Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM42282
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142
Gjeld
Pros Lauritzøn ladit stemne med indbete mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr.

og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde.

Pros Lauritzøn ladit stemne med indbete mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr. og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde.
,Lauritz Leerfiord,Pros Lauritzøn, ,(tom), Lauritz,Pros Leerfiord,Leer,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Lauritz Leerfiord,Lauritz Leer,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,(tom),