Kildeavskrifter

Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 65b
19.1.1705
1,705.00 19.1.1705 65b rg20090515630533
Diverse
Førstkommende Botolphi Lauting at indreiße til Trundhiem og aflegge Laurettisæeden ere tilsagde her af præstegieldet effterschrefne, nemlig Lauritz Lilleøen, Ole Qvalstad, Peder Holum, Ole Solum, Jfver Homo, Ole Qvitum, Joen Flaat og Lauritz Klychen.
Førstkommende Botolphi Lauting at indreiße til Trundhiem og aflegge Laurettisæeden ere tilsagde her af præstegieldet effterschrefne, nemlig Lauritz Lilleøen, Ole Qvalstad, Peder Holum, Ole Solum, Jfver Homo, Ole Qvitum, Joen Flaat og Lauritz Klychen.
NULL ,Jfver Homo,Joen Flaat,Lauritz Klychen,Lauritz Lilleøen,Ole Qvalstad,Ole Qvitum,Ole Solum,Peder Holum, ,(tom), Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Lauritz,Lauritz,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Homo,Homoe,Flath,Flodt,Flot,Floth,Flaat,Klychen,Kløchen,Lilleøen,Lilleøjen,Qvalstad,Qvitum,Solßum,Solsum,Solum,Holum,Holun,Holund _Ifver Homo,Ifver Homoe,Jfeer Homo,Jfeer Homoe,Jfuer Homo,Jfuer Homoe,Jfver Homo,Jfver Homoe,Jver Homo,Jver Homoe,Jfer Homo,Jfer Homoe,Johen Flath,Johen Flodt,Johen Flot,Johen Floth,Johen Flaat,John Flath,John Flodt,John Flot,John Floth,John Flaat,Jon Flath,Jon Flodt,Jon Flot,Jon Floth,Jon Flaat,Jonen Flath,Jonen Flodt,Jonen Flot,Jonen Floth,Jonen Flaat,Joen Flath,Joen Flodt,Joen Flot,Joen Floth,Joen Flaat,Jonn Flath,Jonn Flodt,Jonn Flot,Jonn Floth,Jonn Flaat,Lauritz Klychen,Lauritz Kløchen,Lauritz Lilleøen,Lauritz Lilleøjen,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1675p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1681p,Ole Solßum,Ole Solsum,Ole Solum,Olle Solßum,Olle Solsum,Olle Solum,Ollef Solßum,Ollef Solsum,Ollef Solum,Ola Solßum,Ola Solsum,Ola Solum,Pedeer Holum,Pedeer Holun,Pedeer Holund,Peder Holum,Peder Holun,Peder Holund,Pedr Holum,Pedr Holun,Pedr Holund,Per Holum,Per Holun,Per Holund,Peter Holum,Peter Holun,Peter Holund,Petter Holum,Petter Holun,Petter Holund,Pitter Holum,Pitter Holun,Pitter Holund_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 65b
16.2.1705
1,705.00 16.2.1705 65b rg20090515630533
Ekstraordinært
Anno 1705 Den 16 february er holden it extraordinaire ting paa gaarden Lundring beliggende udj Nærøe Prestegield og Løfsnes fierding nerværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt effterschrefne Laurettismænd nemlig Jsach Storeval, Michel Hansvigen, Johan Løføen, Ole Raasøen, Ole Vigestad, Peder Sund, Joen Storvede, og Ole Sandnes, hvor da blef forrettet som effterfølger:
Anno 1705 Den 16 february er holden it extraordinaire ting paa gaarden Lundring beliggende udj Nærøe Prestegield og Løfsnes fierding nerværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt effterschrefne Laurettismænd nemlig Jsach Storeval, Michel Hansvigen, Johan Løføen, Ole Raasøen, Ole Vigestad, Peder Sund, Joen Storvede, og Ole Sandnes, hvor da blef forrettet som effterfølger:
NULL ,Jacob Jespersøn,Joen Storvede,Johan Løføen,Jsach Storeval,Michel Hansvigen,Ole Raasøen,Ole Sandnes,Ole Vigestad,Peder Sund, ,Lundring,Nærøe, Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Jacob,Jakob,Jacos,Johan,Johanns,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Michal,Michel,Michell,Mickel,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Stoerval,Storeval,Storva,Storval,Storvall,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Løfoen,Løfvøen,Løføen,Løføven,Stoervedde,Stoervede,Storvede,Hansvigen,Hansvog,Raasøen,Sandes,Sandnes,Vigestad,Sund _Isach Stoerval,Isach Storeval,Isach Storva,Isach Storval,Isach Storvall,Jsach Stoerval,Jsach Storeval,Jsach Storva,Jsach Storval,Jsach Storvall,Jsaach Stoerval,Jsaach Storeval,Jsaach Storva,Jsaach Storval,Jsaach Storvall,Jzac Stoerval,Jzac Storeval,Jzac Storva,Jzac Storval,Jzac Storvall,Jzach Stoerval,Jzach Storeval,Jzach Storva,Jzach Storval,Jzach Storvall,Jzaac Stoerval,Jzaac Storeval,Jzaac Storva,Jzaac Storval,Jzaac Storvall,Jzaach Stoerval,Jzaach Storeval,Jzaach Storva,Jzaach Storval,Jzaach Storvall,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johan Løfoen,Johan Løfvøen,Johan Løføen,Johan Løføven,Johanns Løfoen,Johanns Løfvøen,Johanns Løføen,Johanns Løføven,Johen Stoervedde,Johen Stoervede,Johen Storvede,John Stoervedde,John Stoervede,John Storvede,Jon Stoervedde,Jon Stoervede,Jon Storvede,Jonen Stoervedde,Jonen Stoervede,Jonen Storvede,Joen Stoervedde,Joen Stoervede,Joen Storvede,Jonn Stoervedde,Jonn Stoervede,Jonn Storvede,Michal Hansvigen,Michal Hansvog,Michel Hansvigen,Michel Hansvog,Michell Hansvigen,Michell Hansvog,Mickel Hansvigen,Mickel Hansvog,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1733p,Ole Sandes,Ole Sandnes,Olle Sandes,Olle Sandnes,Ollef Sandes,Ollef Sandnes,Ola Sandes,Ola Sandnes,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1970p,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1859p_ ,Lundring,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 65b,66a
16.2.1705
1,705.00 16.2.1705 65b,66a rg20090515630533
Forordninger
Fogden lod forkynde hands Kongelig Mayts allernaadigst udgagne schattebref for indværende aar ord fra ord som følger.

