Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM40264 Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728 Side 18b<br>2.10.1713 1,713.00 2.10.1713 18b rg20090424360021 Slagsmål <HTML>Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2<sup><span style="text-decoration: underline;">de</span></sup> mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene,</p> <p>til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende,</p> <p>Den indstemte møtte udj rette og frivillig tilstoed at hand udj hastighed og ubesindighed hafde slagen sin Qvinde med for indførte redschab. Fogden satte udj rette at de indstemte personer for deris begangen forseelser maatte blifve strafede efter loven og paastoed dom afsagt</p> <p>Jeg finder den for denne ræt indstemte sager af saadan beschafenhed at de iche uden Johannis Simlis konis og de indstemte proufs personlig nærværelße, vedbørlig til loufmeßig doms paafølge kand blifve examinerede, for den aarsag schyld foreleggis saavel Johan Simle, og hands Qvinde, som Ragnild Pedersdatter og proufene laufdag til anstundene vintersageting her for retten personlig at møde, hvor da sagerne vedbørlig kand blifve examinerede og derefter en loufmeßig dom paa følge, og hvis nogen udeblifvelse scheer, da den udeblifvende at blifve anseet efter loven. som dends modvillig ofvertræder.</HTML> Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2de mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene, til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende, Den indstemte møtte udj rette og frivillig tilstoed at hand udj hastighed og ubesindighed hafde slagen sin Qvinde med for indførte redschab. Fogden satte udj rette at de indstemte personer for deris begangen forseelser maatte blifve strafede efter loven og paastoed dom afsagt Jeg finder den for denne ræt indstemte sager af saadan beschafenhed at de iche uden Johannis Simlis konis og de indstemte proufs personlig nærværelße, vedbørlig til loufmeßig doms paafølge kand blifve examinerede, for den aarsag schyld foreleggis saavel Johan Simle, og hands Qvinde, som Ragnild Pedersdatter og proufene laufdag til anstundene vintersageting her for retten personlig at møde, hvor da sagerne vedbørlig kand blifve examinerede og derefter en loufmeßig dom paa følge, og hvis nogen udeblifvelse scheer, da den udeblifvende at blifve anseet efter loven. som dends modvillig ofvertræder. ,Jens Aarseth,Johan Simle,Niels Aarseth,Ragnild Pedersdatter, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Johan,Johanns,Niels,Nils,Ragnil,Ragnild,Ragnille,Ragnjld Aarset,Aarseth,Aaseth,Simle,Simlis,Aarset,Aarseth,Aaseth,Pedersd,Pedersdatter _Jans Aarset,Jans Aarseth,Jans Aaseth,Jens Aarset,Jens Aarseth,Jens Aaseth,Jan Aarset,Jan Aarseth,Jan Aaseth,Johan Simle,Johan Simlis,Johanns Simle,Johanns Simlis,Niels Aarset,Niels Aarseth,Niels Aaseth,Nils Aarset,Nils Aarseth,Nils Aaseth,Ragnil Pedersd,Ragnil Pedersdatter,Ragnild Pedersd,Ragnild Pedersdatter,Ragnille Pedersd,Ragnille Pedersdatter,Ragnjld Pedersd,Ragnjld Pedersdatter_ ,(tom),