Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM33166
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
1,712.00 11.1.1712 181a rg20090515630648
Forordninger
En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711
En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711
,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),