Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM40308
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30a
6.10.1713
1,713.00 6.10.1713 30a rg20090424360032
Byksel, skjøte
Anders Schomager loed forkynde sin bøxelseddel paa 12 Mk. lauf udj Løføen, udgifven af Jochum Biørøen dend 19 september Ao 1713
Anders Schomager loed forkynde sin bøxelseddel paa 12 Mk. lauf udj Løføen, udgifven af Jochum Biørøen dend 19 september Ao 1713
,Anders Schomager,Jochum Biørøen, ,Løføen, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Jochen,Jochum Schomager,Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn _Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders ge1769p,Jochen Biønnerøen,Jochen Biørnerøe,Jochen Biørnerøen,Jochen Biørnøe,Jochen Biørnøen,Jochen Biørnøer,Jochen Biørnør,Jochen Biørøen,Jochen Bjørnør,Jochen Biørsøn,Jochum Biønnerøen,Jochum Biørnerøe,Jochum Biørnerøen,Jochum Biørnøe,Jochum Biørnøen,Jochum Biørnøer,Jochum Biørnør,Jochum Biørøen,Jochum Bjørnør,Jochum Biørsøn_ ,Løfvøen,Løføe,Løføen,Løvøen,