Kildeavskrifter

Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
1,715.00 1.7.1715 58b rg20090424360062
Byksel, skjøte
forkynt Carl Spillums bøxelseddel paa den gard Tørgran schylder 6 Mk. gifvet udj bøxel 2 ort: 6 Sk: udgifven d. 1 July 1715. af fogden Melchior Mejer.
forkynt Carl Spillums bøxelseddel paa den gard Tørgran schylder 6 Mk. gifvet udj bøxel 2 ort: 6 Sk: udgifven d. 1 July 1715. af fogden Melchior Mejer.
NULL ,Carl Spillum,Melchior Mejer, ,Tørgran, Carl,Karl,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior Spillum,Meje,Mejer _Carl Spillum,Karl Spillum,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer_ ,Tørgran,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
1,715.00 1.7.1715 58b rg20090424360062
Omgang utenfor ekteskap
Hans Baarvigen aflet barn for tiden med sin qvinde Mallene Andersdatter,

bøder for forseelsen efter Kongens louf 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling.
Hans Baarvigen aflet barn for tiden med sin qvinde Mallene Andersdatter, bøder for forseelsen efter Kongens louf 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling.
NULL ,Hans Baarvigen,Mallene Andersdatter, ,(tom), Hands,Hans,Malle,Mallena,Mallene,Malli Baarvigen,Andersdatter _Hands,Hans ge1135p,Malle,Mallena,Mallene,Malli ge1018p_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 59a
4.7.1715
1,715.00 4.7.1715 59a rg20090424360062
Ordinært
<side 59a>

Anno 1715 d. 4 July blef Retten betient paa for indførte tingstæd,

Anno 1715 d. 4 July blef Retten betient paa for indførte tingstæd,
NULL ,Christen Barstad,Erich Aatterøe,Giermund Alhuus,Giermund Lexaas,Jens Stene,Melchior Mejer,Niels Ørsnes,Olle Larsøn Sund,Peder Uhren, ,Aarnes,Foesnes, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Eric,Erich,Erik,Giermund,Jerdmund,Jermund,Giermund,Jerdmund,Jermund,Jans,Jens,Jan,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Barchstad,Bardstad,Barstad,Barstaad,Aaterøen,Aatterøe,Alhu,Alhus,Alhuus,Ledxaas,Leßaag,Lexaag,Lexaas,Steen,Steene,Stene,Sten,Meje,Mejer,Ørsnef,Ørsnes,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Sund,Ugseth,Uhren _Chisten Barchstad,Chisten Bardstad,Chisten Barstad,Chisten Barstaad,Chrishian Barchstad,Chrishian Bardstad,Chrishian Barstad,Chrishian Barstaad,Chrisian Barchstad,Chrisian Bardstad,Chrisian Barstad,Chrisian Barstaad,Christen Barchstad,Christen Bardstad,Christen Barstad,Christen Barstaad,Christian Barchstad,Christian Bardstad,Christian Barstad,Christian Barstaad,Cristen Barchstad,Cristen Bardstad,Cristen Barstad,Cristen Barstaad,Cristian Barchstad,Cristian Bardstad,Cristian Barstad,Cristian Barstaad,Kisten Barchstad,Kisten Bardstad,Kisten Barstad,Kisten Barstaad,Eric Aaterøen,Eric Aatterøe,Erich Aaterøen,Erich Aatterøe,Erik Aaterøen,Erik Aatterøe,Giermund Alhu,Giermund Alhus,Giermund Alhuus,Jerdmund Alhu,Jerdmund Alhus,Jerdmund Alhuus,Jermund Alhu,Jermund Alhus,Jermund Alhuus,Giermund Ledxaas,Giermund Leßaag,Giermund Lexaag,Giermund Lexaas,Jerdmund Ledxaas,Jerdmund Leßaag,Jerdmund Lexaag,Jerdmund Lexaas,Jermund Ledxaas,Jermund Leßaag,Jermund Lexaag,Jermund Lexaas,Jans Steen,Jans Steene,Jans Stene,Jans Sten,Jens Steen,Jens Steene,Jens Stene,Jens Sten,Jan Steen,Jan Steene,Jan Stene,Jan Sten,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Niels Ørsnef,Niels Ørsnes,Nils Ørsnef,Nils Ørsnes,Ole Larsen,Ole Larßøn,Ole Larsøn,Ole Larsön,Ole Larsøns,Ole Laßens,Ole Laßesøn,Olle Larsen,Olle Larßøn,Olle Larsøn,Olle Larsön,Olle Larsøns,Olle Laßens,Olle Laßesøn,Ollef Larsen,Ollef Larßøn,Ollef Larsøn,Ollef Larsön,Ollef Larsøns,Ollef Laßens,Ollef Laßesøn,Ola Larsen,Ola Larßøn,Ola Larsøn,Ola Larsön,Ola Larsøns,Ola Laßens,Ola Laßesøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1859p,Pedeer Ugseth,Pedeer Uhren,Peder Ugseth,Peder Uhren,Pedr Ugseth,Pedr Uhren,Per Ugseth,Per Uhren,Peter Ugseth,Peter Uhren,Petter Ugseth,Petter Uhren,Pitter Ugseth,Pitter Uhren_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 59a,59b
4.7.1715
1,715.00 4.7.1715 59a,59b rg20090424360062
Gjeld
hvor da Hr Ofve Gierloufsøn paa Mad Lyders vejne møtte at svare til den sag som i mellen ermelte Mad. og Jochum Scharf d. 16 Marty nest afvicht var optagen til dom,

