Kildeavskrifter

Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142
Omgang utenfor ekteskap
<side 139a>

Niels Balch aflit barn for tiden med sin kieriste,

ermelte Balch møtte personlig for retten med paastand at bøderne iche kommer denne fogit til mens fogden Cimber, begierede derfore opsettelse udj sagen til neste ting,

Christen Pram paastaar dom og iche nogen opsettelße.

Afsagt.

Efterdj denne forseelße er begaaen udj Fosens fogderi da tilfindis Niels Balch at svare bøderne til samme stæds fogit og derfore til sommertingit fremviße qvitering at bøderne er betalt efter loufven. nemlig 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:

Niels Balch aflit barn for tiden med sin kieriste, ermelte Balch møtte personlig for retten med paastand at bøderne iche kommer denne fogit til mens fogden Cimber, begierede derfore opsettelse udj sagen til neste ting, Christen Pram paastaar dom og iche nogen opsettelße. Afsagt. Efterdj denne forseelße er begaaen udj Fosens fogderi da tilfindis Niels Balch at svare bøderne til samme stæds fogit og derfore til sommertingit fremviße qvitering at bøderne er betalt efter loufven. nemlig 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:
NULL ,Niels Balch, ,(tom), Niels,Nils Balc,Balch,Balchen _Niels Balc,Niels Balch,Niels Balchen,Nils Balc,Nils Balch,Nils Balchen_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142
Slagsmål
Michel Kolling ladit stemne Jens Kolling og Erich Biørum for slagsmaal hvorom udj Protocollen tilforn findis indført,

ermelte Michel Kollin<g> møtte personlig for retten med tilstaaelße at hand hand med de indstemte personer var forligt og hafde sig iche ofver dennem at besuærge,

til vidne indstemt Hans Gulvigen og Einer Tødum

og som det noe prouf iche møtte, saa optagis sagen til neste ting da vidnerne personlig møder for retten

Michel Kolling ladit stemne Jens Kolling og Erich Biørum for slagsmaal hvorom udj Protocollen tilforn findis indført, ermelte Michel Kollin møtte personlig for retten med tilstaaelße at hand hand med de indstemte personer var forligt og hafde sig iche ofver dennem at besuærge, til vidne indstemt Hans Gulvigen og Einer Tødum og som det noe prouf iche møtte, saa optagis sagen til neste ting da vidnerne personlig møder for retten
NULL ,Einer Tødum,Erich Biørum,Hans Gulvigen,Jens Kolling,Michel Kolling, ,(tom), Einar,Einer,Ejner,Eric,Erich,Erik,Hands,Hans,Jans,Jens,Jan,Michal,Michel,Michell,Mickel Todum,Tødum,Biørum,Guldvig,Guldvigen,Gulvigen,Colling,Kold,Kolden,Kolding,Kollen,Kollin,Kolling,Kaalden,Kaallen,Colling,Kold,Kolden,Kolding,Kollen,Kollin,Kolling,Kaalden,Kaallen _Einar Todum,Einar Tødum,Einer Todum,Einer Tødum,Ejner Todum,Ejner Tødum,Eric Biørum,Erich Biørum,Erik Biørum,Hands Guldvig,Hands Guldvigen,Hands Gulvigen,Hans Guldvig,Hans Guldvigen,Hans Gulvigen,Jans Colling,Jans Kold,Jans Kolden,Jans Kolding,Jans Kollen,Jans Kollin,Jans Kolling,Jans Kaalden,Jans Kaallen,Jens Colling,Jens Kold,Jens Kolden,Jens Kolding,Jens Kollen,Jens Kollin,Jens Kolling,Jens Kaalden,Jens Kaallen,Jan Colling,Jan Kold,Jan Kolden,Jan Kolding,Jan Kollen,Jan Kollin,Jan Kolling,Jan Kaalden,Jan Kaallen,Michal Colling,Michal Kold,Michal Kolden,Michal Kolding,Michal Kollen,Michal Kollin,Michal Kolling,Michal Kaalden,Michal Kaallen,Michel Colling,Michel Kold,Michel Kolden,Michel Kolding,Michel Kollen,Michel Kollin,Michel Kolling,Michel Kaalden,Michel Kaallen,Michell Colling,Michell Kold,Michell Kolden,Michell Kolding,Michell Kollen,Michell Kollin,Michell Kolling,Michell Kaalden,Michell Kaallen,Mickel Colling,Mickel Kold,Mickel Kolden,Mickel Kolding,Mickel Kollen,Mickel Kollin,Mickel Kolling,Mickel Kaalden,Mickel Kaallen_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142
Gjeld, Skattesvikt
Pros Lauritzøn ladit ved lensmanden Christen Moe, Anders Statland og Haldor Simenøfne stefne Lauritz Bache for resterende Kongl. schatter landschyld og fløtning med landbohold, til penger 16 Rdr. 7 Sk:

