Kildeavskrifter

Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 0b
25.12.1699
1,699.00 25.12.1699 0b rg20090515630467
Om protokollen
<side 0b>

3.

1699-1712

3. 1699-1712
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
25.12.1699
1,699.00 25.12.1699 1a rg20090515630467
Om protokollen
<side 1a>

J Jesu Nafn

Namdal jus 1699 – 12

J Jesu Nafn Namdal jus 1699 – 12
NULL ,Jesu Jesu, ,(tom), Jesu Jesu _Jesu ge2020p_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467
Ordinært
Anno 1699 d. 13 January :/ saasom det strenge Veirlig den udj lofven mentionerede dato 12 January forhindret /: er holden ordinarie sageting paa sedvanlige tingstæd Edshov udj præsent af Kongl. Mayts foged HrJacob Jespersøn samt Laurættismænd nemlig Jacob Rusch i Hans Graais stæd, Olle Diderichsøn Edshov udj Olle Mulstads stæd, Anders Christensøn Kolvereid i stæden for Niels Erichsøn Hemsnes, Hendrich Lysøen, Olle Mouritzøn Røsøen, Johan Pedersøn Løføen, Olle Tørresøn Silleset og Olle Schej, da er som følger passeret_
Anno 1699 d. 13 January :/ saasom det strenge Veirlig den udj lofven mentionerede dato 12 January forhindret /: er holden ordinarie sageting paa sedvanlige tingstæd Edshov udj præsent af Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn samt Laurættismænd nemlig Jacob Rusch i Hans Graais stæd, Olle Diderichsøn Edshov udj Olle Mulstads stæd, Anders Christensøn Kolvereid i stæden for Niels Erichsøn Hemsnes, Hendrich Lysøen, Olle Mouritzøn Røsøen, Johan Pedersøn Løføen, Olle Tørresøn Silleset og Olle Schej, da er som følger passeret_
NULL ,Anders Christensøn Kolvereid,Hans Graais,Hendrich Lysøen,Jacob Jespersøn,Jacob Rusch,Johan Pedersøn Løføen,Niels Erichsøn Hemsnes,Olle Diderichsøn Edshov,Olle Mouritzøn Røsøen,Olle Mulstad,Olle Schej,Olle Tørresøn Silleset, ,Edshov, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Hands,Hans,Hendrich,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Johan,Johanns,Johan,Johanns,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Christensßøn,Christensøn,Kalfereid,Kalfvereid,Kalvigen,Kolfvereid,Kolvereid,Kolvereide,Kaalvereid,Kalfreid,Graais,Lyesøen,Lysøen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Rusch,Rusck,Rush,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Hemsnes,Diderichsøn,Dirichßøn,Dirichsøn,Edshou,Edshov,Mouritzøn,Muldstad,Mulstad,Røsøen,Schei,Schej,Silleset,Silleseth,Sillezeth,Tørresøn _Anderes Christensßøn,Anderes Christensøn,Andras Christensßøn,Andras Christensøn,Andres Christensßøn,Andres Christensøn,Andreæ Christensßøn,Andreæ Christensøn,Anders Christensßøn,Anders Christensøn,Anderes Kalfereid,Anderes Kalfvereid,Anderes Kalvigen,Anderes Kolfvereid,Anderes Kolvereid,Anderes Kolvereide,Anderes Kaalvereid,Anderes Kalfreid,Andras Kalfereid,Andras Kalfvereid,Andras Kalvigen,Andras Kolfvereid,Andras Kolvereid,Andras Kolvereide,Andras Kaalvereid,Andras Kalfreid,Andres Kalfereid,Andres Kalfvereid,Andres Kalvigen,Andres Kolfvereid,Andres Kolvereid,Andres Kolvereide,Andres Kaalvereid,Andres Kalfreid,Andreæ Kalfereid,Andreæ Kalfvereid,Andreæ Kalvigen,Andreæ Kolfvereid,Andreæ Kolvereid,Andreæ Kolvereide,Andreæ Kaalvereid,Andreæ Kalfreid,Anders Kalfereid,Anders Kalfvereid,Anders Kalvigen,Anders Kolfvereid,Anders Kolvereid,Anders Kolvereide,Anders Kaalvereid,Anders Kalfreid,Hands,Hans ge1294p,Hendrich ge1563p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Johan Løfoen,Johan Løfvøen,Johan Løføen,Johan Løføven,Johanns Løfoen,Johanns Løfvøen,Johanns Løføen,Johanns Løføven,Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Niels Erichßen,Niels Erichsøn,Niels Erlentzøn,Nils Erichßen,Nils Erichsøn,Nils Erlentzøn,Niels,Nils ge1357p,Ole Diderichsøn,Ole Dirichßøn,Ole Dirichsøn,Olle Diderichsøn,Olle Dirichßøn,Olle Dirichsøn,Ollef Diderichsøn,Ollef Dirichßøn,Ollef Dirichsøn,Ola Diderichsøn,Ola Dirichßøn,Ola Dirichsøn,Ole Edshou,Ole Edshov,Olle Edshou,Olle Edshov,Ollef Edshou,Ollef Edshov,Ola Edshou,Ola Edshov,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1604p,Ole Muldstad,Ole Mulstad,Olle Muldstad,Olle Mulstad,Ollef Muldstad,Ollef Mulstad,Ola Muldstad,Ola Mulstad,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1725p,Ole Schei,Ole Schej,Olle Schei,Olle Schej,Ollef Schei,Ollef Schej,Ola Schei,Ola Schej,Ole Silleset,Ole Silleseth,Ole Sillezeth,Olle Silleset,Olle Silleseth,Olle Sillezeth,Ollef Silleset,Ollef Silleseth,Ollef Sillezeth,Ola Silleset,Ola Silleseth,Ola Sillezeth,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1933p_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467
Utnevnelser
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stifftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn daterit Trundh. d. 4 Novembr. at obachte og betiene sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af Hans Mayst Naadigst bestalter Rasmus Moshis andkompst tilstæden schier oplæst.
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stifftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn daterit Trundh. d. 4 Novembr. at obachte og betiene sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af Hans Mayst Naadigst bestalter Rasmus Moshis andkompst tilstæden schier oplæst.
NULL ,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mosh, ,Trundh., Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hands,Hans,Rasmus Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Kaas,Mos,Mosh,Moss _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Hands,Hans Kaas,Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467
Byksel, skjøte
Noch forkynt Olle Jbsøn Schaaning Schomagers udgifne bøxselseddel til Aumund Joensøn paa j øre og 12 for i den gaard Dragland i Leehøe fierding dat. Trundh. d. 28 Juny Ao 1697.
Noch forkynt Olle Jbsøn Schaaning Schomagers udgifne bøxselseddel til Aumund Joensøn paa j øre og 12 for i den gaard Dragland i Leehøe fierding dat. Trundh. d. 28 Juny Ao 1697.
NULL ,Aumund Joensøn,Olle Jbsøn Schaaning Schomager, ,Dragland,Trundh., Amund,Aumund,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Jbsøn,Schomager,Schaaning _Amund Joenesøn,Amund Joensßøn,Amund Joenßøen,Amund Joenßøn,Amund Joensøn,Amund Joen,Aumund Joenesøn,Aumund Joensßøn,Aumund Joenßøen,Aumund Joenßøn,Aumund Joensøn,Aumund Joen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1439p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1769p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1780p_ ,Dragland,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467
Omgang utenfor ekteskap
Jens Pedersøn Gudtvigen kommen for tiden med sin qvinde Maren Knudsdatter,

