,Albert Giesing, ,Helbostad, Albert Geisnes,Giesing,Giesnes,Jersin _Albert Geisnes,Albert Giesing,Albert Giesnes,Albert Jersin_ ,Helbostad,Helgbostad,
TINAM30124 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 5b,6a<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 5b,6a rg20090515630472 Eiendom, eiendeler <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> foged hr. Jacob Jespersøn end som tilforn opbød effterteignede Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> ødeliggende gaarder på Nummedalseidet til bøxsel og brug, nemlig</p> <p>Søerzitter - 2 spand 1 øre, Nordøfnet - 1 spand 1 øre og 4 Sk. Grøtmoe 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> ørers leie. Bøxsæt 1/2 spand Vengstad 1 øre 18 Sk. desligeste Aas 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> ører, som</p> <p><b>&lt;side 6a&gt;</b></p> <p>som ogsaa pro Anno 1698 har været ubrugt,</p> <p>Jngen lod sig finde diße gaarder at ville antage af aarsage at endeel ere dyrlejede og afgaar store contributioner, nogle en tidlang været ubrugte, saa iorden er mesten forderfvet, men schulle voris Naadige Konge forunde at dette bøjde lau herefftersom i forrige tider matte schatte lige ved siøkanten, eller og maatte tilladis affelding og blifve lagde som gardene ere gode fore, er at formode der vel nogen sig fremstiller dennem igien at bebygge.</HTML> Kongl. Mayst foged hr. Jacob Jespersøn end som tilforn opbød effterteignede Kongl. Mayst ødeliggende gaarder på Nummedalseidet til bøxsel og brug, nemlig Søerzitter - 2 spand 1 øre, Nordøfnet - 1 spand 1 øre og 4 Sk. Grøtmoe 4re ørers leie. Bøxsæt 1/2 spand Vengstad 1 øre 18 Sk. desligeste Aas 2de ører, som <side 6a> som ogsaa pro Anno 1698 har været ubrugt, Jngen lod sig finde diße gaarder at ville antage af aarsage at endeel ere dyrlejede og afgaar store contributioner, nogle en tidlang været ubrugte, saa iorden er mesten forderfvet, men schulle voris Naadige Konge forunde at dette bøjde lau herefftersom i forrige tider matte schatte lige ved siøkanten, eller og maatte tilladis affelding og blifve lagde som gardene ere gode fore, er at formode der vel nogen sig fremstiller dennem igien at bebygge. ,Jacob Jespersøn, ,Aas,Bøxsæt,Grøtmoe,Nordøfnet,Nummedalseidet,Søerzitter,Vengstad, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,S.zither,Sellotten,Søerzitter,Sørsitter,Sørzither,Zørsitter,Nordaunet,Nordøfnet,Nordøfnit,Grøthmo,Grøtmo,Grøtmoe,Bøgset,Bøxsæt,Vengstad,Aas,Aasen,
TINAM30126 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>6.2.1699 1,699.00 6.2.1699 6a rg20090515630472 Diverse <HTML>Til første Lauting som Botholphi holdis ere opmemte til sin Laurettisæed at aflegge: Ole Brørrs her af Nummedalseidet_</HTML> Til første Lauting som Botholphi holdis ere opmemte til sin Laurettisæed at aflegge: Ole Brørrs her af Nummedalseidet_ ,Ole Brørrs, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola Brørrs,Brørs,Brøs,Brøers _Ole Brørrs,Ole Brørs,Ole Brøs,Ole Brøers,Olle Brørrs,Olle Brørs,Olle Brøs,Olle Brøers,Ollef Brørrs,Ollef Brørs,Ollef Brøs,Ollef Brøers,Ola Brørrs,Ola Brørs,Ola Brøs,Ola Brøers_ ,(tom),
TINAM30128 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>3.6.1699 1,699.00 3.6.1699 6a rg20090515630472 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 3 Juny på Nummedalseidet Tingsted Ofvergaard effter Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged h<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn anordning blef holden ting med samme tinglaufs almue udj bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> fogeds præsens ofverværende ædsoren laurettismænd nemlig Niels Buvarp, Einer Biørg, Toer Berre, Peder Maarch, Jngebricht Bøgsæt, Thomes Brørrs, Jngebricht Staføune og Olle Elden da passerede effterfølgende:</HTML> Anno 1699 d. 3 Juny på Nummedalseidet Tingsted Ofvergaard effter Kongl. Mayts foged hr Jacob Jespersøn anordning blef holden ting med samme tinglaufs almue udj bemte fogeds præsens ofverværende ædsoren laurettismænd nemlig Niels Buvarp, Einer Biørg, Toer Berre, Peder Maarch, Jngebricht Bøgsæt, Thomes Brørrs, Jngebricht Staføune og Olle Elden da passerede effterfølgende: ,Einer Biørg,Jacob Jespersøn,Jngebricht Bøgsæt,Jngebricht Staføune,Niels Buvarp,Olle Elden,Peder Maarch,Thomes Brørrs,Toer Berre, ,Nummedalseidet,Ofvergaard, Einar,Einer,Ejner,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thomas,Thomes,Tomas Biørg,Biørgen,Biørgum,Bøgset,Bøgseth,Bøgsæt,Bøxseth,Stafaufnet,Stafoufnet,Staføfnet,Staføufnet,Staføune,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Buvarp,Elden,Morch,Morchen,Maarch,Maarchen,Berre,Brørrs,Brørs,Brøs,Brøers _Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Ingebricht Bøgset,Ingebricht Bøgseth,Ingebricht Bøgsæt,Ingebricht Bøxseth,Jngbrit Bøgset,Jngbrit Bøgseth,Jngbrit Bøgsæt,Jngbrit Bøxseth,Jngebrecht Bøgset,Jngebrecht Bøgseth,Jngebrecht Bøgsæt,Jngebrecht Bøxseth,Jngebrich Bøgset,Jngebrich Bøgseth,Jngebrich Bøgsæt,Jngebrich Bøxseth,Jngebricht Bøgset,Jngebricht Bøgseth,Jngebricht Bøgsæt,Jngebricht Bøxseth,Jngebrict Bøgset,Jngebrict Bøgseth,Jngebrict Bøgsæt,Jngebrict Bøxseth,Ingebricht Stafaufnet,Ingebricht Stafoufnet,Ingebricht Staføfnet,Ingebricht Staføufnet,Ingebricht Staføune,Jngbrit Stafaufnet,Jngbrit Stafoufnet,Jngbrit Staføfnet,Jngbrit Staføufnet,Jngbrit Staføune,Jngebrecht Stafaufnet,Jngebrecht Stafoufnet,Jngebrecht Staføfnet,Jngebrecht Staføufnet,Jngebrecht Staføune,Jngebrich Stafaufnet,Jngebrich Stafoufnet,Jngebrich Staføfnet,Jngebrich Staføufnet,Jngebrich Staføune,Jngebricht Stafaufnet,Jngebricht Stafoufnet,Jngebricht Staføfnet,Jngebricht Staføufnet,Jngebricht Staføune,Jngebrict Stafaufnet,Jngebrict Stafoufnet,Jngebrict Staføfnet,Jngebrict Staføufnet,Jngebrict Staføune,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels,Nils ge1122p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1184p,Pedeer Morch,Pedeer Morchen,Pedeer Maarch,Pedeer Maarchen,Peder Morch,Peder Morchen,Peder Maarch,Peder Maarchen,Pedr Morch,Pedr Morchen,Pedr Maarch,Pedr Maarchen,Per Morch,Per Morchen,Per Maarch,Per Maarchen,Peter Morch,Peter Morchen,Peter Maarch,Peter Maarchen,Petter Morch,Petter Morchen,Petter Maarch,Petter Maarchen,Pitter Morch,Pitter Morchen,Pitter Maarch,Pitter Maarchen,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge1063p,Thomas Brørrs,Thomas Brørs,Thomas Brøs,Thomas Brøers,Thomes Brørrs,Thomes Brørs,Thomes Brøs,Thomes Brøers,Tomas Brørrs,Tomas Brørs,Tomas Brøs,Tomas Brøers_ ,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30130 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>3.6.1699 1,699.00 3.6.1699 6a rg20090515630472 Byksel, skjøte <HTML>Her Commerciæ Raad Andreæ Schiøllers udgifne schiøde paa Elden som schylder 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> Ører og 12 Mk. Holsta - 1 spand. Bøgset som Jngebricht beboer 1/2 spd: Berre - 2 Ører og 9 Mk. og Almlj 6 Mk; dat. Trundh. d. 19 Xber 1698</HTML> Her Commerciæ Raad Andreæ Schiøllers udgifne schiøde paa Elden som schylder 4re Ører og 12 Mk. Holsta - 1 spand. Bøgset som Jngebricht beboer 1/2 spd: Berre - 2 Ører og 9 Mk. og Almlj 6 Mk; dat. Trundh. d. 19 Xber 1698 ,Andreæ Schiøller,Jngebricht Bøgset, ,Almlj,Berre,Bøgset,Elden,Holsta,Trundh., Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Bøgset,Bøgseth,Bøgsæt,Bøxseth _Anderes Sch<i>øller,Anderes Schiøl,Anderes Schiøller,Anderes Schøller,Anderes Sciøller,Andras Sch<i>øller,Andras Schiøl,Andras Schiøller,Andras Schøller,Andras Sciøller,Andres Sch<i>øller,Andres Schiøl,Andres Schiøller,Andres Schøller,Andres Sciøller,Andreæ Sch<i>øller,Andreæ Schiøl,Andreæ Schiøller,Andreæ Schøller,Andreæ Sciøller,Anders Sch<i>øller,Anders Schiøl,Anders Schiøller,Anders Schøller,Anders Sciøller,Ingebricht Bøgset,Ingebricht Bøgseth,Ingebricht Bøgsæt,Ingebricht Bøxseth,Jngbrit Bøgset,Jngbrit Bøgseth,Jngbrit Bøgsæt,Jngbrit Bøxseth,Jngebrecht Bøgset,Jngebrecht Bøgseth,Jngebrecht Bøgsæt,Jngebrecht Bøxseth,Jngebrich Bøgset,Jngebrich Bøgseth,Jngebrich Bøgsæt,Jngebrich Bøxseth,Jngebricht Bøgset,Jngebricht Bøgseth,Jngebricht Bøgsæt,Jngebricht Bøxseth,Jngebrict Bøgset,Jngebrict Bøgseth,Jngebrict Bøgsæt,Jngebrict Bøxseth_ ,Elde,Elden,Holmen,Holsta,Holstad,Bøgset,Bøxsæt,Berre,Almlj,Amlj,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30132 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>3.6.1699 1,699.00 3.6.1699 6a rg20090515630472 Tingsvitner <HTML>H<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Troen Pedersøn tilspurde menige almue om dennem andet er bevust end de gaarder Elden og Bøgset jo med elfvebrud meget beschadigis, samt deris enger naar stor vandløb er, usigelig med sand og stenes ofverførelse bederfvis,</p> <p>hvilchet samtlig almue bejaede at være udj all sandhed, hvor på dito Pedersøn var tingsvidne begierende effter bøndernis anmodning til hannem.</HTML> Hr Troen Pedersøn tilspurde menige almue om dennem andet er bevust end de gaarder Elden og Bøgset jo med elfvebrud meget beschadigis, samt deris enger naar stor vandløb er, usigelig med sand og stenes ofverførelse bederfvis, hvilchet samtlig almue bejaede at være udj all sandhed, hvor på dito Pedersøn var tingsvidne begierende effter bøndernis anmodning til hannem. ,Troen Pedersøn, ,Bøgset,Elden, Troen,Tron,Trond Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Elde,Elden,Bøgset,Bøxsæt,
TINAM30134 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6a rg20090515630472 Ordinært <HTML>Anno 1699: d. 22 Juny paa almindelig schatte- og sageting Edshov blef holden rætten, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn, tillige med ædsorene Laurettismænd Rasmus Ofstad, Hans Tepling, Ole Lysøen, Villich Stene, Jacob Jakobsøn Schotnes, Ole Jensøn Lysfiord, Anders Stene, og Michel Stene da forefalt effterfølgende:</HTML> Anno 1699: d. 22 Juny paa almindelig schatte- og sageting Edshov blef holden rætten, ofverværende Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøn, tillige med ædsorene Laurettismænd Rasmus Ofstad, Hans Tepling, Ole Lysøen, Villich Stene, Jacob Jakobsøn Schotnes, Ole Jensøn Lysfiord, Anders Stene, og Michel Stene da forefalt effterfølgende: ,Anders Stene,Hans Tepling,Jacob Jakobsøn Schotnes,Jacob Jespersøn,Michel Stene,Ole Jensøn Lysfiord,Ole Lysøen,Rasmus Ofstad,Villich Stene, ,Edshov, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Hands,Hans,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Michal,Michel,Michell,Mickel,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Rasmus,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Steen,Steene,Stene,Sten,Tepling,Jacobsd.,Jacobsøn,Jakobsøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Schotnes,Steen,Steene,Stene,Sten,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Lyesøen,Lysøen,Lysfiord,Obstad,Obtad,Ofstad,Opstad,Steen,Steene,Stene,Sten _Anderes Steen,Anderes Steene,Anderes Stene,Anderes Sten,Andras Steen,Andras Steene,Andras Stene,Andras Sten,Andres Steen,Andres Steene,Andres Stene,Andres Sten,Andreæ Steen,Andreæ Steene,Andreæ Stene,Andreæ Sten,Anders Steen,Anders Steene,Anders Stene,Anders Sten,Hands,Hans ge1894p,Jacob Jacobsd.,Jacob Jacobsøn,Jacob Jakobsøn,Jakob Jacobsd.,Jakob Jacobsøn,Jakob Jakobsøn,Jacos Jacobsd.,Jacos Jacobsøn,Jacos Jakobsøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob,Jakob,Jacos ge1772p,Michal Steen,Michal Steene,Michal Stene,Michal Sten,Michel Steen,Michel Steene,Michel Stene,Michel Sten,Michell Steen,Michell Steene,Michell Stene,Michell Sten,Mickel Steen,Mickel Steene,Mickel Stene,Mickel Sten,Ole Jensen,Ole Jenßøn,Ole Jenssønner,Ole Jensøn,Ole Jenssøn,Olle Jensen,Olle Jenßøn,Olle Jenssønner,Olle Jensøn,Olle Jenssøn,Ollef Jensen,Ollef Jenßøn,Ollef Jenssønner,Ollef Jensøn,Ollef Jenssøn,Ola Jensen,Ola Jenßøn,Ola Jenssønner,Ola Jensøn,Ola Jenssøn,Ole Lyesøen,Ole Lysøen,Olle Lyesøen,Olle Lysøen,Ollef Lyesøen,Ollef Lysøen,Ola Lyesøen,Ola Lysøen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1567p,Rasmus Obstad,Rasmus Obtad,Rasmus Ofstad,Rasmus Opstad,Vilhem Steen,Vilhem Steene,Vilhem Stene,Vilhem Sten,Viljam Steen,Viljam Steene,Viljam Stene,Viljam Sten,Villads Steen,Villads Steene,Villads Stene,Villads Sten,Villich Steen,Villich Steene,Villich Stene,Villich Sten,Villum Steen,Villum Steene,Villum Stene,Villum Sten,Wiljam Steen,Wiljam Steene,Wiljam Stene,Wiljam Sten,Willich Steen,Willich Steene,Willich Stene,Willich Sten_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,
TINAM30136 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6a rg20090515630472 Forordninger <HTML>Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. schattebref dat. d. 10 Jan: 1699: publiceret: Noch forordning om lægspengernis paabud udj Norge pro Anno 1699 datered Kiøbenh. d. 31 Jan: Anno 1699,</HTML> Hans Kongl. Mayts Allernaad. schattebref dat. d. 10 Jan: 1699: publiceret: Noch forordning om lægspengernis paabud udj Norge pro Anno 1699 datered Kiøbenh. d. 31 Jan: Anno 1699, ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30138 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6a rg20090515630472 Forordninger <HTML>der på igien de høje Renteherrers paamindelse om samme legspengers inddrifvelße ved ordre til vedkommende dat. Rentecammeret d. 18 febr. A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1699.</HTML> der på igien de høje Renteherrers paamindelse om samme legspengers inddrifvelße ved ordre til vedkommende dat. Rentecammeret d. 18 febr. Ao 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30140 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6a rg20090515630472 Utnevnelser <HTML>Titulen til Høyædle og Velbaarne her stifftamtmand og Justitzraad Hans Kaas.</HTML> Titulen til Høyædle og Velbaarne her stifftamtmand og Justitzraad Hans Kaas. ,Hans Kaas, ,(tom), Hands,Hans Kaas _Hands,Hans Kaas_ ,(tom),
TINAM30142 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Forordninger <HTML><b>&lt;side 6b&gt;</b></p> <p>Samt naadigst udgifne forordning om Sørgedracht og hvad slags Klæde dertil schal bæris. Kiøbenhafn d. 15 Aprilis Anno 1698.</HTML> <side 6b> Samt naadigst udgifne forordning om Sørgedracht og hvad slags Klæde dertil schal bæris. Kiøbenhafn d. 15 Aprilis Anno 1698. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30144 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Forordninger <HTML>Høyædelbaarne hr. generalmajor Vibis missive til stiftamtmanden de militarische officerers schyds iblant deris commanderede gemene dateret Ladegaard d. 23 Mart.99.</HTML> Høyædelbaarne hr. generalmajor Vibis missive til stiftamtmanden de militarische officerers schyds iblant deris commanderede gemene dateret Ladegaard d. 23 Mart.99. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30146 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Forordninger <HTML>saa og bemte hr.<sup><span style="text-decoration: underline;"> </span></sup>amtmands resolution derpaa til de vedkommende daterit Teslie d. 26 Aprilis Anno 1699.</HTML> saa og bemte hr. amtmands resolution derpaa til de vedkommende daterit Teslie d. 26 Aprilis Anno 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30148 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Forordninger <HTML>Holger Birchis forpachtningsbref til fogden Jacob Jespersøn om Kongl May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> anpart udj sildetienden udj Nummedalens fogderie, daterit Trundhiem d. 20 Marty Anno 1699.</HTML> Holger Birchis forpachtningsbref til fogden Jacob Jespersøn om Kongl Mayts anpart udj sildetienden udj Nummedalens fogderie, daterit Trundhiem d. 20 Marty Anno 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30150 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Byksel, skjøte <HTML>Anders Jensøn paa fogden Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jespersøns veigne effter fuldmacht udgifne bøxselseddel paa 2 ører og 15 Mk udj den Kongen gaard Medgutvig til Niels Jacobsøn Rusch dat. Eiternæs d. 27 Sept. 1698</HTML> Anders Jensøn paa fogden Monsr Jespersøns veigne effter fuldmacht udgifne bøxselseddel paa 2 ører og 15 Mk udj den Kongen gaard Medgutvig til Niels Jacobsøn Rusch dat. Eiternæs d. 27 Sept. 1698 ,Anders Jensøn,Jacob Jespersøn,Niels Jacobsøn Rusch, ,Eiternæs,Medgutvig, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Jacobsd.,Jacobsøn,Jakobsøn,Rusch,Rusck,Rush _Anderes Jensen,Anderes Jenßøn,Anderes Jenssønner,Anderes Jensøn,Anderes Jenssøn,Andras Jensen,Andras Jenßøn,Andras Jenssønner,Andras Jensøn,Andras Jenssøn,Andres Jensen,Andres Jenßøn,Andres Jenssønner,Andres Jensøn,Andres Jenssøn,Andreæ Jensen,Andreæ Jenßøn,Andreæ Jenssønner,Andreæ Jensøn,Andreæ Jenssøn,Anders Jensen,Anders Jenßøn,Anders Jenssønner,Anders Jensøn,Anders Jenssøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Jacobsd.,Niels Jacobsøn,Niels Jakobsøn,Nils Jacobsd.,Nils Jacobsøn,Nils Jakobsøn,Niels Rusch,Niels Rusck,Niels Rush,Nils Rusch,Nils Rusck,Nils Rush_ ,Medgutvig,Midgutvig,Midgutvigen,Midtgutvig,Midt-Gutvik,Mitgutvigen,Eiterenes,Eiternes,Eiternæs,
TINAM30152 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Byksel, skjøte <HTML>Fogden Jespersøns bøxselseddel paa 1 øre og 3 Mk Horfvereid til Ole Tostensøn dat. Loven d. 31 Decembr. Anno 1698.</HTML> Fogden Jespersøns bøxselseddel paa 1 øre og 3 Mk Horfvereid til Ole Tostensøn dat. Loven d. 31 Decembr. Anno 1698. ,Jacob Jespersøn,Ole Tostensøn, ,Horfvereid,Loven, Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Thostensøn,Torstensøn,Tostensøn,Tovesen _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Ole Thostensøn,Ole Torstensøn,Ole Tostensøn,Ole Tovesen,Olle Thostensøn,Olle Torstensøn,Olle Tostensøn,Olle Tovesen,Ollef Thostensøn,Ollef Torstensøn,Ollef Tostensøn,Ollef Tovesen,Ola Thostensøn,Ola Torstensøn,Ola Tostensøn,Ola Tovesen_ ,Horfvereid,Horgdfrit,Horvereid,Louen,Loven,
TINAM30154 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Byksel, skjøte <HTML>Troen Pedersøns udgifne bøxselseddel paa 18 Mk i den gaard Sylten til Peder Jfversøn dat. Scharstad ultimo Octobr. 1698.</HTML> Troen Pedersøns udgifne bøxselseddel paa 18 Mk i den gaard Sylten til Peder Jfversøn dat. Scharstad ultimo Octobr. 1698. ,Peder Jfversøn,Troen Pedersøn, ,Scharstad,Sylten, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Troen,Tron,Trond Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Pedeer Ifversøn,Pedeer Jfvers,Pedeer Jfvers.,Pedeer Jfverßøn,Pedeer Jfversøn,Peder Ifversøn,Peder Jfvers,Peder Jfvers.,Peder Jfverßøn,Peder Jfversøn,Pedr Ifversøn,Pedr Jfvers,Pedr Jfvers.,Pedr Jfverßøn,Pedr Jfversøn,Per Ifversøn,Per Jfvers,Per Jfvers.,Per Jfverßøn,Per Jfversøn,Peter Ifversøn,Peter Jfvers,Peter Jfvers.,Peter Jfverßøn,Peter Jfversøn,Petter Ifversøn,Petter Jfvers,Petter Jfvers.,Petter Jfverßøn,Petter Jfversøn,Pitter Ifversøn,Pitter Jfvers,Pitter Jfvers.,Pitter Jfverßøn,Pitter Jfversøn,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Bragstad,Galtvigen,
TINAM30156 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Byksel, skjøte <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> foged Jespersøns bøxelseddel til Claus Jensøn paa 1 øris leje udj Schatnæs. Loven d. 7 January Anno 1699.</HTML> Kongl. Mayst foged Jespersøns bøxelseddel til Claus Jensøn paa 1 øris leje udj Schatnæs. Loven d. 7 January Anno 1699. ,Claus Jensøn,Jacob Jespersøn, ,Loven,Schatnæs, Clas,Claus,Jacob,Jakob,Jacos Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Clas Jensen,Clas Jenßøn,Clas Jenssønner,Clas Jensøn,Clas Jenssøn,Claus Jensen,Claus Jenßøn,Claus Jenssønner,Claus Jensøn,Claus Jenssøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Schatnes,Schatnæs,Louen,Loven,
TINAM30158 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Byksel, skjøte <HTML>Troen Pedersøns bøxelseddel paa 18 Mk udj Qvaløen paa Vichten til Peder Haalbiørnsøn fæsted dat. Qvaløe d. 12 Novembr. 1698.</HTML> Troen Pedersøns bøxelseddel paa 18 Mk udj Qvaløen paa Vichten til Peder Haalbiørnsøn fæsted dat. Qvaløe d. 12 Novembr. 1698. ,Peder Haalbiørnsøn,Troen Pedersøn, ,Qvaløe,Qvaløen, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Troen,Tron,Trond Haalbiørnsøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1431p,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Kvaløen vestre,Kvaløen østre,Qvalø,Qvaløe,Qvaløen,Kvaløen vestre,Kvaløen østre,Qvalø,Qvaløe,Qvaløen,
TINAM30160 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Byksel, skjøte <HTML>I ligemaade dito Pedersøns bøxelbref til Isach Olsøn på 18 Mk udj nest melte gaard &lt;Qvaløen&gt; dat. Ofstad d. 15 Novembr. 1698.</HTML> I ligemaade dito Pedersøns bøxelbref til Isach Olsøn på 18 Mk udj nest melte gaard <Qvaløen> dat. Ofstad d. 15 Novembr. 1698. ,Isach Olsøn,Trond Pedersøn, ,Ofstad,Qvaløen, Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Troen,Tron,Trond Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Isach Olsen,Isach Olssøn,Isach Olssønner,Isach Olsøn,Isach Olsøns,Jsach Olsen,Jsach Olssøn,Jsach Olssønner,Jsach Olsøn,Jsach Olsøns,Jsaach Olsen,Jsaach Olssøn,Jsaach Olssønner,Jsaach Olsøn,Jsaach Olsøns,Jzac Olsen,Jzac Olssøn,Jzac Olssønner,Jzac Olsøn,Jzac Olsøns,Jzach Olsen,Jzach Olssøn,Jzach Olssønner,Jzach Olsøn,Jzach Olsøns,Jzaac Olsen,Jzaac Olssøn,Jzaac Olssønner,Jzaac Olsøn,Jzaac Olsøns,Jzaach Olsen,Jzaach Olssøn,Jzaach Olssønner,Jzaach Olsøn,Jzaach Olsøns,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Kvaløen vestre,Kvaløen østre,Qvalø,Qvaløe,Qvaløen,Obstad,Ofsstad,Ofstad,Ogsta,Ogstad,Okstad,Opstad,Oxstad,
TINAM30162 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Lejermål <HTML>Anna Sifversdatter for rætten indkaldet for lejermaals forseels som angaf til barnefader Ole Siursøn Nordhorsfiord, hvilchen aldelis benechtet ej fader at være, iche heller ringeste legemlig omgiengelse med hende sine dager hafver haft, det hand ved sin Corporlig æed bekrefft dette qvindemennische end advared at fremvise sin barnefader, saa omsider angaf Hans Pedersøn Horsfiord i Sørbindals fierding det at være,</p> <p>formedelst denne beschyltis absens, Kand ei nogen dom hendis person angaaende denne gang feldis, men forelegg til neste sageting at møde,</p> <p>den angifvende Hans Pedersøn, som til samme tid vel og blifver indvarslet at svare og da yderliger Kiendelse udj sagen at anføre.</HTML> Anna Sifversdatter for rætten indkaldet for lejermaals forseels som angaf til barnefader Ole Siursøn Nordhorsfiord, hvilchen aldelis benechtet ej fader at være, iche heller ringeste legemlig omgiengelse med hende sine dager hafver haft, det hand ved sin Corporlig æed bekrefft dette qvindemennische end advared at fremvise sin barnefader, saa omsider angaf Hans Pedersøn Horsfiord i Sørbindals fierding det at være, formedelst denne beschyltis absens, Kand ei nogen dom hendis person angaaende denne gang feldis, men forelegg til neste sageting at møde, den angifvende Hans Pedersøn, som til samme tid vel og blifver indvarslet at svare og da yderliger Kiendelse udj sagen at anføre. ,Anna Sifversdatter,Hans Pedersøn Horsfiord,Ole Siursøn Nordhorsfiord, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Hands,Hans,Hands,Hans,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Sifversdatter,Horsfiord,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Nordhorsfiord,Norhorsfiord,Siurs,Siursøn _Ana,Anna,Anne ge1807p,Hands,Hans ge1409p,Hands Peders,Hands Peders.,Hands Pedersen,Hands Pederß,Hands Pederßøn,Hands Pederssønner,Hands Pedersø,Hands Pedersøn,Hands Pedersøn.,Hands Pedersøns,Hands Persen,Hands Perßøn,Hands Persø,Hands Persøn,Hands Pettersen,Hands Pedersens,Hands Pederss,Hands Pederssøn,Hands Pedersønn,Hans Peders,Hans Peders.,Hans Pedersen,Hans Pederß,Hans Pederßøn,Hans Pederssønner,Hans Pedersø,Hans Pedersøn,Hans Pedersøn.,Hans Pedersøns,Hans Persen,Hans Perßøn,Hans Persø,Hans Persøn,Hans Pettersen,Hans Pedersens,Hans Pederss,Hans Pederssøn,Hans Pedersønn,Ole Nordhorsfiord,Ole Norhorsfiord,Olle Nordhorsfiord,Olle Norhorsfiord,Ollef Nordhorsfiord,Ollef Norhorsfiord,Ola Nordhorsfiord,Ola Norhorsfiord,Ole Siurs,Ole Siursøn,Olle Siurs,Olle Siursøn,Ollef Siurs,Ollef Siursøn,Ola Siurs,Ola Siursøn_ ,(tom),
TINAM30164 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b rg20090515630473 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Ole Pedersøn Gieringen for hand kom for tiden med sin qvind</p> <p>bøder til hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> 3 Rdr. 11 ort 12 Sk</HTML> Ole Pedersøn Gieringen for hand kom for tiden med sin qvind bøder til hans Kongl. Mayst 3 Rdr. 11 ort 12 Sk ,Ole Pedersøn Gieringen, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Giere,Gieringen,Giærre,Jeringen,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Ole Giere,Ole Gieringen,Ole Giærre,Ole Jeringen,Olle Giere,Olle Gieringen,Olle Giærre,Olle Jeringen,Ollef Giere,Ollef Gieringen,Ollef Giærre,Ollef Jeringen,Ola Giere,Ola Gieringen,Ola Giærre,Ola Jeringen,Ole Peders,Ole Peders.,Ole Pedersen,Ole Pederß,Ole Pederßøn,Ole Pederssønner,Ole Pedersø,Ole Pedersøn,Ole Pedersøn.,Ole Pedersøns,Ole Persen,Ole Perßøn,Ole Persø,Ole Persøn,Ole Pettersen,Ole Pedersens,Ole Pederss,Ole Pederssøn,Ole Pedersønn,Olle Peders,Olle Peders.,Olle Pedersen,Olle Pederß,Olle Pederßøn,Olle Pederssønner,Olle Pedersø,Olle Pedersøn,Olle Pedersøn.,Olle Pedersøns,Olle Persen,Olle Perßøn,Olle Persø,Olle Persøn,Olle Pettersen,Olle Pedersens,Olle Pederss,Olle Pederssøn,Olle Pedersønn,Ollef Peders,Ollef Peders.,Ollef Pedersen,Ollef Pederß,Ollef Pederßøn,Ollef Pederssønner,Ollef Pedersø,Ollef Pedersøn,Ollef Pedersøn.,Ollef Pedersøns,Ollef Persen,Ollef Perßøn,Ollef Persø,Ollef Persøn,Ollef Pettersen,Ollef Pedersens,Ollef Pederss,Ollef Pederssøn,Ollef Pedersønn,Ola Peders,Ola Peders.,Ola Pedersen,Ola Pederß,Ola Pederßøn,Ola Pederssønner,Ola Pedersø,Ola Pedersøn,Ola Pedersøn.,Ola Pedersøns,Ola Persen,Ola Perßøn,Ola Persø,Ola Persøn,Ola Pettersen,Ola Pedersens,Ola Pederss,Ola Pederssøn,Ola Pedersønn_ ,(tom),
TINAM30166 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 6b,7a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 6b,7a rg20090515630473 Lejermål <HTML>Birrithe Pedersdatter nu saavel som nest leden vinterting indstemt ei møtte, som er fattig og om bøjgden farer sin føde at samle, saa iche ringeste til Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> bøder og sicht</p> <p><b>&lt;side 7a&gt;</b></p> <p>for hendis begangne lejermaal med Peder Kraagøen Kand findis,</p> <p>hvorfore hun tilfindis til fengsel paa Kraappen at lide.</HTML> Birrithe Pedersdatter nu saavel som nest leden vinterting indstemt ei møtte, som er fattig og om bøjgden farer sin føde at samle, saa iche ringeste til Kongl. Mayst bøder og sicht <side 7a> for hendis begangne lejermaal med Peder Kraagøen Kand findis, hvorfore hun tilfindis til fengsel paa Kraappen at lide. ,Birrithe Pedersdatter,Peder Kraagøen, ,(tom), Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Pedersd,Pedersdatter,Kragøen,Kraagøen,Krag _Berithe Pedersd,Berithe Pedersdatter,Berrithe Pedersd,Berrithe Pedersdatter,Berthe Pedersd,Berthe Pedersdatter,Birgithe Pedersd,Birgithe Pedersdatter,Birrethe Pedersd,Birrethe Pedersdatter,Birrithe Pedersd,Birrithe Pedersdatter,Birthe Pedersd,Birthe Pedersdatter,Birthte Pedersd,Birthte Pedersdatter,Pedeer Kragøen,Pedeer Kraagøen,Pedeer Krag,Peder Kragøen,Peder Kraagøen,Peder Krag,Pedr Kragøen,Pedr Kraagøen,Pedr Krag,Per Kragøen,Per Kraagøen,Per Krag,Peter Kragøen,Peter Kraagøen,Peter Krag,Petter Kragøen,Petter Kraagøen,Petter Krag,Pitter Kragøen,Pitter Kraagøen,Pitter Krag_ ,(tom),
TINAM30168 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 7a rg20090515630473 Lejermål <HTML>Marritthe Eliasdatter som af en underofficerer ved Capitein Schinchels Compagnie er besofvet, nest leden vinterting samt nu indvarslet igien ei møtte, hvilchen udj Nerøe Præstegaard er besofvet,</p> <p>som effter voris allernaad. lofs 2<sup><span style="text-decoration: underline;">den</span></sup> bogs 11 Capit. 16 Art. bøder til den udj gieldet findende PræsteEnche effter yderste formue 1 Rdr.</HTML> Marritthe Eliasdatter som af en underofficerer ved Capitein Schinchels Compagnie er besofvet, nest leden vinterting samt nu indvarslet igien ei møtte, hvilchen udj Nerøe Præstegaard er besofvet, som effter voris allernaad. lofs 2den bogs 11 Capit. 16 Art. bøder til den udj gieldet findende PræsteEnche effter yderste formue 1 Rdr. ,Marritthe Eliasdatter, ,(tom), Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe Eliasdatter _Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1186p_ ,(tom),
TINAM30170 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 7a rg20090515630473 Lejermål <HTML>Olle Larsøn huusmand paa Nerøe Præstegaards underliggende plads Klungervig indstemt for begaaen lejermaal udj sit æchteschab med Kisten Poulsdatter, hvilche comparerede sin forseelse vedstod,</p> <p>denne Mands boe, ved denne giernings aabenbarelse, er ved louflige midler registerit og vurderit, ej ringeste fantis naar retmesig fordring blef clarerit, hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> til sicht:</p> <p>dette besofvede qvindefolch effter lofven bøder til den udj gieldet værende Præstenche :/ saasom lejermaalet effter deris egen bekiendelse er begaaet paa forbem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> plads Klungervig, da hun der var prestens Creature at tilse /: af yderste formue og krafft, dog med gotfolchis hielp 4 Rdr.</HTML> Olle Larsøn huusmand paa Nerøe Præstegaards underliggende plads Klungervig indstemt for begaaen lejermaal udj sit æchteschab med Kisten Poulsdatter, hvilche comparerede sin forseelse vedstod, denne Mands boe, ved denne giernings aabenbarelse, er ved louflige midler registerit og vurderit, ej ringeste fantis naar retmesig fordring blef clarerit, hans Mayst til sicht: dette besofvede qvindefolch effter lofven bøder til den udj gieldet værende Præstenche :/ saasom lejermaalet effter deris egen bekiendelse er begaaet paa forbemte plads Klungervig, da hun der var prestens Creature at tilse /: af yderste formue og krafft, dog med gotfolchis hielp 4 Rdr. ,Kisten Poulsdatter,Olle Larsøn, ,Klungervig, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Ole,Olle,Ollef,Ola Poulsdatter,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1669p,Ole Larsen,Ole Larßøn,Ole Larsøn,Ole Larsön,Ole Larsøns,Ole Laßens,Ole Laßesøn,Olle Larsen,Olle Larßøn,Olle Larsøn,Olle Larsön,Olle Larsøns,Olle Laßens,Olle Laßesøn,Ollef Larsen,Ollef Larßøn,Ollef Larsøn,Ollef Larsön,Ollef Larsøns,Ollef Laßens,Ollef Laßesøn,Ola Larsen,Ola Larßøn,Ola Larsøn,Ola Larsön,Ola Larsøns,Ola Laßens,Ola Laßesøn_ ,Klongervigen,Klungervig,Klungervigen,Klungervik,
TINAM30172 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 7a rg20090515630473 Lejermål <HTML>Ole Pedersøn Sundnes af Lensmanden inciterit effter sigelße schal hafve haft legemlig omgiengelse med Marrithe Erichsdatter, hvilchet qvindemenniche ved sin schriftstaaelße, saavel paa sit yderste har anraabt, den før for rætten indkaldet og comparerede Hans Joenßøen Opløe at være barnefader, og kand iche nogen denne person Ole Pederss: sit forbeschylte gotgiøre, ej eller effter yderste examen ringeste i saadan maade at hafve begaaet, vil være bekient,</p> <p>hvorfore hannem iche anderledis kand tilfindis, end frikiendis for rætten.</HTML> Ole Pedersøn Sundnes af Lensmanden inciterit effter sigelße schal hafve haft legemlig omgiengelse med Marrithe Erichsdatter, hvilchet qvindemenniche ved sin schriftstaaelße, saavel paa sit yderste har anraabt, den før for rætten indkaldet og comparerede Hans Joenßøen Opløe at være barnefader, og kand iche nogen denne person Ole Pederss: sit forbeschylte gotgiøre, ej eller effter yderste examen ringeste i saadan maade at hafve begaaet, vil være bekient, hvorfore hannem iche anderledis kand tilfindis, end frikiendis for rætten ,Hans Joenßøen Opløe,Marrithe Erichsdatter,Ole Pederss,Ole Pedersøn Sundnes, ,(tom), Hands,Hans,Hands,Hans,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Opland,Oplandet,Oplandt,Opløe,Opløen,Erichsdatter,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Sundnes _Hands Joenesøn,Hands Joensßøn,Hands Joenßøen,Hands Joenßøn,Hands Joensøn,Hands Joen,Hans Joenesøn,Hans Joensßøn,Hans Joenßøen,Hans Joenßøn,Hans Joensøn,Hans Joen,Hands Opland,Hands Oplandet,Hands Oplandt,Hands Opløe,Hands Opløen,Hans Opland,Hans Oplandet,Hans Oplandt,Hans Opløe,Hans Opløen,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1192p,Ole Peders,Ole Peders.,Ole Pedersen,Ole Pederß,Ole Pederßøn,Ole Pederssønner,Ole Pedersø,Ole Pedersøn,Ole Pedersøn.,Ole Pedersøns,Ole Persen,Ole Perßøn,Ole Persø,Ole Persøn,Ole Pettersen,Ole Pedersens,Ole Pederss,Ole Pederssøn,Ole Pedersønn,Olle Peders,Olle Peders.,Olle Pedersen,Olle Pederß,Olle Pederßøn,Olle Pederssønner,Olle Pedersø,Olle Pedersøn,Olle Pedersøn.,Olle Pedersøns,Olle Persen,Olle Perßøn,Olle Persø,Olle Persøn,Olle Pettersen,Olle Pedersens,Olle Pederss,Olle Pederssøn,Olle Pedersønn,Ollef Peders,Ollef Peders.,Ollef Pedersen,Ollef Pederß,Ollef Pederßøn,Ollef Pederssønner,Ollef Pedersø,Ollef Pedersøn,Ollef Pedersøn.,Ollef Pedersøns,Ollef Persen,Ollef Perßøn,Ollef Persø,Ollef Persøn,Ollef Pettersen,Ollef Pedersens,Ollef Pederss,Ollef Pederssøn,Ollef Pedersønn,Ola Peders,Ola Peders.,Ola Pedersen,Ola Pederß,Ola Pederßøn,Ola Pederssønner,Ola Pedersø,Ola Pedersøn,Ola Pedersøn.,Ola Pedersøns,Ola Persen,Ola Perßøn,Ola Persø,Ola Persøn,Ola Pettersen,Ola Pedersens,Ola Pederss,Ola Pederssøn,Ola Pedersønn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1860p_ ,(tom),
TINAM30173 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7a<br>22.6.1699 1,699.00 22.6.1699 7a rg20090515630473 Ordinært <HTML>formedelst afftenen er for handen optagis Rætten til i morgen at foretagis igien.</HTML> formedelst afftenen er for handen optagis Rætten til i morgen at foretagis igien. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30174 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7a<br>23.6.1699 1,699.00 23.6.1699 7a rg20090515630473 Ordinært <HTML>Den 23 dito udj for specificerede til Rættens betienelße er rætten sat og foretaget.</HTML> Den 23 dito udj for specificerede til Rættens betienelße er rætten sat og foretaget. ,Anders Stene,Hans Tepling,Jacob Jakobsøn Schotnes,Jacob Jespersøn,Michel Stene,Ole Jensøn Lysfiord,Ole Lysøen,Rasmus Ofstad,Villich Stene, ,Edshov, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Hands,Hans,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Michal,Michel,Michell,Mickel,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Rasmus,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Steen,Steene,Stene,Sten,Tepling,Jacobsd.,Jacobsøn,Jakobsøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Schotnes,Steen,Steene,Stene,Sten,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Lyesøen,Lysøen,Lysfiord,Obstad,Obtad,Ofstad,Opstad,Steen,Steene,Stene,Sten _Anderes Steen,Anderes Steene,Anderes Stene,Anderes Sten,Andras Steen,Andras Steene,Andras Stene,Andras Sten,Andres Steen,Andres Steene,Andres Stene,Andres Sten,Andreæ Steen,Andreæ Steene,Andreæ Stene,Andreæ Sten,Anders Steen,Anders Steene,Anders Stene,Anders Sten,Hands,Hans ge1894p,Jacob Jacobsd.,Jacob Jacobsøn,Jacob Jakobsøn,Jakob Jacobsd.,Jakob Jacobsøn,Jakob Jakobsøn,Jacos Jacobsd.,Jacos Jacobsøn,Jacos Jakobsøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob,Jakob,Jacos ge1772p,Michal Steen,Michal Steene,Michal Stene,Michal Sten,Michel Steen,Michel Steene,Michel Stene,Michel Sten,Michell Steen,Michell Steene,Michell Stene,Michell Sten,Mickel Steen,Mickel Steene,Mickel Stene,Mickel Sten,Ole Jensen,Ole Jenßøn,Ole Jenssønner,Ole Jensøn,Ole Jenssøn,Olle Jensen,Olle Jenßøn,Olle Jenssønner,Olle Jensøn,Olle Jenssøn,Ollef Jensen,Ollef Jenßøn,Ollef Jenssønner,Ollef Jensøn,Ollef Jenssøn,Ola Jensen,Ola Jenßøn,Ola Jenssønner,Ola Jensøn,Ola Jenssøn,Ole Lyesøen,Ole Lysøen,Olle Lyesøen,Olle Lysøen,Ollef Lyesøen,Ollef Lysøen,Ola Lyesøen,Ola Lysøen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1567p,Rasmus Obstad,Rasmus Obtad,Rasmus Ofstad,Rasmus Opstad,Vilhem Steen,Vilhem Steene,Vilhem Stene,Vilhem Sten,Viljam Steen,Viljam Steene,Viljam Stene,Viljam Sten,Villads Steen,Villads Steene,Villads Stene,Villads Sten,Villich Steen,Villich Steene,Villich Stene,Villich Sten,Villum Steen,Villum Steene,Villum Stene,Villum Sten,Wiljam Steen,Wiljam Steene,Wiljam Stene,Wiljam Sten,Willich Steen,Willich Steene,Willich Stene,Willich Sten_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,
TINAM30176 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7a<br>23.6.1699 1,699.00 23.6.1699 7a rg20090515630473 Vinningsforbrytelser <HTML>Johan Pedersøn Løføen indstemt Baar Ifversøn og hans qvinde paa samme gaard boende, for it lidet Keed de sig schal hafve bemechtiget, som Johan siger sit at være, og som den anden paastaar det samme formedelst begge deris creaturer vare umerchede, ellers gotgiør Johan ved naboerne paa gaarden, at hand stedze har haft sit umerchet, og den anden er fremmet tilkommen, ej sine creaturers merche opdaget forend hand lod dem løs paa øjen iblant de flere, saavel beklagis ofver denne Baars qvinde at være noget rumtalendis og ufredelig.</p> <p>da er saaledis imellem dennem, som samtlig her for rætten comparerede, schiønt at Baard Jfversøn anhendiger igien til Johan Pedersøn det omtvistede creatur, hvilchet ei anderledis kand fornemmis end at være hans, desligeste hand med sin qvinde effterdags imod denne contrapart saavel hans qvinde og de flere grander forholder schichelig, uden schiendsel og fortræd, saafremt mere saa øfvis, er hannem samme sag aaben staaende</HTML> Johan Pedersøn Løføen indstemt Baar Ifversøn og hans qvinde paa samme gaard boende, for it lidet Keed de sig schal hafve bemechtiget, som Johan siger sit at være, og som den anden paastaar det samme formedelst begge deris creaturer vare umerchede, ellers gotgiør Johan ved naboerne paa gaarden, at hand stedze har haft sit umerchet, og den anden er fremmet tilkommen, ej sine creaturers merche opdaget forend hand lod dem løs paa øjen iblant de flere, saavel beklagis ofver denne Baars qvinde at være noget rumtalendis og ufredelig. da er saaledis imellem dennem, som samtlig her for rætten comparerede, schiønt at Baard Jfversøn anhendiger igien til Johan Pedersøn det omtvistede creatur, hvilchet ei anderledis kand fornemmis end at være hans, desligeste hand med sin qvinde effterdags imod denne contrapart saavel hans qvinde og de flere grander forholder schichelig, uden schiendsel og fortræd, saafremt mere saa øfvis, er hannem samme sag aaben staaende ,Baar Ifversøn,Johan Pedersøn Løføen, ,(tom), Baar,Baard,Johan,Johanns,Johan,Johanns Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Baar Ifversøn,Baar Jfvers,Baar Jfvers.,Baar Jfverßøn,Baar Jfversøn,Baard Ifversøn,Baard Jfvers,Baard Jfvers.,Baard Jfverßøn,Baard Jfversøn,Johan Løfoen,Johan Løfvøen,Johan Løføen,Johan Løføven,Johanns Løfoen,Johanns Løfvøen,Johanns Løføen,Johanns Løføven,Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn_ ,(tom),
TINAM30178 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>23.6.1699 1,699.00 23.6.1699 7b rg20090515630474 Slagsmål <HTML><b>&lt;side 7b&gt;</b></p> <p>Michel Pedersøn Stene indstemt Ana Baardsdatter Stene for øfvede slagsmaal imod hans qvinde,</p> <p>denne Ana paarabt ej møtte sagen at tilsvare,</p> <p>hvorfore hende foreleggis effter louflig varsel til første sageting igien at møde eller dom lide.</HTML> <side 7b> Michel Pedersøn Stene indstemt Ana Baardsdatter Stene for øfvede slagsmaal imod hans qvinde, denne Ana paarabt ej møtte sagen at tilsvare, hvorfore hende foreleggis effter louflig varsel til første sageting igien at møde eller dom lide. ,Ana Baardsdatter Stene,Michel Pedersøn Stene, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Ana,Anna,Anne,Michal,Michel,Michell,Mickel,Michal,Michel,Michell,Mickel Baardsdatter,Baarsdatte,Baarsdatter,Steen,Steene,Stene,Sten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Steen,Steene,Stene,Sten _Ana Baardsdatter,Ana Baarsdatte,Ana Baarsdatter,Anna Baardsdatter,Anna Baarsdatte,Anna Baarsdatter,Anne Baardsdatter,Anne Baarsdatte,Anne Baarsdatter,Ana Steen,Ana Steene,Ana Stene,Ana Sten,Anna Steen,Anna Steene,Anna Stene,Anna Sten,Anne Steen,Anne Steene,Anne Stene,Anne Sten,Michal Peders,Michal Peders.,Michal Pedersen,Michal Pederß,Michal Pederßøn,Michal Pederssønner,Michal Pedersø,Michal Pedersøn,Michal Pedersøn.,Michal Pedersøns,Michal Persen,Michal Perßøn,Michal Persø,Michal Persøn,Michal Pettersen,Michal Pedersens,Michal Pederss,Michal Pederssøn,Michal Pedersønn,Michel Peders,Michel Peders.,Michel Pedersen,Michel Pederß,Michel Pederßøn,Michel Pederssønner,Michel Pedersø,Michel Pedersøn,Michel Pedersøn.,Michel Pedersøns,Michel Persen,Michel Perßøn,Michel Persø,Michel Persøn,Michel Pettersen,Michel Pedersens,Michel Pederss,Michel Pederssøn,Michel Pedersønn,Michell Peders,Michell Peders.,Michell Pedersen,Michell Pederß,Michell Pederßøn,Michell Pederssønner,Michell Pedersø,Michell Pedersøn,Michell Pedersøn.,Michell Pedersøns,Michell Persen,Michell Perßøn,Michell Persø,Michell Persøn,Michell Pettersen,Michell Pedersens,Michell Pederss,Michell Pederssøn,Michell Pedersønn,Mickel Peders,Mickel Peders.,Mickel Pedersen,Mickel Pederß,Mickel Pederßøn,Mickel Pederssønner,Mickel Pedersø,Mickel Pedersøn,Mickel Pedersøn.,Mickel Pedersøns,Mickel Persen,Mickel Perßøn,Mickel Persø,Mickel Persøn,Mickel Pettersen,Mickel Pedersens,Mickel Pederss,Mickel Pederssøn,Mickel Pedersønn,Michal Steen,Michal Steene,Michal Stene,Michal Sten,Michel Steen,Michel Steene,Michel Stene,Michel Sten,Michell Steen,Michell Steene,Michell Stene,Michell Sten,Mickel Steen,Mickel Steene,Mickel Stene,Mickel Sten_ ,(tom),
TINAM30180 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>23.6.1699 1,699.00 23.6.1699 7b rg20090515630474 Tingsvitner <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> foged h<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn tilspurde laurettet og almuen om Rasmus Christensøn Sindeoune og den af hannem besofvede Anna Olesdatter, samt Peder Jørgensøn Buøen med Synneve Jacobsdatter. om dennem Kand være bevust, diße personer mere bøder og straf end de for rætten ere tilfundne ere gode fore,</p> <p>saa mange som ermelte vare bekiente foregifver de iche højere bøder eller straf på Kroppen findis mæchtige end udstaaen er at svare,</p> <p>her paa var tingsvidne begierendis som meddelis schal.</HTML> Kongl. Mayst foged hr Jacob Jespersøn tilspurde laurettet og almuen om Rasmus Christensøn Sindeoune og den af hannem besofvede Anna Olesdatter, samt Peder Jørgensøn Buøen med Synneve Jacobsdatter. om dennem Kand være bevust, diße personer mere bøder og straf end de for rætten ere tilfundne ere gode fore, saa mange som ermelte vare bekiente foregifver de iche højere bøder eller straf på Kroppen findis mæchtige end udstaaen er at svare, her paa var tingsvidne begierendis som meddelis schal. ,Anna Olesdatter,Jacob Jespersøn,Peder Jørgensøn Buøen,Rasmus Christensøn Sindeoune,Synneve Jacobsdatter, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Jacob,Jakob,Jacos,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Rasmus,Rasmus,Synne,Synneve Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Buøen,Jøngensøn,Jørgensen,Jørgenßøn,Jørgensø,Jørgensøn,Christensßøn,Christensøn,Simelofnit,Simeløfnet,Simenøfne,Simmeløfnet,Simonsaufnet,Simonøfnit,Sindeoune,Jacobsdatter _Ana Olesdatter,Ana Olsdatter,Ana Olßdaatter,Anna Olesdatter,Anna Olsdatter,Anna Olßdaatter,Anne Olesdatter,Anne Olsdatter,Anne Olßdaatter,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1123p,Pedeer Jøngensøn,Pedeer Jørgensen,Pedeer Jørgenßøn,Pedeer Jørgensø,Pedeer Jørgensøn,Peder Jøngensøn,Peder Jørgensen,Peder Jørgenßøn,Peder Jørgensø,Peder Jørgensøn,Pedr Jøngensøn,Pedr Jørgensen,Pedr Jørgenßøn,Pedr Jørgensø,Pedr Jørgensøn,Per Jøngensøn,Per Jørgensen,Per Jørgenßøn,Per Jørgensø,Per Jørgensøn,Peter Jøngensøn,Peter Jørgensen,Peter Jørgenßøn,Peter Jørgensø,Peter Jørgensøn,Petter Jøngensøn,Petter Jørgensen,Petter Jørgenßøn,Petter Jørgensø,Petter Jørgensøn,Pitter Jøngensøn,Pitter Jørgensen,Pitter Jørgenßøn,Pitter Jørgensø,Pitter Jørgensøn,Rasmus Christensßøn,Rasmus Christensøn,Rasmus Simelofnit,Rasmus Simeløfnet,Rasmus Simenøfne,Rasmus Simmeløfnet,Rasmus Simonsaufnet,Rasmus Simonøfnit,Rasmus Sindeoune,Synne Jacobsdatter,Synneve Jacobsdatter_ ,(tom),
TINAM30182 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>23.6.1699 1,699.00 23.6.1699 7b rg20090515630474 Tingsvitner <HTML>Desligeste bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Kongl. foged opbød til bøxsel det øde i Storarnøen 2 ører 16 Mk. saavel til brug for indværende aar A<sup><span style="text-decoration: underline;">o</span></sup> 1699 imod contributioners betalling,</p> <p>hvortil ingen lod sig finde,</p> <p>var derpaa tingsvidne begierende,</p> <p>dog hereffterlod sig en indfinde som den for afgifft halfanden Rixdlr. antog.</HTML> Desligeste bemte Kongl. foged opbød til bøxsel det øde i Storarnøen 2 ører 16 Mk. saavel til brug for indværende aar Ao 1699 imod contributioners betalling, hvortil ingen lod sig finde, var derpaa tingsvidne begierende, dog hereffterlod sig en indfinde som den for afgifft halfanden Rixdlr. antog. ,Jacob Jespersøn, ,Storarnøen, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Arnøen,Arnøen lille,Arnøen store,Lillearnøen,Lille-Arnøen,Stoerarnøen,Storarnøen,Store-Arnøen,,
TINAM30184 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>23.6.1699 1,699.00 23.6.1699 7b rg20090515630474 Tingsvitner <HTML>Angaaende Snaphanspengerne samt Kiolpengerne for - 1696 og 97 for dito gaard, som ingen kunde sige at være betalt, ei eller nogit til des betaling er at erlange og bekomme,</p> <p>hvorpaa og fogden tingsvidne begierede</HTML> Angaaende Snaphanspengerne samt Kiolpengerne for - 1696 og 97 for dito gaard, som ingen kunde sige at være betalt, ei eller nogit til des betaling er at erlange og bekomme, hvorpaa og fogden tingsvidne begierede ,Jacob Jespersøn, ,Storarnøen, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Arnøen,Arnøen lille,Arnøen store,Lillearnøen,Lille-Arnøen,Stoerarnøen,Storarnøen,Store-Arnøen,,
TINAM30186 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 7b rg20090515630474 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 29 Juny: er holden sageting paa Aarnes udj Fosnes prestegield med samtlig almue, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged h<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn med Laurettismænd, Christen Poulsøn Storscharstad, Claus Strømmen, Biørn Statland, Isach Strømmen, Roland Løføen, Hans Jndvoren, Christen Berre, og Niels Hafvigen, hvor da passerede som følger:</HTML> Anno 1699 d. 29 Juny: er holden sageting paa Aarnes udj Fosnes prestegield med samtlig almue, ofverværende Kongl. Mayts foged hr Jacob Jespersøn med Laurettismænd, Christen Poulsøn Storscharstad, Claus Strømmen, Biørn Statland, Isach Strømmen, Roland Løføen, Hans Jndvoren, Christen Berre, og Niels Hafvigen, hvor da passerede som følger: ,Biørn Statland,Christen Berre,Christen Poulsøn Storscharstad,Claus Strømmen,Hans Jndvoren,Isach Strømmen,Jacob Jespersøn,Niels Hafvigen,Roland Løføen, ,Aarnes,Fosnes, Biørn,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Clas,Claus,Hands,Hans,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Roland Statland,Berre,Paulsøn,Poulsen,Poulsøn,Strøm,Strømen,Strømmen,Jndvoren,Strøm,Strømen,Strømmen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Hafvig,Hafvigen,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven _Biørn Statland,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1063p,Chisten Paulsøn,Chisten Poulsen,Chisten Poulsøn,Chrishian Paulsøn,Chrishian Poulsen,Chrishian Poulsøn,Chrisian Paulsøn,Chrisian Poulsen,Chrisian Poulsøn,Christen Paulsøn,Christen Poulsen,Christen Poulsøn,Christian Paulsøn,Christian Poulsen,Christian Poulsøn,Cristen Paulsøn,Cristen Poulsen,Cristen Poulsøn,Cristian Paulsøn,Cristian Poulsen,Cristian Poulsøn,Kisten Paulsøn,Kisten Poulsen,Kisten Poulsøn,Clas Strøm,Clas Strømen,Clas Strømmen,Claus Strøm,Claus Strømen,Claus Strømmen,Hands,Hans ge1452p,Isach Strøm,Isach Strømen,Isach Strømmen,Jsach Strøm,Jsach Strømen,Jsach Strømmen,Jsaach Strøm,Jsaach Strømen,Jsaach Strømmen,Jzac Strøm,Jzac Strømen,Jzac Strømmen,Jzach Strøm,Jzach Strømen,Jzach Strømmen,Jzaac Strøm,Jzaac Strømen,Jzaac Strømmen,Jzaach Strøm,Jzaach Strømen,Jzaach Strømmen,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Hafvig,Niels Hafvigen,Nils Hafvig,Nils Hafvigen,Roland Løfoen,Roland Løfvøen,Roland Løføen,Roland Løføven_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30188 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 7b rg20090515630474 Forordninger <HTML>Først blef publicerit forordning om schatternis paabud udj Norge for Anno 1699: af dato Kiøbenhafn d. 10 Jan: Anno 1699</HTML> Først blef publicerit forordning om schatternis paabud udj Norge for Anno 1699: af dato Kiøbenhafn d. 10 Jan: Anno 1699 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30190 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 7b rg20090515630474 Forordninger <HTML>Desligeste forordning om legspengenes paabud udj Norge for Anno 1699: daterit Kiøbenhafn d. 31 January Anno 1699</HTML> Desligeste forordning om legspengenes paabud udj Norge for Anno 1699: daterit Kiøbenhafn d. 31 January Anno 1699 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30192 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 7b rg20090515630474 Forordninger <HTML>Samt Reglement og anordning om sørgedracht, og hvad slags klæder dertil schal bæris: dat. Kiøbenh. d. 15 Aprilis Anno 1699.</HTML> Samt Reglement og anordning om sørgedracht, og hvad slags klæder dertil schal bæris: dat. Kiøbenh. d. 15 Aprilis Anno 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30194 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 7b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 7b rg20090515630474 Forordninger <HTML>Noch forordning om hvem schammeredede klæder og balldyrede maa bære, daterit Kiøbenh. d. 22 Aprilis Anno 1699</HTML> Noch forordning om hvem schammeredede klæder og balldyrede maa bære, daterit Kiøbenh. d. 22 Aprilis Anno 1699 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30196 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8a rg20090515630474 Forordninger <HTML><b>&lt;side 8a&gt;</b></p> <p>Saa og Høyædle baarne hr. generalmajor Vibis missive med forbud om de militarische officierers schyds iblant deris commanderende gemene, og derpaa igien her stiftamtmands ordre til fogden samme at lade forkynde dat. d. 26 Aprilis Anno 1699</HTML> <side 8a> Saa og Høyædle baarne hr. generalmajor Vibis missive med forbud om de militarische officierers schyds iblant deris commanderende gemene, og derpaa igien her stiftamtmands ordre til fogden samme at lade forkynde dat. d. 26 Aprilis Anno 1699 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30198 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8a rg20090515630474 Forordninger <HTML>Samt hr. stiftamtmands ordre til fogden om hvis løsgiengere eller andre frische mands personer udj hans fogderj Kunde findis til Trundhiem at indsende.</HTML> Samt hr. stiftamtmands ordre til fogden om hvis løsgiengere eller andre frische mands personer udj hans fogderj Kunde findis til Trundhiem at indsende. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30200 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8a rg20090515630474 Forordninger <HTML>Holger Birchis forpachtningsbref om Nummedals fogderjs sildetiende til fogden Jacob Jespers. dat. Trundh. d. 20 Marty 1699</HTML> Holger Birchis forpachtningsbref om Nummedals fogderjs sildetiende til fogden Jacob Jespers. dat. Trundh. d. 20 Marty 1699 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30202 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8a rg20090515630474 Byksel, skjøte <HTML>Jens Monsøns schiøde til Baltzer Nielsøn dat. Trundh. d. 28 Octobr. Anno 1698 paa 1/2 spand udj den gaard Qvernøen i Fladanger fierding</HTML> Jens Monsøns schiøde til Baltzer Nielsøn dat. Trundh. d. 28 Octobr. Anno 1698 paa 1/2 spand udj den gaard Qvernøen i Fladanger fierding ,Baltzer Nielsøn,Jens Monsøn, ,Qvernøen,Trundh., Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Jans,Jens,Jan Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Jans Mognssøn,Jans Mognsøn,Jans Monsøn,Jans Monsøns,Jans Maansøen,Jens Mognssøn,Jens Mognsøn,Jens Monsøn,Jens Monsøns,Jens Maansøen,Jan Mognssøn,Jan Mognsøn,Jan Monsøn,Jan Monsøns,Jan Maansøen_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Kvernøen,Qvernøe,Qvernøen,Qverøen,Qværnøen,
TINAM30204 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8a rg20090515630474 Byksel, skjøte <HTML>Noch fogden Jacob Jespersøns bøxelseddel paa 18 Mk lau i den Kongens gaard Dalle til Baltzer Nielsøn udgifven, daterit Loven: d. 30 Marty Anno 1699.</HTML> Noch fogden Jacob Jespersøns bøxelseddel paa 18 Mk lau i den Kongens gaard Dalle til Baltzer Nielsøn udgifven, daterit Loven: d. 30 Marty Anno 1699. ,Baltzer Nielsøn,Jacob Jespersøn, ,Dalle,Loven, Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Jacob,Jakob,Jacos Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Dal,Dalan,Dale,Dalen,Dalin,Dalle,Louen,Loven,
TINAM30206 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8a rg20090515630474 Byksel, skjøte <HTML>Troen Pedersøns fæstebref til Olle Jensøn snidker paa 1/2 spd udj den gaard Alte: dat. Altvigen d. 25 Novembr. Anno 1699</HTML> Troen Pedersøns fæstebref til Olle Jensøn snidker paa 1/2 spd udj den gaard Alte: dat. Altvigen d. 25 Novembr. Anno 1699 ,Olle Jensøn Snidker,Troen Pedersøn, ,Alte,Altvigen, Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Troen,Tron,Trond Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Snicher,Snidker,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Ole Jensen,Ole Jenßøn,Ole Jenssønner,Ole Jensøn,Ole Jenssøn,Olle Jensen,Olle Jenßøn,Olle Jenssønner,Olle Jensøn,Olle Jenssøn,Ollef Jensen,Ollef Jenßøn,Ollef Jenssønner,Ollef Jensøn,Ollef Jenssøn,Ola Jensen,Ola Jenßøn,Ola Jenssønner,Ola Jensøn,Ola Jenssøn,Ole Snicher,Ole Snidker,Olle Snicher,Olle Snidker,Ollef Snicher,Ollef Snidker,Ola Snicher,Ola Snidker,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Alte,Alten,Althe,Altvig,Altvigen,
TINAM30208 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8a,8b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8a,8b rg20090515630474 Skjellsord <HTML>Olle Larsøn Vellenvig effter schrifftlig stefningsseddel af dato Vellenvig d. 8 Juny 1699. med derpaa stefningsmændenis paaschrifft: dat. d. 12 Juny nest leden som lest blef, udj hvilcen end som tilfore sidst holdende sageting Anno 1699 d. 28 January var indkaldet Niels Anfindsen Dun for ærrørige ord og usømmelig beschyldning hand dito Ole Larsøn har paabracht, som den udj rætten fremførte stefningsseddel, saavel som Tron Pedersøns schrifftlig bevidnelse udj denne sag, tillige med de flere som ordene paaførte forklarer nemlig Eschild, Ole Jensen Dun,</p> <p>denne Niels paaraabt ej møtte videre end som hans sidste sageting paa Tranaas foregaf, og begierede forladelse for hans udj druchenschab talte ord, hvilche hand foregifver ei ringeste at mindis til, iche eller ved nogen føje om nogle saadanne beschyldninger bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Olle Larsøn at Kunde paabiurde, det hand straxen og saa, som hand blef ædru, for sine grander har foregifvet, samt spurt om hand har været saa daarlig, som de forteller, at hafve talt, udj denne sag blef meglet udj yderste om forlig,</p> <p>hvortil citanten sig ingenlunde ville beqvemme, men begierede dom, da til afscheed saasom diße hans grander,</p> <p>som vidner udj denne sag, nemlig Eschild og Olle Jensøn Duen, samt Jngebricht Torbersøn Kalføen</p> <p><b>&lt;side 8b&gt;</b></p> <p>foregifver at hand siden hand blef ædru har spurt om sin daarlighed udj dette druchenschab ved de ærrørige ord har været som ham er fortalt, samt for ting rætten som achten forklarer for denne sin udj samme druchenschab uvidende tale bad om forladelße, og erklerede hannem saaledis: at diße ord som paa saadan tid schal være talt ej kunde mindis, iche eller viste ringeste aarsage slige ord at kundde gotgiøre, formedelst saadan øfvede i druchenschab, og derhos afbedelse</p> <p>da kiendis Niels Andfindsen effter voris loufs 6<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> bogs x1 Art. 21 Capit. denne gang sagisløs hiem igien, men om hand udj nogle maader imod Ole Larsøn eller hans ypper sig noget dennem til fortræd, da denne hans ubeviselige sag at staa aaben, og at lide effter benem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> voris naadigste loufs yderligere strenge tilhold, og til omkostning betaler sag søgeren 2 Rdr.</HTML> Olle Larsøn Vellenvig effter schrifftlig stefningsseddel af dato Vellenvig d. 8 Juny 1699. med derpaa stefningsmændenis paaschrifft: dat. d. 12 Juny nest leden som lest blef, udj hvilcen end som tilfore sidst holdende sageting Anno 1699 d. 28 January var indkaldet Niels Anfindsen Dun for ærrørige ord og usømmelig beschyldning hand dito Ole Larsøn har paabracht, som den udj rætten fremførte stefningsseddel, saavel som Tron Pedersøns schrifftlig bevidnelse udj denne sag, tillige med de flere som ordene paaførte forklarer nemlig Eschild, Ole Jensen Dun, denne Niels paaraabt ej møtte videre end som hans sidste sageting paa Tranaas foregaf, og begierede forladelse for hans udj druchenschab talte ord, hvilche hand foregifver ei ringeste at mindis til, iche eller ved nogen føje om nogle saadanne beschyldninger bemte Olle Larsøn at Kunde paabiurde, det hand straxen og saa, som hand blef ædru, for sine grander har foregifvet, samt spurt om hand har været saa daarlig, som de forteller, at hafve talt, udj denne sag blef meglet udj yderste om forlig, hvortil citanten sig ingenlunde ville beqvemme, men begierede dom, da til afscheed saasom diße hans grander, som vidner udj denne sag, nemlig Eschild og Olle Jensøn Duen, samt Jngebricht Torbersøn Kalføen <side 8b> foregifver at hand siden hand blef ædru har spurt om sin daarlighed udj dette druchenschab ved de ærrørige ord har været som ham er fortalt, samt for ting rætten som achten forklarer for denne sin udj samme druchenschab uvidende tale bad om forladelße, og erklerede hannem saaledis: at diße ord som paa saadan tid schal være talt ej kunde mindis, iche eller viste ringeste aarsage slige ord at kundde gotgiøre, formedelst saadan øfvede i druchenschab, og derhos afbedelse da kiendis Niels Andfindsen effter voris loufs 6te bogs x1 Art. 21 Capit. denne gang sagisløs hiem igien, men om hand udj nogle maader imod Ole Larsøn eller hans ypper sig noget dennem til fortræd, da denne hans ubeviselige sag at staa aaben, og at lide effter benemte voris naadigste loufs yderligere strenge tilhold, og til omkostning betaler sag søgeren 2 Rdr. ,Eschild Duen,Jngebricht Torbersøn Kalføen,Niels Anfindsen Dun,Ole Jensen Dun,Olle Larsøn Vellenvig,Tron Pedersøn, ,Tranaas,Vellenvig, Eschild,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Troen,Tron,Trond Duen,Dun,Duun,Kalføen,Torberßøn,Torbersøn,Andfindsen,Andfindsøn,Andfindsön,Anfindsen,Anfindssøn,Anfindssønner,Anfindsøn,Duen,Dun,Duun,Duen,Dun,Duun,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Ullenvig,Ullenvigen,Vellenvig,Vellevig,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Eschild Duen,Eschild Dun,Eschild Duun,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict ge1477p,Ingebricht Torberßøn,Ingebricht Torbersøn,Jngbrit Torberßøn,Jngbrit Torbersøn,Jngebrecht Torberßøn,Jngebrecht Torbersøn,Jngebrich Torberßøn,Jngebrich Torbersøn,Jngebricht Torberßøn,Jngebricht Torbersøn,Jngebrict Torberßøn,Jngebrict Torbersøn,Niels Andfindsen,Niels Andfindsøn,Niels Andfindsön,Niels Anfindsen,Niels Anfindssøn,Niels Anfindssønner,Niels Anfindsøn,Nils Andfindsen,Nils Andfindsøn,Nils Andfindsön,Nils Anfindsen,Nils Anfindssøn,Nils Anfindssønner,Nils Anfindsøn,Niels Duen,Niels Dun,Niels Duun,Nils Duen,Nils Dun,Nils Duun,Ole Duen,Ole Dun,Ole Duun,Olle Duen,Olle Dun,Olle Duun,Ollef Duen,Ollef Dun,Ollef Duun,Ola Duen,Ola Dun,Ola Duun,Ole Jensen,Ole Jenßøn,Ole Jenssønner,Ole Jensøn,Ole Jenssøn,Olle Jensen,Olle Jenßøn,Olle Jenssønner,Olle Jensøn,Olle Jenssøn,Ollef Jensen,Ollef Jenßøn,Ollef Jenssønner,Ollef Jensøn,Ollef Jenssøn,Ola Jensen,Ola Jenßøn,Ola Jenssønner,Ola Jensøn,Ola Jenssøn,Ole Larsen,Ole Larßøn,Ole Larsøn,Ole Larsön,Ole Larsøns,Ole Laßens,Ole Laßesøn,Olle Larsen,Olle Larßøn,Olle Larsøn,Olle Larsön,Olle Larsøns,Olle Laßens,Olle Laßesøn,Ollef Larsen,Ollef Larßøn,Ollef Larsøn,Ollef Larsön,Ollef Larsøns,Ollef Laßens,Ollef Laßesøn,Ola Larsen,Ola Larßøn,Ola Larsøn,Ola Larsön,Ola Larsøns,Ola Laßens,Ola Laßesøn,Ole Ullenvig,Ole Ullenvigen,Ole Vellenvig,Ole Vellevig,Olle Ullenvig,Olle Ullenvigen,Olle Vellenvig,Olle Vellevig,Ollef Ullenvig,Ollef Ullenvigen,Ollef Vellenvig,Ollef Vellevig,Ola Ullenvig,Ola Ullenvigen,Ola Vellenvig,Ola Vellevig,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Vellenvig,Tranaas,
TINAM30210 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8b rg20090515630475 Arv <HTML>Magdeli Bendixdatter Fosvig ladet indstefne Jngebricht Schiøter Fosland for 2 tø<sup><span style="text-decoration: underline;">der</span></sup> hafre hand hos hende og hendis søster af deris arfvedeel har bekommet, samme 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> tø<sup><span style="text-decoration: underline;">der</span></sup> Jngebricht foregaf til deris farbroder Andor Andorsøn Fosland schal hafve lefverit,</p> <p>samme Andor dette vedgich at hafve annammet, blef strax forligt, at hand naar paafordris af dise hans brødrebørn, schal lade være dem følgachtig bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> 2 tø<sup><span style="text-decoration: underline;">der</span></sup> Korn</HTML> Magdeli Bendixdatter Fosvig ladet indstefne Jngebricht Schiøter Fosland for 2 tøder hafre hand hos hende og hendis søster af deris arfvedeel har bekommet, samme 2de tøder Jngebricht foregaf til deris farbroder Andor Andorsøn Fosland schal hafve lefverit, samme Andor dette vedgich at hafve annammet, blef strax forligt, at hand naar paafordris af dise hans brødrebørn, schal lade være dem følgachtig bemte 2 tøder Korn ,Andor Andorsøn Fosland,Jngebricht Schiøter Fosland,Magdeli Bendixdatter Fosvig, ,(tom), Andoel,Andoer,Andor,Andoel,Andoer,Andor,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Magdalena,Magdeli,Magdalena,Magdeli Andoersøn,Andorßøn,Andorsøn,Fosland,Fosland,Schydt,Schytter,Schøt,Sciøtt,Sckiøt,Schiødt,Schiøt,Schiøter,Bendixd.,Bendixdatter,Fosvig _Andoel Andoersøn,Andoel Andorßøn,Andoel Andorsøn,Andoer Andoersøn,Andoer Andorßøn,Andoer Andorsøn,Andor Andoersøn,Andor Andorßøn,Andor Andorsøn,Andoel Fosland,Andoer Fosland,Andor Fosland,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict Fosland,Ingebricht Schydt,Ingebricht Schytter,Ingebricht Schøt,Ingebricht Sciøtt,Ingebricht Sckiøt,Ingebricht Schiødt,Ingebricht Schiøt,Ingebricht Schiøter,Jngbrit Schydt,Jngbrit Schytter,Jngbrit Schøt,Jngbrit Sciøtt,Jngbrit Sckiøt,Jngbrit Schiødt,Jngbrit Schiøt,Jngbrit Schiøter,Jngebrecht Schydt,Jngebrecht Schytter,Jngebrecht Schøt,Jngebrecht Sciøtt,Jngebrecht Sckiøt,Jngebrecht Schiødt,Jngebrecht Schiøt,Jngebrecht Schiøter,Jngebrich Schydt,Jngebrich Schytter,Jngebrich Schøt,Jngebrich Sciøtt,Jngebrich Sckiøt,Jngebrich Schiødt,Jngebrich Schiøt,Jngebrich Schiøter,Jngebricht Schydt,Jngebricht Schytter,Jngebricht Schøt,Jngebricht Sciøtt,Jngebricht Sckiøt,Jngebricht Schiødt,Jngebricht Schiøt,Jngebricht Schiøter,Jngebrict Schydt,Jngebrict Schytter,Jngebrict Schøt,Jngebrict Sciøtt,Jngebrict Sckiøt,Jngebrict Schiødt,Jngebrict Schiøt,Jngebrict Schiøter,Magdalena Bendixd.,Magdalena Bendixdatter,Magdeli Bendixd.,Magdeli Bendixdatter,Magdalena,Magdeli ge1235p_ ,(tom),
