Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM40292 Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728 Side 20b<br>5.10.1713 1,713.00 5.10.1713 20b rg20090424360023 Gjeld <HTML>Jacob Jespersøn ladet ved bøgdelensmanden stefne efterschrefne for gield nemlig: Anders Aarnes 2 ort, Joen Vinseth 2 Rdr. 1 ort 12 Sk: Marthe Husvigen 1 Rdr. Efven Vestgaard 2 Rdr.</p> <p>de indstemte blef efter loven paaraabte mens iche møtte, foreleggis til neste ting at møde.</HTML> Jacob Jespersøn ladet ved bøgdelensmanden stefne efterschrefne for gield nemlig: Anders Aarnes 2 ort, Joen Vinseth 2 Rdr. 1 ort 12 Sk: Marthe Husvigen 1 Rdr. Efven Vestgaard 2 Rdr. de indstemte blef efter loven paaraabte mens iche møtte, foreleggis til neste ting at møde. ,Anders Aarnes,Efven Vestgaard,Jacob Jespersøn,Joen Vinseth,Marthe Husvigen, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Efven,Even,Jacob,Jakob,Jacos,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Marius,Martha,Marthe,Marthel Aarnes,Vestgaard,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Vind,Vindseth,Vindßeth,Vinseht,Vinset,Vinseth,Husvigen,Huusvigen _Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders ge2009p,Efven Vestgaard,Even Vestgaard,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johen Vind,Johen Vindseth,Johen Vindßeth,Johen Vinseht,Johen Vinset,Johen Vinseth,John Vind,John Vindseth,John Vindßeth,John Vinseht,John Vinset,John Vinseth,Jon Vind,Jon Vindseth,Jon Vindßeth,Jon Vinseht,Jon Vinset,Jon Vinseth,Jonen Vind,Jonen Vindseth,Jonen Vindßeth,Jonen Vinseht,Jonen Vinset,Jonen Vinseth,Joen Vind,Joen Vindseth,Joen Vindßeth,Joen Vinseht,Joen Vinset,Joen Vinseth,Jonn Vind,Jonn Vindseth,Jonn Vindßeth,Jonn Vinseht,Jonn Vinset,Jonn Vinseth,Marius Husvigen,Marius Huusvigen,Martha Husvigen,Martha Huusvigen,Marthe Husvigen,Marthe Huusvigen,Marthel Husvigen,Marthel Huusvigen_ ,(tom),