den indstemte blef paaraabt, mens iche møtte

foreleggis derfore laudag til neste ting at møde

Pros Lauritzøn ladit ved lensmanden Christen Moe, Anders Statland og Haldor Simenøfne stefne Lauritz Bache for resterende Kongl. schatter landschyld og fløtning med landbohold, til penger 16 Rdr. 7 Sk: den indstemte blef paaraabt, mens iche møtte foreleggis derfore laudag til neste ting at møde
NULL ,Anders Statland,Christen Moe,Haldor Simenøfne,Lauritz Bache,Pros Lauritzøn, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Haldal,Haldoer,Haldor,Haldvor,Halfver,Halfvor,Lauritz,Pros Statland,Mo,Moa,Moe,Moem,Moen,Simelofnit,Simeløfnet,Simenøfne,Simmeløfnet,Simonsaufnet,Simonøfnit,Sindeoune,Bach,Bache,Bachen,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders ge1832p,Chisten Mo,Chisten Moa,Chisten Moe,Chisten Moem,Chisten Moen,Chrishian Mo,Chrishian Moa,Chrishian Moe,Chrishian Moem,Chrishian Moen,Chrisian Mo,Chrisian Moa,Chrisian Moe,Chrisian Moem,Chrisian Moen,Christen Mo,Christen Moa,Christen Moe,Christen Moem,Christen Moen,Christian Mo,Christian Moa,Christian Moe,Christian Moem,Christian Moen,Cristen Mo,Cristen Moa,Cristen Moe,Cristen Moem,Cristen Moen,Cristian Mo,Cristian Moa,Cristian Moe,Cristian Moem,Cristian Moen,Kisten Mo,Kisten Moa,Kisten Moe,Kisten Moem,Kisten Moen,Haldal Simelofnit,Haldal Simeløfnet,Haldal Simenøfne,Haldal Simmeløfnet,Haldal Simonsaufnet,Haldal Simonøfnit,Haldal Sindeoune,Haldoer Simelofnit,Haldoer Simeløfnet,Haldoer Simenøfne,Haldoer Simmeløfnet,Haldoer Simonsaufnet,Haldoer Simonøfnit,Haldoer Sindeoune,Haldor Simelofnit,Haldor Simeløfnet,Haldor Simenøfne,Haldor Simmeløfnet,Haldor Simonsaufnet,Haldor Simonøfnit,Haldor Sindeoune,Haldvor Simelofnit,Haldvor Simeløfnet,Haldvor Simenøfne,Haldvor Simmeløfnet,Haldvor Simonsaufnet,Haldvor Simonøfnit,Haldvor Sindeoune,Halfver Simelofnit,Halfver Simeløfnet,Halfver Simenøfne,Halfver Simmeløfnet,Halfver Simonsaufnet,Halfver Simonøfnit,Halfver Sindeoune,Halfvor Simelofnit,Halfvor Simeløfnet,Halfvor Simenøfne,Halfvor Simmeløfnet,Halfvor Simonsaufnet,Halfvor Simonøfnit,Halfvor Sindeoune,Lauritz Bach,Lauritz Bache,Lauritz Bachen,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142
Gjeld
Pros Lauritzøn ladit stemne med indbete mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr.

og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde.

Pros Lauritzøn ladit stemne med indbete mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr. og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde.
NULL ,Lauritz Leerfiord,Pros Lauritzøn, ,(tom), Lauritz,Pros Leerfiord,Leer,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Lauritz Leerfiord,Lauritz Leer,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142
Gjeld
Pros Lauritzøn ladit ogsaa ved indbete mænd ladit stemne Hendrich Barstad for gield 1 Rdr. og Frederich Strøm for penger 19 Rdr. 5 Sk:

personerne møtte iche

derfore foreleggis laudag til neste ting at møde

Pros Lauritzøn ladit ogsaa ved indbete mænd ladit stemne Hendrich Barstad for gield 1 Rdr. og Frederich Strøm for penger 19 Rdr. 5 Sk: personerne møtte iche derfore foreleggis laudag til neste ting at møde
NULL ,Frederich Strøm,Hendrich Barstad,Pros Lauritzøn, ,(tom), Frederich,Friderich,Hendrich,Pros Strøm,Strømen,Strømmen,Barchstad,Bardstad,Barstad,Barstaad,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Frederich Strøm,Frederich Strømen,Frederich Strømmen,Friderich Strøm,Friderich Strømen,Friderich Strømmen,Hendrich Barchstad,Hendrich Bardstad,Hendrich Barstad,Hendrich Barstaad,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
1,724.00 24.1.1724 139a rg20090424360142
Diverse
laurettismænd Peder Gidset, Jacob Holvig, Hans Schaarstad, Olle Fosland, Niels Bersøfnit, Peder Biørum, Samuel Schielde og Olle Hasvog.
laurettismænd Peder Gidset, Jacob Holvig, Hans Schaarstad, Olle Fosland, Niels Bersøfnit, Peder Biørum, Samuel Schielde og Olle Hasvog.
NULL ,Hans Schaarstad,Jacob Holvig,Niels Bersøfnit,Olle Fosland,Olle Hasvog,Peder Biørum,Peder Gidset,Samuel Schielde, ,(tom), Hands,Hans,Jacob,Jakob,Jacos,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Salmon,Salomon,Samuel Scharstad,Schaarstad,Hoelvig,Holvig,Holvigen,Bersneuf,Bersøfnit,Fosland,Hasvog,Biørum,Gidset,Gidseth,Schield,Schielde,Schieling _Hands Scharstad,Hands Schaarstad,Hans Scharstad,Hans Schaarstad,Jacob Hoelvig,Jacob Holvig,Jacob Holvigen,Jakob Hoelvig,Jakob Holvig,Jakob Holvigen,Jacos Hoelvig,Jacos Holvig,Jacos Holvigen,Niels Bersneuf,Niels Bersøfnit,Nils Bersneuf,Nils Bersøfnit,Ole,Olle,Ollef,Ola Fosland,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1339p,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1084p,Pedeer Gidset,Pedeer Gidseth,Peder Gidset,Peder Gidseth,Pedr Gidset,Pedr Gidseth,Per Gidset,Per Gidseth,Peter Gidset,Peter Gidseth,Petter Gidset,Petter Gidseth,Pitter Gidset,Pitter Gidseth,Salmon Schield,Salmon Schielde,Salmon Schieling,Salomon Schield,Salomon Schielde,Salomon Schieling,Samuel Schield,Samuel Schielde,Samuel Schieling_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143
Ordinært
<side 139b>

Anno 1724 d. 28 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogits Hr Mejers fuldmæchtig Christen Pram samt efterschrefne laurettism: nemlig Johannes Andfindsøn Fosland, Ole Romstad, Joen Biørnlien, Anders Sem, Ole Jfversøn Øyum, Hans Schiørland, Erich Ogstadøfnit og Hald Obdal, hvor da blef forrettit som efterfølger