bøder derfore til Kongen 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.

Jens Pedersøn Gudtvigen kommen for tiden med sin qvinde Maren Knudsdatter, bøder derfore til Kongen 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.
NULL ,Jens Pedersøn Gudtvigen,Maren Knudsdatter, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Maren,Maria Gudtvigen,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Knudsd.,Knudsdatter,Knudtsdatter _Jans,Jens,Jan ge1296p,Jans Peders,Jans Peders.,Jans Pedersen,Jans Pederß,Jans Pederßøn,Jans Pederssønner,Jans Pedersø,Jans Pedersøn,Jans Pedersøn.,Jans Pedersøns,Jans Persen,Jans Perßøn,Jans Persø,Jans Persøn,Jans Pettersen,Jans Pedersens,Jans Pederss,Jans Pederssøn,Jans Pedersønn,Jens Peders,Jens Peders.,Jens Pedersen,Jens Pederß,Jens Pederßøn,Jens Pederssønner,Jens Pedersø,Jens Pedersøn,Jens Pedersøn.,Jens Pedersøns,Jens Persen,Jens Perßøn,Jens Persø,Jens Persøn,Jens Pettersen,Jens Pedersens,Jens Pederss,Jens Pederssøn,Jens Pedersønn,Jan Peders,Jan Peders.,Jan Pedersen,Jan Pederß,Jan Pederßøn,Jan Pederssønner,Jan Pedersø,Jan Pedersøn,Jan Pedersøn.,Jan Pedersøns,Jan Persen,Jan Perßøn,Jan Persø,Jan Persøn,Jan Pettersen,Jan Pedersens,Jan Pederss,Jan Pederssøn,Jan Pedersønn,Maren Knudsd.,Maren Knudsdatter,Maren Knudtsdatter,Maria Knudsd.,Maria Knudsdatter,Maria Knudtsdatter_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467
Omgang utenfor ekteskap
Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter,

svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.

Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter, svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.
NULL ,Anna Frodisdatter,Niels Jngebrichsøn, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Niels,Nils Frodisdatter,Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn _Ana,Anna,Anne ge1245p,Niels Jngeb.,Niels Jngebrechtsøn,Niels Jngebrichsøn,Niels Jngebrichtsd.,Niels Jngebrichtsen,Niels Jngebrichtssøn,Niels Jngebrichtsøn,Niels Jngebrictsøn,Niels Jngebrigtsøn,Nils Jngeb.,Nils Jngebrechtsøn,Nils Jngebrichsøn,Nils Jngebrichtsd.,Nils Jngebrichtsen,Nils Jngebrichtssøn,Nils Jngebrichtsøn,Nils Jngebrictsøn,Nils Jngebrigtsøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1a rg20090515630467
Lejermål
Peder Kragøen i Løfsnis fierding louflig stemt af Lensmanden Jacob Rusch til sidst holdende høstesageting og nu til dette ting igien varslet for lejermaal i sit æchteschab med en Enche ved nafn Birrithe Pedersdatter,

dito person paaraabt ei comparede, hvis midler og eiendeler nest afvichte d. 11 July er registerit og vurderit som befantis in summa til 11 Rdr. 3 ort 4 Sk. der imod er schyldig til tørfisch 33 W. 12 Mk. samt penger 6 Rdr. saa boens midler iche nær tilstrecher den bortschyldige gield hvorfor ej ringeste til Hans Kongl. Mayst udj sicht og intrader er at finde og bedømme.