med sig hafvde bøgdelensmanden Christopher Halmøen og Jngebricht Lilleschaarstad, hvilche begge hand d. 1 July nest leden hafde udsent til Biørøen til Jochum Scharf at anvise denne rettis seniste passerede erachtning udj conformitet af loven, hvilchet foreleg da Jochum Scharf beholte hos sig og ej ville lefvere det tilbage. hvorefter Ove Gierlufsøn begierede at de 2de vidner derpaa maatte aflegge deris æed her for Retten, hvilchet ogsaa her for retten schede,

hvorefter Ove Gierlofsøn nu for retten inddgaf en extract af Karen Jochum Hansøns schrifvelse til Mad. Lyders af 25 January 1714 som hand for Retten begierede at maatte blifve oplæst som og schede,

der nest indgaf Ove Gierlufsøn en rejning paa den fordrede capital og omkaastning opstigende til den summa 192 Rdr. 3 ort: 9 Sk: som iligemaade for Retten blef oplæst og er daterit Trundhiem d. 21 Juny 1715:

hvorefter Ove Gierlufsøn paastoed dom ofver Jochum Scharf baade for Capital og omkaastning, og formodede at Retten iche giorde hannem derudj nogen hinder.

Jochum Scharf blef efter loufven paaraabt mens ingen møtte enten muntlig eller schriftlig til sagen at svare, hvorfore afsagt.

Om end schiønt Jochum Hansøn Scharf d. 16 Marty nest afvicht af denne ret er forelagt laufdag til dette ordinaire ting at møde dom efter loven at anhøre, udj den sag imellem hannem og Mad. Sophia Sl. Johan Lyders, angaaende

<side 59b>

hands debit til hende, Saa i hvor vel Jochum Hansøn Scharf og samme forelagde laudag af bøgdelensmanden Christopfer Halmøen d. 16 Marty ej allene muntlig er blefven tilkiendegifvet men end og vidnes fast d. 1 July nest afvicht schriftlig anvist, er dog alt til forgiefvis i det hand iche har villet lade sig beqvemme at svare enten muntlig eller schriftlig, ved sig self eller fuldmæchtig, og som mig nu er, fremlagt foreleggis en specialrejning paa debit og credit, af samme seer ieg at hand for crediterede og hands Kieriste oppebaarne varer er blefven schyldig til Sophia Sl. Johan Lyders den summa penger 118 Rdr. 9 Sk:

Da som ermelte Jochum Scharf for denne ret iche har indfunden sig med nogen contrarejning, til med de 2de udj Retten lefverede missiver, den første extraherit af dato d. 25 January 1714, og den anden in original af dato d. 22 May samme aar, at iche noget udj rejningen :/ hvor af hannem for er saa rom tied siden er blefven lefverit copie /: disputeris mens allene begieris dilation med videre,

Saa dømmis af denne ret at Jochum Hansøn Scharf bør ej allene betale til Mad. Sophia Sl. Johan Lyders forindførte summa 113 Rdr. 9 Sk: mens end og udj forvaalte omkaastning 20 Rr: alt at betalle 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loven