Anno 1724 d. 28 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogits Hr Mejers fuldmæchtig Christen Pram samt efterschrefne laurettism: nemlig Johannes Andfindsøn Fosland, Ole Romstad, Joen Biørnlien, Anders Sem, Ole Jfversøn Øyum, Hans Schiørland, Erich Ogstadøfnit og Hald Obdal, hvor da blef forrettit som efterfølger
NULL ,Anders Sem,Christen Pram,Erich Ogstadøfnit,Hald Obdal,Hans Schiørland,Joen Biørnlien,Johannes Andfindsøn Fosland,Ole JfversønØyum,Ole Romstad, ,Hildrum,Ofverhalden, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Eric,Erich,Erik,Hal,Halt,Hald,Hall,Halle,Hands,Hans,Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Sem,Pram,Ogstadøfnit,Ogstaøfnit,Obdal,Sckiørland,Schiørland,Andfindsen,Andfindsøn,Andfindsön,Anfindsen,Anfindssøn,Anfindssønner,Anfindsøn,Fosland,Biørnli,Biørnlien,Ifversøn,Jfvers,Jfvers.,Jfverßøn,Jfversøn,Romstad,Øye,Øyem,Øyum _Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders ge1792p,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten Pram,Eric Ogstadøfnit,Eric Ogstaøfnit,Erich Ogstadøfnit,Erich Ogstaøfnit,Erik Ogstadøfnit,Erik Ogstaøfnit,Hal Obdal,Halt Obdal,Hald Obdal,Hall Obdal,Halle Obdal,Hands Sckiørland,Hands Schiørland,Hans Sckiørland,Hans Schiørland,Johannes Andfindsen,Johannes Andfindsøn,Johannes Andfindsön,Johannes Anfindsen,Johannes Anfindssøn,Johannes Anfindssønner,Johannes Anfindsøn,Johannis Andfindsen,Johannis Andfindsøn,Johannis Andfindsön,Johannis Anfindsen,Johannis Anfindssøn,Johannis Anfindssønner,Johannis Anfindsøn,Johannes,Johannis Fosland,Johen Biørnli,Johen Biørnlien,John Biørnli,John Biørnlien,Jon Biørnli,Jon Biørnlien,Jonen Biørnli,Jonen Biørnlien,Joen Biørnli,Joen Biørnlien,Jonn Biørnli,Jonn Biørnlien,Ole Ifversøn,Ole Jfvers,Ole Jfvers.,Ole Jfverßøn,Ole Jfversøn,Olle Ifversøn,Olle Jfvers,Olle Jfvers.,Olle Jfverßøn,Olle Jfversøn,Ollef Ifversøn,Ollef Jfvers,Ollef Jfvers.,Ollef Jfverßøn,Ollef Jfversøn,Ola Ifversøn,Ola Jfvers,Ola Jfvers.,Ola Jfverßøn,Ola Jfversøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1712p,Ole Øye,Ole Øyem,Ole Øyum,Olle Øye,Olle Øyem,Olle Øyum,Ollef Øye,Ollef Øyem,Ollef Øyum,Ola Øye,Ola Øyem,Ola Øyum_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143
Forordninger
forkynt de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder er Protocollerede og indførte udj Protocollen
forkynt de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder er Protocollerede og indførte udj Protocollen
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143
Eiendom, eiendeler
Velædle her Oberauditieur Biørnøen, loed saavel paa tingstædit Aarnes som her forkynde sit forbud paa Kirchernis schoufhugster udj Foesnes og Ofverhaldens præstegielde Ligedan sine egne gaarder samme forbud er daterit Trundh d. 8 November 1723.
Velædle her Oberauditieur Biørnøen, loed saavel paa tingstædit Aarnes som her forkynde sit forbud paa Kirchernis schoufhugster udj Foesnes og Ofverhaldens præstegielde Ligedan sine egne gaarder samme forbud er daterit Trundh d. 8 November 1723.
NULL , Biørnøen, ,Aarnes,Trundh, Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn _Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn_ ,Aarnes,Aarnæs,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143
