Saks-ID Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
TINAM43114
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 191a
21.9.1712
1,712.00 21.9.1712 191a rg20090424360194
Om protokollen
<side 191a>

En Rixdaler No 2 1712 No 537

En Rixdaler No 2 1712 No 537
,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),