hvor da Hr Ofve Gierloufsøn paa Mad Lyders vejne møtte at svare til den sag som i mellen ermelte Mad. og Jochum Scharf d. 16 Marty nest afvicht var optagen til dom, med sig hafvde bøgdelensmanden Christopher Halmøen og Jngebricht Lilleschaarstad, hvilche begge hand d. 1 July nest leden hafde udsent til Biørøen til Jochum Scharf at anvise denne rettis seniste passerede erachtning udj conformitet af loven, hvilchet foreleg da Jochum Scharf beholte hos sig og ej ville lefvere det tilbage. hvorefter Ove Gierlufsøn begierede at de 2de vidner derpaa maatte aflegge deris æed her for Retten, hvilchet ogsaa her for retten schede, hvorefter Ove Gierlofsøn nu for retten inddgaf en extract af Karen Jochum Hansøns schrifvelse til Mad. Lyders af 25 January 1714 som hand for Retten begierede at maatte blifve oplæst som og schede, der nest indgaf Ove Gierlufsøn en rejning paa den fordrede capital og omkaastning opstigende til den summa 192 Rdr. 3 ort: 9 Sk: som iligemaade for Retten blef oplæst og er daterit Trundhiem d. 21 Juny 1715: hvorefter Ove Gierlufsøn paastoed dom ofver Jochum Scharf baade for Capital og omkaastning, og formodede at Retten iche giorde hannem derudj nogen hinder. Jochum Scharf blef efter loufven paaraabt mens ingen møtte enten muntlig eller schriftlig til sagen at svare, hvorfore afsagt. Om end schiønt Jochum Hansøn Scharf d. 16 Marty nest afvicht af denne ret er forelagt laufdag til dette ordinaire ting at møde dom efter loven at anhøre, udj den sag imellem hannem og Mad. Sophia Sl. Johan Lyders, angaaende hands debit til hende, Saa i hvor vel Jochum Hansøn Scharf og samme forelagde laudag af bøgdelensmanden Christopfer Halmøen d. 16 Marty ej allene muntlig er blefven tilkiendegifvet men end og vidnes fast d. 1 July nest afvicht schriftlig anvist, er dog alt til forgiefvis i det hand iche har villet lade sig beqvemme at svare enten muntlig eller schriftlig, ved sig self eller fuldmæchtig, og som mig nu er, fremlagt foreleggis en specialrejning paa debit og credit, af samme seer ieg at hand for crediterede og hands Kieriste oppebaarne varer er blefven schyldig til Sophia Sl. Johan Lyders den summa penger 118 Rdr. 9 Sk: Da som ermelte Jochum Scharf for denne ret iche har indfunden sig med nogen contrarejning, til med de 2de udj Retten lefverede missiver, den første extraherit af dato d. 25 January 1714, og den anden in original af dato d. 22 May samme aar, at iche noget udj rejningen :/ hvor af hannem for er saa rom tied siden er blefven lefverit copie /: disputeris mens allene begieris dilation med videre, Saa dømmis af denne ret at Jochum Hansøn Scharf bør ej allene betale til Mad. Sophia Sl. Johan Lyders forindførte summa 113 Rdr. 9 Sk: mens end og udj forvaalte omkaastning 20 Rr: alt at betalle 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loven
NULL ,Christopher Halmøen,Jngebricht Lilleschaarstad,Jochum Scharf,Karen Jochum Hansøn,Mad Lyder,Ofve Gierloufsøn,Ove Gierlufsøn, ,Biørøen,Trundhiem, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Jochen,Jochum,Karen,Kari,Karj,Karin,Karen,Kari,Karj,Karin,Mad,Mad.,Ofve,Ove Halmøe,Halmøen,Lilleschaarstad,Scharf,Scharfs,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Scharf,Scharfs,Lyder,Gierloufsøn,Gierlufsøn _Chistopher Halmøe,Chistopher Halmøen,Chrisctopher Halmøe,Chrisctopher Halmøen,Christopcher Halmøe,Christopcher Halmøen,Christophen Halmøe,Christophen Halmøen,Christopher Halmøe,Christopher Halmøen,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict ge1541p,Jochen Scharf,Jochen Scharfs,Jochum Scharf,Jochum Scharfs,Karen Hansen,Karen Hanßøn,Karen Hansø,Karen Hansøn,Karen Haansøn,Karen Hanssøn,Kari Hansen,Kari Hanßøn,Kari Hansø,Kari Hansøn,Kari Haansøn,Kari Hanssøn,Karj Hansen,Karj Hanßøn,Karj Hansø,Karj Hansøn,Karj Haansøn,Karj Hanssøn,Karin Hansen,Karin Hanßøn,Karin Hansø,Karin Hansøn,Karin Haansøn,Karin Hanssøn,Karen Scharf,Karen Scharfs,Kari Scharf,Kari Scharfs,Karj Scharf,Karj Scharfs,Karin Scharf,Karin Scharfs,Mad Lyder,Mad. Lyder,Ofve Gierloufsøn,Ofve Gierlufsøn,Ove Gierloufsøn,Ove Gierlufsøn_ ,Biørøe,Biørøen,Biørøn,Bjørøen,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 59b
4.7.1715
1,715.00 4.7.1715 59b rg20090424360063
Byksel, skjøte
Peder Abrahamsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa Fielde schylder 2 ører udgifven af Doctor Peder Krog d. 5 february Anno 1715.
Peder Abrahamsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa Fielde schylder 2 ører udgifven af Doctor Peder Krog d. 5 february Anno 1715.
NULL ,Peder Abrahamsøn,Peder Krog, ,Fielde, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Abrahamsøn,Krog _Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1001p,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1514p_ ,Fielde,Fiele,Fjelde,Fjælde,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Ordinært
<side 60a>

Anno 1715 d. 6 July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens prestegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nem: Olle Heglem, Halle Værum, Christopher Ogstad, Olle Rodem, Helle Svenning, Ole Svarliøfnet, Jngebricht Svarlj og Olle Himo, hvor da blef forettet som efter følger.