Qvindemennischet som nest melt stefnemaalet ej tilsvarede som louflig til dette ting har været varslet, hvem forleggis til førstholdende sageting at møde og dom lide.

Peder Kragøen i Løfsnis fierding louflig stemt af Lensmanden Jacob Rusch til sidst holdende høstesageting og nu til dette ting igien varslet for lejermaal i sit æchteschab med en Enche ved nafn Birrithe Pedersdatter, dito person paaraabt ei comparede, hvis midler og eiendeler nest afvichte d. 11 July er registerit og vurderit som befantis in summa til 11 Rdr. 3 ort 4 Sk. der imod er schyldig til tørfisch 33 W. 12 Mk. samt penger 6 Rdr. saa boens midler iche nær tilstrecher den bortschyldige gield hvorfor ej ringeste til Hans Kongl. Mayst udj sicht og intrader er at finde og bedømme. Qvindemennischet som nest melt stefnemaalet ej tilsvarede som louflig til dette ting har været varslet, hvem forleggis til førstholdende sageting at møde og dom lide.
NULL ,Birrithe Pedersdatter,Jacob Rusch,Peder Kragøen, ,(tom), Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Jacob,Jakob,Jacos,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Pedersd,Pedersdatter,Rusch,Rusck,Rush,Kragøen,Kraagøen,Krag _Berithe Pedersd,Berithe Pedersdatter,Berrithe Pedersd,Berrithe Pedersdatter,Berthe Pedersd,Berthe Pedersdatter,Birgithe Pedersd,Birgithe Pedersdatter,Birrethe Pedersd,Birrethe Pedersdatter,Birrithe Pedersd,Birrithe Pedersdatter,Birthe Pedersd,Birthe Pedersdatter,Birthte Pedersd,Birthte Pedersdatter,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Pedeer Kragøen,Pedeer Kraagøen,Pedeer Krag,Peder Kragøen,Peder Kraagøen,Peder Krag,Pedr Kragøen,Pedr Kraagøen,Pedr Krag,Per Kragøen,Per Kraagøen,Per Krag,Peter Kragøen,Peter Kraagøen,Peter Krag,Petter Kragøen,Petter Kraagøen,Petter Krag,Pitter Kragøen,Pitter Kraagøen,Pitter Krag_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a,1b
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1a,1b rg20090515630467
Lejermål
Olle Pedersøn Sundnes som af Marritthe Erichsdatter ibdm. udj sin barnenød blef angifvet for hendis barnefader, hvilchen qvindisperson siden ved schrifftestaaelse har paaraabt Hans Joensøn Opløe fader at være hvem paa seniste holdende sommersageting har været for Rætten og er dømt,

Dito Olle Pedersøn til dette ting ogsaa indstemt ei møtte formedelst

<side 1b>

forfald af streng veirlig og stor mengde sne,

hvorfor foreleggis til anstundende vaarsageting tillige med de qvinder som var ofverværende i dette qvindfolchis barnefødsels tid at møde.

Olle Pedersøn Sundnes som af Marritthe Erichsdatter ibdm. udj sin barnenød blef angifvet for hendis barnefader, hvilchen qvindisperson siden ved schrifftestaaelse har paaraabt Hans Joensøn Opløe fader at være hvem paa seniste holdende sommersageting har været for Rætten og er dømt, Dito Olle Pedersøn til dette ting ogsaa indstemt ei møtte formedelst forfald af streng veirlig og stor mengde sne, hvorfor foreleggis til anstundende vaarsageting tillige med de qvinder som var ofverværende i dette qvindfolchis barnefødsels tid at møde.
NULL ,Marritthe Erichsdatter Sundnes,Olle Pedersøn Sundnes,Hans Joensøn Opløe, ,(tom), Hands,Hans,Hands,Hans,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Opland,Oplandet,Oplandt,Opløe,Opløen,Erichsdatter,Sundnes,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Sundnes _Hands Joenesøn,Hands Joensßøn,Hands Joenßøen,Hands Joenßøn,Hands Joensøn,Hands Joen,Hans Joenesøn,Hans Joensßøn,Hans Joenßøen,Hans Joenßøn,Hans Joensøn,Hans Joen,Hands Opland,Hands Oplandet,Hands Oplandt,Hands Opløe,Hands Opløen,Hans Opland,Hans Oplandet,Hans Oplandt,Hans Opløe,Hans Opløen,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1192p,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1860p,Ole Peders,Ole Peders.,Ole Pedersen,Ole Pederß,Ole Pederßøn,Ole Pederssønner,Ole Pedersø,Ole Pedersøn,Ole Pedersøn.,Ole Pedersøns,Ole Persen,Ole Perßøn,Ole Persø,Ole Persøn,Ole Pettersen,Ole Pedersens,Ole Pederss,Ole Pederssøn,Ole Pedersønn,Olle Peders,Olle Peders.,Olle Pedersen,Olle Pederß,Olle Pederßøn,Olle Pederssønner,Olle Pedersø,Olle Pedersøn,Olle Pedersøn.,Olle Pedersøns,Olle Persen,Olle Perßøn,Olle Persø,Olle Persøn,Olle Pettersen,Olle Pedersens,Olle Pederss,Olle Pederssøn,Olle Pedersønn,Ollef Peders,Ollef Peders.,Ollef Pedersen,Ollef Pederß,Ollef Pederßøn,Ollef Pederssønner,Ollef Pedersø,Ollef Pedersøn,Ollef Pedersøn.,Ollef Pedersøns,Ollef Persen,Ollef Perßøn,Ollef Persø,Ollef Persøn,Ollef Pettersen,Ollef Pedersens,Ollef Pederss,Ollef Pederssøn,Ollef Pedersønn,Ola Peders,Ola Peders.,Ola Pedersen,Ola Pederß,Ola Pederßøn,Ola Pederssønner,Ola Pedersø,Ola Pedersøn,Ola Pedersøn.,Ola Pedersøns,Ola Persen,Ola Perßøn,Ola Persø,Ola Persøn,Ola Pettersen,Ola Pedersens,Ola Pederss,Ola Pederssøn,Ola Pedersønn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1860p_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1b rg20090515630468
Erstatning
Olle Jonesøn Ramstad atter til dette ting ladet indkalde Erich Olsøn Wog for j kirchekoe hand hafde på på leje at betalle resterende 3de aars leje som er 1 Rdr.

