Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM42302 Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728 Side 140a<br>28.1.1724 1,724.00 28.1.1724 140a rg20090424360143 Brudd på skyss ol. <HTML><b>&lt;side 140a&gt;</b></p> <p>Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre,</p> <p>Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede</p> <p>tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale</p> <p>Afsagt</p> <p>Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt:</HTML> <side 140a> Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre, Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale Afsagt Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt: ,Jacob Jespersøn, ,Ofverhalden, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,