Anno 1715 d. 6 July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens prestegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nem: Olle Heglem, Halle Værum, Christopher Ogstad, Olle Rodem, Helle Svenning, Ole Svarliøfnet, Jngebricht Svarlj og Olle Himo, hvor da blef forettet som efter følger.
NULL ,Christopher Ogstad,Halle Værum,Helle Svenning,Jngebricht Svarlj,Melchior Mejer,Ole Svarliøfnet,Olle Heglem,Olle Himo,Olle Rodem, ,Hildrum,Ofverhalden, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Hal,Halt,Hald,Hall,Halle,Helje,Helle,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Ogstad,Uærum,Værem,Værum,Svenning,Svarli,Svarlj,Meje,Mejer,Heglem,Heglen,Heglum,Him,Himo,Himoe,Rode,Rodem,Rodum,Svarliøfnet,Svarliøfnit,Svarljofnit,Svarljøfnet,Svarljøfnit _Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher ge1645p,Hal Uærum,Hal Værem,Hal Værum,Halt Uærum,Halt Værem,Halt Værum,Hald Uærum,Hald Værem,Hald Værum,Hall Uærum,Hall Værem,Hall Værum,Halle Uærum,Halle Værem,Halle Værum,Helje Svenning,Helle Svenning,Ingebricht Svarli,Ingebricht Svarlj,Jngbrit Svarli,Jngbrit Svarlj,Jngebrecht Svarli,Jngebrecht Svarlj,Jngebrich Svarli,Jngebrich Svarlj,Jngebricht Svarli,Jngebricht Svarlj,Jngebrict Svarli,Jngebrict Svarlj,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole Heglem,Ole Heglen,Ole Heglum,Olle Heglem,Olle Heglen,Olle Heglum,Ollef Heglem,Ollef Heglen,Ollef Heglum,Ola Heglem,Ola Heglen,Ola Heglum,Ole Him,Ole Himo,Ole Himoe,Olle Him,Olle Himo,Olle Himoe,Ollef Him,Ollef Himo,Ollef Himoe,Ola Him,Ola Himo,Ola Himoe,Ole Rode,Ole Rodem,Ole Rodum,Olle Rode,Olle Rodem,Olle Rodum,Ollef Rode,Ollef Rodem,Ollef Rodum,Ola Rode,Ola Rodem,Ola Rodum,Ole Svarliøfnet,Ole Svarliøfnit,Ole Svarljofnit,Ole Svarljøfnet,Ole Svarljøfnit,Olle Svarliøfnet,Olle Svarliøfnit,Olle Svarljofnit,Olle Svarljøfnet,Olle Svarljøfnit,Ollef Svarliøfnet,Ollef Svarliøfnit,Ollef Svarljofnit,Ollef Svarljøfnet,Ollef Svarljøfnit,Ola Svarliøfnet,Ola Svarliøfnit,Ola Svarljofnit,Ola Svarljøfnet,Ola Svarljøfnit_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Forordninger
fogden loed forkynde de forordninger og befallninger som paa forrige tingstæder ere blefne forkynte og indførte.
fogden loed forkynde de forordninger og befallninger som paa forrige tingstæder ere blefne forkynte og indførte.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Byksel, skjøte
Jacob Jespersøn loed forkynde it Auctions schiøde paa endeel gaarder gaarder og gaardeparter Sl. Jens Olsøns arfvinger forhen tilhørende, samme schiøde er Daterit Fosland d. 6 Marty Anno 1715
Jacob Jespersøn loed forkynde it Auctions schiøde paa endeel gaarder gaarder og gaardeparter Sl. Jens Olsøns arfvinger forhen tilhørende, samme schiøde er Daterit Fosland d. 6 Marty Anno 1715
NULL ,Jacob Jespersøn,Jens Olsøn, ,Fosland, Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jans Olsen,Jans Olssøn,Jans Olssønner,Jans Olsøn,Jans Olsøns,Jens Olsen,Jens Olssøn,Jens Olssønner,Jens Olsøn,Jens Olsøns,Jan Olsen,Jan Olssøn,Jan Olssønner,Jan Olsøn,Jan Olsøns_ ,Fosland,Fossland,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Byksel, skjøte
Joen Siursøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 øre udj Flach udgifven af her Peder Schavenio d. 12 December Anno 1714.
Joen Siursøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 øre udj Flach udgifven af her Peder Schavenio d. 12 December Anno 1714.
