Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM42310 Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728 Side 140b<br>26.6.1724 1,724.00 26.6.1724 140b rg20090424360144 Ordinært <HTML>Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd E<span style="text-decoration: underline;">dshov udj Nærøe</span> Præstegield tilstædeuærende Kongl. May<sup><span style="text-decoration: underline;">ts</span></sup> fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger</HTML> Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger ,Christen Holm,Christopher Fosaaen,Giert Schej,Jens Qvalfiord,Joen Krechlingen,Johan Qvalfiord,Melchior Mejer,Olle Lievigen,Olle Soelstad, ,Edshov,Nærøe, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Gert,Gierdt,Giert,Giest,Jert,Jans,Jens,Jan,Johan,Johanns,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Holm,Fosaaen,Fosaasen,Schei,Schej,Qvalfior,Qvalfiord,Qvalfior,Qvalfiord,Krechling,Krechlingen,Meje,Mejer,Lievigen,Soelstad _Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1394p,Chistopher Fosaaen,Chistopher Fosaasen,Chrisctopher Fosaaen,Chrisctopher Fosaasen,Christopcher Fosaaen,Christopcher Fosaasen,Christophen Fosaaen,Christophen Fosaasen,Christopher Fosaaen,Christopher Fosaasen,Gert Schei,Gert Schej,Gierdt Schei,Gierdt Schej,Giert Schei,Giert Schej,Giest Schei,Giest Schej,Jert Schei,Jert Schej,Jans Qvalfior,Jans Qvalfiord,Jens Qvalfior,Jens Qvalfiord,Jan Qvalfior,Jan Qvalfiord,Johan Qvalfior,Johan Qvalfiord,Johanns Qvalfior,Johanns Qvalfiord,Johen Krechling,Johen Krechlingen,John Krechling,John Krechlingen,Jon Krechling,Jon Krechlingen,Jonen Krechling,Jonen Krechlingen,Joen Krechling,Joen Krechlingen,Jonn Krechling,Jonn Krechlingen,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1537p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1823p_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,