Vi Friderich den fierde af guds Naade Konge til Danmarch og Norge etc. giør alle vitterligt at vi endnu udj dise vanschelige og vit udseende tiders tilstand uomgiengelig er foraarsaget udj vort Rige Norge foruden consumptionen udj Kiøbstaderne samt familie- og folcheschaten paa landet og den ordnnarie tiere- og trælasttiende, fremdelis at paabiude, saasom vi og hermed allernaadigst paabiude og befale at lejlændings, Odels, Proviant, den ordinarie Rostienisten, Soldater Kiolpengene og deslige sedvanlige schatter Jtem Capitulernis og præsteschabeds schatter ligesom de udj forbigagne aar hafver været paabiudne, ogsaa for indværende 1705 at schal udredis og

<side 66a>

betallis, dog at tienistecarle- og drengeschatten endnu til videre voris allernaadigste anordning upaafordret forblifver, saa og at Hurums annex udj Vangs præstegield under Fiele field i Valders fogderj fremdelis som hidindtil yder forschaandsel udj de ordinaire schatter til en tredje deel Thi er hermed denne voris allernaadigste vilje og anordning at alle og enhver vore kiere og tro undersaattere som bygge og boe udj vort Rige Norge schulle være tiltenchte samme schatter ligesom de effter hver stads lejlighed og lighed udj forordninigen af den 6 Marty 1694 ere taxerede og satte, udj indværende aar 1705 præcise og uden ringiste restantz til de derudj bestemte tider og det ligesom forordningen har udj ord fra ord maatte være igien tagen og indført rcihtig og ufeilbar at betale etc.

samme schattebref er daterit udj Kiøbenhafn d. 17 January anno 1705:

Fogden lod forkynde hands Kongelig Mayts allernaadigst udgagne schattebref for indværende aar ord fra ord som følger. Vi Friderich den fierde af guds Naade Konge til Danmarch og Norge etc. giør alle vitterligt at vi endnu udj dise vanschelige og vit udseende tiders tilstand uomgiengelig er foraarsaget udj vort Rige Norge foruden consumptionen udj Kiøbstaderne samt familie- og folcheschaten paa landet og den ordnnarie tiere- og trælasttiende, fremdelis at paabiude, saasom vi og hermed allernaadigst paabiude og befale at lejlændings, Odels, Proviant, den ordinarie Rostienisten, Soldater Kiolpengene og deslige sedvanlige schatter Jtem Capitulernis og præsteschabeds schatter ligesom de udj forbigagne aar hafver været paabiudne, ogsaa for indværende 1705 at schal udredis og betallis, dog at tienistecarle- og drengeschatten endnu til videre voris allernaadigste anordning upaafordret forblifver, saa og at Hurums annex udj Vangs præstegield under Fiele field i Valders fogderj fremdelis som hidindtil yder forschaandsel udj de ordinaire schatter til en tredje deel Thi er hermed denne voris allernaadigste vilje og anordning at alle og enhver vore kiere og tro undersaattere som bygge og boe udj vort Rige Norge schulle være tiltenchte samme schatter ligesom de effter hver stads lejlighed og lighed udj forordninigen af den 6 Marty 1694 ere taxerede og satte, udj indværende aar 1705 præcise og uden ringiste restantz til de derudj bestemte tider og det ligesom forordningen har udj ord fra ord maatte være igien tagen og indført rcihtig og ufeilbar at betale etc. samme schattebref er daterit udj Kiøbenhafn d. 17 January anno 1705:
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 66a,66b,67
16.2.1705
1,705.00 16.2.1705 66a,66b,67 rg20090515630533
Klager
Paa ærværdige Her Danjel Cristrophs veigne møtte lesmanden Nicolaus Lauritzøn, og fremlagde en stefning daterit Nærøe d. 26 Marty anno 1705: Noch af indbemelte lensmand lefverit udj Retten it indleg daterit Lundring dend 16 Aprilis anno 1705:

Til vidne udj den første post ere indstemte Frantz Garstad og Torber Obstad hvilche effter aflagde eed for retten vidnede som følger:

først Frantz Gardstad. at Her Ole Broch for 3 aars tid siden afvishte Soldaten Niels Mouritzøn Borgen fra privat absolution, fordj hand iche hafde betalt til haanem 1/2 pundfisch, og som hands Pastor Sl. her Christopher Resen samme søndag var udj Vichtens Kirche hvor dette schede, for hvilchen saadant blef angifvet, saa tog hand dog soldaten til privat absolution. Jndbemelte soldat blef nogen tid dereffter ogsa af her Ole Broch afvist for privat absolution.

Dernest Torber Obstad. Her Ole Broch har 2de gange effter hinden afvist Soldal Niels Mouritzøn fra privat obsolution, fordj hand iche hafde betalt til hannem 1/2 pundfisch.

Til denne post at svare møtte Her Ole Broch og bekiende at hand soldaten for privat obsolu-

<side 66b>

lution hafde vist men iche for 1/2 pundfisch, men for nogle ubeqvemsord som soldaten hannem paa Nerøe ledigsberg nogen tid tilforn hafde begienget med, udj Nerværelße af Sl. Anders Jensøn, Pros Lauritzøn .

for det 2det forklarer her Ole Broch, at hafde denne fravisning sched for 1/2 pundfisch, da hafde hand iche lefvert fra sig igien 1 ort 8 Sk. som Torber Obstad paa soldatens veigne hannem tilbød for dette in 1/2 pundfisch.

for det 3ie forklarer her Ole at den søndag Niels Borgen og hands qvinde kom til her Ole udj schifthuset sagde hand til dennem, Naar Soldaten her Ole forligis med mig schal ieg annamme eder til absolution.

for det 4de bekiender her Ole at hand med Soldaten Niels Borgen er blefven forligt udj Borgen udj Ole Ramstads og Niels Olsøns biværelse.

hertil svarede Niels Borgen at hand iche med hannem anderledis end dersom nogen anden af almuen iche vilde besnære sig ofver hannem, schulde hand ogsaa tie stille, hvilchet her Ole aldelis benechter og fragaar.

Nicolaus paa Her Danjel Pristroph veigne til dise poster svarede at her Ole Broch var gifven loflig Kald og varsel, derfore kunde hand vel hafve indstemt sine paa beraabende prouf til dette ting at møde deris sandhed at vidne.

for uden dette da var her Danjel iche stemte af her Ole Broch til proufs forhør dennesinde, derfore svare hand iche til noget forhør uden loflig stefnemaal

Belangende den 2den post da møtte den indstemte Haagen Michelsøn med bekiendelse at hand var kommen fra Alstadhougs prestegield og til Nerøe gield, hvor her Ole Broch uden nogen testification fra sin Sogneprest hannem til publiqve absolution hafde annammet formedelst at hand paa it aars tid hafde holt sig fra sacramentet.

Til denne post svarede Her Ole Broch at ermelte Haagen har begieret af hannem privat absolution hvilchet hand hannem første gang nechtede, men anden gang effter Sl. hr. Christophers tale med hannem, antog hannem til publiqve absolution.