NULL ,Joen Siursøn,Peder Schavenio, ,Flach, Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Siurs,Siursøn,Sch.,Schav,Schav.,Schavenio,Schavenius,Schaveny,Schavig,Schav _Johen Siurs,Johen Siursøn,John Siurs,John Siursøn,Jon Siurs,Jon Siursøn,Jonen Siurs,Jonen Siursøn,Joen Siurs,Joen Siursøn,Jonn Siurs,Jonn Siursøn,Pedeer Sch.,Pedeer Schav,Pedeer Schav.,Pedeer Schavenio,Pedeer Schavenius,Pedeer Schaveny,Pedeer Schavig,Pedeer Schav,Peder Sch.,Peder Schav,Peder Schav.,Peder Schavenio,Peder Schavenius,Peder Schaveny,Peder Schavig,Peder Schav,Pedr Sch.,Pedr Schav,Pedr Schav.,Pedr Schavenio,Pedr Schavenius,Pedr Schaveny,Pedr Schavig,Pedr Schav,Per Sch.,Per Schav,Per Schav.,Per Schavenio,Per Schavenius,Per Schaveny,Per Schavig,Per Schav,Peter Sch.,Peter Schav,Peter Schav.,Peter Schavenio,Peter Schavenius,Peter Schaveny,Peter Schavig,Peter Schav,Petter Sch.,Petter Schav,Petter Schav.,Petter Schavenio,Petter Schavenius,Petter Schaveny,Petter Schavig,Petter Schav,Pitter Sch.,Pitter Schav,Pitter Schav.,Pitter Schavenio,Pitter Schavenius,Pitter Schaveny,Pitter Schavig,Pitter Schav_ ,Flach,Flak,Flak nordre,Flakken,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Byksel, skjøte
forkyndt Jens Mathisøns bøxelseddel paa j øre 3 Mk. udj Nederveglo udgifven af Olle Krabbe og daterit d. 20 May Anno 1715,
forkyndt Jens Mathisøns bøxelseddel paa j øre 3 Mk. udj Nederveglo udgifven af Olle Krabbe og daterit d. 20 May Anno 1715,
NULL ,Jens Mathisøn,Olle Krabbe, ,Nederveglo, Jans,Jens,Jan,Ole,Olle,Ollef,Ola Mathissøn,Mathisøn,Krabb,Krabbe,Krabbi,Kraabe _Jans Mathissøn,Jans Mathisøn,Jens Mathissøn,Jens Mathisøn,Jan Mathissøn,Jan Mathisøn,Ole Krabb,Ole Krabbe,Ole Krabbi,Ole Kraabe,Olle Krabb,Olle Krabbe,Olle Krabbi,Olle Kraabe,Ollef Krabb,Ollef Krabbe,Ollef Krabbi,Ollef Kraabe,Ola Krabb,Ola Krabbe,Ola Krabbi,Ola Kraabe_ ,Nederveglo,Nedervegloe,Nedervejlo,Nedre Veglo,Nedrevegloe,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Byksel, skjøte
Læst Bertel Haldsøns bøxelseddel paa 1/2 spd 6 Mk. udj Fejnem udgifven af Pros Larsøn d. 25 Ju: 1714
Læst Bertel Haldsøns bøxelseddel paa 1/2 spd 6 Mk. udj Fejnem udgifven af Pros Larsøn d. 25 Ju: 1714
NULL ,Bertel Haldsøn,Pros Larsøn, ,Fejnem, Bertel,Berthel,Bertil,Pros Haldsøn,Halsøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Bertel Haldsøn,Bertel Halsøn,Berthel Haldsøn,Berthel Halsøn,Bertil Haldsøn,Bertil Halsøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Fejnem,Fejnum,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Byksel, skjøte
Niels Pedersøn loed læse sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj Vibstad, udgifven af her Peder Schavenio d. 2 April Anno 1715
Niels Pedersøn loed læse sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj Vibstad, udgifven af her Peder Schavenio d. 2 April Anno 1715
NULL ,Niels Pedersøn,Peder Schavenio, ,Vibstad, Niels,Nils,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Sch.,Schav,Schav.,Schavenio,Schavenius,Schaveny,Schavig,Schav _Niels Peders,Niels Peders.,Niels Pedersen,Niels Pederß,Niels Pederßøn,Niels Pederssønner,Niels Pedersø,Niels Pedersøn,Niels Pedersøn.,Niels Pedersøns,Niels Persen,Niels Perßøn,Niels Persø,Niels Persøn,Niels Pettersen,Niels Pedersens,Niels Pederss,Niels Pederssøn,Niels Pedersønn,Nils Peders,Nils Peders.,Nils Pedersen,Nils Pederß,Nils Pederßøn,Nils Pederssønner,Nils Pedersø,Nils Pedersøn,Nils Pedersøn.,Nils Pedersøns,Nils Persen,Nils Perßøn,Nils Persø,Nils Persøn,Nils Pettersen,Nils Pedersens,Nils Pederss,Nils Pederssøn,Nils Pedersønn,Pedeer Sch.,Pedeer Schav,Pedeer Schav.,Pedeer Schavenio,Pedeer Schavenius,Pedeer Schaveny,Pedeer Schavig,Pedeer Schav,Peder Sch.,Peder Schav,Peder Schav.,Peder Schavenio,Peder Schavenius,Peder Schaveny,Peder Schavig,Peder Schav,Pedr Sch.,Pedr Schav,Pedr Schav.,Pedr Schavenio,Pedr Schavenius,Pedr Schaveny,Pedr Schavig,Pedr Schav,Per Sch.,Per Schav,Per Schav.,Per Schavenio,Per Schavenius,Per Schaveny,Per Schavig,Per Schav,Peter Sch.,Peter Schav,Peter Schav.,Peter Schavenio,Peter Schavenius,Peter Schaveny,Peter Schavig,Peter Schav,Petter Sch.,Petter Schav,Petter Schav.,Petter Schavenio,Petter Schavenius,Petter Schaveny,Petter Schavig,Petter Schav,Pitter Sch.,Pitter Schav,Pitter Schav.,Pitter Schavenio,Pitter Schavenius,Pitter Schaveny,Pitter Schavig,Pitter Schav_ ,Vibestad,Vibstad,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Omgang utenfor ekteskap
Peder Jsraelsøn aflet barn for tiden med sin qvinde Jnger Joensdatter,