TINAM30212 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8b rg20090515630475 Vinningsforbrytelser <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde almuen af Fladanger fierding, efftersom ham er Kommen for ørene at en dreng som dermed tiufverj er befunden hvor af blef,</p> <p>da blef svaret af alle ej at vide af dette mennische at sige, siden hand blef ført med 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> folch fra Haarnes og ofver fiorden til Vigdal land der opsat, hvad vei eller hvor hand siden afblef er ingen bevust</HTML> Kongl. Mayts foged tilspurde almuen af Fladanger fierding, efftersom ham er Kommen for ørene at en dreng som dermed tiufverj er befunden hvor af blef, da blef svaret af alle ej at vide af dette mennische at sige, siden hand blef ført med 2de folch fra Haarnes og ofver fiorden til Vigdal land der opsat, hvad vei eller hvor hand siden afblef er ingen bevust ,(tom) (tom), ,Fladanger,Haarnes,Vigdal, (tom) (tom) (tom)(tom) ,Fladanger,Haarnes,Vigdal,Vikdal,
TINAM30214 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8b rg20090515630475 Tingsvitner <HTML>Bemelte foged tilspurde menige almue, om dennem Kand være vitterligt at Elling Hansøn og Margrethe Torbersdatter mere bøder og straf end de ere tildømte Kand være mechtige at svare, desligeste Svend Michelsøn og Marrithe Pedersdatter,</p> <p>hvortil blef svaret: iche højere vare gode til,</p> <p>der paa begierede bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> foged tingsvidne.</HTML> Bemelte foged tilspurde menige almue, om dennem Kand være vitterligt at Elling Hansøn og Margrethe Torbersdatter mere bøder og straf end de ere tildømte Kand være mechtige at svare, desligeste Svend Michelsøn og Marrithe Pedersdatter, hvortil blef svaret: iche højere vare gode til, der paa begierede bemte foged tingsvidne. ,Elling Hansøn,Jacob Jespersøn,Margrethe Torbersdatter,Marrithe Pedersdatter,Svend Michelsøn, ,(tom), Eling,Elling,Jacob,Jakob,Jacos,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Svend Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Torbersdatter,Pedersd,Pedersdatter,Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn _Eling Hansen,Eling Hanßøn,Eling Hansø,Eling Hansøn,Eling Haansøn,Eling Hanssøn,Elling Hansen,Elling Hanßøn,Elling Hansø,Elling Hansøn,Elling Haansøn,Elling Hanssøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe ge1913p,Marith Pedersd,Marith Pedersdatter,Marithe Pedersd,Marithe Pedersdatter,Maritte Pedersd,Maritte Pedersdatter,Marrith Pedersd,Marrith Pedersdatter,Marrithe Pedersd,Marrithe Pedersdatter,Marritthe Pedersd,Marritthe Pedersdatter,Svend Michels,Svend Michelsen,Svend Michelßøn,Svend Michelsøn,Svend Michsøn_ ,(tom),
TINAM30216 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8b<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8b rg20090515630475 Byksel, skjøte <HTML>Noch blef oplæst Trons &lt;Pedersøn&gt; bøxelseddel til Thomas Olsøn paa j spand i Nederdun dat. Altvigen d. 28 9ber: 1698</HTML> Noch blef oplæst Trons <Pedersøn> bøxelseddel til Thomas Olsøn paa j spand i Nederdun dat. Altvigen d. 28 9ber: 1698 ,Thomas Olsøn,Tron Pedersøn, ,Altvigen,Nederdun, Thomas,Thomes,Tomas,Troen,Tron,Trond Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Thomas Olsen,Thomas Olssøn,Thomas Olssønner,Thomas Olsøn,Thomas Olsøns,Thomes Olsen,Thomes Olssøn,Thomes Olssønner,Thomes Olsøn,Thomes Olsøns,Tomas Olsen,Tomas Olssøn,Tomas Olssønner,Tomas Olsøn,Tomas Olsøns,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Dun,Duun,Nederdun,Østduen,Østdun,Øst-Dun,Øst-Duun,Østtun,Altvig,Altvigen,
TINAM30218 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 8b,9a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 8b,9a rg20090515630475 Tingsvitner <HTML>Jligemaade opbød fogden Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> ødeliggende gaarder nemlig Oplandsøfne j øris leje, og Guldvig 2 ører 6 Mk. til bøxsel eller brug for afgifft, samt Bengaard j øris leje</p> <p><b>&lt;side 9a&gt;</b></p> <p>paa samme maade,</p> <p>hvortil ingen lod sig finde paa nogen maade at antage, ej eller er at søge ringeste til de paabudne Kiolepengerne pro Annis 1696 og 97: til contentement,</p> <p>herpaa begiærede fogden ogsaa tingsvidne,</HTML> Jligemaade opbød fogden Kongl. Mayts ødeliggende gaarder nemlig Oplandsøfne j øris leje, og Guldvig 2 ører 6 Mk. til bøxsel eller brug for afgifft, samt Bengaard j øris leje <side 9a> paa samme maade, hvortil ingen lod sig finde paa nogen maade at antage, ej eller er at søge ringeste til de paabudne Kiolepengerne pro Annis 1696 og 97: til contentement, herpaa begiærede fogden ogsaa tingsvidne, ,Jacob Jespersøn, ,Bengaard,Guldvig,Oplandsøfne, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Oplandsaunet,Oplandsøfne,Oplandsøfnet,Oplandsøvne,Guldvig,Guldvigen,Guldviken,Gulvigen,Beengaard,Beingaarden,Bengaard,Bengaarderne,
TINAM30220 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 9a rg20090515630475 Tingsvitner <HTML>iligemaade for Dalle. Snaphanspenger for indbem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> gaarder ere i samme maader iche at erlange,</p> <p>hvilchet er enhver vidnendis,</p> <p>der paa begierede iligemaade tingsvidne</HTML> iligemaade for Dalle. Snaphanspenger for indbemte gaarder ere i samme maader iche at erlange, hvilchet er enhver vidnendis, der paa begierede iligemaade tingsvidne ,Jacob Jespersøn, ,Bengaard,Dalle,Guldvig,Oplandsøfne, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Dal,Dalan,Dale,Dalen,Dalin,Dalle,Oplandsaunet,Oplandsøfne,Oplandsøfnet,Oplandsøvne,Guldvig,Guldvigen,Guldviken,Gulvigen,Beengaard,Beingaarden,Bengaard,Bengaarderne,
TINAM30222 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>29.6.1699 1,699.00 29.6.1699 9a rg20090515630475 Tingsvitner <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde almuen efftersom her: amtschrifver hannem til mangel har anført ved reggenschaberne om nogen er videndes at den laxevarpe ved Vig i Aatterøe fierding brugis eller paa nogen tid har været brugt,</p> <p>hvortil blef svaret, iche siden hans hederlighed hr. Niels Olsøn Parelj ankomst til dito gaard at beboe har denne varpe været brugt formedelst ingen leilighed er der hos, saa mand den paaleggende omkostning kand erlange,</p> <p>der paa ogsaa begiærede tingsvidne</HTML> Kongl. Mayts foged tilspurde almuen efftersom her: amtschrifver hannem til mangel har anført ved reggenschaberne om nogen er videndes at den laxevarpe ved Vig i Aatterøe fierding brugis eller paa nogen tid har været brugt, hvortil blef svaret, iche siden hans hederlighed hr. Niels Olsøn Parelj ankomst til dito gaard at beboe har denne varpe været brugt formedelst ingen leilighed er der hos, saa mand den paaleggende omkostning kand erlange, der paa ogsaa begiærede tingsvidne ,Jacob Jespersøn,Niels Olsøn Parelj, ,Vig, Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Paree,Pareel,Parel,Parelio,Parelius,Parelj,Parely _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Olsen,Niels Olssøn,Niels Olssønner,Niels Olsøn,Niels Olsøns,Nils Olsen,Nils Olssøn,Nils Olssønner,Nils Olsøn,Nils Olsøns,Niels Paree,Niels Pareel,Niels Parel,Niels Parelio,Niels Parelius,Niels Parelj,Niels Parely,Nils Paree,Nils Pareel,Nils Parel,Nils Parelio,Nils Parelius,Nils Parelj,Nils Parely_ ,Vig,Viig,Vik,Wig,
TINAM30224 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9a rg20090515630475 Ordinært <HTML>Anno 1699: d. 6 July paa almindelige tingstæd Hildrum blef holden sageting for Ofverhaldens Præstegields almue udj præsens af Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged h<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn samt laurettismænd som rætten blef betient med var: Peder Rodem, Niels Vj, Ole Andersøn Myrmo, Erich Formo, Ole Flot, Erich Lysberg, Ole Homstad og Niels Berg, da forefalt som følger:</HTML> Anno 1699: d. 6 July paa almindelige tingstæd Hildrum blef holden sageting for Ofverhaldens Præstegields almue udj præsens af Kongl. Mayts foged hr Jacob Jespersøn samt laurettismænd som rætten blef betient med var: Peder Rodem, Niels Vj, Ole Andersøn Myrmo, Erich Formo, Ole Flot, Erich Lysberg, Ole Homstad og Niels Berg, da forefalt som følger: ,Erich Formo,Erich Lysberg,Jacob Jespersøn,Niels Berg,Niels Vj,Ole Andersøn Myrmo,Ole Flot,Ole Homstad,Peder Rodem, ,Hildrum,Ofverhalden, Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Formo,Formoe,Lysberg,Lysebeng,Lyseberg,Lyßebeng,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Berg,Berrig,Vi,Vj,Anders,Anderßøn,Andersøn,Flath,Flodt,Flot,Floth,Flaat,Homstad,Homsøe,Myrmo,Myrmoe,Rode,Rodem,Rodum _Eric Formo,Eric Formoe,Erich Formo,Erich Formoe,Erik Formo,Erik Formoe,Eric Lysberg,Eric Lysebeng,Eric Lyseberg,Eric Lyßebeng,Erich Lysberg,Erich Lysebeng,Erich Lyseberg,Erich Lyßebeng,Erik Lysberg,Erik Lysebeng,Erik Lyseberg,Erik Lyßebeng,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Berg,Niels Berrig,Nils Berg,Nils Berrig,Niels Vi,Niels Vj,Nils Vi,Nils Vj,Ole Anders,Ole Anderßøn,Ole Andersøn,Olle Anders,Olle Anderßøn,Olle Andersøn,Ollef Anders,Ollef Anderßøn,Ollef Andersøn,Ola Anders,Ola Anderßøn,Ola Andersøn,Ole Flath,Ole Flodt,Ole Flot,Ole Floth,Ole Flaat,Olle Flath,Olle Flodt,Olle Flot,Olle Floth,Olle Flaat,Ollef Flath,Ollef Flodt,Ollef Flot,Ollef Floth,Ollef Flaat,Ola Flath,Ola Flodt,Ola Flot,Ola Floth,Ola Flaat,Ole Homstad,Ole Homsøe,Olle Homstad,Olle Homsøe,Ollef Homstad,Ollef Homsøe,Ola Homstad,Ola Homsøe,Ole Myrmo,Ole Myrmoe,Olle Myrmo,Olle Myrmoe,Ollef Myrmo,Ollef Myrmoe,Ola Myrmo,Ola Myrmoe,Pedeer Rode,Pedeer Rodem,Pedeer Rodum,Peder Rode,Peder Rodem,Peder Rodum,Pedr Rode,Pedr Rodem,Pedr Rodum,Per Rode,Per Rodem,Per Rodum,Peter Rode,Peter Rodem,Peter Rodum,Petter Rode,Petter Rodem,Petter Rodum,Pitter Rode,Pitter Rodem,Pitter Rodum_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30226 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9a rg20090515630475 Forordninger <HTML>Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> schattebref og flere forordninger tillige med flere ordre fra høyædle hr. stiftsamtmand Kaas, samt Holger Birchis forpachtningsbref, som paa de 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> forrige tingstæder i denne tingreise ere publicerede, ogsaa nu, hereffter lefvet ved deds ankyndigelse for menige almue</HTML> Hans Kongl. Mayts schattebref og flere forordninger tillige med flere ordre fra høyædle hr. stiftsamtmand Kaas, samt Holger Birchis forpachtningsbref, som paa de 2de forrige tingstæder i denne tingreise ere publicerede, ogsaa nu, hereffter lefvet ved deds ankyndigelse for menige almue ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30228 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9a rg20090515630475 Byksel, skjøte <HTML>Jens Jngebrichtsøn Heglums udgifne schiøde til Ole Jngebrichtsøn Helbostad paa 21 Mk. i den gaard Helbostad, samme schiøde er daterit Hildrum den 4 July Anno 1699</HTML> Jens Jngebrichtsøn Heglums udgifne schiøde til Ole Jngebrichtsøn Helbostad paa 21 Mk. i den gaard Helbostad, samme schiøde er daterit Hildrum den 4 July Anno 1699 ,Jens Jngebrichtsøn Heglum,Ole Jngebrichtsøn Helbostad, ,Helbostad,Hildrum, Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Heglem,Heglen,Heglum,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn,Helbostad,Helbostand,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Jans Heglem,Jans Heglen,Jans Heglum,Jens Heglem,Jens Heglen,Jens Heglum,Jan Heglem,Jan Heglen,Jan Heglum,Jans Jngeb.,Jans Jngebrechtsøn,Jans Jngebrichsøn,Jans Jngebrichtsd.,Jans Jngebrichtsen,Jans Jngebrichtssøn,Jans Jngebrichtsøn,Jans Jngebrictsøn,Jans Jngebrigtsøn,Jens Jngeb.,Jens Jngebrechtsøn,Jens Jngebrichsøn,Jens Jngebrichtsd.,Jens Jngebrichtsen,Jens Jngebrichtssøn,Jens Jngebrichtsøn,Jens Jngebrictsøn,Jens Jngebrigtsøn,Jan Jngeb.,Jan Jngebrechtsøn,Jan Jngebrichsøn,Jan Jngebrichtsd.,Jan Jngebrichtsen,Jan Jngebrichtssøn,Jan Jngebrichtsøn,Jan Jngebrictsøn,Jan Jngebrigtsøn,Ole Helbostad,Ole Helbostand,Olle Helbostad,Olle Helbostand,Ollef Helbostad,Ollef Helbostand,Ola Helbostad,Ola Helbostand,Ole Jngeb.,Ole Jngebrechtsøn,Ole Jngebrichsøn,Ole Jngebrichtsd.,Ole Jngebrichtsen,Ole Jngebrichtssøn,Ole Jngebrichtsøn,Ole Jngebrictsøn,Ole Jngebrigtsøn,Olle Jngeb.,Olle Jngebrechtsøn,Olle Jngebrichsøn,Olle Jngebrichtsd.,Olle Jngebrichtsen,Olle Jngebrichtssøn,Olle Jngebrichtsøn,Olle Jngebrictsøn,Olle Jngebrigtsøn,Ollef Jngeb.,Ollef Jngebrechtsøn,Ollef Jngebrichsøn,Ollef Jngebrichtsd.,Ollef Jngebrichtsen,Ollef Jngebrichtssøn,Ollef Jngebrichtsøn,Ollef Jngebrictsøn,Ollef Jngebrigtsøn,Ola Jngeb.,Ola Jngebrechtsøn,Ola Jngebrichsøn,Ola Jngebrichtsd.,Ola Jngebrichtsen,Ola Jngebrichtssøn,Ola Jngebrichtsøn,Ola Jngebrictsøn,Ola Jngebrigtsøn_ ,Helbostad,Helgbostad,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30230 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9a rg20090515630475 Byksel, skjøte <HTML>Jsach Thomesøn Himo og Ana Bendixdatter Gryngstad, samt de flere Arfvingers schiøde paa j øris leje udj Engstad til Ole Danjelsøn Engstad solt, dat. Hildrum d. 13 Octobr. Anno 1695</HTML> Jsach Thomesøn Himo og Ana Bendixdatter Gryngstad, samt de flere Arfvingers schiøde paa j øris leje udj Engstad til Ole Danjelsøn Engstad solt, dat. Hildrum d. 13 Octobr. Anno 1695 ,Ana Bendixdatter Gryngstad,Jsach Thomesøn Himo,Ole Danjelsøn Engstad, ,Engstad,Hildrum, Ana,Anna,Anne,Ana,Anna,Anne,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Bendixd.,Bendixdatter,Grungstad,Gryngstad,Him,Himo,Himoe,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Danielsen,Danjelsen,Danjelsøen,Danjelsøn,Engstad _Ana Bendixd.,Ana Bendixdatter,Anna Bendixd.,Anna Bendixdatter,Anne Bendixd.,Anne Bendixdatter,Ana Grungstad,Ana Gryngstad,Anna Grungstad,Anna Gryngstad,Anne Grungstad,Anne Gryngstad,Isach Him,Isach Himo,Isach Himoe,Jsach Him,Jsach Himo,Jsach Himoe,Jsaach Him,Jsaach Himo,Jsaach Himoe,Jzac Him,Jzac Himo,Jzac Himoe,Jzach Him,Jzach Himo,Jzach Himoe,Jzaac Him,Jzaac Himo,Jzaac Himoe,Jzaach Him,Jzaach Himo,Jzaach Himoe,Isach Thomasøn,Isach Thomesøn,Isach Thomesön,Jsach Thomasøn,Jsach Thomesøn,Jsach Thomesön,Jsaach Thomasøn,Jsaach Thomesøn,Jsaach Thomesön,Jzac Thomasøn,Jzac Thomesøn,Jzac Thomesön,Jzach Thomasøn,Jzach Thomesøn,Jzach Thomesön,Jzaac Thomasøn,Jzaac Thomesøn,Jzaac Thomesön,Jzaach Thomasøn,Jzaach Thomesøn,Jzaach Thomesön,Ole Danielsen,Ole Danjelsen,Ole Danjelsøen,Ole Danjelsøn,Olle Danielsen,Olle Danjelsen,Olle Danjelsøen,Olle Danjelsøn,Ollef Danielsen,Ollef Danjelsen,Ollef Danjelsøen,Ollef Danjelsøn,Ola Danielsen,Ola Danjelsen,Ola Danjelsøen,Ola Danjelsøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1191p_ ,Engstad,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30232 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9a rg20090515630475 Byksel, skjøte <HTML>Jacob Jngebrichtsøn Øfnis Marchis schiøde til Danjel Olsøn paa 12 Mk udj den gaard Engstad. dat. Hildrum d. 4 July Anno 1699</HTML> Jacob Jngebrichtsøn Øfnis Marchis schiøde til Danjel Olsøn paa 12 Mk udj den gaard Engstad. dat. Hildrum d. 4 July Anno 1699 ,Danjel Olsøn,Jacob JngebrichtsønØfn, ,Engstad,Hildrum, Daniel,Danjel,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Aufne,Aufnet,Aufnit,Aufnith,Øfn,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øfnith,Aufnetr,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Daniel Olsen,Daniel Olssøn,Daniel Olssønner,Daniel Olsøn,Daniel Olsøns,Danjel Olsen,Danjel Olssøn,Danjel Olssønner,Danjel Olsøn,Danjel Olsøns,Jacob Aufne,Jacob Aufnet,Jacob Aufnit,Jacob Aufnith,Jacob Øfn,Jacob Øfne,Jacob Øfnet,Jacob Øfnit,Jacob Øfnith,Jacob Aufnetr,Jakob Aufne,Jakob Aufnet,Jakob Aufnit,Jakob Aufnith,Jakob Øfn,Jakob Øfne,Jakob Øfnet,Jakob Øfnit,Jakob Øfnith,Jakob Aufnetr,Jacos Aufne,Jacos Aufnet,Jacos Aufnit,Jacos Aufnith,Jacos Øfn,Jacos Øfne,Jacos Øfnet,Jacos Øfnit,Jacos Øfnith,Jacos Aufnetr,Jacob Jngeb.,Jacob Jngebrechtsøn,Jacob Jngebrichsøn,Jacob Jngebrichtsd.,Jacob Jngebrichtsen,Jacob Jngebrichtssøn,Jacob Jngebrichtsøn,Jacob Jngebrictsøn,Jacob Jngebrigtsøn,Jakob Jngeb.,Jakob Jngebrechtsøn,Jakob Jngebrichsøn,Jakob Jngebrichtsd.,Jakob Jngebrichtsen,Jakob Jngebrichtssøn,Jakob Jngebrichtsøn,Jakob Jngebrictsøn,Jakob Jngebrigtsøn,Jacos Jngeb.,Jacos Jngebrechtsøn,Jacos Jngebrichsøn,Jacos Jngebrichtsd.,Jacos Jngebrichtsen,Jacos Jngebrichtssøn,Jacos Jngebrichtsøn,Jacos Jngebrictsøn,Jacos Jngebrigtsøn_ ,Engstad,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30234 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9a rg20090515630475 Byksel, skjøte <HTML>Joen Jngebrichtsøn Flotis udgifne schiøde til Joen Andfindsøn Grongstad paa 12 Mk<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> udj Flot paa Højlandet daterit Grongstad d. 18 February Anno 1699</HTML> Joen Jngebrichtsøn Flotis udgifne schiøde til Joen Andfindsøn Grongstad paa 12 Mkr udj Flot paa Højlandet daterit Grongstad d. 18 February Anno 1699 ,Joen Andfindsøn Grongstad,Joen Jngebrichtsøn Flot, ,Flot,Grongstad, Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Andfindsen,Andfindsøn,Andfindsön,Anfindsen,Anfindssøn,Anfindssønner,Anfindsøn,Flath,Flodt,Flot,Floth,Flaat,Grongstad,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Johen Andfindsen,Johen Andfindsøn,Johen Andfindsön,Johen Anfindsen,Johen Anfindssøn,Johen Anfindssønner,Johen Anfindsøn,John Andfindsen,John Andfindsøn,John Andfindsön,John Anfindsen,John Anfindssøn,John Anfindssønner,John Anfindsøn,Jon Andfindsen,Jon Andfindsøn,Jon Andfindsön,Jon Anfindsen,Jon Anfindssøn,Jon Anfindssønner,Jon Anfindsøn,Jonen Andfindsen,Jonen Andfindsøn,Jonen Andfindsön,Jonen Anfindsen,Jonen Anfindssøn,Jonen Anfindssønner,Jonen Anfindsøn,Joen Andfindsen,Joen Andfindsøn,Joen Andfindsön,Joen Anfindsen,Joen Anfindssøn,Joen Anfindssønner,Joen Anfindsøn,Jonn Andfindsen,Jonn Andfindsøn,Jonn Andfindsön,Jonn Anfindsen,Jonn Anfindssøn,Jonn Anfindssønner,Jonn Anfindsøn,Johen Flath,Johen Flodt,Johen Flot,Johen Floth,Johen Flaat,John Flath,John Flodt,John Flot,John Floth,John Flaat,Jon Flath,Jon Flodt,Jon Flot,Jon Floth,Jon Flaat,Jonen Flath,Jonen Flodt,Jonen Flot,Jonen Floth,Jonen Flaat,Joen Flath,Joen Flodt,Joen Flot,Joen Floth,Joen Flaat,Jonn Flath,Jonn Flodt,Jonn Flot,Jonn Floth,Jonn Flaat,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn ge1285p,Johen Jngeb.,Johen Jngebrechtsøn,Johen Jngebrichsøn,Johen Jngebrichtsd.,Johen Jngebrichtsen,Johen Jngebrichtssøn,Johen Jngebrichtsøn,Johen Jngebrictsøn,Johen Jngebrigtsøn,John Jngeb.,John Jngebrechtsøn,John Jngebrichsøn,John Jngebrichtsd.,John Jngebrichtsen,John Jngebrichtssøn,John Jngebrichtsøn,John Jngebrictsøn,John Jngebrigtsøn,Jon Jngeb.,Jon Jngebrechtsøn,Jon Jngebrichsøn,Jon Jngebrichtsd.,Jon Jngebrichtsen,Jon Jngebrichtssøn,Jon Jngebrichtsøn,Jon Jngebrictsøn,Jon Jngebrigtsøn,Jonen Jngeb.,Jonen Jngebrechtsøn,Jonen Jngebrichsøn,Jonen Jngebrichtsd.,Jonen Jngebrichtsen,Jonen Jngebrichtssøn,Jonen Jngebrichtsøn,Jonen Jngebrictsøn,Jonen Jngebrigtsøn,Joen Jngeb.,Joen Jngebrechtsøn,Joen Jngebrichsøn,Joen Jngebrichtsd.,Joen Jngebrichtsen,Joen Jngebrichtssøn,Joen Jngebrichtsøn,Joen Jngebrictsøn,Joen Jngebrigtsøn,Jonn Jngeb.,Jonn Jngebrechtsøn,Jonn Jngebrichsøn,Jonn Jngebrichtsd.,Jonn Jngebrichtsen,Jonn Jngebrichtssøn,Jonn Jngebrichtsøn,Jonn Jngebrictsøn,Jonn Jngebrigtsøn_ ,Flot,Floth,Flaatt,Grongstad,Grungstad,
TINAM30236 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 9b&gt;</b></p> <p>Sifver Jonsøn Flach, Gunder Sifversøn Kongnes og Olle Hillesøn Rosedals schiøde paa 8 Mk. i den gaard Biønlie gifvet til Joen Jfverßøn daterit Hildrum d. 4 July Anno 1699</HTML> <side 9b> Sifver Jonsøn Flach, Gunder Sifversøn Kongnes og Olle Hillesøn Rosedals schiøde paa 8 Mk. i den gaard Biønlie gifvet til Joen Jfverßøn daterit Hildrum d. 4 July Anno 1699 ,Gunder Sifversøn Kongnes,Joen Jfverßøn,Olle Hillesøn Rosedal,Sifver Jonsøn Flach, ,Biønlie,Hildrum, Gunder,Gunder,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Sifver,Sifver Kongnes,Kongsnes,Sifversøn,Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn,Hellesø,Hellesøen,Hellesøn,Hillesøn,Rosedal,Rosendall,Flach,Flachen,Jonasøn,Jonesen,Joneßøn,Jonesøn,Jonsøn,Jonæsen,Jonæsøn,Joresøn _Gunder Kongnes,Gunder Kongsnes,Gunder Sifversøn,Johen Ifversøn,Johen Jfvers,Johen Jfvers.,Johen Jfverßøn,Johen Jfversøn,John Ifversøn,John Jfvers,John Jfvers.,John Jfverßøn,John Jfversøn,Jon Ifversøn,Jon Jfvers,Jon Jfvers.,Jon Jfverßøn,Jon Jfversøn,Jonen Ifversøn,Jonen Jfvers,Jonen Jfvers.,Jonen Jfverßøn,Jonen Jfversøn,Joen Ifversøn,Joen Jfvers,Joen Jfvers.,Joen Jfverßøn,Joen Jfversøn,Jonn Ifversøn,Jonn Jfvers,Jonn Jfvers.,Jonn Jfverßøn,Jonn Jfversøn,Ole Hellesø,Ole Hellesøen,Ole Hellesøn,Ole Hillesøn,Olle Hellesø,Olle Hellesøen,Olle Hellesøn,Olle Hillesøn,Ollef Hellesø,Ollef Hellesøen,Ollef Hellesøn,Ollef Hillesøn,Ola Hellesø,Ola Hellesøen,Ola Hellesøn,Ola Hillesøn,Ole Rosedal,Ole Rosendall,Olle Rosedal,Olle Rosendall,Ollef Rosedal,Ollef Rosendall,Ola Rosedal,Ola Rosendall,Sifver Flach,Sifver Flachen,Sifver Jonasøn,Sifver Jonesen,Sifver Joneßøn,Sifver Jonesøn,Sifver Jonsøn,Sifver Jonæsen,Sifver Jonæsøn,Sifver Joresøn_ ,Biønlie,Bjørlien,Bjørnlid,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30238 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Byksel, skjøte <HTML>Pros Larsøn bøxelseddel til hr. Lieutnant Johan Klyvert paa j øre og 16 Mk<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> i den gaard Schej. dat. Glasøen d. 2 May 1699</HTML> Pros Larsøn bøxelseddel til hr. Lieutnant Johan Klyvert paa j øre og 16 Mkr i den gaard Schej. dat. Glasøen d. 2 May 1699 ,Johan Klyvert,Pros Larsøn, ,Glasøen,Schej, Johan,Johanns,Pros Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Johan Klyfeer,Johan Klyfvert,Johan Klyver,Johan Klyvert,Johan Klyfeert,Johanns Klyfeer,Johanns Klyfvert,Johanns Klyver,Johanns Klyvert,Johanns Klyfeert,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Schej,Skei,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30240 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Byksel, skjøte <HTML>Prousten her Peder Reisners fæstebref til Bagge Andfindsøn paa 21 Mk i Romstad daterit d. 31 May Anno 1699</HTML> Prousten her Peder Reisners fæstebref til Bagge Andfindsøn paa 21 Mk i Romstad daterit d. 31 May Anno 1699 ,Bagge Andfindsøn,Peder Reisner, ,Romstad, Bagge,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Andfindsen,Andfindsøn,Andfindsön,Anfindsen,Anfindssøn,Anfindssønner,Anfindsøn,Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen _Bagge Andfindsen,Bagge Andfindsøn,Bagge Andfindsön,Bagge Anfindsen,Bagge Anfindssøn,Bagge Anfindssønner,Bagge Anfindsøn,Pedeer Raßen,Pedeer Reisen,Pedeer Reisner,Pedeer Resen,Pedeer Ressen,Peder Raßen,Peder Reisen,Peder Reisner,Peder Resen,Peder Ressen,Pedr Raßen,Pedr Reisen,Pedr Reisner,Pedr Resen,Pedr Ressen,Per Raßen,Per Reisen,Per Reisner,Per Resen,Per Ressen,Peter Raßen,Peter Reisen,Peter Reisner,Peter Resen,Peter Ressen,Petter Raßen,Petter Reisen,Petter Reisner,Petter Resen,Petter Ressen,Pitter Raßen,Pitter Reisen,Pitter Reisner,Pitter Resen,Pitter Ressen_ ,Romstad,
TINAM30242 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Byksel, skjøte <HTML>Commercieraad Andreæ Schiøllers bøxelbref til Johannes Jørgensøn paa 1/2 Spand og 6 Mk. i Nordhøje: dat. Trundh. d. 9: 7ber: Anno 1697</HTML> Commercieraad Andreæ Schiøllers bøxelbref til Johannes Jørgensøn paa 1/2 Spand og 6 Mk. i Nordhøje: dat. Trundh. d. 9: 7ber: Anno 1697 ,Andreæ Schiøller,Johannes Jørgensøn, ,Nordhøje,Trundh., Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Johannes,Johannis Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Jøngensøn,Jørgensen,Jørgenßøn,Jørgensø,Jørgensøn _Anderes Sch<i>øller,Anderes Schiøl,Anderes Schiøller,Anderes Schøller,Anderes Sciøller,Andras Sch<i>øller,Andras Schiøl,Andras Schiøller,Andras Schøller,Andras Sciøller,Andres Sch<i>øller,Andres Schiøl,Andres Schiøller,Andres Schøller,Andres Sciøller,Andreæ Sch<i>øller,Andreæ Schiøl,Andreæ Schiøller,Andreæ Schøller,Andreæ Sciøller,Anders Sch<i>øller,Anders Schiøl,Anders Schiøller,Anders Schøller,Anders Sciøller,Johannes Jøngensøn,Johannes Jørgensen,Johannes Jørgenßøn,Johannes Jørgensø,Johannes Jørgensøn,Johannis Jøngensøn,Johannis Jørgensen,Johannis Jørgenßøn,Johannis Jørgensø,Johannis Jørgensøn_ ,Nordhøi,Nordhøje,Nord-Høy,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30243 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Byksel, skjøte <HTML>Noch dito &lt;Andreas&gt; Schiøllers til Ole Olsøn paa gaarden Nedervejlo schyld 2 ører 6 Mk. daterit Trundh. d. 3 May Anno 1699</HTML> Noch dito <Andreas> Schiøllers til Ole Olsøn paa gaarden Nedervejlo schyld 2 ører 6 Mk. daterit Trundh. d. 3 May Anno 1699 ,Andreas Schiøller,Ole Olsøn, ,Nedervejlo,Trundh., Andreas,Ole,Olle,Ollef,Ola Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns_ ,Nederveglo,Nedervegloe,Nedervejlo,Nedre Veglo,Nedrevegloe,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30244 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Byksel, skjøte <HTML>Samt Lave Blichmands festebref udj hans Principals hr. Schiøl absens til Torber Olsøn Vold: dat. Svenning d. 17 9ber 1698</HTML> Samt Lave Blichmands festebref udj hans Principals hr. Schiøl absens til Torber Olsøn Vold: dat. Svenning d. 17 9ber 1698 ,Andreas Schiøl,Lave Blichmand,Torber Olsøn Vold, ,Svenning, Andreas,Lave,Lavina,Torben,Torber,Torger,Torben,Torber,Torger Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Blichmand,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Vold _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Lave,Lavina ge1088p,Torben Olsen,Torben Olssøn,Torben Olssønner,Torben Olsøn,Torben Olsøns,Torber Olsen,Torber Olssøn,Torber Olssønner,Torber Olsøn,Torber Olsøns,Torger Olsen,Torger Olssøn,Torger Olssønner,Torger Olsøn,Torger Olsøns,Torben Vold,Torber Vold,Torger Vold_ ,Bjørken,
TINAM30246 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Lejermål <HTML>Marrithe Nielsdatter af Corporal John Nilsøn Hvolvad besofvet</p> <p>hvilchen af yderste formue er tilfunden Hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> i bøder at svare : 3 Rdr. for resten effter loufvens tilhold lider</HTML> Marrithe Nielsdatter af Corporal John Nilsøn Hvolvad besofvet hvilchen af yderste formue er tilfunden Hans Mayts i bøder at svare : 3 Rdr. for resten effter loufvens tilhold lider ,John Nilsøn Hvolvad,Marrithe Nielsdatter, ,(tom), Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe Hvolvad,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Nielsdatter,Niesdatter _Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn ge1424p,Johen Nielsen,Johen Nielßøn,Johen Nielsøn,Johen Nielsön,Johen Nilsøn,Johen Nissen,Johen Nißen,John Nielsen,John Nielßøn,John Nielsøn,John Nielsön,John Nilsøn,John Nissen,John Nißen,Jon Nielsen,Jon Nielßøn,Jon Nielsøn,Jon Nielsön,Jon Nilsøn,Jon Nissen,Jon Nißen,Jonen Nielsen,Jonen Nielßøn,Jonen Nielsøn,Jonen Nielsön,Jonen Nilsøn,Jonen Nissen,Jonen Nißen,Joen Nielsen,Joen Nielßøn,Joen Nielsøn,Joen Nielsön,Joen Nilsøn,Joen Nissen,Joen Nißen,Jonn Nielsen,Jonn Nielßøn,Jonn Nielsøn,Jonn Nielsön,Jonn Nilsøn,Jonn Nissen,Jonn Nißen,Marith Nielsdatter,Marith Niesdatter,Marithe Nielsdatter,Marithe Niesdatter,Maritte Nielsdatter,Maritte Niesdatter,Marrith Nielsdatter,Marrith Niesdatter,Marrithe Nielsdatter,Marrithe Niesdatter,Marritthe Nielsdatter,Marritthe Niesdatter_ ,(tom),
TINAM30248 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b rg20090515630476 Slagsmål <HTML>Olle Svendsøn Melhuus saavel som Svend Nielsøn Melhuus af lensmanden Keel Erichsøn indstemt for begangen schlagsmaal imellem hinandre,</p> <p>Svend effter varsel comparerede, den anden paaraabt ej fremkom,</p> <p>vidnerne som udj denne sag at giøre opliusning ere kallede, nemlig deris drenger Ole Jfvers og Jfver Andersøn forklarede effter Corporlig Eeds afleggelse saaledis:</p> <p>for det første Jfver som foregifver at som de begge kom fra brylluppet paa Grande og hiem udj gaarden, kom dem adschillige ord imellem, hvor udofver Ola Svendsøn greb fat paa Svend, saa de blef hengendis udj haar sammen indtil deris qvinder kom og schilte dem ad, dereffter tog Ole et af schafvet støche træ og slog sin grande dermed 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> schlag, videre var denne ej bevust,</p> <p>Olle Jfversøn ligesom den forrige forklare undtagen at Ole Svendsøn udj druchenschab schielte Svend for tiuf iblant deris imellem handlede ord om schoufarbeid,</p> <p>Da som Ole Svensøn ei møder, hafver hand til første ting igien holdis at comparere og denne sin anbrachte sag at tilsvare</HTML> Olle Svendsøn Melhuus saavel som Svend Nielsøn Melhuus af lensmanden Keel Erichsøn indstemt for begangen schlagsmaal imellem hinandre, Svend effter varsel comparerede, den anden paaraabt ej fremkom, vidnerne som udj denne sag at giøre opliusning ere kallede, nemlig deris drenger Ole Jfvers og Jfver Andersøn forklarede effter Corporlig Eeds afleggelse saaledis: for det første Jfver som foregifver at som de begge kom fra brylluppet paa Grande og hiem udj gaarden, kom dem adschillige ord imellem, hvor udofver Ola Svendsøn greb fat paa Svend, saa de blef hengendis udj haar sammen indtil deris qvinder kom og schilte dem ad, dereffter tog Ole et af schafvet støche træ og slog sin grande dermed 3de schlag, videre var denne ej bevust, Olle Jfversøn ligesom den forrige forklare undtagen at Ole Svendsøn udj druchenschab schielte Svend for tiuf iblant deris imellem handlede ord om schoufarbeid, Da som Ole Svensøn ei møder, hafver hand til første ting igien holdis at comparere og denne sin anbrachte sag at tilsvare ,Jfver Andersøn,Keel Erichsøn,Ole Jfvers,Olle Jfversøn,Olle Svendsøn Melhuus,Svend Nielsøn Melhuus, ,Grande, Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Keel,Kjell,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Svend,Svend Anders,Anderßøn,Andersøn,Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn,Meelhus,Meelhuus,Melhus,Melhuus,Svendsen,Svendßøn,Svendsøn,Svensøn,Meelhus,Meelhuus,Melhus,Melhuus,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen _Ifver Anders,Ifver Anderßøn,Ifver Andersøn,Jfeer Anders,Jfeer Anderßøn,Jfeer Andersøn,Jfuer Anders,Jfuer Anderßøn,Jfuer Andersøn,Jfver Anders,Jfver Anderßøn,Jfver Andersøn,Jver Anders,Jver Anderßøn,Jver Andersøn,Jfer Anders,Jfer Anderßøn,Jfer Andersøn,Keel Erichßen,Keel Erichsøn,Keel Erlentzøn,Kjell Erichßen,Kjell Erichsøn,Kjell Erlentzøn,Ole Ifversøn,Ole Jfvers,Ole Jfvers.,Ole Jfverßøn,Ole Jfversøn,Olle Ifversøn,Olle Jfvers,Olle Jfvers.,Olle Jfverßøn,Olle Jfversøn,Ollef Ifversøn,Ollef Jfvers,Ollef Jfvers.,Ollef Jfverßøn,Ollef Jfversøn,Ola Ifversøn,Ola Jfvers,Ola Jfvers.,Ola Jfverßøn,Ola Jfversøn,Ole Meelhus,Ole Meelhuus,Ole Melhus,Ole Melhuus,Olle Meelhus,Olle Meelhuus,Olle Melhus,Olle Melhuus,Ollef Meelhus,Ollef Meelhuus,Ollef Melhus,Ollef Melhuus,Ola Meelhus,Ola Meelhuus,Ola Melhus,Ola Melhuus,Ole Svendsen,Ole Svendßøn,Ole Svendsøn,Ole Svensøn,Olle Svendsen,Olle Svendßøn,Olle Svendsøn,Olle Svensøn,Ollef Svendsen,Ollef Svendßøn,Ollef Svendsøn,Ollef Svensøn,Ola Svendsen,Ola Svendßøn,Ola Svendsøn,Ola Svensøn,Svend Meelhus,Svend Meelhuus,Svend Melhus,Svend Melhuus,Svend Nielsen,Svend Nielßøn,Svend Nielsøn,Svend Nielsön,Svend Nilsøn,Svend Nissen,Svend Nißen_ ,Grande,
TINAM30250 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 9b,10a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 9b,10a rg20090515630476 Tvister eiendomssaker <HTML>Olle Olsøn Vj indstemt sin svoger Hans Salmonsøn paa samme gaard boende for j øre og 4 Mk. odelsgods i bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> gaard liggendis, hvilchet deris forældre har pantsat til fremmede og igienløst af bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Hans, hvorpaa Ole</p> <p><b>&lt;side 10a&gt;</b></p> <p>siden ham har lefveret 8 Rdr.</p> <p>saa ere de nu med hinanden her for rætten forligte handtasteligen, at denne hansis gaardepart udj Vj som er 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> Ører schal tilhøre Ole Olsøn og af ham saais, bebois og brugis effterdags j øris leje som sit eget indfrelste rette odelsgods, naar hand da resterende 6 Rdr. til første høsteting afbetaler dito Hans Salmonsøn, og som denne Hans er meget ufredelig med sine grander,</p> <p>hvor udofver de sig beklager, da foreholdis ham hereffter at schiche sig saaledis imod denne sin svoger som er hans huusgrande og de flere naboer, ligeledis hand kand erachtis for som en grand hefd mand, men schulle hans forseelße findis, da at være betencht i yderste maader strafværdig effter Norgis louf</HTML> Olle Olsøn Vj indstemt sin svoger Hans Salmonsøn paa samme gaard boende for j øre og 4 Mk. odelsgods i bemte gaard liggendis, hvilchet deris forældre har pantsat til fremmede og igienløst af bemte Hans, hvorpaa Ole <side 10a> siden ham har lefveret 8 Rdr. saa ere de nu med hinanden her for rætten forligte handtasteligen, at denne hansis gaardepart udj Vj som er 2de Ører schal tilhøre Ole Olsøn og af ham saais, bebois og brugis effterdags j øris leje som sit eget indfrelste rette odelsgods, naar hand da resterende 6 Rdr. til første høsteting afbetaler dito Hans Salmonsøn, og som denne Hans er meget ufredelig med sine grander, hvor udofver de sig beklager, da foreholdis ham hereffter at schiche sig saaledis imod denne sin svoger som er hans huusgrande og de flere naboer, ligeledis hand kand erachtis for som en grand hefd mand, men schulle hans forseelße findis, da at være betencht i yderste maader strafværdig effter Norgis louf ,Hans Salmonsøn,Ole Olsøn,Olle Olsøn Vj, ,Vj, Hands,Hans,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Salmonsøn,Salomonßøn,Salomonsøn,Salomon,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Vi,Vj _Hands Salmonsøn,Hands Salomonßøn,Hands Salomonsøn,Hands Salomon,Hans Salmonsøn,Hans Salomonßøn,Hans Salomonsøn,Hans Salomon,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns,Ole Vi,Ole Vj,Olle Vi,Olle Vj,Ollef Vi,Ollef Vj,Ola Vi,Ola Vj_ ,Vi,Vid,Vie,Vieh.,Vj,
TINAM30252 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 10a rg20090515630476 Tingsvitner <HTML>Peder og Ole Stene tilspurde almuen om det iche :/ disver /: er udj sandhed at deris paaboende gaards huser ved uløchelig ildebrand ere aldelis i asche lagde, nest leden sommer Anno 1698: derpaa svarede samtlig almue: at det dennem nochsom ere bevust,</p> <p>samme fattige Mand begirede tingsvidne</HTML> Peder og Ole Stene tilspurde almuen om det iche :/ disver /: er udj sandhed at deris paaboende gaards huser ved uløchelig ildebrand ere aldelis i asche lagde, nest leden sommer Anno 1698: derpaa svarede samtlig almue: at det dennem nochsom ere bevust, samme fattige Mand begirede tingsvidne ,Ole Stene,Peder Stene, ,Stene, Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Steen,Steene,Stene,Sten,Steen,Steene,Stene,Sten _Ole Steen,Ole Steene,Ole Stene,Ole Sten,Olle Steen,Olle Steene,Olle Stene,Olle Sten,Ollef Steen,Ollef Steene,Ollef Stene,Ollef Sten,Ola Steen,Ola Steene,Ola Stene,Ola Sten,Pedeer Steen,Pedeer Steene,Pedeer Stene,Pedeer Sten,Peder Steen,Peder Steene,Peder Stene,Peder Sten,Pedr Steen,Pedr Steene,Pedr Stene,Pedr Sten,Per Steen,Per Steene,Per Stene,Per Sten,Peter Steen,Peter Steene,Peter Stene,Peter Sten,Petter Steen,Petter Steene,Petter Stene,Petter Sten,Pitter Steen,Pitter Steene,Pitter Stene,Pitter Sten_ ,Askelaunet,Askildsøvne,
TINAM30254 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 10a rg20090515630476 Byksel, skjøte <HTML>Lars Joensøns bøxelseddel udgifven af Prousten her Peder Reisner paa 1/2 spand i Liløen dat. 25 May Anno 1699</HTML> Lars Joensøns bøxelseddel udgifven af Prousten her Peder Reisner paa 1/2 spand i Liløen dat. 25 May Anno 1699 ,Lars Joensøn,Peder Reisner, ,Liløen, Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen _Laris Joenesøn,Laris Joensßøn,Laris Joenßøen,Laris Joenßøn,Laris Joensøn,Laris Joen,Lars Joenesøn,Lars Joensßøn,Lars Joenßøen,Lars Joenßøn,Lars Joensøn,Lars Joen,Laruitz Joenesøn,Laruitz Joensßøn,Laruitz Joenßøen,Laruitz Joenßøn,Laruitz Joensøn,Laruitz Joen,Lauris Joenesøn,Lauris Joensßøn,Lauris Joenßøen,Lauris Joenßøn,Lauris Joensøn,Lauris Joen,Laurits Joenesøn,Laurits Joensßøn,Laurits Joenßøen,Laurits Joenßøn,Laurits Joensøn,Laurits Joen,Lauriz Joenesøn,Lauriz Joensßøn,Lauriz Joenßøen,Lauriz Joenßøn,Lauriz Joensøn,Lauriz Joen,Lofrentz Joenesøn,Lofrentz Joensßøn,Lofrentz Joenßøen,Lofrentz Joenßøn,Lofrentz Joensøn,Lofrentz Joen,Loren Joenesøn,Loren Joensßøn,Loren Joenßøen,Loren Joenßøn,Loren Joensøn,Loren Joen,Lorentz Joenesøn,Lorentz Joensßøn,Lorentz Joenßøen,Lorentz Joenßøn,Lorentz Joensøn,Lorentz Joen,Loufrens Joenesøn,Loufrens Joensßøn,Loufrens Joenßøen,Loufrens Joenßøn,Loufrens Joensøn,Loufrens Joen,Lourens Joenesøn,Lourens Joensßøn,Lourens Joenßøen,Lourens Joenßøn,Lourens Joensøn,Lourens Joen,Lourntz Joenesøn,Lourntz Joensßøn,Lourntz Joenßøen,Lourntz Joenßøn,Lourntz Joensøn,Lourntz Joen,Lovrens Joenesøn,Lovrens Joensßøn,Lovrens Joenßøen,Lovrens Joenßøn,Lovrens Joensøn,Lovrens Joen,Pedeer Raßen,Pedeer Reisen,Pedeer Reisner,Pedeer Resen,Pedeer Ressen,Peder Raßen,Peder Reisen,Peder Reisner,Peder Resen,Peder Ressen,Pedr Raßen,Pedr Reisen,Pedr Reisner,Pedr Resen,Pedr Ressen,Per Raßen,Per Reisen,Per Reisner,Per Resen,Per Ressen,Peter Raßen,Peter Reisen,Peter Reisner,Peter Resen,Peter Ressen,Petter Raßen,Petter Reisen,Petter Reisner,Petter Resen,Petter Ressen,Pitter Raßen,Pitter Reisen,Pitter Reisner,Pitter Resen,Pitter Ressen_ ,Lilleøen,Lilleøien,Lille-Øyen,Liløen,Storøen,Storøien,Stor-Øyen,Øy,Øye,Øyen,
TINAM30256 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10a<br>6.7.1699 1,699.00 6.7.1699 10a rg20090515630476 Tingsvitner <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Monsieur Jacob Jespersøn tilspurde menige tingsøgende almue om dennem kand være vitterligt at Elling Olsøn og Rannj Olsdatter, samt Christopher Pedersøn og Andbiør Joensdatter nogenledis Kand være gode fore at svare højere bøder og straf end de ere tilfundne,</p> <p>der til alle foregaf, diße personer ej ere mæchtige mere at udstaa end scheet er,</p> <p>hvorpaa fogden begiærede tingsvidne som meddelis schal</HTML> Kongl. Mayts foged Monsieur Jacob Jespersøn tilspurde menige tingsøgende almue om dennem kand være vitterligt at Elling Olsøn og Rannj Olsdatter, samt Christopher Pedersøn og Andbiør Joensdatter nogenledis Kand være gode fore at svare højere bøder og straf end de ere tilfundne, der til alle foregaf, diße personer ej ere mæchtige mere at udstaa end scheet er, hvorpaa fogden begiærede tingsvidne som meddelis schal ,Andbiør Joensdatter,Christopher Pedersøn,Elling Olsøn,Jacob Jespersøn,Rannj Olsdatter, ,(tom), Andbiør,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eling,Elling,Jacob,Jakob,Jacos,Randj,Rannj Joensdatter,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter _Andbiør Joensdatter,Chistopher Peders,Chistopher Peders.,Chistopher Pedersen,Chistopher Pederß,Chistopher Pederßøn,Chistopher Pederssønner,Chistopher Pedersø,Chistopher Pedersøn,Chistopher Pedersøn.,Chistopher Pedersøns,Chistopher Persen,Chistopher Perßøn,Chistopher Persø,Chistopher Persøn,Chistopher Pettersen,Chistopher Pedersens,Chistopher Pederss,Chistopher Pederssøn,Chistopher Pedersønn,Chrisctopher Peders,Chrisctopher Peders.,Chrisctopher Pedersen,Chrisctopher Pederß,Chrisctopher Pederßøn,Chrisctopher Pederssønner,Chrisctopher Pedersø,Chrisctopher Pedersøn,Chrisctopher Pedersøn.,Chrisctopher Pedersøns,Chrisctopher Persen,Chrisctopher Perßøn,Chrisctopher Persø,Chrisctopher Persøn,Chrisctopher Pettersen,Chrisctopher Pedersens,Chrisctopher Pederss,Chrisctopher Pederssøn,Chrisctopher Pedersønn,Christopcher Peders,Christopcher Peders.,Christopcher Pedersen,Christopcher Pederß,Christopcher Pederßøn,Christopcher Pederssønner,Christopcher Pedersø,Christopcher Pedersøn,Christopcher Pedersøn.,Christopcher Pedersøns,Christopcher Persen,Christopcher Perßøn,Christopcher Persø,Christopcher Persøn,Christopcher Pettersen,Christopcher Pedersens,Christopcher Pederss,Christopcher Pederssøn,Christopcher Pedersønn,Christophen Peders,Christophen Peders.,Christophen Pedersen,Christophen Pederß,Christophen Pederßøn,Christophen Pederssønner,Christophen Pedersø,Christophen Pedersøn,Christophen Pedersøn.,Christophen Pedersøns,Christophen Persen,Christophen Perßøn,Christophen Persø,Christophen Persøn,Christophen Pettersen,Christophen Pedersens,Christophen Pederss,Christophen Pederssøn,Christophen Pedersønn,Christopher Peders,Christopher Peders.,Christopher Pedersen,Christopher Pederß,Christopher Pederßøn,Christopher Pederssønner,Christopher Pedersø,Christopher Pedersøn,Christopher Pedersøn.,Christopher Pedersøns,Christopher Persen,Christopher Perßøn,Christopher Persø,Christopher Persøn,Christopher Pettersen,Christopher Pedersens,Christopher Pederss,Christopher Pederssøn,Christopher Pedersønn,Eling Olsen,Eling Olssøn,Eling Olssønner,Eling Olsøn,Eling Olsøns,Elling Olsen,Elling Olssøn,Elling Olssønner,Elling Olsøn,Elling Olsøns,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Randj Olesdatter,Randj Olsdatter,Randj Olßdaatter,Rannj Olesdatter,Rannj Olsdatter,Rannj Olßdaatter_ ,(tom),
TINAM30258 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10b<br>2.10.1699 1,699.00 2.10.1699 10b rg20090515630477 Ordinært <HTML><b>&lt;side 10b&gt;</b></p> <p>Anno 1699 d. 2 Octobr. er sageting berammet at holdis paa ordinarie tingstæd Edshov. med Nærøe Præstegiels almue men formedelst Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Jacob Jespersøns og endeel Laurættismænds absence, som storm og uveir foraarsagede, blef iche sageting holden, men de indstemte sager til nestholdende vintersageting optagne, hvilchet tiener de vedkommende til effterretning.</HTML> <side 10b> Anno 1699 d. 2 Octobr. er sageting berammet at holdis paa ordinarie tingstæd Edshov. med Nærøe Præstegiels almue men formedelst Kongl. Mayts foged Jacob Jespersøns og endeel Laurættismænds absence, som storm og uveir foraarsagede, blef iche sageting holden, men de indstemte sager til nestholdende vintersageting optagne, hvilchet tiener de vedkommende til effterretning. ,Jacob Jespersøn, ,Edshov,Nærøe, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30260 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10b<br>5.10.1699 1,699.00 5.10.1699 10b rg20090515630477 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 5 Octobr. er sageting holden paa ordinarie tingstæd Aarnes med Fosnes Præstegields almue, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">sts</span></sup> foged Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurættismænd nemlig: Christen Storschaarstad, Claus Strømmen, Biørn Statland, Jsach Strømmen, Roland Løføen, Hans Jndvoren, Christen Berre, og Niels Hofvigen, hvor de for rætten passerede saasom følger:</HTML> Anno 1699 d. 5 Octobr. er sageting holden paa ordinarie tingstæd Aarnes med Fosnes Præstegields almue, ofverværende Kongl. Maysts foged Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurættismænd nemlig: Christen Storschaarstad, Claus Strømmen, Biørn Statland, Jsach Strømmen, Roland Løføen, Hans Jndvoren, Christen Berre, og Niels Hofvigen, hvor de for rætten passerede saasom følger: ,Biørn Statland,Christen Berre,Christen Storschaarstad,Claus Strømmen,Hans Jndvoren,Jacob Jespersøn,Jsach Strømmen,Niels Hofvigen,Roland Løføen, ,Aarnes,Fosnes, Biørn,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Clas,Claus,Hands,Hans,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Roland Statland,Berre,Storscharstad,StorSchorstad,StorSchaarstad,Stor-Schaarstad,Storschaarstad,Strøm,Strømen,Strømmen,Jndvoren,Strøm,Strømen,Strømmen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Hofvigen,Hovigen,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven _Biørn Statland,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1063p,Chisten Storscharstad,Chisten StorSchorstad,Chisten StorSchaarstad,Chisten Stor-Schaarstad,Chisten Storschaarstad,Chrishian Storscharstad,Chrishian StorSchorstad,Chrishian StorSchaarstad,Chrishian Stor-Schaarstad,Chrishian Storschaarstad,Chrisian Storscharstad,Chrisian StorSchorstad,Chrisian StorSchaarstad,Chrisian Stor-Schaarstad,Chrisian Storschaarstad,Christen Storscharstad,Christen StorSchorstad,Christen StorSchaarstad,Christen Stor-Schaarstad,Christen Storschaarstad,Christian Storscharstad,Christian StorSchorstad,Christian StorSchaarstad,Christian Stor-Schaarstad,Christian Storschaarstad,Cristen Storscharstad,Cristen StorSchorstad,Cristen StorSchaarstad,Cristen Stor-Schaarstad,Cristen Storschaarstad,Cristian Storscharstad,Cristian StorSchorstad,Cristian StorSchaarstad,Cristian Stor-Schaarstad,Cristian Storschaarstad,Kisten Storscharstad,Kisten StorSchorstad,Kisten StorSchaarstad,Kisten Stor-Schaarstad,Kisten Storschaarstad,Clas Strøm,Clas Strømen,Clas Strømmen,Claus Strøm,Claus Strømen,Claus Strømmen,Hands,Hans ge1452p,Isach Strøm,Isach Strømen,Isach Strømmen,Jsach Strøm,Jsach Strømen,Jsach Strømmen,Jsaach Strøm,Jsaach Strømen,Jsaach Strømmen,Jzac Strøm,Jzac Strømen,Jzac Strømmen,Jzach Strøm,Jzach Strømen,Jzach Strømmen,Jzaac Strøm,Jzaac Strømen,Jzaac Strømmen,Jzaach Strøm,Jzaach Strømen,Jzaach Strømmen,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Hofvigen,Niels Hovigen,Nils Hofvigen,Nils Hovigen,Roland Løfoen,Roland Løfvøen,Roland Løføen,Roland Løføven_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30262 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10b<br>5.10.1699 1,699.00 5.10.1699 10b rg20090515630477 Utnevnelser <HTML>Sorenschrifveren Rasmus Mos lod publicere sin allernaad forunte bestalling, daterit Cronborg d. 16 Septembr. Anno 1698</HTML> Sorenschrifveren Rasmus Mos lod publicere sin allernaad forunte bestalling, daterit Cronborg d. 16 Septembr. Anno 1698 ,Rasmus Mos, ,Cronborg, Rasmus Mos,Mosh,Moss _Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,Cronborg,
TINAM30264 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10b<br>5.10.1699 1,699.00 5.10.1699 10b rg20090515630477 Forordninger <HTML>Fogeden lod publicere Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> bref om den ny gradual og Kirchepsalmebog, som udj Kircherne ofver alt baade udj Danmarch og Norge, naar Kirche aaret, som er den første søndag i Advent, tager sin begyndelße, daterit Friderichsborg d. 21 July Anno 1699</HTML> Fogeden lod publicere Hans Kongl. Mayts bref om den ny gradual og Kirchepsalmebog, som udj Kircherne ofver alt baade udj Danmarch og Norge, naar Kirche aaret, som er den første søndag i Advent, tager sin begyndelße, daterit Friderichsborg d. 21 July Anno 1699 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30266 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 10b<br>5.10.1699 1,699.00 5.10.1699 10b rg20090515630477 Eiendom, eiendeler <HTML>I ligemaade blef publicerit Høyædle og Velbaarne hr. Justitzraad, og stif amtmand Kaasis ordre til fogden, at hand effter udgifne specification fra Amtstuen schulle lade registrere og seqvestrere forrige foged ofver Nummedalens fogderj, Sahl. Jens Olsøns forefindende midler og ejendeele, med iordegods, samt tilstaaende restantz og iordegodses landschyld med videre, samme ordre daterit Teslie d. 15 July Anno 1699</p> <p>Jordegodset her udj Præstegieldet den Sl. tilhørende er effterfølgende: Hamnes med bøxel - 2 Ører 6 Mk. Guldvigen uden bøxel 1 spand. Lætvigen uden bøxel 1 øre 9 Mk.</HTML> I ligemaade blef publicerit Høyædle og Velbaarne hr. Justitzraad, og stif amtmand Kaasis ordre til fogden, at hand effter udgifne specification fra Amtstuen schulle lade registrere og seqvestrere forrige foged ofver Nummedalens fogderj, Sahl. Jens Olsøns forefindende midler og ejendeele, med iordegods, samt tilstaaende restantz og iordegodses landschyld med videre, samme ordre daterit Teslie d. 15 July Anno 1699 Jordegodset her udj Præstegieldet den Sl. tilhørende er effterfølgende: Hamnes med bøxel - 2 Ører 6 Mk. Guldvigen uden bøxel 1 spand. Lætvigen uden bøxel 1 øre 9 Mk. ,Jens Olsøn, Kaas, ,Guldvigen,Hamnes,Lætvigen,Teslie, ,Jans,Jens,Jan Kaas,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Kaas,Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns_ ,Hamnes,Hamnæs,Guldvig,Guldvigen,Guldviken,Gulvigen,Lethvigen,Letvigen,Letvik,Lætvigen,Teslie,
TINAM30270 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>5.10.1699 1,699.00 5.10.1699 11a rg20090515630477 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 11a&gt;</b></p> <p>Abraham Danjelsøn lod publicere sit schiøde paa 16 Mkr. uden bøxel, udj gaarden Lerfiord, udgifvet af bøjdelensmanden Lauritz Thomesøn, daterit Tranaas d. 20 Septembr. Anno 1699</HTML> <side 11a> Abraham Danjelsøn lod publicere sit schiøde paa 16 Mkr. uden bøxel, udj gaarden Lerfiord, udgifvet af bøjdelensmanden Lauritz Thomesøn, daterit Tranaas d. 20 Septembr. Anno 1699 ,Abraham Danjelsøn,Lauritz Thomesøn, ,Lerfiord,Tranaas, Abraham,Lauritz Danielsen,Danjelsen,Danjelsøen,Danjelsøn,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön _Abraham Danielsen,Abraham Danjelsen,Abraham Danjelsøen,Abraham Danjelsøn,Lauritz Thomasøn,Lauritz Thomesøn,Lauritz Thomesön_ ,Leerfiord,Leerfjord,Leirfjord,Lerfiord,Tranaas,
TINAM30272 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>5.10.1699 1,699.00 5.10.1699 11a rg20090515630477 Byksel, skjøte <HTML>Danjel Olsøn lod publicere sit schiøde paa 2 ører med bøxel udj hans paaboende gaard Udvorden, utgifvet af Pros Lauritzøn og daterit Glasøen d. 24 Marty Anno 1699</HTML> Danjel Olsøn lod publicere sit schiøde paa 2 ører med bøxel udj hans paaboende gaard Udvorden, utgifvet af Pros Lauritzøn og daterit Glasøen d. 24 Marty Anno 1699 ,Danjel Olsøn,Pros Lauritzøn, ,Glasøen,Udvorden, Daniel,Danjel,Pros Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Daniel Olsen,Daniel Olssøn,Daniel Olssønner,Daniel Olsøn,Daniel Olsøns,Danjel Olsen,Danjel Olssøn,Danjel Olssønner,Danjel Olsøn,Danjel Olsøns,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Udvorden,Udvoren,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30274 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>5.10.1699 1,699.00 5.10.1699 11a rg20090515630477 Gjeld <HTML>Hendrich Pitter Brun, ved lensmanden Lauritz Tranaas, hafde ladet citere Baltzer Nielsøn for penger 50 Rdr. som hand tillaands af samme bekommet hafver, hvilchet og Balzer vedgaar udj sin missive til hannem dateret Biørnberget d. 25 Juny Anno 1699: forbem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup></p> <p>Baltzer møtte iche, ej eller nogen paa hans veigne,</p> <p>hvorfore hannem foreleggis til nestkommende ting, effter forrige stefnemaal at møde, eller dom effter lofven lide.</HTML> Hendrich Pitter Brun, ved lensmanden Lauritz Tranaas, hafde ladet citere Baltzer Nielsøn for penger 50 Rdr. som hand tillaands af samme bekommet hafver, hvilchet og Balzer vedgaar udj sin missive til hannem dateret Biørnberget d. 25 Juny Anno 1699: forbemte Baltzer møtte iche, ej eller nogen paa hans veigne, hvorfore hannem foreleggis til nestkommende ting, effter forrige stefnemaal at møde, eller dom effter lofven lide. ,Baltzer Nielsøn, Hendrich Pitter Brun,Lauritz Tranaas, ,Biørnberget, Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hendrich,Lauritz,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Brun,Bruun,Tranaas,Brun,Bruun _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Hendrich Brun,Bruun,Lauritz Tranaas,Pedeer Brun,Pedeer Bruun,Peder Brun,Peder Bruun,Pedr Brun,Pedr Bruun,Per Brun,Per Bruun,Peter Brun,Peter Bruun,Petter Brun,Petter Bruun,Pitter Brun,Pitter Bruun_ ,Biørnberget,
TINAM30276 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11a rg20090515630477 Ordinært <HTML>Anno 1699 d. 10 Octobr. er sageting holden paa ordinarie tingstæd Hildrum med almuen af Ofverhaldens Præstegield, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende laurettismænd, nemlig: Peder Rodem, Niels Vj, Ole Myrmo, Erich Formo, Ole Flot, Erich Lyseberg, Olle Hamstad og Niels Berg, hvor da effterfølgende for Rætten passerede.</HTML> Anno 1699 d. 10 Octobr. er sageting holden paa ordinarie tingstæd Hildrum med almuen af Ofverhaldens Præstegield, ofverværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende laurettismænd, nemlig: Peder Rodem, Niels Vj, Ole Myrmo, Erich Formo, Ole Flot, Erich Lyseberg, Olle Hamstad og Niels Berg, hvor da effterfølgende for Rætten passerede. ,Erich Formo,Erich Lyseberg,Jacob Jespersøn,Niels Berg,Niels Vj,Ole Flot,Ole Myrmo,Olle Hamstad,Peder Rodem, ,Hildrum,Ofverhalden, Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Formo,Formoe,Lysberg,Lysebeng,Lyseberg,Lyßebeng,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Berg,Berrig,Vi,Vj,Flath,Flodt,Flot,Floth,Flaat,Hamstad,Myrmo,Myrmoe,Rode,Rodem,Rodum _Eric Formo,Eric Formoe,Erich Formo,Erich Formoe,Erik Formo,Erik Formoe,Eric Lysberg,Eric Lysebeng,Eric Lyseberg,Eric Lyßebeng,Erich Lysberg,Erich Lysebeng,Erich Lyseberg,Erich Lyßebeng,Erik Lysberg,Erik Lysebeng,Erik Lyseberg,Erik Lyßebeng,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Berg,Niels Berrig,Nils Berg,Nils Berrig,Niels Vi,Niels Vj,Nils Vi,Nils Vj,Ole Flath,Ole Flodt,Ole Flot,Ole Floth,Ole Flaat,Olle Flath,Olle Flodt,Olle Flot,Olle Floth,Olle Flaat,Ollef Flath,Ollef Flodt,Ollef Flot,Ollef Floth,Ollef Flaat,Ola Flath,Ola Flodt,Ola Flot,Ola Floth,Ola Flaat,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1331p,Ole Myrmo,Ole Myrmoe,Olle Myrmo,Olle Myrmoe,Ollef Myrmo,Ollef Myrmoe,Ola Myrmo,Ola Myrmoe,Pedeer Rode,Pedeer Rodem,Pedeer Rodum,Peder Rode,Peder Rodem,Peder Rodum,Pedr Rode,Pedr Rodem,Pedr Rodum,Per Rode,Per Rodem,Per Rodum,Peter Rode,Peter Rodem,Peter Rodum,Petter Rode,Petter Rodem,Petter Rodum,Pitter Rode,Pitter Rodem,Pitter Rodum_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30278 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11a rg20090515630477 Utnevnelser <HTML>Sorenschrifveren lod saavel her, som paa forrige ting, publicere sin allernaadigst forunte bestalling etc.</HTML> Sorenschrifveren lod saavel her, som paa forrige ting, publicere sin allernaadigst forunte bestalling etc. ,Rasmus Mos, ,(tom), Rasmus Mos,Mosh,Moss _Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,(tom),
TINAM30280 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11a rg20090515630477 Utnevnelser <HTML>Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> bref om den ny Gradual- og salmebog blef publiceret Desligeste Høyædle og Velb hr. Justitzraad og stiftamtmand Kaasis ordre til fogden angaaende Sl. Jens Olsøns forefindende midler som schulle registreris og seqvestreris indtil videre ordre etc.</HTML> Hans Kongl. Mayts bref om den ny Gradual- og salmebog blef publiceret Desligeste Høyædle og Velb hr. Justitzraad og stiftamtmand Kaasis ordre til fogden angaaende Sl. Jens Olsøns forefindende midler som schulle registreris og seqvestreris indtil videre ordre etc. ,Jens Olsøn, Kaas, ,(tom), ,Jans,Jens,Jan Kaas,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Kaas,Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns_ ,(tom),
TINAM30282 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11a rg20090515630477 Byksel, skjøte <HTML>Lofrentz Mortensøn Holst af Trundh. lod publicere sit schiøde paa Opdal og Furre udj Ofverhaldens Præstegield beliggende, udgifvet af Madame Maren Sl. Vicelaumand Christophers Schiøllers effterlefversche, dateret Giølsmoe d. 20 february Anno 1699</HTML> Lofrentz Mortensøn Holst af Trundh. lod publicere sit schiøde paa Opdal og Furre udj Ofverhaldens Præstegield beliggende, udgifvet af Madame Maren Sl. Vicelaumand Christophers Schiøllers effterlefversche, dateret Giølsmoe d. 20 february Anno 1699 ,Christopher Schiøller,Lofrentz Mortensøn Holst,Maren, ,Furre,Giølsmoe,Opdal, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Maren,Maria Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Holst,Holt,Holte,Holten,Haalten,Mortensøn, _Chistopher Sch<i>øller,Chistopher Schiøl,Chistopher Schiøller,Chistopher Schøller,Chistopher Sciøller,Chrisctopher Sch<i>øller,Chrisctopher Schiøl,Chrisctopher Schiøller,Chrisctopher Schøller,Chrisctopher Sciøller,Christopcher Sch<i>øller,Christopcher Schiøl,Christopcher Schiøller,Christopcher Schøller,Christopcher Sciøller,Christophen Sch<i>øller,Christophen Schiøl,Christophen Schiøller,Christophen Schøller,Christophen Sciøller,Christopher Sch<i>øller,Christopher Schiøl,Christopher Schiøller,Christopher Schøller,Christopher Sciøller,Laris Holst,Laris Holt,Laris Holte,Laris Holten,Laris Haalten,Lars Holst,Lars Holt,Lars Holte,Lars Holten,Lars Haalten,Laruitz Holst,Laruitz Holt,Laruitz Holte,Laruitz Holten,Laruitz Haalten,Lauris Holst,Lauris Holt,Lauris Holte,Lauris Holten,Lauris Haalten,Laurits Holst,Laurits Holt,Laurits Holte,Laurits Holten,Laurits Haalten,Lauriz Holst,Lauriz Holt,Lauriz Holte,Lauriz Holten,Lauriz Haalten,Lofrentz Holst,Lofrentz Holt,Lofrentz Holte,Lofrentz Holten,Lofrentz Haalten,Loren Holst,Loren Holt,Loren Holte,Loren Holten,Loren Haalten,Lorentz Holst,Lorentz Holt,Lorentz Holte,Lorentz Holten,Lorentz Haalten,Loufrens Holst,Loufrens Holt,Loufrens Holte,Loufrens Holten,Loufrens Haalten,Lourens Holst,Lourens Holt,Lourens Holte,Lourens Holten,Lourens Haalten,Lourntz Holst,Lourntz Holt,Lourntz Holte,Lourntz Holten,Lourntz Haalten,Lovrens Holst,Lovrens Holt,Lovrens Holte,Lovrens Holten,Lovrens Haalten,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens ge1599p,Maren,Maria_ ,Obdal,Opdal,Fure,Furre,Furren,Giølsmoe,
TINAM30284 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11a<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11a rg20090515630477 Byksel, skjøte <HTML>Niels Arensøn lod læse sin bøxelseddel paa 2 orer og 7 Mk lau udj gaarden Linset, Præstebordet tilliggende udgifven af Prousten udj Ofverhalden, dat. Grande Præstegaard d. 9 July Anno 1699</HTML> Niels Arensøn lod læse sin bøxelseddel paa 2 orer og 7 Mk lau udj gaarden Linset, Præstebordet tilliggende udgifven af Prousten udj Ofverhalden, dat. Grande Præstegaard d. 9 July Anno 1699 ,Niels Arensøn, ,Grande,Linset, Niels,Nils Arensøn,Aresøn,Arnesøn,Arnsøn,Arnsøns _Niels Arensøn,Niels Aresøn,Niels Arnesøn,Niels Arnsøn,Niels Arnsøns,Nils Arensøn,Nils Aresøn,Nils Arnesøn,Nils Arnsøn,Nils Arnsøns_ ,Lindset,Lindseth,Lindsæt,Linset,Grande,
TINAM30286 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11b rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 11b&gt;</b></p> <p>Hans Olsøn Vandbo lod læse en bøxelseddel udgifvet af hannem til Ole Olsøn Scheelbred paa 18 Mk<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> udj forbem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> gaard Scheelbred: dateret Vandboe den 6 Octobr. Anno 1699</HTML> <side 11b> Hans Olsøn Vandbo lod læse en bøxelseddel udgifvet af hannem til Ole Olsøn Scheelbred paa 18 Mkr udj forbemte gaard Scheelbred: dateret Vandboe den 6 Octobr. Anno 1699 ,Hans Olsøn Vandbo,Ole Olsøn Scheelbred, ,Rødseide,Scheelbred,Vandboe, Hands,Hans,Hands,Hans,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Vanboen,Vandbo,Vandboe,Vandboen,Vannebo,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Scheelbred,Schielbred,Schilbred,Schildbred,Sckilbred _Hands Olsen,Hands Olssøn,Hands Olssønner,Hands Olsøn,Hands Olsøns,Hans Olsen,Hans Olssøn,Hans Olssønner,Hans Olsøn,Hans Olsøns,Hands Vanboen,Hands Vandbo,Hands Vandboe,Hands Vandboen,Hands Vannebo,Hans Vanboen,Hans Vandbo,Hans Vandboe,Hans Vandboen,Hans Vannebo,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns,Ole Scheelbred,Ole Schielbred,Ole Schilbred,Ole Schildbred,Ole Sckilbred,Olle Scheelbred,Olle Schielbred,Olle Schilbred,Olle Schildbred,Olle Sckilbred,Ollef Scheelbred,Ollef Schielbred,Ollef Schilbred,Ollef Schildbred,Ollef Sckilbred,Ola Scheelbred,Ola Schielbred,Ola Schilbred,Ola Schildbred,Ola Sckilbred_ ,Rødseid,Rødseide,Røseidet,Grongstad,Grungstad,Vandboe,Vandboen,Vanebo,Vanebu,
TINAM30288 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11b rg20090515630478 Brudd på skyss ol. <HTML>Ved Lensmanden Keel Erichsøn, hafde Lieutnant Holvad ladet citere Peder Barlj, fordj at hand hafde nechtet hans søn Jens Holvad forenschab for penger til Ofvergaard,</p> <p>bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Peder effter lofven paaraabt møtte iche,</p> <p>hvorfore hannem foreleggis, effter forrige stefnemaal, at møde nestholdende sageting eller dom lide.</HTML> Ved Lensmanden Keel Erichsøn, hafde Lieutnant Holvad ladet citere Peder Barlj, fordj at hand hafde nechtet hans søn Jens Holvad forenschab for penger til Ofvergaard, bemte Peder effter lofven paaraabt møtte iche, hvorfore hannem foreleggis, effter forrige stefnemaal, at møde nestholdende sageting eller dom lide. , Holvad,Jens Holvad,Keel Erichsøn,Peder Barlj, ,Ofvergaard, ,Jans,Jens,Jan,Keel,Kjell,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Holvad,Holvadt,Holvad,Holvadt,Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Barli,Barlien,Barlj _Holvad,Holvadt,Jans Holvad,Jans Holvadt,Jens Holvad,Jens Holvadt,Jan Holvad,Jan Holvadt,Keel Erichßen,Keel Erichsøn,Keel Erlentzøn,Kjell Erichßen,Kjell Erichsøn,Kjell Erlentzøn,Pedeer Barli,Pedeer Barlien,Pedeer Barlj,Peder Barli,Peder Barlien,Peder Barlj,Pedr Barli,Pedr Barlien,Pedr Barlj,Per Barli,Per Barlien,Per Barlj,Peter Barli,Peter Barlien,Peter Barlj,Petter Barli,Petter Barlien,Petter Barlj,Pitter Barli,Pitter Barlien,Pitter Barlj_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30290 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>10.10.1699 1,699.00 10.10.1699 11b rg20090515630478 Gjeld <HTML>Lieutnant Holvad hafde og ladet citere Jngeborre Tostensdatter, formedelst at hund iche har villet betalle hannem sine lejermaals forseelsis bøder som hand har caverit fore.</p> <p>bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> qvindfolch louflig stemt men iche møtte,</p> <p>foreleggis og effter forrige stefnemaal nestholdende sageting at møde eller dom lide.</HTML> Lieutnant Holvad hafde og ladet citere Jngeborre Tostensdatter, formedelst at hund iche har villet betalle hannem sine lejermaals forseelsis bøder som hand har caverit fore. bemte qvindfolch louflig stemt men iche møtte, foreleggis og effter forrige stefnemaal nestholdende sageting at møde eller dom lide. ,Jngeborre Tostensdatter,Lieutnant Holvad, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Lieutnant Torstensdatter,Tostensdatter,Holvad,Holvadt _Ingeborre Torstensdatter,Ingeborre Tostensdatter,Jngebor Torstensdatter,Jngebor Tostensdatter,Jngebore Torstensdatter,Jngebore Tostensdatter,Jngeborr Torstensdatter,Jngeborr Tostensdatter,Jngeborre Torstensdatter,Jngeborre Tostensdatter,gf2178p Holvad,Holvadt_ ,(tom),
