Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM33168
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
1,712.00 11.1.1712 181a rg20090515630648
Forordninger
En befalling hvorledis med supplicationer schal forholdis, daterit Aggershuus Sloth den 19 Octobr. Anno 1711.
En befalling hvorledis med supplicationer schal forholdis, daterit Aggershuus Sloth den 19 Octobr. Anno 1711.
,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),