bøder efter loufven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
Peder Jsraelsøn aflet barn for tiden med sin qvinde Jnger Joensdatter, bøder efter loufven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
NULL ,Jnger Joensdatter,Peder Jsraelsøn, ,(tom), Jnger,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Joensdatter,Jsraelsøn _Jnger Joensdatter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1468p_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Byksel, skjøte
forkynt Olle Siursøns bøxelseddel paa 2 ører 15 Mk. udj Skleth udgifven af Pros Larsøn d. 25 December Anno 1715
forkynt Olle Siursøns bøxelseddel paa 2 ører 15 Mk. udj Skleth udgifven af Pros Larsøn d. 25 December Anno 1715
NULL ,Olle Siursøn,Pros Larsøn, ,Skleth, Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Siurs,Siursøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Ole Siurs,Ole Siursøn,Olle Siurs,Olle Siursøn,Ollef Siurs,Ollef Siursøn,Ola Siurs,Ola Siursøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Schleth,Sklet,Skleth,Sklæt,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
1,715.00 6.7.1715 60a rg20090424360063
Byksel, skjøte
Olle Erichsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 spand 6 Mk. udj Qvitum, udgifven af Pros Larsøn dend 25 December Anno 1714.
Olle Erichsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 spand 6 Mk. udj Qvitum, udgifven af Pros Larsøn dend 25 December Anno 1714.
NULL ,Olle Erichsøn,Pros Larsøn, ,Qvitum, Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Ole Erichßen,Ole Erichsøn,Ole Erlentzøn,Olle Erichßen,Olle Erichsøn,Olle Erlentzøn,Ollef Erichßen,Ollef Erichsøn,Ollef Erlentzøn,Ola Erichßen,Ola Erichsøn,Ola Erlentzøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Kvitem,Qviteim,Qviten,Qvitum,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
13.7.1715
1,715.00 13.7.1715 60a rg20090424360063
Ordinært
Anno 1715 d. 13 July blef holden schatte- og sageting paa ordinaire tingstæd Ofvergaard paa Nummedalseidet, tilstædeværende Kongelig Mayts foged, Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Einer Biørgum, Jngebricht Helbostad, Peder Tinglim, Aumund Staven, Joen Holie, Niels Aas, Olle Vengstad og Hemming Kalnes hvor da blef forrettet som følger:
Anno 1715 d. 13 July blef holden schatte- og sageting paa ordinaire tingstæd Ofvergaard paa Nummedalseidet, tilstædeværende Kongelig Mayts foged, Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Einer Biørgum, Jngebricht Helbostad, Peder Tinglim, Aumund Staven, Joen Holie, Niels Aas, Olle Vengstad og Hemming Kalnes hvor da blef forrettet som følger:
NULL ,Aumund Staven,Einer Biørgum,Hemming Kalnes,Jngebricht Helbostad,Joen Holie,Melchior Mejer,Niels Aas,Olle Vengstad,Peder Tinglim, ,Nummedalseidet,Ofvergaard, Amund,Aumund,Einar,Einer,Ejner,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Staven,Biørg,Biørgen,Biørgum,Kaldal,Kalnes,Helbostad,Helbostand,Holi,Holie,Holien,Holj,Meje,Mejer,Aas,Aasen,Aaßen,Vengstad,Venstad,Tinglim,Tinglum _Amund Staven,Aumund Staven,Einar Biørg,Einar Biørgen,Einar Biørgum,Einer Biørg,Einer Biørgen,Einer Biørgum,Ejner Biørg,Ejner Biørgen,Ejner Biørgum,Hemmig Kaldal,Hemmig Kalnes,Hemming Kaldal,Hemming Kalnes,Hemning Kaldal,Hemning Kalnes,Henning Kaldal,Henning Kalnes,Ingebricht Helbostad,Ingebricht Helbostand,Jngbrit Helbostad,Jngbrit Helbostand,Jngebrecht Helbostad,Jngebrecht Helbostand,Jngebrich Helbostad,Jngebrich Helbostand,Jngebricht Helbostad,Jngebricht Helbostand,Jngebrict Helbostad,Jngebrict Helbostand,Johen Holi,Johen Holie,Johen Holien,Johen Holj,John Holi,John Holie,John Holien,John Holj,Jon Holi,Jon Holie,Jon Holien,Jon Holj,Jonen Holi,Jonen Holie,Jonen Holien,Jonen Holj,Joen Holi,Joen Holie,Joen Holien,Joen Holj,Jonn Holi,Jonn Holie,Jonn Holien,Jonn Holj,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Niels Aas,Niels Aasen,Niels Aaßen,Nils Aas,Nils Aasen,Nils Aaßen,Ole Vengstad,Ole Venstad,Olle Vengstad,Olle Venstad,Ollef Vengstad,Ollef Venstad,Ola Vengstad,Ola Venstad,Pedeer Tinglim,Pedeer Tinglum,Peder Tinglim,Peder Tinglum,Pedr Tinglim,Pedr Tinglum,Per Tinglim,Per Tinglum,Peter Tinglim,Peter Tinglum,Petter Tinglim,Petter Tinglum,Pitter Tinglim,Pitter Tinglum_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,Nummedalseide,Nummedalseidet,Nummedalseidit,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
13.7.1715
1,715.00 13.7.1715 60b rg20090424360064
Forordninger
<side 60b>