TINAM30292 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Ordinært <HTML>Anno 1700 d. 13 January er holden sageting paa ordinarie tingstæd Edshov med almuen af Nerøe Præstegield, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Jacob Jespersøn samt effterfølgende laurettismænd nemlig Rasmus Opstad, Hans Tepling, Ole Lysøen, Villich Stene, Jacob Schotnes, Ole Lysfiord, Anders Stene, og Michel Stene, hvor da for rætten passerede som følger.</HTML> Anno 1700 d. 13 January er holden sageting paa ordinarie tingstæd Edshov med almuen af Nerøe Præstegield, ofverværende Kongl. Mayts foged Jacob Jespersøn samt effterfølgende laurettismænd nemlig Rasmus Opstad, Hans Tepling, Ole Lysøen, Villich Stene, Jacob Schotnes, Ole Lysfiord, Anders Stene, og Michel Stene, hvor da for rætten passerede som følger. ,Anders Stene,Hans Tepling,Jacob Jespersøn,Jacob Schotnes,Michel Stene,Ole Lysfiord,Ole Lysøen,Rasmus Opstad,Villich Stene, ,Edshov,Nerøe, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Hands,Hans,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Michal,Michel,Michell,Mickel,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Rasmus,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Steen,Steene,Stene,Sten,Tepling,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Schotnes,Steen,Steene,Stene,Sten,Lyesøen,Lysøen,Lysfiord,Obstad,Obtad,Ofstad,Opstad,Steen,Steene,Stene,Sten _Anderes Steen,Anderes Steene,Anderes Stene,Anderes Sten,Andras Steen,Andras Steene,Andras Stene,Andras Sten,Andres Steen,Andres Steene,Andres Stene,Andres Sten,Andreæ Steen,Andreæ Steene,Andreæ Stene,Andreæ Sten,Anders Steen,Anders Steene,Anders Stene,Anders Sten,Hands,Hans ge1894p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob,Jakob,Jacos ge1772p,Michal Steen,Michal Steene,Michal Stene,Michal Sten,Michel Steen,Michel Steene,Michel Stene,Michel Sten,Michell Steen,Michell Steene,Michell Stene,Michell Sten,Mickel Steen,Mickel Steene,Mickel Stene,Mickel Sten,Ole Lyesøen,Ole Lysøen,Olle Lyesøen,Olle Lysøen,Ollef Lyesøen,Ollef Lysøen,Ola Lyesøen,Ola Lysøen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1567p,Rasmus Obstad,Rasmus Obtad,Rasmus Ofstad,Rasmus Opstad,Vilhem Steen,Vilhem Steene,Vilhem Stene,Vilhem Sten,Viljam Steen,Viljam Steene,Viljam Stene,Viljam Sten,Villads Steen,Villads Steene,Villads Stene,Villads Sten,Villich Steen,Villich Steene,Villich Stene,Villich Sten,Villum Steen,Villum Steene,Villum Stene,Villum Sten,Wiljam Steen,Wiljam Steene,Wiljam Stene,Wiljam Sten,Willich Steen,Willich Steene,Willich Stene,Willich Sten_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30294 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Utnevnelser <HTML>Sorenshrifveren lod publicere sin allernaad. forunte bestalling daterit Cronborg d. 16 septembr. Anno 1699:</HTML> Sorenshrifveren lod publicere sin allernaad. forunte bestalling daterit Cronborg d. 16 septembr. Anno 1699: ,(tom) (tom), ,Cronborg, (tom) (tom) (tom)(tom) ,Cronborg,
TINAM30296 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Forordninger <HTML>Allerunderdanigst læst hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaadigst udgangen forordning om stemlet papir dat. d. 11 Octobr. Anno 1699.</HTML> Allerunderdanigst læst hans Kongl. Mayts allernaadigst udgangen forordning om stemlet papir dat. d. 11 Octobr. Anno 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30298 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Forordninger <HTML>J ligemaade læst og forkynt Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> bref om høyesterettis holdelse udj Kiøbenhafn dat. d. 10 Octobr. 1699.</HTML> J ligemaade læst og forkynt Hans Kongl. Mayts bref om høyesterettis holdelse udj Kiøbenhafn dat. d. 10 Octobr. 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30300 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Forordninger <HTML>Noch hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> forbud at brendevin af hvede, eller Rug men allene af Byg, hafre, og malt dat. Kiøbenh d. 28 Octobr. 1699:</HTML> Noch hans Kongl. Mayts forbud at brendevin af hvede, eller Rug men allene af Byg, hafre, og malt dat. Kiøbenh d. 28 Octobr. 1699: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30302 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Forordninger <HTML>Endu land- og capit.taxten dat. d. 21 Novembr. 1699 Trundh.</HTML> Endu land- og capit.taxten dat. d. 21 Novembr. 1699 Trundh. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30304 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Forordninger <HTML>Endelig højædle her Justitzraads Hans Kaasis ordre til fogden om Soldaternis udredning dat. Teslie d. 24 Novembr. 1699.</HTML> Endelig højædle her Justitzraads Hans Kaasis ordre til fogden om Soldaternis udredning dat. Teslie d. 24 Novembr. 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30306 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 11b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 11b rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML>Anna Hansdatter Hagerup lod publicere sit schiøde paa Rødseide, i Lechøe fierding, 6 Mk lau: og i Klungervig ibidm 6Mk. med bøxel udgifven af Raadm Jan Vessel: dat. Trundh. d. 14 Marty 1699.</HTML> Anna Hansdatter Hagerup lod publicere sit schiøde paa Rødseide, i Lechøe fierding, 6 Mk lau: og i Klungervig ibidm 6Mk. med bøxel udgifven af Raadm Jan Vessel: dat. Trundh. d. 14 Marty 1699. ,Anna Hansdatter Hagerup,Jan Vessel, ,Klungervig,Trundh, Ana,Anna,Anne,Ana,Anna,Anne,Jans,Jens,Jan Hagerup,Hagerøp,Hansdater,Hansdatter,Vesel,Veßel,Vessel _Ana Hagerup,Ana Hagerøp,Anna Hagerup,Anna Hagerøp,Anne Hagerup,Anne Hagerøp,Ana Hansdater,Ana Hansdatter,Anna Hansdater,Anna Hansdatter,Anne Hansdater,Anne Hansdatter,Jans Vesel,Jans Veßel,Jans Vessel,Jens Vesel,Jens Veßel,Jens Vessel,Jan Vesel,Jan Veßel,Jan Vessel_ ,Klongervigen,Klungervig,Klungervigen,Klungervik,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30308 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 12a&gt;</b></p> <p>Christen Hansøn Hagerup lod publicere sit shiøde paa Aufvne, udj Bindals fierding 2 pund fishis landshyld med bøxel, udgifven af Peder Nielsøn Aarhuus dat. Sandnes d. 25 July 1698.</HTML> <side 12a> Christen Hansøn Hagerup lod publicere sit shiøde paa Aufvne, udj Bindals fierding 2 pund fishis landshyld med bøxel, udgifven af Peder Nielsøn Aarhuus dat. Sandnes d. 25 July 1698. ,Christen Hansøn Hagerup,Peder Nielsøn Aarhuus, ,Aufvne,Sandnes, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Hagerup,Hagerøp,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Aarhuus _Chisten Hagerup,Chisten Hagerøp,Chrishian Hagerup,Chrishian Hagerøp,Chrisian Hagerup,Chrisian Hagerøp,Christen Hagerup,Christen Hagerøp,Christian Hagerup,Christian Hagerøp,Cristen Hagerup,Cristen Hagerøp,Cristian Hagerup,Cristian Hagerøp,Kisten Hagerup,Kisten Hagerøp,Chisten Hansen,Chisten Hanßøn,Chisten Hansø,Chisten Hansøn,Chisten Haansøn,Chisten Hanssøn,Chrishian Hansen,Chrishian Hanßøn,Chrishian Hansø,Chrishian Hansøn,Chrishian Haansøn,Chrishian Hanssøn,Chrisian Hansen,Chrisian Hanßøn,Chrisian Hansø,Chrisian Hansøn,Chrisian Haansøn,Chrisian Hanssøn,Christen Hansen,Christen Hanßøn,Christen Hansø,Christen Hansøn,Christen Haansøn,Christen Hanssøn,Christian Hansen,Christian Hanßøn,Christian Hansø,Christian Hansøn,Christian Haansøn,Christian Hanssøn,Cristen Hansen,Cristen Hanßøn,Cristen Hansø,Cristen Hansøn,Cristen Haansøn,Cristen Hanssøn,Cristian Hansen,Cristian Hanßøn,Cristian Hansø,Cristian Hansøn,Cristian Haansøn,Cristian Hanssøn,Kisten Hansen,Kisten Hanßøn,Kisten Hansø,Kisten Hansøn,Kisten Haansøn,Kisten Hanssøn,Pedeer Nielsen,Pedeer Nielßøn,Pedeer Nielsøn,Pedeer Nielsön,Pedeer Nilsøn,Pedeer Nissen,Pedeer Nißen,Peder Nielsen,Peder Nielßøn,Peder Nielsøn,Peder Nielsön,Peder Nilsøn,Peder Nissen,Peder Nißen,Pedr Nielsen,Pedr Nielßøn,Pedr Nielsøn,Pedr Nielsön,Pedr Nilsøn,Pedr Nissen,Pedr Nißen,Per Nielsen,Per Nielßøn,Per Nielsøn,Per Nielsön,Per Nilsøn,Per Nissen,Per Nißen,Peter Nielsen,Peter Nielßøn,Peter Nielsøn,Peter Nielsön,Peter Nilsøn,Peter Nissen,Peter Nißen,Petter Nielsen,Petter Nielßøn,Petter Nielsøn,Petter Nielsön,Petter Nilsøn,Petter Nissen,Petter Nißen,Pitter Nielsen,Pitter Nielßøn,Pitter Nielsøn,Pitter Nielsön,Pitter Nilsøn,Pitter Nissen,Pitter Nißen,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge2008p_ ,Aufne,Aufnet,Aufvne,Aunet,Oufnet,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øvne,Sandnes,Sandnæs,
TINAM30310 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Pantebrev, obligasjoner <HTML>Maren Sahl. Christopher Caspersøns Schiøllers: Vicelaumands effterlefversche, lod publicere sit gifven pantebref til Hans Excellentz Hr geheimmeraad von Plessen paa 1010 Rdr. 2 ort paa sin versøns Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Vincentz Meintz veingne som hand for Reede penger effter udstelde obligation og derpaa fulte dom til høybem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> hr. geheimmeraad er blefven schyldig til ydermere forsichring pantsat effterfølgende gaarder udj Nerøe prestegield beliggende, hvilche iche tilforn til nogen er pandsatte:</p> <p>nemlig 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> ører udj Tenfiord, Schotnes 1 spand, Simle 2 ører, Schage 2 ører, Buøen 1 øre 12 Mk. Giessenes j øre, Loven 2 spand og 2 ører, Sandnes 2 spand 2 ører, samme pantebref er daterit af Goelmø d. 27 Octobr. Anno 1699.</HTML> Maren Sahl. Christopher Caspersøns Schiøllers: Vicelaumands effterlefversche, lod publicere sit gifven pantebref til Hans Excellentz Hr geheimmeraad von Plessen paa 1010 Rdr. 2 ort paa sin versøns Monsr Vincentz Meintz veingne som hand for Reede penger effter udstelde obligation og derpaa fulte dom til høybemte hr. geheimmeraad er blefven schyldig til ydermere forsichring pantsat effterfølgende gaarder udj Nerøe prestegield beliggende, hvilche iche tilforn til nogen er pandsatte: nemlig 4re ører udj Tenfiord, Schotnes 1 spand, Simle 2 ører, Schage 2 ører, Buøen 1 øre 12 Mk. Giessenes j øre, Loven 2 spand og 2 ører, Sandnes 2 spand 2 ører, samme pantebref er daterit af Goelmø d. 27 Octobr. Anno 1699. ,Christopher Caspersøn Schiøller,Maren,Vincentz Meintz, vonPlessen, ,Buøen,Giessenes,Goelmø,Loven,Sandnes,Schage,Schotnes,Tenfiord, ,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Maren,Maria,Vincentz Plessen,Van,von,van,Caspersøn,Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Meintz _Plessen,Van,von,van,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1138p,Chistopher Sch<i>øller,Chistopher Schiøl,Chistopher Schiøller,Chistopher Schøller,Chistopher Sciøller,Chrisctopher Sch<i>øller,Chrisctopher Schiøl,Chrisctopher Schiøller,Chrisctopher Schøller,Chrisctopher Sciøller,Christopcher Sch<i>øller,Christopcher Schiøl,Christopcher Schiøller,Christopcher Schøller,Christopcher Sciøller,Christophen Sch<i>øller,Christophen Schiøl,Christophen Schiøller,Christophen Schøller,Christophen Sciøller,Christopher Sch<i>øller,Christopher Schiøl,Christopher Schiøller,Christopher Schøller,Christopher Sciøller,Maren,Maria,Vincentz Meintz_ ,Tenfiord,Tenfjord,Schotnes,Skothnes,Skotnæs,Fresendal,Frisendal,Frøsendal,Buøen,Geisnes,Geisnæs,Giesnes,Giessenes,Gjeisnes,Louen,Loven,Sandnes,Sandnæs,Goelmø,
TINAM30312 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Eiendom, eiendeler <HTML>Anna Lofrensdatter Brygmand, lod publicere sit afkald, udgifven af hendis Sahl. mands effterlatte arfvinger samtlige, dateret Nærøe ledingsberg den 19 July Anno 1699.</HTML> Anna Lofrensdatter Brygmand, lod publicere sit afkald, udgifven af hendis Sahl. mands effterlatte arfvinger samtlige, dateret Nærøe ledingsberg den 19 July Anno 1699. ,Anna Lofrensdatter Brygmand, ,Nærøe, Ana,Anna,Anne,Ana,Anna,Anne Brygmand,Lofrensdatter _Ana,Anna,Anne ge1109p,Ana,Anna,Anne ge1553p_ ,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30314 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML>Bendix Svensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifvet af Anna Hansdatter paa 6 Mk. udj Røseidet dat. Fielvigen d. 21 July 1699:</HTML> Bendix Svensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifvet af Anna Hansdatter paa 6 Mk. udj Røseidet dat. Fielvigen d. 21 July 1699: ,Anna Hansdatter,Bendix Svensøn, ,Fielvigen,Røseidet, Ana,Anna,Anne,Bendig,Bendix Hansdater,Hansdatter,Svendsen,Svendßøn,Svendsøn,Svensøn _Ana Hansdater,Ana Hansdatter,Anna Hansdater,Anna Hansdatter,Anne Hansdater,Anne Hansdatter,Bendig Svendsen,Bendig Svendßøn,Bendig Svendsøn,Bendig Svensøn,Bendix Svendsen,Bendix Svendßøn,Bendix Svendsøn,Bendix Svensøn_ ,Rødseid,Rødseide,Røseidet,Fielvigen,
TINAM30316 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML>Joen Andersøn lod læse og forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. lauf udj den gaard Solsum dat. Solsum d. 10 Novemr: 1698</HTML> Joen Andersøn lod læse og forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. lauf udj den gaard Solsum dat. Solsum d. 10 Novemr: 1698 ,Joen Andersøn, ,Solsum, Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Anders,Anderßøn,Andersøn _Johen Anders,Johen Anderßøn,Johen Andersøn,John Anders,John Anderßøn,John Andersøn,Jon Anders,Jon Anderßøn,Jon Andersøn,Jonen Anders,Jonen Anderßøn,Jonen Andersøn,Joen Anders,Joen Anderßøn,Joen Andersøn,Jonn Anders,Jonn Anderßøn,Jonn Andersøn_ ,Solsom,Solsum,
TINAM30318 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML>Erich Jfversøn lod publicere sin bøxelseddel paa j øres leje, udj den gaard Kiel, udj Lechøe fierding, dat. af her Christopher Reisner Nerøe prestegaard d. 21 Novembr. Anno 1699.</HTML> Erich Jfversøn lod publicere sin bøxelseddel paa j øres leje, udj den gaard Kiel, udj Lechøe fierding, dat. af her Christopher Reisner Nerøe prestegaard d. 21 Novembr. Anno 1699. ,Christopher Reisner,Erich Jfversøn, ,Kiel, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eric,Erich,Erik Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen,Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn _Chistopher Raßen,Chistopher Reisen,Chistopher Reisner,Chistopher Resen,Chistopher Ressen,Chrisctopher Raßen,Chrisctopher Reisen,Chrisctopher Reisner,Chrisctopher Resen,Chrisctopher Ressen,Christopcher Raßen,Christopcher Reisen,Christopcher Reisner,Christopcher Resen,Christopcher Ressen,Christophen Raßen,Christophen Reisen,Christophen Reisner,Christophen Resen,Christophen Ressen,Christopher Raßen,Christopher Reisen,Christopher Reisner,Christopher Resen,Christopher Ressen,Eric Ifversøn,Eric Jfvers,Eric Jfvers.,Eric Jfverßøn,Eric Jfversøn,Erich Ifversøn,Erich Jfvers,Erich Jfvers.,Erich Jfverßøn,Erich Jfversøn,Erik Ifversøn,Erik Jfvers,Erik Jfvers.,Erik Jfverßøn,Erik Jfversøn_ ,Kiel,Kiil,Kil,
TINAM30320 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML>Mouritz Andersøn lod læse og forkynde sin bøxelseddel paa 6 Mk. udj den Kongens gaard Øjen udgifven af fogden Jacob Jespersøn dateret Loven d. 24 Novembr. Anno 1699</HTML> Mouritz Andersøn lod læse og forkynde sin bøxelseddel paa 6 Mk. udj den Kongens gaard Øjen udgifven af fogden Jacob Jespersøn dateret Loven d. 24 Novembr. Anno 1699 ,Jacob Jespersøn,Mouritz Andersøn, ,Loven,Øjen, Jacob,Jakob,Jacos,Mauritz,Moritz,Mouritz Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Anders,Anderßøn,Andersøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Mauritz Anders,Mauritz Anderßøn,Mauritz Andersøn,Moritz Anders,Moritz Anderßøn,Moritz Andersøn,Mouritz Anders,Mouritz Anderßøn,Mouritz Andersøn_ ,Øie,Øiem vestre,Øiem østre,Øien,Øje,Øjen,Louen,Loven,
TINAM30322 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML>Jfver Bersvensøn lod publicere sin bøxelseddel paa 16 Mk. udj den Kongens gaard Holup i Binals fierding, udgifven af fogden Jacob Jespersøn, dat. Loven d. 8 Novembr. Anno 1699.</HTML> Jfver Bersvensøn lod publicere sin bøxelseddel paa 16 Mk. udj den Kongens gaard Holup i Binals fierding, udgifven af fogden Jacob Jespersøn, dat. Loven d. 8 Novembr. Anno 1699. ,Jacob Jespersøn,Jfver Bersvensøn, ,Holup Loven, Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos Bersvensøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1065p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Hollup,Holup,Holup Loven,
TINAM30324 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12a<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12a rg20090515630478 Byksel, skjøte <HTML>Ole Hemmingsøn lod læse og forkynde sin bøxelseddel paa 20 Mk. lau, udj den Kongens gaard Holup, beliggende udj Sør binddals fierding, daterit Nerø ledingsburg d. 18 July Anno 1698</HTML> Ole Hemmingsøn lod læse og forkynde sin bøxelseddel paa 20 Mk. lau, udj den Kongens gaard Holup, beliggende udj Sør binddals fierding, daterit Nerø ledingsburg d. 18 July Anno 1698 ,Ole Hemmingsøn, ,Holup, Ole,Olle,Ollef,Ola Hem.,Hemmingsøn _Ole Hem.,Ole Hemmingsøn,Olle Hem.,Olle Hemmingsøn,Ollef Hem.,Ollef Hemmingsøn,Ola Hem.,Ola Hemmingsøn_ ,Hollup,Holup,Holup Loven,
TINAM30326 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12b rg20090515630479 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 12b&gt;</b></p> <p>Jngebricht Jngebrichtsøn lod publicere sin bøxelseddel, paa 1 punds leje udj den gaard Øfnet udj Bindals fierding beliggende, af Christen Hansøn Hagerup udgifven af Fielvigen den 16 Novembr. Anno 1698.</HTML> <side 12b> Jngebricht Jngebrichtsøn lod publicere sin bøxelseddel, paa 1 punds leje udj den gaard Øfnet udj Bindals fierding beliggende, af Christen Hansøn Hagerup udgifven af Fielvigen den 16 Novembr. Anno 1698. ,Christen Hansøn Hagerup,Jngebricht Jngebrichtsøn, ,Fielvigen,Øfnet, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict Hagerup,Hagerøp,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Chisten Hagerup,Chisten Hagerøp,Chrishian Hagerup,Chrishian Hagerøp,Chrisian Hagerup,Chrisian Hagerøp,Christen Hagerup,Christen Hagerøp,Christian Hagerup,Christian Hagerøp,Cristen Hagerup,Cristen Hagerøp,Cristian Hagerup,Cristian Hagerøp,Kisten Hagerup,Kisten Hagerøp,Chisten Hansen,Chisten Hanßøn,Chisten Hansø,Chisten Hansøn,Chisten Haansøn,Chisten Hanssøn,Chrishian Hansen,Chrishian Hanßøn,Chrishian Hansø,Chrishian Hansøn,Chrishian Haansøn,Chrishian Hanssøn,Chrisian Hansen,Chrisian Hanßøn,Chrisian Hansø,Chrisian Hansøn,Chrisian Haansøn,Chrisian Hanssøn,Christen Hansen,Christen Hanßøn,Christen Hansø,Christen Hansøn,Christen Haansøn,Christen Hanssøn,Christian Hansen,Christian Hanßøn,Christian Hansø,Christian Hansøn,Christian Haansøn,Christian Hanssøn,Cristen Hansen,Cristen Hanßøn,Cristen Hansø,Cristen Hansøn,Cristen Haansøn,Cristen Hanssøn,Cristian Hansen,Cristian Hanßøn,Cristian Hansø,Cristian Hansøn,Cristian Haansøn,Cristian Hanssøn,Kisten Hansen,Kisten Hanßøn,Kisten Hansø,Kisten Hansøn,Kisten Haansøn,Kisten Hanssøn,Ingebricht Jngeb.,Ingebricht Jngebrechtsøn,Ingebricht Jngebrichsøn,Ingebricht Jngebrichtsd.,Ingebricht Jngebrichtsen,Ingebricht Jngebrichtssøn,Ingebricht Jngebrichtsøn,Ingebricht Jngebrictsøn,Ingebricht Jngebrigtsøn,Jngbrit Jngeb.,Jngbrit Jngebrechtsøn,Jngbrit Jngebrichsøn,Jngbrit Jngebrichtsd.,Jngbrit Jngebrichtsen,Jngbrit Jngebrichtssøn,Jngbrit Jngebrichtsøn,Jngbrit Jngebrictsøn,Jngbrit Jngebrigtsøn,Jngebrecht Jngeb.,Jngebrecht Jngebrechtsøn,Jngebrecht Jngebrichsøn,Jngebrecht Jngebrichtsd.,Jngebrecht Jngebrichtsen,Jngebrecht Jngebrichtssøn,Jngebrecht Jngebrichtsøn,Jngebrecht Jngebrictsøn,Jngebrecht Jngebrigtsøn,Jngebrich Jngeb.,Jngebrich Jngebrechtsøn,Jngebrich Jngebrichsøn,Jngebrich Jngebrichtsd.,Jngebrich Jngebrichtsen,Jngebrich Jngebrichtssøn,Jngebrich Jngebrichtsøn,Jngebrich Jngebrictsøn,Jngebrich Jngebrigtsøn,Jngebricht Jngeb.,Jngebricht Jngebrechtsøn,Jngebricht Jngebrichsøn,Jngebricht Jngebrichtsd.,Jngebricht Jngebrichtsen,Jngebricht Jngebrichtssøn,Jngebricht Jngebrichtsøn,Jngebricht Jngebrictsøn,Jngebricht Jngebrigtsøn,Jngebrict Jngeb.,Jngebrict Jngebrechtsøn,Jngebrict Jngebrichsøn,Jngebrict Jngebrichtsd.,Jngebrict Jngebrichtsen,Jngebrict Jngebrichtssøn,Jngebrict Jngebrichtsøn,Jngebrict Jngebrictsøn,Jngebrict Jngebrigtsøn_ ,Aufne,Aufnet,Aufvne,Aunet,Oufnet,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øvne,Fielvigen,
TINAM30328 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12b rg20090515630479 Byksel, skjøte <HTML>Jens Jfversøn ladet læse og forkynde sin bøxelseddel paa halfanden øris leje udj den gaard Kiil i Lechøe fierding beliggende, udgifven af hr. Christopher Resen dat. d. 21 Novembr. 1699.</HTML> Jens Jfversøn ladet læse og forkynde sin bøxelseddel paa halfanden øris leje udj den gaard Kiil i Lechøe fierding beliggende, udgifven af hr. Christopher Resen dat. d. 21 Novembr. 1699. ,Christopher Resen,Jens Jfversøn, ,Kiil, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Jans,Jens,Jan Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen,Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn _Chistopher Raßen,Chistopher Reisen,Chistopher Reisner,Chistopher Resen,Chistopher Ressen,Chrisctopher Raßen,Chrisctopher Reisen,Chrisctopher Reisner,Chrisctopher Resen,Chrisctopher Ressen,Christopcher Raßen,Christopcher Reisen,Christopcher Reisner,Christopcher Resen,Christopcher Ressen,Christophen Raßen,Christophen Reisen,Christophen Reisner,Christophen Resen,Christophen Ressen,Christopher Raßen,Christopher Reisen,Christopher Reisner,Christopher Resen,Christopher Ressen,Jans Ifversøn,Jans Jfvers,Jans Jfvers.,Jans Jfverßøn,Jans Jfversøn,Jens Ifversøn,Jens Jfvers,Jens Jfvers.,Jens Jfverßøn,Jens Jfversøn,Jan Ifversøn,Jan Jfvers,Jan Jfvers.,Jan Jfverßøn,Jan Jfversøn_ ,Kiel,Kiil,Kil,
TINAM30330 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12b rg20090515630479 Byksel, skjøte <HTML>Rasmus Olsøn lod publicere sin bøxelseddel paa 6 Mk udj Klungervig udgifven af Raadmand Jan Vessel dat. Trundh. d. 27 July 1697</HTML> Rasmus Olsøn lod publicere sin bøxelseddel paa 6 Mk udj Klungervig udgifven af Raadmand Jan Vessel dat. Trundh. d. 27 July 1697 ,Jan Vessel,Rasmus Olsøn, ,Klungervig,Trundh., Jans,Jens,Jan,Rasmus Vesel,Veßel,Vessel,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Jans Vesel,Jans Veßel,Jans Vessel,Jens Vesel,Jens Veßel,Jens Vessel,Jan Vesel,Jan Veßel,Jan Vessel,Rasmus Olsen,Rasmus Olssøn,Rasmus Olssønner,Rasmus Olsøn,Rasmus Olsøns_ ,Klongervigen,Klungervig,Klungervigen,Klungervik,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30332 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12b rg20090515630479 Ekteskapssaker <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, ved lensmanden Guldbiørn Aachvigen, hafde ladet citere Joen Biønnerøen, som schal være æchtegifft udj Kiøbenhafn, og nu for nogen tied siden ankommen hertil Nerøe præstegield, hvor hand atter har begifvet sig udj æchteschab med Giertrud Bendixdatter,</p> <p>bemelte person møtte iche,</p> <p>hvorfore hannem foreleggis til nestholdende sageting at møde, eller fraværendis dom at fornemme effter sin store forseelße.</HTML> Kongl. Mayts foged, ved lensmanden Guldbiørn Aachvigen, hafde ladet citere Joen Biønnerøen, som schal være æchtegifft udj Kiøbenhafn, og nu for nogen tied siden ankommen hertil Nerøe præstegield, hvor hand atter har begifvet sig udj æchteschab med Giertrud Bendixdatter, bemelte person møtte iche, hvorfore hannem foreleggis til nestholdende sageting at møde, eller fraværendis dom at fornemme effter sin store forseelße. ,Giertrud Bendixdatter,Guldbiørn Aachvigen,Joen Biønnerøen, ,(tom), Giertrud,Jertrud,Gudbiørn,Guldbiørn,Gundbiørn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Bendixd.,Bendixdatter,Aaagvigen,Aachvichen,Aachvig,Aachvigen,Aagvig,Aagvigen,Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn _Giertrud Bendixd.,Giertrud Bendixdatter,Jertrud Bendixd.,Jertrud Bendixdatter,Gudbiørn Aaagvigen,Gudbiørn Aachvichen,Gudbiørn Aachvig,Gudbiørn Aachvigen,Gudbiørn Aagvig,Gudbiørn Aagvigen,Guldbiørn Aaagvigen,Guldbiørn Aachvichen,Guldbiørn Aachvig,Guldbiørn Aachvigen,Guldbiørn Aagvig,Guldbiørn Aagvigen,Gundbiørn Aaagvigen,Gundbiørn Aachvichen,Gundbiørn Aachvig,Gundbiørn Aachvigen,Gundbiørn Aagvig,Gundbiørn Aagvigen,Johen Biønnerøen,Johen Biørnerøe,Johen Biørnerøen,Johen Biørnøe,Johen Biørnøen,Johen Biørnøer,Johen Biørnør,Johen Biørøen,Johen Bjørnør,Johen Biørsøn,John Biønnerøen,John Biørnerøe,John Biørnerøen,John Biørnøe,John Biørnøen,John Biørnøer,John Biørnør,John Biørøen,John Bjørnør,John Biørsøn,Jon Biønnerøen,Jon Biørnerøe,Jon Biørnerøen,Jon Biørnøe,Jon Biørnøen,Jon Biørnøer,Jon Biørnør,Jon Biørøen,Jon Bjørnør,Jon Biørsøn,Jonen Biønnerøen,Jonen Biørnerøe,Jonen Biørnerøen,Jonen Biørnøe,Jonen Biørnøen,Jonen Biørnøer,Jonen Biørnør,Jonen Biørøen,Jonen Bjørnør,Jonen Biørsøn,Joen Biønnerøen,Joen Biørnerøe,Joen Biørnerøen,Joen Biørnøe,Joen Biørnøen,Joen Biørnøer,Joen Biørnør,Joen Biørøen,Joen Bjørnør,Joen Biørsøn,Jonn Biønnerøen,Jonn Biørnerøe,Jonn Biørnerøen,Jonn Biørnøe,Jonn Biørnøen,Jonn Biørnøer,Jonn Biørnør,Jonn Biørøen,Jonn Bjørnør,Jonn Biørsøn_ ,(tom),
TINAM30334 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12b rg20090515630479 Tingsvitner <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde tingsøgende almue ved søkanten boende om nogen er vitterligt, noget slags vrag at være funden og bierget nest afvichte aar 1699. de det da vilde tilkiendegifve, imod biergeløn effter lofven,</p> <p>hvortil de svarede, at de iche viste noget at være funden og bierget,</p> <p>hvorpaa forbemelte foged tingsvidne var begiærende som schal meddelis.</HTML> Kongl. Mayts foged tilspurde tingsøgende almue ved søkanten boende om nogen er vitterligt, noget slags vrag at være funden og bierget nest afvichte aar 1699. de det da vilde tilkiendegifve, imod biergeløn effter lofven, hvortil de svarede, at de iche viste noget at være funden og bierget, hvorpaa forbemelte foged tingsvidne var begiærende som schal meddelis. ,Jacob Jespersøn, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,(tom),
TINAM30336 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12b rg20090515630479 Diverse <HTML>Førstkommende Botolphi Lauting at aflegge sin laurættisæed ere tilsagde effterfølgende, af Lechøe fierding, Joen Olsøn Schej, og Jfver Monsøn Qvernen, af Bindals fierding, Niels Johansøn Qvernen, af Vichtens fierding, Laris Jngebrichtsøn Setnøen og Hans Vangsfiord, af Løfnes fierding, Niels Hundhammer og Anarias Varøen, af Foldens fierding, Johannes Saur.</HTML> Førstkommende Botolphi Lauting at aflegge sin laurættisæed ere tilsagde effterfølgende, af Lechøe fierding, Joen Olsøn Schej, og Jfver Monsøn Qvernen, af Bindals fierding, Niels Johansøn Qvernen, af Vichtens fierding, Laris Jngebrichtsøn Setnøen og Hans Vangsfiord, af Løfnes fierding, Niels Hundhammer og Anarias Varøen, af Foldens fierding, Johannes Saur. ,Anarias Varøen,Hans Vangsfiord,Jfver Monsøn Qvernen,Joen Olsøn Schej,Johannes Saur.,Laris Jngebrichtsøn Setnøen,Niels Hundhammer,Niels Johansøn Qvernen, ,(tom), Anarias,Hands,Hans,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Niels,Nils,Niels,Nils,Niels,Nils Varøen,Vangfiord,Vangsfiord,Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Saun,Saur,Saur.,Sour,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Schei,Schej,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn,Setnen,Setnøen,Sætnøen,Satnøeb,Satnøen,Hundhamer,Hundhammer,Hundhammeren,Johanßøn,Johansøn,Qveinnen,Qvennen,Qvernen _Anarias Varøen,Hands Vangfiord,Hands Vangsfiord,Hans Vangfiord,Hans Vangsfiord,Ifver Mognssøn,Ifver Mognsøn,Ifver Monsøn,Ifver Monsøns,Ifver Maansøen,Jfeer Mognssøn,Jfeer Mognsøn,Jfeer Monsøn,Jfeer Monsøns,Jfeer Maansøen,Jfuer Mognssøn,Jfuer Mognsøn,Jfuer Monsøn,Jfuer Monsøns,Jfuer Maansøen,Jfver Mognssøn,Jfver Mognsøn,Jfver Monsøn,Jfver Monsøns,Jfver Maansøen,Jver Mognssøn,Jver Mognsøn,Jver Monsøn,Jver Monsøns,Jver Maansøen,Jfer Mognssøn,Jfer Mognsøn,Jfer Monsøn,Jfer Monsøns,Jfer Maansøen,Ifver Qveinnen,Ifver Qvennen,Ifver Qvernen,Jfeer Qveinnen,Jfeer Qvennen,Jfeer Qvernen,Jfuer Qveinnen,Jfuer Qvennen,Jfuer Qvernen,Jfver Qveinnen,Jfver Qvennen,Jfver Qvernen,Jver Qveinnen,Jver Qvennen,Jver Qvernen,Jfer Qveinnen,Jfer Qvennen,Jfer Qvernen,Johannes Saun,Johannes Saur,Johannes Saur.,Johannes Sour,Johannis Saun,Johannis Saur,Johannis Saur.,Johannis Sour,Johen Olsen,Johen Olssøn,Johen Olssønner,Johen Olsøn,Johen Olsøns,John Olsen,John Olssøn,John Olssønner,John Olsøn,John Olsøns,Jon Olsen,Jon Olssøn,Jon Olssønner,Jon Olsøn,Jon Olsøns,Jonen Olsen,Jonen Olssøn,Jonen Olssønner,Jonen Olsøn,Jonen Olsøns,Joen Olsen,Joen Olssøn,Joen Olssønner,Joen Olsøn,Joen Olsøns,Jonn Olsen,Jonn Olssøn,Jonn Olssønner,Jonn Olsøn,Jonn Olsøns,Johen Schei,Johen Schej,John Schei,John Schej,Jon Schei,Jon Schej,Jonen Schei,Jonen Schej,Joen Schei,Joen Schej,Jonn Schei,Jonn Schej,Laris Jngeb.,Laris Jngebrechtsøn,Laris Jngebrichsøn,Laris Jngebrichtsd.,Laris Jngebrichtsen,Laris Jngebrichtssøn,Laris Jngebrichtsøn,Laris Jngebrictsøn,Laris Jngebrigtsøn,Lars Jngeb.,Lars Jngebrechtsøn,Lars Jngebrichsøn,Lars Jngebrichtsd.,Lars Jngebrichtsen,Lars Jngebrichtssøn,Lars Jngebrichtsøn,Lars Jngebrictsøn,Lars Jngebrigtsøn,Laruitz Jngeb.,Laruitz Jngebrechtsøn,Laruitz Jngebrichsøn,Laruitz Jngebrichtsd.,Laruitz Jngebrichtsen,Laruitz Jngebrichtssøn,Laruitz Jngebrichtsøn,Laruitz Jngebrictsøn,Laruitz Jngebrigtsøn,Lauris Jngeb.,Lauris Jngebrechtsøn,Lauris Jngebrichsøn,Lauris Jngebrichtsd.,Lauris Jngebrichtsen,Lauris Jngebrichtssøn,Lauris Jngebrichtsøn,Lauris Jngebrictsøn,Lauris Jngebrigtsøn,Laurits Jngeb.,Laurits Jngebrechtsøn,Laurits Jngebrichsøn,Laurits Jngebrichtsd.,Laurits Jngebrichtsen,Laurits Jngebrichtssøn,Laurits Jngebrichtsøn,Laurits Jngebrictsøn,Laurits Jngebrigtsøn,Lauriz Jngeb.,Lauriz Jngebrechtsøn,Lauriz Jngebrichsøn,Lauriz Jngebrichtsd.,Lauriz Jngebrichtsen,Lauriz Jngebrichtssøn,Lauriz Jngebrichtsøn,Lauriz Jngebrictsøn,Lauriz Jngebrigtsøn,Lofrentz Jngeb.,Lofrentz Jngebrechtsøn,Lofrentz Jngebrichsøn,Lofrentz Jngebrichtsd.,Lofrentz Jngebrichtsen,Lofrentz Jngebrichtssøn,Lofrentz Jngebrichtsøn,Lofrentz Jngebrictsøn,Lofrentz Jngebrigtsøn,Loren Jngeb.,Loren Jngebrechtsøn,Loren Jngebrichsøn,Loren Jngebrichtsd.,Loren Jngebrichtsen,Loren Jngebrichtssøn,Loren Jngebrichtsøn,Loren Jngebrictsøn,Loren Jngebrigtsøn,Lorentz Jngeb.,Lorentz Jngebrechtsøn,Lorentz Jngebrichsøn,Lorentz Jngebrichtsd.,Lorentz Jngebrichtsen,Lorentz Jngebrichtssøn,Lorentz Jngebrichtsøn,Lorentz Jngebrictsøn,Lorentz Jngebrigtsøn,Loufrens Jngeb.,Loufrens Jngebrechtsøn,Loufrens Jngebrichsøn,Loufrens Jngebrichtsd.,Loufrens Jngebrichtsen,Loufrens Jngebrichtssøn,Loufrens Jngebrichtsøn,Loufrens Jngebrictsøn,Loufrens Jngebrigtsøn,Lourens Jngeb.,Lourens Jngebrechtsøn,Lourens Jngebrichsøn,Lourens Jngebrichtsd.,Lourens Jngebrichtsen,Lourens Jngebrichtssøn,Lourens Jngebrichtsøn,Lourens Jngebrictsøn,Lourens Jngebrigtsøn,Lourntz Jngeb.,Lourntz Jngebrechtsøn,Lourntz Jngebrichsøn,Lourntz Jngebrichtsd.,Lourntz Jngebrichtsen,Lourntz Jngebrichtssøn,Lourntz Jngebrichtsøn,Lourntz Jngebrictsøn,Lourntz Jngebrigtsøn,Lovrens Jngeb.,Lovrens Jngebrechtsøn,Lovrens Jngebrichsøn,Lovrens Jngebrichtsd.,Lovrens Jngebrichtsen,Lovrens Jngebrichtssøn,Lovrens Jngebrichtsøn,Lovrens Jngebrictsøn,Lovrens Jngebrigtsøn,Laris Setnen,Laris Setnøen,Laris Sætnøen,Laris Satnøeb,Laris Satnøen,Lars Setnen,Lars Setnøen,Lars Sætnøen,Lars Satnøeb,Lars Satnøen,Laruitz Setnen,Laruitz Setnøen,Laruitz Sætnøen,Laruitz Satnøeb,Laruitz Satnøen,Lauris Setnen,Lauris Setnøen,Lauris Sætnøen,Lauris Satnøeb,Lauris Satnøen,Laurits Setnen,Laurits Setnøen,Laurits Sætnøen,Laurits Satnøeb,Laurits Satnøen,Lauriz Setnen,Lauriz Setnøen,Lauriz Sætnøen,Lauriz Satnøeb,Lauriz Satnøen,Lofrentz Setnen,Lofrentz Setnøen,Lofrentz Sætnøen,Lofrentz Satnøeb,Lofrentz Satnøen,Loren Setnen,Loren Setnøen,Loren Sætnøen,Loren Satnøeb,Loren Satnøen,Lorentz Setnen,Lorentz Setnøen,Lorentz Sætnøen,Lorentz Satnøeb,Lorentz Satnøen,Loufrens Setnen,Loufrens Setnøen,Loufrens Sætnøen,Loufrens Satnøeb,Loufrens Satnøen,Lourens Setnen,Lourens Setnøen,Lourens Sætnøen,Lourens Satnøeb,Lourens Satnøen,Lourntz Setnen,Lourntz Setnøen,Lourntz Sætnøen,Lourntz Satnøeb,Lourntz Satnøen,Lovrens Setnen,Lovrens Setnøen,Lovrens Sætnøen,Lovrens Satnøeb,Lovrens Satnøen,Niels Hundhamer,Niels Hundhammer,Niels Hundhammeren,Nils Hundhamer,Nils Hundhammer,Nils Hundhammeren,Niels Johanßøn,Niels Johansøn,Nils Johanßøn,Nils Johansøn,Niels Qveinnen,Niels Qvennen,Niels Qvernen,Nils Qveinnen,Nils Qvennen,Nils Qvernen_ ,(tom),
TINAM30338 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 12b<br>13.1.1700 1,700.00 13.1.1700 12b rg20090515630479 Byksel, skjøte <HTML>Christen Hansen Hagerup borger til Trundhiem etc. loed publicere et schiøde paa endeel gaarder udj Brønøe prestegield i Bindals fierding beliggende, udgifven af Peder Christensøn Bang,</p> <p>men som samme schiøde af lensmanden Salmon Blix for rætten blef disputerit saasom forbe<sup><span style="text-decoration: underline;">mte</span></sup> Hagerup iche var, effter mening, nermest samme gaarder at Kiøbe og sig tilhandle, saa forblifver samme schiøde her udj rætten til nestholdende sageting indtil nermiste odelsbaarne samme gods her for rætten Christen Hansøn Hagerup selger schiøder og afhender.</p> <p>J midlertid hafver lensmanden varsel at gifve dem som hand formener at være odelbaarne til godset at kiøbe og sig til forhandle effter lofven.</HTML> Christen Hansen Hagerup borger til Trundhiem etc. loed publicere et schiøde paa endeel gaarder udj Brønøe prestegield i Bindals fierding beliggende, udgifven af Peder Christensøn Bang, men som samme schiøde af lensmanden Salmon Blix for rætten blef disputerit saasom forbemte Hagerup iche var, effter mening, nermest samme gaarder at Kiøbe og sig tilhandle, saa forblifver samme schiøde her udj rætten til nestholdende sageting indtil nermiste odelsbaarne samme gods her for rætten Christen Hansøn Hagerup selger schiøder og afhender. J midlertid hafver lensmanden varsel at gifve dem som hand formener at være odelbaarne til godset at kiøbe og sig til forhandle effter lofven. ,Christen Hansen Hagerup,Peder Christensøn Bang,Salmon Blix, ,Trundhiem, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Salmon,Salomon,Samuel Hagerup,Hagerøp,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Bamsund,Bamsundneßet,Bamsundneßit,Bang,Bangsund,Bansund,Christensßøn,Christensøn,Blix _Chisten Hagerup,Chisten Hagerøp,Chrishian Hagerup,Chrishian Hagerøp,Chrisian Hagerup,Chrisian Hagerøp,Christen Hagerup,Christen Hagerøp,Christian Hagerup,Christian Hagerøp,Cristen Hagerup,Cristen Hagerøp,Cristian Hagerup,Cristian Hagerøp,Kisten Hagerup,Kisten Hagerøp,Chisten Hansen,Chisten Hanßøn,Chisten Hansø,Chisten Hansøn,Chisten Haansøn,Chisten Hanssøn,Chrishian Hansen,Chrishian Hanßøn,Chrishian Hansø,Chrishian Hansøn,Chrishian Haansøn,Chrishian Hanssøn,Chrisian Hansen,Chrisian Hanßøn,Chrisian Hansø,Chrisian Hansøn,Chrisian Haansøn,Chrisian Hanssøn,Christen Hansen,Christen Hanßøn,Christen Hansø,Christen Hansøn,Christen Haansøn,Christen Hanssøn,Christian Hansen,Christian Hanßøn,Christian Hansø,Christian Hansøn,Christian Haansøn,Christian Hanssøn,Cristen Hansen,Cristen Hanßøn,Cristen Hansø,Cristen Hansøn,Cristen Haansøn,Cristen Hanssøn,Cristian Hansen,Cristian Hanßøn,Cristian Hansø,Cristian Hansøn,Cristian Haansøn,Cristian Hanssøn,Kisten Hansen,Kisten Hanßøn,Kisten Hansø,Kisten Hansøn,Kisten Haansøn,Kisten Hanssøn,Pedeer Bamsund,Pedeer Bamsundneßet,Pedeer Bamsundneßit,Pedeer Bang,Pedeer Bangsund,Pedeer Bansund,Peder Bamsund,Peder Bamsundneßet,Peder Bamsundneßit,Peder Bang,Peder Bangsund,Peder Bansund,Pedr Bamsund,Pedr Bamsundneßet,Pedr Bamsundneßit,Pedr Bang,Pedr Bangsund,Pedr Bansund,Per Bamsund,Per Bamsundneßet,Per Bamsundneßit,Per Bang,Per Bangsund,Per Bansund,Peter Bamsund,Peter Bamsundneßet,Peter Bamsundneßit,Peter Bang,Peter Bangsund,Peter Bansund,Petter Bamsund,Petter Bamsundneßet,Petter Bamsundneßit,Petter Bang,Petter Bangsund,Petter Bansund,Pitter Bamsund,Pitter Bamsundneßet,Pitter Bamsundneßit,Pitter Bang,Pitter Bangsund,Pitter Bansund,Pedeer Christensßøn,Pedeer Christensøn,Peder Christensßøn,Peder Christensøn,Pedr Christensßøn,Pedr Christensøn,Per Christensßøn,Per Christensøn,Peter Christensßøn,Peter Christensøn,Petter Christensßøn,Petter Christensøn,Pitter Christensßøn,Pitter Christensøn,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30340 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13a rg20090515630479 Ordinært <HTML><b>&lt;side 13a&gt;</b></p> <p>Anno 1703 d. 22 January er sageting holden paa ordinarnie tingstæd Hildrum med Ofverhaldens præstegields almue, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Jacob Jespersøn samt effterfølgende laurættismænd nemlig Joen Fosland, Niels Vj, Ole Myrmo, Erich Formo, Ole Flaat, Erich Lyseberg, Ole Hamstad og Niels Berg, hvor da for rætten passerede som følger</HTML> <side 13a> Anno 1703 d. 22 January er sageting holden paa ordinarnie tingstæd Hildrum med Ofverhaldens præstegields almue, ofverværende Kongl. Mayts foged Jacob Jespersøn samt effterfølgende laurættismænd nemlig Joen Fosland, Niels Vj, Ole Myrmo, Erich Formo, Ole Flaat, Erich Lyseberg, Ole Hamstad og Niels Berg, hvor da for rætten passerede som følger ,Erich Formo,Erich Lyseberg,Jacob Jespersøn,Joen Fosland,Niels Berg,Niels Vj,Ole Flaat,Ole Hamstad,Ole Myrmo, ,Hildrum,Ofverhalden, Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Formo,Formoe,Lysberg,Lysebeng,Lyseberg,Lyßebeng,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Fosland,Berg,Berrig,Vi,Vj,Flath,Flodt,Flot,Floth,Flaat,Hamstad,Myrmo,Myrmoe _Eric Formo,Eric Formoe,Erich Formo,Erich Formoe,Erik Formo,Erik Formoe,Eric Lysberg,Eric Lysebeng,Eric Lyseberg,Eric Lyßebeng,Erich Lysberg,Erich Lysebeng,Erich Lyseberg,Erich Lyßebeng,Erik Lysberg,Erik Lysebeng,Erik Lyseberg,Erik Lyßebeng,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Fosland,Niels Berg,Niels Berrig,Nils Berg,Nils Berrig,Niels Vi,Niels Vj,Nils Vi,Nils Vj,Ole Flath,Ole Flodt,Ole Flot,Ole Floth,Ole Flaat,Olle Flath,Olle Flodt,Olle Flot,Olle Floth,Olle Flaat,Ollef Flath,Ollef Flodt,Ollef Flot,Ollef Floth,Ollef Flaat,Ola Flath,Ola Flodt,Ola Flot,Ola Floth,Ola Flaat,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1331p,Ole Myrmo,Ole Myrmoe,Olle Myrmo,Olle Myrmoe,Ollef Myrmo,Ollef Myrmoe,Ola Myrmo,Ola Myrmoe_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30342 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13a rg20090515630479 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere de forordninger og brefver som paa forrige tingstæder ere publicerede og oplæste:</HTML> Fogden lod publicere de forordninger og brefver som paa forrige tingstæder ere publicerede og oplæste: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30344 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13a rg20090515630479 Pantebrev, obligasjoner <HTML>Mad. Maren, Sahl. Vicelaumand Schiøllers effterlefversche, lod publicere saavel her som paa forrige tingstæd sit gifven pantebref paa sin versøns, Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Vincentz Meintz veigne til hr. geheimmeraad V Plessen: etc. de pantsatte gaarder som her udj præstegieldet findis ere effterschrefne: Hund 2 ører, Selleeg 1 spand, Hov 2 spand, Hildrum 2 spand, Hovum 2 ører:</HTML> Mad. Maren, Sahl. Vicelaumand Schiøllers effterlefversche, lod publicere saavel her som paa forrige tingstæd sit gifven pantebref paa sin versøns, Monsr Vincentz Meintz veigne til hr. geheimmeraad V Plessen: etc. de pantsatte gaarder som her udj præstegieldet findis ere effterschrefne: Hund 2 ører, Selleeg 1 spand, Hov 2 spand, Hildrum 2 spand, Hovum 2 ører: ,Christopher Schiøller,Maren, Plessen,Vincentz Meintz, ,Hildrum,Hov,Hovum,Hund,Selleeg, ,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Maren,Maria,Vincentz Plessen,Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Meintz _Plessen,Chistopher Sch<i>øller,Chistopher Schiøl,Chistopher Schiøller,Chistopher Schøller,Chistopher Sciøller,Chrisctopher Sch<i>øller,Chrisctopher Schiøl,Chrisctopher Schiøller,Chrisctopher Schøller,Chrisctopher Sciøller,Christopcher Sch<i>øller,Christopcher Schiøl,Christopcher Schiøller,Christopcher Schøller,Christopcher Sciøller,Christophen Sch<i>øller,Christophen Schiøl,Christophen Schiøller,Christophen Schøller,Christophen Sciøller,Christopher Sch<i>øller,Christopher Schiøl,Christopher Schiøller,Christopher Schøller,Christopher Sciøller,Maren,Maria,Vincentz Meintz_ ,Hildstad,Hilstad,Hun,Hund,Hunde,Hunn,Husvig,Husvik,Huusvigen,Huusvik,Hof,Houf,Hov,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Houm,Houum,Hovum,
TINAM30346 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13a rg20090515630479 Eiendom, eiendeler <HTML>Fogden paa Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Schiøllers veigne lod publicere effterfølgende etc.</p> <p>Saa som de gaarder Furre schyldende et spand J ligemaade Obdal 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> ører tilsamnen 2 spand et øre, beliggende i Nummedalens prestegield udj Nummedals fogderie, i min frauærelse er blefven saalt og afhendet, saa vil ieg hermed, Rettens middel hafve venlig ombedet, at de for den første sidende ræt for menige almue ville tinglyße og offentlig udraabe min odelsræt til bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> gaarder Furre og Opdal og deds rette underliggende, at ieg samme gaarder til min ejendom og rette odels boes rættighed, efter lofven, imod det var som gifvet var, vil indfrelse, beder tienstlig at dette mit louflige forsæt saaledis verbaliter i tingprotocollen maatte indføris og siden mig paateignet tilbage lefveris af deris beredvillige tiener Trundhiem d. 7 Octobr. 1699 Christian Schiøller.</HTML> Fogden paa Monsr Schiøllers veigne lod publicere effterfølgende etc. Saa som de gaarder Furre schyldende et spand J ligemaade Obdal 4re ører tilsamnen 2 spand et øre, beliggende i Nummedalens prestegield udj Nummedals fogderie, i min frauærelse er blefven saalt og afhendet, saa vil ieg hermed, Rettens middel hafve venlig ombedet, at de for den første sidende ræt for menige almue ville tinglyße og offentlig udraabe min odelsræt til bemte gaarder Furre og Opdal og deds rette underliggende, at ieg samme gaarder til min ejendom og rette odels boes rættighed, efter lofven, imod det var som gifvet var, vil indfrelse, beder tienstlig at dette mit louflige forsæt saaledis verbaliter i tingprotocollen maatte indføris og siden mig paateignet tilbage lefveris af deris beredvillige tiener Trundhiem d. 7 Octobr. 1699 Christian Schiøller. ,Christian Schiøller,Jacob Jespersøn, ,Furre,Obdal,Opdal,Trundhiem, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Jacob,Jakob,Jacos Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Chisten Sch<i>øller,Chisten Schiøl,Chisten Schiøller,Chisten Schøller,Chisten Sciøller,Chrishian Sch<i>øller,Chrishian Schiøl,Chrishian Schiøller,Chrishian Schøller,Chrishian Sciøller,Chrisian Sch<i>øller,Chrisian Schiøl,Chrisian Schiøller,Chrisian Schøller,Chrisian Sciøller,Christen Sch<i>øller,Christen Schiøl,Christen Schiøller,Christen Schøller,Christen Sciøller,Christian Sch<i>øller,Christian Schiøl,Christian Schiøller,Christian Schøller,Christian Sciøller,Cristen Sch<i>øller,Cristen Schiøl,Cristen Schiøller,Cristen Schøller,Cristen Sciøller,Cristian Sch<i>øller,Cristian Schiøl,Cristian Schiøller,Cristian Schøller,Cristian Sciøller,Kisten Sch<i>øller,Kisten Schiøl,Kisten Schiøller,Kisten Schøller,Kisten Sciøller,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Fure,Furre,Furren,Obdal,Opdal,Obdal,Opdal,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30348 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13a rg20090515630479 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. udgangne forordning om Cop, heste og ildstæd, samt Rentepengers- og huuslejeschat, daterit Kiøbenh. d. 1 Decembr. aar 1699.</HTML> Fogden lod publicere hans Kongl. Mayts Allernaad. udgangne forordning om Cop, heste og ildstæd, samt Rentepengers- og huuslejeschat, daterit Kiøbenh. d. 1 Decembr. aar 1699. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30350 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13a rg20090515630479 Utnevnelser <HTML>J ligemaade Holger Birchis gifven fuldmacht af amtschrifver Erich Madsøn, at være interims amtchrifver etc. dateret Trundhiems amtstue d. 23 January 1699</HTML> J ligemaade Holger Birchis gifven fuldmacht af amtschrifver Erich Madsøn, at være interims amtchrifver etc. dateret Trundhiems amtstue d. 23 January 1699 ,Erich Madsøn,Holger Birch, ,Trundhiem, Eric,Erich,Erik,Holger Madssøn,Madssønner,Madsøen,Madsøn,Madzøen,Madzøn,Birch,Birchen,Bircken _Eric Madssøn,Eric Madssønner,Eric Madsøen,Eric Madsøn,Eric Madzøen,Eric Madzøn,Erich Madssøn,Erich Madssønner,Erich Madsøen,Erich Madsøn,Erich Madzøen,Erich Madzøn,Erik Madssøn,Erik Madssønner,Erik Madsøen,Erik Madsøn,Erik Madzøen,Erik Madzøn,Holger Birch,Holger Birchen,Holger Bircken_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30352 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13b<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13b rg20090515630480 Eiendom, eiendeler <HTML><b>&lt;side 13b&gt;</b></p> <p>her foruden amtschrifverens, Erich Madsøns, missive til fogden, at lade opbiude til forpactning Sæve saugstæd, udj Nummedals fogderj beliggende, dat. Trundh. d. 2 January 1700</HTML> <side 13b> her foruden amtschrifverens, Erich Madsøns, missive til fogden, at lade opbiude til forpactning Sæve saugstæd, udj Nummedals fogderj beliggende, dat. Trundh. d. 2 January 1700 ,Erich Madsøn, ,Nummedal,Sæve,Trundh, Eric,Erich,Erik Madssøn,Madssønner,Madsøen,Madsøn,Madzøen,Madzøn _Eric Madssøn,Eric Madssønner,Eric Madsøen,Eric Madsøn,Eric Madzøen,Eric Madzøn,Erich Madssøn,Erich Madssønner,Erich Madsøen,Erich Madsøn,Erich Madzøen,Erich Madzøn,Erik Madssøn,Erik Madssønner,Erik Madsøen,Erik Madsøn,Erik Madzøen,Erik Madzøn_ ,Sevig,Sæve,Sæve Kirche,Sævig,Sævik,Nummedal,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30354 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13b<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13b rg20090515630480 Byksel, skjøte <HTML>Haldal Olsøn lod publicere sin bøxelseddel udgifven af Commercieraad Schiøller, paa et half spand og 6 Mk. udj den gaard Søerhoj, daterit Trundh. d. 9 Septembr. aar 1697:</HTML> Haldal Olsøn lod publicere sin bøxelseddel udgifven af Commercieraad Schiøller, paa et half spand og 6 Mk. udj den gaard Søerhoj, daterit Trundh. d. 9 Septembr. aar 1697: ,Andreas Schiøller,Haldal Olsøn, ,Søerhoj,Trundh, Andreas,Haldal,Haldoer,Haldor,Haldvor,Halfver,Halfvor Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Haldal Olsen,Haldal Olssøn,Haldal Olssønner,Haldal Olsøn,Haldal Olsøns,Haldoer Olsen,Haldoer Olssøn,Haldoer Olssønner,Haldoer Olsøn,Haldoer Olsøns,Haldor Olsen,Haldor Olssøn,Haldor Olssønner,Haldor Olsøn,Haldor Olsøns,Haldvor Olsen,Haldvor Olssøn,Haldvor Olssønner,Haldvor Olsøn,Haldvor Olsøns,Halfver Olsen,Halfver Olssøn,Halfver Olssønner,Halfver Olsøn,Halfver Olsøns,Halfvor Olsen,Halfvor Olssøn,Halfvor Olssønner,Halfvor Olsøn,Halfvor Olsøns_ ,Breiviken,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30356 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13b<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13b rg20090515630480 Byksel, skjøte <HTML>Peder Halsøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, paa j øre og 20 Mk. udj den Kongens gaard Storum dat. Hougum d. 23 January 1700</HTML> Peder Halsøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, paa j øre og 20 Mk. udj den Kongens gaard Storum dat. Hougum d. 23 January 1700 ,Jacob Jespersøn,Peder Halsøn, ,Hougum,Storum, Jacob,Jakob,Jacos,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Haldsøn,Halsøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Pedeer Haldsøn,Pedeer Halsøn,Peder Haldsøn,Peder Halsøn,Pedr Haldsøn,Pedr Halsøn,Per Haldsøn,Per Halsøn,Peter Haldsøn,Peter Halsøn,Petter Haldsøn,Petter Halsøn,Pitter Haldsøn,Pitter Halsøn_ ,Bedsvaag,Beisvaag,Haugum,Hauken,Hougum,
TINAM30358 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13b<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13b rg20090515630480 Byksel, skjøte <HTML>Alexander Jacobsøn lod og publicere sin bøxelseddel, udgifven af Jacob Jespersøn, paa 2 ører udj den gaard Almus, daterit Ranum den 10 Octobr. aar 1699</HTML> Alexander Jacobsøn lod og publicere sin bøxelseddel, udgifven af Jacob Jespersøn, paa 2 ører udj den gaard Almus, daterit Ranum den 10 Octobr. aar 1699 ,Alexander Jacobsøn,Jacob Jespersøn, ,Almus,Ranum, Alexander,Allexander,Jacob,Jakob,Jacos Jacobsd.,Jacobsøn,Jakobsøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Alexander Jacobsd.,Alexander Jacobsøn,Alexander Jakobsøn,Allexander Jacobsd.,Allexander Jacobsøn,Allexander Jakobsøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Almus,Raneim,Ranum,
TINAM30360 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13b<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13b rg20090515630480 Slagsmål <HTML>Svend Melhus og Ole ibidm, vare nu atter citerede for slagsmaal udj druchenshab: hvorom tilfore udj Protocoll: findis indført.</p> <p>parterne nu her for rætten møtte med bekiendelse, at dennem var imellem kommen udj druchenschab en trætte, som imellem dem self indbyrdis siden var bilagt, hvilchet de for retten begierede at maatte indføris.</p> <p>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, samt tingsøgende almue interciderede for dem, at de for bøder at udgifve maatte forschaanis, som og schiede,</p> <p>hvorfore dennem foresigis, at de hereffter lefver tilsammen som schichelige og ærlige grander og naboer vel sømmer og anstaar, men schulle hereffter samme forlig iche blifve bestandig, da schal den som saadant bryder, straffis udj højeste maader effter sagens beschaffenhed.</HTML> Svend Melhus og Ole ibidm, vare nu atter citerede for slagsmaal udj druchenshab: hvorom tilfore udj Protocoll: findis indført. parterne nu her for rætten møtte med bekiendelse, at dennem var imellem kommen udj druchenschab en trætte, som imellem dem self indbyrdis siden var bilagt, hvilchet de for retten begierede at maatte indføris. Kongl. Mayts foged, samt tingsøgende almue interciderede for dem, at de for bøder at udgifve maatte forschaanis, som og schiede, hvorfore dennem foresigis, at de hereffter lefver tilsammen som schichelige og ærlige grander og naboer vel sømmer og anstaar, men schulle hereffter samme forlig iche blifve bestandig, da schal den som saadant bryder, straffis udj højeste maader effter sagens beschaffenhed. ,Ole Melhus,Svend Melhus, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola,Svend Meelhus,Meelhuus,Melhus,Melhuus,Meelhus,Meelhuus,Melhus,Melhuus _Ole Meelhus,Ole Meelhuus,Ole Melhus,Ole Melhuus,Olle Meelhus,Olle Meelhuus,Olle Melhus,Olle Melhuus,Ollef Meelhus,Ollef Meelhuus,Ollef Melhus,Ollef Melhuus,Ola Meelhus,Ola Meelhuus,Ola Melhus,Ola Melhuus,Svend Meelhus,Svend Meelhuus,Svend Melhus,Svend Melhuus_ ,(tom),
TINAM30362 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13b<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13b rg20090515630480 Lejermål <HTML>Ved lensmanden Keel Erichsøn, var Jacob Joensøn Hoje indstemt for lejermaals forseelse med Jngeborre Christensdatter,</p> <p>personene her for rætten møtte, men som qvindfolchet er svaglig endnu saa at hund iche til examen, som sig bør, kunde antagis,</p> <p>saa foreleggis dennem til nestholdende sageting at møde og dom lide</HTML> Ved lensmanden Keel Erichsøn, var Jacob Joensøn Hoje indstemt for lejermaals forseelse med Jngeborre Christensdatter, personene her for rætten møtte, men som qvindfolchet er svaglig endnu saa at hund iche til examen, som sig bør, kunde antagis, saa foreleggis dennem til nestholdende sageting at møde og dom lide ,Jacob Joensøn Hoje,Jngeborre Christensdatter,Keel Erichsøn, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Keel,Kjell Christensdatte,Christensdatter,Hoi,Hoj,Hoje,Høj,Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn _Ingeborre Christensdatte,Ingeborre Christensdatter,Jngebor Christensdatte,Jngebor Christensdatter,Jngebore Christensdatte,Jngebore Christensdatter,Jngeborr Christensdatte,Jngeborr Christensdatter,Jngeborre Christensdatte,Jngeborre Christensdatter,Jacob Hoi,Jacob Hoj,Jacob Hoje,Jacob Høj,Jakob Hoi,Jakob Hoj,Jakob Hoje,Jakob Høj,Jacos Hoi,Jacos Hoj,Jacos Hoje,Jacos Høj,Jacob Joenesøn,Jacob Joensßøn,Jacob Joenßøen,Jacob Joenßøn,Jacob Joensøn,Jacob Joen,Jakob Joenesøn,Jakob Joensßøn,Jakob Joenßøen,Jakob Joenßøn,Jakob Joensøn,Jakob Joen,Jacos Joenesøn,Jacos Joensßøn,Jacos Joenßøen,Jacos Joenßøn,Jacos Joensøn,Jacos Joen,Keel Erichßen,Keel Erichsøn,Keel Erlentzøn,Kjell Erichßen,Kjell Erichsøn,Kjell Erlentzøn_ ,(tom),
TINAM30364 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 13b<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 13b rg20090515630480 Diverse <HTML>Førstkommende Botolphi lauting at aflegge sin laurettiseed ere tilsagde effterfølgende, af Grung mandtal, Anders Tømmeraas, af Vies mandtal, Niels Valschraa, af Schielbreds mandtal, Christopher Schistad, af Højlands mandtal, Ole Almus, og Jacob Ofversmarchen, af Biørnis mandtal, Erich Schiørland, Hildrums mandtal, Peder Barlj, af Hammer Mandtal, Niels Hachlien. Og som diße danne mænd achter at søge Velædle hr. Laumand med en suppliqve, at de for reisen til Trundh. maatte blifve forschaanede og paa hiemtinget udj æed taged, da dersom de hans velædelheds tilladelse erlanger: kand det schee:</HTML> Førstkommende Botolphi lauting at aflegge sin laurettiseed ere tilsagde effterfølgende, af Grung mandtal, Anders Tømmeraas, af Vies mandtal, Niels Valschraa, af Schielbreds mandtal, Christopher Schistad, af Højlands mandtal, Ole Almus, og Jacob Ofversmarchen, af Biørnis mandtal, Erich Schiørland, Hildrums mandtal, Peder Barlj, af Hammer Mandtal, Niels Hachlien. Og som diße danne mænd achter at søge Velædle hr. Laumand med en suppliqve, at de for reisen til Trundh. maatte blifve forschaanede og paa hiemtinget udj æed taged, da dersom de hans velædelheds tilladelse erlanger: kand det schee: ,Anders Tømmeraas,Christopher Schistad,Erich Schiørland,Jacob Ofversmarchen,Niels Hachlien,Niels Valschraa,Ole Almus,Peder Barlj, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Thømeraas,Tømmeraas,Schistad,Sckiørland,Schiørland,Ofversmarchen,Ofvismarchen,Hach,Hachli,Hachlie,Hachlien,Hachlj,Valschraa,Almus,Almuus,Alnus,Barli,Barlien,Barlj _Anderes Thømeraas,Anderes Tømmeraas,Andras Thømeraas,Andras Tømmeraas,Andres Thømeraas,Andres Tømmeraas,Andreæ Thømeraas,Andreæ Tømmeraas,Anders Thømeraas,Anders Tømmeraas,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1767p,Eric Sckiørland,Eric Schiørland,Erich Sckiørland,Erich Schiørland,Erik Sckiørland,Erik Schiørland,Jacob Ofversmarchen,Jacob Ofvismarchen,Jakob Ofversmarchen,Jakob Ofvismarchen,Jacos Ofversmarchen,Jacos Ofvismarchen,Niels Hach,Niels Hachli,Niels Hachlie,Niels Hachlien,Niels Hachlj,Nils Hach,Nils Hachli,Nils Hachlie,Nils Hachlien,Nils Hachlj,Niels,Nils ge1941p,Ole Almus,Ole Almuus,Ole Alnus,Olle Almus,Olle Almuus,Olle Alnus,Ollef Almus,Ollef Almuus,Ollef Alnus,Ola Almus,Ola Almuus,Ola Alnus,Pedeer Barli,Pedeer Barlien,Pedeer Barlj,Peder Barli,Peder Barlien,Peder Barlj,Pedr Barli,Pedr Barlien,Pedr Barlj,Per Barli,Per Barlien,Per Barlj,Peter Barli,Peter Barlien,Peter Barlj,Petter Barli,Petter Barlien,Petter Barlj,Pitter Barli,Pitter Barlien,Pitter Barlj_ ,(tom),
TINAM30366 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 14a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 14a rg20090515630480 Ordinært <HTML><b>&lt;side 14a&gt;</b></p> <p>Anno 1700 d. 27 January er holden Restantz- og sage paa ordinarie tingstæd Aargaard, med almuen paa Nummedalseidet, udj ofverværelse af Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">sts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende laurættismænd, Niels Buvarp, Einer Biørgum, Toer Berre, Sevald Alte i stæden for Peder Morch, Jngebricht Bøgsæt, Thomas Brøers, Jngebricht Staføufnet, og Ole Elden, hvor da for rætten passerede saasom følger.</HTML> <side 14a> Anno 1700 d. 27 January er holden Restantz- og sage paa ordinarie tingstæd Aargaard, med almuen paa Nummedalseidet, udj ofverværelse af Kongl. Maysts foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende laurættismænd, Niels Buvarp, Einer Biørgum, Toer Berre, Sevald Alte i stæden for Peder Morch, Jngebricht Bøgsæt, Thomas Brøers, Jngebricht Staføufnet, og Ole Elden, hvor da for rætten passerede saasom følger. ,Einer Biørgum,Jacob Jespersøn,Jngebricht Bøgsæt,Jngebricht Staføufnet,Niels Buvarp,Ole Elden,Peder Morch, Sevald Alte,Thomas Brøers,Toer Berre, ,Aargaard,Nummedalseidet, Einar,Einer,Ejner,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Seval,Sevald,Sevall,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thomas,Thomes,Tomas Biørg,Biørgen,Biørgum,Bøgset,Bøgseth,Bøgsæt,Bøxseth,Stafaufnet,Stafoufnet,Staføfnet,Staføufnet,Staføune,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Buvarp,Elden,Morch,Morchen,Maarch,Maarchen,Alt,Alte,Alten,Altin,Berre,Brørrs,Brørs,Brøs,Brøers _Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Ingebricht Bøgset,Ingebricht Bøgseth,Ingebricht Bøgsæt,Ingebricht Bøxseth,Jngbrit Bøgset,Jngbrit Bøgseth,Jngbrit Bøgsæt,Jngbrit Bøxseth,Jngebrecht Bøgset,Jngebrecht Bøgseth,Jngebrecht Bøgsæt,Jngebrecht Bøxseth,Jngebrich Bøgset,Jngebrich Bøgseth,Jngebrich Bøgsæt,Jngebrich Bøxseth,Jngebricht Bøgset,Jngebricht Bøgseth,Jngebricht Bøgsæt,Jngebricht Bøxseth,Jngebrict Bøgset,Jngebrict Bøgseth,Jngebrict Bøgsæt,Jngebrict Bøxseth,Ingebricht Stafaufnet,Ingebricht Stafoufnet,Ingebricht Staføfnet,Ingebricht Staføufnet,Ingebricht Staføune,Jngbrit Stafaufnet,Jngbrit Stafoufnet,Jngbrit Staføfnet,Jngbrit Staføufnet,Jngbrit Staføune,Jngebrecht Stafaufnet,Jngebrecht Stafoufnet,Jngebrecht Staføfnet,Jngebrecht Staføufnet,Jngebrecht Staføune,Jngebrich Stafaufnet,Jngebrich Stafoufnet,Jngebrich Staføfnet,Jngebrich Staføufnet,Jngebrich Staføune,Jngebricht Stafaufnet,Jngebricht Stafoufnet,Jngebricht Staføfnet,Jngebricht Staføufnet,Jngebricht Staføune,Jngebrict Stafaufnet,Jngebrict Stafoufnet,Jngebrict Staføfnet,Jngebrict Staføufnet,Jngebrict Staføune,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels,Nils ge1122p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1184p,Pedeer Morch,Pedeer Morchen,Pedeer Maarch,Pedeer Maarchen,Peder Morch,Peder Morchen,Peder Maarch,Peder Maarchen,Pedr Morch,Pedr Morchen,Pedr Maarch,Pedr Maarchen,Per Morch,Per Morchen,Per Maarch,Per Maarchen,Peter Morch,Peter Morchen,Peter Maarch,Peter Maarchen,Petter Morch,Petter Morchen,Petter Maarch,Petter Maarchen,Pitter Morch,Pitter Morchen,Pitter Maarch,Pitter Maarchen,Seval Alt,Seval Alte,Seval Alten,Seval Altin,Sevald Alt,Sevald Alte,Sevald Alten,Sevald Altin,Sevall Alt,Sevall Alte,Sevall Alten,Sevall Altin,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge1063p,Thomas Brørrs,Thomas Brørs,Thomas Brøs,Thomas Brøers,Thomes Brørrs,Thomes Brørs,Thomes Brøs,Thomes Brøers,Tomas Brørrs,Tomas Brørs,Tomas Brøs,Tomas Brøers_ ,Aargaard,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,
TINAM30368 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 14a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 14a rg20090515630480 Utnevnelser <HTML>Sorenschrifveren lod publicere sin sig allernaadigst forunte bestalling, daterit Cronborg d. 16 Septembr. Anno 1698</HTML> Sorenschrifveren lod publicere sin sig allernaadigst forunte bestalling, daterit Cronborg d. 16 Septembr. Anno 1698 ,(tom) (tom), ,Cronborg, (tom) (tom) (tom)(tom) ,Cronborg,
TINAM30370 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 14a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 14a rg20090515630480 Forordninger <HTML>Herforuden blef publiceret, de, hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaadigst udgangne, forordninger og brefver, som paa forrige tingstæder ere publicerede og udj Protocollen indførte.</HTML> Herforuden blef publiceret, de, hans Kongl. Mayts allernaadigst udgangne, forordninger og brefver, som paa forrige tingstæder ere publicerede og udj Protocollen indførte. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30372 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 14a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 14a rg20090515630480 Tingsvitner <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde tingsøgende almuen, om det iche er dem vitterligt, at effterfølgende gaarder paa Nummedalseidet beliggende, hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> tilhørende, nest afvichte aar 1699 har været ødeliggende, nemlig:</p> <p>Sørsitter 2 spand 1 øre. Grøtmo 4 ører, Bøgset et half spand, Øfnet 1 spand j Øre og 4Mk. lauf.</p> <p>hvortil de samtligen svarede at det var dennem nochsom vitterligt at oben<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> gaarder har været ødeliggende,</p> <p>her paa var fogden tingsvidne begierende.</HTML> Kongl. Mayts foged tilspurde tingsøgende almuen, om det iche er dem vitterligt, at effterfølgende gaarder paa Nummedalseidet beliggende, hans Mayst tilhørende, nest afvichte aar 1699 har været ødeliggende, nemlig: Sørsitter 2 spand 1 øre. Grøtmo 4 ører, Bøgset et half spand, Øfnet 1 spand j Øre og 4Mk. lauf. hvortil de samtligen svarede at det var dennem nochsom vitterligt at obente gaarder har været ødeliggende, her paa var fogden tingsvidne begierende. ,Jacob Jespersøn, ,Bøgset,Grøtmo,Sørsitter,Øfnet, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,S.zither,Sellotten,Søerzitter,Sørsitter,Sørzither,Zørsitter,Grøthmo,Grøtmo,Grøtmoe,Bøgset,Bøxsæt,Aufne,Aufnet,Aufvne,Aunet,Oufnet,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øvne,
TINAM30374 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 14a<br>22.1.1700 1,700.00 22.1.1700 14a rg20090515630480 Diverse <HTML>Hemming Tinglim er tilsagt førstkommende Botolphi lauting at aflegge sin laurettiseed, og besidder Rætten i stæden for Peder Maarch: de effterfølgende optegnede, hafver aflagt deris lau:rettis eed, nemlig: Johannes Vengstad, Steen Li, Hans Kaldal, Hemming Kalnes, Torber Hannemo, Christopher Røsæt, og Ole Brøs, og derfore for reisen til Botolphi lauting effter lofven blifver forschaanede eden at aflegge</HTML> Hemming Tinglim er tilsagt førstkommende Botolphi lauting at aflegge sin laurettiseed, og besidder Rætten i stæden for Peder Maarch: de effterfølgende optegnede, hafver aflagt deris lau:rettis eed, nemlig: Johannes Vengstad, Steen Li, Hans Kaldal, Hemming Kalnes, Torber Hannemo, Christopher Røsæt, og Ole Brøs, og derfore for reisen til Botolphi lauting effter lofven blifver forschaanede eden at aflegge ,Christopher Røsæt,Hans Kaldal,Hemming Kalnes,Hemming Tinglim,Johannes Vengstad,Ole Brøs,Peder Maarch,Steen Li,Torber Hannemo, ,(tom), Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Hands,Hans,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Johannes,Johannis,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torben,Torber,Torger,Steen Rødset,Rødseth,Røedseth,Røsæt,Kaldal,Kalnes,Kaldal,Kalnes,Tinglim,Tinglum,Vengstad,Venstad,Brørrs,Brørs,Brøs,Brøers,Morch,Morchen,Maarch,Maarchen,Hannemo,Hannemoe,Li,Lie,Lied,Lj _Chistopher Rødset,Chistopher Rødseth,Chistopher Røedseth,Chistopher Røsæt,Chrisctopher Rødset,Chrisctopher Rødseth,Chrisctopher Røedseth,Chrisctopher Røsæt,Christopcher Rødset,Christopcher Rødseth,Christopcher Røedseth,Christopcher Røsæt,Christophen Rødset,Christophen Rødseth,Christophen Røedseth,Christophen Røsæt,Christopher Rødset,Christopher Rødseth,Christopher Røedseth,Christopher Røsæt,Hands Kaldal,Hands Kalnes,Hans Kaldal,Hans Kalnes,Hemmig Kaldal,Hemmig Kalnes,Hemming Kaldal,Hemming Kalnes,Hemning Kaldal,Hemning Kalnes,Henning Kaldal,Henning Kalnes,Hemmig Tinglim,Hemmig Tinglum,Hemming Tinglim,Hemming Tinglum,Hemning Tinglim,Hemning Tinglum,Henning Tinglim,Henning Tinglum,Johannes Vengstad,Johannes Venstad,Johannis Vengstad,Johannis Venstad,Ole Brørrs,Ole Brørs,Ole Brøs,Ole Brøers,Olle Brørrs,Olle Brørs,Olle Brøs,Olle Brøers,Ollef Brørrs,Ollef Brørs,Ollef Brøs,Ollef Brøers,Ola Brørrs,Ola Brørs,Ola Brøs,Ola Brøers,Pedeer Morch,Pedeer Morchen,Pedeer Maarch,Pedeer Maarchen,Peder Morch,Peder Morchen,Peder Maarch,Peder Maarchen,Pedr Morch,Pedr Morchen,Pedr Maarch,Pedr Maarchen,Per Morch,Per Morchen,Per Maarch,Per Maarchen,Peter Morch,Peter Morchen,Peter Maarch,Peter Maarchen,Petter Morch,Petter Morchen,Petter Maarch,Petter Maarchen,Pitter Morch,Pitter Morchen,Pitter Maarch,Pitter Maarchen,Torben Hannemo,Torben Hannemoe,Torber Hannemo,Torber Hannemoe,Torger Hannemo,Torger Hannemoe,Steen Li,Steen Lie,Steen Lied,Steen Lj_ ,(tom),
