Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM42294 Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728 Side 139b<br>28.1.1724 1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143 Byksel, skjøte <HTML>Forkynt Velb. her Capitajn Schultz bøxelseddel paa it Spd udj gaarden Svarli, udgifvit af Dorethe Sl. her Jens Parely d. 17 October 1723:</HTML> Forkynt Velb. her Capitajn Schultz bøxelseddel paa it Spd udj gaarden Svarli, udgifvit af Dorethe Sl. her Jens Parely d. 17 October 1723: ,Dorethe,Jens Parely, Schultz, ,Svarli, ,Dorethe,Dorethea,Daarde,Daardj,Daarethe,Daarthe,Jans,Jens,Jan Schultz,Schultzen,Shultz,Paree,Pareel,Parel,Parelio,Parelius,Parelj,Parely _Schultz,Schultzen,Shultz,Dorethe,Dorethea,Daarde,Daardj,Daarethe,Daarthe,Jans Paree,Jans Pareel,Jans Parel,Jans Parelio,Jans Parelius,Jans Parelj,Jans Parely,Jens Paree,Jens Pareel,Jens Parel,Jens Parelio,Jens Parelius,Jens Parelj,Jens Parely,Jan Paree,Jan Pareel,Jan Parel,Jan Parelio,Jan Parelius,Jan Parelj,Jan Parely_ ,Bjerknæs,