Hvad sig angaar den 3ie post, da ere til vidner udj den indstemt Frantz

<side 67a>

Garstad og Lauritz Sætnøen, samt Torber Obstad, hvilche effter aflagde æed vidnede saaledis.

Frantz Gardstad at hand hørde af her Ole paa predichedestolen sig at de vare iche alle Christne som vare udj Kirchen, og at der var en Mand af Vichtens fierding som iche har giort it Christen værch J det hand iche har villet redde en Mand sidende paa kolfvet uden betalning, hvor udofver at det hand ejede og ejendis vorder schal blifve forbandet:

Lauritz Sætnøen vitnede at hand hørde her Ole sige af predichestolen at de vare iche alle christne hvilchet hand 3de gange reputerede, fornemmelig en mand her af Vichtens fierding som iche har bevist en Christen gierning med sin næste som sad paa it kulf, hvilchen hand iche har villet redde forend hand fich betalning for sin umage, og derforuden sagde at hand for saadan uchristen gierning burde være for bandet tillige med hvad hand ejede.

Torber Obstad vitnede at her Ole tallede af predichedestolen dise ord 3de gange at de vare iche alle Christne som vare udj Kirchen og at en Mand her af fierdingen hafde seet it mannische kuld seile paa folden, som hand iche hade villet redde med mindre hand fich betalning, og derhos sagde at hand med hands gods var forbandet.

herefter fremkom for retten Anders Olsøn Storesulen med bekiendelse at hand neste predichen effter dette var talt af her Ole gich til hannem med 2de mænd nemlig Frantz Garstad og Lauritz Sætnøen, udj sacrestiet udj Vichtens Kierche med tilspørsel, hvorfore hand saadant uden ald bevis tiltalede sig saaledis af det hellige stæd, hvortil her Ole svarede, det schal alt sammen blifve godt igien og lysis Niels Hundhammer mødende for retten som af indbemelte Anders Olsøn Storesulen var fundet paa kulfvet ved stens nesßet,

blef tilspurt af retten om Anders Storesulen hafde begieret penger eller varer fordj at hand hannem hafde reddet hvortil Niels Hundhammer svarede at Manden Anders som nu var for retten iche hafde begieret redningspenger af hannem, men annammet af kulfvet og ført til Peder Ramstad, hvor hand meget vel blef imod taget:

Til denne post

<side 67b>

svarede her Ole og tilspurde tingsøgende almue om hand da dise ord blef sagt af hannem paa det hellige stæd, nafn gaf nogen mand,

hvortil de svarede at hand iche nemte nogen mand ved nafn.

Belangende den 4de post, da til at vidne derudj ere indstemte Haachen Kolfvereid, Peder Lauritzøn og Karen Nachling, der vidnede som følger.

Haachen Kolfvereid, at da her Ole som forrettede kirchetienisten udj Kolvereid Kirche, hafde oplæst formaningens ord for alteret, tallede hand communicantenne saaledis. Tøchis eder at J har giort vel imod en fattig verløs Enche der schal lønne baade mig og her Danjel Pristroph, kand ieg iche betale eder derfore, da schal gud betale eder derfore.

Peder Nachling vidnede at da hand effter formaningenis ord blef læst Knæfaldede for alteret udj tanche at annamme Jesu sande legem og blod, sagde her Olle til communicanterne ere i iche brafve mands tienere, ere i iche af brafve mænds huus, har de iche raad til at gifve eder j schilling at legge paa herrens altere, tøchis eder at J giører vel mod en verløs Enche som schal lønne saavel mig som her Danjel Pristroph Troer J iche at gud kand ramme eder igien.

Karen Andersdatter vidnede at da hund tillige med andre communicanter falt paa kne spurde her Ole dennem om de iche vare ærlige mænds folch, saa og om de iche hafde en schilling at offre paa alteret, ieg troer vist at gud schal ramme eder igien.

Til denne post svarede her Ole at sacramentet iche var ophøiet, videre iche hafde at fremføre dennesinde.