fogden loed forkynde de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede og udj Protocollen indførte.

fogden loed forkynde de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede og udj Protocollen indførte.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
13.7.1715
1,715.00 13.7.1715 60b rg20090424360064
Byksel, skjøte
Niels Christophersøn loed forkynde it schiøde paa 2 1/2 øris leje udj Elden udgifven af Tron Pedersøn d. 30 December Anno 1714
Niels Christophersøn loed forkynde it schiøde paa 2 1/2 øris leje udj Elden udgifven af Tron Pedersøn d. 30 December Anno 1714
NULL ,Niels Christophersøn,Tron Pedersøn, ,Elden, Niels,Nils,Troen,Tron,Trond Chrisophersøn,Christopherßøn,Christophersøn,Cristroph,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Niels Chrisophersøn,Niels Christopherßøn,Niels Christophersøn,Niels Cristroph,Nils Chrisophersøn,Nils Christopherßøn,Nils Christophersøn,Nils Cristroph,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Elde,Elden,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
13.7.1715
1,715.00 13.7.1715 60b rg20090424360064
Byksel, skjøte
forkynt Olle Andersøns bøxelseddel paa 2 1/2 øre udj Elden, udgifven af Tron Pedersøn d. 30 December Anno 1714.
forkynt Olle Andersøns bøxelseddel paa 2 1/2 øre udj Elden, udgifven af Tron Pedersøn d. 30 December Anno 1714.
NULL ,Olle Andersøn,Tron Pedersøn, ,Elden, Ole,Olle,Ollef,Ola,Troen,Tron,Trond Anders,Anderßøn,Andersøn,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Ole Anders,Ole Anderßøn,Ole Andersøn,Olle Anders,Olle Anderßøn,Olle Andersøn,Ollef Anders,Ollef Anderßøn,Ollef Andersøn,Ola Anders,Ola Anderßøn,Ola Andersøn,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Elde,Elden,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
5.8.1715
1,715.00 5.8.1715 60b rg20090424360064
Ekstraordinært
Anno, 1715 d. 5 Augustj udj nærværelse af Kongelig Mats fogeds Hr Melchior Mejers fuldmæchtig Baltzer Mentzøn, samt efterschrefne louflig tilnemte mænd, nemlig Haachen Holvigen, Peder Aufne, Anders Lethvigen, Jacob Devigen, Olle ibdm, og Bendix Sandvigen
Anno, 1715 d. 5 Augustj udj nærværelse af Kongelig Mats fogeds Hr Melchior Mejers fuldmæchtig Baltzer Mentzøn, samt efterschrefne louflig tilnemte mænd, nemlig Haachen Holvigen, Peder Aufne, Anders Lethvigen, Jacob Devigen, Olle ibdm, og Bendix Sandvigen