TINAM30376 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 14a<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 14a rg20090515630480 Ordinært <HTML>Anno 1700 d. 26 Juny er sommersageting holden paa ordinarie Tingstæd Edshov, med Nærøe Præstegields almue, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurettismænd scil: Joen Olsøn Schej, Jfver Qvernen, Niels Johansøn Qvernen, Lauris Sætnøen, Hans Vangfiord, Niels Hundhammer, Anarias Varøen og Johannes Saur, hvor da for rætten passerede som følger.</HTML> Anno 1700 d. 26 Juny er sommersageting holden paa ordinarie Tingstæd Edshov, med Nærøe Præstegields almue, ofverværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurettismænd scil: Joen Olsøn Schej, Jfver Qvernen, Niels Johansøn Qvernen, Lauris Sætnøen, Hans Vangfiord, Niels Hundhammer, Anarias Varøen og Johannes Saur, hvor da for rætten passerede som følger. ,Anarias Varøen,Hans Vangfiord,Jacob Jespersøn,Jfver Qvernen,Joen Olsøn Schej,Johannes Saur,Lauris Sætnøen,Niels Hundhammer,Niels Johansøn Qvernen, ,Edshov,Nærøe, Anarias,Hands,Hans,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Niels,Nils,Niels,Nils,Niels,Nils Varøen,Vangfiord,Vangsfiord,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Saun,Saur,Saur.,Sour,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Schei,Schej,Setnen,Setnøen,Sætnøen,Satnøeb,Satnøen,Hundhamer,Hundhammer,Hundhammeren,Johanßøn,Johansøn,Qveinnen,Qvennen,Qvernen _Anarias Varøen,Hands Vangfiord,Hands Vangsfiord,Hans Vangfiord,Hans Vangsfiord,Ifver Qveinnen,Ifver Qvennen,Ifver Qvernen,Jfeer Qveinnen,Jfeer Qvennen,Jfeer Qvernen,Jfuer Qveinnen,Jfuer Qvennen,Jfuer Qvernen,Jfver Qveinnen,Jfver Qvennen,Jfver Qvernen,Jver Qveinnen,Jver Qvennen,Jver Qvernen,Jfer Qveinnen,Jfer Qvennen,Jfer Qvernen,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johannes Saun,Johannes Saur,Johannes Saur.,Johannes Sour,Johannis Saun,Johannis Saur,Johannis Saur.,Johannis Sour,Johen Olsen,Johen Olssøn,Johen Olssønner,Johen Olsøn,Johen Olsøns,John Olsen,John Olssøn,John Olssønner,John Olsøn,John Olsøns,Jon Olsen,Jon Olssøn,Jon Olssønner,Jon Olsøn,Jon Olsøns,Jonen Olsen,Jonen Olssøn,Jonen Olssønner,Jonen Olsøn,Jonen Olsøns,Joen Olsen,Joen Olssøn,Joen Olssønner,Joen Olsøn,Joen Olsøns,Jonn Olsen,Jonn Olssøn,Jonn Olssønner,Jonn Olsøn,Jonn Olsøns,Johen Schei,Johen Schej,John Schei,John Schej,Jon Schei,Jon Schej,Jonen Schei,Jonen Schej,Joen Schei,Joen Schej,Jonn Schei,Jonn Schej,Laris Setnen,Laris Setnøen,Laris Sætnøen,Laris Satnøeb,Laris Satnøen,Lars Setnen,Lars Setnøen,Lars Sætnøen,Lars Satnøeb,Lars Satnøen,Laruitz Setnen,Laruitz Setnøen,Laruitz Sætnøen,Laruitz Satnøeb,Laruitz Satnøen,Lauris Setnen,Lauris Setnøen,Lauris Sætnøen,Lauris Satnøeb,Lauris Satnøen,Laurits Setnen,Laurits Setnøen,Laurits Sætnøen,Laurits Satnøeb,Laurits Satnøen,Lauriz Setnen,Lauriz Setnøen,Lauriz Sætnøen,Lauriz Satnøeb,Lauriz Satnøen,Lofrentz Setnen,Lofrentz Setnøen,Lofrentz Sætnøen,Lofrentz Satnøeb,Lofrentz Satnøen,Loren Setnen,Loren Setnøen,Loren Sætnøen,Loren Satnøeb,Loren Satnøen,Lorentz Setnen,Lorentz Setnøen,Lorentz Sætnøen,Lorentz Satnøeb,Lorentz Satnøen,Loufrens Setnen,Loufrens Setnøen,Loufrens Sætnøen,Loufrens Satnøeb,Loufrens Satnøen,Lourens Setnen,Lourens Setnøen,Lourens Sætnøen,Lourens Satnøeb,Lourens Satnøen,Lourntz Setnen,Lourntz Setnøen,Lourntz Sætnøen,Lourntz Satnøeb,Lourntz Satnøen,Lovrens Setnen,Lovrens Setnøen,Lovrens Sætnøen,Lovrens Satnøeb,Lovrens Satnøen,Niels Hundhamer,Niels Hundhammer,Niels Hundhammeren,Nils Hundhamer,Nils Hundhammer,Nils Hundhammeren,Niels Johanßøn,Niels Johansøn,Nils Johanßøn,Nils Johansøn,Niels Qveinnen,Niels Qvennen,Niels Qvernen,Nils Qveinnen,Nils Qvennen,Nils Qvernen_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30378 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 14a,14b,15<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 14a,14b,15 rg20090515630480 Forordninger <HTML>Fogden lod publisere Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. udgangen schattebreffer dette nærværende aar 1700 af effterfølgende indhold:</p> <p>Vi Friderich Den Fierde af Guds Naade Konge til Danmarch og Norge de Venders etc. Giør alle vitterligt, at som vi ved voris Kongl. Regierings tiltrædelße, intet heller hafde ønschet, end at vi i nogen maade Kunde hafve lættet vore Kiære og tro undersaattere i vort Kongerige Norge deris byrde og schatter, men som diße vanschelige tiders beschaf-</p> <p><b>&lt;side 14b&gt;</b></p> <p>fenhed, udj saadan voris alternaadigste intention iche har villet bevilge:</p> <p>Saa hafver vi uforbigiengeligen varet foraarsaget her udj Rigetis foruden Consumptionen i Kiøbstæderne, samt Familie- og folcheschatten paa landet, og den odinarie Tiære- og trælasttiende /: fremdelis at paabiude, saasom vi allernaadigst paabiude og befale at leilendings, Odels, Proviant, Raastieniste, Soldater, Kiolepenger og deslige sedvanlige schatter , hvem Capitulernis, Præsteschabes schatter ligesom de udj nest forleden aar 1699 hafver været paabiudne, ogsaa for indværende aar 1700 at schal udredis og betalis, dog at tienistecarle- og drengschatten endnu indtil videre voris allernaadigste anordning upaafordret blifver, saa og at Hiørums Annex udj Vangs Præstegield under fillefields Valders fogderj, fremdelis som hidindtil, nyder forschaandsel for de ordinarie schatter til en 3<sup><span style="text-decoration: underline;">ie</span></sup> deel:</p> <p>Thi er hermed denne voris allernaad. vilie og anordning, at alle og ehver vore kiære, og tro undersaattere som bygge og bo i vort Rige Norge, schulle være tiltenchte samme schatter, ligesom effter hver stæds leilighed og lighed i forordningen af d. 6 Marty 1694 er taxerede og satte i indværende aar 1700 præcise og uden Restantz til de derudj bestemte terminer, og det :/ ligesom samme forordning her udj ord fra ord maatte være igientagen og indført er /: richtig og ufeilbarligen at betale, og sckulle voris betienter og fogder, som samme Contributioner ere anfortrode at opberge, hermed avorligen være befalede, pengerne iche allene til de udj forschref ne forordning satte terminer med minste restantzer mueligt er at indsamle, saa at assignationerne som Militien derpaa gifvet vorder, uden ophold promte kand blifve betalt, men de sckulle og være tilholdne at dersom :/ mod al forhaabning /: schulle tildrage sig at i betalingen nogen modvillig effterladelße eller forsømmelße maatte formerchis, som kunde foraarsage hinder og ophold i voris tieniste og militiens af betaling effter at sckattetinget er holdet, og der intet videre end som betalt er der gang er at formode, strax de reise fra tinget for hver tinglauf at forfatte at Richtigt Restantzregister ofver det som for dem forløben tid og termin enda ubetalt er blefven, hvilchet af amtmanden, som da paa Tinget bør være tilstæde, eller i hans absens, hands dertil beschichede fuldmæchtig, hver gang schal confereris og paaschrifvis richtig at være.</p> <p>naar det er scheed, maa det fogden være tillat at gifve dem som assignation pa hannem hafver, samme restantz i betaling, for saavit den strecher, hvilche de da effter forordningen, om execution, paa lenfeldeligste maade maa inddrifve, uden hvilchen Richtighed ingen execution maa udstædis.</p> <p>Og schulle voris stiftbefalingsmænd og amtmænd være forplichtede til at stande os til rætte om de, imod forhaabning, schulle dissimulere der udj, at nogen particuliere fodringer, eller andet som iche directe af voris schatter og rettig heder deriverer i saadanne restantzregistere schulle underløbe, som vi udj alle maader under vor Kongl. naade vil hafve forbiudet iche at maa schee, og paa det fogderne og Rettens betiente disbedre maa befordris og afstædkomme, hafver vi allernnaadigst bevilget</p> <p><b>&lt;side 15a&gt;</b></p> <p>at de enhver i sit fogderi til de 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> almindelige sckatteting af almuen herefter schal schydsis og føris, og dertil nyder 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> hæster tillands og en baad med 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> Roer Carle til vands hvorfore hver person som sckydser til lands eller vands, maa nyde for hver miil 4 Sk. dansche, som dennem af fogden schal betalis, og naar det af Amtm. er attesteret, dennem udj deris reggenschab foruden videre ordre, til udgift maa passere, Hvor imod dennem alvorlig schal være forbiudet, ingen videre fri sckyds end til samme 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> almindelig ting det være sig af villighed eller tvang, kort eller lang vej, under hvad prætext det være kand, under deris bestillings fortabelse og voris general Fiscals tiltale enten at begiære eller tage:</p> <p>Bydende og befalende hermed voris geheimmeraad- og Vicestatholder i Norge, item grefver, friherrer stiftbefalingsmænd, superintendenter, amtmænd, stiftamtsckrifvere, Toldere, fogder og alle andre vedkommende, som dette voris Allernaadigste schattebref, under voris Cammerzeiel tilschichet vorder, at de iche allene derofver tilbørlig holde og nøje tilse, at voris Kiere og tro undersaattere og almuen ingen uret i schatternis bereigning eller deris oppebørsel scheer, men og at de dem paa tingene lydelig lade læße og forkynde og ellers dem self, saavit hver deraf vedkommer, dereffter allerunderdanigst rette og forholde.</p> <p>gifvet paa voris Slaat i vor Kongl. Residentz stad Kiøbenhafn d. 4 Marty Anno 1700 under vor Kongl. haand og zignet</p> <p>Friderich 4: R</p> <p>Richtig Copie testerer Peder Resen:</HTML> Fogden lod publisere Hans Kongl. Mayts Allernaad. udgangen schattebreffer dette nærværende aar 1700 af effterfølgende indhold: Vi Friderich Den Fierde af Guds Naade Konge til Danmarch og Norge de Venders etc. Giør alle vitterligt, at som vi ved voris Kongl. Regierings tiltrædelße, intet heller hafde ønschet, end at vi i nogen maade Kunde hafve lættet vore Kiære og tro undersaattere i vort Kongerige Norge deris byrde og schatter, men som diße vanschelige tiders beschaf- <side 14b> fenhed, udj saadan voris alternaadigste intention iche har villet bevilge: Saa hafver vi uforbigiengeligen varet foraarsaget her udj Rigetis foruden Consumptionen i Kiøbstæderne, samt Familie- og folcheschatten paa landet, og den odinarie Tiære- og trælasttiende /: fremdelis at paabiude, saasom vi allernaadigst paabiude og befale at leilendings, Odels, Proviant, Raastieniste, Soldater, Kiolepenger og deslige sedvanlige schatter , hvem Capitulernis, Præsteschabes schatter ligesom de udj nest forleden aar 1699 hafver været paabiudne, ogsaa for indværende aar 1700 at schal udredis og betalis, dog at tienistecarle- og drengschatten endnu indtil videre voris allernaadigste anordning upaafordret blifver, saa og at Hiørums Annex udj Vangs Præstegield under fillefields Valders fogderj, fremdelis som hidindtil, nyder forschaandsel for de ordinarie schatter til en 3ie deel: Thi er hermed denne voris allernaad. vilie og anordning, at alle og ehver vore kiære, og tro undersaattere som bygge og bo i vort Rige Norge, schulle være tiltenchte samme schatter, ligesom effter hver stæds leilighed og lighed i forordningen af d. 6 Marty 1694 er taxerede og satte i indværende aar 1700 præcise og uden Restantz til de derudj bestemte terminer, og det :/ ligesom samme forordning her udj ord fra ord maatte være igientagen og indført er /: richtig og ufeilbarligen at betale, og sckulle voris betienter og fogder, som samme Contributioner ere anfortrode at opberge, hermed avorligen være befalede, pengerne iche allene til de udj forschref ne forordning satte terminer med minste restantzer mueligt er at indsamle, saa at assignationerne som Militien derpaa gifvet vorder, uden ophold promte kand blifve betalt, men de sckulle og være tilholdne at dersom :/ mod al forhaabning /: schulle tildrage sig at i betalingen nogen modvillig effterladelße eller forsømmelße maatte formerchis, som kunde foraarsage hinder og ophold i voris tieniste og militiens af betaling effter at sckattetinget er holdet, og der intet videre end som betalt er der gang er at formode, strax de reise fra tinget for hver tinglauf at forfatte at Richtigt Restantzregister ofver det som for dem forløben tid og termin enda ubetalt er blefven, hvilchet af amtmanden, som da paa Tinget bør være tilstæde, eller i hans absens, hands dertil beschichede fuldmæchtig, hver gang schal confereris og paaschrifvis richtig at være. naar det er scheed, maa det fogden være tillat at gifve dem som assignation pa hannem hafver, samme restantz i betaling, for saavit den strecher, hvilche de da effter forordningen, om execution, paa lenfeldeligste maade maa inddrifve, uden hvilchen Richtighed ingen execution maa udstædis. Og schulle voris stiftbefalingsmænd og amtmænd være forplichtede til at stande os til rætte om de, imod forhaabning, schulle dissimulere der udj, at nogen particuliere fodringer, eller andet som iche directe af voris schatter og rettig heder deriverer i saadanne restantzregistere schulle underløbe, som vi udj alle maader under vor Kongl. naade vil hafve forbiudet iche at maa schee, og paa det fogderne og Rettens betiente disbedre maa befordris og afstædkomme, hafver vi allernnaadigst bevilget <side 15a> at de enhver i sit fogderi til de 3de almindelige sckatteting af almuen herefter schal schydsis og føris, og dertil nyder 4re hæster tillands og en baad med 4re Roer Carle til vands hvorfore hver person som sckydser til lands eller vands, maa nyde for hver miil 4 Sk. dansche, som dennem af fogden schal betalis, og naar det af Amtm. er attesteret, dennem udj deris reggenschab foruden videre ordre, til udgift maa passere, Hvor imod dennem alvorlig schal være forbiudet, ingen videre fri sckyds end til samme 3de almindelig ting det være sig af villighed eller tvang, kort eller lang vej, under hvad prætext det være kand, under deris bestillings fortabelse og voris general Fiscals tiltale enten at begiære eller tage: Bydende og befalende hermed voris geheimmeraad- og Vicestatholder i Norge, item grefver, friherrer stiftbefalingsmænd, superintendenter, amtmænd, stiftamtsckrifvere, Toldere, fogder og alle andre vedkommende, som dette voris Allernaadigste schattebref, under voris Cammerzeiel tilschichet vorder, at de iche allene derofver tilbørlig holde og nøje tilse, at voris Kiere og tro undersaattere og almuen ingen uret i schatternis bereigning eller deris oppebørsel scheer, men og at de dem paa tingene lydelig lade læße og forkynde og ellers dem self, saavit hver deraf vedkommer, dereffter allerunderdanigst rette og forholde. gifvet paa voris Slaat i vor Kongl. Residentz stad Kiøbenhafn d. 4 Marty Anno 1700 under vor Kongl. haand og zignet Friderich 4: R Richtig Copie testerer Peder Resen: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30380 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15a<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15a rg20090515630481 Forordninger <HTML>J ligemade lod fogden publicere Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernad: udgangen forordning paa hvad maade Rostienisten i Norge for det aar 1700 sckal udredis og betalis: Københafn d. 12 May 1700</HTML> J ligemade lod fogden publicere Hans Kongl. Mayts Allernad: udgangen forordning paa hvad maade Rostienisten i Norge for det aar 1700 sckal udredis og betalis: Københafn d. 12 May 1700 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30382 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15a<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15a rg20090515630481 Forordninger <HTML>Herforuden Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. befaling om endeel Søefolch at værfve: daterit Kiøbenhafn d. 20 January 1700.</HTML> Herforuden Hans Kongl. Mayts Allernaad. befaling om endeel Søefolch at værfve: daterit Kiøbenhafn d. 20 January 1700. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30384 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15a<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15a rg20090515630481 Forordninger <HTML>Endnu lod fogden publicere en befaling til ham fra general Veje mester, angaaende broernis reparation her udj Nummedalen, og dersom almuen dem iche vil lade færdig giøre, da beordris lensmændene, enhver udj sit gebeth, at tage mænder saa mange som behøfvis til at giøre dem forsvarligen færdige; deris betaling derfore schal udsøgis udj de modvilligis bois midler, dersom de iche godvilligen betaler, dat. Trundh. d. 10 April 1700</HTML> Endnu lod fogden publicere en befaling til ham fra general Veje mester, angaaende broernis reparation her udj Nummedalen, og dersom almuen dem iche vil lade færdig giøre, da beordris lensmændene, enhver udj sit gebeth, at tage mænder saa mange som behøfvis til at giøre dem forsvarligen færdige; deris betaling derfore schal udsøgis udj de modvilligis bois midler, dersom de iche godvilligen betaler, dat. Trundh. d. 10 April 1700 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30386 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15a<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15a rg20090515630481 Byksel, skjøte <HTML>Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Lauritz Pedersøn Holt, lod publicere sit schiøde udgifvet af Jens Monsøn paa Sl. Jens Olsøns arfvingers veigne, paa effterfølgende jordegods: Lund 1 spd og 1 øre 12 Mk. Bergum 2 ører: Dateret Sandnes d. 12 Augustj 1698.</HTML> Monsr Lauritz Pedersøn Holt, lod publicere sit schiøde udgifvet af Jens Monsøn paa Sl. Jens Olsøns arfvingers veigne, paa effterfølgende jordegods: Lund 1 spd og 1 øre 12 Mk. Bergum 2 ører: Dateret Sandnes d. 12 Augustj 1698. ,Jens Monsøn,Jens Olsøn,Lauritz Pedersøn Holt, ,Bergum,Lund,Sandnes, Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Lauritz,Lauritz Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Holst,Holt,Holte,Holten,Haalten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Jans Mognssøn,Jans Mognsøn,Jans Monsøn,Jans Monsøns,Jans Maansøen,Jens Mognssøn,Jens Mognsøn,Jens Monsøn,Jens Monsøns,Jens Maansøen,Jan Mognssøn,Jan Mognsøn,Jan Monsøn,Jan Monsøns,Jan Maansøen,Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns,Lauritz Holst,Lauritz Holt,Lauritz Holte,Lauritz Holten,Lauritz Haalten,Lauritz Peders,Lauritz Peders.,Lauritz Pedersen,Lauritz Pederß,Lauritz Pederßøn,Lauritz Pederssønner,Lauritz Pedersø,Lauritz Pedersøn,Lauritz Pedersøn.,Lauritz Pedersøns,Lauritz Persen,Lauritz Perßøn,Lauritz Persø,Lauritz Persøn,Lauritz Pettersen,Lauritz Pedersens,Lauritz Pederss,Lauritz Pederssøn,Lauritz Pedersønn_ ,Lund,Bergem,Bergum,Sandnes,Sandnæs,
TINAM30388 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 15b&gt;</b></p> <p>H<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Johan Pedersøn lod publicere sit sckiøde, udgifvet af Commercieraad Andreas Schiøller, paa Aachvigen og Lødøen, samme sckiøde er daterit Trundhiem d. 2 May Anno 1700</HTML> <side 15b> Hr Johan Pedersøn lod publicere sit sckiøde, udgifvet af Commercieraad Andreas Schiøller, paa Aachvigen og Lødøen, samme sckiøde er daterit Trundhiem d. 2 May Anno 1700 ,Andreas Schiøller,Johan Pedersøn, ,Aachvigen,Lødøen,Trundhiem, Andreas,Johan,Johanns Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn_ ,Aachvigen,Aagvigen,Aakvik,Lødøen,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30390 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Lensmand Jacob Rusck lod læsee sin bøxelseddel, udgifven af Pros Lauritzen paa 2 ørers og 6 Mk leie udj den gaard Nachling, beliggende i Løfnes fierding, dat. Glasøen d. 6 Febr. Anno 1700</HTML> Lensmand Jacob Rusck lod læsee sin bøxelseddel, udgifven af Pros Lauritzen paa 2 ørers og 6 Mk leie udj den gaard Nachling, beliggende i Løfnes fierding, dat. Glasøen d. 6 Febr. Anno 1700 ,Jacob Rusck,Pros Lauritzen, ,Glasøen,Nachling, Jacob,Jakob,Jacos,Pros Rusch,Rusck,Rush,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Nachling,Nakling,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30392 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>H<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Christen Hansøn lod læse en bøxelseddel, Siur Rasmusøn gifven, på 1/2 spand udj Vigestad: dat. Fielvigen d. 20 May 1700</HTML> Hr Christen Hansøn lod læse en bøxelseddel, Siur Rasmusøn gifven, på 1/2 spand udj Vigestad: dat. Fielvigen d. 20 May 1700 ,Christen Hansøn,Siur Rasmusøn, ,Fielvigen,Vigestad, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Siur Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Rasmußøn,Rasmusøn _Chisten Hansen,Chisten Hanßøn,Chisten Hansø,Chisten Hansøn,Chisten Haansøn,Chisten Hanssøn,Chrishian Hansen,Chrishian Hanßøn,Chrishian Hansø,Chrishian Hansøn,Chrishian Haansøn,Chrishian Hanssøn,Chrisian Hansen,Chrisian Hanßøn,Chrisian Hansø,Chrisian Hansøn,Chrisian Haansøn,Chrisian Hanssøn,Christen Hansen,Christen Hanßøn,Christen Hansø,Christen Hansøn,Christen Haansøn,Christen Hanssøn,Christian Hansen,Christian Hanßøn,Christian Hansø,Christian Hansøn,Christian Haansøn,Christian Hanssøn,Cristen Hansen,Cristen Hanßøn,Cristen Hansø,Cristen Hansøn,Cristen Haansøn,Cristen Hanssøn,Cristian Hansen,Cristian Hanßøn,Cristian Hansø,Cristian Hansøn,Cristian Haansøn,Cristian Hanssøn,Kisten Hansen,Kisten Hanßøn,Kisten Hansø,Kisten Hansøn,Kisten Haansøn,Kisten Hanssøn,Siur Rasmußøn,Siur Rasmusøn_ ,Vigestad,Vikestad,Fielvigen,
TINAM30394 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Jfver Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Carsten Hansøn Hagerup paa 8 Mk lauf udj Morvigen, dat. Bachen d. 23 Aprilis 1699:</HTML> Jfver Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Carsten Hansøn Hagerup paa 8 Mk lauf udj Morvigen, dat. Bachen d. 23 Aprilis 1699: ,Carsten Hansøn Hagerup,Jfver Olsøn, ,Bachen,Morvigen, Carsten,Karsten,Carsten,Karsten,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer Hagerup,Hagerøp,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Carsten Hagerup,Carsten Hagerøp,Karsten Hagerup,Karsten Hagerøp,Carsten Hansen,Carsten Hanßøn,Carsten Hansø,Carsten Hansøn,Carsten Haansøn,Carsten Hanssøn,Karsten Hansen,Karsten Hanßøn,Karsten Hansø,Karsten Hansøn,Karsten Haansøn,Karsten Hanssøn,Ifver Olsen,Ifver Olssøn,Ifver Olssønner,Ifver Olsøn,Ifver Olsøns,Jfeer Olsen,Jfeer Olssøn,Jfeer Olssønner,Jfeer Olsøn,Jfeer Olsøns,Jfuer Olsen,Jfuer Olssøn,Jfuer Olssønner,Jfuer Olsøn,Jfuer Olsøns,Jfver Olsen,Jfver Olssøn,Jfver Olssønner,Jfver Olsøn,Jfver Olsøns,Jver Olsen,Jver Olssøn,Jver Olssønner,Jver Olsøn,Jver Olsøns,Jfer Olsen,Jfer Olssøn,Jfer Olssønner,Jfer Olsøn,Jfer Olsøns_ ,Morvigen,Morvik,Bachen,Bakken østre,
TINAM30396 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Peder Pedersøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Pros Lauritzøn paa j øre og 8 Mk lauf udj Mulstad, dat. Glasøen d. 3 Octobr. 1699:</HTML> Peder Pedersøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Pros Lauritzøn paa j øre og 8 Mk lauf udj Mulstad, dat. Glasøen d. 3 Octobr. 1699: ,Peder Pedersøn,Pros Lauritzøn, ,Glasøen,Mulstad, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pros Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Pedeer Peders,Pedeer Peders.,Pedeer Pedersen,Pedeer Pederß,Pedeer Pederßøn,Pedeer Pederssønner,Pedeer Pedersø,Pedeer Pedersøn,Pedeer Pedersøn.,Pedeer Pedersøns,Pedeer Persen,Pedeer Perßøn,Pedeer Persø,Pedeer Persøn,Pedeer Pettersen,Pedeer Pedersens,Pedeer Pederss,Pedeer Pederssøn,Pedeer Pedersønn,Peder Peders,Peder Peders.,Peder Pedersen,Peder Pederß,Peder Pederßøn,Peder Pederssønner,Peder Pedersø,Peder Pedersøn,Peder Pedersøn.,Peder Pedersøns,Peder Persen,Peder Perßøn,Peder Persø,Peder Persøn,Peder Pettersen,Peder Pedersens,Peder Pederss,Peder Pederssøn,Peder Pedersønn,Pedr Peders,Pedr Peders.,Pedr Pedersen,Pedr Pederß,Pedr Pederßøn,Pedr Pederssønner,Pedr Pedersø,Pedr Pedersøn,Pedr Pedersøn.,Pedr Pedersøns,Pedr Persen,Pedr Perßøn,Pedr Persø,Pedr Persøn,Pedr Pettersen,Pedr Pedersens,Pedr Pederss,Pedr Pederssøn,Pedr Pedersønn,Per Peders,Per Peders.,Per Pedersen,Per Pederß,Per Pederßøn,Per Pederssønner,Per Pedersø,Per Pedersøn,Per Pedersøn.,Per Pedersøns,Per Persen,Per Perßøn,Per Persø,Per Persøn,Per Pettersen,Per Pedersens,Per Pederss,Per Pederssøn,Per Pedersønn,Peter Peders,Peter Peders.,Peter Pedersen,Peter Pederß,Peter Pederßøn,Peter Pederssønner,Peter Pedersø,Peter Pedersøn,Peter Pedersøn.,Peter Pedersøns,Peter Persen,Peter Perßøn,Peter Persø,Peter Persøn,Peter Pettersen,Peter Pedersens,Peter Pederss,Peter Pederssøn,Peter Pedersønn,Petter Peders,Petter Peders.,Petter Pedersen,Petter Pederß,Petter Pederßøn,Petter Pederssønner,Petter Pedersø,Petter Pedersøn,Petter Pedersøn.,Petter Pedersøns,Petter Persen,Petter Perßøn,Petter Persø,Petter Persøn,Petter Pettersen,Petter Pedersens,Petter Pederss,Petter Pederssøn,Petter Pedersønn,Pitter Peders,Pitter Peders.,Pitter Pedersen,Pitter Pederß,Pitter Pederßøn,Pitter Pederssønner,Pitter Pedersø,Pitter Pedersøn,Pitter Pedersøn.,Pitter Pedersøns,Pitter Persen,Pitter Perßøn,Pitter Persø,Pitter Persøn,Pitter Pettersen,Pitter Pedersens,Pitter Pederss,Pitter Pederssøn,Pitter Pedersønn,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Mulstad,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30398 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Ekteskapssaker <HTML>Lensmand Guldbiørn Aachvichen, hafde ladet stefne saavel nu som neste holdende sageting Joen Biørnerøen, som effter sigelße, schal hafve sin æchte kone udj Kiøbenhafn, og nu her udj Nummedalen har begifvet sig udj æchteschab med en anden,</p> <p>bemelte Joen nechtede sig at være æchte gifft udj Kiøbenhafn, men for 6 aars tid siden at hafve trolofvet sig med et qvindfolch, nafnlig: Elizabeth Jfversdatter som der schal være død, hvilchet endeel baasfolch, som nyligen hertil stædet er ankommen med hannem attesterede,</p> <p>ellers tilspurde Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> tingsøgende almue om hand lif og lefnes forhold, medend hand her har vaaren udj 4 aar,</p> <p>og svarede alle, at hand imidlertid hafde sig schichet og forholdet som en anden fattig ærlig mand. Og som her paa staden behøfvis, en staader knecht, saa blef ham den samme tienste at antage tilbøden hvilchen hand godvilligen antog,</p> <p>hvorfore almuen af Løfnes og Vichtens tinglauf schulle aarlig gifve hannem hver mand 2 shilling dansche, som lensmanden udj samme tinglauf: schal indkrefve aarlig og hannem paa høstetingene lefvere og betale:</HTML> Lensmand Guldbiørn Aachvichen, hafde ladet stefne saavel nu som neste holdende sageting Joen Biørnerøen, som effter sigelße, schal hafve sin æchte kone udj Kiøbenhafn, og nu her udj Nummedalen har begifvet sig udj æchteschab med en anden, bemelte Joen nechtede sig at være æchte gifft udj Kiøbenhafn, men for 6 aars tid siden at hafve trolofvet sig med et qvindfolch, nafnlig: Elizabeth Jfversdatter som der schal være død, hvilchet endeel baasfolch, som nyligen hertil stædet er ankommen med hannem attesterede, ellers tilspurde Kongl. Mayts tingsøgende almue om hand lif og lefnes forhold, medend hand her har vaaren udj 4 aar, og svarede alle, at hand imidlertid hafde sig schichet og forholdet som en anden fattig ærlig mand. Og som her paa staden behøfvis, en staader knecht, saa blef ham den samme tienste at antage tilbøden hvilchen hand godvilligen antog, hvorfore almuen af Løfnes og Vichtens tinglauf schulle aarlig gifve hannem hver mand 2 shilling dansche, som lensmanden udj samme tinglauf: schal indkrefve aarlig og hannem paa høstetingene lefvere og betale: ,Elizabeth Jfversdatter,Guldbiørn Aachvichen,Joen Biørnerøen, ,Kiøbenhafn, Elisabeth,Elizabeth,Else,Elsebe,Elße,Elßebe,Elze,Elzebe,Gudbiørn,Guldbiørn,Gundbiørn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Jfversdatter,Aaagvigen,Aachvichen,Aachvig,Aachvigen,Aagvig,Aagvigen,Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn _Elisabeth,Elizabeth,Else,Elsebe,Elße,Elßebe,Elze,Elzebe ge1449p,Gudbiørn Aaagvigen,Gudbiørn Aachvichen,Gudbiørn Aachvig,Gudbiørn Aachvigen,Gudbiørn Aagvig,Gudbiørn Aagvigen,Guldbiørn Aaagvigen,Guldbiørn Aachvichen,Guldbiørn Aachvig,Guldbiørn Aachvigen,Guldbiørn Aagvig,Guldbiørn Aagvigen,Gundbiørn Aaagvigen,Gundbiørn Aachvichen,Gundbiørn Aachvig,Gundbiørn Aachvigen,Gundbiørn Aagvig,Gundbiørn Aagvigen,Johen Biønnerøen,Johen Biørnerøe,Johen Biørnerøen,Johen Biørnøe,Johen Biørnøen,Johen Biørnøer,Johen Biørnør,Johen Biørøen,Johen Bjørnør,Johen Biørsøn,John Biønnerøen,John Biørnerøe,John Biørnerøen,John Biørnøe,John Biørnøen,John Biørnøer,John Biørnør,John Biørøen,John Bjørnør,John Biørsøn,Jon Biønnerøen,Jon Biørnerøe,Jon Biørnerøen,Jon Biørnøe,Jon Biørnøen,Jon Biørnøer,Jon Biørnør,Jon Biørøen,Jon Bjørnør,Jon Biørsøn,Jonen Biønnerøen,Jonen Biørnerøe,Jonen Biørnerøen,Jonen Biørnøe,Jonen Biørnøen,Jonen Biørnøer,Jonen Biørnør,Jonen Biørøen,Jonen Bjørnør,Jonen Biørsøn,Joen Biønnerøen,Joen Biørnerøe,Joen Biørnerøen,Joen Biørnøe,Joen Biørnøen,Joen Biørnøer,Joen Biørnør,Joen Biørøen,Joen Bjørnør,Joen Biørsøn,Jonn Biønnerøen,Jonn Biørnerøe,Jonn Biørnerøen,Jonn Biørnøe,Jonn Biørnøen,Jonn Biørnøer,Jonn Biørnør,Jonn Biørøen,Jonn Bjørnør,Jonn Biørsøn_ ,Kiøb.,Kiøbenhafn,
TINAM30400 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Poul Poulsøn Øfne er stemt af Salmon Blix formedelst at hand med sin kone Jnger Johansdatter har aflet barn for tiden,</p> <p>hvorfore bøder efter loufven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk</HTML> Poul Poulsøn Øfne er stemt af Salmon Blix formedelst at hand med sin kone Jnger Johansdatter har aflet barn for tiden, hvorfore bøder efter loufven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk ,Jnger Johansdatter,Poul PoulsønØfne,Salmon Blix, ,(tom), Jnger,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Salmon,Salomon,Samuel Johansdatter,Aufne,Aufnet,Aufnit,Aufnith,Øfn,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øfnith,Aufnetr,Paulsøn,Poulsen,Poulsøn,Blix _Jnger Johansdatter,Paul Aufne,Paul Aufnet,Paul Aufnit,Paul Aufnith,Paul Øfn,Paul Øfne,Paul Øfnet,Paul Øfnit,Paul Øfnith,Paul Aufnetr,Poel Aufne,Poel Aufnet,Poel Aufnit,Poel Aufnith,Poel Øfn,Poel Øfne,Poel Øfnet,Poel Øfnit,Poel Øfnith,Poel Aufnetr,Pouel Aufne,Pouel Aufnet,Pouel Aufnit,Pouel Aufnith,Pouel Øfn,Pouel Øfne,Pouel Øfnet,Pouel Øfnit,Pouel Øfnith,Pouel Aufnetr,Poul Aufne,Poul Aufnet,Poul Aufnit,Poul Aufnith,Poul Øfn,Poul Øfne,Poul Øfnet,Poul Øfnit,Poul Øfnith,Poul Aufnetr,Povel Aufne,Povel Aufnet,Povel Aufnit,Povel Aufnith,Povel Øfn,Povel Øfne,Povel Øfnet,Povel Øfnit,Povel Øfnith,Povel Aufnetr,Paul Paulsøn,Paul Poulsen,Paul Poulsøn,Poel Paulsøn,Poel Poulsen,Poel Poulsøn,Pouel Paulsøn,Pouel Poulsen,Pouel Poulsøn,Poul Paulsøn,Poul Poulsen,Poul Poulsøn,Povel Paulsøn,Povel Poulsen,Povel Poulsøn,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,(tom),
TINAM30402 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Knud Poulsøn Giærre er og stemt for samme forseelße,</p> <p>for hvilchen hand bøder efter loufven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.</HTML> Knud Poulsøn Giærre er og stemt for samme forseelße, for hvilchen hand bøder efter loufven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. ,Knud Poulsøn Giærre, ,(tom), Knud,Knudt,Knuudt,Knut,Knud,Knudt,Knuudt,Knut Giere,Gieringen,Giærre,Jeringen,Paulsøn,Poulsen,Poulsøn _Knud Giere,Knud Gieringen,Knud Giærre,Knud Jeringen,Knudt Giere,Knudt Gieringen,Knudt Giærre,Knudt Jeringen,Knuudt Giere,Knuudt Gieringen,Knuudt Giærre,Knuudt Jeringen,Knut Giere,Knut Gieringen,Knut Giærre,Knut Jeringen,Knud Paulsøn,Knud Poulsen,Knud Poulsøn,Knudt Paulsøn,Knudt Poulsen,Knudt Poulsøn,Knuudt Paulsøn,Knuudt Poulsen,Knuudt Poulsøn,Knut Paulsøn,Knut Poulsen,Knut Poulsøn_ ,(tom),
TINAM30404 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b rg20090515630482 Omgang utenfor ekteskap <HTML>iligemaade har Sølfest Schieling Aasen aflet barn med sin Kone for tiden,</p> <p>hvorfore hand bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.</HTML> iligemaade har Sølfest Schieling Aasen aflet barn med sin Kone for tiden, hvorfore hand bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. ,Sølfest Schieling Aasen, ,(tom), Soldfast,Sølfast,Sølfaste,Sølfest,Sølfæst,Sølfst,Soldfast,Sølfast,Sølfaste,Sølfest,Sølfæst,Sølfst Schield,Schielde,Schieling,Aas,Aasen,Aaßen _Soldfast Schield,Soldfast Schielde,Soldfast Schieling,Sølfast Schield,Sølfast Schielde,Sølfast Schieling,Sølfaste Schield,Sølfaste Schielde,Sølfaste Schieling,Sølfest Schield,Sølfest Schielde,Sølfest Schieling,Sølfæst Schield,Sølfæst Schielde,Sølfæst Schieling,Sølfst Schield,Sølfst Schielde,Sølfst Schieling,Soldfast Aas,Soldfast Aasen,Soldfast Aaßen,Sølfast Aas,Sølfast Aasen,Sølfast Aaßen,Sølfaste Aas,Sølfaste Aasen,Sølfaste Aaßen,Sølfest Aas,Sølfest Aasen,Sølfest Aaßen,Sølfæst Aas,Sølfæst Aasen,Sølfæst Aaßen,Sølfst Aas,Sølfst Aasen,Sølfst Aaßen_ ,(tom),
TINAM30406 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 15b,16a<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 15b,16a rg20090515630482 Lejermål <HTML>Salmon Blix hafde stemt Hans Pedersøn Horsfiord som Marrithe Siursdatter paa Edshov ting d. 26 Juny 1699: har angifvet at være fader til hendis barn, bem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup></p> <p>Hans Persøn møtte med bekiendelse, at hand med qvindfolchet hafde hafft legemlig omgiengelse, men iche var fader til hendis barn som hun føde ofver it aars tid effter omgiengelsen med hende, og har qvindfolchet iche nogen tid tilforn nemt ham /: hvortil hund den tidfudne tvil /: var tvungen /: men Ole Siursøn soldat som nu er fraværende,</p> <p><b>&lt;side 16a&gt;</b></p> <p>Qvindfolchet møtte, med bekiendelse endnu som tilforn Ole Siursøn barnefader at være, hvilchen tilforn har aflagt sin saligheds ed: som befindis at være falschelig,</p> <p>hvorfore hannem foreleggis til nestholdende høstesageting at møde og da at blifve examinerit, som sig bør effter lofvens tilhold.</p> <p>Qvindfolchet er saa fattig og ælendig at hund gaar om landet med sit barn at søge gotfolch om lifs ophold, hvilchet endeel af almuen attesterit,</p> <p>hvorfore hund tilfindis at straffis med fængsel på Kroppen.</HTML> Salmon Blix hafde stemt Hans Pedersøn Horsfiord som Marrithe Siursdatter paa Edshov ting d. 26 Juny 1699: har angifvet at være fader til hendis barn, bemte Hans Persøn møtte med bekiendelse, at hand med qvindfolchet hafde hafft legemlig omgiengelse, men iche var fader til hendis barn som hun føde ofver it aars tid effter omgiengelsen med hende, og har qvindfolchet iche nogen tid tilforn nemt ham /: hvortil hund den tidfudne tvil /: var tvungen /: men Ole Siursøn soldat som nu er fraværende, <side 16a> Qvindfolchet møtte, med bekiendelse endnu som tilforn Ole Siursøn barnefader at være, hvilchen tilforn har aflagt sin saligheds ed: som befindis at være falschelig, hvorfore hannem foreleggis til nestholdende høstesageting at møde og da at blifve examinerit, som sig bør effter lofvens tilhold. Qvindfolchet er saa fattig og ælendig at hund gaar om landet med sit barn at søge gotfolch om lifs ophold, hvilchet endeel af almuen attesterit, hvorfore hund tilfindis at straffis med fængsel på Kroppen. ,Hans Pedersøn Horsfiord,Marrithe Siursdatter,Ole Siursøn,Salmon Blix, ,(tom), Hands,Hans,Hands,Hans,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Ole,Olle,Ollef,Ola,Salmon,Salomon,Samuel Horsfiord,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Siursdatter,Siurs,Siursøn,Blix _Hands,Hans ge1409p,Hands Peders,Hands Peders.,Hands Pedersen,Hands Pederß,Hands Pederßøn,Hands Pederssønner,Hands Pedersø,Hands Pedersøn,Hands Pedersøn.,Hands Pedersøns,Hands Persen,Hands Perßøn,Hands Persø,Hands Persøn,Hands Pettersen,Hands Pedersens,Hands Pederss,Hands Pederssøn,Hands Pedersønn,Hans Peders,Hans Peders.,Hans Pedersen,Hans Pederß,Hans Pederßøn,Hans Pederssønner,Hans Pedersø,Hans Pedersøn,Hans Pedersøn.,Hans Pedersøns,Hans Persen,Hans Perßøn,Hans Persø,Hans Persøn,Hans Pettersen,Hans Pedersens,Hans Pederss,Hans Pederssøn,Hans Pedersønn,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1817p,Ole Siurs,Ole Siursøn,Olle Siurs,Olle Siursøn,Ollef Siurs,Ollef Siursøn,Ola Siurs,Ola Siursøn,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,(tom),
TINAM30408 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>26.6.1700 1,700.00 26.6.1700 16a rg20090515630482 Lejermål <HTML>Ana Pedersdatter er stemt for lejermaals forseelse med Ole Olsøn soldat,</p> <p>personerne møtte med forseelsens vedgaaelse,</p> <p>og som hand er soldat under Capit. Vitfelt Companie, saa tilfindis hand at strafis effter hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaadigs udgagne forordning om Militair personer af underofficerer og gemene: daterit Kiøbenhafn d. 29 Decembis Anno 1696:</p> <p>Qvindfolchet bøder effter formuen 4 Rdr. og for resten strafis med fengsel paa Kroppen:</HTML> Ana Pedersdatter er stemt for lejermaals forseelse med Ole Olsøn soldat, personerne møtte med forseelsens vedgaaelse, og som hand er soldat under Capit. Vitfelt Companie, saa tilfindis hand at strafis effter hans Kongl. Mayts Allernaadigs udgagne forordning om Militair personer af underofficerer og gemene: daterit Kiøbenhafn d. 29 Decembis Anno 1696: Qvindfolchet bøder effter formuen 4 Rdr. og for resten strafis med fengsel paa Kroppen: ,Ana Pedersdatter,Ole Olsøn, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Ole,Olle,Ollef,Ola Pedersd,Pedersdatter,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Ana Pedersd,Ana Pedersdatter,Anna Pedersd,Anna Pedersdatter,Anne Pedersd,Anne Pedersdatter,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns_ ,(tom),
TINAM30410 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Ordinært <HTML>Anno 1700 d. 30 Juny er sommersageting holden på ordinarie Tingstæd Aarnes med Fosnes Præstegields almue ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurettismænd Erich Vemundvig, Niels Berre, Ole Alt, Elling Østvigen, Ole Ullenvig, Niels Grøfstad, Peder Saxen og Andreas Strøm, hvor de for retten passerede som følger:</HTML> Anno 1700 d. 30 Juny er sommersageting holden på ordinarie Tingstæd Aarnes med Fosnes Præstegields almue ofverværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurettismænd Erich Vemundvig, Niels Berre, Ole Alt, Elling Østvigen, Ole Ullenvig, Niels Grøfstad, Peder Saxen og Andreas Strøm, hvor de for retten passerede som følger: ,Andreas Strøm,Elling Østvigen,Erich Vemundvig,Jacob Jespersøn,Niels Berre,Niels Grøfstad,Ole Alt,Ole Ullenvig,Peder Saxen, ,Aarnes,Fosnes, Andreas,Eling,Elling,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Strøm,Strømen,Strømmen,Østvig,Østvigen,Vemundvig,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Berre,Grøfstad,Alt,Alte,Alten,Altin,Ullenvig,Ullenvigen,Vellenvig,Vellevig,Saxen _Andreas Strøm,Andreas Strømen,Andreas Strømmen,Eling Østvig,Eling Østvigen,Elling Østvig,Elling Østvigen,Eric Vemundvig,Erich Vemundvig,Erik Vemundvig,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels,Nils ge1063p,Niels,Nils ge1289p,Ole Alt,Ole Alte,Ole Alten,Ole Altin,Olle Alt,Olle Alte,Olle Alten,Olle Altin,Ollef Alt,Ollef Alte,Ollef Alten,Ollef Altin,Ola Alt,Ola Alte,Ola Alten,Ola Altin,Ole Ullenvig,Ole Ullenvigen,Ole Vellenvig,Ole Vellevig,Olle Ullenvig,Olle Ullenvigen,Olle Vellenvig,Olle Vellevig,Ollef Ullenvig,Ollef Ullenvigen,Ollef Vellenvig,Ollef Vellevig,Ola Ullenvig,Ola Ullenvigen,Ola Vellenvig,Ola Vellevig,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1741p_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30412 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. udgangen sckattebref for indværende aar, hvilchet, saavel som andre hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaadigst udgangne forordninger, samt andre høje herrers brefver paa forrige tinge ere publicerede og udj tingbogen indførte.</HTML> Fogden lod publicere hans Kongl. Mayts Allernaad. udgangen sckattebref for indværende aar, hvilchet, saavel som andre hans Kongl. Mayts allernaadigst udgangne forordninger, samt andre høje herrers brefver paa forrige tinge ere publicerede og udj tingbogen indførte. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30414 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Johan Persøn lod publicere til sckiøde, udgifvet af Tron Pedersøn, paa 9 Mk. lauf udj Baadsmandsvigen, dat. Mære gaard d. 12 Marty Anno 1700</HTML> Johan Persøn lod publicere til sckiøde, udgifvet af Tron Pedersøn, paa 9 Mk. lauf udj Baadsmandsvigen, dat. Mære gaard d. 12 Marty Anno 1700 ,Johan Persøn,Tron Pedersøn, ,Baadsmandsvigen,Mære, Johan,Johanns,Troen,Tron,Trond Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Baadsmandsvigen,Baadsmandsvik,Mære,Møchelgaard,Møklegaard,
TINAM30416 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Joen Fæøen lod og publicere til sckiøde, udgifvet af Commercieraad Andreas Schiøller, paa den gaard Fæøen, som schylder 2 ører, dat. Trundh. d. 26 Aug. 1697:</HTML> Joen Fæøen lod og publicere til sckiøde, udgifvet af Commercieraad Andreas Schiøller, paa den gaard Fæøen, som schylder 2 ører, dat. Trundh. d. 26 Aug. 1697: ,Andreas Schiøller,Joen Fæøen, ,Fæøen,Trundh., Andreas,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Fæøen _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn ge1256p_ ,Feøen,Fæøen,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30418 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Joen Broum lod publicere til schiøde, utgifvet af fendrich Brun, paa j øris leje udj gaarden Broum, daterit Garstad d. 3 Mai 1700</HTML> Joen Broum lod publicere til schiøde, utgifvet af fendrich Brun, paa j øris leje udj gaarden Broum, daterit Garstad d. 3 Mai 1700 , Brun,Joen Broum, ,Broum,Garstad, ,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Brun,Bruun,Brom,Broum _Brun,Bruun,Johen Brom,Johen Broum,John Brom,John Broum,Jon Brom,Jon Broum,Jonen Brom,Jonen Broum,Joen Brom,Joen Broum,Jonn Brom,Jonn Broum_ ,Broem,Broum,Garstad,
TINAM30420 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Peder Hellesøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Hr Lauritz Pittersøn Falch, Sognepræst til Fosnes Præstegield, dat. Fosnes Prestegaard d. 15 Octobr. 1699</HTML> Peder Hellesøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Hr Lauritz Pittersøn Falch, Sognepræst til Fosnes Præstegield, dat. Fosnes Prestegaard d. 15 Octobr. 1699 ,Lauritz Pittersøn Falch,Peder Hellesøn, ,Fosnes, Lauritz,Lauritz,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Falc,Falch,Pitterson,Pittersøn,Hellesø,Hellesøen,Hellesøn,Hillesøn _Lauritz Falc,Lauritz Falch,Lauritz Pitterson,Lauritz Pittersøn,Pedeer Hellesø,Pedeer Hellesøen,Pedeer Hellesøn,Pedeer Hillesøn,Peder Hellesø,Peder Hellesøen,Peder Hellesøn,Peder Hillesøn,Pedr Hellesø,Pedr Hellesøen,Pedr Hellesøn,Pedr Hillesøn,Per Hellesø,Per Hellesøen,Per Hellesøn,Per Hillesøn,Peter Hellesø,Peter Hellesøen,Peter Hellesøn,Peter Hillesøn,Petter Hellesø,Petter Hellesøen,Petter Hellesøn,Petter Hillesøn,Pitter Hellesø,Pitter Hellesøen,Pitter Hellesøn,Pitter Hillesøn_ ,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30422 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Christen Einersøn lod publicere sin bøxelseddel, ufgifven af Jacob Jespersøn, paa 2 ører og 6 Mk lauf udj den Kongens gaard Guldvigen, beliggende udj Sunds fierding, daterit Alhuus d. 26 January 1700</HTML> Christen Einersøn lod publicere sin bøxelseddel, ufgifven af Jacob Jespersøn, paa 2 ører og 6 Mk lauf udj den Kongens gaard Guldvigen, beliggende udj Sunds fierding, daterit Alhuus d. 26 January 1700 ,Christen Einersøn,Jacob Jespersøn, ,Alhuus,Guldvigen, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Jacob,Jakob,Jacos Einersøn,Ejnersøn,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Chisten Einersøn,Chisten Ejnersøn,Chrishian Einersøn,Chrishian Ejnersøn,Chrisian Einersøn,Chrisian Ejnersøn,Christen Einersøn,Christen Ejnersøn,Christian Einersøn,Christian Ejnersøn,Cristen Einersøn,Cristen Ejnersøn,Cristian Einersøn,Cristian Ejnersøn,Kisten Einersøn,Kisten Ejnersøn,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Guldvig,Guldvigen,Guldviken,Gulvigen,Alhus,Alhuus,
TINAM30424 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Niels Castensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Margrethe Christophersdatter, Sl. Hr. Lars Holmedals, paa 1 øre og 6 Mk lauf udj den gaard Brisiljen, daterit Vieh: d. 24 Augustj Anno 1699.</HTML> Niels Castensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Margrethe Christophersdatter, Sl. Hr. Lars Holmedals, paa 1 øre og 6 Mk lauf udj den gaard Brisiljen, daterit Vieh: d. 24 Augustj Anno 1699. ,Lars Holmedals,Margrethe Christophersdatter,Niels Castensøn, ,Brisiljen,Vieh., Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe,Niels,Nils Holmedal,Holmedals,Christophersdatter,Carstens.,Carstenßøn,Carstensøn,Castensøn _Laris Holmedal,Laris Holmedals,Lars Holmedal,Lars Holmedals,Laruitz Holmedal,Laruitz Holmedals,Lauris Holmedal,Lauris Holmedals,Laurits Holmedal,Laurits Holmedals,Lauriz Holmedal,Lauriz Holmedals,Lofrentz Holmedal,Lofrentz Holmedals,Loren Holmedal,Loren Holmedals,Lorentz Holmedal,Lorentz Holmedals,Loufrens Holmedal,Loufrens Holmedals,Lourens Holmedal,Lourens Holmedals,Lourntz Holmedal,Lourntz Holmedals,Lovrens Holmedal,Lovrens Holmedals,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe ge1142p,Niels Carstens.,Niels Carstenßøn,Niels Carstensøn,Niels Castensøn,Nils Carstens.,Nils Carstenßøn,Nils Carstensøn,Nils Castensøn_ ,Brikselien,Brisiljen,Vi,Vid,Vie,Vieh.,Vj,
TINAM30426 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16a<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16a rg20090515630482 Byksel, skjøte <HTML>Elling Tostensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Morten Jørgensøn paa 1 øres leje udj Østvichen, dat. Roen d. 1 Augustj 1699.</HTML> Elling Tostensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Morten Jørgensøn paa 1 øres leje udj Østvichen, dat. Roen d. 1 Augustj 1699. ,Elling Tostensøn,Morten Jørgensøn, ,Roen,Østvichen, Eling,Elling,Morten,Morthen Thostensøn,Torstensøn,Tostensøn,Tovesen,Jøngensøn,Jørgensen,Jørgenßøn,Jørgensø,Jørgensøn _Eling Thostensøn,Eling Torstensøn,Eling Tostensøn,Eling Tovesen,Elling Thostensøn,Elling Torstensøn,Elling Tostensøn,Elling Tovesen,Morten Jøngensøn,Morten Jørgensen,Morten Jørgenßøn,Morten Jørgensø,Morten Jørgensøn,Morthen Jøngensøn,Morthen Jørgensen,Morthen Jørgenßøn,Morthen Jørgensø,Morthen Jørgensøn_ ,Østvichen,Østvig,Østvik,Østvik nordre,Østvik søndre,Østviken,Roen,
TINAM30428 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 16b&gt;</b></p> <p>Haagen Joensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Lauritz Pittersøn Falch, paa 1/2 spand og 21 Mk lauf udj den gard Zejerstad, daterit Fosnes Prestegield d. 16 Octobr. 1699.</HTML> <side 16b> Haagen Joensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Lauritz Pittersøn Falch, paa 1/2 spand og 21 Mk lauf udj den gard Zejerstad, daterit Fosnes Prestegield d. 16 Octobr. 1699. ,Haagen Joensøn,Lauritz Pittersøn Falch, ,Zejerstad, Haachen,Haagen,Haang,Lauritz,Lauritz Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Falc,Falch,Pitterson,Pittersøn _Haachen Joenesøn,Haachen Joensßøn,Haachen Joenßøen,Haachen Joenßøn,Haachen Joensøn,Haachen Joen,Haagen Joenesøn,Haagen Joensßøn,Haagen Joenßøen,Haagen Joenßøn,Haagen Joensøn,Haagen Joen,Haang Joenesøn,Haang Joensßøn,Haang Joenßøen,Haang Joenßøn,Haang Joensøn,Haang Joen,Lauritz Falc,Lauritz Falch,Lauritz Pitterson,Lauritz Pittersøn_ ,Hollup,Holup,Holup Loven,
TINAM30430 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Niels Baardsøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Jacob Jespersøn paa 18 Mk lauf udj den Kongens gaard Hestdalen, daterit Leen den 5 Marty Anno 1700</HTML> Niels Baardsøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Jacob Jespersøn paa 18 Mk lauf udj den Kongens gaard Hestdalen, daterit Leen den 5 Marty Anno 1700 ,Jacob Jespersøn,Niels Baardsøn, ,Hestdalen,Leen, Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Baardsøn,Baarsøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Baardsøn,Niels Baarsøn,Nils Baardsøn,Nils Baarsøn_ ,Hestdal,Hestdalen,Leen,Lehn,Læn,Lænn,
TINAM30432 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Jacob Pittersøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven av Troen Pedersøn paa 2 Ørers leje udj Stene, daterit d. 8 Juny 1700</HTML> Jacob Pittersøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven av Troen Pedersøn paa 2 Ørers leje udj Stene, daterit d. 8 Juny 1700 ,Jacob Pittersøn,Troen Pedersøn, ,Stene, Jacob,Jakob,Jacos,Troen,Tron,Trond Pitterson,Pittersøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Jacob Pitterson,Jacob Pittersøn,Jakob Pitterson,Jakob Pittersøn,Jacos Pitterson,Jacos Pittersøn,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Askelaunet,Askildsøvne,
TINAM30434 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Joen Stene lod publicere sin bøxelseddel, udgifven av Tron Pedersøn, paa 2 Ørers leje udj Stene, dat. Altvigen d. 12 Juny 1700</HTML> Joen Stene lod publicere sin bøxelseddel, udgifven av Tron Pedersøn, paa 2 Ørers leje udj Stene, dat. Altvigen d. 12 Juny 1700 ,Joen Stene,Tron Pedersøn, ,Altvigen,Stene, Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Troen,Tron,Trond Steen,Steene,Stene,Sten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Johen Steen,Johen Steene,Johen Stene,Johen Sten,John Steen,John Steene,John Stene,John Sten,Jon Steen,Jon Steene,Jon Stene,Jon Sten,Jonen Steen,Jonen Steene,Jonen Stene,Jonen Sten,Joen Steen,Joen Steene,Joen Stene,Joen Sten,Jonn Steen,Jonn Steene,Jonn Stene,Jonn Sten,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Askelaunet,Askildsøvne,Altvig,Altvigen,
TINAM30436 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Skjellsord <HTML>Birrithe Andersdatter hafde ladet stefne Riborre Jensdatter for endeel ubeqvemmelige ord dem var kommen imellem, udj deris tiæniste til sammen hos Hemming Bragstad,</p> <p>personerne møtte og blefve forligte saaledis at Riborre, som til sig hafver taget endeel Klæder, Birrithe Andersdatter tilhørende, schulle klæderne fra sig igien lefvere, samt betale udj omkostning 2 ort. og hereffter lofve som hende vel sømmer og anstaar:</HTML> Birrithe Andersdatter hafde ladet stefne Riborre Jensdatter for endeel ubeqvemmelige ord dem var kommen imellem, udj deris tiæniste til sammen hos Hemming Bragstad, personerne møtte og blefve forligte saaledis at Riborre, som til sig hafver taget endeel Klæder, Birrithe Andersdatter tilhørende, schulle klæderne fra sig igien lefvere, samt betale udj omkostning 2 ort. og hereffter lofve som hende vel sømmer og anstaar: ,Birrithe Andersdatter,Hemming Bragstad,Riborre Jensdatter, ,(tom), Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Riborre Andersdatter,Bragstad,Jensdatter _Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte ge1018p,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning ge1098p,Riborre ge1443p_ ,(tom),
TINAM30438 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Uklassifisert <HTML>Joen Broum hafde ladet stefne Hendrich Zejerstad, effter stefneseddelens videre formeld, daterit Broum d. 23 Juny 1700.</p> <p>Hendrich Zejerstad møtte og begierede sagen at maatte optagis til neste ting,</p> <p>formedelst at hands til sagen behørrige prouf iche vare indstemte:</HTML> Joen Broum hafde ladet stefne Hendrich Zejerstad, effter stefneseddelens videre formeld, daterit Broum d. 23 Juny 1700. Hendrich Zejerstad møtte og begierede sagen at maatte optagis til neste ting, formedelst at hands til sagen behørrige prouf iche vare indstemte: ,Hendrich Zejerstad,Joen Broum, ,Broum, Hendrich,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Sejerstad,Zejerstad,Brom,Broum _Hendrich ge1783p,Johen Brom,Johen Broum,John Brom,John Broum,Jon Brom,Jon Broum,Jonen Brom,Jonen Broum,Joen Brom,Joen Broum,Jonn Brom,Jonn Broum_ ,Broem,Broum,
TINAM30440 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Slagsmål <HTML>Ole Danjelsøn hafde ladet stefne Jens Gundersøn Leang som nest afvichte Pinzetider, uforvarendis, schulle hafve schiøt hannem udj den venstre fod med en hagelbøße, 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> hagler var kommen udj foden, ellers var samme gierning giort af en dreng ichun 20 aar gammel.</p> <p>ingen møtte.</HTML> Ole Danjelsøn hafde ladet stefne Jens Gundersøn Leang som nest afvichte Pinzetider, uforvarendis, schulle hafve schiøt hannem udj den venstre fod med en hagelbøße, 2de hagler var kommen udj foden, ellers var samme gierning giort af en dreng ichun 20 aar gammel. ingen møtte. ,Jens Gundersøn Leang,Ole Danjelsøn, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Ole,Olle,Ollef,Ola Gundersen,Gundersøn,Leang,Danielsen,Danjelsen,Danjelsøen,Danjelsøn _Jans Gundersen,Jans Gundersøn,Jens Gundersen,Jens Gundersøn,Jan Gundersen,Jan Gundersøn,Jans,Jens,Jan ge1525p,Ole Danielsen,Ole Danjelsen,Ole Danjelsøen,Ole Danjelsøn,Olle Danielsen,Olle Danjelsen,Olle Danjelsøen,Olle Danjelsøn,Ollef Danielsen,Ollef Danjelsen,Ollef Danjelsøen,Ollef Danjelsøn,Ola Danielsen,Ola Danjelsen,Ola Danjelsøen,Ola Danjelsøn_ ,(tom),
TINAM30442 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Tingsvitner <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged opbød den Kongens gaard Oplandsøfnet, beliggende udj Fladanger, som er j Øris leje, til bøxel og brug,</p> <p>hvortil ingen vilde lade sig indfinde.</p> <p>her paa var fogden tingsvidne begiærede.</HTML> Kongl. Mayts foged opbød den Kongens gaard Oplandsøfnet, beliggende udj Fladanger, som er j Øris leje, til bøxel og brug, hvortil ingen vilde lade sig indfinde. her paa var fogden tingsvidne begiærede. ,Jacob Jespersøn, ,Oplandsøfnet, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Oplandsaunet,Oplandsøfne,Oplandsøfnet,Oplandsøvne,
TINAM30444 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Brudd på skyss ol. <HTML>Melchior Mejer hafde ladet stefne Jerdmund Guldvigen og Niels ibidm for forenschabs nechtelße,</p> <p>personerne møtte med bekiendelße at de vare svage mænd og hafde iche nogen av deris folch hiemme,</p> <p>obe<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> person møtte self og paastod at de maatte vorde tiltallede ander saa sindede til exempel:</p> <p>hvorfore de tilfindis at bøde 2 ort, samt formanis hereffter iche at nechte hannem eller andre forenschab for penger:</HTML> Melchior Mejer hafde ladet stefne Jerdmund Guldvigen og Niels ibidm for forenschabs nechtelße, personerne møtte med bekiendelße at de vare svage mænd og hafde iche nogen av deris folch hiemme, obete person møtte self og paastod at de maatte vorde tiltallede ander saa sindede til exempel: hvorfore de tilfindis at bøde 2 ort, samt formanis hereffter iche at nechte hannem eller andre forenschab for penger: ,Jerdmund Guldvigen,Melchior Mejer,Niels Guldvigen, ,(tom), Giermund,Jerdmund,Jermund,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Niels,Nils Guldvig,Guldvigen,Gulvigen,Meje,Mejer,Guldvig,Guldvigen,Gulvigen _Giermund Guldvig,Giermund Guldvigen,Giermund Gulvigen,Jerdmund Guldvig,Jerdmund Guldvigen,Jerdmund Gulvigen,Jermund Guldvig,Jermund Guldvigen,Jermund Gulvigen,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Niels Guldvig,Niels Guldvigen,Niels Gulvigen,Nils Guldvig,Nils Guldvigen,Nils Gulvigen_ ,(tom),
TINAM30446 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Eiendom, eiendeler <HTML>Danjel Olsøn lader fred liuse sin gaard Udvorens lejermaal, at enhver som af hannem iche er tillat holder sig der fra.</HTML> Danjel Olsøn lader fred liuse sin gaard Udvorens lejermaal, at enhver som af hannem iche er tillat holder sig der fra. ,Danjel Olsøn, ,Udvoren, Daniel,Danjel Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Daniel Olsen,Daniel Olssøn,Daniel Olssønner,Daniel Olsøn,Daniel Olsøns,Danjel Olsen,Danjel Olssøn,Danjel Olssønner,Danjel Olsøn,Danjel Olsøns_ ,Udvorden,Udvoren,
TINAM30448 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 16b<br>30.6.1700 1,700.00 30.6.1700 16b rg20090515630483 Tingsvitner <HTML>Fogden tilspurde tingsøgende almue om Svend Michelsøn Tranaas har formue til at udgifve større bøder for sin lejermaals forseelse,</p> <p>hvortil almuen svarede oben<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> person person iche hafde flere bøder at udgifve end som til dømte herfore hand for resten er strafet med fengsel på Kroppen</HTML> Fogden tilspurde tingsøgende almue om Svend Michelsøn Tranaas har formue til at udgifve større bøder for sin lejermaals forseelse, hvortil almuen svarede obente person person iche hafde flere bøder at udgifve end som til dømte herfore hand for resten er strafet med fengsel på Kroppen ,Svend Michelsøn Tranaas, ,(tom), Svend,Svend Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn,Tranaas _Svend Michels,Svend Michelsen,Svend Michelßøn,Svend Michelsøn,Svend Michsøn,Svend Tranaas_ ,(tom),
TINAM30450 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Ordinært <HTML><b>&lt;side 17a&gt;</b></p> <p>Anno 1700 d. 3 July er sommersageting holden paa ordinarie tingstad Hildrum med Ofverhaldens Prestegield almue, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, og efterfølgende Laurettismænd, nemlig Anders Tømmeraas, Jacob Ofvismarchen, Erich Sckiørland, Niels Valschraa, Niels Hachlien, Christopher Schistad, Ole Almus og Peder Barli, hvor de for retten passerede som effterfølger.</HTML> <side 17a> Anno 1700 d. 3 July er sommersageting holden paa ordinarie tingstad Hildrum med Ofverhaldens Prestegield almue, ofverværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, og efterfølgende Laurettismænd, nemlig Anders Tømmeraas, Jacob Ofvismarchen, Erich Sckiørland, Niels Valschraa, Niels Hachlien, Christopher Schistad, Ole Almus og Peder Barli, hvor de for retten passerede som effterfølger. ,Anders Tømmeraas,Christopher Schistad,Erich Sckiørland,Jacob Jespersøn,Jacob Ofvismarchen,Niels Hachlien,Niels Valschraa,Ole Almus,Peder Barli, ,Hildrum,Ofverhalden, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Thømeraas,Tømmeraas,Schistad,Sckiørland,Schiørland,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Ofversmarchen,Ofvismarchen,Hach,Hachli,Hachlie,Hachlien,Hachlj,Valschraa,Almus,Almuus,Alnus,Barli,Barlien,Barlj _Anderes Thømeraas,Anderes Tømmeraas,Andras Thømeraas,Andras Tømmeraas,Andres Thømeraas,Andres Tømmeraas,Andreæ Thømeraas,Andreæ Tømmeraas,Anders Thømeraas,Anders Tømmeraas,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1767p,Eric Sckiørland,Eric Schiørland,Erich Sckiørland,Erich Schiørland,Erik Sckiørland,Erik Schiørland,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob Ofversmarchen,Jacob Ofvismarchen,Jakob Ofversmarchen,Jakob Ofvismarchen,Jacos Ofversmarchen,Jacos Ofvismarchen,Niels Hach,Niels Hachli,Niels Hachlie,Niels Hachlien,Niels Hachlj,Nils Hach,Nils Hachli,Nils Hachlie,Nils Hachlien,Nils Hachlj,Niels,Nils ge1941p,Ole Almus,Ole Almuus,Ole Alnus,Olle Almus,Olle Almuus,Olle Alnus,Ollef Almus,Ollef Almuus,Ollef Alnus,Ola Almus,Ola Almuus,Ola Alnus,Pedeer Barli,Pedeer Barlien,Pedeer Barlj,Peder Barli,Peder Barlien,Peder Barlj,Pedr Barli,Pedr Barlien,Pedr Barlj,Per Barli,Per Barlien,Per Barlj,Peter Barli,Peter Barlien,Peter Barlj,Petter Barli,Petter Barlien,Petter Barlj,Pitter Barli,Pitter Barlien,Pitter Barlj_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30452 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. schattebref for indværende aar, hvilchet saavel som andre hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaad. udgangne forordringer og andre Høye Herrers brefver paa dette ting saasom andre forrige tingstæder ere publicerede.</HTML> Fogden lod publicere Hans Kongl. Mayts Allernaad. schattebref for indværende aar, hvilchet saavel som andre hans Kongl. Mayts allernaad. udgangne forordringer og andre Høye Herrers brefver paa dette ting saasom andre forrige tingstæder ere publicerede. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30454 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Tron Pedersøn lod publicere sit stede- og festebref paa Statlands Saug, beliggende udj Fosnes Prestegield i Nummedals fogderi, udgifvet af Amtschrifveren ofver Trundhiems amt: dat. Amtstuen d. 7 sept. 1699.</HTML> Monsr Tron Pedersøn lod publicere sit stede- og festebref paa Statlands Saug, beliggende udj Fosnes Prestegield i Nummedals fogderi, udgifvet af Amtschrifveren ofver Trundhiems amt: dat. Amtstuen d. 7 sept. 1699. ,Tron Pedersøn, ,Statland, Troen,Tron,Trond Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Almaas,
