Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM31592 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 69a<br>3.6.1705 1,705.00 3.6.1705 69a rg20090515630536 Vinningsforbrytelser <HTML>Haachen Sørhorsfiord har ved bøjdelensmanden Salomon Blix ladet indstemte Johan Simle formedelst en Eldshuud som hand hafde af hannem hafde annammet at lade berede udj Bergen, og iche endnu igien erlanget,</p> <p>den indstemte Johan Simle blef 3<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> gange liudelig paaraabt, men ingen møtte som paa hands veigne noget svarede,</p> <p>Salomon Blix bevidnede at hafve været udj ermelte, Johan Simlis huus og talte med hands tienistefolch, som lofvede at vilde lade hannem vide naar hiemkomsten schede at hand var stemt af Haachen Sørhorsfiord ved Salomon Blix.</p> <p>Jindbemelte Johan Simle foreleggis laufdag til neste ting og møde og svare sin contrapart eller hands fuldmæchtig.</HTML> Haachen Sørhorsfiord har ved bøjdelensmanden Salomon Blix ladet indstemte Johan Simle formedelst en Eldshuud som hand hafde af hannem hafde annammet at lade berede udj Bergen, og iche endnu igien erlanget, den indstemte Johan Simle blef 3de gange liudelig paaraabt, men ingen møtte som paa hands veigne noget svarede, Salomon Blix bevidnede at hafve været udj ermelte, Johan Simlis huus og talte med hands tienistefolch, som lofvede at vilde lade hannem vide naar hiemkomsten schede at hand var stemt af Haachen Sørhorsfiord ved Salomon Blix. Jindbemelte Johan Simle foreleggis laufdag til neste ting og møde og svare sin contrapart eller hands fuldmæchtig. ,Haachen Sørhorsfiord,Johan Simle,Salomon Blix, ,Bergen, Haachen,Haagen,Haang,Johan,Johanns,Salmon,Salomon,Samuel Sørhorsfiord,Sørøen,Simle,Simlis,Blix _Haachen Sørhorsfiord,Haachen Sørøen,Haagen Sørhorsfiord,Haagen Sørøen,Haang Sørhorsfiord,Haang Sørøen,Johan Simle,Johan Simlis,Johanns Simle,Johanns Simlis,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,Bergen,