Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM30036
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469
Forordninger
<side 2b>

Oplæst og forkynt hans Majts Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698.

Oplæst og forkynt hans Majts Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698.
,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),