TINAM30456 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>J ligemaade lod ob<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Tron publicere sit Kiøbebref, udgifven av hr Jens Bing, paa Statlands saug og brug dat. Trundhiem d. 20 Aprilis 1689:</HTML> J ligemaade lod obte Tron publicere sit Kiøbebref, udgifven av hr Jens Bing, paa Statlands saug og brug dat. Trundhiem d. 20 Aprilis 1689: ,Jens Bing,Tron Pedersøn, ,Statland,Trundhiem, Jans,Jens,Jan,Troen,Tron,Trond Bing,Bings,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Jans Bing,Jans Bings,Jens Bing,Jens Bings,Jan Bing,Jan Bings,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Almaas,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30458 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Lieutnant Klyvert lod læse sit sckiøde, udgifvet af Commercieraad Schiøller paa j øre 3 Mk. udj gaarden Nedrevegloe, dat. Trundh. d. 7 Martji 1700</HTML> Lieutnant Klyvert lod læse sit sckiøde, udgifvet af Commercieraad Schiøller paa j øre 3 Mk. udj gaarden Nedrevegloe, dat. Trundh. d. 7 Martji 1700 ,Andreas Schiøller, Klyvert, ,Nedrevegloe,Trundh., ,Andreas Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller _Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller_ ,Nederveglo,Nedervegloe,Nedervejlo,Nedre Veglo,Nedrevegloe,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30460 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Jonas Jørum og Peder ibidm lod læse deris schiøde, udgifvet af Christopher Spillum, Ole Opdal og Knud Øje paa 18 Mkr udj Jørum, dat. Hildrum d. 5 Julji 1700</HTML> Jonas Jørum og Peder ibidm lod læse deris schiøde, udgifvet af Christopher Spillum, Ole Opdal og Knud Øje paa 18 Mkr udj Jørum, dat. Hildrum d. 5 Julji 1700 ,Christopher Spillum,Jonas Jørum,Knud Øje,Ole Opdal,Peder Jørum, ,Hildrum,Jørum, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Jonas,Knud,Knudt,Knuudt,Knut,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Spillum,Giørum,Jørum,Oj,Øie,Øj,Øje,Opdal,Opdølen,Giørum,Jørum _Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1826p,Jonas Giørum,Jonas Jørum,Knud Oj,Knud Øie,Knud Øj,Knud Øje,Knudt Oj,Knudt Øie,Knudt Øj,Knudt Øje,Knuudt Oj,Knuudt Øie,Knuudt Øj,Knuudt Øje,Knut Oj,Knut Øie,Knut Øj,Knut Øje,Ole Opdal,Ole Opdølen,Olle Opdal,Olle Opdølen,Ollef Opdal,Ollef Opdølen,Ola Opdal,Ola Opdølen,Pedeer Giørum,Pedeer Jørum,Peder Giørum,Peder Jørum,Pedr Giørum,Pedr Jørum,Per Giørum,Per Jørum,Peter Giørum,Peter Jørum,Petter Giørum,Petter Jørum,Pitter Giørum,Pitter Jørum_ ,Jøerum,Jøreim,Jørem,Jørum,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30462 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Moses Olsøn Berre lod læse sit schiøde, udgifvet af Toer Berre, Morten ibidm, Ole ibidm etc. paa 20 Mkr for udj gaarden Berre: dat. Hildrum d. 5 Julji 1700</HTML> Moses Olsøn Berre lod læse sit schiøde, udgifvet af Toer Berre, Morten ibidm, Ole ibidm etc. paa 20 Mkr for udj gaarden Berre: dat. Hildrum d. 5 Julji 1700 ,Morten Berre,Moses Olsøn Berre,Ole Berre,Toer Berre, ,Berre,Hildrum, Morten,Morthen,Moses,Mosis,Moßes,Moses,Mosis,Moßes,Ole,Olle,Ollef,Ola,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore Berre,Berre,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Berre,Berre _Morten,Morthen ge1063p,Moses Berre,Mosis Berre,Moßes Berre,Moses Olsen,Moses Olssøn,Moses Olssønner,Moses Olsøn,Moses Olsøns,Mosis Olsen,Mosis Olssøn,Mosis Olssønner,Mosis Olsøn,Mosis Olsøns,Moßes Olsen,Moßes Olssøn,Moßes Olssønner,Moßes Olsøn,Moßes Olsøns,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1063p,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge1063p_ ,Berre,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30464 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Einer Formo lod læse sit schøde, udgifvet af Ole Schielbred på j øris leje udj Formo daterit Hildrum d. 5 Julji 1700.</HTML> Einer Formo lod læse sit schøde, udgifvet af Ole Schielbred på j øris leje udj Formo daterit Hildrum d. 5 Julji 1700. ,Einer Formo,Ole Schielbred, ,Formo,Hildrum, Einar,Einer,Ejner,Ole,Olle,Ollef,Ola Formo,Formoe,Scheelbred,Schielbred,Schilbred,Schildbred,Sckilbred _Einar Formo,Einar Formoe,Einer Formo,Einer Formoe,Ejner Formo,Ejner Formoe,Ole Scheelbred,Ole Schielbred,Ole Schilbred,Ole Schildbred,Ole Sckilbred,Olle Scheelbred,Olle Schielbred,Olle Schilbred,Olle Schildbred,Olle Sckilbred,Ollef Scheelbred,Ollef Schielbred,Ollef Schilbred,Ollef Schildbred,Ollef Sckilbred,Ola Scheelbred,Ola Schielbred,Ola Schilbred,Ola Schildbred,Ola Sckilbred_ ,Folmer,Formo,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30466 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Lensmanden Keel Erichsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Borge mester Roal Opdal og Lauritz Hansøn Holst: paa 1 øre og 12 Mk udj den gaard Furre, daterit Trundhiem d. 15 februarji 1700</HTML> Lensmanden Keel Erichsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Borge mester Roal Opdal og Lauritz Hansøn Holst: paa 1 øre og 12 Mk udj den gaard Furre, daterit Trundhiem d. 15 februarji 1700 ,Keel Erichsøn,Lauritz Hansøn Holst,Roal Opdal, ,Furre,Trundhiem, Keel,Kjell,Lauritz,Lauritz,Roal,Roald Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Holst,Holt,Holte,Holten,Haalten,Opdal,Opdølen _Keel Erichßen,Keel Erichsøn,Keel Erlentzøn,Kjell Erichßen,Kjell Erichsøn,Kjell Erlentzøn,Lauritz Hansen,Lauritz Hanßøn,Lauritz Hansø,Lauritz Hansøn,Lauritz Haansøn,Lauritz Hanssøn,Lauritz Holst,Lauritz Holt,Lauritz Holte,Lauritz Holten,Lauritz Haalten,Roal Opdal,Roal Opdølen,Roald Opdal,Roald Opdølen_ ,Fure,Furre,Furren,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30468 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Byksel, skjøte <HTML>Niels Estensøn lod læse sin bøxelseddel, udgifvet af fogden, Jacob Jespersøn, paa j Øre leje udj den gaard Almus: dat. Hildrum: d. 30 Januarji 1700</HTML> Niels Estensøn lod læse sin bøxelseddel, udgifvet af fogden, Jacob Jespersøn, paa j Øre leje udj den gaard Almus: dat. Hildrum: d. 30 Januarji 1700 ,Jacob Jespersøn,Niels Estensøn, ,Almus,Hildrum, Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Estensøn,Estesøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Estensøn,Niels Estesøn,Nils Estensøn,Nils Estesøn_ ,Almus,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30470 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Lejermål <HTML>Joen Olsøn var stemt for lejermaals forseelße med Giertrud Olsdatter</p> <p>personerne møtte med forseelßens vedgaaelße og klagemaal at deris formue iche var til at udgifter de af fogden paastaaende bøder,</p> <p>hvorfore hand tilfindis af yderste formue at bøde til Hans Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> 4 - Rdr. og for Resten at strafis med fengsel på Kroppen. foruden at udstaa Kirchens disciplin og straf effter lofvens formeld, hun bøder 3 Rdr.</HTML> Joen Olsøn var stemt for lejermaals forseelße med Giertrud Olsdatter personerne møtte med forseelßens vedgaaelße og klagemaal at deris formue iche var til at udgifter de af fogden paastaaende bøder, hvorfore hand tilfindis af yderste formue at bøde til Hans Majist 4 - Rdr. og for Resten at strafis med fengsel på Kroppen. foruden at udstaa Kirchens disciplin og straf effter lofvens formeld, hun bøder 3 Rdr. ,Giertrud Olsdatter,Joen Olsøn, ,(tom), Giertrud,Jertrud,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Giertrud Olesdatter,Giertrud Olsdatter,Giertrud Olßdaatter,Jertrud Olesdatter,Jertrud Olsdatter,Jertrud Olßdaatter,Johen Olsen,Johen Olssøn,Johen Olssønner,Johen Olsøn,Johen Olsøns,John Olsen,John Olssøn,John Olssønner,John Olsøn,John Olsøns,Jon Olsen,Jon Olssøn,Jon Olssønner,Jon Olsøn,Jon Olsøns,Jonen Olsen,Jonen Olssøn,Jonen Olssønner,Jonen Olsøn,Jonen Olsøns,Joen Olsen,Joen Olssøn,Joen Olssønner,Joen Olsøn,Joen Olsøns,Jonn Olsen,Jonn Olssøn,Jonn Olssønner,Jonn Olsøn,Jonn Olsøns_ ,(tom),
TINAM30472 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Ifver Andersøn Lyseberg er kommen med sin qvinde Anna Pedersdatter for tiden</p> <p>hvorfore bødis effter lofven 3 Rdr. 1 ort 12 Sk.</HTML> Ifver Andersøn Lyseberg er kommen med sin qvinde Anna Pedersdatter for tiden hvorfore bødis effter lofven 3 Rdr. 1 ort 12 Sk. ,Anna Pedersdatter,Ifver Andersøn Lyseberg, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer Pedersd,Pedersdatter,Anders,Anderßøn,Andersøn,Lysberg,Lysebeng,Lyseberg,Lyßebeng _Ana Pedersd,Ana Pedersdatter,Anna Pedersd,Anna Pedersdatter,Anne Pedersd,Anne Pedersdatter,Ifver Anders,Ifver Anderßøn,Ifver Andersøn,Jfeer Anders,Jfeer Anderßøn,Jfeer Andersøn,Jfuer Anders,Jfuer Anderßøn,Jfuer Andersøn,Jfver Anders,Jfver Anderßøn,Jfver Andersøn,Jver Anders,Jver Anderßøn,Jver Andersøn,Jfer Anders,Jfer Anderßøn,Jfer Andersøn,Ifver Lysberg,Ifver Lysebeng,Ifver Lyseberg,Ifver Lyßebeng,Jfeer Lysberg,Jfeer Lysebeng,Jfeer Lyseberg,Jfeer Lyßebeng,Jfuer Lysberg,Jfuer Lysebeng,Jfuer Lyseberg,Jfuer Lyßebeng,Jfver Lysberg,Jfver Lysebeng,Jfver Lyseberg,Jfver Lyßebeng,Jver Lysberg,Jver Lysebeng,Jver Lyseberg,Jver Lyßebeng,Jfer Lysberg,Jfer Lysebeng,Jfer Lyseberg,Jfer Lyßebeng_ ,(tom),
TINAM30474 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17a<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17a rg20090515630483 Lejermål <HTML>Ingeborre Olsdatter er besofvet af en soldat under Capitein Schinchels Compag. nie nafnlig Christopher Flasnes:</p> <p>Qvindfolchet bøder af yderste formue 3 Rdr. og for resten strafis med fængsel paa Kroppen.</HTML> Ingeborre Olsdatter er besofvet af en soldat under Capitein Schinchels Compag. nie nafnlig Christopher Flasnes: Qvindfolchet bøder af yderste formue 3 Rdr. og for resten strafis med fængsel paa Kroppen. ,Christopher Flasnes,Ingeborre Olsdatter, ,(tom), Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre Flasnes,Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter _Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1222p,Ingeborre Olesdatter,Ingeborre Olsdatter,Ingeborre Olßdaatter,Jngebor Olesdatter,Jngebor Olsdatter,Jngebor Olßdaatter,Jngebore Olesdatter,Jngebore Olsdatter,Jngebore Olßdaatter,Jngeborr Olesdatter,Jngeborr Olsdatter,Jngeborr Olßdaatter,Jngeborre Olesdatter,Jngeborre Olsdatter,Jngeborre Olßdaatter_ ,(tom),
TINAM30476 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17b rg20090515630484 Slagsmål <HTML><b>&lt;side 17b&gt;</b></p> <p>Johannes Sellich hafde ladet stemne Niels Lauritzøn Svarli for slagsmaal,</p> <p>personerne møtte og for retten blifer forligte med formanelße at de hereffter schulle lefve som smuche mænd vel sømmer og anstaar, saafremt de iche effter lofven schal blifve tiltallede.</HTML> <side 17b> Johannes Sellich hafde ladet stemne Niels Lauritzøn Svarli for slagsmaal, personerne møtte og for retten blifer forligte med formanelße at de hereffter schulle lefve som smuche mænd vel sømmer og anstaar, saafremt de iche effter lofven schal blifve tiltallede. ,Johannes Sellich,Niels Lauritzøn Svarli, ,(tom), Johannes,Johannis,Niels,Nils,Niels,Nils Sellich,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn,Svarli,Svarlj _Johannes,Johannis ge1787p,Niels Lauritsøn,Niels Lauritz,Niels Lauritzen,Niels Lauritzsøn,Niels Lauritzøn,Niels Laurizon,Niels Laurizøn,Nils Lauritsøn,Nils Lauritz,Nils Lauritzen,Nils Lauritzsøn,Nils Lauritzøn,Nils Laurizon,Nils Laurizøn,Niels Svarli,Niels Svarlj,Nils Svarli,Nils Svarlj_ ,(tom),
TINAM30478 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17b rg20090515630484 Eiendom, eiendeler <HTML>Jonas Biørum som med sin æchteqvinde Maren Tørrisdatter iche har aflet barn, lod tinglyse sin sledfredsøn Knud Fischum at være hans rette arfving naar hand ved døden afgaar:</HTML> Jonas Biørum som med sin æchteqvinde Maren Tørrisdatter iche har aflet barn, lod tinglyse sin sledfredsøn Knud Fischum at være hans rette arfving naar hand ved døden afgaar: ,Jonas Biørum, Knud Fischum,Maren Tørrisdatter, ,(tom), Jonas,Knud,Knudt,Knuudt,Knut,Maren,Maria Biørum,Fischum,Tørrisdatter _Jonas Biørum,Knud Fischum,Knudt Fischum,Knuudt Fischum,Knut Fischum,Maren,Maria ge1934p_ ,(tom),
TINAM30480 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>3.7.1700 1,700.00 3.7.1700 17b rg20090515630484 Tvister eiendomssaker <HTML>Ole Vorm hafde ladet stemne sine grander, Joen, Anders og Christen Hildrum samt Jfver Hougum, formedelst at de iche, effter lofven, vil lade drifve deris fæ til Sæterstædet som hand har giort,</p> <p>personerne møtte med forligelße nemlig at Ole Vorm dette aar schal lade slaa Gurjengen og nyde det deraf faldende høi, som ellers er fellig og de tilkommende aar at forsiune sig sæterboliger, og ellers i alle maader forholde sig med deris fæis græsgang effter lofven som sig bør, saafremt de iche vill vorde tiltallede og dereffter udstaa dom for deris motvillighed.</HTML> Ole Vorm hafde ladet stemne sine grander, Joen, Anders og Christen Hildrum samt Jfver Hougum, formedelst at de iche, effter lofven, vil lade drifve deris fæ til Sæterstædet som hand har giort, personerne møtte med forligelße nemlig at Ole Vorm dette aar schal lade slaa Gurjengen og nyde det deraf faldende høi, som ellers er fellig og de tilkommende aar at forsiune sig sæterboliger, og ellers i alle maader forholde sig med deris fæis græsgang effter lofven som sig bør, saafremt de iche vill vorde tiltallede og dereffter udstaa dom for deris motvillighed. ,Anders Hildrum,Christen Hildrum,Jfver Hougum,Joen Hildrum,Ole Vorm, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Ole,Olle,Ollef,Ola Hildrum,Hilstrum,Hildrum,Hilstrum,Hauum,Hougum,Hildrum,Hilstrum,Vorm _Anderes Hildrum,Anderes Hilstrum,Andras Hildrum,Andras Hilstrum,Andres Hildrum,Andres Hilstrum,Andreæ Hildrum,Andreæ Hilstrum,Anders Hildrum,Anders Hilstrum,Chisten Hildrum,Chisten Hilstrum,Chrishian Hildrum,Chrishian Hilstrum,Chrisian Hildrum,Chrisian Hilstrum,Christen Hildrum,Christen Hilstrum,Christian Hildrum,Christian Hilstrum,Cristen Hildrum,Cristen Hilstrum,Cristian Hildrum,Cristian Hilstrum,Kisten Hildrum,Kisten Hilstrum,Ifver Hauum,Ifver Hougum,Jfeer Hauum,Jfeer Hougum,Jfuer Hauum,Jfuer Hougum,Jfver Hauum,Jfver Hougum,Jver Hauum,Jver Hougum,Jfer Hauum,Jfer Hougum,Johen Hildrum,Johen Hilstrum,John Hildrum,John Hilstrum,Jon Hildrum,Jon Hilstrum,Jonen Hildrum,Jonen Hilstrum,Joen Hildrum,Joen Hilstrum,Jonn Hildrum,Jonn Hilstrum,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1979p_ ,(tom),
TINAM30482 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 17b rg20090515630484 Ordinært <HTML>Anno 1700 d. 12 Julji er holden sckatte- og sageting paa tingstædet Ofvergaard med almuen paa Nummedalseidet, ofverværende Kongl Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Jacob Jespersøn og effterfølgende laurettismænd, nemlig Johannes Vengstad, Hemming Galnes, Hemming Tinglum, Torber Hannemo, Ole Nerbroers, Christopher Røsæt, Steen Kaldal, og Sten Li, hvor da for Rætten passerede som følger:</HTML> Anno 1700 d. 12 Julji er holden sckatte- og sageting paa tingstædet Ofvergaard med almuen paa Nummedalseidet, ofverværende Kongl Majits foged Jacob Jespersøn og effterfølgende laurettismænd, nemlig Johannes Vengstad, Hemming Galnes, Hemming Tinglum, Torber Hannemo, Ole Nerbroers, Christopher Røsæt, Steen Kaldal, og Sten Li, hvor da for Rætten passerede som følger: ,Christopher Røsæt,Hemming Galnes,Hemming Tinglum,Jacob Jespersøn,Johannes Vengstad,Ole Nerbroers,Steen Kaldal,Sten Li,Torber Hannemo, ,Nummedalseidet,Ofvergaard, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Ole,Olle,Ollef,Ola,Sten,Torben,Torber,Torger,Steen Rødset,Rødseth,Røedseth,Røsæt,Galnes,Galtnes,Galtneßet,Tinglim,Tinglum,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Vengstad,Venstad,Nerbroers,Nerbrøers,Li,Lie,Lied,Lj,Hannemo,Hannemoe,Kaldal,Kalnes _Chistopher Rødset,Chistopher Rødseth,Chistopher Røedseth,Chistopher Røsæt,Chrisctopher Rødset,Chrisctopher Rødseth,Chrisctopher Røedseth,Chrisctopher Røsæt,Christopcher Rødset,Christopcher Rødseth,Christopcher Røedseth,Christopcher Røsæt,Christophen Rødset,Christophen Rødseth,Christophen Røedseth,Christophen Røsæt,Christopher Rødset,Christopher Rødseth,Christopher Røedseth,Christopher Røsæt,Hemmig Galnes,Hemmig Galtnes,Hemmig Galtneßet,Hemming Galnes,Hemming Galtnes,Hemming Galtneßet,Hemning Galnes,Hemning Galtnes,Hemning Galtneßet,Henning Galnes,Henning Galtnes,Henning Galtneßet,Hemmig Tinglim,Hemmig Tinglum,Hemming Tinglim,Hemming Tinglum,Hemning Tinglim,Hemning Tinglum,Henning Tinglim,Henning Tinglum,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johannes Vengstad,Johannes Venstad,Johannis Vengstad,Johannis Venstad,Ole Nerbroers,Ole Nerbrøers,Olle Nerbroers,Olle Nerbrøers,Ollef Nerbroers,Ollef Nerbrøers,Ola Nerbroers,Ola Nerbrøers,Sten Li,Sten Lie,Sten Lied,Sten Lj,Torben Hannemo,Torben Hannemoe,Torber Hannemo,Torber Hannemoe,Torger Hannemo,Torger Hannemoe,Steen Kaldal,Steen Kalnes_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,
TINAM30484 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 17b rg20090515630484 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere de hans Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaad. udgangne forordninger og befallinger samt andre Høye Herrer brefver og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede:</HTML> Fogden lod publicere de hans Kongl. Majits allernaad. udgangne forordninger og befallinger samt andre Høye Herrer brefver og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30486 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 17b rg20090515630484 Byksel, skjøte <HTML>Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Tron Pedersøn lod saavel her, som paa forrige tingstæder, publicere sit fæstebref paa Statlands sag med uderliggende schoufver, daterit Trundhiems amtschrifverstue d. 7 Sept. aar 1699:</HTML> Monsr Tron Pedersøn lod saavel her, som paa forrige tingstæder, publicere sit fæstebref paa Statlands sag med uderliggende schoufver, daterit Trundhiems amtschrifverstue d. 7 Sept. aar 1699: ,Tron Pedersøn, ,Statland, Troen,Tron,Trond Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Almaas,
TINAM30488 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 17b rg20090515630484 Byksel, skjøte <HTML>Erich Madzøn I ligemaade Tron Pedersøn lod læse sit fæstebref pa Furre Døller, og Findvoller schoufer, beliggende paa Nummedalseidet, udgifvet af Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Erich Madzøn, dat. Trundhiems amtschrifverstue d. 7 sept. 1699.</HTML> Erich Madzøn I ligemaade Tron Pedersøn lod læse sit fæstebref pa Furre Døller, og Findvoller schoufer, beliggende paa Nummedalseidet, udgifvet af Monsr Erich Madzøn, dat. Trundhiems amtschrifverstue d. 7 sept. 1699. ,Erich Madzøn,Tron Pedersøn, ,(tom), Eric,Erich,Erik,Troen,Tron,Trond Madssøn,Madssønner,Madsøen,Madsøn,Madzøen,Madzøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Eric Madssøn,Eric Madssønner,Eric Madsøen,Eric Madsøn,Eric Madzøen,Eric Madzøn,Erich Madssøn,Erich Madssønner,Erich Madsøen,Erich Madsøn,Erich Madzøen,Erich Madzøn,Erik Madssøn,Erik Madssønner,Erik Madsøen,Erik Madsøn,Erik Madzøen,Erik Madzøn,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,(tom),
TINAM30490 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 17b rg20090515630484 Byksel, skjøte <HTML>Jeppe Torbersøn lod forkynde sin bøxelseddel, udgifvet af Rasmus Krag pa 2 Ører og 6 Mk<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> udj Lien paa Nummedalseidet beliggende, dat. Levanger d. 8 Marty 1700</HTML> Jeppe Torbersøn lod forkynde sin bøxelseddel, udgifvet af Rasmus Krag pa 2 Ører og 6 Mkr udj Lien paa Nummedalseidet beliggende, dat. Levanger d. 8 Marty 1700 ,Jeppe Torbersøn,Rasmus Krag, ,Levanger,Lien, Jeppe,Rasmus Torberßøn,Torbersøn,Krag _Jeppe Torberßøn,Jeppe Torbersøn,Rasmus Krag_ ,Li,Lid,Lie,Lied,Lien,Levang,Levanger,
TINAM30492 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 17b rg20090515630484 Byksel, skjøte <HTML>Niels, Baarsøns bøxelseddel paa 1 spand 12 Mk<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> beliggende udj Buvarp paa Nummedalseidet, udgifvet af Rasmus Krag. dat. Levang d. d. 6 Marty 1700</HTML> Niels, Baarsøns bøxelseddel paa 1 spand 12 Mkr beliggende udj Buvarp paa Nummedalseidet, udgifvet af Rasmus Krag. dat. Levang d. d. 6 Marty 1700 ,Niels Baarsøn,Rasmus Krag, ,Buvarp,Levang, Niels,Nils,Rasmus Baardsøn,Baarsøn,Krag _Niels Baardsøn,Niels Baarsøn,Nils Baardsøn,Nils Baarsøn,Rasmus Krag_ ,Buvarp,Levang,Levanger,
TINAM30494 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 17b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 17b rg20090515630484 Byksel, skjøte <HTML>Johan Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Rasmus Krag paa 4 Ørers leje udj Hundset, beliggende paa Nummedalseidet, daterit Levanger d. 8 Marty 1700</HTML> Johan Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Rasmus Krag paa 4 Ørers leje udj Hundset, beliggende paa Nummedalseidet, daterit Levanger d. 8 Marty 1700 ,Johan Olsøn,Rasmus Krag, ,Hundset,Levanger, Johan,Johanns,Rasmus Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Krag _Johan Olsen,Johan Olssøn,Johan Olssønner,Johan Olsøn,Johan Olsøns,Johanns Olsen,Johanns Olssøn,Johanns Olssønner,Johanns Olsøn,Johanns Olsøns,Rasmus Krag_ ,Hundset,Levang,Levanger,
TINAM30496 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Erstatning <HTML><b>&lt;side 18a&gt;</b></p> <p>Monsieur Rasmus Krag hafde ladet stemne Lensmanden Toer Ofvergaard, effter en stefneseddel og indleg, hvilchet udj acten: schal blifve indført, samme er daterit Reens Closter d. 22 Junji 1700</p> <p>Bemelte Toer møtte og refererede sig til den dom som er feldet af Cornelis Clausøn nest afvichte sommer om denne dem imellemværende stridighed, og derhos begierede en frikiendelig dom som saaledis blef afsagt:</p> <p>Saa som udj denne sag nest afvichte sommer af forrige Sorenschrifver Cornelis Clausøn er kient, da som af samme dom fornemmis Sl. Niels Baltzersøns effterlefvische, Giertrud Biner, de 8<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> W meel at hafve annammet Tilfindis Toer Aargaard for h<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Rasmus Krags tiltale fri at være, og hans effter samme doms formeld at søge Sl. Niels Baltzersøns arfvinger,</HTML> <side 18a> Monsieur Rasmus Krag hafde ladet stemne Lensmanden Toer Ofvergaard, effter en stefneseddel og indleg, hvilchet udj acten: schal blifve indført, samme er daterit Reens Closter d. 22 Junji 1700 Bemelte Toer møtte og refererede sig til den dom som er feldet af Cornelis Clausøn nest afvichte sommer om denne dem imellemværende stridighed, og derhos begierede en frikiendelig dom som saaledis blef afsagt: Saa som udj denne sag nest afvichte sommer af forrige Sorenschrifver Cornelis Clausøn er kient, da som af samme dom fornemmis Sl. Niels Baltzersøns effterlefvische, Giertrud Biner, de 8te W meel at hafve annammet Tilfindis Toer Aargaard for hr Rasmus Krags tiltale fri at være, og hans effter samme doms formeld at søge Sl. Niels Baltzersøns arfvinger, ,Cornelis Clausøn,Giertrud Biner,Niels Baltzersøn,Rasmus Krag,Toer Aargaard,Toer Ofvergaard, ,Reens Closter, Cornelis,Cornelius,Giertrud,Jertrud,Niels,Nils,Rasmus,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore Clausen,Claußøn,Clausøn,Biner,Baltzerßøn,Baltzersøn,Balzersøn,Krag,Ofvergaard,Aargaard _Cornelis Clausen,Cornelis Claußøn,Cornelis Clausøn,Cornelius Clausen,Cornelius Claußøn,Cornelius Clausøn,Giertrud,Jertrud ge1074p,Niels Baltzerßøn,Niels Baltzersøn,Niels Balzersøn,Nils Baltzerßøn,Nils Baltzersøn,Nils Balzersøn,Rasmus Krag,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge1641p,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge2007p_ ,Reens Closter,Rens Closter,Reens closter,
TINAM30498 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Eiendom, eiendeler <HTML>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged lod opbiude effterfølgende gaarder, hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> tilhørende paa Nummedalseidet beliggende til bøxel og brug, nemlig:</p> <p>Zørsitter 1 spand som brugis af Toer for sckatterne allene: noch 4 Ører ibidm som ligger øde og 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> mænd vil sla tillaatis. Grøtmo 4 Ører, brugis af Tor Baarsøn for afgift 4 Rdr. Aufnet 4 ører og 4 Mk. brugis af Tosten og Niels ibidm for afgift 5 Rdr. Bøgset 1/2 spand, brugis af Einer Biørgum og Johannes Vengstad for 1 1/2 Rdr. og 12 Sk.</p> <p>paa anden maade end som nu indført er vilde ingen dennem antage formedelst, deris ødeliggen i mange aar:</HTML> Kongl. Mayts foged lod opbiude effterfølgende gaarder, hans Kongl. Mayst tilhørende paa Nummedalseidet beliggende til bøxel og brug, nemlig: Zørsitter 1 spand som brugis af Toer for sckatterne allene: noch 4 Ører ibidm som ligger øde og 2de mænd vil sla tillaatis. Grøtmo 4 Ører, brugis af Tor Baarsøn for afgift 4 Rdr. Aufnet 4 ører og 4 Mk. brugis af Tosten og Niels ibidm for afgift 5 Rdr. Bøgset 1/2 spand, brugis af Einer Biørgum og Johannes Vengstad for 1 1/2 Rdr. og 12 Sk. paa anden maade end som nu indført er vilde ingen dennem antage formedelst, deris ødeliggen i mange aar: ,Einer Biørgum,Johannes Vengstad,Niels Aufnet,Toer,Tor Baarsøn,Tosten Aufnet, ,Aufnet,Bøgset,Grøtmo,Nummedalseide,Zørsitter, Einar,Einer,Ejner,Johannes,Johannis,Niels,Nils,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Torsten,Tosten Biørg,Biørgen,Biørgum,Vengstad,Venstad,Aufne,Aufnet,Aufnit,Aufnith,Øfn,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øfnith,Aufnetr,Baardsøn,Baarsøn,Aufne,Aufnet,Aufnit,Aufnith,Øfn,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øfnith,Aufnetr _Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Johannes Vengstad,Johannes Venstad,Johannis Vengstad,Johannis Venstad,Niels Aufne,Niels Aufnet,Niels Aufnit,Niels Aufnith,Niels Øfn,Niels Øfne,Niels Øfnet,Niels Øfnit,Niels Øfnith,Niels Aufnetr,Nils Aufne,Nils Aufnet,Nils Aufnit,Nils Aufnith,Nils Øfn,Nils Øfne,Nils Øfnet,Nils Øfnit,Nils Øfnith,Nils Aufnetr,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thoer Baardsøn,Thoer Baarsøn,Thor Baardsøn,Thor Baarsøn,Thore Baardsøn,Thore Baarsøn,Toer Baardsøn,Toer Baarsøn,Tor Baardsøn,Tor Baarsøn,Torre Baardsøn,Torre Baarsøn,Tvore Baardsøn,Tvore Baarsøn,Torsten Aufne,Torsten Aufnet,Torsten Aufnit,Torsten Aufnith,Torsten Øfn,Torsten Øfne,Torsten Øfnet,Torsten Øfnit,Torsten Øfnith,Torsten Aufnetr,Tosten Aufne,Tosten Aufnet,Tosten Aufnit,Tosten Aufnith,Tosten Øfn,Tosten Øfne,Tosten Øfnet,Tosten Øfnit,Tosten Øfnith,Tosten Aufnetr_ ,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,S.zither,Sellotten,Søerzitter,Sørsitter,Sørzither,Zørsitter,Grøthmo,Grøtmo,Grøtmoe,Aufne,Aufnet,Aufvne,Aunet,Oufnet,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øvne,Bøgset,Bøxsæt,
TINAM30500 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Ordinært <HTML>Anno 1701 d. 12 Januarji er holden ordinarie Vintersageting, paa ordinarie tingstæd Edshov, med Nærøe Præstegields almue, ofverværende Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, samt effterfølgende Laurættismænd scil: Joen Schej, Jfver Qvernen, Niels ibidm, Lauritz Satnøen, Hans Vangsfiord, Niels Hundhammer, Amanius Varøen og Johannes Saur, hvor da for rætten passerede som følger:</HTML> Anno 1701 d. 12 Januarji er holden ordinarie Vintersageting, paa ordinarie tingstæd Edshov, med Nærøe Præstegields almue, ofverværende Kongl. Majits foged, Jacob Jespersøn, samt effterfølgende Laurættismænd scil: Joen Schej, Jfver Qvernen, Niels ibidm, Lauritz Satnøen, Hans Vangsfiord, Niels Hundhammer, Amanius Varøen og Johannes Saur, hvor da for rætten passerede som følger: ,Amanius Varøen,Hans Vangsfiord,Jacob Jespersøn,Jfver Qvernen,Joen Schej,Johannes Saur,Lauritz Satnøen,Niels Hundhammer,Niels Qvernen, ,Edshov,Nærøe, Amanius,Hands,Hans,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Lauritz,Niels,Nils,Niels,Nils Varøen,Vangfiord,Vangsfiord,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Saun,Saur,Saur.,Sour,Schei,Schej,Setnen,Setnøen,Sætnøen,Satnøeb,Satnøen,Hundhamer,Hundhammer,Hundhammeren,Qveinnen,Qvennen,Qvernen _Amanius Varøen,Hands Vangfiord,Hands Vangsfiord,Hans Vangfiord,Hans Vangsfiord,Ifver Qveinnen,Ifver Qvennen,Ifver Qvernen,Jfeer Qveinnen,Jfeer Qvennen,Jfeer Qvernen,Jfuer Qveinnen,Jfuer Qvennen,Jfuer Qvernen,Jfver Qveinnen,Jfver Qvennen,Jfver Qvernen,Jver Qveinnen,Jver Qvennen,Jver Qvernen,Jfer Qveinnen,Jfer Qvennen,Jfer Qvernen,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johannes Saun,Johannes Saur,Johannes Saur.,Johannes Sour,Johannis Saun,Johannis Saur,Johannis Saur.,Johannis Sour,Johen Schei,Johen Schej,John Schei,John Schej,Jon Schei,Jon Schej,Jonen Schei,Jonen Schej,Joen Schei,Joen Schej,Jonn Schei,Jonn Schej,Lauritz Setnen,Lauritz Setnøen,Lauritz Sætnøen,Lauritz Satnøeb,Lauritz Satnøen,Niels Hundhamer,Niels Hundhammer,Niels Hundhammeren,Nils Hundhamer,Nils Hundhammer,Nils Hundhammeren,Niels Qveinnen,Niels Qvennen,Niels Qvernen,Nils Qveinnen,Nils Qvennen,Nils Qvernen_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30502 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere effterfølgende hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaadigst udgangne forordninger:</HTML> Fogden lod publicere effterfølgende hans Kongl. Mayts allernaadigst udgangne forordninger: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30504 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>Hans Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> forordning om schoufrøfvere, tiufer og mordere, samt løs giengere at antaste og effter loufven at dømme Aggerh. d. 17 7br 1700</HTML> Hans Majits forordning om schoufrøfvere, tiufer og mordere, samt løs giengere at antaste og effter loufven at dømme Aggerh. d. 17 7br 1700 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30506 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>Jtem Placat om Told og trælasttiendens forpachtning Syndenfields og Consumtionen, familie- og folcheschatten Synden- og Nordenfields i 3 aar: 1701, 1702 og 1703: daterit Jægersborg d. 2 Octobr. 1700.</HTML> Jtem Placat om Told og trælasttiendens forpachtning Syndenfields og Consumtionen, familie- og folcheschatten Synden- og Nordenfields i 3 aar: 1701, 1702 og 1703: daterit Jægersborg d. 2 Octobr. 1700. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30507 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>I ligemaade forbud pa schiench og gafve at gifve og tage Kiøbh: d. 23 8<sup><span style="text-decoration: underline;">br</span></sup> 1700</HTML> I ligemaade forbud pa schiench og gafve at gifve og tage Kiøbh: d. 23 8br 1700. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30508 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>Endnu Patent om højesterættis holdelse aar 1700, dat. Jegersborg d12 Octobr. Anno 1700.</HTML> Endnu Patent om højesterættis holdelse aar 1700, dat. Jegersborg d12 Octobr. Anno 1700. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30510 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>fremdelis forordning om Vocation til Prediche embedet, daterit Kiøbenhafn d. 23 Octobr. 1700.</HTML> fremdelis forordning om Vocation til Prediche embedet, daterit Kiøbenhafn d. 23 Octobr. 1700. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30512 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>Endelig forordning om de nye stempler som til det stemplede papir hereffter schal brugis, dat. Kiøbenhafn d. 25 Octobr. 1700.</HTML> Endelig forordning om de nye stempler som til det stemplede papir hereffter schal brugis, dat. Kiøbenhafn d. 25 Octobr. 1700. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30514 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18a rg20090515630484 Forordninger <HTML>Herforuden Capit.taxten etc. dat. Trundh. d. 6 nov. aar 1700</HTML> Herforuden Capit.taxten etc. dat. Trundh. d. 6 nov. aar 1700 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30516 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Eiendom, eiendeler <HTML><b>&lt;side 18b&gt;</b></p> <p>Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Morten Viumb, saasom stiftschrifver ofver Trundhiems amt hans louflige og schriftlige forbud paa alle Kirchernis schoufvers uloflig forhuggelse : dat. Trundh. d. 13 7br. 1700.</HTML> <side 18b> Monsr Morten Viumb, saasom stiftschrifver ofver Trundhiems amt hans louflige og schriftlige forbud paa alle Kirchernis schoufvers uloflig forhuggelse : dat. Trundh. d. 13 7br. 1700. ,Morten Viumb, ,Trundh., Morten,Morthen Vium,Viumb _Morten Vium,Morten Viumb,Morthen Vium,Morthen Viumb_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30518 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Byksel, skjøte <HTML>Ole Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, paa den gaard Aasen som schylder 6 Mk. og er daterit Edshov tingstæd d. 15 Jan: 1700:</HTML> Ole Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Kongl. Majits foged, Jacob Jespersøn, paa den gaard Aasen som schylder 6 Mk. og er daterit Edshov tingstæd d. 15 Jan: 1700: ,Jacob Jespersøn,Ole Olsøn, ,Aasen,Edshov, Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns_ ,Aas,Aasen,Eddshov,Edshoug,Edshov,
TINAM30520 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Byksel, skjøte <HTML>Jonas Olsøn Ramstad lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Pros Lauritzøn paa 1/2 spand udj Fygestad, dat. Glasøen d. 28 Julji 1700</HTML> Jonas Olsøn Ramstad lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Pros Lauritzøn paa 1/2 spand udj Fygestad, dat. Glasøen d. 28 Julji 1700 ,Jonas Olsøn Ramstad,Pros Lauritzøn, ,Fygestad,Glasøen, Jonas,Jonas,Pros Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Ramstad,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Jonas Olsen,Jonas Olssøn,Jonas Olssønner,Jonas Olsøn,Jonas Olsøns,Jonas Ramstad,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Fygestad,Fykestad,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30522 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Lejermål <HTML>Marithe Siursdatter er stemt af Salmon Blix for lejermaals forselse med en soldat under Capitein Schinchels Companie,</p> <p>qvindfolchet møtte med forseelsens vedgaaelse og klagemaal at hun intet hafde at bøde med, hvilchet endel tingsøgende almue med hende attestered</p> <p>hvorføre hun tilfindis at strafis med fengsel paa Kroppen, foruden Kirchens disciplins udstaaelse:</p> <p>soldaten nafnlig Jens Olsøn for bøder at udgifve allernaadigst er forschaanet.</HTML> Marithe Siursdatter er stemt af Salmon Blix for lejermaals forselse med en soldat under Capitein Schinchels Companie, qvindfolchet møtte med forseelsens vedgaaelse og klagemaal at hun intet hafde at bøde med, hvilchet endel tingsøgende almue med hende attestered hvorføre hun tilfindis at strafis med fengsel paa Kroppen, foruden Kirchens disciplins udstaaelse: soldaten nafnlig Jens Olsøn for bøder at udgifve allernaadigst er forschaanet. ,Jens Olsøn,Marithe Siursdatter,Salmon Blix, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Salmon,Salomon,Samuel Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Siursdatter,Blix _Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1817p,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,(tom),
TINAM30524 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Lejermål <HTML>Lensmanden Salmon Blix hafde citerit Oluf Torbiørnsøn, for lejermaals forseelse med en lætfærdig tøs, nafnlig: Liset Lauritzdatter,</p> <p>oben<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> person møtte med forseelßens vedgaaelße</p> <p>hvorfore hand tilfindis: foruden Kirchens disciplins udstaaelße /: at bøde effter yderste formue 5 Rdr og for resten straffis med fengsel paa Kroppen.</p> <p>qvindfolchet som iche møtte, foreleggis til nestholdende sageting at møde eller dom fornemme.</HTML> Lensmanden Salmon Blix hafde citerit Oluf Torbiørnsøn, for lejermaals forseelse med en lætfærdig tøs, nafnlig: Liset Lauritzdatter, obente person møtte med forseelßens vedgaaelße hvorfore hand tilfindis: foruden Kirchens disciplins udstaaelße /: at bøde effter yderste formue 5 Rdr og for resten straffis med fengsel paa Kroppen. qvindfolchet som iche møtte, foreleggis til nestholdende sageting at møde eller dom fornemme. ,Liset Lauritzdatter,Oluf Torbiørnsøn,Salmon Blix, ,(tom), Lisbeth,Liset,Oluf,Olup,Olof,Salmon,Salomon,Samuel Lauritzdatter,Torbiørnsøn,Blix _Lisbeth,Liset ge1524p,Oluf Torbiørnsøn,Olup Torbiørnsøn,Olof Torbiørnsøn,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,(tom),
TINAM30526 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Vinningsforbrytelser <HTML>Jens Andersøn Raasvigen hafde ladet stefne Jfver Aachvigen og Joen Horsberg, for en ierngryde som de fra ham uloflig har taget:</p> <p>ingen af de indstemte møtte,</p> <p>hvorfore foreleggis til nestholdende sageting at møde eller dom fornemme</HTML> Jens Andersøn Raasvigen hafde ladet stefne Jfver Aachvigen og Joen Horsberg, for en ierngryde som de fra ham uloflig har taget: ingen af de indstemte møtte, hvorfore foreleggis til nestholdende sageting at møde eller dom fornemme ,Jens Andersøn Raasvigen,Jfver Aachvigen,Joen Horsberg, ,(tom), Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Aaagvigen,Aachvichen,Aachvig,Aachvigen,Aagvig,Aagvigen,Anders,Anderßøn,Andersøn,Raasvigen,Horsberg _Ifver Aaagvigen,Ifver Aachvichen,Ifver Aachvig,Ifver Aachvigen,Ifver Aagvig,Ifver Aagvigen,Jfeer Aaagvigen,Jfeer Aachvichen,Jfeer Aachvig,Jfeer Aachvigen,Jfeer Aagvig,Jfeer Aagvigen,Jfuer Aaagvigen,Jfuer Aachvichen,Jfuer Aachvig,Jfuer Aachvigen,Jfuer Aagvig,Jfuer Aagvigen,Jfver Aaagvigen,Jfver Aachvichen,Jfver Aachvig,Jfver Aachvigen,Jfver Aagvig,Jfver Aagvigen,Jver Aaagvigen,Jver Aachvichen,Jver Aachvig,Jver Aachvigen,Jver Aagvig,Jver Aagvigen,Jfer Aaagvigen,Jfer Aachvichen,Jfer Aachvig,Jfer Aachvigen,Jfer Aagvig,Jfer Aagvigen,Jans Anders,Jans Anderßøn,Jans Andersøn,Jens Anders,Jens Anderßøn,Jens Andersøn,Jan Anders,Jan Anderßøn,Jan Andersøn,Jans,Jens,Jan ge1732p,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn ge1407p_ ,(tom),
TINAM30528 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Lejermål <HTML>Anna Jacobsdatter er stemt af lensmanden Jacob Rusch for lejermaals forseelse med Arne Jensøn soldat under Capitein Sckinchels Compagnie,</p> <p>qvindfolchet møtte med forseelßens vedgaaelße, og bøder effter yderste formue, foruden Kirchens Disciplins udstaaelße, til hans Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> 3 Rdr. og for resten straffis med fengsel paa Kroppen:</p> <p>Soldaten for bøder at udgifve allernaad. er forschaanet:</HTML> Anna Jacobsdatter er stemt af lensmanden Jacob Rusch for lejermaals forseelse med Arne Jensøn soldat under Capitein Sckinchels Compagnie, qvindfolchet møtte med forseelßens vedgaaelße, og bøder effter yderste formue, foruden Kirchens Disciplins udstaaelße, til hans Majist 3 Rdr. og for resten straffis med fengsel paa Kroppen: Soldaten for bøder at udgifve allernaad. er forschaanet: ,Anna Jacobsdatter,Arne Jensøn,Jacob Rusch, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Arn,Arne,Arnes,Jacob,Jakob,Jacos Jacobsdatter,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Rusch,Rusck,Rush _Ana,Anna,Anne ge1436p,Arn Jensen,Arn Jenßøn,Arn Jenssønner,Arn Jensøn,Arn Jenssøn,Arne Jensen,Arne Jenßøn,Arne Jenssønner,Arne Jensøn,Arne Jenssøn,Arnes Jensen,Arnes Jenßøn,Arnes Jenssønner,Arnes Jensøn,Arnes Jenssøn,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush_ ,(tom),
TINAM30530 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 18b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 18b rg20090515630485 Lejermål <HTML>Jngeborre Siursd. ogsaa stemt for lejermaals forseelse med Buruch Ellingsøn soldat under Cap: Schinchels compagnie,</p> <p>ingen af de indstemte møtte,</p> <p>hvorfore dennem foreleggis til neste ting at møde, eller dom fraværende fornemme.</HTML> Jngeborre Siursd.: ogsaa stemt for lejermaals forseelse med Buruch Ellingsøn soldat under Cap: Schinchels compagnie, ingen af de indstemte møtte, hvorfore dennem foreleggis til neste ting at møde, eller dom fraværende fornemme. ,Buruch Ellingsøn,Jngeborre Siurs, ,(tom), Baluch,Baruch,Buruch,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre Ellingßøn,Ellingsøn,Siurs,Siursøn _Baluch Ellingßøn,Baluch Ellingsøn,Baruch Ellingßøn,Baruch Ellingsøn,Buruch Ellingßøn,Buruch Ellingsøn,Ingeborre Siurs,Ingeborre Siursøn,Jngebor Siurs,Jngebor Siursøn,Jngebore Siurs,Jngebore Siursøn,Jngeborr Siurs,Jngeborr Siursøn,Jngeborre Siurs,Jngeborre Siursøn_ ,(tom),
TINAM30532 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Lejermål <HTML><b>&lt;side 19a&gt;</b></p> <p>Baar Allesøn? Korsneßet ogsaa stemt for lejermaals forseelße med Lisbeth Hansdatter</p> <p>personerne møtte med forseelsens vedgaaelße, samt graad og klagemaal at de intet hafde at bøde med,</p> <p>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde tingsøgende almue om nogen av dem vilde antage diße personer udj tieneste for bøderne enten hel eller half:</p> <p>hertil vilde ingen lade sig beqvemme,</p> <p>hvorfore de tilfindis foruden Kirchens disciplins udstaaelse at strafis med fengsel paa Kroppen:</HTML> <side 19a> Baar Allesøn? Korsneßet ogsaa stemt for lejermaals forseelße med Lisbeth Hansdatter personerne møtte med forseelsens vedgaaelße, samt graad og klagemaal at de intet hafde at bøde med, Kongl. Mayts foged tilspurde tingsøgende almue om nogen av dem vilde antage diße personer udj tieneste for bøderne enten hel eller half: hertil vilde ingen lade sig beqvemme, hvorfore de tilfindis foruden Kirchens disciplins udstaaelse at strafis med fengsel paa Kroppen: ,Baar Allesøn Korsneßet,Lisbeth Hansdatter, ,(tom), Baar,Baard,Baar,Baard,Lisbeth,Liset Allesøn,Korsneßet,Kaarsneßet,Kaarsneßet,Hansdater,Hansdatter _Baar,Baard ge1007p,Baar Korsneßet,Baar Kaarsneßet,Baar Kaarsneßet,Baard Korsneßet,Baard Kaarsneßet,Baard Kaarsneßet,Lisbeth Hansdater,Lisbeth Hansdatter,Liset Hansdater,Liset Hansdatter_ ,(tom),
TINAM30534 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Niels Aschildsøn Buøen som med sin festemø Synneve Jacobsdatter har aflet børn for tiden</p> <p>bøder effter loufven 3 Rdr. 1 ort 12 Sk</HTML> Niels Aschildsøn Buøen som med sin festemø Synneve Jacobsdatter har aflet børn for tiden bøder effter loufven 3 Rdr. 1 ort 12 Sk ,Niels Aschildsøn Buøen,Synneve Jacobsdatter, ,(tom), Niels,Nils,Niels,Nils,Synne,Synneve Aschildsøn,Buøen,Jacobsdatter _Niels,Nils ge1033p,Niels,Nils ge1123p,Synne Jacobsdatter,Synneve Jacobsdatter_ ,(tom),
TINAM30536 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Valentin Persøn ogsaa aflet barn for tiden med sin qvinde Gurj Rasmusdatter,</p> <p>bøder til hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> 3 Rdr 1 Ort 12 Sk.</HTML> Valentin Persøn ogsaa aflet barn for tiden med sin qvinde Gurj Rasmusdatter, bøder til hans Mayst 3 Rdr 1 Ort 12 Sk. ,Gurj Rasmusdatter,Valentin Persøn, ,(tom), Gurina,Gurj,Valentin,Vallentin Rasmusdatter,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Gurina Rasmusdatter,Gurj Rasmusdatter,Valentin Peders,Valentin Peders.,Valentin Pedersen,Valentin Pederß,Valentin Pederßøn,Valentin Pederssønner,Valentin Pedersø,Valentin Pedersøn,Valentin Pedersøn.,Valentin Pedersøns,Valentin Persen,Valentin Perßøn,Valentin Persø,Valentin Persøn,Valentin Pettersen,Valentin Pedersens,Valentin Pederss,Valentin Pederssøn,Valentin Pedersønn,Vallentin Peders,Vallentin Peders.,Vallentin Pedersen,Vallentin Pederß,Vallentin Pederßøn,Vallentin Pederssønner,Vallentin Pedersø,Vallentin Pedersøn,Vallentin Pedersøn.,Vallentin Pedersøns,Vallentin Persen,Vallentin Perßøn,Vallentin Persø,Vallentin Persøn,Vallentin Pettersen,Vallentin Pedersens,Vallentin Pederss,Vallentin Pederssøn,Vallentin Pedersønn_ ,(tom),
TINAM30538 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Johannes Torbersøn iligemaade aflet barn med sin qvinde Jngeborre Johannesdatter for tiden</p> <p>og som samme forseelse er scheet paa Nærø prestegaard, Saa effter lofven tilkommer bøderne 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. den udj gieldet værende Præstenche</HTML> Johannes Torbersøn iligemaade aflet barn med sin qvinde Jngeborre Johannesdatter for tiden og som samme forseelse er scheet paa Nærø prestegaard, Saa effter lofven tilkommer bøderne 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. den udj gieldet værende Præstenche ,Jngeborre Johannesdatter,Johannes Torbersøn, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Johannes,Johannis Johannesdatter,Johannisdatter,Torberßøn,Torbersøn _Ingeborre Johannesdatter,Ingeborre Johannisdatter,Jngebor Johannesdatter,Jngebor Johannisdatter,Jngebore Johannesdatter,Jngebore Johannisdatter,Jngeborr Johannesdatter,Jngeborr Johannisdatter,Jngeborre Johannesdatter,Jngeborre Johannisdatter,Johannes Torberßøn,Johannes Torbersøn,Johannis Torberßøn,Johannis Torbersøn_ ,(tom),
TINAM30540 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Peder Fier som ogsaa har aflet barn for tiden med sin qvinde Vendel Jensdatter</p> <p>bøder 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.</HTML> Peder Fier som ogsaa har aflet barn for tiden med sin qvinde Vendel Jensdatter bøder 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk. ,Peder Fier,Vendel Jensdatter, ,(tom), Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Vendel,Vennel Fier,Fiær,Jensdatter _Pedeer Fier,Pedeer Fiær,Peder Fier,Peder Fiær,Pedr Fier,Pedr Fiær,Per Fier,Per Fiær,Peter Fier,Peter Fiær,Petter Fier,Petter Fiær,Pitter Fier,Pitter Fiær,Vendel Jensdatter,Vennel Jensdatter_ ,(tom),
TINAM30542 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Vinningsforbrytelser <HTML>Joen Berrig af Vichtens fierding indstemt af Lensmanden Guldbiørn Aachvichen formedelst j Ko som hand hafde bemechtiget sig hos hans landbonde, Ole Nielsøn som var schyldig ham baade schat og landschyld hvilchet hand hafde udlagt,</p> <p>ob<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Joen møtte iche, ej eller lod liuse sit louflige forfald,</p> <p>hvorfore foreleggis til neste ting at møde.</HTML> Joen Berrig af Vichtens fierding indstemt af Lensmanden Guldbiørn Aachvichen formedelst j Ko som hand hafde bemechtiget sig hos hans landbonde, Ole Nielsøn som var schyldig ham baade schat og landschyld hvilchet hand hafde udlagt, obte Joen møtte iche, ej eller lod liuse sit louflige forfald, hvorfore foreleggis til neste ting at møde. ,Guldbiørn Aachvichen,Joen Berrig,Ole Nielsøn, ,Vichten, Gudbiørn,Guldbiørn,Gundbiørn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Ole,Olle,Ollef,Ola Aaagvigen,Aachvichen,Aachvig,Aachvigen,Aagvig,Aagvigen,Berg,Berrig,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen _Gudbiørn Aaagvigen,Gudbiørn Aachvichen,Gudbiørn Aachvig,Gudbiørn Aachvigen,Gudbiørn Aagvig,Gudbiørn Aagvigen,Guldbiørn Aaagvigen,Guldbiørn Aachvichen,Guldbiørn Aachvig,Guldbiørn Aachvigen,Guldbiørn Aagvig,Guldbiørn Aagvigen,Gundbiørn Aaagvigen,Gundbiørn Aachvichen,Gundbiørn Aachvig,Gundbiørn Aachvigen,Gundbiørn Aagvig,Gundbiørn Aagvigen,Johen Berg,Johen Berrig,John Berg,John Berrig,Jon Berg,Jon Berrig,Jonen Berg,Jonen Berrig,Joen Berg,Joen Berrig,Jonn Berg,Jonn Berrig,Ole Nielsen,Ole Nielßøn,Ole Nielsøn,Ole Nielsön,Ole Nilsøn,Ole Nissen,Ole Nißen,Olle Nielsen,Olle Nielßøn,Olle Nielsøn,Olle Nielsön,Olle Nilsøn,Olle Nissen,Olle Nißen,Ollef Nielsen,Ollef Nielßøn,Ollef Nielsøn,Ollef Nielsön,Ollef Nilsøn,Ollef Nissen,Ollef Nißen,Ola Nielsen,Ola Nielßøn,Ola Nielsøn,Ola Nielsön,Ola Nilsøn,Ola Nissen,Ola Nißen_ ,Vichlem,Vichten,Vichtens,Victen,
TINAM30544 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Lejermål <HTML>Halfvor Andersøn er stemt for lejermaals forseelße med Sande Joensdatter,</p> <p>personerne møtte med forseelsens vedgaaelse,</p> <p>hvorfore drengen bøder foruden Kirchens disciplins udstaaelse af yderste formue 6 Rdr. og for resten straffis med fengsel paa kroppen.</p> <p>qvindfolchet bøder af yderste formue 4 Rdr og for resten strafis med fengsel paa Kroppen samt effter loufven udstaae Kirchens discipline</HTML> Halfvor Andersøn er stemt for lejermaals forseelße med Sande Joensdatter, personerne møtte med forseelsens vedgaaelse, hvorfore drengen bøder foruden Kirchens disciplins udstaaelse af yderste formue 6 Rdr. og for resten straffis med fengsel paa kroppen. qvindfolchet bøder af yderste formue 4 Rdr og for resten strafis med fengsel paa Kroppen samt effter loufven udstaae Kirchens discipline ,Halfvor Andersøn,Sande Joensdatter, ,(tom), Haldal,Haldoer,Haldor,Haldvor,Halfver,Halfvor,Sande,Sander Anders,Anderßøn,Andersøn,Joensdatter _Haldal Anders,Haldal Anderßøn,Haldal Andersøn,Haldoer Anders,Haldoer Anderßøn,Haldoer Andersøn,Haldor Anders,Haldor Anderßøn,Haldor Andersøn,Haldvor Anders,Haldvor Anderßøn,Haldvor Andersøn,Halfver Anders,Halfver Anderßøn,Halfver Andersøn,Halfvor Anders,Halfvor Anderßøn,Halfvor Andersøn,Sande Joensdatter,Sander Joensdatter_ ,(tom),
TINAM30546 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Annet <HTML>Lensmanden Gudbiørn Aachvichen hafde stemt Vigestads opsiddere samtlige for tingholds nechtelße til fogden og rættens betientiere til de 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> almindelige ting,</p> <p>ingen af diße indstemte mænd møtte, iche eller lod forkynde, effter lofven, deris louflige forfald, af den aarsage</p> <p>foreleggis dennem til nestholdende sommersageting at møde, eller fraværende dom fornemme.</HTML> Lensmanden Gudbiørn Aachvichen hafde stemt Vigestads opsiddere samtlige for tingholds nechtelße til fogden og rættens betientiere til de 3de almindelige ting, ingen af diße indstemte mænd møtte, iche eller lod forkynde, effter lofven, deris louflige forfald, af den aarsage foreleggis dennem til nestholdende sommersageting at møde, eller fraværende dom fornemme. ,Gudbiørn Aachvichen, ,Vigestad, Gudbiørn,Guldbiørn,Gundbiørn Aaagvigen,Aachvichen,Aachvig,Aachvigen,Aagvig,Aagvigen _Gudbiørn Aaagvigen,Gudbiørn Aachvichen,Gudbiørn Aachvig,Gudbiørn Aachvigen,Gudbiørn Aagvig,Gudbiørn Aagvigen,Guldbiørn Aaagvigen,Guldbiørn Aachvichen,Guldbiørn Aachvig,Guldbiørn Aachvigen,Guldbiørn Aagvig,Guldbiørn Aagvigen,Gundbiørn Aaagvigen,Gundbiørn Aachvichen,Gundbiørn Aachvig,Gundbiørn Aachvigen,Gundbiørn Aagvig,Gundbiørn Aagvigen_ ,Vigestad,Vikestad,
TINAM30548 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19a<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19a rg20090515630485 Erstatning <HTML>Ole Andersøn Vigestad hafde ladet stefne, ved lensmanden Gundbiørn, Jsach Olsøn ibidm for j kircheko som de hafde haftt tilsammen paa leje,</p> <p>ingen af parterne møtte,</p> <p>foreleggis til neste ting at møde</HTML> Ole Andersøn Vigestad hafde ladet stefne, ved lensmanden Gundbiørn, Jsach Olsøn ibidm for j kircheko som de hafde haftt tilsammen paa leje, ingen af parterne møtte, foreleggis til neste ting at møde ,Gundbiørn,Jsach Olsøn Vigestad,Ole Andersøn Vigestad, ,(tom), Gudbiørn,Guldbiørn,Gundbiørn,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola ,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Vigestad,Anders,Anderßøn,Andersøn,Vigestad _Gudbiørn,Guldbiørn,Gundbiørn,Isach Olsen,Isach Olssøn,Isach Olssønner,Isach Olsøn,Isach Olsøns,Jsach Olsen,Jsach Olssøn,Jsach Olssønner,Jsach Olsøn,Jsach Olsøns,Jsaach Olsen,Jsaach Olssøn,Jsaach Olssønner,Jsaach Olsøn,Jsaach Olsøns,Jzac Olsen,Jzac Olssøn,Jzac Olssønner,Jzac Olsøn,Jzac Olsøns,Jzach Olsen,Jzach Olssøn,Jzach Olssønner,Jzach Olsøn,Jzach Olsøns,Jzaac Olsen,Jzaac Olssøn,Jzaac Olssønner,Jzaac Olsøn,Jzaac Olsøns,Jzaach Olsen,Jzaach Olssøn,Jzaach Olssønner,Jzaach Olsøn,Jzaach Olsøns,Isach Vigestad,Jsach Vigestad,Jsaach Vigestad,Jzac Vigestad,Jzach Vigestad,Jzaac Vigestad,Jzaach Vigestad,Ole Anders,Ole Anderßøn,Ole Andersøn,Olle Anders,Olle Anderßøn,Olle Andersøn,Ollef Anders,Ollef Anderßøn,Ollef Andersøn,Ola Anders,Ola Anderßøn,Ola Andersøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1970p_ ,(tom),
TINAM30550 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19b rg20090515630486 Tingsvitner <HTML><b>&lt;side 19b&gt;</b></p> <p>Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde tingsøgende almue i almindelighed, men de ved søekanten boende i særdelished, om nogen er vidende noget sclags vrag at være funden og bierget nest afvichte aar 1700 de det nu vilde tilkiende gifne imod biergeløn effter lofven,</p> <p>hertil blef svaret, at ingen viste noget funden og bierget at angifve,</p> <p>hvorpaa fogden tingsvidne var begiærende</HTML> <side 19b> Kongl. Majits foged tilspurde tingsøgende almue i almindelighed, men de ved søekanten boende i særdelished, om nogen er vidende noget sclags vrag at være funden og bierget nest afvichte aar 1700 de det nu vilde tilkiende gifne imod biergeløn effter lofven, hertil blef svaret, at ingen viste noget funden og bierget at angifve, hvorpaa fogden tingsvidne var begiærende ,Jacob Jespersøn, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,(tom),
TINAM30552 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19b rg20090515630486 Eiendom, eiendeler <HTML>Bendix Pouls Øfnet, som hertildags har brugt 2 ører udi den Kirchens gaard Øfnet, her for rætten fra sagde sig samme 2 Ørers leje, hvilche hand for armod og fattigdom schyld iche er god for at bruge:</HTML> Bendix Pouls Øfnet, som hertildags har brugt 2 ører udi den Kirchens gaard Øfnet, her for rætten fra sagde sig samme 2 Ørers leje, hvilche hand for armod og fattigdom schyld iche er god for at bruge: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30554 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19b rg20090515630486 Tingsvitner <HTML>Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged lod opbiude, 2 ører 1 Mk. udj Kongens gaard Stoerarnøen tils bøxel og brug som udj nogle aar har ligget øde -</p> <p>hertil lod sig ingen indfinde,</p> <p>hvorfore her paa tingsvidne var begiærende</HTML> Kongl. Majits foged lod opbiude, 2 ører 1 Mk. udj Kongens gaard Stoerarnøen tils bøxel og brug som udj nogle aar har ligget øde - hertil lod sig ingen indfinde, hvorfore her paa tingsvidne var begiærende ,Jacob Jespersøn, ,Stoerarnøen, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Arnøen,Arnøen lille,Arnøen store,Lillearnøen,Lille-Arnøen,Stoerarnøen,Storarnøen,Store-Arnøen,,
TINAM30556 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>12.7.1700 1,700.00 12.7.1700 19b rg20090515630486 Diverse <HTML>førstkommende Botolphi Lauting at aflegge sin laurettiseed, ere tilsagde effterteignede: Af Lechøe og Bindal fierdinger, Ole Qvernøe, Niels Lechnes, Peder Qveinnen, Foldens fierding, Lauritz Saur, Løfsnes fierding, Lars Varøen, og Einer Storval, Vichtens fierding, Ifver Vigestad og Torchel Drage. dise danne mænd maa til ob<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> tid søge velædle hr. Laumand til edens afleggelße.</HTML> førstkommende Botolphi Lauting at aflegge sin laurettiseed, ere tilsagde effterteignede: Af Lechøe og Bindal fierdinger, Ole Qvernøe, Niels Lechnes, Peder Qveinnen, Foldens fierding, Lauritz Saur, Løfsnes fierding, Lars Varøen, og Einer Storval, Vichtens fierding, Ifver Vigestad og Torchel Drage. dise danne mænd maa til obte tid søge velædle hr. Laumand til edens afleggelße. ,Einer Storval,Ifver Vigestad,Lars Varøen,Lauritz Saur,Niels Lechnes,Ole Qvernøe,Peder Qveinnen,Torchel Drage, ,(tom), Einar,Einer,Ejner,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Lauritz,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torchel,Torkel Stoerval,Storeval,Storva,Storval,Storvall,Vigestad,Varøen,Saun,Saur,Saur.,Sour,Leches,Lechne,Lechnes,Lechneß,Lenche,Qvernøe,Qvernøen,Qverøen,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Drag,Drage,Dragem _Einar Stoerval,Einar Storeval,Einar Storva,Einar Storval,Einar Storvall,Einer Stoerval,Einer Storeval,Einer Storva,Einer Storval,Einer Storvall,Ejner Stoerval,Ejner Storeval,Ejner Storva,Ejner Storval,Ejner Storvall,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1970p,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens ge1947p,Lauritz Saun,Lauritz Saur,Lauritz Saur.,Lauritz Sour,Niels Leches,Niels Lechne,Niels Lechnes,Niels Lechneß,Niels Lenche,Nils Leches,Nils Lechne,Nils Lechnes,Nils Lechneß,Nils Lenche,Ole Qvernøe,Ole Qvernøen,Ole Qverøen,Olle Qvernøe,Olle Qvernøen,Olle Qverøen,Ollef Qvernøe,Ollef Qvernøen,Ollef Qverøen,Ola Qvernøe,Ola Qvernøen,Ola Qverøen,Pedeer Qveinnen,Pedeer Qvennen,Pedeer Qvernen,Peder Qveinnen,Peder Qvennen,Peder Qvernen,Pedr Qveinnen,Pedr Qvennen,Pedr Qvernen,Per Qveinnen,Per Qvennen,Per Qvernen,Peter Qveinnen,Peter Qvennen,Peter Qvernen,Petter Qveinnen,Petter Qvennen,Petter Qvernen,Pitter Qveinnen,Pitter Qvennen,Pitter Qvernen,Torchel Drag,Torchel Drage,Torchel Dragem,Torkel Drag,Torkel Drage,Torkel Dragem_ ,(tom),
TINAM30558 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 19b rg20090515630486 Ordinært <HTML>Anno 1701: d. 18 Januarji, er holden ordinarie vintersageting paa tingstædet Aarnes med Fosnes Præstegields almue ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespers og effterschrefne Laurettismænd, Christen Storschaarstad, Erich Vemundvig, Niels Berre, Ole Alt, Elling Østvigen, Niels Grøfstad, Peder Saxen, og Anders Strøm, hvor de for rætten passerede som effterfølger:</HTML> Anno 1701: d. 18 Januarji, er holden ordinarie vintersageting paa tingstædet Aarnes med Fosnes Præstegields almue ofverværende Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespers og effterschrefne Laurettismænd, Christen Storschaarstad, Erich Vemundvig, Niels Berre, Ole Alt, Elling Østvigen, Niels Grøfstad, Peder Saxen, og Anders Strøm, hvor de for rætten passerede som effterfølger: ,Anders Strøm,Christen Storschaarstad,Elling Østvigen,Erich Vemundvig,Jacob Jespers,Niels Berre,Niels Grøfstad,Ole Alt,Peder Saxen, ,Aarnes,Fosnes, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Eling,Elling,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Strøm,Strømen,Strømmen,Storscharstad,StorSchorstad,StorSchaarstad,Stor-Schaarstad,Storschaarstad,Østvig,Østvigen,Vemundvig,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Berre,Grøfstad,Alt,Alte,Alten,Altin,Saxen _Anderes Strøm,Anderes Strømen,Anderes Strømmen,Andras Strøm,Andras Strømen,Andras Strømmen,Andres Strøm,Andres Strømen,Andres Strømmen,Andreæ Strøm,Andreæ Strømen,Andreæ Strømmen,Anders Strøm,Anders Strømen,Anders Strømmen,Chisten Storscharstad,Chisten StorSchorstad,Chisten StorSchaarstad,Chisten Stor-Schaarstad,Chisten Storschaarstad,Chrishian Storscharstad,Chrishian StorSchorstad,Chrishian StorSchaarstad,Chrishian Stor-Schaarstad,Chrishian Storschaarstad,Chrisian Storscharstad,Chrisian StorSchorstad,Chrisian StorSchaarstad,Chrisian Stor-Schaarstad,Chrisian Storschaarstad,Christen Storscharstad,Christen StorSchorstad,Christen StorSchaarstad,Christen Stor-Schaarstad,Christen Storschaarstad,Christian Storscharstad,Christian StorSchorstad,Christian StorSchaarstad,Christian Stor-Schaarstad,Christian Storschaarstad,Cristen Storscharstad,Cristen StorSchorstad,Cristen StorSchaarstad,Cristen Stor-Schaarstad,Cristen Storschaarstad,Cristian Storscharstad,Cristian StorSchorstad,Cristian StorSchaarstad,Cristian Stor-Schaarstad,Cristian Storschaarstad,Kisten Storscharstad,Kisten StorSchorstad,Kisten StorSchaarstad,Kisten Stor-Schaarstad,Kisten Storschaarstad,Eling Østvig,Eling Østvigen,Elling Østvig,Elling Østvigen,Eric Vemundvig,Erich Vemundvig,Erik Vemundvig,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels,Nils ge1063p,Niels,Nils ge1289p,Ole Alt,Ole Alte,Ole Alten,Ole Altin,Olle Alt,Olle Alte,Olle Alten,Olle Altin,Ollef Alt,Ollef Alte,Ollef Alten,Ollef Altin,Ola Alt,Ola Alte,Ola Alten,Ola Altin,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1741p_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30560 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 19b rg20090515630486 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere de hans Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. udgangne forordninger og andre høye Herrers befalinger som paa forrige tingstæd ere publicerede og extraherede:</HTML> Fogden lod publicere de hans Kongl. Majits Allernaad. udgangne forordninger og andre høye Herrers befalinger som paa forrige tingstæd ere publicerede og extraherede: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30562 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 19b rg20090515630486 Byksel, skjøte <HTML>her foruden blef lest Gregers Pedersøns sckiøde, udgifvet af Tron Pedersøn, paa 1/2 Øre med bøxel udj den gaard Spillum, hvilchet er daterit Mære d. 29 Xbris anno 1700.</HTML> her foruden blef lest Gregers Pedersøns sckiøde, udgifvet af Tron Pedersøn, paa 1/2 Øre med bøxel udj den gaard Spillum, hvilchet er daterit Mære d. 29 Xbris anno 1700. ,Gregers Pedersøn,Tron Pedersøn, ,Mære,Spillum, Georg,Gregers,Gregorius,Troen,Tron,Trond Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Georg Peders,Georg Peders.,Georg Pedersen,Georg Pederß,Georg Pederßøn,Georg Pederssønner,Georg Pedersø,Georg Pedersøn,Georg Pedersøn.,Georg Pedersøns,Georg Persen,Georg Perßøn,Georg Persø,Georg Persøn,Georg Pettersen,Georg Pedersens,Georg Pederss,Georg Pederssøn,Georg Pedersønn,Gregers Peders,Gregers Peders.,Gregers Pedersen,Gregers Pederß,Gregers Pederßøn,Gregers Pederssønner,Gregers Pedersø,Gregers Pedersøn,Gregers Pedersøn.,Gregers Pedersøns,Gregers Persen,Gregers Perßøn,Gregers Persø,Gregers Persøn,Gregers Pettersen,Gregers Pedersens,Gregers Pederss,Gregers Pederssøn,Gregers Pedersønn,Gregorius Peders,Gregorius Peders.,Gregorius Pedersen,Gregorius Pederß,Gregorius Pederßøn,Gregorius Pederssønner,Gregorius Pedersø,Gregorius Pedersøn,Gregorius Pedersøn.,Gregorius Pedersøns,Gregorius Persen,Gregorius Perßøn,Gregorius Persø,Gregorius Persøn,Gregorius Pettersen,Gregorius Pedersens,Gregorius Pederss,Gregorius Pederssøn,Gregorius Pedersønn,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Aglen,Mære,Møchelgaard,Møklegaard,
TINAM30564 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 19b rg20090515630486 Byksel, skjøte <HTML>J ligemaade Halfver Carlsøns schiøde udgifvet af Tron Peders paa 12 Mk<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> med bøxel ofver 2 spand og 6 Mk. udj Spillum beliggende, daterit Mære d. 29 Xbris Anno 1700</HTML> J ligemaade Halfver Carlsøns schiøde udgifvet af Tron Peders paa 12 Mkr med bøxel ofver 2 spand og 6 Mk. udj Spillum beliggende, daterit Mære d. 29 Xbris Anno 1700 ,Halfver Carlsøn,Tron Peders, ,Mære,Spillum, Haldal,Haldoer,Haldor,Haldvor,Halfver,Halfvor,Troen,Tron,Trond Carlsøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Haldal Carlsøn,Haldoer Carlsøn,Haldor Carlsøn,Haldvor Carlsøn,Halfver Carlsøn,Halfvor Carlsøn,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Aglen,Mære,Møchelgaard,Møklegaard,
TINAM30566 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 19b<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 19b rg20090515630486 Byksel, skjøte <HTML>Jens Larsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Her Peder Resen paa 2 Ører udj mensal gaard Letvigen, samme bøxelseddel er daterit Grande Præstegaar d. 12 Augustj 1700</HTML> Jens Larsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Her Peder Resen paa 2 Ører udj mensal gaard Letvigen, samme bøxelseddel er daterit Grande Præstegaar d. 12 Augustj 1700 ,Jens Larsøn,Peder Resen, ,Grande,Letvigen, Jans,Jens,Jan,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen _Jans Larsen,Jans Larßøn,Jans Larsøn,Jans Larsön,Jans Larsøns,Jans Laßens,Jans Laßesøn,Jens Larsen,Jens Larßøn,Jens Larsøn,Jens Larsön,Jens Larsøns,Jens Laßens,Jens Laßesøn,Jan Larsen,Jan Larßøn,Jan Larsøn,Jan Larsön,Jan Larsøns,Jan Laßens,Jan Laßesøn,Pedeer Raßen,Pedeer Reisen,Pedeer Reisner,Pedeer Resen,Pedeer Ressen,Peder Raßen,Peder Reisen,Peder Reisner,Peder Resen,Peder Ressen,Pedr Raßen,Pedr Reisen,Pedr Reisner,Pedr Resen,Pedr Ressen,Per Raßen,Per Reisen,Per Reisner,Per Resen,Per Ressen,Peter Raßen,Peter Reisen,Peter Reisner,Peter Resen,Peter Ressen,Petter Raßen,Petter Reisen,Petter Reisner,Petter Resen,Petter Ressen,Pitter Raßen,Pitter Reisen,Pitter Reisner,Pitter Resen,Pitter Ressen_ ,Lethvigen,Letvigen,Letvik,Lætvigen,Grande,