Contraparten Erich Vog nu møtte med formening for denne Kraf at være befriet, af aarsage biørnen uløchelig om nattertide dette creatur tillige med sine egne udj fæhuset ihielslog, og snart iche ringeste deraf til nøtte at finde og ej videre her udinden hafde at disputere.

Olle Jonasøn som for dette nu paa denne tid strenge Veirlig ei self Kunde komme, men med Hendrich Lysøen lod paastaa dom.

Er af denne ræt da saaledis Kient.

At Erich Olsøn Vog som omtvistede kirchekoe mod her paa stædet ordinarie leje har haft i haande, saa den schulde haldis fæ god, bør samme til Olle Jonesen at betalle eller forschaffe et døchtig creatur i stæden samt de 3de aaringers Koe leje 1 Rdr._

Olle Jonesøn Ramstad atter til dette ting ladet indkalde Erich Olsøn Wog for j kirchekoe hand hafde på på leje at betalle resterende 3de aars leje som er 1 Rdr. Contraparten Erich Vog nu møtte med formening for denne Kraf at være befriet, af aarsage biørnen uløchelig om nattertide dette creatur tillige med sine egne udj fæhuset ihielslog, og snart iche ringeste deraf til nøtte at finde og ej videre her udinden hafde at disputere. Olle Jonasøn som for dette nu paa denne tid strenge Veirlig ei self Kunde komme, men med Hendrich Lysøen lod paastaa dom. Er af denne ræt da saaledis Kient. At Erich Olsøn Vog som omtvistede kirchekoe mod her paa stædet ordinarie leje har haft i haande, saa den schulde haldis fæ god, bør samme til Olle Jonesen at betalle eller forschaffe et døchtig creatur i stæden samt de 3de aaringers Koe leje 1 Rdr._
NULL ,Erich Olsøn Wog,Erich Vog,Hendrich Lysøen,Olle Jonasøn,Olle Jonesøn Ramstad, ,(tom), Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Hendrich,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Vog,Vogen,Vaag,Wog,Lyesøen,Lysøen,Jonasøn,Jonesen,Joneßøn,Jonesøn,Jonsøn,Jonæsen,Jonæsøn,Joresøn,Ramstad _Eric Olsen,Eric Olssøn,Eric Olssønner,Eric Olsøn,Eric Olsøns,Erich Olsen,Erich Olssøn,Erich Olssønner,Erich Olsøn,Erich Olsøns,Erik Olsen,Erik Olssøn,Erik Olssønner,Erik Olsøn,Erik Olsøns,Eric Vog,Eric Vogen,Erich Vog,Erich Vogen,Erik Vog,Erik Vogen,Eric Vaag,Eric Wog,Erich Vaag,Erich Wog,Erik Vaag,Erik Wog,Hendrich ge1563p,Ole Jonasøn,Ole Jonesen,Ole Joneßøn,Ole Jonesøn,Ole Jonsøn,Ole Jonæsen,Ole Jonæsøn,Ole Joresøn,Olle Jonasøn,Olle Jonesen,Olle Joneßøn,Olle Jonesøn,Olle Jonsøn,Olle Jonæsen,Olle Jonæsøn,Olle Joresøn,Ollef Jonasøn,Ollef Jonesen,Ollef Joneßøn,Ollef Jonesøn,Ollef Jonsøn,Ollef Jonæsen,Ollef Jonæsøn,Ollef Joresøn,Ola Jonasøn,Ola Jonesen,Ola Joneßøn,Ola Jonesøn,Ola Jonsøn,Ola Jonæsen,Ola Jonæsøn,Ola Joresøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1685p_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1b rg20090515630468
Lejermål
Marrithe Eliasdatter Nerøen som af Hans Stensøn Lindeve schal være besofven af Lensmand Jacob Rusch indstemt

der ei møtte,

hvorfore hun foreleggis til neste ting at comparere og sine bøder at tilsvare.

Nest ermelte Hans Lindeve sigis at være en underofficer under Captein Schinchels Compagnie,

