Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM43114 Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728 Side 191a<br>21.9.1712 1,712.00 21.9.1712 191a rg20090424360194 Om protokollen <HTML><b>&lt;side 191a&gt;</b></p> <p>En Rixdaler No 2 1712 No 537</HTML> <side 191a> En Rixdaler No 2 1712 No 537 ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),