TINAM30568 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20a<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20a rg20090515630486 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 20a&gt;</b></p> <p>iligemaade læst Peder Larsøns bøxelseddel, udgifven af Hr Peder Resen paa 2 Ører udj mensal gaard Lethvigen som iligemaade er daterit Grande Præsteg: d. 12 Augustj Anno 1700.</HTML> <side 20a> iligemaade læst Peder Larsøns bøxelseddel, udgifven af Hr Peder Resen paa 2 Ører udj mensal gaard Lethvigen som iligemaade er daterit Grande Præsteg: d. 12 Augustj Anno 1700. ,Peder Larsøn,Peder Resen, ,Grande,Lethvigen, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen _Pedeer Larsen,Pedeer Larßøn,Pedeer Larsøn,Pedeer Larsön,Pedeer Larsøns,Pedeer Laßens,Pedeer Laßesøn,Peder Larsen,Peder Larßøn,Peder Larsøn,Peder Larsön,Peder Larsøns,Peder Laßens,Peder Laßesøn,Pedr Larsen,Pedr Larßøn,Pedr Larsøn,Pedr Larsön,Pedr Larsøns,Pedr Laßens,Pedr Laßesøn,Per Larsen,Per Larßøn,Per Larsøn,Per Larsön,Per Larsøns,Per Laßens,Per Laßesøn,Peter Larsen,Peter Larßøn,Peter Larsøn,Peter Larsön,Peter Larsøns,Peter Laßens,Peter Laßesøn,Petter Larsen,Petter Larßøn,Petter Larsøn,Petter Larsön,Petter Larsøns,Petter Laßens,Petter Laßesøn,Pitter Larsen,Pitter Larßøn,Pitter Larsøn,Pitter Larsön,Pitter Larsøns,Pitter Laßens,Pitter Laßesøn,Pedeer Raßen,Pedeer Reisen,Pedeer Reisner,Pedeer Resen,Pedeer Ressen,Peder Raßen,Peder Reisen,Peder Reisner,Peder Resen,Peder Ressen,Pedr Raßen,Pedr Reisen,Pedr Reisner,Pedr Resen,Pedr Ressen,Per Raßen,Per Reisen,Per Reisner,Per Resen,Per Ressen,Peter Raßen,Peter Reisen,Peter Reisner,Peter Resen,Peter Ressen,Petter Raßen,Petter Reisen,Petter Reisner,Petter Resen,Petter Ressen,Pitter Raßen,Pitter Reisen,Pitter Reisner,Pitter Resen,Pitter Ressen_ ,Lethvigen,Letvigen,Letvik,Lætvigen,Grande,
TINAM30570 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20a<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20a rg20090515630486 Lejermål <HTML>Michel Jngebrichtsøn stemt af lensmanden Lauritz Thomesøn for lejermaals forseelse med Jnger Hansdatter</p> <p>personerne møtte med forseelsens vedgaaelse,</p> <p>hvorfore Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged paastod de fulde bøder effter lofven, hvilche de iche hafde formue til at udgifve,</p> <p>fogden tilspurde tingsøgende almue, om nogen vilde antage dise personer udj tieniste for bøderne,</p> <p>hvortil ingen vilde lade sig beqvemme, saasom de begge vare nøgne og af megen svaghed,</p> <p>hvorfore hand tilfindis :/ foruden Kirchens disciplins udstaaelse /: at bøde til hans Maji 6 Rdr. og for resten strafis med fengsel paa kroppen:</p> <p>Qvindfolchet bøder af yderste formue 3 Rdr. og for resten straffis med fengsel på Kroppen, foruden Kirchens disciplins udstaaelse.</HTML> Michel Jngebrichtsøn stemt af lensmanden Lauritz Thomesøn for lejermaals forseelse med Jnger Hansdatter personerne møtte med forseelsens vedgaaelse, hvorfore Kongl. Majits foged paastod de fulde bøder effter lofven, hvilche de iche hafde formue til at udgifve, fogden tilspurde tingsøgende almue, om nogen vilde antage dise personer udj tieniste for bøderne, hvortil ingen vilde lade sig beqvemme, saasom de begge vare nøgne og af megen svaghed, hvorfore hand tilfindis :/ foruden Kirchens disciplins udstaaelse /: at bøde til hans Maji 6 Rdr. og for resten strafis med fengsel paa kroppen: Qvindfolchet bøder af yderste formue 3 Rdr. og for resten straffis med fengsel på Kroppen, foruden Kirchens disciplins udstaaelse. ,Jnger Hansdatter,Lauritz Thomesøn,Michel Jngebrichtsøn, ,(tom), Jnger,Lauritz,Michal,Michel,Michell,Mickel Hansdater,Hansdatter,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Jnger Hansdater,Jnger Hansdatter,Lauritz Thomasøn,Lauritz Thomesøn,Lauritz Thomesön,Michal Jngeb.,Michal Jngebrechtsøn,Michal Jngebrichsøn,Michal Jngebrichtsd.,Michal Jngebrichtsen,Michal Jngebrichtssøn,Michal Jngebrichtsøn,Michal Jngebrictsøn,Michal Jngebrigtsøn,Michel Jngeb.,Michel Jngebrechtsøn,Michel Jngebrichsøn,Michel Jngebrichtsd.,Michel Jngebrichtsen,Michel Jngebrichtssøn,Michel Jngebrichtsøn,Michel Jngebrictsøn,Michel Jngebrigtsøn,Michell Jngeb.,Michell Jngebrechtsøn,Michell Jngebrichsøn,Michell Jngebrichtsd.,Michell Jngebrichtsen,Michell Jngebrichtssøn,Michell Jngebrichtsøn,Michell Jngebrictsøn,Michell Jngebrigtsøn,Mickel Jngeb.,Mickel Jngebrechtsøn,Mickel Jngebrichsøn,Mickel Jngebrichtsd.,Mickel Jngebrichtsen,Mickel Jngebrichtssøn,Mickel Jngebrichtsøn,Mickel Jngebrictsøn,Mickel Jngebrigtsøn_ ,(tom),
TINAM30572 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20a<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20a rg20090515630486 Lejermål <HTML>Jngeborre Monsdatter stemt af lensmanden Hans Len for lejermaals forseelße med en dreng nafnlig Johan Johansøn som strax effter gierningen blef spurt løb herfra og til Trundhiems by, hvor hand hafver gifvet sig under Qvarnisonen, og derfore vil for hans Capitein tilkiende gifvis: hos hvilchen hand erlanger sin fortiente straf:</p> <p>Qvindfolchet møtte, som er 45 aar gammel samt af stor svaghed, saa at hun hereffter med sit barn maa gaa for hver mands dør om brød at søge, af denne aarsage straffis hun med fengsel paa Kroppen og udstaae Kirchens disciplin inden 6 uger:</HTML> Jngeborre Monsdatter stemt af lensmanden Hans Len for lejermaals forseelße med en dreng nafnlig Johan Johansøn som strax effter gierningen blef spurt løb herfra og til Trundhiems by, hvor hand hafver gifvet sig under Qvarnisonen, og derfore vil for hans Capitein tilkiende gifvis: hos hvilchen hand erlanger sin fortiente straf: Qvindfolchet møtte, som er 45 aar gammel samt af stor svaghed, saa at hun hereffter med sit barn maa gaa for hver mands dør om brød at søge, af denne aarsage straffis hun med fengsel paa Kroppen og udstaae Kirchens disciplin inden 6 uger: ,Hans Len,Jngeborre Monsdatter,Johan Johansøn, ,(tom), Hands,Hans,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Johan,Johanns Leen,Lehn,Len,Monsdatter,Johanßøn,Johansøn _Hands Leen,Hands Lehn,Hands Len,Hans Leen,Hans Lehn,Hans Len,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre ge1595p,Johan Johanßøn,Johan Johansøn,Johanns Johanßøn,Johanns Johansøn_ ,(tom),
TINAM30574 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20a<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20a rg20090515630486 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Michel Hamnes som med sin fæsteqvinde Lisbeth Erichsdatter har aflet barn for tiden</p> <p>bøder effter lofven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.</HTML> Michel Hamnes som med sin fæsteqvinde Lisbeth Erichsdatter har aflet barn for tiden bøder effter lofven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. ,Lisbeth Erichsdatter,Michel Hamnes, ,(tom), Lisbeth,Liset,Michal,Michel,Michell,Mickel Erichsdatter,Hammes,Hamnes _Lisbeth,Liset ge1192p,Michal Hammes,Michal Hamnes,Michel Hammes,Michel Hamnes,Michell Hammes,Michell Hamnes,Mickel Hammes,Mickel Hamnes_ ,(tom),
TINAM30576 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20a<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20a rg20090515630486 Lejermål <HTML>Ole Sckiøt er stemt for lejermaals forseelße med Jngeborre Olsdatter,</p> <p>ingen af personerne møtte,</p> <p>hvorfore dennem foreleggis til neste ting at møde eller fraværende dom fornemme.</HTML> Ole Sckiøt er stemt for lejermaals forseelße med Jngeborre Olsdatter, ingen af personerne møtte, hvorfore dennem foreleggis til neste ting at møde eller fraværende dom fornemme. ,Jngeborre Olsdatter,Ole Sckiøt, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Ole,Olle,Ollef,Ola Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Schydt,Schytter,Schøt,Sciøtt,Sckiøt,Schiødt,Schiøt,Schiøter _Ingeborre Olesdatter,Ingeborre Olsdatter,Ingeborre Olßdaatter,Jngebor Olesdatter,Jngebor Olsdatter,Jngebor Olßdaatter,Jngebore Olesdatter,Jngebore Olsdatter,Jngebore Olßdaatter,Jngeborr Olesdatter,Jngeborr Olsdatter,Jngeborr Olßdaatter,Jngeborre Olesdatter,Jngeborre Olsdatter,Jngeborre Olßdaatter,Ole Schydt,Ole Schytter,Ole Schøt,Ole Sciøtt,Ole Sckiøt,Ole Schiødt,Ole Schiøt,Ole Schiøter,Olle Schydt,Olle Schytter,Olle Schøt,Olle Sciøtt,Olle Sckiøt,Olle Schiødt,Olle Schiøt,Olle Schiøter,Ollef Schydt,Ollef Schytter,Ollef Schøt,Ollef Sciøtt,Ollef Sckiøt,Ollef Schiødt,Ollef Schiøt,Ollef Schiøter,Ola Schydt,Ola Schytter,Ola Schøt,Ola Sciøtt,Ola Sckiøt,Ola Schiødt,Ola Schiøt,Ola Schiøter_ ,(tom),
TINAM30578 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20a<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20a rg20090515630486 Tingsvitner <HTML>Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at j øres leje udj den Kongens gaard Oplandsøfnet udj Fosnes prestegield beliggende, nest afvichte aar 1700 har været ødeliggende, og nu atter opbøden til bøxel og brug,</p> <p>hertil svarede almuen dette at være dem nochsom vitterligt, samt at ingen ob<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> gaardspart vilde antage, efftersom den ligger meget til fields og dens grøde aarlig nesten bortfryse,</p> <p>hvorpaa fogden tingsvidne var begiærende som meddelis.</HTML> Kongl. Majits foged tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at j øres leje udj den Kongens gaard Oplandsøfnet udj Fosnes prestegield beliggende, nest afvichte aar 1700 har været ødeliggende, og nu atter opbøden til bøxel og brug, hertil svarede almuen dette at være dem nochsom vitterligt, samt at ingen obte gaardspart vilde antage, efftersom den ligger meget til fields og dens grøde aarlig nesten bortfryse, hvorpaa fogden tingsvidne var begiærende som meddelis. ,Jacob Jespersøn, ,Oplandsøfnet, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Oplandsaunet,Oplandsøfne,Oplandsøfnet,Oplandsøvne,
TINAM30580 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20a<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20a rg20090515630486 Tingsvitner <HTML>J ligemaade blef spurt om noget sclags Vrag var bierget afvichte aar</p> <p>som almuen svarede at være uvitterligt</p> <p>hvorpaa tingsvidne var begiærende som meddelis.</HTML> J ligemaade blef spurt om noget sclags Vrag var bierget afvichte aar som almuen svarede at være uvitterligt hvorpaa tingsvidne var begiærende som meddelis. ,Jacob Jespersøn, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,(tom),
TINAM30582 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20b<br>18.1.1701 1,701.00 18.1.1701 20b rg20090515630487 Diverse <HTML><b>&lt;side 20b&gt;</b></p> <p>Førstkommende Botolphi at aflegge sin Laurættiseed ere tilsagde effterteignede, Jngebricht Dvernur, Ole Vevigen, Johannes Hamnes, Ole Haadøen, Jacob Stene, Haachen Zejerstad, Christopher Høchenæs og Johannes Spillum diße danne mænd effter lofvens tilhold foreleggis til ob<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> tid at søge velædle hr. Laumand til eedens afleggelße.</HTML> <side 20b> Førstkommende Botolphi at aflegge sin Laurættiseed ere tilsagde effterteignede, Jngebricht Dvernur, Ole Vevigen, Johannes Hamnes, Ole Haadøen, Jacob Stene, Haachen Zejerstad, Christopher Høchenæs og Johannes Spillum diße danne mænd effter lofvens tilhold foreleggis til obte tid at søge velædle hr. Laumand til eedens afleggelße. ,Christopher Høchenæs,Haachen Zejerstad,Jacob Stene,Jngebricht Dvernur,Johannes Hamnes,Johannes Spillum,Ole Haadøen,Ole Vevigen, ,(tom), Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Haachen,Haagen,Haang,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Hochenes,Høchenes,Høchenæs,Høchnes,Høg,Høgenes,Sejerstad,Zejerstad,Dvernuer,Dvernur,Dvernuren,Steen,Steene,Stene,Sten,Hammes,Hamnes,Spillum,Ho,Hod,Hodøen,Haadøen,Haadøe,Vedvig,Vevigen _Chistopher Hochenes,Chistopher Høchenes,Chistopher Høchenæs,Chistopher Høchnes,Chistopher Høg,Chistopher Høgenes,Chrisctopher Hochenes,Chrisctopher Høchenes,Chrisctopher Høchenæs,Chrisctopher Høchnes,Chrisctopher Høg,Chrisctopher Høgenes,Christopcher Hochenes,Christopcher Høchenes,Christopcher Høchenæs,Christopcher Høchnes,Christopcher Høg,Christopcher Høgenes,Christophen Hochenes,Christophen Høchenes,Christophen Høchenæs,Christophen Høchnes,Christophen Høg,Christophen Høgenes,Christopher Hochenes,Christopher Høchenes,Christopher Høchenæs,Christopher Høchnes,Christopher Høg,Christopher Høgenes,Haachen Sejerstad,Haachen Zejerstad,Haagen Sejerstad,Haagen Zejerstad,Haang Sejerstad,Haang Zejerstad,Ingebricht Dvernuer,Ingebricht Dvernur,Ingebricht Dvernuren,Jngbrit Dvernuer,Jngbrit Dvernur,Jngbrit Dvernuren,Jngebrecht Dvernuer,Jngebrecht Dvernur,Jngebrecht Dvernuren,Jngebrich Dvernuer,Jngebrich Dvernur,Jngebrich Dvernuren,Jngebricht Dvernuer,Jngebricht Dvernur,Jngebricht Dvernuren,Jngebrict Dvernuer,Jngebrict Dvernur,Jngebrict Dvernuren,Jacob Steen,Jacob Steene,Jacob Stene,Jacob Sten,Jakob Steen,Jakob Steene,Jakob Stene,Jakob Sten,Jacos Steen,Jacos Steene,Jacos Stene,Jacos Sten,Johannes Hammes,Johannes Hamnes,Johannis Hammes,Johannis Hamnes,Johannes,Johannis ge1826p,Ole Ho,Ole Hod,Ole Hodøen,Ole Haadøen,Ole Haadøe,Olle Ho,Olle Hod,Olle Hodøen,Olle Haadøen,Olle Haadøe,Ollef Ho,Ollef Hod,Ollef Hodøen,Ollef Haadøen,Ollef Haadøe,Ola Ho,Ola Hod,Ola Hodøen,Ola Haadøen,Ola Haadøe,Ole Vedvig,Ole Vevigen,Olle Vedvig,Olle Vevigen,Ollef Vedvig,Ollef Vevigen,Ola Vedvig,Ola Vevigen_ ,(tom),
TINAM30584 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20b<br>21.1.1701 1,701.00 21.1.1701 20b rg20090515630487 Ordinært <HTML>Anno 1701 d. 21 Januarji er Vintersageting holden paa ordinarie tingstæd Hildrum med Ofverhaldens Præstegields almue, ofverværende Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurættismænd nemlig Anders Thømeraas, Jacob Ofvismarchen, Erich Schiørland, Niels Valschraa, Niels Hachlien, Christopher Schistad, Ole Alnus, og Peder Barlj, hvor da for rætten passerede som følger</HTML> Anno 1701 d. 21 Januarji er Vintersageting holden paa ordinarie tingstæd Hildrum med Ofverhaldens Præstegields almue, ofverværende Kongl. Majits foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurættismænd nemlig Anders Thømeraas, Jacob Ofvismarchen, Erich Schiørland, Niels Valschraa, Niels Hachlien, Christopher Schistad, Ole Alnus, og Peder Barlj, hvor da for rætten passerede som følger ,Anders Thømeraas,Christopher Schistad,Erich Schiørland,Jacob Jespersøn,Jacob Ofvismarchen,Niels Hachlien,Niels Valschraa,Ole Alnus,Peder Barlj, ,Hildrum,Ofverhalden, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Thømeraas,Tømmeraas,Schistad,Sckiørland,Schiørland,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Ofversmarchen,Ofvismarchen,Hach,Hachli,Hachlie,Hachlien,Hachlj,Valschraa,Almus,Almuus,Alnus,Barli,Barlien,Barlj _Anderes Thømeraas,Anderes Tømmeraas,Andras Thømeraas,Andras Tømmeraas,Andres Thømeraas,Andres Tømmeraas,Andreæ Thømeraas,Andreæ Tømmeraas,Anders Thømeraas,Anders Tømmeraas,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1767p,Eric Sckiørland,Eric Schiørland,Erich Sckiørland,Erich Schiørland,Erik Sckiørland,Erik Schiørland,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob Ofversmarchen,Jacob Ofvismarchen,Jakob Ofversmarchen,Jakob Ofvismarchen,Jacos Ofversmarchen,Jacos Ofvismarchen,Niels Hach,Niels Hachli,Niels Hachlie,Niels Hachlien,Niels Hachlj,Nils Hach,Nils Hachli,Nils Hachlie,Nils Hachlien,Nils Hachlj,Niels,Nils ge1941p,Ole Almus,Ole Almuus,Ole Alnus,Olle Almus,Olle Almuus,Olle Alnus,Ollef Almus,Ollef Almuus,Ollef Alnus,Ola Almus,Ola Almuus,Ola Alnus,Pedeer Barli,Pedeer Barlien,Pedeer Barlj,Peder Barli,Peder Barlien,Peder Barlj,Pedr Barli,Pedr Barlien,Pedr Barlj,Per Barli,Per Barlien,Per Barlj,Peter Barli,Peter Barlien,Peter Barlj,Petter Barli,Petter Barlien,Petter Barlj,Pitter Barli,Pitter Barlien,Pitter Barlj_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30586 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20b<br>21.1.1701 1,701.00 21.1.1701 20b rg20090515630487 Forordninger <HTML>fogden lod publicere de hans Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. udgangne forordninger, samt andre Høye Herrers brefver, som paa forrige tingstæder ere publicerede og extraherede.</HTML> fogden lod publicere de hans Kongl. Majits Allernaad. udgangne forordninger, samt andre Høye Herrers brefver, som paa forrige tingstæder ere publicerede og extraherede. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30588 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20b<br>21.1.1701 1,701.00 21.1.1701 20b rg20090515630487 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Poul Erichsøn Vibestad er kommen med sin Kone for tiden,</p> <p>og som samme forseelse er scheed udj Grande præstegaard og derfore bøderne effter lofven allernaadigst er forunt Præstencher udj gieldet,</p> <p>Da som udj samme gield ingen Præstenche er at finde. Tilfindis oben<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> bøder at henfalde til Præstencherne udj Fosnes og Nærøe Præstegield tillige deeling enhver 1 1/2 Rdr. 12 Sk</HTML> Poul Erichsøn Vibestad er kommen med sin Kone for tiden, og som samme forseelse er scheed udj Grande præstegaard og derfore bøderne effter lofven allernaadigst er forunt Præstencher udj gieldet, Da som udj samme gield ingen Præstenche er at finde. Tilfindis obente bøder at henfalde til Præstencherne udj Fosnes og Nærøe Præstegield tillige deeling enhver 1 1/2 Rdr. 12 Sk ,Poul Erichsøn Vibestad, ,(tom), Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Vibestad _Paul Erichßen,Paul Erichsøn,Paul Erlentzøn,Poel Erichßen,Poel Erichsøn,Poel Erlentzøn,Pouel Erichßen,Pouel Erichsøn,Pouel Erlentzøn,Poul Erichßen,Poul Erichsøn,Poul Erlentzøn,Povel Erichßen,Povel Erichsøn,Povel Erlentzøn,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel ge1966p_ ,(tom),
TINAM30590 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 20b,21a<br>21.1.1701 1,701.00 21.1.1701 20b,21a rg20090515630487 Skjellsord, Vinningsforbrytelser <HTML>Lieutnant Klyfeert hafde, ved lensmanden Ole Vorm, stemt Jens Altrup fra Trundhiem, men nu tilholdende udj Grande prestegaard, formedelst at hand d. 6 Octobr har ofverfalt hans folch, som arbeidede paa en jordekielder paa hans Odelsgaard Nederveglo, Ved schieldsord, og anden ulouflig tilleg,</p> <p>til vidner udj denne sag var stemt Jacob Hoj, Peder Romstad, og Erich Gansmo,</p> <p>forbem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Jacob vidnede, at den citerede Jens Altrup Kom til dem paa gaarden Nederveglo da de der arbeidede paa Kielderen med hilsens afleggelße, og spørsmaal, hvem som hafde gifvet dem forlof til at grafve Kielderen, og svarede det har min hosbond Lieutnant Klyfeert, giort,</p> <p>ligeledis vidnede de andre 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> indstemte prouf, foruden at Jens Altrup schulle hafve spurt hvem som hafde gifvet den forlof at tage 6 timrestocher som laag ved gaarden Nederveglo, hvilchet hand sagde at være ligesaa got som tiufverj.</p> <p>hertil at svare møtte den indstemte Altrup som forKlarede at Leilendingen paa Nederveglo kom til ham med Klagemaal, at hans Lieutnant hafde taget fra han 6 tømmerstocher, hertil svarede at ville gaa til Lieutnanten og fornemme om saaledis udj sandhed befantis, andet sagde hand sig iche at hafve sagt, iche eller schulde nogen sandferderlig hannem det ofverbevißte</p> <p>parterne</p> <p><b>&lt;side 21a&gt;</b></p> <p>blef tilspurte om noget videre hafde at lade indføre, svarede iche den gang, af den aarsage og som dagen er forbigangen,</p> <p>da beroer med denne og de andre igienstaaende sager til i morgen, da parterne igien lader sig infinde deris sager enten til venlig forligelße eller endelig doms udførelße.</HTML> Lieutnant Klyfeert hafde, ved lensmanden Ole Vorm, stemt Jens Altrup fra Trundhiem, men nu tilholdende udj Grande prestegaard, formedelst at hand d. 6 Octobr har ofverfalt hans folch, som arbeidede paa en jordekielder paa hans Odelsgaard Nederveglo, Ved schieldsord, og anden ulouflig tilleg, til vidner udj denne sag var stemt Jacob Hoj, Peder Romstad, og Erich Gansmo, forbemte Jacob vidnede, at den citerede Jens Altrup Kom til dem paa gaarden Nederveglo da de der arbeidede paa Kielderen med hilsens afleggelße, og spørsmaal, hvem som hafde gifvet dem forlof til at grafve Kielderen, og svarede det har min hosbond Lieutnant Klyfeert, giort, ligeledis vidnede de andre 2de indstemte prouf, foruden at Jens Altrup schulle hafve spurt hvem som hafde gifvet den forlof at tage 6 timrestocher som laag ved gaarden Nederveglo, hvilchet hand sagde at være ligesaa got som tiufverj. hertil at svare møtte den indstemte Altrup som forKlarede at Leilendingen paa Nederveglo kom til ham med Klagemaal, at hans Lieutnant hafde taget fra han 6 tømmerstocher, hertil svarede at ville gaa til Lieutnanten og fornemme om saaledis udj sandhed befantis, andet sagde hand sig iche at hafve sagt, iche eller schulde nogen sandferderlig hannem det ofverbevißte parterne <side 21a> blef tilspurte om noget videre hafde at lade indføre, svarede iche den gang, af den aarsage og som dagen er forbigangen, da beroer med denne og de andre igienstaaende sager til i morgen, da parterne igien lader sig infinde deris sager enten til venlig forligelße eller endelig doms udførelße. ,Erich Gansmo,Jacob Hoj,Jens Altrup, Klyfeer,Ole Vorm,Peder Romstad, ,Grande,Nederveglo,Trundhiem, ,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Gandsmo,Gansmo,Gansmoe,Hoi,Hoj,Hoje,Høj,Altrop,Altrup,Vorm,Romstad _Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Eric Gandsmo,Eric Gansmo,Eric Gansmoe,Erich Gandsmo,Erich Gansmo,Erich Gansmoe,Erik Gandsmo,Erik Gansmo,Erik Gansmoe,Jacob Hoi,Jacob Hoj,Jacob Hoje,Jacob Høj,Jakob Hoi,Jakob Hoj,Jakob Hoje,Jakob Høj,Jacos Hoi,Jacos Hoj,Jacos Hoje,Jacos Høj,Jans Altrop,Jans Altrup,Jens Altrop,Jens Altrup,Jan Altrop,Jan Altrup,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1979p,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1712p_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Grande,Nederveglo,Nedervegloe,Nedervejlo,Nedre Veglo,Nedrevegloe,
TINAM30592 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Ordinært <HTML>Den 22 dito udj for indførte Laurettismænds nærværelße er sageting igien holden og for rætten effterfølgende passerit.</HTML> Den 22 dito udj for indførte Laurettismænds nærværelße er sageting igien holden og for rætten effterfølgende passerit. ,Anders Thømeraas,Christopher Schistad,Erich Schiørland,Jacob Jespersøn,Jacob Ofvismarchen,Niels Hachlien,Niels Valschraa,Ole Alnus,Peder Barlj, ,Hildrum,Ofverhalden, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Thømeraas,Tømmeraas,Schistad,Sckiørland,Schiørland,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Ofversmarchen,Ofvismarchen,Hach,Hachli,Hachlie,Hachlien,Hachlj,Valschraa,Almus,Almuus,Alnus,Barli,Barlien,Barlj _Anderes Thømeraas,Anderes Tømmeraas,Andras Thømeraas,Andras Tømmeraas,Andres Thømeraas,Andres Tømmeraas,Andreæ Thømeraas,Andreæ Tømmeraas,Anders Thømeraas,Anders Tømmeraas,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1767p,Eric Sckiørland,Eric Schiørland,Erich Sckiørland,Erich Schiørland,Erik Sckiørland,Erik Schiørland,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob Ofversmarchen,Jacob Ofvismarchen,Jakob Ofversmarchen,Jakob Ofvismarchen,Jacos Ofversmarchen,Jacos Ofvismarchen,Niels Hach,Niels Hachli,Niels Hachlie,Niels Hachlien,Niels Hachlj,Nils Hach,Nils Hachli,Nils Hachlie,Nils Hachlien,Nils Hachlj,Niels,Nils ge1941p,Ole Almus,Ole Almuus,Ole Alnus,Olle Almus,Olle Almuus,Olle Alnus,Ollef Almus,Ollef Almuus,Ollef Alnus,Ola Almus,Ola Almuus,Ola Alnus,Pedeer Barli,Pedeer Barlien,Pedeer Barlj,Peder Barli,Peder Barlien,Peder Barlj,Pedr Barli,Pedr Barlien,Pedr Barlj,Per Barli,Per Barlien,Per Barlj,Peter Barli,Peter Barlien,Peter Barlj,Petter Barli,Petter Barlien,Petter Barlj,Pitter Barli,Pitter Barlien,Pitter Barlj_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30594 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Skjellsord <HTML>Monsieur Lieutnant Klyvert tiltallede Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jens Altrop formedelst en suppliqve som hand for en af hans underhafvende soldatere nafnlig, Ole Schrel hafde schrefven til Høyædle hr. generalmajor Vibe, udj hvilchen hand schal hafve indført det hvorved hand formener sin respect at være fornermett, hvilchet udj suppliqven daterit Nederveglo d. 20 Octobr. 1700 er at fornemme, som for Retten forkynt blef:</p> <p>hertil at svare møtte forenmelte Altrop, med vedgaaelße, at hand for soldaten, effter begiær, en suppliqve hafde schrefven til generalmajor, men viste iche noget derudj at hafve indført Lieutnanten til respectis fornermelße, end hvad som soldaten begiærede at indføris, videre hafde hand iche hertil at svare.</p> <p>parterne effter opmuntring af tingsøgende almue saavel udj denne som neststaaende sag blef schriftlig forligte for rætten,</p> <p>samme forligelse blef underschrefvet af fogden, Sorenschrifveren og parterne: dat. Tingstædet d. 22 Jan: 1700</HTML> Monsieur Lieutnant Klyvert tiltallede Monsr Jens Altrop formedelst en suppliqve som hand for en af hans underhafvende soldatere nafnlig, Ole Schrel hafde schrefven til Høyædle hr. generalmajor Vibe, udj hvilchen hand schal hafve indført det hvorved hand formener sin respect at være fornermett, hvilchet udj suppliqven daterit Nederveglo d. 20 Octobr. 1700 er at fornemme, som for Retten forkynt blef: hertil at svare møtte forenmelte Altrop, med vedgaaelße, at hand for soldaten, effter begiær, en suppliqve hafde schrefven til generalmajor, men viste iche noget derudj at hafve indført Lieutnanten til respectis fornermelße, end hvad som soldaten begiærede at indføris, videre hafde hand iche hertil at svare. parterne effter opmuntring af tingsøgende almue saavel udj denne som neststaaende sag blef schriftlig forligte for rætten, samme forligelse blef underschrefvet af fogden, Sorenschrifveren og parterne: dat. Tingstædet d. 22 Jan: 1700 ,Jens Altrop, Klyvert,Ole Schrel, Vibe, ,Nederveglo, ,Jans,Jens,Jan,Ole,Olle,Ollef,Ola Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Vibe,Altrop,Altrup,Schral,Schrel _Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Vibe,Jans Altrop,Jans Altrup,Jens Altrop,Jens Altrup,Jan Altrop,Jan Altrup,Ole Schral,Ole Schrel,Olle Schral,Olle Schrel,Ollef Schral,Ollef Schrel,Ola Schral,Ola Schrel_ ,Nederveglo,Nedervegloe,Nedervejlo,Nedre Veglo,Nedrevegloe,
TINAM30596 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Erstatning <HTML>Ole Olsøn Schilbred hafde ved lensmanden ladet stemne Peder Bertnen, for en kaaberkeel som hand hos en af hans søschende sig til hafde forhandlet og Ole igien til sig ville indløße for udlagde penger med rente</p> <p>parterne møtte for retten og herom blef venligen forenede, saa at oben<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Ole keelen til igienløsning erlangede.</HTML> Ole Olsøn Schilbred hafde ved lensmanden ladet stemne Peder Bertnen, for en kaaberkeel som hand hos en af hans søschende sig til hafde forhandlet og Ole igien til sig ville indløße for udlagde penger med rente parterne møtte for retten og herom blef venligen forenede, saa at obente Ole keelen til igienløsning erlangede. ,Ole Olsøn Schilbred,Peder Bertnen, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Scheelbred,Schielbred,Schilbred,Schildbred,Sckilbred,Bertmen,Bertnem,Bertnen _Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns,Ole Scheelbred,Ole Schielbred,Ole Schilbred,Ole Schildbred,Ole Sckilbred,Olle Scheelbred,Olle Schielbred,Olle Schilbred,Olle Schildbred,Olle Sckilbred,Ollef Scheelbred,Ollef Schielbred,Ollef Schilbred,Ollef Schildbred,Ollef Sckilbred,Ola Scheelbred,Ola Schielbred,Ola Schilbred,Ola Schildbred,Ola Sckilbred,Pedeer Bertmen,Pedeer Bertnem,Pedeer Bertnen,Peder Bertmen,Peder Bertnem,Peder Bertnen,Pedr Bertmen,Pedr Bertnem,Pedr Bertnen,Per Bertmen,Per Bertnem,Per Bertnen,Peter Bertmen,Peter Bertnem,Peter Bertnen,Petter Bertmen,Petter Bertnem,Petter Bertnen,Pitter Bertmen,Pitter Bertnem,Pitter Bertnen_ ,(tom),
TINAM30598 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Brudd på skyss ol. <HTML>Hans Halfvermo og Joen Blengli var stemte for forenschabs nechtelße til fogden for betalning,</p> <p>ingen møtte, iche eller lod liuse deris louflig forfald,</p> <p>af den aarsage foreleggis de til neste ting at møde.</HTML> Hans Halfvermo og Joen Blengli var stemte for forenschabs nechtelße til fogden for betalning, ingen møtte, iche eller lod liuse deris louflig forfald, af den aarsage foreleggis de til neste ting at møde. ,Hans Halfvermo,Joen Blengli, ,(tom), Hands,Hans,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Halfvermo,Halfvermoe,Halvermo,Blengli,Blengsli,Blengslj,Blenslj _Hands Halfvermo,Hands Halfvermoe,Hands Halvermo,Hans Halfvermo,Hans Halfvermoe,Hans Halvermo,Johen Blengli,Johen Blengsli,Johen Blengslj,Johen Blenslj,John Blengli,John Blengsli,John Blengslj,John Blenslj,Jon Blengli,Jon Blengsli,Jon Blengslj,Jon Blenslj,Jonen Blengli,Jonen Blengsli,Jonen Blengslj,Jonen Blenslj,Joen Blengli,Joen Blengsli,Joen Blengslj,Joen Blenslj,Jonn Blengli,Jonn Blengsli,Jonn Blengslj,Jonn Blenslj_ ,(tom),
TINAM30600 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Skjellsord <HTML>Ved lensmanden hafde Jfver Houum ladet stemne Haang Sckiørland for schielderj og videre dem imellem passerit paa Svenning,</p> <p>parterne møtte med forligelße og løffte at de hereffter vilde lefve tilsammen som gode Christne og Venner vel sømmer og anstaar, hvilchet dem ogsaa foreleggis at effterkomme under vedbørlig straf:</HTML> Ved lensmanden hafde Jfver Houum ladet stemne Haang Sckiørland for schielderj og videre dem imellem passerit paa Svenning, parterne møtte med forligelße og løffte at de hereffter vilde lefve tilsammen som gode Christne og Venner vel sømmer og anstaar, hvilchet dem ogsaa foreleggis at effterkomme under vedbørlig straf: ,Haang Sckiørland,Jfver Houum, ,Svenning, Haachen,Haagen,Haang,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer Sckiørland,Schiørland,Houum _Haachen Sckiørland,Haachen Schiørland,Haagen Sckiørland,Haagen Schiørland,Haang Sckiørland,Haang Schiørland,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1413p_ ,Bjørken,
TINAM30602 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Byksel, skjøte <HTML>Ole Schilbred lod læse sit schiøde udgifvet af Hans Vanboen, Peder Jsachsøn, Jngebricht Jngebrichtsøn pa 1/2 spd udj Schilbred, dat. Hildrum d. 26 Junji 1700.</HTML> Ole Schilbred lod læse sit schiøde udgifvet af Hans Vanboen, Peder Jsachsøn, Jngebricht Jngebrichtsøn pa 1/2 spd udj Schilbred, dat. Hildrum d. 26 Junji 1700. ,Hans Vanboen,Jngebricht Jngebrichtsøn,Ole Schilbred,Peder Jsachsøn, ,Hildrum,Schilbred, Hands,Hans,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Vanboen,Vandbo,Vandboe,Vandboen,Vannebo,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn,Scheelbred,Schielbred,Schilbred,Schildbred,Sckilbred,Isachsøn,Jsachsøn,Jsaachssøn,Jzachsen,Jzachsøn,Jzaagsøn _Hands Vanboen,Hands Vandbo,Hands Vandboe,Hands Vandboen,Hands Vannebo,Hans Vanboen,Hans Vandbo,Hans Vandboe,Hans Vandboen,Hans Vannebo,Ingebricht Jngeb.,Ingebricht Jngebrechtsøn,Ingebricht Jngebrichsøn,Ingebricht Jngebrichtsd.,Ingebricht Jngebrichtsen,Ingebricht Jngebrichtssøn,Ingebricht Jngebrichtsøn,Ingebricht Jngebrictsøn,Ingebricht Jngebrigtsøn,Jngbrit Jngeb.,Jngbrit Jngebrechtsøn,Jngbrit Jngebrichsøn,Jngbrit Jngebrichtsd.,Jngbrit Jngebrichtsen,Jngbrit Jngebrichtssøn,Jngbrit Jngebrichtsøn,Jngbrit Jngebrictsøn,Jngbrit Jngebrigtsøn,Jngebrecht Jngeb.,Jngebrecht Jngebrechtsøn,Jngebrecht Jngebrichsøn,Jngebrecht Jngebrichtsd.,Jngebrecht Jngebrichtsen,Jngebrecht Jngebrichtssøn,Jngebrecht Jngebrichtsøn,Jngebrecht Jngebrictsøn,Jngebrecht Jngebrigtsøn,Jngebrich Jngeb.,Jngebrich Jngebrechtsøn,Jngebrich Jngebrichsøn,Jngebrich Jngebrichtsd.,Jngebrich Jngebrichtsen,Jngebrich Jngebrichtssøn,Jngebrich Jngebrichtsøn,Jngebrich Jngebrictsøn,Jngebrich Jngebrigtsøn,Jngebricht Jngeb.,Jngebricht Jngebrechtsøn,Jngebricht Jngebrichsøn,Jngebricht Jngebrichtsd.,Jngebricht Jngebrichtsen,Jngebricht Jngebrichtssøn,Jngebricht Jngebrichtsøn,Jngebricht Jngebrictsøn,Jngebricht Jngebrigtsøn,Jngebrict Jngeb.,Jngebrict Jngebrechtsøn,Jngebrict Jngebrichsøn,Jngebrict Jngebrichtsd.,Jngebrict Jngebrichtsen,Jngebrict Jngebrichtssøn,Jngebrict Jngebrichtsøn,Jngebrict Jngebrictsøn,Jngebrict Jngebrigtsøn,Ole Scheelbred,Ole Schielbred,Ole Schilbred,Ole Schildbred,Ole Sckilbred,Olle Scheelbred,Olle Schielbred,Olle Schilbred,Olle Schildbred,Olle Sckilbred,Ollef Scheelbred,Ollef Schielbred,Ollef Schilbred,Ollef Schildbred,Ollef Sckilbred,Ola Scheelbred,Ola Schielbred,Ola Schilbred,Ola Schildbred,Ola Sckilbred,Pedeer Isachsøn,Pedeer Jsachsøn,Pedeer Jsaachssøn,Pedeer Jzachsen,Pedeer Jzachsøn,Pedeer Jzaagsøn,Peder Isachsøn,Peder Jsachsøn,Peder Jsaachssøn,Peder Jzachsen,Peder Jzachsøn,Peder Jzaagsøn,Pedr Isachsøn,Pedr Jsachsøn,Pedr Jsaachssøn,Pedr Jzachsen,Pedr Jzachsøn,Pedr Jzaagsøn,Per Isachsøn,Per Jsachsøn,Per Jsaachssøn,Per Jzachsen,Per Jzachsøn,Per Jzaagsøn,Peter Isachsøn,Peter Jsachsøn,Peter Jsaachssøn,Peter Jzachsen,Peter Jzachsøn,Peter Jzaagsøn,Petter Isachsøn,Petter Jsachsøn,Petter Jsaachssøn,Petter Jzachsen,Petter Jzachsøn,Petter Jzaagsøn,Pitter Isachsøn,Pitter Jsachsøn,Pitter Jsaachssøn,Pitter Jzachsen,Pitter Jzachsøn,Pitter Jzaagsøn_ ,Grongstad,Grungstad,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30604 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Byksel, skjøte <HTML>Desligeste læst Ole Persøns bøxelseddel gifven af Pros Larsøn paa 1/2 spd 4 Mk. dat. Glasø d 12 8br. 1700</HTML> Desligeste læst Ole Persøns bøxelseddel gifven af Pros Larsøn paa 1/2 spd 4 Mk. dat. Glasø d 12 8br. 1700 ,Ole Persøn,Pros Larsøn, ,Glasø, Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Ole Peders,Ole Peders.,Ole Pedersen,Ole Pederß,Ole Pederßøn,Ole Pederssønner,Ole Pedersø,Ole Pedersøn,Ole Pedersøn.,Ole Pedersøns,Ole Persen,Ole Perßøn,Ole Persø,Ole Persøn,Ole Pettersen,Ole Pedersens,Ole Pederss,Ole Pederssøn,Ole Pedersønn,Olle Peders,Olle Peders.,Olle Pedersen,Olle Pederß,Olle Pederßøn,Olle Pederssønner,Olle Pedersø,Olle Pedersøn,Olle Pedersøn.,Olle Pedersøns,Olle Persen,Olle Perßøn,Olle Persø,Olle Persøn,Olle Pettersen,Olle Pedersens,Olle Pederss,Olle Pederssøn,Olle Pedersønn,Ollef Peders,Ollef Peders.,Ollef Pedersen,Ollef Pederß,Ollef Pederßøn,Ollef Pederssønner,Ollef Pedersø,Ollef Pedersøn,Ollef Pedersøn.,Ollef Pedersøns,Ollef Persen,Ollef Perßøn,Ollef Persø,Ollef Persøn,Ollef Pettersen,Ollef Pedersens,Ollef Pederss,Ollef Pederssøn,Ollef Pedersønn,Ola Peders,Ola Peders.,Ola Pedersen,Ola Pederß,Ola Pederßøn,Ola Pederssønner,Ola Pedersø,Ola Pedersøn,Ola Pedersøn.,Ola Pedersøns,Ola Persen,Ola Perßøn,Ola Persø,Ola Persøn,Ola Pettersen,Ola Pedersens,Ola Pederss,Ola Pederssøn,Ola Pedersønn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30605 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21a<br>22.1.1701 1,701.00 22.1.1701 21a rg20090515630487 Diverse <HTML>Laurettismænd ere tilsagde effterfølgende Peder Vibestad, Poul Brønby, Erich Gartland, Peder Giørum, Ole Øj, Tarald Vi, Johan Hoj og Erich Storamdal.</HTML> Laurettismænd ere tilsagde effterfølgende Peder Vibestad, Poul Brønby, Erich Gartland, Peder Giørum, Ole Øj, Tarald Vi, Johan Hoj og Erich Storamdal. ,Erich Gartland,Erich Storamdal,Johan Hoj,Ole Øj,Peder Giørum,Peder Vibestad,Poul Brønby,Tarald Vi, ,(tom), Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Johan,Johanns,Ole,Olle,Ollef,Ola,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Taral,Tarald,Tarall,Taralds Gartland,Stoeramdael,StoerAmdal,Storamdal,Storeamdal,Hoi,Hoj,Hoje,Høj,Oj,Øie,Øj,Øje,Bryndboe,Brønbo,Brønboe,Brønbu,Brønby,Brøndboe,Giørum,Jørum,Vibestad,Vi,Vj _Eric Gartland,Erich Gartland,Erik Gartland,Eric Stoeramdael,Eric StoerAmdal,Eric Storamdal,Eric Storeamdal,Erich Stoeramdael,Erich StoerAmdal,Erich Storamdal,Erich Storeamdal,Erik Stoeramdael,Erik StoerAmdal,Erik Storamdal,Erik Storeamdal,Johan Hoi,Johan Hoj,Johan Hoje,Johan Høj,Johanns Hoi,Johanns Hoj,Johanns Hoje,Johanns Høj,Ole Oj,Ole Øie,Ole Øj,Ole Øje,Olle Oj,Olle Øie,Olle Øj,Olle Øje,Ollef Oj,Ollef Øie,Ollef Øj,Ollef Øje,Ola Oj,Ola Øie,Ola Øj,Ola Øje,Paul Bryndboe,Paul Brønbo,Paul Brønboe,Paul Brønbu,Paul Brønby,Paul Brøndboe,Poel Bryndboe,Poel Brønbo,Poel Brønboe,Poel Brønbu,Poel Brønby,Poel Brøndboe,Pouel Bryndboe,Pouel Brønbo,Pouel Brønboe,Pouel Brønbu,Pouel Brønby,Pouel Brøndboe,Poul Bryndboe,Poul Brønbo,Poul Brønboe,Poul Brønbu,Poul Brønby,Poul Brøndboe,Povel Bryndboe,Povel Brønbo,Povel Brønboe,Povel Brønbu,Povel Brønby,Povel Brøndboe,Pedeer Giørum,Pedeer Jørum,Peder Giørum,Peder Jørum,Pedr Giørum,Pedr Jørum,Per Giørum,Per Jørum,Peter Giørum,Peter Jørum,Petter Giørum,Petter Jørum,Pitter Giørum,Pitter Jørum,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1966p,Taral Vi,Taral Vj,Tarald Vi,Tarald Vj,Tarall Vi,Tarall Vj,Taralds Vi,Taralds Vj_ ,(tom),
TINAM30606 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21b<br>29.1.1701 1,701.00 29.1.1701 21b rg20090515630488 Ordinært <HTML><b>&lt;side 21b&gt;</b></p> <p>Anno 1701 d. 29 Januarji er holden schatte- og sageting paa sedvanlige tingstæd Ofvergaard med almuen paa Nummedalseidet, tilstæværende Kong May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn, samt effterteignede Laurettismænd, Johannes Vengstad, Hemming Galnes, Hemming Tinglim, Torber Hannemo, Ole Nerbrøers, Christopher Rødset, Sten Kaldal, og Steen Li,</HTML> <side 21b> Anno 1701 d. 29 Januarji er holden schatte- og sageting paa sedvanlige tingstæd Ofvergaard med almuen paa Nummedalseidet, tilstæværende Kong Mayts foged Monsr Jacob Jespersøn, samt effterteignede Laurettismænd, Johannes Vengstad, Hemming Galnes, Hemming Tinglim, Torber Hannemo, Ole Nerbrøers, Christopher Rødset, Sten Kaldal, og Steen Li, ,Christopher Rødset,Hemming Galnes,Hemming Tinglim,Jacob Jespersøn,Johannes Vengstad,Ole Nerbrøers,Steen Li,Sten Kaldal,Torber Hannemo, ,Nummedalseidet,Ofvergaard, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Ole,Olle,Ollef,Ola,Sten,Torben,Torber,Torger,Steen Rødset,Rødseth,Røedseth,Røsæt,Galnes,Galtnes,Galtneßet,Tinglim,Tinglum,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Vengstad,Venstad,Nerbroers,Nerbrøers,Kaldal,Kalnes,Hannemo,Hannemoe,Li,Lie,Lied,Lj _Chistopher Rødset,Chistopher Rødseth,Chistopher Røedseth,Chistopher Røsæt,Chrisctopher Rødset,Chrisctopher Rødseth,Chrisctopher Røedseth,Chrisctopher Røsæt,Christopcher Rødset,Christopcher Rødseth,Christopcher Røedseth,Christopcher Røsæt,Christophen Rødset,Christophen Rødseth,Christophen Røedseth,Christophen Røsæt,Christopher Rødset,Christopher Rødseth,Christopher Røedseth,Christopher Røsæt,Hemmig Galnes,Hemmig Galtnes,Hemmig Galtneßet,Hemming Galnes,Hemming Galtnes,Hemming Galtneßet,Hemning Galnes,Hemning Galtnes,Hemning Galtneßet,Henning Galnes,Henning Galtnes,Henning Galtneßet,Hemmig Tinglim,Hemmig Tinglum,Hemming Tinglim,Hemming Tinglum,Hemning Tinglim,Hemning Tinglum,Henning Tinglim,Henning Tinglum,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johannes Vengstad,Johannes Venstad,Johannis Vengstad,Johannis Venstad,Ole Nerbroers,Ole Nerbrøers,Olle Nerbroers,Olle Nerbrøers,Ollef Nerbroers,Ollef Nerbrøers,Ola Nerbroers,Ola Nerbrøers,Sten Kaldal,Sten Kalnes,Torben Hannemo,Torben Hannemoe,Torber Hannemo,Torber Hannemoe,Torger Hannemo,Torger Hannemoe,Steen Li,Steen Lie,Steen Lied,Steen Lj_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,
TINAM30608 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21b<br>29.1.1701 1,701.00 29.1.1701 21b rg20090515630488 Forordninger <HTML>hvor da fogden lod forkynde de hans Kongl. Maji<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaadigst udgagne forordninger, samt andre Høye herrers befalinger og brefve som paa forrige tingstædder ere publicerede og extraherede.</HTML> hvor da fogden lod forkynde de hans Kongl. Majits Allernaadigst udgagne forordninger, samt andre Høye herrers befalinger og brefve som paa forrige tingstædder ere publicerede og extraherede. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30610 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21b<br>29.1.1701 1,701.00 29.1.1701 21b rg20090515630488 Eiendom, eiendeler <HTML>Fogden lod opbiude hans Kongl. Mayi<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> ødeliggende gaarder her paa Eidet til bøxel eller brug, paa denne tid lod sig ingen finde dem til antagelße.</HTML> Fogden lod opbiude hans Kongl. Mayits ødeliggende gaarder her paa Eidet til bøxel eller brug, paa denne tid lod sig ingen finde dem til antagelße. ,(tom) (tom), ,Eidet, (tom) (tom) (tom)(tom) ,Eide,Eidet,Eidit,
TINAM30612 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21b<br>29.1.1701 1,701.00 29.1.1701 21b rg20090515630488 Diverse <HTML>Laurettismænd at være ere tilnemte effterschrefne, Einer Biørgum, Toer Berre, Seval Alte, Jngebricht Staven, Peder Maarch, Ole Vengstad, Toer Zitter og Hans Kaldal som tilforn iche har aflagt eeden, men foreleggis Nu til nestkommende Botolphi Lauting den at aflegge.</HTML> Laurettismænd at være ere tilnemte effterschrefne, Einer Biørgum, Toer Berre, Seval Alte, Jngebricht Staven, Peder Maarch, Ole Vengstad, Toer Zitter og Hans Kaldal som tilforn iche har aflagt eeden, men foreleggis Nu til nestkommende Botolphi Lauting den at aflegge. ,Einer Biørgum,Hans Kaldal,Jngebricht Staven,Ole Vengstad,Peder Maarch,Seval Alte,Toer Berre,Toer Zitter, ,(tom), Einar,Einer,Ejner,Hands,Hans,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Seval,Sevald,Sevall,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore Biørg,Biørgen,Biørgum,Kaldal,Kalnes,Staven,Vengstad,Venstad,Morch,Morchen,Maarch,Maarchen,Alt,Alte,Alten,Altin,Berre,Sither,Zither,Zitter _Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Hands Kaldal,Hands Kalnes,Hans Kaldal,Hans Kalnes,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict ge1833p,Ole Vengstad,Ole Venstad,Olle Vengstad,Olle Venstad,Ollef Vengstad,Ollef Venstad,Ola Vengstad,Ola Venstad,Pedeer Morch,Pedeer Morchen,Pedeer Maarch,Pedeer Maarchen,Peder Morch,Peder Morchen,Peder Maarch,Peder Maarchen,Pedr Morch,Pedr Morchen,Pedr Maarch,Pedr Maarchen,Per Morch,Per Morchen,Per Maarch,Per Maarchen,Peter Morch,Peter Morchen,Peter Maarch,Peter Maarchen,Petter Morch,Petter Morchen,Petter Maarch,Petter Maarchen,Pitter Morch,Pitter Morchen,Pitter Maarch,Pitter Maarchen,Seval Alt,Seval Alte,Seval Alten,Seval Altin,Sevald Alt,Sevald Alte,Sevald Alten,Sevald Altin,Sevall Alt,Sevall Alte,Sevall Alten,Sevall Altin,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge1063p,Thoer Sither,Thoer Zither,Thoer Zitter,Thor Sither,Thor Zither,Thor Zitter,Thore Sither,Thore Zither,Thore Zitter,Toer Sither,Toer Zither,Toer Zitter,Tor Sither,Tor Zither,Tor Zitter,Torre Sither,Torre Zither,Torre Zitter,Tvore Sither,Tvore Zither,Tvore Zitter_ ,(tom),
TINAM30614 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21b<br>8.4.1701 1,701.00 8.4.1701 21b rg20090515630488 Ekstraordinært <HTML>Anno 1701 d. 8 Aprilis, udj ofverværelße af Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jesperøn samt effterfølgende Laurettismænd nemlig: Ole Ramstad, Frantz Gardstad, Pitter ibidm, Michel Lyngsnes, Hendrich Lysøen, og Ole ibidm er holden Extraordinarie ting paa Aastadfiord udj Nærøre Prestegield,</HTML> Anno 1701 d. 8 Aprilis, udj ofverværelße af Kongl. Mayts foged, Monsr Jacob Jesperøn samt effterfølgende Laurettismænd nemlig: Ole Ramstad, Frantz Gardstad, Pitter ibidm, Michel Lyngsnes, Hendrich Lysøen, og Ole ibidm er holden Extraordinarie ting paa Aastadfiord udj Nærøre Prestegield, ,Frantz Gardstad,Hendrich Lysøen,Jacob Jesperøn,Michel Lyngsnes,Ole Lysøen,Ole Ramstad,Pitter Gardstad, ,Aastadfiord,Nærøre, Frans,Frantz,Franz,Hendrich,Jacob,Jakob,Jacos,Michal,Michel,Michell,Mickel,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Gardstad,Garstad,Lyesøen,Lysøen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Lyngsnes,Lyesøen,Lysøen,Ramstad,Gardstad,Garstad _Frans Gardstad,Frans Garstad,Frantz Gardstad,Frantz Garstad,Franz Gardstad,Franz Garstad,Hendrich ge1563p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Michal Lyngsnes,Michel Lyngsnes,Michell Lyngsnes,Mickel Lyngsnes,Ole Lyesøen,Ole Lysøen,Olle Lyesøen,Olle Lysøen,Ollef Lyesøen,Ollef Lysøen,Ola Lyesøen,Ola Lysøen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1685p,Pedeer Gardstad,Pedeer Garstad,Peder Gardstad,Peder Garstad,Pedr Gardstad,Pedr Garstad,Per Gardstad,Per Garstad,Peter Gardstad,Peter Garstad,Petter Gardstad,Petter Garstad,Pitter Gardstad,Pitter Garstad_ ,Austadfiord,Austaf.,Austafjord,Aastadfiord,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30616 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 21b,22a<br>8.4.1701 1,701.00 8.4.1701 21b,22a rg20090515630488 Tingsvitner <HTML>effter velædle og viße hr. Borgemester Roald Opdal, Slaadloufvens forvalters anselige ordre som verbotenus udj attesten schal blifve indført, samme ordre er dat. Trundh. d. 7 February 1701:</p> <p>Hvor da for rætten fremkom schipper Thønnis Mortensøn Rost af Amsterdam hvis førende schib, Jomfru Maria kaldet, nest afvichte høst in Novembr. maanet paa hiemreisen fra Maschovien her udj Nummedalen foruløchedis, og lefverede udj Rætten en hannem af schibsfolchene ved deris afreise gifven attest om schibets forulochelße med videre: som udj attesten indføris schal, samme attest er daterit Frelsøen Paa Vichten d. 23 Novembr. aar 1700:</p> <p>Hernest schipperen begiærede af tingsøgende almue at de vilde gifve tilkiende landets og stedets beschaffenhed som schibet foruløchedis paa samt schibsfolchennis ynchelige tilstand effter at de schibet maatte forlade og forføjede sig paa hejre holmen ved hafschierrenne,</p> <p>Laurettet samt tingsøgende almue gaf herom dette vidne, nemlig at landet er fuld av fall schier og klipper, saa at det var gandsche utroligt at noget schib kunde der indkomme, hvor udofver det støtte paa 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> klipper, og noget af godset udkom paa alle stæder:</p> <p>angaaende schibsfolchennis</p> <p><b>&lt;side 22a&gt;</b></p> <p>ynchelige tilstand og funden, da fantis de paa 4<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> dag effter schibets foruløchelse paa en holm Kaldet Heggerholm: som var ungefær j fierdings vej norden fra der schibet laag, og blef der fra til Frelsøen af fischere ledsagede:</p> <p>og som schipperen tillige med folchene vare komne til lands, søgede de til almuen der opkring, om folch til at bierge, som og schiede saa at dereffter tid effter anden er bierget effterfølgende gods: hvorpaa scipperen notice : fremlagde:</p> <p>Rødslærdshuder store og smaa 2060 Ruller udj hver Rulle 6 huuder: Elandshuuder store og smaa 669: Talgfader store og smaa 103: herforuden endel forderfvet hamp, som iche Kand taxeris fordj den iche af nogen vilde Kiøbis, Svinbuster 2de fader, hvor af det ene er sønderslagen og busterne udj 12 t<sup><span style="text-decoration: underline;">der</span></sup> indpachet : J ligemaade er bierget endeel løße hvide Refschind, som af søen ere gandsche forderfvede. Endelig en liden blichkaße med Muschuspunge, hvilche iligemaade af søen er forderfvet, og under Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Johan Mandzinus samt schipperens forseiling findis:</p> <p>Af diße for indførte Rydslærdshuuder har de biergende deris biergeløn effter accort med sckipperen paa Aastadfiord annammet in natura: Angaaende Eldshuuderne, da som de biergende med sckipperen om biergelønnen her paa stæden iche kand komme ofverens, foreleggis de biergende dem Til Trundhiem at indføre, hvor de effter taxationen deris biergeløn annammer:</p> <p>Taljen har de biergende effter accort med sckipperen annammet deris biergeløn af nemlig den 3<sup><span style="text-decoration: underline;">ie</span></sup> deel in natura:</p> <p>J mod dette indførte protesterede Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Hendrich Brun Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Toldbetienter, at varerne maatte føris til byen efter Toldrulleindførelse forend nogen biergeløn kunde erlangis, almuen formente at schipperens med dem giorde accort om biergelønnens leverance paa Aastadfiord maatte ved macht staa effter lofvens tilhold, og sig beklage at det vilde falde dem besuærligt og kaastbart til byen at indføre: hvorfore de omsider blef forschaanede:</p> <p>Hvad sig belanger det til Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Tron Pedersøn saalte nemlig 138 Eldshuuder, endeel løstal som ungefer kunde bedrage til 5 t<sup><span style="text-decoration: underline;">der</span></sup> samt et gammelt seil hvorfore hand har erlanget penger 164: Rdr.</p> <p>Da scheede dette for den aarsag godhet laag under aaben himmel og af ingen udj forvaring vilde annammis foruden dette da var udj Eldshuuderne kommen varme saa at de vare gandsche forderfvede og af ingen værdj.</p> <p>Endelig tilspurde sckipperen Laurettet med almuen, om hand sig iche hafde forholdet som en ærlig og tro mand anstoed, samt søgt sine Reederis gafn og beste udj allemaade, hvilchet at være sckeed almuen attesterede, Paa dette indførte begierede schipperen tingsvidne som iche kand nechtiss men schal blifve aff Rætten meddelt:</HTML> effter velædle og viße hr. Borgemester Roald Opdal, Slaadloufvens forvalters anselige ordre som verbotenus udj attesten schal blifve indført, samme ordre er dat. Trundh. d. 7 February 1701: Hvor da for rætten fremkom schipper Thønnis Mortensøn Rost af Amsterdam hvis førende schib, Jomfru Maria kaldet, nest afvichte høst in Novembr. maanet paa hiemreisen fra Maschovien her udj Nummedalen foruløchedis, og lefverede udj Rætten en hannem af schibsfolchene ved deris afreise gifven attest om schibets forulochelße med videre: som udj attesten indføris schal, samme attest er daterit Frelsøen Paa Vichten d. 23 Novembr. aar 1700: Hernest schipperen begiærede af tingsøgende almue at de vilde gifve tilkiende landets og stedets beschaffenhed som schibet foruløchedis paa samt schibsfolchennis ynchelige tilstand effter at de schibet maatte forlade og forføjede sig paa hejre holmen ved hafschierrenne, Laurettet samt tingsøgende almue gaf herom dette vidne, nemlig at landet er fuld av fall schier og klipper, saa at det var gandsche utroligt at noget schib kunde der indkomme, hvor udofver det støtte paa 3de klipper, og noget af godset udkom paa alle stæder: angaaende schibsfolchennis <side 22a> ynchelige tilstand og funden, da fantis de paa 4de dag effter schibets foruløchelse paa en holm Kaldet Heggerholm: som var ungefær j fierdings vej norden fra der schibet laag, og blef der fra til Frelsøen af fischere ledsagede: og som schipperen tillige med folchene vare komne til lands, søgede de til almuen der opkring, om folch til at bierge, som og schiede saa at dereffter tid effter anden er bierget effterfølgende gods: hvorpaa scipperen notice : fremlagde: Rødslærdshuder store og smaa 2060 Ruller udj hver Rulle 6 huuder: Elandshuuder store og smaa 669: Talgfader store og smaa 103: herforuden endel forderfvet hamp, som iche Kand taxeris fordj den iche af nogen vilde Kiøbis, Svinbuster 2de fader, hvor af det ene er sønderslagen og busterne udj 12 tder indpachet : J ligemaade er bierget endeel løße hvide Refschind, som af søen ere gandsche forderfvede. Endelig en liden blichkaße med Muschuspunge, hvilche iligemaade af søen er forderfvet, og under Monsr Johan Mandzinus samt schipperens forseiling findis: Af diße for indførte Rydslærdshuuder har de biergende deris biergeløn effter accort med sckipperen paa Aastadfiord annammet in natura: Angaaende Eldshuuderne, da som de biergende med sckipperen om biergelønnen her paa stæden iche kand komme ofverens, foreleggis de biergende dem Til Trundhiem at indføre, hvor de effter taxationen deris biergeløn annammer: Taljen har de biergende effter accort med sckipperen annammet deris biergeløn af nemlig den 3ie deel in natura: J mod dette indførte protesterede Monsr Hendrich Brun Kongl. Mayts Toldbetienter, at varerne maatte føris til byen efter Toldrulleindførelse forend nogen biergeløn kunde erlangis, almuen formente at schipperens med dem giorde accort om biergelønnens leverance paa Aastadfiord maatte ved macht staa effter lofvens tilhold, og sig beklage at det vilde falde dem besuærligt og kaastbart til byen at indføre: hvorfore de omsider blef forschaanede: Hvad sig belanger det til Monsr Tron Pedersøn saalte nemlig 138 Eldshuuder, endeel løstal som ungefer kunde bedrage til 5 tder samt et gammelt seil hvorfore hand har erlanget penger 164: Rdr. Da scheede dette for den aarsag godhet laag under aaben himmel og af ingen udj forvaring vilde annammis foruden dette da var udj Eldshuuderne kommen varme saa at de vare gandsche forderfvede og af ingen værdj. Endelig tilspurde sckipperen Laurettet med almuen, om hand sig iche hafde forholdet som en ærlig og tro mand anstoed, samt søgt sine Reederis gafn og beste udj allemaade, hvilchet at være sckeed almuen attesterede, Paa dette indførte begierede schipperen tingsvidne som iche kand nechtiss men schal blifve aff Rætten meddelt: ,Hendrich Brun,Johan Mandzinus,Roald Opdal,Thønnis Mortensøn Rost,Tron Pedersøn, ,Aastadfiord,Amsterdam,Frelsøen,Heggerholm,Maschovien,Trundh.,Trundhiem, Hendrich,Johan,Johanns,Roal,Roald,Thønnis,Thønnis,Troen,Tron,Trond Brun,Bruun,Mandzinus,Opdal,Opdølen,Mortensøn,Rost,Rosten,Ryst,Raasten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Hendrich Brun,Bruun,Johan,Johanns ge1576p,Roal Opdal,Roal Opdølen,Roald Opdal,Roald Opdølen,Thønnis Mortensøn,Thønnis Rost,Thønnis Rosten,Thønnis Ryst,Thønnis Raasten,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Amsterdam,Maschovien,Frelsøen,Heggerholm,Austadfiord,Austaf.,Austafjord,Aastadfiord,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30618 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 22b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 22b rg20090515630489 Ordinært <HTML><b>&lt;side 22b&gt;</b></p> <p>Anno 1701 d. 28 Juny er holden schatte- og sageting paa ordinarie Tingstæd Ofvergaard med almuen paa Nummedalseidet, ofverværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn, samt effterfølgende laurettismænd Einer Biørgum, Toer Berre, Sevald Alte, Jngebricht Staven, Peder Maarch, Ole Vengstad, Toer Zitter og Hans Kaldal, hvor for retten passerede som følger:</HTML> <side 22b> Anno 1701 d. 28 Juny er holden schatte- og sageting paa ordinarie Tingstæd Ofvergaard med almuen paa Nummedalseidet, ofverværende Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøn, samt effterfølgende laurettismænd Einer Biørgum, Toer Berre, Sevald Alte, Jngebricht Staven, Peder Maarch, Ole Vengstad, Toer Zitter og Hans Kaldal, hvor for retten passerede som følger: ,Einer Biørgum,Hans Kaldal,Jacob Jespersøn,Jngebricht Staven,Ole Vengstad,Peder Maarch,Sevald Alte,Toer Berre,Toer Zitter, ,Nummedalseidet,Ofvergaard, Einar,Einer,Ejner,Hands,Hans,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Seval,Sevald,Sevall,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore Biørg,Biørgen,Biørgum,Kaldal,Kalnes,Staven,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Vengstad,Venstad,Morch,Morchen,Maarch,Maarchen,Alt,Alte,Alten,Altin,Berre,Sither,Zither,Zitter _Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Hands Kaldal,Hands Kalnes,Hans Kaldal,Hans Kalnes,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict ge1833p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Ole Vengstad,Ole Venstad,Olle Vengstad,Olle Venstad,Ollef Vengstad,Ollef Venstad,Ola Vengstad,Ola Venstad,Pedeer Morch,Pedeer Morchen,Pedeer Maarch,Pedeer Maarchen,Peder Morch,Peder Morchen,Peder Maarch,Peder Maarchen,Pedr Morch,Pedr Morchen,Pedr Maarch,Pedr Maarchen,Per Morch,Per Morchen,Per Maarch,Per Maarchen,Peter Morch,Peter Morchen,Peter Maarch,Peter Maarchen,Petter Morch,Petter Morchen,Petter Maarch,Petter Maarchen,Pitter Morch,Pitter Morchen,Pitter Maarch,Pitter Maarchen,Seval Alt,Seval Alte,Seval Alten,Seval Altin,Sevald Alt,Sevald Alte,Sevald Alten,Sevald Altin,Sevall Alt,Sevall Alte,Sevall Alten,Sevall Altin,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore ge1063p,Thoer Sither,Thoer Zither,Thoer Zitter,Thor Sither,Thor Zither,Thor Zitter,Thore Sither,Thore Zither,Thore Zitter,Toer Sither,Toer Zither,Toer Zitter,Tor Sither,Tor Zither,Tor Zitter,Torre Sither,Torre Zither,Torre Zitter,Tvore Sither,Tvore Zither,Tvore Zitter_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,
TINAM30620 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 22b,23a,23<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 22b,23a,23 rg20090515630489 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere Hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. gifne schattebref for indværende aar 1701 af effterfølgende indhold:</p> <p>Vi Friderich Den 4<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> af Guds naade Konge til Danmarch og Norge etc. giør alle vitterligt, at i hvor vel vi intet heller hafde ønschet, end at vi i nogen maade Kunde lette vore Kiære og troe undersaatter i vort Kongerige Norge deris byrde og schatter, saa vil dog dise vanschelige og v.t udseende tiders beschaffenheder det iche bevilge, hvorfore vi uomgiengelig er foraarsaget derudj Riget :/ foruden Consumptionen udj Kiøbstaderne samt familie- og folcheschatten paa landet og den ordinarie tiære- og trælasttiende /: fremdelis at paabyde, saasom vi og hermed allernaad. paabyde og befale at lejlendings, Odels, Proviant den ordinarie Rostieniste, soldaters Kioelpenge og deslige sædvanlige schatter, item Capitulernis og præsteschabeds schatter, ligesom de forleden aar effter voris schattebref de dato d. 4 Marty Anno 1700 hafve været paabiudne, ogsaa for indværende 1701 aar at schal udredis og betalis, dog at tienistecarle- og drengeschatten endnu indtil videre voris allernaad. anordning upaafordret forblifver.</p> <p>Saa og at Hurums annex udj Vangs prestegield, under Fillefield i Valders fogderj, fremdelis som hidindtil, nyder forschaansel udj de ordinaire schatter til en tredje deel.</p> <p>Thi er hermed denne voris allernaad. vilje og anordning, at alle og enhver vore Kiære og troe undersaatter, som bygge og boe i vort rige Norge, schulle være tiltenchte samme schatter, ligesom de effter hvers seæds leilighed og lighed udj forordningen af d. 6 Marty 1694. ere taxerede og Satte udj indeværende 1701 aar præcise og uden restantz til de derudj bestemte terminer, og det ligesom samme forordring her udj ord fra ord maatte være igientagen og indført, richtig og ufeilbar at betale, og schulle voris betiente og fogder som samme Contributioner ere anfortrode at opberge hermed alvorligen være befalede, penger iche allene til de udj forschrefvne forordning satte termimer med minste restantzer muligt er at indsamle, saa at assignationerne som militien derpaa gifvet vorde, uden ophold, prompte Kand blifve betalte, men de schulle og være tilholdne, at dersom det :/ imod al forhaabning</p> <p><b>&lt;side 23a&gt;</b></p> <p>sig schulle tildrage, at udj betalningen nogen modvillig effterladenhed og forsømmelse maatte formerchis, som kunde foraarsage hinder og ophold udj voris tieniste og militiens betalning effter at schattetingene er holdet, og de intet videre end som betalt er den gang er at formode, strax for de reise fra tinget, for hver ting lov at for fatte it richtig restantzregister ofver det som for den forløben termin end da ubetalt er forblefven, hvilchet af amtmanden, som da paa tinget bør at være tilstæde, eller i hans absens, hans dertil beschichede fuldmæchtig, hver gang schal confereris, og paaschrifvis richtig at være.</p> <p>Naar det er scheed, maa fogden være tilladt at gifve dennem som assignation paa hannem hafve, samme restantz i betaling for saavit den strecher hvilche de da effter forordningen om execution paa lenfeldigste maader maa inddrifve, uden hvilchen richtighed iche nogen execution maa udstædis, eller i ringeste maade af nogen i hvo det og være kand bevilgis, og schulle voris stiftbefalingsmænd og amtmænd være forplichtede at stande os til rætte om de :/ imod forhaabning /: schulle dissimulere derudj at nogen particuliere fordringer eller andet som iche directe af voris schatter og rettigheder deriverer i saadanne restantzregistere schulle underløbe, som vi i alle maader under voris Kongl. unaade vil hafve forbiudet iche man sche.</p> <p>Og paa det Fogderne og Rettens betiente disbedre maa befordris og afstædkomme, hafver vi allernaadigst bevilget at de enhver udj sit fogderj til de 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> almindelige schattetinge af almuen hereffter schal schiudses og fremføris, og dertil nyde fire heste til lands og en baad med fire Roerscarle til vands, hvorfore hver person som schiudser til lands eller vands maa nyde for hver mil 4 schilling dancshe, som dennem af fogden schal betalis, og naar det af amtmanden er attesterit, dennem udj deris regenschaber, foruden videre ordre, til udgift passere, hvorimod alvorligen schal være forbiudet ingen videre fri schyds end til samme trende almindelige tinge, det være sig af villighed eller tvang kort eller lang vei, under hvad protest det og være Kand, under deris bestillings fortabelse, og voris general fischals tiltale enten begiære eller tage.</p> <p>Bydende og befalende har med voris geheimeraad og vicestadholder i Norge, item græfver, friherrer, stiftbefalingsmænd, superintender, amtmænd, stiftamschrifvere, toldere, fogder og alle andre vedkommende som dette voris allernaad. schattebref under vor Cammerseil tilchichet vorder, at de iche allene derofver tilbørlig holde og nøje tilse at voris Kiere og tro undersaatter og almuen ingen uret i schatternis bereigning eller deris oppebørsel scheer, men og at de dem til allis effterretning saavel af predichestolerne effter forrettet gudstieniste, som og paa tingene, lydelig lade læse og forkynde, og ellers dem self, saavit hver</p> <p><b>&lt;side 23b&gt;</b></p> <p>der af vedkommer dereffter allerunderdanigst rette og forholde,</p> <p>gifvet paa vor Kongl. residentz udj Kiøbenhafn d. 1 Marty Anno 1701 under vor Kongl. haand og signet</p> <p>Friderich R</HTML> Fogden lod publicere Hans Kongl. Mayts Allernaad. gifne schattebref for indværende aar 1701 af effterfølgende indhold: Vi Friderich Den 4de af Guds naade Konge til Danmarch og Norge etc. giør alle vitterligt, at i hvor vel vi intet heller hafde ønschet, end at vi i nogen maade Kunde lette vore Kiære og troe undersaatter i vort Kongerige Norge deris byrde og schatter, saa vil dog dise vanschelige og v.t udseende tiders beschaffenheder det iche bevilge, hvorfore vi uomgiengelig er foraarsaget derudj Riget :/ foruden Consumptionen udj Kiøbstaderne samt familie- og folcheschatten paa landet og den ordinarie tiære- og trælasttiende /: fremdelis at paabyde, saasom vi og hermed allernaad. paabyde og befale at lejlendings, Odels, Proviant den ordinarie Rostieniste, soldaters Kioelpenge og deslige sædvanlige schatter, item Capitulernis og præsteschabeds schatter, ligesom de forleden aar effter voris schattebref de dato d. 4 Marty Anno 1700 hafve været paabiudne, ogsaa for indværende 1701 aar at schal udredis og betalis, dog at tienistecarle- og drengeschatten endnu indtil videre voris allernaad. anordning upaafordret forblifver. Saa og at Hurums annex udj Vangs prestegield, under Fillefield i Valders fogderj, fremdelis som hidindtil, nyder forschaansel udj de ordinaire schatter til en tredje deel. Thi er hermed denne voris allernaad. vilje og anordning, at alle og enhver vore Kiære og troe undersaatter, som bygge og boe i vort rige Norge, schulle være tiltenchte samme schatter, ligesom de effter hvers seæds leilighed og lighed udj forordningen af d. 6 Marty 1694. ere taxerede og Satte udj indeværende 1701 aar præcise og uden restantz til de derudj bestemte terminer, og det ligesom samme forordring her udj ord fra ord maatte være igientagen og indført, richtig og ufeilbar at betale, og schulle voris betiente og fogder som samme Contributioner ere anfortrode at opberge hermed alvorligen være befalede, penger iche allene til de udj forschrefvne forordning satte termimer med minste restantzer muligt er at indsamle, saa at assignationerne som militien derpaa gifvet vorde, uden ophold, prompte Kand blifve betalte, men de schulle og være tilholdne, at dersom det :/ imod al forhaabning <side 23a> sig schulle tildrage, at udj betalningen nogen modvillig effterladenhed og forsømmelse maatte formerchis, som kunde foraarsage hinder og ophold udj voris tieniste og militiens betalning effter at schattetingene er holdet, og de intet videre end som betalt er den gang er at formode, strax for de reise fra tinget, for hver ting lov at for fatte it richtig restantzregister ofver det som for den forløben termin end da ubetalt er forblefven, hvilchet af amtmanden, som da paa tinget bør at være tilstæde, eller i hans absens, hans dertil beschichede fuldmæchtig, hver gang schal confereris, og paaschrifvis richtig at være. Naar det er scheed, maa fogden være tilladt at gifve dennem som assignation paa hannem hafve, samme restantz i betaling for saavit den strecher hvilche de da effter forordningen om execution paa lenfeldigste maader maa inddrifve, uden hvilchen richtighed iche nogen execution maa udstædis, eller i ringeste maade af nogen i hvo det og være kand bevilgis, og schulle voris stiftbefalingsmænd og amtmænd være forplichtede at stande os til rætte om de :/ imod forhaabning /: schulle dissimulere derudj at nogen particuliere fordringer eller andet som iche directe af voris schatter og rettigheder deriverer i saadanne restantzregistere schulle underløbe, som vi i alle maader under voris Kongl. unaade vil hafve forbiudet iche man sche. Og paa det Fogderne og Rettens betiente disbedre maa befordris og afstædkomme, hafver vi allernaadigst bevilget at de enhver udj sit fogderj til de 3de almindelige schattetinge af almuen hereffter schal schiudses og fremføris, og dertil nyde fire heste til lands og en baad med fire Roerscarle til vands, hvorfore hver person som schiudser til lands eller vands maa nyde for hver mil 4 schilling dancshe, som dennem af fogden schal betalis, og naar det af amtmanden er attesterit, dennem udj deris regenschaber, foruden videre ordre, til udgift passere, hvorimod alvorligen schal være forbiudet ingen videre fri schyds end til samme trende almindelige tinge, det være sig af villighed eller tvang kort eller lang vei, under hvad protest det og være Kand, under deris bestillings fortabelse, og voris general fischals tiltale enten begiære eller tage. Bydende og befalende har med voris geheimeraad og vicestadholder i Norge, item græfver, friherrer, stiftbefalingsmænd, superintender, amtmænd, stiftamschrifvere, toldere, fogder og alle andre vedkommende som dette voris allernaad. schattebref under vor Cammerseil tilchichet vorder, at de iche allene derofver tilbørlig holde og nøje tilse at voris Kiere og tro undersaatter og almuen ingen uret i schatternis bereigning eller deris oppebørsel scheer, men og at de dem til allis effterretning saavel af predichestolerne effter forrettet gudstieniste, som og paa tingene, lydelig lade læse og forkynde, og ellers dem self, saavit hver <side 23b> der af vedkommer dereffter allerunderdanigst rette og forholde, gifvet paa vor Kongl. residentz udj Kiøbenhafn d. 1 Marty Anno 1701 under vor Kongl. haand og signet Friderich R ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30622 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Forordninger <HTML>Forordning om Confiscations sager og des processer i Danmarch og Norge, daterit Kiøbenhafn d. 7 May 1701.</HTML> Forordning om Confiscations sager og des processer i Danmarch og Norge, daterit Kiøbenhafn d. 7 May 1701. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30624 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Forordninger <HTML>Forordning om Contracter, transporter, obligationer, reverser, eller desligesom paa slet eller uretheet af det stemplet papir ere schrefne at stemplis inden en vis tid, men siden effter papirs forordningen forholdis , Daterit Kiøbenhafn d. 12 Aprilis aar 1701</HTML> Forordning om Contracter, transporter, obligationer, reverser, eller desligesom paa slet eller uretheet af det stemplet papir ere schrefne at stemplis inden en vis tid, men siden effter papirs forordningen forholdis , Daterit Kiøbenhafn d. 12 Aprilis aar 1701 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30626 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Forordninger <HTML> Forordning om forbiud paa grof mynts udførsel, saa og om opgielt paa Croner, daterit Kiøbenhafn d. 26 Aprilis anno 1701.</HTML> Forordning om forbiud paa grof mynts udførsel, saa og om opgielt paa Croner, daterit Kiøbenhafn d. 26 Aprilis anno 1701. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30628 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Utnevnelser <HTML>Velædle hr. Generalvejmester Pitter Drejer den yngre, allernaadigst forunte bestaling at være Generalveimester Nordenfields i Norge, samme bestaling, daterit Kiøbenhafn d. 30 Octobr. anno 1700</HTML> Velædle hr. Generalvejmester Pitter Drejer den yngre, allernaadigst forunte bestaling at være Generalveimester Nordenfields i Norge, samme bestaling, daterit Kiøbenhafn d. 30 Octobr. anno 1700 ,Pitter Drejer, ,Kiøbenhafn, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Drejer _Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Drejer_ ,Kiøb.,Kiøbenhafn,
