Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM40274
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 19a rg20090424360021
Ekstraordinært
Anno 1713 dend 2den october, blef paa gaarden Edshoug udj Nærøens prestegield, af mig Borger og induaaner udj Trundhiemb, Peder Nidaros, som Commikered Priori, Rætten betient, effter høj ædle og welbaarne Hr Etats Raad og Stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens Gunstige befalling af negst afwigt 12te September paa Een foregaaende i memoriall fra Consumptionsforpachteren Monsr Pedr Aalunim af dend 11te negst tilforne, ofuer uærende Kongl. Maiist fouged wellfornemme Monsieur Melchior Mejer, tillige med at otte ædssohrne Laugrettes mend, Saa som Gullich Alslien, Anders Heimen, Stephen Stangvik, Joen Faldereid, Tomas Hielmsøen, Peder Riswigen, Willich Ramstad, og Olle Borgen,
Anno 1713 dend 2den october, blef paa gaarden Edshoug udj Nærøens prestegield, af mig Borger og induaaner udj Trundhiemb, Peder Nidaros, som Commikered Priori, Rætten betient, effter høj ædle og welbaarne Hr Etats Raad og Stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens Gunstige befalling af negst afwigt 12te September paa Een foregaaende i memoriall fra Consumptionsforpachteren Monsr Pedr Aalunim af dend 11te negst tilforne, ofuer uærende Kongl. Maiist fouged wellfornemme Monsieur Melchior Mejer, tillige med at otte ædssohrne Laugrettes mend, Saasom Gullich Alslien, Anders Heimen, Stephen Stangvik, Joen Faldereid, Tomas Hielmsøen, Peder Riswigen, Willich Ramstad, og Olle Borgen,
,Anders Heimen,Gullich Alslien,Jfuer vonAhnen,Joen Faldereid,Melchior Mejer,Olle Borgen,Peder Nidaros,Peder Riswigen,Pedr Aalunim,Stephen Stangvik,Tomas Hielmsøen,Willich Ramstad, ,Edshoug,Nærøen, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Gullich,Gulloch,Gulouf,Gaallou,Gaallou,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Stephen,Thomas,Thomes,Tomas,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Heimen,Heinen,Hejen,Hejmen,Hejnen,Alsli,Alslied,Alslien,Alslj,Ahnen,Van,von,van,Faldereid,Foldereid,Meje,Mejer,Borgen,Nidaros,Risvigen,Riswigen,Aalum,Aalunim,Stangvig,Stangvik,Hielmsøen,Ramstad _Anderes Heimen,Anderes Heinen,Anderes Hejen,Anderes Hejmen,Anderes Hejnen,Andras Heimen,Andras Heinen,Andras Hejen,Andras Hejmen,Andras Hejnen,Andres Heimen,Andres Heinen,Andres Hejen,Andres Hejmen,Andres Hejnen,Andreæ Heimen,Andreæ Heinen,Andreæ Hejen,Andreæ Hejmen,Andreæ Hejnen,Anders Heimen,Anders Heinen,Anders Hejen,Anders Hejmen,Anders Hejnen,Gullich Alsli,Gullich Alslied,Gullich Alslien,Gullich Alslj,Gulloch Alsli,Gulloch Alslied,Gulloch Alslien,Gulloch Alslj,Gulouf Alsli,Gulouf Alslied,Gulouf Alslien,Gulouf Alslj,Gaallou Alsli,Gaallou Alslied,Gaallou Alslien,Gaallou Alslj,Gaallou Alsli,Gaallou Alslied,Gaallou Alslien,Gaallou Alslj,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer Ahnen,Ifver Van,Ifver von,Ifver van,Jfeer Van,Jfeer von,Jfeer van,Jfuer Van,Jfuer von,Jfuer van,Jfver Van,Jfver von,Jfver van,Jver Van,Jver von,Jver van,Jfer Van,Jfer von,Jfer van,Johen Faldereid,Johen Foldereid,John Faldereid,John Foldereid,Jon Faldereid,Jon Foldereid,Jonen Faldereid,Jonen Foldereid,Joen Faldereid,Joen Foldereid,Jonn Faldereid,Jonn Foldereid,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1094p,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1625p,Pedeer Risvigen,Pedeer Riswigen,Peder Risvigen,Peder Riswigen,Pedr Risvigen,Pedr Riswigen,Per Risvigen,Per Riswigen,Peter Risvigen,Peter Riswigen,Petter Risvigen,Petter Riswigen,Pitter Risvigen,Pitter Riswigen,Pedeer Aalum,Pedeer Aalunim,Peder Aalum,Peder Aalunim,Pedr Aalum,Pedr Aalunim,Per Aalum,Per Aalunim,Peter Aalum,Peter Aalunim,Petter Aalum,Petter Aalunim,Pitter Aalum,Pitter Aalunim,Stephen Stangvig,Stephen Stangvik,Thomas Hielmsøen,Thomes Hielmsøen,Tomas Hielmsøen,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich ge1685p_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,