Byksel, skjøte
Forkynt Velb. her Capitajn Schultz bøxelseddel paa it Spd udj gaarden Svarli, udgifvit af Dorethe Sl. her Jens Parely d. 17 October 1723:
Forkynt Velb. her Capitajn Schultz bøxelseddel paa it Spd udj gaarden Svarli, udgifvit af Dorethe Sl. her Jens Parely d. 17 October 1723:
NULL ,Dorethe,Jens Parely, Schultz, ,Svarli, ,Dorethe,Dorethea,Daarde,Daardj,Daarethe,Daarthe,Jans,Jens,Jan Schultz,Schultzen,Shultz,Paree,Pareel,Parel,Parelio,Parelius,Parelj,Parely _Schultz,Schultzen,Shultz,Dorethe,Dorethea,Daarde,Daardj,Daarethe,Daarthe,Jans Paree,Jans Pareel,Jans Parel,Jans Parelio,Jans Parelius,Jans Parelj,Jans Parely,Jens Paree,Jens Pareel,Jens Parel,Jens Parelio,Jens Parelius,Jens Parelj,Jens Parely,Jan Paree,Jan Pareel,Jan Parel,Jan Parelio,Jan Parelius,Jan Parelj,Jan Parely_ ,Bjerknæs,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143
Byksel, skjøte
forkynt Anders Pedersøns bøxelseddel paa 12 Mk. udj Holum, udgifven af her Peder Schav. d. 10 Juny 1723
forkynt Anders Pedersøns bøxelseddel paa 12 Mk. udj Holum, udgifven af her Peder Schav. d. 10 Juny 1723
NULL ,Anders Pedersøn,Peder Schav., ,Holum, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Sch.,Schav,Schav.,Schavenio,Schavenius,Schaveny,Schavig,Schav _Anderes Peders,Anderes Peders.,Anderes Pedersen,Anderes Pederß,Anderes Pederßøn,Anderes Pederssønner,Anderes Pedersø,Anderes Pedersøn,Anderes Pedersøn.,Anderes Pedersøns,Anderes Persen,Anderes Perßøn,Anderes Persø,Anderes Persøn,Anderes Pettersen,Anderes Pedersens,Anderes Pederss,Anderes Pederssøn,Anderes Pedersønn,Andras Peders,Andras Peders.,Andras Pedersen,Andras Pederß,Andras Pederßøn,Andras Pederssønner,Andras Pedersø,Andras Pedersøn,Andras Pedersøn.,Andras Pedersøns,Andras Persen,Andras Perßøn,Andras Persø,Andras Persøn,Andras Pettersen,Andras Pedersens,Andras Pederss,Andras Pederssøn,Andras Pedersønn,Andres Peders,Andres Peders.,Andres Pedersen,Andres Pederß,Andres Pederßøn,Andres Pederssønner,Andres Pedersø,Andres Pedersøn,Andres Pedersøn.,Andres Pedersøns,Andres Persen,Andres Perßøn,Andres Persø,Andres Persøn,Andres Pettersen,Andres Pedersens,Andres Pederss,Andres Pederssøn,Andres Pedersønn,Andreæ Peders,Andreæ Peders.,Andreæ Pedersen,Andreæ Pederß,Andreæ Pederßøn,Andreæ Pederssønner,Andreæ Pedersø,Andreæ Pedersøn,Andreæ Pedersøn.,Andreæ Pedersøns,Andreæ Persen,Andreæ Perßøn,Andreæ Persø,Andreæ Persøn,Andreæ Pettersen,Andreæ Pedersens,Andreæ Pederss,Andreæ Pederssøn,Andreæ Pedersønn,Anders Peders,Anders Peders.,Anders Pedersen,Anders Pederß,Anders Pederßøn,Anders Pederssønner,Anders Pedersø,Anders Pedersøn,Anders Pedersøn.,Anders Pedersøns,Anders Persen,Anders Perßøn,Anders Persø,Anders Persøn,Anders Pettersen,Anders Pedersens,Anders Pederss,Anders Pederssøn,Anders Pedersønn,Pedeer Sch.,Pedeer Schav,Pedeer Schav.,Pedeer Schavenio,Pedeer Schavenius,Pedeer Schaveny,Pedeer Schavig,Pedeer Schav,Peder Sch.,Peder Schav,Peder Schav.,Peder Schavenio,Peder Schavenius,Peder Schaveny,Peder Schavig,Peder Schav,Pedr Sch.,Pedr Schav,Pedr Schav.,Pedr Schavenio,Pedr Schavenius,Pedr