TINAM30630 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Forordninger <HTML>Høyædle og Velbaarne hr. stiftamtmands ordre om de upræviligerede deris ulouflige handling med Tobach og videre dat. Trundh. d. 1 Juny 1701</HTML> Høyædle og Velbaarne hr. stiftamtmands ordre om de upræviligerede deris ulouflige handling med Tobach og videre dat. Trundh. d. 1 Juny 1701 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30632 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Byksel, skjøte <HTML>Peder Olsøn Morch lod læse sit schiøde paa 1/2 spand 6 Mk lauf, beliggende paa Nummedalseidet udj Morch, udgifven af hr. Thomas Jensøn Kolding, daterit Houg udj Værdalen 1701 d. 14 Aprilis.</HTML> Peder Olsøn Morch lod læse sit schiøde paa 1/2 spand 6 Mk lauf, beliggende paa Nummedalseidet udj Morch, udgifven af hr. Thomas Jensøn Kolding, daterit Houg udj Værdalen 1701 d. 14 Aprilis. ,Peder Morch,Peder Olsøn Morch,Thomas Jensøn Kolding, ,Houg,Morch, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Thomas,Thomes,Tomas,Thomas,Thomes,Tomas Morch,Morchen,Maarch,Maarchen,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Colling,Kold,Kolden,Kolding,Kollen,Kollin,Kolling,Kaalden,Kaallen,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn _Pedeer Morch,Pedeer Morchen,Pedeer Maarch,Pedeer Maarchen,Peder Morch,Peder Morchen,Peder Maarch,Peder Maarchen,Pedr Morch,Pedr Morchen,Pedr Maarch,Pedr Maarchen,Per Morch,Per Morchen,Per Maarch,Per Maarchen,Peter Morch,Peter Morchen,Peter Maarch,Peter Maarchen,Petter Morch,Petter Morchen,Petter Maarch,Petter Maarchen,Pitter Morch,Pitter Morchen,Pitter Maarch,Pitter Maarchen,Pedeer Olsen,Pedeer Olssøn,Pedeer Olssønner,Pedeer Olsøn,Pedeer Olsøns,Peder Olsen,Peder Olssøn,Peder Olssønner,Peder Olsøn,Peder Olsøns,Pedr Olsen,Pedr Olssøn,Pedr Olssønner,Pedr Olsøn,Pedr Olsøns,Per Olsen,Per Olssøn,Per Olssønner,Per Olsøn,Per Olsøns,Peter Olsen,Peter Olssøn,Peter Olssønner,Peter Olsøn,Peter Olsøns,Petter Olsen,Petter Olssøn,Petter Olssønner,Petter Olsøn,Petter Olsøns,Pitter Olsen,Pitter Olssøn,Pitter Olssønner,Pitter Olsøn,Pitter Olsøns,Thomas Colling,Thomas Kold,Thomas Kolden,Thomas Kolding,Thomas Kollen,Thomas Kollin,Thomas Kolling,Thomas Kaalden,Thomas Kaallen,Thomes Colling,Thomes Kold,Thomes Kolden,Thomes Kolding,Thomes Kollen,Thomes Kollin,Thomes Kolling,Thomes Kaalden,Thomes Kaallen,Tomas Colling,Tomas Kold,Tomas Kolden,Tomas Kolding,Tomas Kollen,Tomas Kollin,Tomas Kolling,Tomas Kaalden,Tomas Kaallen,Thomas Jensen,Thomas Jenßøn,Thomas Jenssønner,Thomas Jensøn,Thomas Jenssøn,Thomes Jensen,Thomes Jenßøn,Thomes Jenssønner,Thomes Jensøn,Thomes Jenssøn,Tomas Jensen,Tomas Jenßøn,Tomas Jenssønner,Tomas Jensøn,Tomas Jenssøn_ ,Morc,Morch,Morche Saug,Morchen,Mork,Morken,Haug,Haugen,Houg,
TINAM30634 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Eiendom, eiendeler <HTML>Velfornemme Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Tron Pedersøn fremkom for rætten med tilkiendegifvelße, at hand for nogle aars tid siden, hafver bøxlet efftefølgende schoufver paa Nummedalseidet beliggende, nemlig: Ledingen, Trebostad, Schartland, Deraas og Sve men deraf til denne dag iche erlanget en tømmerstooch, uanset hand har baade schoufverne bøxlet og bet. aarlig schoufhugster,</p> <p>herofver tilspurte tingsøgende almue, om ofverbem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> tilkiendegifvende iche befantis at være sandferding,</p> <p>hvilchet enhver bejaede, herforuden tilspurde Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Tron de omkringboende bønder ved ob<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> schoufver om de udj schoufvene tømmer vilde hugge, saa tilbiuder hand dem for hver tylt tømmer udj rede penger at betale 2 ort. og for hver stabel bord at nedkiøre 9 Rdr. ellers vil samme stabel bord kaaste til byen at fremføre 8 Rdr.</p> <p>Safven som tilforn er byxlet er en liden flomsauf eller bechesauf:</p> <p>dette saavel som for indførte bejade almuen og med tømmerhugster samt bordkiørsel var vel tilfrids og fornøjet.</HTML> Velfornemme Monsr Tron Pedersøn fremkom for rætten med tilkiendegifvelße, at hand for nogle aars tid siden, hafver bøxlet efftefølgende schoufver paa Nummedalseidet beliggende, nemlig: Ledingen, Trebostad, Schartland, Deraas og Sve men deraf til denne dag iche erlanget en tømmerstooch, uanset hand har baade schoufverne bøxlet og bet. aarlig schoufhugster, herofver tilspurte tingsøgende almue, om ofverbemte tilkiendegifvende iche befantis at være sandferding, hvilchet enhver bejaede, herforuden tilspurde Monsr Tron de omkringboende bønder ved obte schoufver om de udj schoufvene tømmer vilde hugge, saa tilbiuder hand dem for hver tylt tømmer udj rede penger at betale 2 ort. og for hver stabel bord at nedkiøre 9 Rdr. ellers vil samme stabel bord kaaste til byen at fremføre 8 Rdr. Safven som tilforn er byxlet er en liden flomsauf eller bechesauf: dette saavel som for indførte bejade almuen og med tømmerhugster samt bordkiørsel var vel tilfrids og fornøjet. ,Tron Pedersøn, ,Deraas,Ledingen,Nummedalseide,Schartland,Sve,Trebostad, Troen,Tron,Trond Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,Ledingen,Trebostad,Fygestad,Fykestad,Deraas,Bjørgan,
TINAM30636 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 23b<br>28.6.1701 1,701.00 28.6.1701 23b rg20090515630490 Eiendom, eiendeler <HTML>Kongelig May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged lod opbiude, og tilforn ved lensmændene paa kirchebachenne, har ladet opbiude til bøxel eller brug hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> tilhørende gaarder her paa Nummedalseidet beliggende,</p> <p>men ingen paa denne tid lod sig finde dem at antage, formedelst deris dyre leje, og huusernis nedraadnelße.</HTML> Kongelig Mayts foged lod opbiude, og tilforn ved lensmændene paa kirchebachenne, har ladet opbiude til bøxel eller brug hans Kongl. Mayst tilhørende gaarder her paa Nummedalseidet beliggende, men ingen paa denne tid lod sig finde dem at antage, formedelst deris dyre leje, og huusernis nedraadnelße. ,(tom) (tom), ,Nummedalseidet, (tom) (tom) (tom)(tom) ,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,
TINAM30638 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Ordinært <HTML><b>&lt;side 24a&gt;</b></p> <p>Anno 1701 d. 4 July er holden sommersageting paa ordinarie Tingstæd Hildrum, med almuen af Ofverhaldens præstegield, tilstædeværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Foged, Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurettismænd, Peder Vibestad, Poul Brønby, Erich Gartland, Peder Giørum, Ole Øj, Tarald Vi, Johan Hoi og Erich Storamdal, hvor da for retten passerede saasom nu effterfølger</HTML> <side 24a> Anno 1701 d. 4 July er holden sommersageting paa ordinarie Tingstæd Hildrum, med almuen af Ofverhaldens præstegield, tilstædeværende Kongl. Mayts Foged, Monsr Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurettismænd, Peder Vibestad, Poul Brønby, Erich Gartland, Peder Giørum, Ole Øj, Tarald Vi, Johan Hoi og Erich Storamdal, hvor da for retten passerede saasom nu effterfølger ,Erich Gartland,Erich Storamdal,Jacob Jespersøn,Johan Hoi,Ole Øj,Peder Giørum,Peder Vibestad,Poul Brønby,Tarald Vi, ,Hildrum,Ofverhalden, Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos,Johan,Johanns,Ole,Olle,Ollef,Ola,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Taral,Tarald,Tarall,Taralds Gartland,Stoeramdael,StoerAmdal,Storamdal,Storeamdal,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Hoi,Hoj,Hoje,Høj,Oj,Øie,Øj,Øje,Bryndboe,Brønbo,Brønboe,Brønbu,Brønby,Brøndboe,Giørum,Jørum,Vibestad,Vi,Vj _Eric Gartland,Erich Gartland,Erik Gartland,Eric Stoeramdael,Eric StoerAmdal,Eric Storamdal,Eric Storeamdal,Erich Stoeramdael,Erich StoerAmdal,Erich Storamdal,Erich Storeamdal,Erik Stoeramdael,Erik StoerAmdal,Erik Storamdal,Erik Storeamdal,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johan Hoi,Johan Hoj,Johan Hoje,Johan Høj,Johanns Hoi,Johanns Hoj,Johanns Hoje,Johanns Høj,Ole Oj,Ole Øie,Ole Øj,Ole Øje,Olle Oj,Olle Øie,Olle Øj,Olle Øje,Ollef Oj,Ollef Øie,Ollef Øj,Ollef Øje,Ola Oj,Ola Øie,Ola Øj,Ola Øje,Paul Bryndboe,Paul Brønbo,Paul Brønboe,Paul Brønbu,Paul Brønby,Paul Brøndboe,Poel Bryndboe,Poel Brønbo,Poel Brønboe,Poel Brønbu,Poel Brønby,Poel Brøndboe,Pouel Bryndboe,Pouel Brønbo,Pouel Brønboe,Pouel Brønbu,Pouel Brønby,Pouel Brøndboe,Poul Bryndboe,Poul Brønbo,Poul Brønboe,Poul Brønbu,Poul Brønby,Poul Brøndboe,Povel Bryndboe,Povel Brønbo,Povel Brønboe,Povel Brønbu,Povel Brønby,Povel Brøndboe,Pedeer Giørum,Pedeer Jørum,Peder Giørum,Peder Jørum,Pedr Giørum,Pedr Jørum,Per Giørum,Per Jørum,Peter Giørum,Peter Jørum,Petter Giørum,Petter Jørum,Pitter Giørum,Pitter Jørum,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1966p,Taral Vi,Taral Vj,Tarald Vi,Tarald Vj,Tarall Vi,Tarall Vj,Taralds Vi,Taralds Vj_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
TINAM30640 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Forordninger <HTML>Fogden lod publicere de hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaad. udgange forordninge samt andre høje Herrers brefver som paa forrige tingstæd ere publicerede</HTML> Fogden lod publicere de hans Kongl. Mayts Allernaad. udgange forordninge samt andre høje Herrers brefver som paa forrige tingstæd ere publicerede ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30642 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Byksel, skjøte <HTML>Ole Olsøn Sckilbred lod forkynde sit schiøde, udgifvet af Ole Jngebrichtsøn Halbostad paa 18 Mk. Odelsgods udj Schilbred: dat. Hildrum d. 4 July 1701.</HTML> Ole Olsøn Sckilbred lod forkynde sit schiøde, udgifvet af Ole Jngebrichtsøn Halbostad paa 18 Mk. Odelsgods udj Schilbred: dat. Hildrum d. 4 July 1701. ,Ole Jngebrichtsøn Halbostad,Ole Olsøn Sckilbred, ,Hildrum,Schilbred, Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Halbostad,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Scheelbred,Schielbred,Schilbred,Schildbred,Sckilbred _Ole,Olle,Ollef,Ola ge1313p,Ole Jngeb.,Ole Jngebrechtsøn,Ole Jngebrichsøn,Ole Jngebrichtsd.,Ole Jngebrichtsen,Ole Jngebrichtssøn,Ole Jngebrichtsøn,Ole Jngebrictsøn,Ole Jngebrigtsøn,Olle Jngeb.,Olle Jngebrechtsøn,Olle Jngebrichsøn,Olle Jngebrichtsd.,Olle Jngebrichtsen,Olle Jngebrichtssøn,Olle Jngebrichtsøn,Olle Jngebrictsøn,Olle Jngebrigtsøn,Ollef Jngeb.,Ollef Jngebrechtsøn,Ollef Jngebrichsøn,Ollef Jngebrichtsd.,Ollef Jngebrichtsen,Ollef Jngebrichtssøn,Ollef Jngebrichtsøn,Ollef Jngebrictsøn,Ollef Jngebrigtsøn,Ola Jngeb.,Ola Jngebrechtsøn,Ola Jngebrichsøn,Ola Jngebrichtsd.,Ola Jngebrichtsen,Ola Jngebrichtssøn,Ola Jngebrichtsøn,Ola Jngebrictsøn,Ola Jngebrigtsøn,Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns,Ole Scheelbred,Ole Schielbred,Ole Schilbred,Ole Schildbred,Ole Sckilbred,Olle Scheelbred,Olle Schielbred,Olle Schilbred,Olle Schildbred,Olle Sckilbred,Ollef Scheelbred,Ollef Schielbred,Ollef Schilbred,Ollef Schildbred,Ollef Sckilbred,Ola Scheelbred,Ola Schielbred,Ola Schilbred,Ola Schildbred,Ola Sckilbred_ ,Grongstad,Grungstad,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30644 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Byksel, skjøte <HTML>Niels Joensøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Lave Blichmand paa 2 ører udj gaarden Adschiloufne daterit Hund d. 2 Novembr. 1700:</HTML> Niels Joensøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Lave Blichmand paa 2 ører udj gaarden Adschiloufne daterit Hund d. 2 Novembr. 1700: ,Lave Blichmand,Niels Joensøn, ,Adschiloufne,Hund, Lave,Lavina,Niels,Nils Blichmand,Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen _Lave,Lavina ge1088p,Niels Joenesøn,Niels Joensßøn,Niels Joenßøen,Niels Joenßøn,Niels Joensøn,Niels Joen,Nils Joenesøn,Nils Joensßøn,Nils Joenßøen,Nils Joenßøn,Nils Joensøn,Nils Joen_ ,Adschiloufne,Hildstad,Hilstad,Hun,Hund,Hunde,Hunn,
TINAM30646 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Byksel, skjøte <HTML>J ligemaade forkynt Hal Joensøns bøxelseddel paa 1/2 spand udj garden Raaem: daterit Levanger d. 8 Marty 1701</HTML> J ligemaade forkynt Hal Joensøns bøxelseddel paa 1/2 spand udj garden Raaem: daterit Levanger d. 8 Marty 1701 ,Hal Joensøn, ,Levanger,Raaem, Hal,Halt,Hald,Hall,Halle Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen _Hal Joenesøn,Hal Joensßøn,Hal Joenßøen,Hal Joenßøn,Hal Joensøn,Hal Joen,Halt Joenesøn,Halt Joensßøn,Halt Joenßøen,Halt Joenßøn,Halt Joensøn,Halt Joen,Hald Joenesøn,Hald Joensßøn,Hald Joenßøen,Hald Joenßøn,Hald Joensøn,Hald Joen,Hall Joenesøn,Hall Joensßøn,Hall Joenßøen,Hall Joenßøn,Hall Joensøn,Hall Joen,Halle Joenesøn,Halle Joensßøn,Halle Joenßøen,Halle Joenßøn,Halle Joensøn,Halle Joen_ ,Roum,Raaem,Raaen,Raaum,Levang,Levanger,
TINAM30648 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Byksel, skjøte <HTML>blef forynt Ole Olsøn Schrals bøxelseddel, udgifven af h<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Pros Lauritzøn paa 1 øre og 16 Mk. udj Schej: dat. Glasøen d. 2 febr. 1701.</HTML> blef forynt Ole Olsøn Schrals bøxelseddel, udgifven af hr Pros Lauritzøn paa 1 øre og 16 Mk. udj Schej: dat. Glasøen d. 2 febr. 1701. ,Ole Olsøn Schral,Pros Lauritzøn, ,Glasøen,Schej, Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Schral,Schrel,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Ole Olsen,Ole Olssøn,Ole Olssønner,Ole Olsøn,Ole Olsøns,Olle Olsen,Olle Olssøn,Olle Olssønner,Olle Olsøn,Olle Olsøns,Ollef Olsen,Ollef Olssøn,Ollef Olssønner,Ollef Olsøn,Ollef Olsøns,Ola Olsen,Ola Olssøn,Ola Olssønner,Ola Olsøn,Ola Olsøns,Ole Schral,Ole Schrel,Olle Schral,Olle Schrel,Ollef Schral,Ollef Schrel,Ola Schral,Ola Schrel,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Schej,Skei,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30650 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Byksel, skjøte <HTML>Jfver Svendsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Mons<sup><span style="text-decoration: underline;">r</span></sup> Lave Blichen paa 1/2 spand udj Houm, daterit Levanger d. 8 Marty 1701</HTML> Jfver Svendsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Monsr Lave Blichen paa 1/2 spand udj Houm, daterit Levanger d. 8 Marty 1701 ,Jfver Svendsøn,Lave Blichen, ,Houm,Levanger, Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Lave,Lavina Svendsen,Svendßøn,Svendsøn,Svensøn,Blichen _Ifver Svendsen,Ifver Svendßøn,Ifver Svendsøn,Ifver Svensøn,Jfeer Svendsen,Jfeer Svendßøn,Jfeer Svendsøn,Jfeer Svensøn,Jfuer Svendsen,Jfuer Svendßøn,Jfuer Svendsøn,Jfuer Svensøn,Jfver Svendsen,Jfver Svendßøn,Jfver Svendsøn,Jfver Svensøn,Jver Svendsen,Jver Svendßøn,Jver Svendsøn,Jver Svensøn,Jfer Svendsen,Jfer Svendßøn,Jfer Svendsøn,Jfer Svensøn,Lave,Lavina ge1087p_ ,Houm,Houum,Hovum,Levang,Levanger,
TINAM30652 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Ekteskap forbudt ledd <HTML>Ole Schiliaas som har aflet barn med sin qvinde Ana Svensdatter,</p> <p>bøder effter lofvens formeld 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.</HTML> Ole Schiliaas som har aflet barn med sin qvinde Ana Svensdatter, bøder effter lofvens formeld 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. ,Ana Svensdatter,Ole Schiliaas, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Ole,Olle,Ollef,Ola Svendsdatter,Svensdatter,Schiliaas,Schiljaas,Schilaas _Ana Svendsdatter,Ana Svensdatter,Anna Svendsdatter,Anna Svensdatter,Anne Svendsdatter,Anne Svensdatter,Ole Schiliaas,Ole Schiljaas,Ole Schilaas,Olle Schiliaas,Olle Schiljaas,Olle Schilaas,Ollef Schiliaas,Ollef Schiljaas,Ollef Schilaas,Ola Schiliaas,Ola Schiljaas,Ola Schilaas_ ,(tom),
TINAM30654 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Slagsmål <HTML>Ole Almus hafde ved lensmanden Ole Vorm ladet stemne Alexander Almus for mellem øfvede slagsmaal paa Romstad udj Jfvers stue,</p> <p>til vidne er indstemt Brønnild Baarsøn og Joen Jfversøn,</p> <p>forbemelte, Brønnild vidnede at dem vare komne endeel ord imellem angaaende en Merchesteen med videre,</p> <p>det samme vidnede ogsaa Joen Jfversøn:</p> <p>personerne effter opmuntring af tingsøgende almue blef saaledis forenede at enfver af dennem schulle nyde og beholde som deris formænd af alders tid nyt og beholt hafver:</HTML> Ole Almus hafde ved lensmanden Ole Vorm ladet stemne Alexander Almus for mellem øfvede slagsmaal paa Romstad udj Jfvers stue, til vidne er indstemt Brønnild Baarsøn og Joen Jfversøn, forbemelte, Brønnild vidnede at dem vare komne endeel ord imellem angaaende en Merchesteen med videre, det samme vidnede ogsaa Joen Jfversøn: personerne effter opmuntring af tingsøgende almue blef saaledis forenede at enfver af dennem schulle nyde og beholde som deris formænd af alders tid nyt og beholt hafver: ,Alexander Almus,Brønnild Baarsøn,Joen Jfversøn,Ole Almus,Ole Vorm, ,Romstad, Alexander,Allexander,Brønnild,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Almus,Almuus,Alnus,Baardsøn,Baarsøn,Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn,Almus,Almuus,Alnus,Vorm _Alexander Almus,Alexander Almuus,Alexander Alnus,Allexander Almus,Allexander Almuus,Allexander Alnus,Brønnild Baardsøn,Brønnild Baarsøn,Johen Ifversøn,Johen Jfvers,Johen Jfvers.,Johen Jfverßøn,Johen Jfversøn,John Ifversøn,John Jfvers,John Jfvers.,John Jfverßøn,John Jfversøn,Jon Ifversøn,Jon Jfvers,Jon Jfvers.,Jon Jfverßøn,Jon Jfversøn,Jonen Ifversøn,Jonen Jfvers,Jonen Jfvers.,Jonen Jfverßøn,Jonen Jfversøn,Joen Ifversøn,Joen Jfvers,Joen Jfvers.,Joen Jfverßøn,Joen Jfversøn,Jonn Ifversøn,Jonn Jfvers,Jonn Jfvers.,Jonn Jfverßøn,Jonn Jfversøn,Ole Almus,Ole Almuus,Ole Alnus,Olle Almus,Olle Almuus,Olle Alnus,Ollef Almus,Ollef Almuus,Ollef Alnus,Ola Almus,Ola Almuus,Ola Alnus,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1979p_ ,Romstad,
TINAM30656 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Tvister eiendomssaker <HTML>Danjel Formo lod stefne Christopher Gartland, for noget odelsgods udj Fischum, som hand formener at være odelsbaaren til,</p> <p>personerne møtte med forligelse at Danjel Formo schulle gifve obe<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Christopher 16 Rdr, saa schulle samme gods tilhøre hannem og hans arfvinger</HTML> Danjel Formo lod stefne Christopher Gartland, for noget odelsgods udj Fischum, som hand formener at være odelsbaaren til, personerne møtte med forligelse at Danjel Formo schulle gifve obete Christopher 16 Rdr, saa schulle samme gods tilhøre hannem og hans arfvinger ,Christopher Gartland,Danjel Formo, ,Fischum, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Daniel,Danjel Gartland,Formo,Formoe _Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1264p,Daniel Formo,Daniel Formoe,Danjel Formo,Danjel Formoe_ ,Fischum,Fiskeim,Fiskem,
TINAM30658 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24a rg20090515630490 Skjellsord, Brudd på skyss ol. <HTML>Christen Børstad hafver stemt Knud Øj paa Højlandet, for schieldsord og forenschabs nechtelße,</p> <p>personerne møtte men intet prouf til opliusning, hvorfore som deris imellemværende er af ingen værdj, blef de venligen forenede hereffter at lefve som dennem bør</HTML> Christen Børstad hafver stemt Knud Øj paa Højlandet, for schieldsord og forenschabs nechtelße, personerne møtte men intet prouf til opliusning, hvorfore som deris imellemværende er af ingen værdj, blef de venligen forenede hereffter at lefve som dennem bør ,Christen Børstad,Knud Øj, ,Højlandet, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Knud,Knudt,Knuudt,Knut Børdstad,Børstad,Børstend,Oj,Øie,Øj,Øje _Chisten Børdstad,Chisten Børstad,Chisten Børstend,Chrishian Børdstad,Chrishian Børstad,Chrishian Børstend,Chrisian Børdstad,Chrisian Børstad,Chrisian Børstend,Christen Børdstad,Christen Børstad,Christen Børstend,Christian Børdstad,Christian Børstad,Christian Børstend,Cristen Børdstad,Cristen Børstad,Cristen Børstend,Cristian Børdstad,Cristian Børstad,Cristian Børstend,Kisten Børdstad,Kisten Børstad,Kisten Børstend,Knud Oj,Knud Øie,Knud Øj,Knud Øje,Knudt Oj,Knudt Øie,Knudt Øj,Knudt Øje,Knuudt Oj,Knuudt Øie,Knuudt Øj,Knuudt Øje,Knut Oj,Knut Øie,Knut Øj,Knut Øje_ ,Homo,Høeland,Høelandet,Høilandet,Højland,Højlandet,
TINAM30660 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24b<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24b rg20090515630491 Skjellsord <HTML><b>&lt;side 24b&gt;</b></p> <p>Ole Vorm hafde ladet stemne Samuel Lilletyllum for graafve forseelse udj hans huus, den indstemte møtte iche, men forleggis til neste ting at møde foruden videre stefnemaal.</HTML> <side 24b> Ole Vorm hafde ladet stemne Samuel Lilletyllum for graafve forseelse udj hans huus, den indstemte møtte iche, men forleggis til neste ting at møde foruden videre stefnemaal. ,Ole Vorm,Samuel Lilletyllum, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola,Salmon,Salomon,Samuel Vorm,Lilletyllum _Ole,Olle,Ollef,Ola ge1979p,Salmon Lilletyllum,Salomon Lilletyllum,Samuel Lilletyllum_ ,(tom),
TINAM30662 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24b<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24b rg20090515630491 Byksel, skjøte <HTML>Erich Lauritzøn lod læse sit schiøde, udgifven af Hal Fejnum og Christopher Gartland paa 12 Mk. iordegods, uden bøxel, liggende udj Gartland, samme schiøde er daterit Hildrum d. 4 July 1701.</HTML> Erich Lauritzøn lod læse sit schiøde, udgifven af Hal Fejnum og Christopher Gartland paa 12 Mk. iordegods, uden bøxel, liggende udj Gartland, samme schiøde er daterit Hildrum d. 4 July 1701. ,Christopher Gartland,Erich Lauritzøn,Hal Fejnum, ,Gartland,Hildrum, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eric,Erich,Erik,Hal,Halt,Hald,Hall,Halle Gartland,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn,Fejnem,Fejnum _Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1264p,Eric Lauritsøn,Eric Lauritz,Eric Lauritzen,Eric Lauritzsøn,Eric Lauritzøn,Eric Laurizon,Eric Laurizøn,Erich Lauritsøn,Erich Lauritz,Erich Lauritzen,Erich Lauritzsøn,Erich Lauritzøn,Erich Laurizon,Erich Laurizøn,Erik Lauritsøn,Erik Lauritz,Erik Lauritzen,Erik Lauritzsøn,Erik Lauritzøn,Erik Laurizon,Erik Laurizøn,Hal Fejnem,Hal Fejnum,Halt Fejnem,Halt Fejnum,Hald Fejnem,Hald Fejnum,Hall Fejnem,Hall Fejnum,Halle Fejnem,Halle Fejnum_ ,Gartland,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30664 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24b<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24b rg20090515630491 Byksel, skjøte <HTML>Erich Christophersøns schiøde blef læst paa 12 Mk. odelsgods, beliggende udj Fosland, schiødet af Christopher Johansøn, Jsach Johansøn og Thomas Johansøn, daterit Hildrum d. 4 July 1701.</HTML> Erich Christophersøns schiøde blef læst paa 12 Mk. odelsgods, beliggende udj Fosland, schiødet af Christopher Johansøn, Jsach Johansøn og Thomas Johansøn, daterit Hildrum d. 4 July 1701. ,Christopher Johansøn,Erich Christophersøn,Jsach Johansøn,Thomas Johansøn, ,Fosland,Hildrum, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eric,Erich,Erik,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Thomas,Thomes,Tomas Johanßøn,Johansøn,Chrisophersøn,Christopherßøn,Christophersøn,Cristroph,Johanßøn,Johansøn,Johanßøn,Johansøn _Chistopher Johanßøn,Chistopher Johansøn,Chrisctopher Johanßøn,Chrisctopher Johansøn,Christopcher Johanßøn,Christopcher Johansøn,Christophen Johanßøn,Christophen Johansøn,Christopher Johanßøn,Christopher Johansøn,Eric Chrisophersøn,Eric Christopherßøn,Eric Christophersøn,Eric Cristroph,Erich Chrisophersøn,Erich Christopherßøn,Erich Christophersøn,Erich Cristroph,Erik Chrisophersøn,Erik Christopherßøn,Erik Christophersøn,Erik Cristroph,Isach Johanßøn,Isach Johansøn,Jsach Johanßøn,Jsach Johansøn,Jsaach Johanßøn,Jsaach Johansøn,Jzac Johanßøn,Jzac Johansøn,Jzach Johanßøn,Jzach Johansøn,Jzaac Johanßøn,Jzaac Johansøn,Jzaach Johanßøn,Jzaach Johansøn,Thomas Johanßøn,Thomas Johansøn,Thomes Johanßøn,Thomes Johansøn,Tomas Johanßøn,Tomas Johansøn_ ,Fosland,Fossland,Hildreim,Hildrum,Hilrum,
TINAM30666 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24b<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24b rg20090515630491 Lejermål <HTML>Ingeborre Christensdatter, hvilchen tilforn har vært indstemt for lejermaals forseelße med Jacob Hoi, men er blefven forelagt til dette ting at møde og bekiende om hund iche nogen anden barnefader hafver at angifve end forbem<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Jacob, møtte nu med bekiendelse at hund iche har hafft nogen legemlig omgiengelse med nogen anden end atter be<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> person, samme bekiendelse har hund giort ej allene ved sin barnenød, hvilchet de tilstede værende qvinders mænd for retten vedgich, men end og ved sin schriftstaaelse for præsten og tilstædeværende almue, de indførte qvinders mænd var Joen Leer og Torris Vi,</p> <p>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged satte udj rætten at qvindfolchet maatte svare de fulde bøder effter louffven, tingsøgende almue svarede, at hund iche hafde formue til at udgifve de paastaaende bøder af den aarsage tilfindis hund at bøde til Hans Maystet 4 Rdr og for resten strafis effter loufen.</p> <p>Den paabekiente person som har været forelagt at møde, møtte og anstillede sig for retten meget uschichelig saasom afsindig, hvorfore hand strax løb fra retten med truen og allarm, samt foregi fvelse at hand for denne ræt iche ville møde saasom hand nyeligen var udschrefven til reservesoldat, af den aarsage foreleggis ham endnu engang paa nestholdende høstesageting at møde eller fraværende dom fornemme</HTML> Ingeborre Christensdatter, hvilchen tilforn har vært indstemt for lejermaals forseelße med Jacob Hoi, men er blefven forelagt til dette ting at møde og bekiende om hund iche nogen anden barnefader hafver at angifve end forbemte Jacob, møtte nu med bekiendelse at hund iche har hafft nogen legemlig omgiengelse med nogen anden end atter bete person, samme bekiendelse har hund giort ej allene ved sin barnenød, hvilchet de tilstede værende qvinders mænd for retten vedgich, men end og ved sin schriftstaaelse for præsten og tilstædeværende almue, de indførte qvinders mænd var Joen Leer og Torris Vi, Kongl. Mayts foged satte udj rætten at qvindfolchet maatte svare de fulde bøder effter louffven, tingsøgende almue svarede, at hund iche hafde formue til at udgifve de paastaaende bøder af den aarsage tilfindis hund at bøde til Hans Maystet 4 Rdr og for resten strafis effter loufen. Den paabekiente person som har været forelagt at møde, møtte og anstillede sig for retten meget uschichelig saasom afsindig, hvorfore hand strax løb fra retten med truen og allarm, samt foregi fvelse at hand for denne ræt iche ville møde saasom hand nyeligen var udschrefven til reservesoldat, af den aarsage foreleggis ham endnu engang paa nestholdende høstesageting at møde eller fraværende dom fornemme ,Ingeborre Christensdatter,Jacob Hoi,Joen Leer,Torris Vi, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Jacob,Jakob,Jacos,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Torris,Tørris Christensdatte,Christensdatter,Hoi,Hoj,Hoje,Høj,Leerfiord,Leer,Vi,Vj _Ingeborre Christensdatte,Ingeborre Christensdatter,Jngebor Christensdatte,Jngebor Christensdatter,Jngebore Christensdatte,Jngebore Christensdatter,Jngeborr Christensdatte,Jngeborr Christensdatter,Jngeborre Christensdatte,Jngeborre Christensdatter,Jacob Hoi,Jacob Hoj,Jacob Hoje,Jacob Høj,Jakob Hoi,Jakob Hoj,Jakob Hoje,Jakob Høj,Jacos Hoi,Jacos Hoj,Jacos Hoje,Jacos Høj,Johen Leerfiord,Johen Leer,John Leerfiord,John Leer,Jon Leerfiord,Jon Leer,Jonen Leerfiord,Jonen Leer,Joen Leerfiord,Joen Leer,Jonn Leerfiord,Jonn Leer,Torris Vi,Torris Vj,Tørris Vi,Tørris Vj_ ,(tom),
TINAM30668 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24b<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24b rg20090515630491 Vinningsforbrytelser <HTML>Lensmanden Ole Vorm hafde stemt Jacob Hoi for 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> sølfscheer, som hand for j maaneds tid siden hafde taget af hans kiøchen, uden hans, samt hustruis videnschab og vilje, som hand formente at være raen&lt;?&gt;,</p> <p>og som den indstemte iche møtte,</p> <p>saa foreleggis ham til nestholdende høstesageting at møde eller fraværende dom fornemme</HTML> Lensmanden Ole Vorm hafde stemt Jacob Hoi for 2de sølfscheer, som hand for j maaneds tid siden hafde taget af hans kiøchen, uden hans, samt hustruis videnschab og vilje, som hand formente at være raen<?>, og som den indstemte iche møtte, saa foreleggis ham til nestholdende høstesageting at møde eller fraværende dom fornemme ,Jacob Hoi,Ole Vorm, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola Hoi,Hoj,Hoje,Høj,Vorm _Jacob Hoi,Jacob Hoj,Jacob Hoje,Jacob Høj,Jakob Hoi,Jakob Hoj,Jakob Hoje,Jakob Høj,Jacos Hoi,Jacos Hoj,Jacos Hoje,Jacos Høj,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1979p_ ,(tom),
TINAM30670 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 24b<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 24b rg20090515630491 Skjellsord <HTML>J ligemaade var samme person &lt;Jacob Hoj?&gt; indstemt, formedelst at hand for indførte qvindfolch, Ingeborre Christensdatter, nestholdende sommersageting hafde schlaget sjent og truet paa tinggaarden medens retten blef betient, til vidner ere stemt Karen Andersdatter, Randj Hildrum samt Jacob Snicher, og som den indstemte iche møtte, foreleggis hannem tillige med profvene til neste ting at møde eller dom fornemme:</HTML> J ligemaade var samme person<Jacob Hoj?> indstemt, formedelst at hand for indførte qvindfolch, Ingeborre Christensdatter, nestholdende sommersageting hafde schlaget sjent og truet paa tinggaarden medens retten blef betient, til vidner ere stemt Karen Andersdatter, Randj Hildrum samt Jacob Snicher, og som den indstemte iche møtte, foreleggis hannem tillige med profvene til neste ting at møde eller dom fornemme: ,Ingeborre Christensdatter,Jacob Hoj,Jacob Snicher,Karen Andersdatter,Randj Hildrum, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Karen,Kari,Karj,Karin,Randj,Rannj Christensdatte,Christensdatter,Hoi,Hoj,Hoje,Høj,Snicher,Snidker,Andersdatter,Hildrum,Hilstrum _Ingeborre Christensdatte,Ingeborre Christensdatter,Jngebor Christensdatte,Jngebor Christensdatter,Jngebore Christensdatte,Jngebore Christensdatter,Jngeborr Christensdatte,Jngeborr Christensdatter,Jngeborre Christensdatte,Jngeborre Christensdatter,Jacob Hoi,Jacob Hoj,Jacob Hoje,Jacob Høj,Jakob Hoi,Jakob Hoj,Jakob Hoje,Jakob Høj,Jacos Hoi,Jacos Hoj,Jacos Hoje,Jacos Høj,Jacob Snicher,Jacob Snidker,Jakob Snicher,Jakob Snidker,Jacos Snicher,Jacos Snidker,Karen,Kari,Karj,Karin ge1018p,Randj Hildrum,Randj Hilstrum,Rannj Hildrum,Rannj Hilstrum_ ,(tom),
TINAM30672 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>4.7.1701 1,701.00 4.7.1701 25a rg20090515630491 Tingsvitner <HTML><b>&lt;side 25a&gt;</b></p> <p>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde tingsøgende almue, om anden gaard her udj gieldet, Hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> tilhørende, nest afvichte aar 1700 har været bøxlet end Storum af hvilcen Peder Halsøn bøxlede 1 øre 20 Mk. for hvilchen hand gaf udj bøxel 6 Rdr. 12 Sk.</p> <p>hertil svarede almuen, den iche at være vidende mere at være bortbøxlet ob<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> aar, end forindførte 1 øre 20 Mk. her paa var fogden tingsvidne begiærende som meddelis:</HTML> <side 25a> Kongl. Mayts foged tilspurde tingsøgende almue, om anden gaard her udj gieldet, Hans Mayts tilhørende, nest afvichte aar 1700 har været bøxlet end Storum af hvilcen Peder Halsøn bøxlede 1 øre 20 Mk. for hvilchen hand gaf udj bøxel 6 Rdr. 12 Sk. hertil svarede almuen, den iche at være vidende mere at være bortbøxlet obte aar, end forindførte 1 øre 20 Mk. her paa var fogden tingsvidne begiærende som meddelis: ,Jacob Jespersøn,Peder Halsøn, ,Storum, Jacob,Jakob,Jacos,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Haldsøn,Halsøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Pedeer Haldsøn,Pedeer Halsøn,Peder Haldsøn,Peder Halsøn,Pedr Haldsøn,Pedr Halsøn,Per Haldsøn,Per Halsøn,Peter Haldsøn,Peter Halsøn,Petter Haldsøn,Petter Halsøn,Pitter Haldsøn,Pitter Halsøn_ ,Bedsvaag,Beisvaag,
TINAM30674 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Ordinært <HTML>Anno 1701 d. 13 July er holden sageting paa tingstædet Aarnes med Foesnes Prestegields almue, tilstædeværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, samt effterfølgende laurettismænd, Ingebricht Dvernuer, Ole Vevigen, Johannes Hamnes, Ole Haadøen, Jacob Stene, Haachen Zejerstad, Christopher Høchenes, og Johannes Spillum,</HTML> Anno 1701 d. 13 July er holden sageting paa tingstædet Aarnes med Foesnes Prestegields almue, tilstædeværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, samt effterfølgende laurettismænd, Ingebricht Dvernuer, Ole Vevigen, Johannes Hamnes, Ole Haadøen, Jacob Stene, Haachen Zejerstad, Christopher Høchenes, og Johannes Spillum, ,Christopher Høchenes,Haachen Zejerstad,Ingebricht Dvernuer,Jacob Jespersøn,Jacob Stene,Johannes Hamnes,Johannes Spillum,Ole Haadøen,Ole Vevigen, ,Aarnes,Foesnes, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Haachen,Haagen,Haang,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Hochenes,Høchenes,Høchenæs,Høchnes,Høg,Høgenes,Sejerstad,Zejerstad,Dvernuer,Dvernur,Dvernuren,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Steen,Steene,Stene,Sten,Hammes,Hamnes,Spillum,Ho,Hod,Hodøen,Haadøen,Haadøe,Vedvig,Vevigen _Chistopher Hochenes,Chistopher Høchenes,Chistopher Høchenæs,Chistopher Høchnes,Chistopher Høg,Chistopher Høgenes,Chrisctopher Hochenes,Chrisctopher Høchenes,Chrisctopher Høchenæs,Chrisctopher Høchnes,Chrisctopher Høg,Chrisctopher Høgenes,Christopcher Hochenes,Christopcher Høchenes,Christopcher Høchenæs,Christopcher Høchnes,Christopcher Høg,Christopcher Høgenes,Christophen Hochenes,Christophen Høchenes,Christophen Høchenæs,Christophen Høchnes,Christophen Høg,Christophen Høgenes,Christopher Hochenes,Christopher Høchenes,Christopher Høchenæs,Christopher Høchnes,Christopher Høg,Christopher Høgenes,Haachen Sejerstad,Haachen Zejerstad,Haagen Sejerstad,Haagen Zejerstad,Haang Sejerstad,Haang Zejerstad,Ingebricht Dvernuer,Ingebricht Dvernur,Ingebricht Dvernuren,Jngbrit Dvernuer,Jngbrit Dvernur,Jngbrit Dvernuren,Jngebrecht Dvernuer,Jngebrecht Dvernur,Jngebrecht Dvernuren,Jngebrich Dvernuer,Jngebrich Dvernur,Jngebrich Dvernuren,Jngebricht Dvernuer,Jngebricht Dvernur,Jngebricht Dvernuren,Jngebrict Dvernuer,Jngebrict Dvernur,Jngebrict Dvernuren,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob Steen,Jacob Steene,Jacob Stene,Jacob Sten,Jakob Steen,Jakob Steene,Jakob Stene,Jakob Sten,Jacos Steen,Jacos Steene,Jacos Stene,Jacos Sten,Johannes Hammes,Johannes Hamnes,Johannis Hammes,Johannis Hamnes,Johannes,Johannis ge1826p,Ole Ho,Ole Hod,Ole Hodøen,Ole Haadøen,Ole Haadøe,Olle Ho,Olle Hod,Olle Hodøen,Olle Haadøen,Olle Haadøe,Ollef Ho,Ollef Hod,Ollef Hodøen,Ollef Haadøen,Ollef Haadøe,Ola Ho,Ola Hod,Ola Hodøen,Ola Haadøen,Ola Haadøe,Ole Vedvig,Ole Vevigen,Olle Vedvig,Olle Vevigen,Ollef Vedvig,Ollef Vevigen,Ola Vedvig,Ola Vevigen_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30676 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Forordninger <HTML>hvor da fogden lod forkynde de hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaad. udgangne forordninger, og andre høye herrers brefver, som paa forrige tingsstæder ere publicerede etc.</HTML> hvor da fogden lod forkynde de hans Kongl. Mayts allernaad. udgangne forordninger, og andre høye herrers brefver, som paa forrige tingsstæder ere publicerede etc. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30678 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Byksel, skjøte <HTML>Lensmanden Lauritz Thomesøn lod læse sit schiøde, udgifven af sine søshende paa 2 ører og 12 Mk. beliggende udj garden Tranaas, underschrefvet af dennem hvis nafne var Elen, Kirsten og Birthe Thomædøttre, daterit Tranaas d. 2 May Anno 1701.</HTML> Lensmanden Lauritz Thomesøn lod læse sit schiøde, udgifven af sine søshende paa 2 ører og 12 Mk. beliggende udj garden Tranaas, underschrefvet af dennem hvis nafne var Elen, Kirsten og Birthe Thomædøttre, daterit Tranaas d. 2 May Anno 1701. ,Birthe Thomædatter,Elen Thomædatter,Kirsten Thomædatter,Lauritz Thomesøn, Thomædøttre, ,Tranaas, ,Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Elen,Elene,Ellen,Kieristi,Kirsten,Lauritz Thomasdatter,Thomesdatter,Thomædatter,Thomædøttre,Thomasdatter,Thomesdatter,Thomædatter,Thomædøttre,Thomasdatter,Thomesdatter,Thomædatter,Thomædøttre,Thomasdatter,Thomesdatter,Thomædatter,Thomædøttre,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön _Thomasdatter,Thomesdatter,Thomædatter,Thomædøttre,Berithe Thomasdatter,Berithe Thomesdatter,Berithe Thomædatter,Berithe Thomædøttre,Berrithe Thomasdatter,Berrithe Thomesdatter,Berrithe Thomædatter,Berrithe Thomædøttre,Berthe Thomasdatter,Berthe Thomesdatter,Berthe Thomædatter,Berthe Thomædøttre,Birgithe Thomasdatter,Birgithe Thomesdatter,Birgithe Thomædatter,Birgithe Thomædøttre,Birrethe Thomasdatter,Birrethe Thomesdatter,Birrethe Thomædatter,Birrethe Thomædøttre,Birrithe Thomasdatter,Birrithe Thomesdatter,Birrithe Thomædatter,Birrithe Thomædøttre,Birthe Thomasdatter,Birthe Thomesdatter,Birthe Thomædatter,Birthe Thomædøttre,Birthte Thomasdatter,Birthte Thomesdatter,Birthte Thomædatter,Birthte Thomædøttre,Elen Thomasdatter,Elen Thomesdatter,Elen Thomædatter,Elen Thomædøttre,Elene Thomasdatter,Elene Thomesdatter,Elene Thomædatter,Elene Thomædøttre,Ellen Thomasdatter,Ellen Thomesdatter,Ellen Thomædatter,Ellen Thomædøttre,Kieristi Thomasdatter,Kieristi Thomesdatter,Kieristi Thomædatter,Kieristi Thomædøttre,Kirsten Thomasdatter,Kirsten Thomesdatter,Kirsten Thomædatter,Kirsten Thomædøttre,Lauritz Thomasøn,Lauritz Thomesøn,Lauritz Thomesön_ ,Tranaas,
TINAM30680 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Byksel, skjøte <HTML>Anders Bamsund lod læse sit schøde paa den gaard Bamsund, sckyldende 1 spand, 2 ører, 18 MK. udgifvet af Troen Pedersøn borger til Trundhiem, samme schiøde daterit Bamsund d. 3 July Anno 1701</HTML> Anders Bamsund lod læse sit schøde paa den gaard Bamsund, sckyldende 1 spand, 2 ører, 18 MK. udgifvet af Troen Pedersøn borger til Trundhiem, samme schiøde daterit Bamsund d. 3 July Anno 1701 ,Anders Bamsund,Troen Pedersøn, ,Bamsund,Trundhiem, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Troen,Tron,Trond Bamsund,Bamsundneßet,Bamsundneßit,Bang,Bangsund,Bansund,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Anderes Bamsund,Anderes Bamsundneßet,Anderes Bamsundneßit,Anderes Bang,Anderes Bangsund,Anderes Bansund,Andras Bamsund,Andras Bamsundneßet,Andras Bamsundneßit,Andras Bang,Andras Bangsund,Andras Bansund,Andres Bamsund,Andres Bamsundneßet,Andres Bamsundneßit,Andres Bang,Andres Bangsund,Andres Bansund,Andreæ Bamsund,Andreæ Bamsundneßet,Andreæ Bamsundneßit,Andreæ Bang,Andreæ Bangsund,Andreæ Bansund,Anders Bamsund,Anders Bamsundneßet,Anders Bamsundneßit,Anders Bang,Anders Bangsund,Anders Bansund,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Bamsund,Bamsundholmen,Bamsundneßit,Bangsund,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30682 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Byksel, skjøte <HTML>Erich Bendixsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Pros Larsøn paa 12 Mk. udj Kaldklefven, daterit Glasøen d. 3 February Anno 1701:</HTML> Erich Bendixsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Pros Larsøn paa 12 Mk. udj Kaldklefven, daterit Glasøen d. 3 February Anno 1701: ,Erich Bendixsøn,Pros Larsøn, ,Glasøen,Kaldklefven, Eric,Erich,Erik,Pros Bendixsøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Eric Bendixsøn,Erich Bendixsøn,Erik Bendixsøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Kaldklefven,Kaldvik,Kalføen,Kalklauv,Kalvkløv,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30684 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Byksel, skjøte <HTML>Johannes Andersøn lod læse sin bøxelseddel paa 1 øris leje udj Autzelie, liggende udj Fosnes prestegield, daterit Eidet d. 11 Septembr. Anno 1701</HTML> Johannes Andersøn lod læse sin bøxelseddel paa 1 øris leje udj Autzelie, liggende udj Fosnes prestegield, daterit Eidet d. 11 Septembr. Anno 1701 ,Johannes Andersøn, ,Autzelie,Eidet, Johannes,Johannis Anders,Anderßøn,Andersøn _Johannes Anders,Johannes Anderßøn,Johannes Andersøn,Johannis Anders,Johannis Anderßøn,Johannis Andersøn_ ,Autzelie,Eide,Eidet,Eidit,
TINAM30686 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Byksel, skjøte <HTML>Peder Strømmen lod læse sin bøxelseddel pa 2 ører udj Holvigen, udgifven af Notarie publice udj Trundh. dat. ibidm d. 14 Juny Anno 1700:</HTML> Peder Strømmen lod læse sin bøxelseddel pa 2 ører udj Holvigen, udgifven af Notarie publice udj Trundh. dat. ibidm d. 14 Juny Anno 1700: ,Peder Strømmen, ,Holvigen,Trundh., Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Strøm,Strømen,Strømmen _Pedeer Strøm,Pedeer Strømen,Pedeer Strømmen,Peder Strøm,Peder Strømen,Peder Strømmen,Pedr Strøm,Pedr Strømen,Pedr Strømmen,Per Strøm,Per Strømen,Per Strømmen,Peter Strøm,Peter Strømen,Peter Strømmen,Petter Strøm,Petter Strømen,Petter Strømmen,Pitter Strøm,Pitter Strømen,Pitter Strømmen_ ,Holvigen,Holvik,Hægleim,Hægleim (Klokkerbolig),Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30688 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Lejermål <HTML>Ole Sckiøt effter foreleg her af rætten nestholdende vintersageting, var stemt for lejermaals forseelse med Ingeborre Olsdatter,</p> <p>den indstemte møtte nu iche heller, hvorfore som hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> louf iche tillader lenger stefnemaal men endelig dom,</p> <p>da tilfindis hand for sin forseelse at bøde :/ foruden kirchens disciplins udstaaelse /: til Hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup>: 8 Rdr. og strafis med fengsel paa kroppen: qvindfolchet som møtte med forseelsens vedgaaelse, bøder af yderste formue 3 Rdr. og straffis med fengsel paa Kroppen</HTML> Ole Sckiøt effter foreleg her af rætten nestholdende vintersageting, var stemt for lejermaals forseelse med Ingeborre Olsdatter, den indstemte møtte nu iche heller, hvorfore som hans Kongl. Mayts louf iche tillader lenger stefnemaal men endelig dom, da tilfindis hand for sin forseelse at bøde :/ foruden kirchens disciplins udstaaelse /: til Hans Mayts: 8 Rdr. og strafis med fengsel paa kroppen: qvindfolchet som møtte med forseelsens vedgaaelse, bøder af yderste formue 3 Rdr. og straffis med fengsel paa Kroppen ,Ingeborre Olsdatter,Ole Sckiøt, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Ole,Olle,Ollef,Ola Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Schydt,Schytter,Schøt,Sciøtt,Sckiøt,Schiødt,Schiøt,Schiøter _Ingeborre Olesdatter,Ingeborre Olsdatter,Ingeborre Olßdaatter,Jngebor Olesdatter,Jngebor Olsdatter,Jngebor Olßdaatter,Jngebore Olesdatter,Jngebore Olsdatter,Jngebore Olßdaatter,Jngeborr Olesdatter,Jngeborr Olsdatter,Jngeborr Olßdaatter,Jngeborre Olesdatter,Jngeborre Olsdatter,Jngeborre Olßdaatter,Ole Schydt,Ole Schytter,Ole Schøt,Ole Sciøtt,Ole Sckiøt,Ole Schiødt,Ole Schiøt,Ole Schiøter,Olle Schydt,Olle Schytter,Olle Schøt,Olle Sciøtt,Olle Sckiøt,Olle Schiødt,Olle Schiøt,Olle Schiøter,Ollef Schydt,Ollef Schytter,Ollef Schøt,Ollef Sciøtt,Ollef Sckiøt,Ollef Schiødt,Ollef Schiøt,Ollef Schiøter,Ola Schydt,Ola Schytter,Ola Schøt,Ola Sciøtt,Ola Sckiøt,Ola Schiødt,Ola Schiøt,Ola Schiøter_ ,(tom),
TINAM30690 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25a rg20090515630491 Lejermål <HTML>Birthe Pedersdatter indstemt for lejermaals forseelse med Michel Muremester</p> <p>den indstemte er for lang tid siden bortrømt hvorfore intet til hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> sicht er at bedømme,</p> <p>qvindfolchet, foruden Kirchens disciplins udstaaelse, bøder til Hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">st</span></sup> 2 Rdr. og straffis med fengsel paa kroppen:</HTML> Birthe Pedersdatter indstemt for lejermaals forseelse med Michel Muremester den indstemte er for lang tid siden bortrømt hvorfore intet til hans Kongl. Mayts sicht er at bedømme, qvindfolchet, foruden Kirchens disciplins udstaaelse, bøder til Hans Mayst 2 Rdr. og straffis med fengsel paa kroppen: ,Birthe Pedersdatter,Michel Muremester, ,(tom), Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Michal,Michel,Michell,Mickel Pedersd,Pedersdatter,Muremester _Berithe Pedersd,Berithe Pedersdatter,Berrithe Pedersd,Berrithe Pedersdatter,Berthe Pedersd,Berthe Pedersdatter,Birgithe Pedersd,Birgithe Pedersdatter,Birrethe Pedersd,Birrethe Pedersdatter,Birrithe Pedersd,Birrithe Pedersdatter,Birthe Pedersd,Birthe Pedersdatter,Birthte Pedersd,Birthte Pedersdatter,Michal Muremester,Michel Muremester,Michell Muremester,Mickel Muremester_ ,(tom),
TINAM30692 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25b<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25b rg20090515630492 Lejermål <HTML><b>&lt;side 25b&gt;</b></p> <p>Margrethe Torbersdatter stemt for lejermaals forseelse, med nu soldat under Capitein Schinchels Compagnie nafnlig : Lauritz Michelsøn Ugseth,</p> <p>qvindfolchet møtte med forseelsens vedgaaelse samt klagemaal at hund intet hafde at bøde med, hvilchet søgende almue attesterede,</p> <p>Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged tilspurde tingsøgende almue, om nogen ditto qvindfolch udj tieniste vilde antage for bøderne, hvortil ingen lod sig finde formedelst hendis tilfalden svaghed udj barselseng og barnet som hund maa gaa omkring bøjden med,</p> <p>hvorfore hun tilfindis at straffis med fengsel paa kroppen. Soldaten bøder at udgifve allernaadigst er forschaanet:</HTML> <side 25b> Margrethe Torbersdatter stemt for lejermaals forseelse, med nu soldat under Capitein Schinchels Compagnie nafnlig : Lauritz Michelsøn Ugseth, qvindfolchet møtte med forseelsens vedgaaelse samt klagemaal at hund intet hafde at bøde med, hvilchet søgende almue attesterede, Kongl. Mayts foged tilspurde tingsøgende almue, om nogen ditto qvindfolch udj tieniste vilde antage for bøderne, hvortil ingen lod sig finde formedelst hendis tilfalden svaghed udj barselseng og barnet som hund maa gaa omkring bøjden med, hvorfore hun tilfindis at straffis med fengsel paa kroppen. Soldaten bøder at udgifve allernaadigst er forschaanet: ,Lauritz Michelsøn Ugseth,Margrethe Torbersdatter, ,(tom), Lauritz,Lauritz,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn,Ugseth,Uhren,Torbersdatter _Lauritz Michels,Lauritz Michelsen,Lauritz Michelßøn,Lauritz Michelsøn,Lauritz Michsøn,Lauritz Ugseth,Lauritz Uhren,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe ge1913p_ ,(tom),
TINAM30694 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25b<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25b rg20090515630492 Lejermål <HTML>Erich Spillum, tienende paa Spillum, er stemt for lejermaals forseelse med Anna Biørensdatter,</p> <p>personerne møtte med forseelsens vedgaaelse,</p> <p>samme personer er af liden formue og helsen, hvorfore iche nogen dennem udj tieniste vilde antage effter tilspørsel af fogden, omsider fremkom drengens hosboende og tilbød sig at ville betale for ham 4 Ridler hvilchet blef consenterit for fattigdom schyld. for det øfrige straffis med fengsel paa kroppen:</p> <p>qvindfolchet som er saa arm og ælendig at hund med barnet gaar omkring bøjden at trygle brød: strafis med fengsel på kroppen effter loefven</HTML> Erich Spillum, tienende paa Spillum, er stemt for lejermaals forseelse med Anna Biørensdatter, personerne møtte med forseelsens vedgaaelse, samme personer er af liden formue og helsen, hvorfore iche nogen dennem udj tieniste vilde antage effter tilspørsel af fogden, omsider fremkom drengens hosboende og tilbød sig at ville betale for ham 4 Ridler hvilchet blef consenterit for fattigdom schyld. for det øfrige straffis med fengsel paa kroppen: qvindfolchet som er saa arm og ælendig at hund med barnet gaar omkring bøjden at trygle brød: strafis med fengsel på kroppen effter loefven ,Anna Biørensdatter,Erich Spillum, ,Spillum, Ana,Anna,Anne,Eric,Erich,Erik Biørensdatter,Biørnsdatter,Spillum _Ana Biørensdatter,Ana Biørnsdatter,Anna Biørensdatter,Anna Biørnsdatter,Anne Biørensdatter,Anne Biørnsdatter,Eric Spillum,Erich Spillum,Erik Spillum_ ,Aglen,
TINAM30696 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25b<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25b rg20090515630492 Brudd på skyss ol. <HTML>Johannes Flach, Joen ibidm, Christen Berre, Niels ibidm, Troen Selnes, Niels ibdm, Aumund Ørsundlie, og Johannes ibidm vare nu sa vel som nestholdende vintersageting indstemt for natteholds nechtelse til fogden og rettens betienter paa de ordinarie 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> ting,</p> <p>ingen af de indstemte møtte, hvorfor dennem</p> <p>foreleggis til nestholdende sageting at møde eller fraværende dom foremme:</HTML> Johannes Flach, Joen ibidm, Christen Berre, Niels ibidm, Troen Selnes, Niels ibdm, Aumund Ørsundlie, og Johannes ibidm vare nu sa vel som nestholdende vintersageting indstemt for natteholds nechtelse til fogden og rettens betienter paa de ordinarie 3de ting, ingen af de indstemte møtte, hvorfor dennem foreleggis til nestholdende sageting at møde eller fraværende dom foremme: ,Aumund Ørsundlie,Christen Berre,Joen Flach,Johannes Flach,Johannes Ørsundlie,Niels Berre,Niels Selnes,Troen Selnes, ,(tom), Amund,Aumund,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Niels,Nils,Niels,Nils,Troen,Tron,Trond Orsundlj,Ørdsundlie,Ørsundj,Ørsundli,Ørsundlie,Ørsundlj,Berre,Flach,Flachen,Orsundlj,Ørdsundlie,Ørsundj,Ørsundli,Ørsundlie,Ørsundlj,Flach,Flachen,Berre,Selnes,Selnes _Amund Orsundlj,Amund Ørdsundlie,Amund Ørsundj,Amund Ørsundli,Amund Ørsundlie,Amund Ørsundlj,Aumund Orsundlj,Aumund Ørdsundlie,Aumund Ørsundj,Aumund Ørsundli,Aumund Ørsundlie,Aumund Ørsundlj,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1063p,Johannes Flach,Johannes Flachen,Johannis Flach,Johannis Flachen,Johannes Orsundlj,Johannes Ørdsundlie,Johannes Ørsundj,Johannes Ørsundli,Johannes Ørsundlie,Johannes Ørsundlj,Johannis Orsundlj,Johannis Ørdsundlie,Johannis Ørsundj,Johannis Ørsundli,Johannis Ørsundlie,Johannis Ørsundlj,Johen Flach,Johen Flachen,John Flach,John Flachen,Jon Flach,Jon Flachen,Jonen Flach,Jonen Flachen,Joen Flach,Joen Flachen,Jonn Flach,Jonn Flachen,Niels,Nils ge1063p,Niels,Nils ge1788p,Troen,Tron,Trond ge1788p_ ,(tom),
TINAM30698 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 25b<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 25b rg20090515630492 Tvister eiendomssaker <HTML>Hendrich Zejerstad hafde ladet stemne sin grande Haachen Zejerstad formedelst at hand iche har effterlefvet den imellem dem oprettede contract om gaarden Zejerstad, hvis halfve part hand for hannem godvilligen hafver oplat. ellers fremlagde Hendrich udj rette it indleg som ord fra ord udj achten schal blifve indført, samme dat. Zejerstad d. 10 July 1701</p> <p>Den indstemte Haachen svarede, at ærværdige hr. Lauritz Pittersøn hafde bøxlet den halfve gaard til hannem og underschrefvet den imellem dem oprettede contract, formente sig iche at hafve tilføjet Hendrich nogen schade og fortræd, som hand foregifver udj indlegget,</p> <p>personerne, effter opmuntring af tingsøgende almue, blef forenede, og paa det samme forening Kunde blifve bestandig, blef dem imellem oprettet en schriftlig contract paa stemplet papir, som av dennem og deris landdraat, Her Lauritz Pittersøn blef underschrefvet, og hvem af dennem den samme contract ofvertraade, schulle bøde til de fattige udj gieldet 10 Rdr som fogden oppe berger af den schyldige og uddeeler.</HTML> Hendrich Zejerstad hafde ladet stemne sin grande Haachen Zejerstad formedelst at hand iche har effterlefvet den imellem dem oprettede contract om gaarden Zejerstad, hvis halfve part hand for hannem godvilligen hafver oplat. ellers fremlagde Hendrich udj rette it indleg som ord fra ord udj achten schal blifve indført, samme dat. Zejerstad d. 10 July 1701 Den indstemte Haachen svarede, at ærværdige hr. Lauritz Pittersøn hafde bøxlet den halfve gaard til hannem og underschrefvet den imellem dem oprettede contract, formente sig iche at hafve tilføjet Hendrich nogen schade og fortræd, som hand foregifver udj indlegget, personerne, effter opmuntring af tingsøgende almue, blef forenede, og paa det samme forening Kunde blifve bestandig, blef dem imellem oprettet en schriftlig contract paa stemplet papir, som av dennem og deris landdraat, Her Lauritz Pittersøn blef underschrefvet, og hvem af dennem den samme contract ofvertraade, schulle bøde til de fattige udj gieldet 10 Rdr som fogden oppe berger af den schyldige og uddeeler. ,Haachen Zejerstad,Hendrich Zejerstad,Lauritz Pittersøn, ,Zejerstad, Hendrich,Haachen,Haagen,Haang,Lauritz Sejerstad,Zejerstad,Sejerstad,Zejerstad,Pitterson,Pittersøn _Hendrich ge1783p,Haachen Sejerstad,Haachen Zejerstad,Haagen Sejerstad,Haagen Zejerstad,Haang Sejerstad,Haang Zejerstad,Lauritz Pitterson,Lauritz Pittersøn_ ,Hollup,Holup,Holup Loven,
TINAM30700 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 26a rg20090515630492 Skattesvikt, Vinningsforbrytelser <HTML><b>&lt;side 26a&gt;</b></p> <p>Her Niels Parelius, medtiener udj ordet til Fosnes prestegield hafde ved 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> mænd, nemlig: Ole Vinset og Knud Huusvigen stemt Jens Schumsvold for endeel sild som hand tillige med sin dreng schulle havfe dult og beholt med videre, som Niels med prouf achter at bevise, ellers fremlagde hr. Niels it indleg her om, som ord fra ord udj acten schal blifve indført,</p> <p>den indstemte Jens Schumsvold møtte med bekiendelse sig iche at være vidende af om hans drengs Nathans utilbørlige øfvede, bedriften imod hr. Niels effter indleggets formeld.</p> <p>Parterne effter opmuntring af tingsøgende blef forligte saaledis at Jens Schumsvold schulle afbede den fortræd hos hr. Niels som hand hans hæderlighed hafde tilføyet effter indleggets formeld, med løffte at hand sig mod qvinder og børn hereffter imod hr. Niels og hans anrørende vilde schiche og forholde som en tilhører hør og bør, Desligeste iche at tilføje dennem udj noge maade det som kunde være ham til fortræd, schulle noget utilbørligt af Jens Schumsvold øfvis imod hr. Niels, da hand derfore at vorde anseet effter loufven til høyeste bøder at udgifve, foruden at endvige sin paaboende gaard Schumsvold liggende ved hr. Nielsis gaard Vig</HTML> <side 26a> Her Niels Parelius, medtiener udj ordet til Fosnes prestegield hafde ved 2de mænd, nemlig: Ole Vinset og Knud Huusvigen stemt Jens Schumsvold for endeel sild som hand tillige med sin dreng schulle havfe dult og beholt med videre, som Niels med prouf achter at bevise, ellers fremlagde hr. Niels it indleg her om, som ord fra ord udj acten schal blifve indført, den indstemte Jens Schumsvold møtte med bekiendelse sig iche at være vidende af om hans drengs Nathans utilbørlige øfvede, bedriften imod hr. Niels effter indleggets formeld. Parterne effter opmuntring af tingsøgende blef forligte saaledis at Jens Schumsvold schulle afbede den fortræd hos hr. Niels som hand hans hæderlighed hafde tilføyet effter indleggets formeld, med løffte at hand sig mod qvinder og børn hereffter imod hr. Niels og hans anrørende vilde schiche og forholde som en tilhører hør og bør, Desligeste iche at tilføje dennem udj noge maade det som kunde være ham til fortræd, schulle noget utilbørligt af Jens Schumsvold øfvis imod hr. Niels, da hand derfore at vorde anseet effter loufven til høyeste bøder at udgifve, foruden at endvige sin paaboende gaard Schumsvold liggende ved hr. Nielsis gaard Vig ,Jens Schumsvold,Knud Huusvigen,Nathan,Niels Parelius,Ole Vinset, ,Schumsvold,Vig, Jans,Jens,Jan,Knud,Knudt,Knuudt,Knut,Natan,Nathan,Nathanael,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola Schomsvold,Schumsvold,Husvigen,Huusvigen,Paree,Pareel,Parel,Parelio,Parelius,Parelj,Parely,Vind,Vindseth,Vindßeth,Vinseht,Vinset,Vinseth _Jans Schomsvold,Jans Schumsvold,Jens Schomsvold,Jens Schumsvold,Jan Schomsvold,Jan Schumsvold,Knud Husvigen,Knud Huusvigen,Knudt Husvigen,Knudt Huusvigen,Knuudt Husvigen,Knuudt Huusvigen,Knut Husvigen,Knut Huusvigen,Natan,Nathan,Nathanael,Niels Paree,Niels Pareel,Niels Parel,Niels Parelio,Niels Parelius,Niels Parelj,Niels Parely,Nils Paree,Nils Pareel,Nils Parel,Nils Parelio,Nils Parelius,Nils Parelj,Nils Parely,Ole Vind,Ole Vindseth,Ole Vindßeth,Ole Vinseht,Ole Vinset,Ole Vinseth,Olle Vind,Olle Vindseth,Olle Vindßeth,Olle Vinseht,Olle Vinset,Olle Vinseth,Ollef Vind,Ollef Vindseth,Ollef Vindßeth,Ollef Vinseht,Ollef Vinset,Ollef Vinseth,Ola Vind,Ola Vindseth,Ola Vindßeth,Ola Vinseht,Ola Vinset,Ola Vinseth_ ,Helsøen,Vig,Viig,Vik,Wig,
