Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM42282 Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728 Side 139a<br>24.1.1724 1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142 Gjeld <HTML>Pros Lauritzøn ladit stemne med indbe<sup><span style="text-decoration: underline;">te</span></sup> mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr.</p> <p>og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde.</HTML> Pros Lauritzøn ladit stemne med indbete mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr. og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde. ,Lauritz Leerfiord,Pros Lauritzøn, ,(tom), Lauritz,Pros Leerfiord,Leer,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Lauritz Leerfiord,Lauritz Leer,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,(tom),