Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM33168 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 181a<br>11.1.1712 1,712.00 11.1.1712 181a rg20090515630648 Forordninger <HTML>En befalling hvorledis med supplicationer schal forholdis, daterit Aggershuus Sloth den 19 Octobr. Anno 1711.</HTML> En befalling hvorledis med supplicationer schal forholdis, daterit Aggershuus Sloth den 19 Octobr. Anno 1711. ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),