Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM30038
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469
Forordninger
Desligeste hans Mayts forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. Ao 1698.
Desligeste hans Mayts forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. Ao 1698.
,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),