Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM33202 Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712 Side 183a,183b<br>15.1.1712 1,712.00 15.1.1712 183a,183b rg20090515630650 Avtaler <HTML>Johan Pederßøn Holt ladet ved lensmanden Christopher Halmøen stemne Jacob Nielsøn formedelst at hand nest afvichte høst hafde med sig til Bergen paa Pros Larsøns Jæcht hvor hand vaar styrmand, j læst gods, mens forsømmede at tage med sig tilbage endeel gods, som ermelte Johan Pedersøns bager udj bergen tilbød hannem at indtage, samme gods blef indschibet paa en anden Jæcht imod frachtis betalling 6 ort.</p> <p>den indstemte styrmand møtte for retten, med undschyldning at Jæchten vaar læch, og Kunde derfor iche tage godseth med sig,</p> <p>Johan Pedersøn beviste at hand hafde taget gods ind paa iæcten fra den som iche hafde noget gods paa iæchten til Bergen, formente derfor at styrmanden bør betalle hannem den fracht som hand hafde udlagt og derpaa begierede dom</p> <p>saaledis afsagt.</p> <p>Det var den udj retten kallede Jacob Nielsøns schyldig hed, at tage med sig paa Jæchten igien det gods som citantens Johan Pedersøns Kiøbmand hafde tallet med hannem om at faa indschibet, særlig effterdj Johan Pedersøn hafde med hannem til Bergen 12 T<sup><span style="text-decoration: underline;">dr</span></sup> gods, mens effterdj Jacob Nielsøn saadant af modvillighed har forsømmet og foraarsaget at hands gods er blefven indschibet paa en anden Jæcht, iche uden omkaast anført til 6 ort, hvilchen Jacob Nielsøn Kunde hafve fore-</p> <p><b>&lt;side 183b&gt;</b></p> <p>kommet, da bør hand ermelte 6 ort med omkaastning 2 ort at betalle til Johan Pedersøn inden 15 dager under execution effter loven.</HTML> Johan Pederßøn Holt ladet ved lensmanden Christopher Halmøen stemne Jacob Nielsøn formedelst at hand nest afvichte høst hafde med sig til Bergen paa Pros Larsøns Jæcht hvor hand vaar styrmand, j læst gods, mens forsømmede at tage med sig tilbage endeel gods, som ermelte Johan Pedersøns bager udj bergen tilbød hannem at indtage, samme gods blef indschibet paa en anden Jæcht imod frachtis betalling 6 ort. den indstemte styrmand møtte for retten, med undschyldning at Jæchten vaar læch, og Kunde derfor iche tage godseth med sig, Johan Pedersøn beviste at hand hafde taget gods ind paa iæcten fra den som iche hafde noget gods paa iæchten til Bergen, formente derfor at styrmanden bør betalle hannem den fracht som hand hafde udlagt og derpaa begierede dom saaledis afsagt. Det var den udj retten kallede Jacob Nielsøns schyldig hed, at tage med sig paa Jæchten igien det gods som citantens Johan Pedersøns Kiøbmand hafde tallet med hannem om at faa indschibet, særlig effterdj Johan Pedersøn hafde med hannem til Bergen 12 Tdr gods, mens effterdj Jacob Nielsøn saadant af modvillighed har forsømmet og foraarsaget at hands gods er blefven indschibet paa en anden Jæcht, iche uden omkaast anført til 6 ort, hvilchen Jacob Nielsøn Kunde hafve fore- <side 183b> kommet, da bør hand ermelte 6 ort med omkaastning 2 ort at betalle til Johan Pedersøn inden 15 dager under execution effter loven. ,Christopher Halmøen,Jacob Nielsøn,Johan Pederßøn Holt,Pros Larsøn, ,Bergen, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Jacob,Jakob,Jacos,Johan,Johanns,Johan,Johanns,Pros Halmøe,Halmøen,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Holst,Holt,Holte,Holten,Haalten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Chistopher Halmøe,Chistopher Halmøen,Chrisctopher Halmøe,Chrisctopher Halmøen,Christopcher Halmøe,Christopcher Halmøen,Christophen Halmøe,Christophen Halmøen,Christopher Halmøe,Christopher Halmøen,Jacob Nielsen,Jacob Nielßøn,Jacob Nielsøn,Jacob Nielsön,Jacob Nilsøn,Jacob Nissen,Jacob Nißen,Jakob Nielsen,Jakob Nielßøn,Jakob Nielsøn,Jakob Nielsön,Jakob Nilsøn,Jakob Nissen,Jakob Nißen,Jacos Nielsen,Jacos Nielßøn,Jacos Nielsøn,Jacos Nielsön,Jacos Nilsøn,Jacos Nissen,Jacos Nißen,Johan Holst,Johan Holt,Johan Holte,Johan Holten,Johan Haalten,Johanns Holst,Johanns Holt,Johanns Holte,Johanns Holten,Johanns Haalten,Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Bergen,