Schaveny,Pedr Schavig,Pedr Schav,Per Sch.,Per Schav,Per Schav.,Per Schavenio,Per Schavenius,Per Schaveny,Per Schavig,Per Schav,Peter Sch.,Peter Schav,Peter Schav.,Peter Schavenio,Peter Schavenius,Peter Schaveny,Peter Schavig,Peter Schav,Petter Sch.,Petter Schav,Petter Schav.,Petter Schavenio,Petter Schavenius,Petter Schaveny,Petter Schavig,Petter Schav,Pitter Sch.,Pitter Schav,Pitter Schav.,Pitter Schavenio,Pitter Schavenius,Pitter Schaveny,Pitter Schavig,Pitter Schav_ ,Holum,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143
Byksel, skjøte
Elling Jzachsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 21 Mk udj Gartland udgifvit af her Peder Schav. d. 19 October 1722
Elling Jzachsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 21 Mk udj Gartland udgifvit af her Peder Schav. d. 19 October 1722
NULL ,Elling Jzachsøn,Peder Schav., ,Gartland, Eling,Elling,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Isachsøn,Jsachsøn,Jsaachssøn,Jzachsen,Jzachsøn,Jzaagsøn,Sch.,Schav,Schav.,Schavenio,Schavenius,Schaveny,Schavig,Schav _Eling Isachsøn,Eling Jsachsøn,Eling Jsaachssøn,Eling Jzachsen,Eling Jzachsøn,Eling Jzaagsøn,Elling Isachsøn,Elling Jsachsøn,Elling Jsaachssøn,Elling Jzachsen,Elling Jzachsøn,Elling Jzaagsøn,Pedeer Sch.,Pedeer Schav,Pedeer Schav.,Pedeer Schavenio,Pedeer Schavenius,Pedeer Schaveny,Pedeer Schavig,Pedeer Schav,Peder Sch.,Peder Schav,Peder Schav.,Peder Schavenio,Peder Schavenius,Peder Schaveny,Peder Schavig,Peder Schav,Pedr Sch.,Pedr Schav,Pedr Schav.,Pedr Schavenio,Pedr Schavenius,Pedr Schaveny,Pedr Schavig,Pedr Schav,Per Sch.,Per Schav,Per Schav.,Per Schavenio,Per Schavenius,Per Schaveny,Per Schavig,Per Schav,Peter Sch.,Peter Schav,Peter Schav.,Peter Schavenio,Peter Schavenius,Peter Schaveny,Peter Schavig,Peter Schav,Petter Sch.,Petter Schav,Petter Schav.,Petter Schavenio,Petter Schavenius,Petter Schaveny,Petter Schavig,Petter Schav,Pitter Sch.,Pitter Schav,Pitter Schav.,Pitter Schavenio,Pitter Schavenius,Pitter Schaveny,Pitter Schavig,Pitter Schav_ ,Gartland,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 139b rg20090424360143
Eiendom, eiendeler
forkynt her Oberauditeur Biørnøers schiøde paa j stue og Krambo med videre, staaende paa Halvermo grund, udgifven af Karen Sl. Olle Hachis og daterit udj Trundhiem d. 22 November Anno 1723
forkynt her Oberauditeur Biørnøers schiøde paa j stue og Krambo med videre, staaende paa Halvermo grund, udgifven af Karen Sl. Olle Hachis og daterit udj Trundhiem d. 22 November Anno 1723
NULL , Biørnøer,Karen,Olle Hach, ,Halvermo,Trundhiem, ,Karen,Kari,Karj,Karin,Ole,Olle,Ollef,Ola Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn,Hach,Hachli,Hachlie,Hachlien,Hachlj _Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn,Karen,Kari,Karj,Karin,Ole Hach,Ole Hachli,Ole Hachlie,Ole Hachlien,Ole Hachlj,Olle Hach,Olle Hachli,Olle Hachlie,Olle Hachlien,Olle Hachlj,Ollef Hach,Ollef Hachli,Ollef Hachlie,Ollef Hachlien,Ollef Hachlj,Ola Hach,Ola Hachli,Ola Hachlie,Ola Hachlien,Ola Hachlj_ ,Halvardmo,Halvermo,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 140a rg20090424360143
Brudd på skyss ol.
<side 140a>

Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre,

Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede

tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale

Afsagt

Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt:

Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre, Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale Afsagt Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt:
NULL ,Jacob Jespersøn, ,Ofverhalden, Jacob,Jakob,Jacos Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Ofvergaard,Ofverhalden,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 140a rg20090424360143
Omgang utenfor ekteskap
Soldat Baar Olsøn Østdun aflit barn for tiden med sin Qvinde

bøder efter loufven 1 Rdr. 12 Sk:

Soldat Baar Olsøn Østdun aflit barn for tiden med sin Qvinde bøder efter loufven 1 Rdr. 12 Sk:
NULL ,Baar OlsønØstdun, ,(tom), Baar,Baard,Baar,Baard Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Osdun,Østduen,Østdun,ØstDun _Baar Olsen,Baar Olssøn,Baar Olssønner,Baar Olsøn,Baar Olsøns,Baard Olsen,Baard Olssøn,Baard Olssønner,Baard Olsøn,Baard Olsøns,Baar Osdun,Baar Østduen,Baar Østdun,Baar ØstDun,Baard Osdun,Baard Østduen,Baard Østdun,Baard ØstDun_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 140a rg20090424360143
Diverse
Laurettismænd ere tilnemte efterschrefne Hans Schiørland, Jngebricht Elstad, Elias Grung, Jfver Skleth, Andfind Stene, Olle Joensøn Ramstad, Lars Nederveglo og Anders Hejen.
Laurettismænd ere tilnemte efterschrefne Hans Schiørland, Jngebricht Elstad, Elias Grung, Jfver Skleth, Andfind Stene, Olle Joensøn Ramstad, Lars Nederveglo og Anders Hejen.
NULL ,Anders Hejen,Andfind Stene,Elias Grung,Hans Schiørland,Jfver Skleth,Jngebricht Elstad,Lars Nederveglo,Olle Joensøn Ramstad, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Andfind,Anfind,Elias,Hands,Hans,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Heimen,Heinen,Hejen,Hejmen,Hejnen,Steen,Steene,Stene,Sten,Gru,Grung,Sckiørland,Schiørland,Schlet,Scklet,Sklet,Skleth,Slet,Eldstad,Elstad,Nederdun,Nederveglo,Nedervegloe,Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Ramstad _Anderes Heimen,Anderes Heinen,Anderes Hejen,Anderes Hejmen,Anderes Hejnen,Andras Heimen,Andras Heinen,Andras Hejen,Andras Hejmen,Andras Hejnen,Andres Heimen,Andres Heinen,Andres Hejen,Andres Hejmen,Andres Hejnen,Andreæ Heimen,Andreæ Heinen,Andreæ Hejen,Andreæ Hejmen,Andreæ Hejnen,Anders Heimen,Anders Heinen,Anders Hejen,Anders Hejmen,Anders Hejnen,Andfind Steen,Andfind Steene,Andfind Stene,Andfind Sten,Anfind Steen,Anfind Steene,Anfind Stene,Anfind Sten,Elias Gru,Elias Grung,Hands Sckiørland,Hands Schiørland,Hans Sckiørland,Hans Schiørland,Ifver Schlet,Ifver Scklet,Ifver Sklet,Ifver Skleth,Ifver Slet,Jfeer Schlet,Jfeer Scklet,Jfeer Sklet,Jfeer Skleth,Jfeer Slet,Jfuer Schlet,Jfuer Scklet,Jfuer Sklet,Jfuer Skleth,Jfuer Slet,Jfver Schlet,Jfver Scklet,Jfver Sklet,Jfver Skleth,Jfver Slet,Jver Schlet,Jver Scklet,Jver Sklet,Jver Skleth,Jver Slet,Jfer Schlet,Jfer Scklet,Jfer Sklet,Jfer Skleth,Jfer Slet,Ingebricht Eldstad,Ingebricht Elstad,Jngbrit Eldstad,Jngbrit Elstad,Jngebrecht Eldstad,Jngebrecht Elstad,Jngebrich Eldstad,Jngebrich Elstad,Jngebricht Eldstad,Jngebricht Elstad,Jngebrict Eldstad,Jngebrict Elstad,Laris Nederdun,Laris Nederveglo,Laris Nedervegloe,Lars Nederdun,Lars Nederveglo,Lars Nedervegloe,Laruitz Nederdun,Laruitz Nederveglo,Laruitz Nedervegloe,Lauris Nederdun,Lauris Nederveglo,Lauris Nedervegloe,Laurits Nederdun,Laurits Nederveglo,Laurits Nedervegloe,Lauriz Nederdun,Lauriz Nederveglo,Lauriz Nedervegloe,Lofrentz Nederdun,Lofrentz Nederveglo,Lofrentz Nedervegloe,Loren Nederdun,Loren Nederveglo,Loren Nedervegloe,Lorentz Nederdun,Lorentz Nederveglo,Lorentz Nedervegloe,Loufrens Nederdun,Loufrens Nederveglo,Loufrens Nedervegloe,Lourens Nederdun,Lourens Nederveglo,Lourens Nedervegloe,Lourntz Nederdun,Lourntz Nederveglo,Lourntz Nedervegloe,Lovrens Nederdun,Lovrens Nederveglo,Lovrens Nedervegloe,Ole Joenesøn,Ole Joensßøn,Ole Joenßøen,Ole Joenßøn,Ole Joensøn,Ole Joen,Olle Joenesøn,Olle Joensßøn,Olle Joenßøen,Olle Joenßøn,Olle Joensøn,Olle Joen,Ollef Joenesøn,Ollef Joensßøn,Ollef Joenßøen,Ollef Joenßøn,Ollef Joensøn,Ollef Joen,Ola Joenesøn,Ola Joensßøn,Ola Joenßøen,Ola Joenßøn,Ola Joensøn,Ola Joen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1685p_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a,140b
28.1.1724
1,724.00 28.1.1724 140a,140b rg20090424360143
Brudd på skyss ol.
Udj den sag mellem tiendeforpachteren Jacob Jespersøn saaledis dømt og afsagt

Mig foreleggis her udj reten en dom, afsagt paa dette tingstæd d. 11 October Ao 1714,i mellem Kongens tiendeforpachter Jacob Jespersøn og almuen her udj gieldit, af hvilchen seis at de i stæden for tiendeførselen, er tilfunden at betalle til forpachteren rede penger, efter en med hannem for denne ræt d. 21 January Ao 1698, indgangen forlig, som af Ve<l>baarne her Stiftamtmand nu Sl. hos Gud Hans

<side 140b>

Kaas d. 12 Marty samme aar er Confirmerit.