Marrithe Eliasdatter Nerøen som af Hans Stensøn Lindeve schal være besofven af Lensmand Jacob Rusch indstemt der ei møtte, hvorfore hun foreleggis til neste ting at comparere og sine bøder at tilsvare. Nest ermelte Hans Lindeve sigis at være en underofficer under Captein Schinchels Compagnie,
NULL ,Hans Stensøn Lindeve,Jacob Rusch,Marrithe Eliasdatter Nerøen, ,(tom), Hands,Hans,Hands,Hans,Jacob,Jakob,Jacos,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe Lindeve,Steensøen,Steensøn,Stensøen,Stensøn,Rusch,Rusck,Rush,Eliasdatter,Nerøen,Nærøen _Hands,Hans ge1548p,Hands Steensøen,Hands Steensøn,Hands Stensøen,Hands Stensøn,Hans Steensøen,Hans Steensøn,Hans Stensøen,Hans Stensøn,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe ge1186p,Marith Nerøen,Marith Nærøen,Marithe Nerøen,Marithe Nærøen,Maritte Nerøen,Maritte Nærøen,Marrith Nerøen,Marrith Nærøen,Marrithe Nerøen,Marrithe Nærøen,Marritthe Nerøen,Marritthe Nærøen_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1b rg20090515630468
Skattesvikt
Anders Christensøn Kaalvereid ved lensmand Jacob Rusch og Jens Ørgesøn som stefnet louflig har og her hiemlet ladet indvarsle sin landbonde Jacob Monsøn Finne for Ao 1698 schatter og landschyld med mere rettighed, samt resten af - 97 aars schatter som hand for ham maa svare,

den inciterede ej lod sig finde stefnemaalet at tilsvare effter paaraabelse,

saa foreleggis dito Jacob Finne til nest ankommende Vaarsageting sin contrapartis protestationer at besvare.

Anders Christensøn Kaalvereid ved lensmand Jacob Rusch og Jens Ørgesøn som stefnet louflig har og her hiemlet ladet indvarsle sin landbonde Jacob Monsøn Finne for Ao 1698 schatter og landschyld med mere rettighed, samt resten af - 97 aars schatter som hand for ham maa svare, den inciterede ej lod sig finde stefnemaalet at tilsvare effter paaraabelse, saa foreleggis dito Jacob Finne til nest ankommende Vaarsageting sin contrapartis protestationer at besvare.
NULL ,Anders Christensøn Kaalvereid,Jacob Monsøn Finne,Jacob Rusch,Jens Ørgesøn, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan Christensßøn,Christensøn,Kalfereid,Kalfvereid,Kalvigen,Kolfvereid,Kolvereid,Kolvereide,Kaalvereid,Kalfreid,Finne,Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen,Rusch,Rusck,Rush,Ørgersøn,Ørgesøn _Anderes Christensßøn,Anderes Christensøn,Andras Christensßøn,Andras Christensøn,Andres Christensßøn,Andres Christensøn,Andreæ Christensßøn,Andreæ Christensøn,Anders Christensßøn,Anders Christensøn,Anderes Kalfereid,Anderes Kalfvereid,Anderes Kalvigen,Anderes Kolfvereid,Anderes Kolvereid,Anderes Kolvereide,Anderes Kaalvereid,Anderes Kalfreid,Andras Kalfereid,Andras Kalfvereid,Andras Kalvigen,Andras Kolfvereid,Andras Kolvereid,Andras Kolvereide,Andras Kaalvereid,Andras Kalfreid,Andres Kalfereid,Andres Kalfvereid,Andres Kalvigen,Andres Kolfvereid,Andres Kolvereid,Andres Kolvereide,Andres Kaalvereid,Andres Kalfreid,Andreæ Kalfereid,Andreæ Kalfvereid,Andreæ Kalvigen,Andreæ Kolfvereid,Andreæ Kolvereid,Andreæ Kolvereide,Andreæ Kaalvereid,Andreæ Kalfreid,Anders Kalfereid,Anders Kalfvereid,Anders Kalvigen,Anders Kolfvereid,Anders Kolvereid,Anders Kolvereide,Anders Kaalvereid,Anders Kalfreid,Jacob,Jakob,Jacos ge1215p,Jacob Mognssøn,Jacob Mognsøn,Jacob Monsøn,Jacob Monsøns,Jacob Maansøen,Jakob Mognssøn,Jakob Mognsøn,Jakob Monsøn,Jakob Monsøns,Jakob Maansøen,Jacos Mognssøn,Jacos Mognsøn,Jacos Monsøn,Jacos Monsøns,Jacos Maansøen,Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Jans Ørgersøn,Jans Ørgesøn,Jens Ørgersøn,Jens Ørgesøn,Jan Ørgersøn,Jan Ørgesøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b,2a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 1b,2a rg20090515630468
Tingsvitner
Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn tilspurde laurættet samt tilstædeværende tingsøgende almue om dennem er videndis andet end 2de ører og 1 Mk udj den Kongens gaard Storarnøen io pro Ao 98 har været øde og gandsche

<side 2a>

ubrugt,

saa mange der om var videndis ej andet Kunde berette

desligeste opbød dito gaardepart til bøxsel hvortil ingen lod sig indfinde,

her på tingsvidne var begiærende.

Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn tilspurde laurættet samt tilstædeværende tingsøgende almue om dennem er videndis andet end 2de ører og 1 Mk udj den Kongens gaard Storarnøen io pro Ao 98 har været øde og gandsche ubrugt, saa mange der om var videndis ej andet Kunde berette desligeste opbød dito gaardepart til bøxsel hvortil ingen lod sig indfinde, her på tingsvidne var begiærende.
NULL ,Jacob Jespersøn, ,Storarnøen, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Arnøen,Arnøen lille,Arnøen store,Lillearnøen,Lille-Arnøen,Stoerarnøen,Storarnøen,Store-Arnøen,,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 2a rg20090515630468
Tingsvitner
Noch af hannem er omspurt de som ved søekanten er vaanende om dennem er videndis noget vrag at være indkommen eller bierget,

der til blef svaret ej ringeste der om at hafve hørt.

