Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM30012 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 1a<br>13.1.1699 1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467 Omgang utenfor ekteskap <HTML>Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter,</p> <p>svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.</HTML> Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter, svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk. ,Anna Frodisdatter,Niels Jngebrichsøn, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Niels,Nils Frodisdatter,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Ana,Anna,Anne ge1245p,Niels Jngeb.,Niels Jngebrechtsøn,Niels Jngebrichsøn,Niels Jngebrichtsd.,Niels Jngebrichtsen,Niels Jngebrichtssøn,Niels Jngebrichtsøn,Niels Jngebrictsøn,Niels Jngebrigtsøn,Nils Jngeb.,Nils Jngebrechtsøn,Nils Jngebrichsøn,Nils Jngebrichtsd.,Nils Jngebrichtsen,Nils Jngebrichtssøn,Nils Jngebrichtsøn,Nils Jngebrictsøn,Nils Jngebrigtsøn_ ,(tom),