Og som den forhen benemte dom efter 9 aars forløb for Ofverdommeren iche har uærit indstemt og underkient, Saa fornyis den samme af denne ret hermed udj alle maader, Og tilfindis enhver især af almuen derefter ej allene at betalle de resterende aaringers tiendeførsel til forpachteren, saasom 3de aaringer m a manden 12 Sk: foruden at føre og schydße hannem efter dommens nermere forklaring mens end og udj forvolte omkaastning 2 Sk: alt 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loufven.

Udj den sag mellem tiendeforpachteren Jacob Jespersøn saaledis dømt og afsagt Mig foreleggis her udj reten en dom, afsagt paa dette tingstæd d. 11 October Ao 1714,i mellem Kongens tiendeforpachter Jacob Jespersøn og almuen her udj gieldit, af hvilchen seis at de i stæden for tiendeførselen, er tilfunden at betalle til forpachteren rede penger, efter en med hannem for denne ræt d. 21 January Ao 1698, indgangen forlig, som af Vebaarne her Stiftamtmand nu Sl. hos Gud Hans Kaas d. 12 Marty samme aar er Confirmerit. Og som den forhen benemte dom efter 9 aars forløb for Ofverdommeren iche har uærit indstemt og underkient, Saa fornyis den samme af denne ret hermed udj alle maader, Og tilfindis enhver især af almuen derefter ej allene at betalle de resterende aaringers tiendeførsel til forpachteren, saasom 3de aaringer m a manden 12 Sk: foruden at føre og schydße hannem efter dommens nermere forklaring mens end og udj forvolte omkaastning 2 Sk: alt 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loufven.
NULL ,Hans Kaas,Jacob Jespersøn, ,(tom), Hands,Hans,Jacob,Jakob,Jacos Kaas,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Hands,Hans Kaas,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
1,724.00 26.6.1724 140b rg20090424360144
Ordinært
Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger
Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger
NULL ,Christen Holm,Christopher Fosaaen,Giert Schej,Jens Qvalfiord,Joen Krechlingen,Johan Qvalfiord,Melchior Mejer,Olle Lievigen,Olle Soelstad, ,Edshov,Nærøe, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Gert,Gierdt,Giert,Giest,Jert,Jans,Jens,Jan,Johan,Johanns,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Holm,Fosaaen,Fosaasen,Schei,Schej,Qvalfior,Qvalfiord,Qvalfior,Qvalfiord,Krechling,Krechlingen,Meje,Mejer,Lievigen,Soelstad _Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1394p,Chistopher Fosaaen,Chistopher Fosaasen,Chrisctopher Fosaaen,Chrisctopher Fosaasen,Christopcher Fosaaen,Christopcher Fosaasen,Christophen Fosaaen,Christophen Fosaasen,Christopher Fosaaen,Christopher Fosaasen,Gert Schei,Gert Schej,Gierdt Schei,Gierdt Schej,Giert Schei,Giert Schej,Giest Schei,Giest Schej,Jert Schei,Jert Schej,Jans Qvalfior,Jans Qvalfiord,Jens Qvalfior,Jens Qvalfiord,Jan Qvalfior,Jan Qvalfiord,Johan Qvalfior,Johan Qvalfiord,Johanns Qvalfior,Johanns Qvalfiord,Johen Krechling,Johen Krechlingen,John Krechling,John Krechlingen,Jon Krechling,Jon Krechlingen,Jonen Krechling,Jonen Krechlingen,Joen Krechling,Joen Krechlingen,Jonn Krechling,Jonn Krechlingen,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1537p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1823p_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
1,724.00 26.6.1724 140b rg20090424360144
Forordninger
Forordning om schatternis paabud i Norge for 1724, daterit Kiøbenhafn d. 28 January 1724
Forordning om schatternis paabud i Norge for 1724, daterit Kiøbenhafn d. 28 January 1724
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
1,724.00 26.6.1724 140b rg20090424360144
Forordninger
forordning om hvad tied posten fra Christiania til Bergen, Trundhiem, Christansand, og Kiøbenhafn, samt fra Kiøbenhafn til Norge schal aferdigis, dat. Kiøbenhafn d. 21 Marty 1724
forordning om hvad tied posten fra Christiania til Bergen, Trundhiem, Christansand, og Kiøbenhafn, samt fra Kiøbenhafn til Norge schal aferdigis, dat. Kiøbenhafn d. 21 Marty 1724
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),