Noch af hannem er omspurt de som ved søekanten er vaanende om dennem er videndis noget vrag at være indkommen eller bierget, der til blef svaret ej ringeste der om at hafve hørt.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 2a rg20090515630468
Tingsvitner
Monsieur Pros som Comitterit foged udj afdøde Jens Olsøns stæd pro Anno 1697 hans Kongl. Mayts intrader at oppeberge ved sin tiener Ofve Homsøe lod tilspørge almuen om Olle Joensøn, Anna Olsdatter og Maren Estensdatter samtlig her af gieldet mere bøder og straf end de ere tildømte var god for at betale og udstaa,

hertilsvarende saa mange diße personer er Kient, at de ej højere penger end som for Rætten blef erachtet :/ hvilche dog med gotfolchis hielp og assistentz blef afbetalt /: eller straf Kunde findis god til at udstaa, her paa var et sandferdigt tingsvidne begiærendis som meddeelis.

Monsieur Pros som Comitterit foged udj afdøde Jens Olsøns stæd pro Anno 1697 hans Kongl. Mayts intrader at oppeberge ved sin tiener Ofve Homsøe lod tilspørge almuen om Olle Joensøn, Anna Olsdatter og Maren Estensdatter samtlig her af gieldet mere bøder og straf end de ere tildømte var god for at betale og udstaa, hertilsvarende saa mange diße personer er Kient, at de ej højere penger end som for Rætten blef erachtet :/ hvilche dog med gotfolchis hielp og assistentz blef afbetalt /: eller straf Kunde findis god til at udstaa, her paa var et sandferdigt tingsvidne begiærendis som meddeelis.
NULL ,Anna Olsdatter,Jens Olsøn,Maren Estensdatter,Ofve Homsøe,Olle Joensøn,Pros , ,(tom), Ana,Anna,Anne,Jans,Jens,Jan,Maren,Maria,Ofve,Ove,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Estensdatter,Homstad,Homsøe,Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen, _Ana Olesdatter,Ana Olsdatter,Ana Olßdaatter,Anna Olesdatter,Anna Olsdatter,Anna Olßdaatter,Anne Olesdatter,Anne Olsdatter,Anne Olßdaatter,Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns,Maren,Maria ge1195p,Ofve Homstad,Ofve Homsøe,Ove Homstad,Ove Homsøe,Ole Joenesøn,Ole Joensßøn,Ole Joenßøen,Ole Joenßøn,Ole Joensøn,Ole Joen,Olle Joenesøn,Olle Joensßøn,Olle Joenßøen,Olle Joenßøn,Olle Joensøn,Olle Joen,Ollef Joenesøn,Ollef Joensßøn,Ollef Joenßøen,Ollef Joenßøn,Ollef Joensøn,Ollef Joen,Ola Joenesøn,Ola Joensßøn,Ola Joenßøen,Ola Joenßøn,Ola Joensøn,Ola Joen,Pros_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
13.1.1699
1,699.00 13.1.1699 2a rg20090515630468
Diverse
Til førstholdende Botolphi Lauting opnefnis effterschrefne til Trundhiem at indreise sin laurettiseed at aflegge, Af Lechøe fierding Joen Olsøn Schei og Jacob Jacobsøn Schatnæs, Bindals fierding Niels Johansøn Qvennen, Foldens fierding Johannes Sour. Løfnes fierding Villich og Michel Fallersteen Vichtens fierding Olle Lysøen og Rasmus Ofstad.
Til førstholdende Botolphi Lauting opnefnis effterschrefne til Trundhiem at indreise sin laurettiseed at aflegge, Af Lechøe fierding Joen Olsøn Schei og Jacob Jacobsøn Schatnæs, Bindals fierding Niels Johansøn Qvennen, Foldens fierding Johannes Sour. Løfnes fierding Villich og Michel Fallersteen Vichtens fierding Olle Lysøen og Rasmus Ofstad.
NULL ,Jacob Jacobsøn Schatnæs,Joen Olsøn Schei,Johannes Sour,Michel Fallersteen,Niels Johansøn Qvennen,Olle Lysøen,Rasmus Ofstad,Villich Fallersteen, ,Bindal,Folden,Lechøe,Løfnes,Trundhiem,Vichten, Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Michal,Michel,Michell,Mickel,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Rasmus,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Jacobsd.,Jacobsøn,Jakobsøn,Schatnes,Schatnæs,Schaathne,Schaatnes,Schaatneß,Saun,Saur,Saur.,Sour,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Schei,Schej,Fallersteen,Johanßøn,Johansøn,Qveinnen,Qvennen,Qvernen,Lyesøen,Lysøen,Obstad,Obtad,Ofstad,Opstad,Fallersteen _Jacob Jacobsd.,Jacob Jacobsøn,Jacob Jakobsøn,Jakob Jacobsd.,Jakob Jacobsøn,Jakob Jakobsøn,Jacos Jacobsd.,Jacos Jacobsøn,Jacos Jakobsøn,Jacob Schatnes,Jacob Schatnæs,Jacob Schaathne,Jacob Schaatnes,Jacob Schaatneß,Jakob Schatnes,Jakob Schatnæs,Jakob Schaathne,Jakob Schaatnes,Jakob Schaatneß,Jacos Schatnes,Jacos Schatnæs,Jacos Schaathne,Jacos Schaatnes,Jacos Schaatneß,Johannes Saun,Johannes Saur,Johannes Saur.,Johannes Sour,Johannis Saun,Johannis Saur,Johannis Saur.,Johannis Sour,Johen Olsen,Johen Olssøn,Johen Olssønner,Johen Olsøn,Johen Olsøns,John Olsen,John Olssøn,John