Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM33166 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 181a<br>11.1.1712 1,712.00 11.1.1712 181a rg20090515630648 Forordninger <HTML>En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711</HTML> En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),