NULL ,Anders Lethvigen,Baltzer Mentzøn,Bendix Sandvigen,Haachen Holvigen,Jacob Devigen,Olle Devigen,Peder Aufne, ,Faxdal, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Bendig,Bendix,Haachen,Haagen,Haang,Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Lethvigen,Letvigen,Mensøn,Mentsen,Mentz,Mentzen,Mentzøn,Ments,Sandvig,Sandvigen,Sangvigen,Hoelvig,Holvig,Holvigen,Devig,Devigen,Devig,Devigen,Aufne,Aufnet,Aufnit,Aufnith,Øfn,Øfne,Øfnet,Øfnit,Øfnith,Aufnetr _Anderes Lethvigen,Anderes Letvigen,Andras Lethvigen,Andras Letvigen,Andres Lethvigen,Andres Letvigen,Andreæ Lethvigen,Andreæ Letvigen,Anders Lethvigen,Anders Letvigen,Balcher Mensøn,Balcher Mentsen,Balcher Mentz,Balcher Mentzen,Balcher Mentzøn,Balcher Ments,Baldtzer Mensøn,Baldtzer Mentsen,Baldtzer Mentz,Baldtzer Mentzen,Baldtzer Mentzøn,Baldtzer Ments,Baltzer Mensøn,Baltzer Mentsen,Baltzer Mentz,Baltzer Mentzen,Baltzer Mentzøn,Baltzer Ments,Balzer Mensøn,Balzer Mentsen,Balzer Mentz,Balzer Mentzen,Balzer Mentzøn,Balzer Ments,Bendig Sandvig,Bendig Sandvigen,Bendig Sangvigen,Bendix Sandvig,Bendix Sandvigen,Bendix Sangvigen,Haachen Hoelvig,Haachen Holvig,Haachen Holvigen,Haagen Hoelvig,Haagen Holvig,Haagen Holvigen,Haang Hoelvig,Haang Holvig,Haang Holvigen,Jacob Devig,Jacob Devigen,Jakob Devig,Jakob Devigen,Jacos Devig,Jacos Devigen,Ole Devig,Ole Devigen,Olle Devig,Olle Devigen,Ollef Devig,Ollef Devigen,Ola Devig,Ola Devigen,Pedeer Aufne,Pedeer Aufnet,Pedeer Aufnit,Pedeer Aufnith,Pedeer Øfn,Pedeer Øfne,Pedeer Øfnet,Pedeer Øfnit,Pedeer Øfnith,Pedeer Aufnetr,Peder Aufne,Peder Aufnet,Peder Aufnit,Peder Aufnith,Peder Øfn,Peder Øfne,Peder Øfnet,Peder Øfnit,Peder Øfnith,Peder Aufnetr,Pedr Aufne,Pedr Aufnet,Pedr Aufnit,Pedr Aufnith,Pedr Øfn,Pedr Øfne,Pedr Øfnet,Pedr Øfnit,Pedr Øfnith,Pedr Aufnetr,Per Aufne,Per Aufnet,Per Aufnit,Per Aufnith,Per Øfn,Per Øfne,Per Øfnet,Per Øfnit,Per Øfnith,Per Aufnetr,Peter Aufne,Peter Aufnet,Peter Aufnit,Peter Aufnith,Peter Øfn,Peter Øfne,Peter Øfnet,Peter Øfnit,Peter Øfnith,Peter Aufnetr,Petter Aufne,Petter Aufnet,Petter Aufnit,Petter Aufnith,Petter Øfn,Petter Øfne,Petter Øfnet,Petter Øfnit,Petter Øfnith,Petter Aufnetr,Pitter Aufne,Pitter Aufnet,Pitter Aufnit,Pitter Aufnith,Pitter Øfn,Pitter Øfne,Pitter Øfnet,Pitter Øfnit,Pitter Øfnith,Pitter Aufnetr_ ,Faxdal,