Olssønner,John Olsøn,John Olsøns,Jon Olsen,Jon Olssøn,Jon Olssønner,Jon Olsøn,Jon Olsøns,Jonen Olsen,Jonen Olssøn,Jonen Olssønner,Jonen Olsøn,Jonen Olsøns,Joen Olsen,Joen Olssøn,Joen Olssønner,Joen Olsøn,Joen Olsøns,Jonn Olsen,Jonn Olssøn,Jonn Olssønner,Jonn Olsøn,Jonn Olsøns,Johen Schei,Johen Schej,John Schei,John Schej,Jon Schei,Jon Schej,Jonen Schei,Jonen Schej,Joen Schei,Joen Schej,Jonn Schei,Jonn Schej,Michal Fallersteen,Michel Fallersteen,Michell Fallersteen,Mickel Fallersteen,Niels Johanßøn,Niels Johansøn,Nils Johanßøn,Nils Johansøn,Niels Qveinnen,Niels Qvennen,Niels Qvernen,Nils Qveinnen,Nils Qvennen,Nils Qvernen,Ole Lyesøen,Ole Lysøen,Olle Lyesøen,Olle Lysøen,Ollef Lyesøen,Ollef Lysøen,Ola Lyesøen,Ola Lysøen,Rasmus Obstad,Rasmus Obtad,Rasmus Ofstad,Rasmus Opstad,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich ge1201p_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Lechen,Lechøe,Bindal,Bindalen,Folden,Lausnes mellem,Lausnes nordre,Lausnes søndre,Løfnes,Løfsnes,Løfsnæs,Vichlem,Vichten,Vichtens,Victen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
28.1.1699
1,699.00 28.1.1699 2a rg20090515630468
Ordinært
Anno 1699 d. 28 January er holdet sage- og schatteting med almuen af Fosnes Præstegield paa Tranaas udj Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns præsentz samt Laurættismænd udj Jfver Statlands stæd Peder Thomesøn Findanger, Jens StorSchorstad, Olle Jensøn Jndvoren, udj Roland Løføens stæd Elling Jensøn Knaaten, udj Lauritz Monsøns Spiudnesis stæd Christopher Holvigen, Bendix Sandvig i stæden for Jens Andersøn Lexaag, Peder Andersøn Sandvig for Erich Olsøn Myrvigen og Tosten Anglen for Joen Andsøen, da er effterfølgende passerit.
Anno 1699 d. 28 January er holdet sage- og schatteting med almuen af Fosnes Præstegield paa Tranaas udj Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns præsentz samt Laurættismænd udj Jfver Statlands stæd Peder Thomesøn Findanger, Jens StorSchorstad, Olle Jensøn Jndvoren, udj Roland Løføens stæd Elling Jensøn Knaaten, udj Lauritz Monsøns Spiudnesis stæd Christopher Holvigen, Bendix Sandvig i stæden for Jens Andersøn Lexaag, Peder Andersøn Sandvig for Erich Olsøn Myrvigen og Tosten Anglen for Joen Andsøen, da er effterfølgende passerit.
NULL ,Bendix Sandvig,Christopher Holvigen,Elling Jensøn Knaaten,Erich Olsøn Myrvigen,Jacob Jespersøn,Jens Andersøn Lexaag,Jens Stor Schorstad,Jfver Statland,Joen Andsøen,Lauritz Monsøns Spiudnesi,Olle Jensøn Jndvoren,Peder Andersøn Sandvig,Peder Thomesøn Findanger,Roland Løføen,Tosten Anglen, ,Fosnes,Tranaas, Bendig,Bendix,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Eling,Elling,Eling,Elling,Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Lauritz,Lauritz,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Roland,Torsten,Tosten Sandvig,Sandvigen,Sangvigen,Hoelvig,Holvig,Holvigen,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Knotten,Knaaten,Myrvig,Myrvigen,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Statland,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Anders,Anderßøn,Andersøn,Ledxaas,Leßaag,Lexaag,Lexaas,Storscharstad,StorSchorstad,StorSchaarstad,Stor-Schaarstad,Storschaarstad,Andsøen,Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen,Spiudnesi,Spiudtnes,Spiutnes,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Jndvoren,Anders,Anderßøn,Andersøn,Findanger,Sandvig,Sandvigen,Sangvigen,Thomasøn,Thomesøn,Thomesön,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven,Angel,Anglen _Bendig Sandvig,Bendig Sandvigen,Bendig Sangvigen,Bendix Sandvig,Bendix Sandvigen,Bendix Sangvigen,Chistopher Hoelvig,Chistopher Holvig,Chistopher Holvigen,Chrisctopher Hoelvig,Chrisctopher Holvig,Chrisctopher Holvigen,Christopcher Hoelvig,Christopcher Holvig,Christopcher Holvigen,Christophen Hoelvig,Christophen Holvig,Christophen Holvigen,Christopher Hoelvig,Christopher Holvig,Christopher Holvigen,Eling Jensen,Eling Jenßøn,Eling Jenssønner,Eling Jensøn,Eling Jenssøn,Elling Jensen,Elling Jenßøn,Elling Jenssønner,Elling Jensøn,Elling Jenssøn,Eling Knotten,Eling Knaaten,Elling Knotten,Elling Knaaten,Eric Myrvig,Eric Myrvigen,Erich Myrvig,Erich Myrvigen,Erik Myrvig,Erik Myrvigen,Eric Olsen,Eric Olssøn,Eric Olssønner,Eric Olsøn,Eric Olsøns,Erich Olsen,Erich Olssøn,Erich Olssønner,Erich Olsøn,Erich Olsøns,Erik Olsen,Erik Olssøn,Erik Olssønner,Erik Olsøn,Erik