TINAM30702 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>13.7.1701 1,701.00 13.7.1701 26a rg20090515630492 Gjeld <HTML>Ærværdige hr. Lauritz Pittersøn hafde ladet stemne Jens Schumsvold for gield effter specialreigning til penger 25 Rdr 6 Sk. 3 W: 6 Mk. tørfish</p> <p>den indstemte Jens møtte med gieldens vedgaaelse samt løffter paa terminer at ville betale nemlig aarlig 4 Rdr. hvor med hans hederlighed lod sig nøje, imidlertid pantsettes til hans hederlighed hvis hand ejer og ejendis vorder indtil sidste schilling vorden betalt:</HTML> Ærværdige hr. Lauritz Pittersøn hafde ladet stemne Jens Schumsvold for gield effter specialreigning til penger 25 Rdr 6 Sk. 3 W: 6 Mk. tørfish den indstemte Jens møtte med gieldens vedgaaelse samt løffter paa terminer at ville betale nemlig aarlig 4 Rdr. hvor med hans hederlighed lod sig nøje, imidlertid pantsettes til hans hederlighed hvis hand ejer og ejendis vorder indtil sidste schilling vorden betalt: ,Jens Schumsvold,Lauritz Pittersøn, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Lauritz Schomsvold,Schumsvold,Pitterson,Pittersøn _Jans Schomsvold,Jans Schumsvold,Jens Schomsvold,Jens Schumsvold,Jan Schomsvold,Jan Schumsvold,Lauritz Pitterson,Lauritz Pittersøn_ ,(tom),
TINAM30704 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26a rg20090515630492 Ordinært <HTML>Anno 1701 d. 18 July er holden sageting paa tingstædet Edshov, med almuen udj Nærøe præstegield tilstædeværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, hr Jacob Jespersøn, samt effterschrefne Laurættismæmd, nemlig: Ole Qvernen, Niels Lechnes, Peder Qvennen, Lauritz Saur, Lars Varøen, Einar Stoerval, Jfver Vigestad, og Torchel Drage, hvor de for retten passerede som følger!</HTML> Anno 1701 d. 18 July er holden sageting paa tingstædet Edshov, med almuen udj Nærøe præstegield tilstædeværende Kongl. Mayts foged, hr Jacob Jespersøn, samt effterschrefne Laurættismæmd, nemlig: Ole Qvernen, Niels Lechnes, Peder Qvennen, Lauritz Saur, Lars Varøen, Einar Stoerval, Jfver Vigestad, og Torchel Drage, hvor de for retten passerede som følger! ,Einar Stoerval,Jacob Jespersøn,Jfver Vigestad,Lars Varøen,Lauritz Saur,Niels Lechnes,Ole Qvernen,Peder Qvennen,Torchel Drage, ,Edshov,Nærøe, Einar,Einer,Ejner,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Lauritz,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torchel,Torkel Stoerval,Storeval,Storva,Storval,Storvall,Vigestad,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Varøen,Saun,Saur,Saur.,Sour,Leches,Lechne,Lechnes,Lechneß,Lenche,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Drag,Drage,Dragem _Einar Stoerval,Einar Storeval,Einar Storva,Einar Storval,Einar Storvall,Einer Stoerval,Einer Storeval,Einer Storva,Einer Storval,Einer Storvall,Ejner Stoerval,Ejner Storeval,Ejner Storva,Ejner Storval,Ejner Storvall,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1970p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens ge1947p,Lauritz Saun,Lauritz Saur,Lauritz Saur.,Lauritz Sour,Niels Leches,Niels Lechne,Niels Lechnes,Niels Lechneß,Niels Lenche,Nils Leches,Nils Lechne,Nils Lechnes,Nils Lechneß,Nils Lenche,Ole Qveinnen,Ole Qvennen,Ole Qvernen,Olle Qveinnen,Olle Qvennen,Olle Qvernen,Ollef Qveinnen,Ollef Qvennen,Ollef Qvernen,Ola Qveinnen,Ola Qvennen,Ola Qvernen,Pedeer Qveinnen,Pedeer Qvennen,Pedeer Qvernen,Peder Qveinnen,Peder Qvennen,Peder Qvernen,Pedr Qveinnen,Pedr Qvennen,Pedr Qvernen,Per Qveinnen,Per Qvennen,Per Qvernen,Peter Qveinnen,Peter Qvennen,Peter Qvernen,Petter Qveinnen,Petter Qvennen,Petter Qvernen,Pitter Qveinnen,Pitter Qvennen,Pitter Qvernen,Torchel Drag,Torchel Drage,Torchel Dragem,Torkel Drag,Torkel Drage,Torkel Dragem_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30706 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26a rg20090515630492 Forordninger <HTML>Fogden lod læse hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> allernaad. udgangne forordninger og brefver som paa forrige tingstæder ere publicerede:</HTML> Fogden lod læse hans Kongl. Mayts allernaad. udgangne forordninger og brefver som paa forrige tingstæder ere publicerede: ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30708 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26a rg20090515630492 Byksel, skjøte <HTML>Gaasen Thostensøn lod læse sin bøxselseddel, udgifven af Christen Hagerup paa j øris leje udj Maasøen, dat. Fielvigen d. 24 May 1701</HTML> Gaasen Thostensøn lod læse sin bøxselseddel, udgifven af Christen Hagerup paa j øris leje udj Maasøen, dat. Fielvigen d. 24 May 1701 ,Christen Hagerup,Gaasen Thostensøn, ,Fielvigen,Maasøen, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Gidschen,Gaadchen,Gaadschen,Gaaschen,Gaasen Hagerup,Hagerøp,Thostensøn,Torstensøn,Tostensøn,Tovesen _Chisten Hagerup,Chisten Hagerøp,Chrishian Hagerup,Chrishian Hagerøp,Chrisian Hagerup,Chrisian Hagerøp,Christen Hagerup,Christen Hagerøp,Christian Hagerup,Christian Hagerøp,Cristen Hagerup,Cristen Hagerøp,Cristian Hagerup,Cristian Hagerøp,Kisten Hagerup,Kisten Hagerøp,Gidschen Thostensøn,Gidschen Torstensøn,Gidschen Tostensøn,Gidschen Tovesen,Gaadchen Thostensøn,Gaadchen Torstensøn,Gaadchen Tostensøn,Gaadchen Tovesen,Gaadschen Thostensøn,Gaadschen Torstensøn,Gaadschen Tostensøn,Gaadschen Tovesen,Gaaschen Thostensøn,Gaaschen Torstensøn,Gaaschen Tostensøn,Gaaschen Tovesen,Gaasen Thostensøn,Gaasen Torstensøn,Gaasen Tostensøn,Gaasen Tovesen_ ,Maasøen,Maaøen,Fielvigen,
TINAM30710 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26a rg20090515630492 Byksel, skjøte <HTML>Johan Nielsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Commercieraad Schiøller, paa 2 Ører udj Simle daterit: Trundh. d. 2 Marty 1700:</HTML> Johan Nielsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Commercieraad Schiøller, paa 2 Ører udj Simle daterit: Trundh. d. 2 Marty 1700: ,Andreas Schiøller,Johan Nielsøn, ,Simle,Trundh., Andreas,Johan,Johanns Sch<i>øller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen _Andreas Sch<i>øller,Andreas Schiøl,Andreas Schiøller,Andreas Schøller,Andreas Sciøller,Johan Nielsen,Johan Nielßøn,Johan Nielsøn,Johan Nielsön,Johan Nilsøn,Johan Nissen,Johan Nißen,Johanns Nielsen,Johanns Nielßøn,Johanns Nielsøn,Johanns Nielsön,Johanns Nilsøn,Johanns Nissen,Johanns Nißen_ ,Simble,Simle,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
TINAM30712 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26a rg20090515630492 Byksel, skjøte <HTML>Magister Peder Bredal hafver bøxlet Halfvor Andersøn j W fischis landschyld udj Vinnevigen, bøxselseddelen dat. Brønøe presteg: d. 20 Xbr. 1700</HTML> Magister Peder Bredal hafver bøxlet Halfvor Andersøn j W fischis landschyld udj Vinnevigen, bøxselseddelen dat. Brønøe presteg: d. 20 Xbr. 1700 ,Halfvor Andersøn,Peder Bredal, ,Vinnevigen, Haldal,Haldoer,Haldor,Haldvor,Halfver,Halfvor,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Anders,Anderßøn,Andersøn,Bredal _Haldal Anders,Haldal Anderßøn,Haldal Andersøn,Haldoer Anders,Haldoer Anderßøn,Haldoer Andersøn,Haldor Anders,Haldor Anderßøn,Haldor Andersøn,Haldvor Anders,Haldvor Anderßøn,Haldvor Andersøn,Halfver Anders,Halfver Anderßøn,Halfver Andersøn,Halfvor Anders,Halfvor Anderßøn,Halfvor Andersøn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1099p_ ,Vinnevigen,
TINAM30714 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26a rg20090515630492 Byksel, skjøte <HTML>Peder Knudsøn lod læse sin bøxelseddel udgifven af Johan Pedersøn paa 1/2 spand udj Qvennen, daterit Nærøeberg d. 17 July 1701:</HTML> Peder Knudsøn lod læse sin bøxelseddel udgifven af Johan Pedersøn paa 1/2 spand udj Qvennen, daterit Nærøeberg d. 17 July 1701: ,Johan Pedersøn,Peder Knudsøn, ,Nærøeberg,Qvennen, Johan,Johanns,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Knudsen,Knudsøn,Knundsøn _Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Pedeer Knudsen,Pedeer Knudsøn,Pedeer Knundsøn,Peder Knudsen,Peder Knudsøn,Peder Knundsøn,Pedr Knudsen,Pedr Knudsøn,Pedr Knundsøn,Per Knudsen,Per Knudsøn,Per Knundsøn,Peter Knudsen,Peter Knudsøn,Peter Knundsøn,Petter Knudsen,Petter Knudsøn,Petter Knundsøn,Pitter Knudsen,Pitter Knudsøn,Pitter Knundsøn_ ,Qvennen,Nerøeberg,Nærøbiergit,Nærøeledingsberg,Nærøeb.,Nærøeberg,Nærøeberget,Nærøebierg,Nærøebierget,Nærøebiergit,
TINAM30716 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Byksel, skjøte <HTML><b>&lt;side 26b&gt;</b></p> <p>Peder Nielsøn lod læse sin bøxelseddel udgifven af Torber Jacobsøn paa 1/2 spand udj Aarsaufne, daterit Vennesund d. 4 Decembr. anno 1701</HTML> <side 26b> Peder Nielsøn lod læse sin bøxelseddel udgifven af Torber Jacobsøn paa 1/2 spand udj Aarsaufne, daterit Vennesund d. 4 Decembr. anno 1701 ,Peder Nielsøn,Torber Jacobsøn, ,Aarsaufne,Vennesund, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torben,Torber,Torger Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Jacobsd.,Jacobsøn,Jakobsøn _Pedeer Nielsen,Pedeer Nielßøn,Pedeer Nielsøn,Pedeer Nielsön,Pedeer Nilsøn,Pedeer Nissen,Pedeer Nißen,Peder Nielsen,Peder Nielßøn,Peder Nielsøn,Peder Nielsön,Peder Nilsøn,Peder Nissen,Peder Nißen,Pedr Nielsen,Pedr Nielßøn,Pedr Nielsøn,Pedr Nielsön,Pedr Nilsøn,Pedr Nissen,Pedr Nißen,Per Nielsen,Per Nielßøn,Per Nielsøn,Per Nielsön,Per Nilsøn,Per Nissen,Per Nißen,Peter Nielsen,Peter Nielßøn,Peter Nielsøn,Peter Nielsön,Peter Nilsøn,Peter Nissen,Peter Nißen,Petter Nielsen,Petter Nielßøn,Petter Nielsøn,Petter Nielsön,Petter Nilsøn,Petter Nissen,Petter Nißen,Pitter Nielsen,Pitter Nielßøn,Pitter Nielsøn,Pitter Nielsön,Pitter Nilsøn,Pitter Nissen,Pitter Nißen,Torben Jacobsd.,Torben Jacobsøn,Torben Jakobsøn,Torber Jacobsd.,Torber Jacobsøn,Torber Jakobsøn,Torger Jacobsd.,Torger Jacobsøn,Torger Jakobsøn_ ,Aarsaufne,Aavasmarken,Vennesund,
TINAM30718 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Byksel, skjøte <HTML>Pros Larsøn har bøxlet til Thomas Frederichsøn 6 marcher udj Hielmsøe, bøxelseddelen dat. Glasøen d. 11 Octobr anno 1700.</HTML> Pros Larsøn har bøxlet til Thomas Frederichsøn 6 marcher udj Hielmsøe, bøxelseddelen dat. Glasøen d. 11 Octobr anno 1700. ,Pros Larsøn,Thomas Frederichsøn, ,Glasøen,Hielmsøe, Pros,Thomas,Thomes,Tomas Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Frederichsøn,Fredrichsøn _Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn,Thomas Frederichsøn,Thomas Fredrichsøn,Thomes Frederichsøn,Thomes Fredrichsøn,Tomas Frederichsøn,Tomas Fredrichsøn_ ,Hielmsøe,Hjælmsø,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30720 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Byksel, skjøte <HTML>Her Christopher Resen har bøxlet 1 øris leje udj Torstad til Peder Ellingsøn, bøxelseddelen daterit Nærøe prestegaard d. 9 Juny 1701.</HTML> Her Christopher Resen har bøxlet 1 øris leje udj Torstad til Peder Ellingsøn, bøxelseddelen daterit Nærøe prestegaard d. 9 Juny 1701. ,Christopher Resen,Peder Ellingsøn, ,Torstad, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen,Ellingßøn,Ellingsøn _Chistopher Raßen,Chistopher Reisen,Chistopher Reisner,Chistopher Resen,Chistopher Ressen,Chrisctopher Raßen,Chrisctopher Reisen,Chrisctopher Reisner,Chrisctopher Resen,Chrisctopher Ressen,Christopcher Raßen,Christopcher Reisen,Christopcher Reisner,Christopcher Resen,Christopcher Ressen,Christophen Raßen,Christophen Reisen,Christophen Reisner,Christophen Resen,Christophen Ressen,Christopher Raßen,Christopher Reisen,Christopher Reisner,Christopher Resen,Christopher Ressen,Pedeer Ellingßøn,Pedeer Ellingsøn,Peder Ellingßøn,Peder Ellingsøn,Pedr Ellingßøn,Pedr Ellingsøn,Per Ellingßøn,Per Ellingsøn,Peter Ellingßøn,Peter Ellingsøn,Petter Ellingßøn,Petter Ellingsøn,Pitter Ellingßøn,Pitter Ellingsøn_ ,Thorstad,Torstad,
TINAM30722 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Byksel, skjøte <HTML>Lars Saur lod læse sin bøxelseddel udgifven af Jacob Jespersøn paa 18 Mk udj Saur og Foldens fierding, dat. Edshov. d. 18 July 1701</HTML> Lars Saur lod læse sin bøxelseddel udgifven af Jacob Jespersøn paa 18 Mk udj Saur og Foldens fierding, dat. Edshov. d. 18 July 1701 ,Jacob Jespersøn,Lars Saur, ,Edshov,Saur, Jacob,Jakob,Jacos,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Saun,Saur,Saur.,Sour _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Laris Saun,Laris Saur,Laris Saur.,Laris Sour,Lars Saun,Lars Saur,Lars Saur.,Lars Sour,Laruitz Saun,Laruitz Saur,Laruitz Saur.,Laruitz Sour,Lauris Saun,Lauris Saur,Lauris Saur.,Lauris Sour,Laurits Saun,Laurits Saur,Laurits Saur.,Laurits Sour,Lauriz Saun,Lauriz Saur,Lauriz Saur.,Lauriz Sour,Lofrentz Saun,Lofrentz Saur,Lofrentz Saur.,Lofrentz Sour,Loren Saun,Loren Saur,Loren Saur.,Loren Sour,Lorentz Saun,Lorentz Saur,Lorentz Saur.,Lorentz Sour,Loufrens Saun,Loufrens Saur,Loufrens Saur.,Loufrens Sour,Lourens Saun,Lourens Saur,Lourens Saur.,Lourens Sour,Lourntz Saun,Lourntz Saur,Lourntz Saur.,Lourntz Sour,Lovrens Saun,Lovrens Saur,Lovrens Saur.,Lovrens Sour_ ,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,Eddshov,Edshoug,Edshov,
TINAM30724 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Byksel, skjøte <HTML>Adrian Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Jacob Jespersøn paa 2 ører udj Edshov dat. Edshov d. 18 July anno 1701</HTML> Adrian Olsøn lod læse sin bøxelseddel, udgifven af Jacob Jespersøn paa 2 ører udj Edshov dat. Edshov d. 18 July anno 1701 ,Adrian Olsøn,Jacob Jespersøn, ,Edshov, Adrian,Jacob,Jakob,Jacos Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Adrian Olsen,Adrian Olssøn,Adrian Olssønner,Adrian Olsøn,Adrian Olsøns,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,
TINAM30726 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Ole Poulsøn Aachvig er stemt formedelst at hand har aflet barn med sin qvinde for tiden</p> <p>bøder 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.</HTML> Ole Poulsøn Aachvig er stemt formedelst at hand har aflet barn med sin qvinde for tiden bøder 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk. ,Ole Poulsøn Aachvig, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Paulsøn,Poulsen,Poulsøn,Aaagvigen,Aachvichen,Aachvig,Aachvigen,Aagvig,Aagvigen _Ole Paulsøn,Ole Poulsen,Ole Poulsøn,Olle Paulsøn,Olle Poulsen,Olle Poulsøn,Ollef Paulsøn,Ollef Poulsen,Ollef Poulsøn,Ola Paulsøn,Ola Poulsen,Ola Poulsøn,Ole Aaagvigen,Ole Aachvichen,Ole Aachvig,Ole Aachvigen,Ole Aagvig,Ole Aagvigen,Olle Aaagvigen,Olle Aachvichen,Olle Aachvig,Olle Aachvigen,Olle Aagvig,Olle Aagvigen,Ollef Aaagvigen,Ollef Aachvichen,Ollef Aachvig,Ollef Aachvigen,Ollef Aagvig,Ollef Aagvigen,Ola Aaagvigen,Ola Aachvichen,Ola Aachvig,Ola Aachvigen,Ola Aagvig,Ola Aagvigen_ ,(tom),
TINAM30728 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Ole Joensøn iligemaade med sin fæsteqvinde aflet barn for tiden</p> <p>bøder effter loufven 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.</HTML> Ole Joensøn iligemaade med sin fæsteqvinde aflet barn for tiden bøder effter loufven 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk. ,Ole Joensøn, ,(tom), Ole,Olle,Ollef,Ola Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen _Ole Joenesøn,Ole Joensßøn,Ole Joenßøen,Ole Joenßøn,Ole Joensøn,Ole Joen,Olle Joenesøn,Olle Joensßøn,Olle Joenßøen,Olle Joenßøn,Olle Joensøn,Olle Joen,Ollef Joenesøn,Ollef Joensßøn,Ollef Joenßøen,Ollef Joenßøn,Ollef Joensøn,Ollef Joen,Ola Joenesøn,Ola Joensßøn,Ola Joenßøen,Ola Joenßøn,Ola Joensøn,Ola Joen_ ,(tom),
TINAM30730 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Jens Pedersøn Garstad ogsaa aflet barn med sin feste quinde for tiden,</p> <p>bøder 3 Rdr 1 Ort 12 Sk. effter lofvens formeld.</HTML> Jens Pedersøn Garstad ogsaa aflet barn med sin feste quinde for tiden, bøder 3 Rdr 1 Ort 12 Sk. effter lofvens formeld. ,Jens Pedersøn Garstad, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan Gardstad,Garstad,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Jans Gardstad,Jans Garstad,Jens Gardstad,Jens Garstad,Jan Gardstad,Jan Garstad,Jans Peders,Jans Peders.,Jans Pedersen,Jans Pederß,Jans Pederßøn,Jans Pederssønner,Jans Pedersø,Jans Pedersøn,Jans Pedersøn.,Jans Pedersøns,Jans Persen,Jans Perßøn,Jans Persø,Jans Persøn,Jans Pettersen,Jans Pedersens,Jans Pederss,Jans Pederssøn,Jans Pedersønn,Jens Peders,Jens Peders.,Jens Pedersen,Jens Pederß,Jens Pederßøn,Jens Pederssønner,Jens Pedersø,Jens Pedersøn,Jens Pedersøn.,Jens Pedersøns,Jens Persen,Jens Perßøn,Jens Persø,Jens Persøn,Jens Pettersen,Jens Pedersens,Jens Pederss,Jens Pederssøn,Jens Pedersønn,Jan Peders,Jan Peders.,Jan Pedersen,Jan Pederß,Jan Pederßøn,Jan Pederssønner,Jan Pedersø,Jan Pedersøn,Jan Pedersøn.,Jan Pedersøns,Jan Persen,Jan Perßøn,Jan Persø,Jan Persøn,Jan Pettersen,Jan Pedersens,Jan Pederss,Jan Pederssøn,Jan Pedersønn_ ,(tom),
TINAM30732 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Lejermål <HTML>Peder Giermundsøn Grøtbøen er stemt af lensmanden Christopher Jørgensøn for lejermaals forseelse udj sit æchteschab med Marrithe Joensdatter,</p> <p>den indstemte Mand møtte med such og graad for sin syndefulde gierning,</p> <p>tilfindis effter lofven at strafis paa sin formue.</p> <p>qvindfolchet som er arm og ælendig bøder, foruden kirchens disciplins udstaaelse tillige med manden, til hans Ma: 2 Rdr og strafis med fængsel paa Kroppen effter louvfen.</HTML> Peder Giermundsøn Grøtbøen er stemt af lensmanden Christopher Jørgensøn for lejermaals forseelse udj sit æchteschab med Marrithe Joensdatter, den indstemte Mand møtte med such og graad for sin syndefulde gierning, tilfindis effter lofven at strafis paa sin formue. qvindfolchet som er arm og ælendig bøder, foruden kirchens disciplins udstaaelse tillige med manden, til hans Ma: 2 Rdr og strafis med fængsel paa Kroppen effter louvfen. ,Christopher Jørgensøn,Marrithe Joensdatter,Peder Giermundsøn Grøtbøen, ,(tom), Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Jøngensøn,Jørgensen,Jørgenßøn,Jørgensø,Jørgensøn,Joensdatter,Giermundsøn,Jermundsøn,Grøhtboe,Grøtbøen,Grøthbo,Grøthboe,Grøthboen _Chistopher Jøngensøn,Chistopher Jørgensen,Chistopher Jørgenßøn,Chistopher Jørgensø,Chistopher Jørgensøn,Chrisctopher Jøngensøn,Chrisctopher Jørgensen,Chrisctopher Jørgenßøn,Chrisctopher Jørgensø,Chrisctopher Jørgensøn,Christopcher Jøngensøn,Christopcher Jørgensen,Christopcher Jørgenßøn,Christopcher Jørgensø,Christopcher Jørgensøn,Christophen Jøngensøn,Christophen Jørgensen,Christophen Jørgenßøn,Christophen Jørgensø,Christophen Jørgensøn,Christopher Jøngensøn,Christopher Jørgensen,Christopher Jørgenßøn,Christopher Jørgensø,Christopher Jørgensøn,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1456p,Pedeer Giermundsøn,Pedeer Jermundsøn,Peder Giermundsøn,Peder Jermundsøn,Pedr Giermundsøn,Pedr Jermundsøn,Per Giermundsøn,Per Jermundsøn,Peter Giermundsøn,Peter Jermundsøn,Petter Giermundsøn,Petter Jermundsøn,Pitter Giermundsøn,Pitter Jermundsøn,Pedeer Grøhtboe,Pedeer Grøtbøen,Pedeer Grøthbo,Pedeer Grøthboe,Pedeer Grøthboen,Peder Grøhtboe,Peder Grøtbøen,Peder Grøthbo,Peder Grøthboe,Peder Grøthboen,Pedr Grøhtboe,Pedr Grøtbøen,Pedr Grøthbo,Pedr Grøthboe,Pedr Grøthboen,Per Grøhtboe,Per Grøtbøen,Per Grøthbo,Per Grøthboe,Per Grøthboen,Peter Grøhtboe,Peter Grøtbøen,Peter Grøthbo,Peter Grøthboe,Peter Grøthboen,Petter Grøhtboe,Petter Grøtbøen,Petter Grøthbo,Petter Grøthboe,Petter Grøthboen,Pitter Grøhtboe,Pitter Grøtbøen,Pitter Grøthbo,Pitter Grøthboe,Pitter Grøthboen_ ,(tom),
TINAM30734 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Lejermål <HTML>Lisbeth Lauritzdatter effter foreleg her af rætten d. 12 January er stemt for lejermaals forseelse med Ole Torbersøn,</p> <p>qvindfolchet er saa arm og ælendig at hund med barnet gaar omkring bøjgden hvorfore iche mere til hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> sicht er at erlange end 2 Rdr. for det øfrige effter louffven at straffis med fengsel paa Kroppen</HTML> Lisbeth Lauritzdatter effter foreleg her af rætten d. 12 January er stemt for lejermaals forseelse med Ole Torbersøn, qvindfolchet er saa arm og ælendig at hund med barnet gaar omkring bøjgden hvorfore iche mere til hans Mayts sicht er at erlange end 2 Rdr. for det øfrige effter louffven at straffis med fengsel paa Kroppen ,Lisbeth Lauritzdatter,Ole Torbersøn, ,(tom), Lisbeth,Liset,Ole,Olle,Ollef,Ola Lauritzdatter,Torberßøn,Torbersøn _Lisbeth,Liset ge1524p,Ole Torberßøn,Ole Torbersøn,Olle Torberßøn,Olle Torbersøn,Ollef Torberßøn,Ollef Torbersøn,Ola Torberßøn,Ola Torbersøn_ ,(tom),
TINAM30736 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Avtaler <HTML>Peder Nielsøn Aansøfnet har ved lensmanden Salmon Blix stemt Peder Michelsøn Qveinnen formedelst en dreng, nafnlig: Michel Hansøn som hand hafde taget af tieneste fra ham, uden hans samtyche,</p> <p>personerne møtte og blef forlichte saaledis at Peder Michelsøn beholder drengen udj tieneSte.</HTML> Peder Nielsøn Aansøfnet har ved lensmanden Salmon Blix stemt Peder Michelsøn Qveinnen formedelst en dreng, nafnlig: Michel Hansøn som hand hafde taget af tieneste fra ham, uden hans samtyche, personerne møtte og blef forlichte saaledis at Peder Michelsøn beholder drengen udj tieneSte. ,Peder Michelsøn Qveinnen,Peder Nielsøn Aansøfnet,Salmon Blix, ,(tom), Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Salmon,Salomon,Samuel Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Aansøfnet,Blix _Pedeer Michels,Pedeer Michelsen,Pedeer Michelßøn,Pedeer Michelsøn,Pedeer Michsøn,Peder Michels,Peder Michelsen,Peder Michelßøn,Peder Michelsøn,Peder Michsøn,Pedr Michels,Pedr Michelsen,Pedr Michelßøn,Pedr Michelsøn,Pedr Michsøn,Per Michels,Per Michelsen,Per Michelßøn,Per Michelsøn,Per Michsøn,Peter Michels,Peter Michelsen,Peter Michelßøn,Peter Michelsøn,Peter Michsøn,Petter Michels,Petter Michelsen,Petter Michelßøn,Petter Michelsøn,Petter Michsøn,Pitter Michels,Pitter Michelsen,Pitter Michelßøn,Pitter Michelsøn,Pitter Michsøn,Pedeer Nielsen,Pedeer Nielßøn,Pedeer Nielsøn,Pedeer Nielsön,Pedeer Nilsøn,Pedeer Nissen,Pedeer Nißen,Peder Nielsen,Peder Nielßøn,Peder Nielsøn,Peder Nielsön,Peder Nilsøn,Peder Nissen,Peder Nißen,Pedr Nielsen,Pedr Nielßøn,Pedr Nielsøn,Pedr Nielsön,Pedr Nilsøn,Pedr Nissen,Pedr Nißen,Per Nielsen,Per Nielßøn,Per Nielsøn,Per Nielsön,Per Nilsøn,Per Nissen,Per Nißen,Peter Nielsen,Peter Nielßøn,Peter Nielsøn,Peter Nielsön,Peter Nilsøn,Peter Nissen,Peter Nißen,Petter Nielsen,Petter Nielßøn,Petter Nielsøn,Petter Nielsön,Petter Nilsøn,Petter Nissen,Petter Nißen,Pitter Nielsen,Pitter Nielßøn,Pitter Nielsøn,Pitter Nielsön,Pitter Nilsøn,Pitter Nissen,Pitter Nißen,Pedeer Qveinnen,Pedeer Qvennen,Pedeer Qvernen,Peder Qveinnen,Peder Qvennen,Peder Qvernen,Pedr Qveinnen,Pedr Qvennen,Pedr Qvernen,Per Qveinnen,Per Qvennen,Per Qvernen,Peter Qveinnen,Peter Qvennen,Peter Qvernen,Petter Qveinnen,Petter Qvennen,Petter Qvernen,Pitter Qveinnen,Pitter Qvennen,Pitter Qvernen,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge2003p,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,(tom),
TINAM30738 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Lejermål <HTML>Jngeborre Siursdatter er effter foreleg af rætten stemt for lejermaals forseelße med Baruch Ellingsøn, soldat under Capitein Schinchels compagnie,</p> <p>qvindfolchet møtte, og som hund vedgich sin forseelße, da tilfindis hund for den samme at bøde 3 Rdr. og straffis med fengsel paa Kroppen, foruden Kirchens disciplins udstaaelße,</p> <p>soldaten for bøder at utgifve, effter forordningen, allernaadigst er forschaanet.</HTML> Jngeborre Siursdatter er effter foreleg af rætten stemt for lejermaals forseelße med Baruch Ellingsøn, soldat under Capitein Schinchels compagnie, qvindfolchet møtte, og som hund vedgich sin forseelße, da tilfindis hund for den samme at bøde 3 Rdr. og straffis med fengsel paa Kroppen, foruden Kirchens disciplins udstaaelße, soldaten for bøder at utgifve, effter forordningen, allernaadigst er forschaanet. ,Baruch Ellingsøn,Jngeborre Siursdatter, ,(tom), Baluch,Baruch,Buruch,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre Ellingßøn,Ellingsøn,Siursdatter _Baluch Ellingßøn,Baluch Ellingsøn,Baruch Ellingßøn,Baruch Ellingsøn,Buruch Ellingßøn,Buruch Ellingsøn,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre ge1817p_ ,(tom),
TINAM30740 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 26b<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 26b rg20090515630493 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Ole Mortensøn Værum er indstemt formedelst at hand har aflet barn for tiden med sin fæste møe, Abelone Jfversdatter,</p> <p>tilfindis effter loufven at bøde 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.</HTML> Ole Mortensøn Værum er indstemt formedelst at hand har aflet barn for tiden med sin fæste møe, Abelone Jfversdatter, tilfindis effter loufven at bøde 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk. ,Abelone Jfversdatter,Ole Mortensøn Værum, ,(tom), Abelone,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Jfversdatter,Mortensøn,Uærum,Værem,Værum _Abelone Jfversdatter,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1599p,Ole Uærum,Ole Værem,Ole Værum,Olle Uærum,Olle Værem,Olle Værum,Ollef Uærum,Ollef Værem,Ollef Værum,Ola Uærum,Ola Værem,Ola Værum_ ,(tom),
TINAM30742 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 27a rg20090515630493 Gjeld <HTML><b>&lt;side 27a&gt;</b></p> <p>Ole Christensøn Løføen har ladet stemne Haachen Kolfvereid formedelst løn som hand schal være schyldig til hans qvinde,</p> <p>den indstemte møtte og blef forligt at betale lønnen 3 Rdr. til Ole Christensøn inden førstkommende Michelsdag, hvis iche pengerne da j koe som er døchtig for de om forligte penger</HTML> <side 27a> Ole Christensøn Løføen har ladet stemne Haachen Kolfvereid formedelst løn som hand schal være schyldig til hans qvinde, den indstemte møtte og blef forligt at betale lønnen 3 Rdr. til Ole Christensøn inden førstkommende Michelsdag, hvis iche pengerne da j koe som er døchtig for de om forligte penger ,Haachen Kolfvereid,Ole Christensøn Løføen, ,(tom), Haachen,Haagen,Haang,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Kalfereid,Kalfvereid,Kalvigen,Kolfvereid,Kolvereid,Kolvereide,Kaalvereid,Kalfreid,Christensßøn,Christensøn,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven _Haachen Kalfereid,Haachen Kalfvereid,Haachen Kalvigen,Haachen Kolfvereid,Haachen Kolvereid,Haachen Kolvereide,Haachen Kaalvereid,Haachen Kalfreid,Haagen Kalfereid,Haagen Kalfvereid,Haagen Kalvigen,Haagen Kolfvereid,Haagen Kolvereid,Haagen Kolvereide,Haagen Kaalvereid,Haagen Kalfreid,Haang Kalfereid,Haang Kalfvereid,Haang Kalvigen,Haang Kolfvereid,Haang Kolvereid,Haang Kolvereide,Haang Kaalvereid,Haang Kalfreid,Ole Christensßøn,Ole Christensøn,Olle Christensßøn,Olle Christensøn,Ollef Christensßøn,Ollef Christensøn,Ola Christensßøn,Ola Christensøn,Ole Løfoen,Ole Løfvøen,Ole Løføen,Ole Løføven,Olle Løfoen,Olle Løfvøen,Olle Løføen,Olle Løføven,Ollef Løfoen,Ollef Løfvøen,Ollef Løføen,Ollef Løføven,Ola Løfoen,Ola Løfvøen,Ola Løføen,Ola Løføven_ ,(tom),
TINAM30744 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>18.7.1701 1,701.00 18.7.1701 27a rg20090515630493 Annet <HTML>Ole Mortensøn Værum var indstemt af lensmanden Jacob Rusch, formedelst at hand paa sidst holdende udschrifning udj loufven iche møtte,</p> <p>den indstemte paaraabt iche møtte, hvorfore til neste ting at møde</p> <p>foreleggis, hvis iche schiier da at erlange dom effter høyøfrigheds ordre for sin modvillighed.</HTML> Ole Mortensøn Værum var indstemt af lensmanden Jacob Rusch, formedelst at hand paa sidst holdende udschrifning udj loufven iche møtte, den indstemte paaraabt iche møtte, hvorfore til neste ting at møde foreleggis, hvis iche schiier da at erlange dom effter høyøfrigheds ordre for sin modvillighed. ,Jacob Rusch,Ole Mortensøn Værum, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Rusch,Rusck,Rush,Mortensøn,Uærum,Værem,Værum _Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1599p,Ole Uærum,Ole Værem,Ole Værum,Olle Uærum,Olle Værem,Olle Værum,Ollef Uærum,Ollef Værem,Ollef Værum,Ola Uærum,Ola Værem,Ola Værum_ ,(tom),
TINAM30746 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27a rg20090515630493 Ordinært <HTML>Anno 1701 d. 2 Octobr. er sageting holden paa tingstædet Edshov, med Nærøe præstegields almue, ofverværende Kongl May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, samt efterteignede Laurettismænd, nafnlige: Ole Qvernen, Niels Lechnes, Peder Qvennen, Lauritz Saur, Lars Varøen, Einer Storeval, Ifver Vigestad og Torchel Dragem hvor da for rætten passerede saasom effterfølger:</HTML> Anno 1701 d. 2 Octobr. er sageting holden paa tingstædet Edshov, med Nærøe præstegields almue, ofverværende Kongl Mayts foged, Jacob Jespersøn, samt efterteignede Laurettismænd, nafnlige: Ole Qvernen, Niels Lechnes, Peder Qvennen, Lauritz Saur, Lars Varøen, Einer Storeval, Ifver Vigestad og Torchel Dragem hvor da for rætten passerede saasom effterfølger: ,Einer Storeval,Ifver Vigestad,Jacob Jespersøn,Lars Varøen,Lauritz Saur,Niels Lechnes,Ole Qvernen,Peder Qvennen,Torchel Dragem, ,Edshov,Nærøe, Einar,Einer,Ejner,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Lauritz,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torchel,Torkel Stoerval,Storeval,Storva,Storval,Storvall,Vigestad,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Varøen,Saun,Saur,Saur.,Sour,Leches,Lechne,Lechnes,Lechneß,Lenche,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Drag,Drage,Dragem _Einar Stoerval,Einar Storeval,Einar Storva,Einar Storval,Einar Storvall,Einer Stoerval,Einer Storeval,Einer Storva,Einer Storval,Einer Storvall,Ejner Stoerval,Ejner Storeval,Ejner Storva,Ejner Storval,Ejner Storvall,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1970p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens ge1947p,Lauritz Saun,Lauritz Saur,Lauritz Saur.,Lauritz Sour,Niels Leches,Niels Lechne,Niels Lechnes,Niels Lechneß,Niels Lenche,Nils Leches,Nils Lechne,Nils Lechnes,Nils Lechneß,Nils Lenche,Ole Qveinnen,Ole Qvennen,Ole Qvernen,Olle Qveinnen,Olle Qvennen,Olle Qvernen,Ollef Qveinnen,Ollef Qvennen,Ollef Qvernen,Ola Qveinnen,Ola Qvennen,Ola Qvernen,Pedeer Qveinnen,Pedeer Qvennen,Pedeer Qvernen,Peder Qveinnen,Peder Qvennen,Peder Qvernen,Pedr Qveinnen,Pedr Qvennen,Pedr Qvernen,Per Qveinnen,Per Qvennen,Per Qvernen,Peter Qveinnen,Peter Qvennen,Peter Qvernen,Petter Qveinnen,Petter Qvennen,Petter Qvernen,Pitter Qveinnen,Pitter Qvennen,Pitter Qvernen,Torchel Drag,Torchel Drage,Torchel Dragem,Torkel Drag,Torkel Drage,Torkel Dragem_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
TINAM30748 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27a rg20090515630493 Forordninger <HTML>Fogden lof forkynde hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> befalling om confiscations sager etc. dat. Kiøb. d. 7 May 1701</HTML> Fogden lof forkynde hans Kongl. Mayts befalling om confiscations sager etc. dat. Kiøb. d. 7 May 1701 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30750 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27a rg20090515630493 Forordninger <HTML>J ligemaade hans May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> befaling om arfveschiffterne som iche maa forrettis af Sorenschriverne uden advarsel til Proprietarierne af geistlige samme daterit Kiøbenhafn d. 12 Marty anno 1701</HTML> J ligemaade hans Mayts befaling om arfveschiffterne som iche maa forrettis af Sorenschriverne uden advarsel til Proprietarierne af geistlige samme daterit Kiøbenhafn d. 12 Marty anno 1701 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30752 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27a rg20090515630493 Forordninger <HTML>Desligeste Velbaarne hr. stiftamtmands ordre om soldatere som maa tiene udj lægderne, iche omløbe med tabach eller andre varer med videre, effter samme ordris formeld. dat. Trundh. d. 10 Aug. anno 1701</HTML> Desligeste Velbaarne hr. stiftamtmands ordre om soldatere som maa tiene udj lægderne, iche omløbe med tabach eller andre varer med videre, effter samme ordris formeld. dat. Trundh. d. 10 Aug. anno 1701 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30754 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27a rg20090515630493 Forordninger <HTML>Endnu Velbaarne hr. stiftamtmands ordre om tælterne til regimentet at forfinne, dat. Trundh. d. 24 Aug. anno 1701.</HTML> Endnu Velbaarne hr. stiftamtmands ordre om tælterne til regimentet at forfinne, dat. Trundh. d. 24 Aug. anno 1701. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30756 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27a<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27a rg20090515630493 Eiendom, eiendeler <HTML>Endelig Velbaarne hr. stiftamtmands odelsrættighed til endeel Jordegods, beliggende udj Helgelands, Saltens og Nummedals fogderier, som af Sl. amtmand Peder Christophersøn Tønder er til forhandlet: dat. Trundh. d. 25 Juny anno 1701</HTML> Endelig Velbaarne hr. stiftamtmands odelsrættighed til endeel Jordegods, beliggende udj Helgelands, Saltens og Nummedals fogderier, som af Sl. amtmand Peder Christophersøn Tønder er til forhandlet: dat. Trundh. d. 25 Juny anno 1701 ,Peder Christophersøn Tønder, ,(tom), Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Chrisophersøn,Christopherßøn,Christophersøn,Cristroph,Tønder _Pedeer Chrisophersøn,Pedeer Christopherßøn,Pedeer Christophersøn,Pedeer Cristroph,Peder Chrisophersøn,Peder Christopherßøn,Peder Christophersøn,Peder Cristroph,Pedr Chrisophersøn,Pedr Christopherßøn,Pedr Christophersøn,Pedr Cristroph,Per Chrisophersøn,Per Christopherßøn,Per Christophersøn,Per Cristroph,Peter Chrisophersøn,Peter Christopherßøn,Peter Christophersøn,Peter Cristroph,Petter Chrisophersøn,Petter Christopherßøn,Petter Christophersøn,Petter Cristroph,Pitter Chrisophersøn,Pitter Christopherßøn,Pitter Christophersøn,Pitter Cristroph,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1931p_ ,,.,,
TINAM30758 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Utnevnelser <HTML><b>&lt;side 27b&gt;</b></p> <p>Baltzer Nielsøn forpachtningsbref paa Consumption- og folcheschatten med videre at oppeberge udj Nummedals fogderj udj 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> aar, effter forordningen udgangen 1682: samme forpachtningsbref er daterit Rentecammerit d. 22 Jan: anno 1701</HTML> <side 27b> Baltzer Nielsøn forpachtningsbref paa Consumption- og folcheschatten med videre at oppeberge udj Nummedals fogderj udj 3de aar, effter forordningen udgangen 1682: samme forpachtningsbref er daterit Rentecammerit d. 22 Jan: anno 1701 ,Baltzer Nielsøn, ,(tom), Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen_ ,(tom),
TINAM30760 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Byksel, skjøte <HTML>Niels Olsøn lod læse sin bøxelseddel udgifven af fogden, Jacob Jespersøn, paa 16 march lauf udj Kongens gaard Hollup, daterit Eiternes d. 22 Septembr. anno 1701</HTML> Niels Olsøn lod læse sin bøxelseddel udgifven af fogden, Jacob Jespersøn, paa 16 march lauf udj Kongens gaard Hollup, daterit Eiternes d. 22 Septembr. anno 1701 ,Jacob Jespersøn,Niels Olsøn, ,Eiternes,Hollup, Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Niels Olsen,Niels Olssøn,Niels Olssønner,Niels Olsøn,Niels Olsøns,Nils Olsen,Nils Olssøn,Nils Olssønner,Nils Olsøn,Nils Olsøns_ ,Hollup,Holup,Holup Loven,Eiterenes,Eiternes,Eiternæs,
TINAM30762 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Byksel, skjøte <HTML>Jfver Olsøns bøxelseddel paa 2 ører udj Kongens gaard Solsum, udgifven af Jacob Jespersøn, dat. Eiternes d. 28 Sept. anno 1701</HTML> Jfver Olsøns bøxelseddel paa 2 ører udj Kongens gaard Solsum, udgifven af Jacob Jespersøn, dat. Eiternes d. 28 Sept. anno 1701 ,Jacob Jespersøn,Jfver Olsøn, ,Eiternes,Solsum, Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Ifver Olsen,Ifver Olssøn,Ifver Olssønner,Ifver Olsøn,Ifver Olsøns,Jfeer Olsen,Jfeer Olssøn,Jfeer Olssønner,Jfeer Olsøn,Jfeer Olsøns,Jfuer Olsen,Jfuer Olssøn,Jfuer Olssønner,Jfuer Olsøn,Jfuer Olsøns,Jfver Olsen,Jfver Olssøn,Jfver Olssønner,Jfver Olsøn,Jfver Olsøns,Jver Olsen,Jver Olssøn,Jver Olssønner,Jver Olsøn,Jver Olsøns,Jfer Olsen,Jfer Olssøn,Jfer Olssønner,Jfer Olsøn,Jfer Olsøns,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Solsom,Solsum,Eiterenes,Eiternes,Eiternæs,
TINAM30764 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Byksel, skjøte <HTML>Peder Nielsøns bøxelseddel paa 1/2 spand udj Vigestad, udgifven af borger Johan Pedersøn, dat. Halvermo d. 12 8br anno 1701</HTML> Peder Nielsøns bøxelseddel paa 1/2 spand udj Vigestad, udgifven af borger Johan Pedersøn, dat. Halvermo d. 12 8br anno 1701 ,Johan Pedersøn,Peder Nielsøn, ,Halvermo,Vigestad, Johan,Johanns,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen _Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Pedeer Nielsen,Pedeer Nielßøn,Pedeer Nielsøn,Pedeer Nielsön,Pedeer Nilsøn,Pedeer Nissen,Pedeer Nißen,Peder Nielsen,Peder Nielßøn,Peder Nielsøn,Peder Nielsön,Peder Nilsøn,Peder Nissen,Peder Nißen,Pedr Nielsen,Pedr Nielßøn,Pedr Nielsøn,Pedr Nielsön,Pedr Nilsøn,Pedr Nissen,Pedr Nißen,Per Nielsen,Per Nielßøn,Per Nielsøn,Per Nielsön,Per Nilsøn,Per Nissen,Per Nißen,Peter Nielsen,Peter Nielßøn,Peter Nielsøn,Peter Nielsön,Peter Nilsøn,Peter Nissen,Peter Nißen,Petter Nielsen,Petter Nielßøn,Petter Nielsøn,Petter Nielsön,Petter Nilsøn,Petter Nissen,Petter Nißen,Pitter Nielsen,Pitter Nielßøn,Pitter Nielsøn,Pitter Nielsön,Pitter Nilsøn,Pitter Nissen,Pitter Nißen_ ,Vigestad,Vikestad,Halvardmo,Halvermo,
TINAM30766 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Byksel, skjøte <HTML>Christopher Olsøns bøxelseddel paa j ører og 18 Mk. udj Ryum paa Vichten, udgifven af hr Christopher Resen, dat. Nærøeb. d. 13 Aug. 1701</HTML> Christopher Olsøns bøxelseddel paa j ører og 18 Mk. udj Ryum paa Vichten, udgifven af hr Christopher Resen, dat. Nærøeb. d. 13 Aug. 1701 ,Christopher Olsøn,Christopher Resen, ,Nærøeb.,Ryum, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen _Chistopher Olsen,Chistopher Olssøn,Chistopher Olssønner,Chistopher Olsøn,Chistopher Olsøns,Chrisctopher Olsen,Chrisctopher Olssøn,Chrisctopher Olssønner,Chrisctopher Olsøn,Chrisctopher Olsøns,Christopcher Olsen,Christopcher Olssøn,Christopcher Olssønner,Christopcher Olsøn,Christopcher Olsøns,Christophen Olsen,Christophen Olssøn,Christophen Olssønner,Christophen Olsøn,Christophen Olsøns,Christopher Olsen,Christopher Olssøn,Christopher Olssønner,Christopher Olsøn,Christopher Olsøns,Chistopher Raßen,Chistopher Reisen,Chistopher Reisner,Chistopher Resen,Chistopher Ressen,Chrisctopher Raßen,Chrisctopher Reisen,Chrisctopher Reisner,Chrisctopher Resen,Chrisctopher Ressen,Christopcher Raßen,Christopcher Reisen,Christopcher Reisner,Christopcher Resen,Christopcher Ressen,Christophen Raßen,Christophen Reisen,Christophen Reisner,Christophen Resen,Christophen Ressen,Christopher Raßen,Christopher Reisen,Christopher Reisner,Christopher Resen,Christopher Ressen_ ,Ryeim,Ryem,Ryum,Nerøeberg,Nærøbiergit,Nærøeledingsberg,Nærøeb.,Nærøeberg,Nærøeberget,Nærøebierg,Nærøebierget,Nærøebiergit,
TINAM30768 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Byksel, skjøte <HTML>Rasmus Michelsøns bøxelseddel, udgifven af Jens Schance paa 1/2 spand udj Grafset: dat. Augstadfiord d. 12 septembr. 1701.</HTML> Rasmus Michelsøns bøxelseddel, udgifven af Jens Schance paa 1/2 spand udj Grafset: dat. Augstadfiord d. 12 septembr. 1701. ,Jens Schance,Rasmus Michelsøn, ,Augstadfiord,Grafset, Jans,Jens,Jan,Rasmus Schance,Schanche,Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn _Jans Schance,Jans Schanche,Jens Schance,Jens Schanche,Jan Schance,Jan Schanche,Rasmus Michels,Rasmus Michelsen,Rasmus Michelßøn,Rasmus Michelsøn,Rasmus Michsøn_ ,Grafset,Gravset,Gravsæt,Augstadf.,Augstadfiord,
TINAM30770 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Byksel, skjøte <HTML>Peder Ellingsøn lod læse sin bøxelseddel paa 1/2 spand udj Stene udgifven af Jens Schanche: dat. Augstadf: d. 2 sept. anno 1701.:</HTML> Peder Ellingsøn lod læse sin bøxelseddel paa 1/2 spand udj Stene udgifven af Jens Schanche: dat. Augstadf: d. 2 sept. anno 1701.: ,Jens Schanche,Peder Ellingsøn, ,Augstadf.,Stene, Jans,Jens,Jan,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Schance,Schanche,Ellingßøn,Ellingsøn _Jans Schance,Jans Schanche,Jens Schance,Jens Schanche,Jan Schance,Jan Schanche,Pedeer Ellingßøn,Pedeer Ellingsøn,Peder Ellingßøn,Peder Ellingsøn,Pedr Ellingßøn,Pedr Ellingsøn,Per Ellingßøn,Per Ellingsøn,Peter Ellingßøn,Peter Ellingsøn,Petter Ellingßøn,Petter Ellingsøn,Pitter Ellingßøn,Pitter Ellingsøn_ ,Askelaunet,Askildsøvne,Augstadf.,Augstadfiord,
TINAM30772 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Vinningsforbrytelser <HTML>Johannes Siursøn Lechnes er stemt af Lensmanden Salmon Blix for j ancher hand schal hafve funden ved Solsum at forklare hvad derudj har været,</p> <p>den indstemte møtte med bekiendelse at hand for 4<sup><span style="text-decoration: underline;">re</span></sup> maaneders tid siden har funden ved Solsum land, hvor hand tillige med sin qvinde og dreng rode forbi, it ancher hvor udj var endeel bærm, som hand fremviste for rætten, ellers har hand saa snart hand til landet kom aabenbaret samme for sine grander, som her for retten vidnede at det var af ingen værdi, men som er for retten bekient,</p> <p>tingsøgende almue bad at hand for bøder at udgifve maatte blifve forschaanet, hvilchet fogden consenterede dennesinde formedelst hands fattigdom schyld og almuens forbøn</HTML> Johannes Siursøn Lechnes er stemt af Lensmanden Salmon Blix for j ancher hand schal hafve funden ved Solsum at forklare hvad derudj har været, den indstemte møtte med bekiendelse at hand for 4re maaneders tid siden har funden ved Solsum land, hvor hand tillige med sin qvinde og dreng rode forbi, it ancher hvor udj var endeel bærm, som hand fremviste for rætten, ellers har hand saa snart hand til landet kom aabenbaret samme for sine grander, som her for retten vidnede at det var af ingen værdi, men som er for retten bekient, tingsøgende almue bad at hand for bøder at udgifve maatte blifve forschaanet, hvilchet fogden consenterede dennesinde formedelst hands fattigdom schyld og almuens forbøn ,Johannes Siursøn Lechnes,Salmon Blix, ,Solsum, Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Salmon,Salomon,Samuel Leches,Lechne,Lechnes,Lechneß,Lenche,Siurs,Siursøn,Blix _Johannes Leches,Johannes Lechne,Johannes Lechnes,Johannes Lechneß,Johannes Lenche,Johannis Leches,Johannis Lechne,Johannis Lechnes,Johannis Lechneß,Johannis Lenche,Johannes Siurs,Johannes Siursøn,Johannis Siurs,Johannis Siursøn,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,Solsom,Solsum,
TINAM30774 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Lejermål <HTML>Jngeborre Fornes er stemt for lejermaals forseelse med Johannes Fornes, soldat under Capitein Bruns Compagnie</p> <p>qvindfolchet er saa fattig arm og nøgen at hund iche neppe kand schiule sig, tilfindis derfore at straffis effter loufven med fengsel paa kraappen.</HTML> Jngeborre Fornes er stemt for lejermaals forseelse med Johannes Fornes, soldat under Capitein Bruns Compagnie qvindfolchet er saa fattig arm og nøgen at hund iche neppe kand schiule sig, tilfindis derfore at straffis effter loufven med fengsel paa kraappen. ,Jngeborre Fornes,Johannes Fornes, ,(tom), Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Johannes,Johannis Foernes,Fornes,Foernes,Fornes _Ingeborre Foernes,Ingeborre Fornes,Jngebor Foernes,Jngebor Fornes,Jngebore Foernes,Jngebore Fornes,Jngeborr Foernes,Jngeborr Fornes,Jngeborre Foernes,Jngeborre Fornes,Johannes Foernes,Johannes Fornes,Johannis Foernes,Johannis Fornes_ ,(tom),
TINAM30776 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 27b<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 27b rg20090515630494 Lejermål <HTML>Lisbeth Hansdatter er stemt for lejermaal med Baard Atlesøn,</p> <p>qvindfolchet gandsche uformuende strafis med fængsel paa kroppen, desligeste at udstaa kirchens disciplin effter loufven</HTML> Lisbeth Hansdatter er stemt for lejermaal med Baard Atlesøn, qvindfolchet gandsche uformuende strafis med fængsel paa kroppen, desligeste at udstaa kirchens disciplin effter loufven ,Baard Atlesøn,Lisbeth Hansdatter, ,(tom), Baar,Baard,Lisbeth,Liset Atlesøn,Hansdater,Hansdatter _Baar,Baard ge1036p,Lisbeth Hansdater,Lisbeth Hansdatter,Liset Hansdater,Liset Hansdatter_ ,(tom),
TINAM30778 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28a<br>2.10.1701 1,701.00 2.10.1701 28a rg20090515630494 Skjellsord <HTML><b>&lt;side 28a&gt;</b></p> <p>Her Lauritz Pittersøn hafde ladet stefne Claus Arførre og Michel Krechling af Foldens fierding udj Nærøe prestegield at svare til deris domdristige giensvar de har gifvet til hans høyærværdigheds Biscopens resolution paa hans andragende om Nordgeslingen :/ hvor her Christopher Resen med sin medtiener nu paa 4 aars tied sig har ladet finde predichen at holde /: da den for dennem ved hr. Niels Pareel blef forkynt, de Da har svaret: at de achter iche Biscopens resolution, og der her Niels ved 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> mænd lod dem vide at hand vil holde predichen for dem svarede: at de self har præster,</p> <p>og som her Lauritz Pittersøn til dette holdende ting iche kand erlange proufvene samlede til diße mænds domstrige giensvars ofverbeviselße, har hand været begiærende af fogdens tiener Melchior Mejer, at hand dennem for rætten ville tilspørge, om de saadant giensvar hafde taget af sig self, eller dertil af andre var instigerit at deris giensvar maate protocolleris, paa det han derved kand vide enten hand viidere dennem schal søge eller andre, dise indstemte danne mænd møtte med bekiendelße, at de iche andet svarede her Niels da hans høyærværdigheds Biscopens resolution blef forkynt, dette kommer iche dem, men presterne ved, og er det lige got til hvem de betaller rettighed af den ringe derpaa stædet fangede fisch, men at betale til 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> præster staar iche udj deris macht, og vilde de gierne ønsche at denne stridighed imellem præsterne om dette Nordgeslingens fischevær kunde blifve componerit og bilagt, saa at de kunde vide hvem de paa det stæd schulle parere og betale deris rettighed til, men schulle saadan stridighed iche blifve bilagt er de foraarsaget fra det stæd at fløtte og søge deris fischeri paa andre stæder, videre sig at hafve svaret her Niels vilde de iche tro nogen sandferdelig schulle bevise, og vil de formode for videre stefnemaal og tiltale at blifve libereredee</HTML> <side 28a> Her Lauritz Pittersøn hafde ladet stefne Claus Arførre og Michel Krechling af Foldens fierding udj Nærøe prestegield at svare til deris domdristige giensvar de har gifvet til hans høyærværdigheds Biscopens resolution paa hans andragende om Nordgeslingen :/ hvor her Christopher Resen med sin medtiener nu paa 4 aars tied sig har ladet finde predichen at holde /: da den for dennem ved hr. Niels Pareel blef forkynt, de Da har svaret: at de achter iche Biscopens resolution, og der her Niels ved 2de mænd lod dem vide at hand vil holde predichen for dem svarede: at de self har præster, og som her Lauritz Pittersøn til dette holdende ting iche kand erlange proufvene samlede til diße mænds domstrige giensvars ofverbeviselße, har hand været begiærende af fogdens tiener Melchior Mejer, at hand dennem for rætten ville tilspørge, om de saadant giensvar hafde taget af sig self, eller dertil af andre var instigerit at deris giensvar maate protocolleris, paa det han derved kand vide enten hand viidere dennem schal søge eller andre, dise indstemte danne mænd møtte med bekiendelße, at de iche andet svarede her Niels da hans høyærværdigheds Biscopens resolution blef forkynt, dette kommer iche dem, men presterne ved, og er det lige got til hvem de betaller rettighed af den ringe derpaa stædet fangede fisch, men at betale til 2de præster staar iche udj deris macht, og vilde de gierne ønsche at denne stridighed imellem præsterne om dette Nordgeslingens fischevær kunde blifve componerit og bilagt, saa at de kunde vide hvem de paa det stæd schulle parere og betale deris rettighed til, men schulle saadan stridighed iche blifve bilagt er de foraarsaget fra det stæd at fløtte og søge deris fischeri paa andre stæder, videre sig at hafve svaret her Niels vilde de iche tro nogen sandferdelig schulle bevise, og vil de formode for videre stefnemaal og tiltale at blifve libereredee ,Christopher Resen,Claus Arførre,Lauritz Pittersøn,Melchior Mejer,Michel Krechling,Niels Pareel, ,Folden,Nordgeslingen,Nærøe, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Clas,Claus,Lauritz,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Michal,Michel,Michell,Mickel,Niels,Nils Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen,Arførre,Pitterson,Pittersøn,Meje,Mejer,Krechling,Krechlingen,Paree,Pareel,Parel,Parelio,Parelius,Parelj,Parely _Chistopher Raßen,Chistopher Reisen,Chistopher Reisner,Chistopher Resen,Chistopher Ressen,Chrisctopher Raßen,Chrisctopher Reisen,Chrisctopher Reisner,Chrisctopher Resen,Chrisctopher Ressen,Christopcher Raßen,Christopcher Reisen,Christopcher Reisner,Christopcher Resen,Christopcher Ressen,Christophen Raßen,Christophen Reisen,Christophen Reisner,Christophen Resen,Christophen Ressen,Christopher Raßen,Christopher Reisen,Christopher Reisner,Christopher Resen,Christopher Ressen,Clas Arførre,Claus Arførre,Lauritz Pitterson,Lauritz Pittersøn,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Michal Krechling,Michal Krechlingen,Michel Krechling,Michel Krechlingen,Michell Krechling,Michell Krechlingen,Mickel Krechling,Mickel Krechlingen,Niels Paree,Niels Pareel,Niels Parel,Niels Parelio,Niels Parelius,Niels Parelj,Niels Parely,Nils Paree,Nils Pareel,Nils Parel,Nils Parelio,Nils Parelius,Nils Parelj,Nils Parely_ ,Folden,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,Nordgeslingen,Nordgjeslingerne,Nord-Gjæslingerne,
TINAM30780 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Ordinært <HTML><b>&lt;side 28b&gt;</b></p> <p>Anno 1701 d. 8 Octobr. er holden sageting paa Tingstædet Aarnes udj Fosnes prestegield, tilstædeværende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende laurettismænd Jngebricht Dvernur, Ole Vevigen, Johannes Hamnes, Ole Haadøen, Jacob Stene, Haachen Zejerstad, Christopher Høchenes og Johannes Spillum,</HTML> <side 28b> Anno 1701 d. 8 Octobr. er holden sageting paa Tingstædet Aarnes udj Fosnes prestegield, tilstædeværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende laurettismænd Jngebricht Dvernur, Ole Vevigen, Johannes Hamnes, Ole Haadøen, Jacob Stene, Haachen Zejerstad, Christopher Høchenes og Johannes Spillum, ,Christopher Høchenes,Haachen Zejerstad,Jacob Jespersøn,Jacob Stene,Jngebricht Dvernur,Johannes Hamnes,Johannes Spillum,Ole Haadøen,Ole Vevigen, ,Aarnes,Fosnes, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Haachen,Haagen,Haang,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Hochenes,Høchenes,Høchenæs,Høchnes,Høg,Høgenes,Sejerstad,Zejerstad,Dvernuer,Dvernur,Dvernuren,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Steen,Steene,Stene,Sten,Hammes,Hamnes,Spillum,Ho,Hod,Hodøen,Haadøen,Haadøe,Vedvig,Vevigen _Chistopher Hochenes,Chistopher Høchenes,Chistopher Høchenæs,Chistopher Høchnes,Chistopher Høg,Chistopher Høgenes,Chrisctopher Hochenes,Chrisctopher Høchenes,Chrisctopher Høchenæs,Chrisctopher Høchnes,Chrisctopher Høg,Chrisctopher Høgenes,Christopcher Hochenes,Christopcher Høchenes,Christopcher Høchenæs,Christopcher Høchnes,Christopcher Høg,Christopcher Høgenes,Christophen Hochenes,Christophen Høchenes,Christophen Høchenæs,Christophen Høchnes,Christophen Høg,Christophen Høgenes,Christopher Hochenes,Christopher Høchenes,Christopher Høchenæs,Christopher Høchnes,Christopher Høg,Christopher Høgenes,Haachen Sejerstad,Haachen Zejerstad,Haagen Sejerstad,Haagen Zejerstad,Haang Sejerstad,Haang Zejerstad,Ingebricht Dvernuer,Ingebricht Dvernur,Ingebricht Dvernuren,Jngbrit Dvernuer,Jngbrit Dvernur,Jngbrit Dvernuren,Jngebrecht Dvernuer,Jngebrecht Dvernur,Jngebrecht Dvernuren,Jngebrich Dvernuer,Jngebrich Dvernur,Jngebrich Dvernuren,Jngebricht Dvernuer,Jngebricht Dvernur,Jngebricht Dvernuren,Jngebrict Dvernuer,Jngebrict Dvernur,Jngebrict Dvernuren,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob Steen,Jacob Steene,Jacob Stene,Jacob Sten,Jakob Steen,Jakob Steene,Jakob Stene,Jakob Sten,Jacos Steen,Jacos Steene,Jacos Stene,Jacos Sten,Johannes Hammes,Johannes Hamnes,Johannis Hammes,Johannis Hamnes,Johannes,Johannis ge1826p,Ole Ho,Ole Hod,Ole Hodøen,Ole Haadøen,Ole Haadøe,Olle Ho,Olle Hod,Olle Hodøen,Olle Haadøen,Olle Haadøe,Ollef Ho,Ollef Hod,Ollef Hodøen,Ollef Haadøen,Ollef Haadøe,Ola Ho,Ola Hod,Ola Hodøen,Ola Haadøen,Ola Haadøe,Ole Vedvig,Ole Vevigen,Olle Vedvig,Olle Vevigen,Ollef Vedvig,Ollef Vevigen,Ola Vedvig,Ola Vevigen_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
TINAM30782 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Forordninger <HTML>hvor da fogden lod publicere de hans Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> Allernaadigst udgifvne befalninger, samt andre høye herrers brefver som paa forrige tingstæder ere publicerede.</HTML> hvor da fogden lod publicere de hans Kongl. Mayts Allernaadigst udgifvne befalninger, samt andre høye herrers brefver som paa forrige tingstæder ere publicerede. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
TINAM30784 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Utnevnelser <HTML>her foruden blef forkynt Baltzer Nielsøns bestalning paa consumpt.- og folcheschatten at oppeberge udj Nummedals fogderj udj 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> aar daterit Rentecammerit d. 22 Jan anno 1701</HTML> her foruden blef forkynt Baltzer Nielsøns bestalning paa consumpt.- og folcheschatten at oppeberge udj Nummedals fogderj udj 3de aar daterit Rentecammerit d. 22 Jan anno 1701 ,Baltzer Nielsøn, ,(tom), Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen_ ,(tom),
TINAM30786 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Byksel, skjøte <HTML>J ligemaade publiceret et gafvebref, udgifvet af Margrethe Christophersdatter, Sl. her Lauritz Holmedals, til sin broder datter Elene Hansdatter, samme daterit Viig d. 2 Julji anno 1701</HTML> J ligemaade publiceret et gafvebref, udgifvet af Margrethe Christophersdatter, Sl. her Lauritz Holmedals, til sin broder datter Elene Hansdatter, samme daterit Viig d. 2 Julji anno 1701 ,Elene Hansdatter,Lauritz Holmedals,Margrethe Christophersdatter, ,Viig, Elen,Elene,Ellen,Lauritz,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe Hansdater,Hansdatter,Holmedal,Holmedals,Christophersdatter _Elen Hansdater,Elen Hansdatter,Elene Hansdater,Elene Hansdatter,Ellen Hansdater,Ellen Hansdatter,Lauritz Holmedal,Lauritz Holmedals,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe ge1142p_ ,Vig,Viig,Vik,Wig,
TINAM30788 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Byksel, skjøte <HTML>læst en bøxselseddel udgifven af Jngebricht Poulsøn paa 18 Mk. udj Hamnes, til Jngebrichts søn Johannes, dat. Aarnes d. 6 Octobr anno 1701</HTML> læst en bøxselseddel udgifven af Jngebricht Poulsøn paa 18 Mk. udj Hamnes, til Jngebrichts søn Johannes, dat. Aarnes d. 6 Octobr anno 1701 ,Jngebricht Poulsøn,Johannes Jngebrichtssøn, ,Aarnes,Hamnes, Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Johannes,Johannis Paulsøn,Poulsen,Poulsøn,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Ingebricht Paulsøn,Ingebricht Poulsen,Ingebricht Poulsøn,Jngbrit Paulsøn,Jngbrit Poulsen,Jngbrit Poulsøn,Jngebrecht Paulsøn,Jngebrecht Poulsen,Jngebrecht Poulsøn,Jngebrich Paulsøn,Jngebrich Poulsen,Jngebrich Poulsøn,Jngebricht Paulsøn,Jngebricht Poulsen,Jngebricht Poulsøn,Jngebrict Paulsøn,Jngebrict Poulsen,Jngebrict Poulsøn,Johannes Jngeb.,Johannes Jngebrechtsøn,Johannes Jngebrichsøn,Johannes Jngebrichtsd.,Johannes Jngebrichtsen,Johannes Jngebrichtssøn,Johannes Jngebrichtsøn,Johannes Jngebrictsøn,Johannes Jngebrigtsøn,Johannis Jngeb.,Johannis Jngebrechtsøn,Johannis Jngebrichsøn,Johannis Jngebrichtsd.,Johannis Jngebrichtsen,Johannis Jngebrichtssøn,Johannis Jngebrichtsøn,Johannis Jngebrictsøn,Johannis Jngebrigtsøn_ ,Hamnes,Hamnæs,Aarnes,Aarnæs,
TINAM30790 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Byksel, skjøte <HTML>Michel Jngebrichtsøn Hamnes lod læse sin bøxelseddel ugifven af Pros Lauritzøn paa 18 Mk. udj Hamnes dat. Glasøen d. 23 Sept. anno 1701</HTML> Michel Jngebrichtsøn Hamnes lod læse sin bøxelseddel ugifven af Pros Lauritzøn paa 18 Mk. udj Hamnes dat. Glasøen d. 23 Sept. anno 1701 ,Michel Jngebrichtsøn Hamnes,Pros Lauritzøn, ,Glasøen,Hamnes, Michal,Michel,Michell,Mickel,Michal,Michel,Michell,Mickel,Pros Hammes,Hamnes,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Michal Hammes,Michal Hamnes,Michel Hammes,Michel Hamnes,Michell Hammes,Michell Hamnes,Mickel Hammes,Mickel Hamnes,Michal Jngeb.,Michal Jngebrechtsøn,Michal Jngebrichsøn,Michal Jngebrichtsd.,Michal Jngebrichtsen,Michal Jngebrichtssøn,Michal Jngebrichtsøn,Michal Jngebrictsøn,Michal Jngebrigtsøn,Michel Jngeb.,Michel Jngebrechtsøn,Michel Jngebrichsøn,Michel Jngebrichtsd.,Michel Jngebrichtsen,Michel Jngebrichtssøn,Michel Jngebrichtsøn,Michel Jngebrictsøn,Michel Jngebrigtsøn,Michell Jngeb.,Michell Jngebrechtsøn,Michell Jngebrichsøn,Michell Jngebrichtsd.,Michell Jngebrichtsen,Michell Jngebrichtssøn,Michell Jngebrichtsøn,Michell Jngebrictsøn,Michell Jngebrigtsøn,Mickel Jngeb.,Mickel Jngebrechtsøn,Mickel Jngebrichsøn,Mickel Jngebrichtsd.,Mickel Jngebrichtsen,Mickel Jngebrichtssøn,Mickel Jngebrichtsøn,Mickel Jngebrictsøn,Mickel Jngebrigtsøn,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Hamnes,Hamnæs,Gladsøen,Glaesøen,Glasø,Glasøen,Glasöen,
TINAM30792 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Jnger Knudsdatter er stemt av lensmanden Hans Lehn efter fogdens befalling, for lejermaals forseelße med Einer Joensøn,</p> <p>den indstemte møtte med forseelßens vedgaaelse og bekiendelße at oben<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> Einer hafde tilsagt hende æchteschab, hvilchet bevisliggiøris,</p> <p>hvorfore tilfindis æchteschabsbøder at udgifve nemlig 3 Rdr. 1 ort. 12.</HTML> Jnger Knudsdatter er stemt av lensmanden Hans Lehn efter fogdens befalling, for lejermaals forseelße med Einer Joensøn, den indstemte møtte med forseelßens vedgaaelse og bekiendelße at obente Einer hafde tilsagt hende æchteschab, hvilchet bevisliggiøris, hvorfore tilfindis æchteschabsbøder at udgifve nemlig 3 Rdr. 1 ort. 12. ,Einer Joensøn,Hans Lehn,Jnger Knudsdatter, ,(tom), Einar,Einer,Ejner,Hands,Hans,Jnger Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Leen,Lehn,Len,Knudsd.,Knudsdatter,Knudtsdatter _Einar Joenesøn,Einar Joensßøn,Einar Joenßøen,Einar Joenßøn,Einar Joensøn,Einar Joen,Einer Joenesøn,Einer Joensßøn,Einer Joenßøen,Einer Joenßøn,Einer Joensøn,Einer Joen,Ejner Joenesøn,Ejner Joensßøn,Ejner Joenßøen,Ejner Joenßøn,Ejner Joensøn,Ejner Joen,Hands Leen,Hands Lehn,Hands Len,Hans Leen,Hans Lehn,Hans Len,Jnger Knudsd.,Jnger Knudsdatter,Jnger Knudtsdatter_ ,(tom),
TINAM30794 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Lejermål <HTML>Hans Olsøn Coch indstemt for lejermaals forseelße med Marthe Pedersd.</p> <p>ingen af parterne møtte,</p> <p>hvorfore til neste ting hafver at møde:</HTML> Hans Olsøn Coch indstemt for lejermaals forseelße med Marthe Pedersd. ingen af parterne møtte, hvorfore til neste ting hafver at møde: ,Hans Olsøn Coch,Marthe Pedersd, ,(tom), Hands,Hans,Hands,Hans,Marius,Martha,Marthe,Marthel Coch,Koch,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Pedersd,Pedersdatter _Hands Coch,Hands Koch,Hans Coch,Hans Koch,Hands Olsen,Hands Olssøn,Hands Olssønner,Hands Olsøn,Hands Olsøns,Hans Olsen,Hans Olssøn,Hans Olssønner,Hans Olsøn,Hans Olsøns,Marius Pedersd,Marius Pedersdatter,Martha Pedersd,Martha Pedersdatter,Marthe Pedersd,Marthe Pedersdatter,Marthel Pedersd,Marthel Pedersdatter_ ,(tom),
TINAM30796 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Skattesvikt <HTML>Baltzer Mensøn Salsneßet og Ole Nielsøn ibidm er stemt af Pros Lauritzøn for 5 aars resterende landschyld af 1 øre udj gaarden Salsneßet, Kirchen tilhørende</p> <p>de indstemte møtte og blefve forligte saaledis med Pros Lauritzøn at de til hannem schulle betale 2 Rdr.</HTML> Baltzer Mensøn Salsneßet og Ole Nielsøn ibidm er stemt af Pros Lauritzøn for 5 aars resterende landschyld af 1 øre udj gaarden Salsneßet, Kirchen tilhørende de indstemte møtte og blefve forligte saaledis med Pros Lauritzøn at de til hannem schulle betale 2 Rdr. ,Baltzer Mensøn Salsneßet,Ole Nielsøn Salsneßet,Pros Lauritzøn, ,Salsneßet, Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Mensøn,Mentsen,Mentz,Mentzen,Mentzøn,Ments,Salneßet,Salneßit,Salsnes,Salsneset,Salsneßet,Salsneßit,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Salneßet,Salneßit,Salsnes,Salsneset,Salsneßet,Salsneßit,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Balcher Mensøn,Balcher Mentsen,Balcher Mentz,Balcher Mentzen,Balcher Mentzøn,Balcher Ments,Baldtzer Mensøn,Baldtzer Mentsen,Baldtzer Mentz,Baldtzer Mentzen,Baldtzer Mentzøn,Baldtzer Ments,Baltzer Mensøn,Baltzer Mentsen,Baltzer Mentz,Baltzer Mentzen,Baltzer Mentzøn,Baltzer Ments,Balzer Mensøn,Balzer Mentsen,Balzer Mentz,Balzer Mentzen,Balzer Mentzøn,Balzer Ments,Balcher Salneßet,Balcher Salneßit,Balcher Salsnes,Balcher Salsneset,Balcher Salsneßet,Balcher Salsneßit,Baldtzer Salneßet,Baldtzer Salneßit,Baldtzer Salsnes,Baldtzer Salsneset,Baldtzer Salsneßet,Baldtzer Salsneßit,Baltzer Salneßet,Baltzer Salneßit,Baltzer Salsnes,Baltzer Salsneset,Baltzer Salsneßet,Baltzer Salsneßit,Balzer Salneßet,Balzer Salneßit,Balzer Salsnes,Balzer Salsneset,Balzer Salsneßet,Balzer Salsneßit,Ole Nielsen,Ole Nielßøn,Ole Nielsøn,Ole Nielsön,Ole Nilsøn,Ole Nissen,Ole Nißen,Olle Nielsen,Olle Nielßøn,Olle Nielsøn,Olle Nielsön,Olle Nilsøn,Olle Nissen,Olle Nißen,Ollef Nielsen,Ollef Nielßøn,Ollef Nielsøn,Ollef Nielsön,Ollef Nilsøn,Ollef Nissen,Ollef Nißen,Ola Nielsen,Ola Nielßøn,Ola Nielsøn,Ola Nielsön,Ola Nilsøn,Ola Nissen,Ola Nißen,Ole Salneßet,Ole Salneßit,Ole Salsnes,Ole Salsneset,Ole Salsneßet,Ole Salsneßit,Olle Salneßet,Olle Salneßit,Olle Salsnes,Olle Salsneset,Olle Salsneßet,Olle Salsneßit,Ollef Salneßet,Ollef Salneßit,Ollef Salsnes,Ollef Salsneset,Ollef Salsneßet,Ollef Salsneßit,Ola Salneßet,Ola Salneßit,Ola Salsnes,Ola Salsneset,Ola Salsneßet,Ola Salsneßit,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Salsneset,Salsneßet,Salsnesseth,Salsneßit,
TINAM30798 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 28b<br>8.10.1701 1,701.00 8.10.1701 28b rg20090515630495 Tingsvitner <HTML>Forvalteren ofver Kirchernis indkomster, udj Nummedals prousti Pros Lauritzøn tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at effterschrefne fattige bønder og huusm. her af Proustiet har haft efterteignede kiøer for aarlig leje, men de for mange aar siden ere døde, og kiørne bortkomne; Jens Duen j koe, Enchen Schrøfstad j koe, Jngebricht Ledang j koe, Bendig Schaarstad j koe, Jsach Qvernvig j koe og Rolf Solum j koe er til sammen 6 kiøer.</p> <p>dette at være sandferdigt vidnende almuen, hvorpaa tingsvidne blef begiert som gifvis.</HTML> Forvalteren ofver Kirchernis indkomster, udj Nummedals prousti Pros Lauritzøn tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at effterschrefne fattige bønder og huusm. her af Proustiet har haft efterteignede kiøer for aarlig leje, men de for mange aar siden ere døde, og kiørne bortkomne; Jens Duen j koe, Enchen Schrøfstad j koe, Jngebricht Ledang j koe, Bendig Schaarstad j koe, Jsach Qvernvig j koe og Rolf Solum j koe er til sammen 6 kiøer. dette at være sandferdigt vidnende almuen, hvorpaa tingsvidne blef begiert som gifvis. ,Bendig Schaarstad,Enchen Schrø