Olsøns,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1832p,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jans Anders,Jans Anderßøn,Jans Andersøn,Jens Anders,Jens Anderßøn,Jens Andersøn,Jan Anders,Jan Anderßøn,Jan Andersøn,Jans Ledxaas,Jans Leßaag,Jans Lexaag,Jans Lexaas,Jens Ledxaas,Jens Leßaag,Jens Lexaag,Jens Lexaas,Jan Ledxaas,Jan Leßaag,Jan Lexaag,Jan Lexaas,Jans Storscharstad,Jans StorSchorstad,Jans StorSchaarstad,Jans Stor-Schaarstad,Jans Storschaarstad,Jens Storscharstad,Jens StorSchorstad,Jens StorSchaarstad,Jens Stor-Schaarstad,Jens Storschaarstad,Jan Storscharstad,Jan StorSchorstad,Jan StorSchaarstad,Jan Stor-Schaarstad,Jan Storschaarstad,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn ge1022p,Lauritz Mognssøn,Lauritz Mognsøn,Lauritz Monsøn,Lauritz Monsøns,Lauritz Maansøen,Lauritz Spiudnesi,Lauritz Spiudtnes,Lauritz Spiutnes,Ole Jensen,Ole Jenßøn,Ole Jenssønner,Ole Jensøn,Ole Jenssøn,Olle Jensen,Olle Jenßøn,Olle Jenssønner,Olle Jensøn,Olle Jenssøn,Ollef Jensen,Ollef Jenßøn,Ollef Jenssønner,Ollef Jensøn,Ollef Jenssøn,Ola Jensen,Ola Jenßøn,Ola Jenssønner,Ola Jensøn,Ola Jenssøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1452p,Pedeer Anders,Pedeer Anderßøn,Pedeer Andersøn,Peder Anders,Peder Anderßøn,Peder Andersøn,Pedr Anders,Pedr Anderßøn,Pedr Andersøn,Per Anders,Per Anderßøn,Per Andersøn,Peter Anders,Peter Anderßøn,Peter Andersøn,Petter Anders,Petter Anderßøn,Petter Andersøn,Pitter Anders,Pitter Anderßøn,Pitter Andersøn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1213p,Pedeer Sandvig,Pedeer Sandvigen,Pedeer Sangvigen,Peder Sandvig,Peder Sandvigen,Peder Sangvigen,Pedr Sandvig,Pedr Sandvigen,Pedr Sangvigen,Per Sandvig,Per Sandvigen,Per Sangvigen,Peter Sandvig,Peter Sandvigen,Peter Sangvigen,Petter Sandvig,Petter Sandvigen,Petter Sangvigen,Pitter Sandvig,Pitter Sandvigen,Pitter Sangvigen,Pedeer Thomasøn,Pedeer Thomesøn,Pedeer Thomesön,Peder Thomasøn,Peder Thomesøn,Peder Thomesön,Pedr Thomasøn,Pedr Thomesøn,Pedr Thomesön,Per Thomasøn,Per Thomesøn,Per Thomesön,Peter Thomasøn,Peter Thomesøn,Peter Thomesön,Petter Thomasøn,Petter Thomesøn,Petter Thomesön,Pitter Thomasøn,Pitter Thomesøn,Pitter Thomesön,Roland Løfoen,Roland Løfvøen,Roland Løføen,Roland Løføven,Torsten Angel,Torsten Anglen,Tosten Angel,Tosten Anglen_ ,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,Tranaas,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
28.1.1699
1,699.00 28.1.1699 2a rg20090515630468
Utnevnelser
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stiftbefalingsmand Hans Kaasis befaling til Baltzer Nielsøn af dato Trundhiem d. 4 Octobr Anno 1698. at betiene Sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af hans Mayst allernaad. bestalter Rasmus Mosis andkomst fra Kiøbenhafn scheer.
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stiftbefalingsmand Hans Kaasis befaling til Baltzer Nielsøn af dato Trundhiem d. 4 Octobr Anno 1698. at betiene Sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af hans Mayst allernaad. bestalter Rasmus Mosis andkomst fra Kiøbenhafn scheer.
NULL ,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mos, ,Kiøbenhafn,Trundhiem, Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hands,Hans,Rasmus Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Kaas,Mos,Mosh,Moss _Balcher Nielsen,Balcher Nielßøn,Balcher Nielsøn,Balcher Nielsön,Balcher Nilsøn,Balcher Nissen,Balcher Nißen,Baldtzer Nielsen,Baldtzer Nielßøn,Baldtzer Nielsøn,Baldtzer Nielsön,Baldtzer Nilsøn,Baldtzer Nissen,Baldtzer Nißen,Baltzer Nielsen,Baltzer Nielßøn,Baltzer Nielsøn,Baltzer Nielsön,Baltzer Nilsøn,Baltzer Nissen,Baltzer Nißen,Balzer Nielsen,Balzer Nielßøn,Balzer Nielsøn,Balzer Nielsön,Balzer Nilsøn,Balzer Nissen,Balzer Nißen,Hands,Hans Kaas,Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Kiøb.,Kiøbenhafn,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469
Forordninger
<side 2b>

Oplæst og forkynt hans Majts Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698.

Oplæst og forkynt hans Majts Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
1,699.00 28.1.1699 2b rg20090515630469
Forordninger
Desligeste hans Mayts forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. Ao 1698.
Desligeste hans Mayts forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. Ao 1698.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),