Paa ærværdige Her Danjel Cristrophs veigne møtte lesmanden Nicolaus Lauritzøn, og fremlagde en stefning daterit Nærøe d. 26 Marty anno 1705: Noch af indbemelte lensmand lefverit udj Retten it indleg daterit Lundring dend 16 Aprilis anno 1705: Til vidne udj den første post ere indstemte Frantz Garstad og Torber Obstad hvilche effter aflagde eed for retten vidnede som følger: først Frantz Gardstad. at Her Ole Broch for 3 aars tid siden afvishte Soldaten Niels Mouritzøn Borgen fra privat absolution, fordj hand iche hafde betalt til haanem 1/2 pundfisch, og som hands Pastor Sl. her Christopher Resen samme søndag var udj Vichtens Kirche hvor dette schede, for hvilchen saadant blef angifvet, saa tog hand dog soldaten til privat absolution. Jndbemelte soldat blef nogen tid dereffter ogsa af her Ole Broch afvist for privat absolution. Dernest Torber Obstad. Her Ole Broch har 2de gange effter hinden afvist Soldal Niels Mouritzøn fra privat obsolution, fordj hand iche hafde betalt til hannem 1/2 pundfisch. Til denne post at svare møtte Her Ole Broch og bekiende at hand soldaten for privat obsolu- lution hafde vist men iche for 1/2 pundfisch, men for nogle ubeqvemsord som soldaten hannem paa Nerøe ledigsberg nogen tid tilforn hafde begienget med, udj Nerværelße af Sl. Anders Jensøn, Pros Lauritzøn . for det 2det forklarer her Ole Broch, at hafde denne fravisning sched for 1/2 pundfisch, da hafde hand iche lefvert fra sig igien 1 ort 8 Sk. som Torber Obstad paa soldatens veigne hannem tilbød for dette in 1/2 pundfisch. for det 3ie forklarer her Ole at den søndag Niels Borgen og hands qvinde kom til her Ole udj schifthuset sagde hand til dennem, Naar Soldaten her Ole forligis med mig schal ieg annamme eder til absolution. for det 4de bekiender her Ole at hand med Soldaten Niels Borgen er blefven forligt udj Borgen udj Ole Ramstads og Niels Olsøns biværelse. hertil svarede Niels Borgen at hand iche med hannem anderledis end dersom nogen anden af almuen iche vilde besnære sig ofver hannem, schulde hand ogsaa tie stille, hvilchet her Ole aldelis benechter og fragaar. Nicolaus paa Her Danjel Pristroph veigne til dise poster svarede at her Ole Broch var gifven loflig Kald og varsel, derfore kunde hand vel hafve indstemt sine paa beraabende prouf til dette ting at møde deris sandhed at vidne. for uden dette da var her Danjel iche stemte af her Ole Broch til proufs forhør dennesinde, derfore svare hand iche til noget forhør uden loflig stefnemaal Belangende den 2den post da møtte den indstemte Haagen Michelsøn med bekiendelse at hand var kommen fra Alstadhougs prestegield og til Nerøe gield, hvor her Ole Broch uden nogen testification fra sin Sogneprest hannem til publiqve absolution hafde annammet formedelst at hand paa it aars tid hafde holt sig fra sacramentet. Til denne post svarede Her Ole Broch at ermelte Haagen har begieret af hannem privat absolution hvilchet hand hannem første gang nechtede, men anden gang effter Sl. hr. Christophers tale med hannem, antog hannem til publiqve absolution. Hvad sig angaar den 3ie post, da ere til vidner udj den indstemt Frantz Garstad og Lauritz Sætnøen, samt Torber Obstad, hvilche effter aflagde æed vidnede saaledis. Frantz Gardstad at hand hørde af her Ole paa predichedestolen sig at de vare iche alle Christne som vare udj Kirchen, og at der var en Mand af Vichtens fierding som iche har giort it Christen værch J det hand iche har villet redde en Mand sidende paa kolfvet uden betalning, hvor udofver at det hand ejede og ejendis vorder schal blifve forbandet: Lauritz Sætnøen vitnede at hand hørde her Ole sige af predichestolen at de vare iche alle christne hvilchet hand 3de gange reputerede, fornemmelig en mand her af Vichtens fierding som iche har bevist en Christen gierning med sin næste som sad paa it kulf, hvilchen hand iche har villet redde forend hand fich betalning for sin umage, og derforuden sagde at hand for saadan uchristen gierning burde være for bandet tillige med hvad hand ejede. Torber Obstad vitnede at her Ole tallede af predichedestolen dise ord 3de gange at de vare iche alle Christne som vare udj Kirchen og at en Mand her af fierdingen hafde seet it mannische kuld seile paa folden, som hand iche hade villet redde med mindre hand fich betalning, og derhos sagde at hand med hands gods var forbandet. herefter fremkom for retten Anders Olsøn Storesulen med bekiendelse at hand neste predichen effter dette var talt af her Ole gich til hannem med 2de mænd nemlig Frantz Garstad og Lauritz Sætnøen, udj sacrestiet udj Vichtens Kierche med tilspørsel, hvorfore hand saadant uden ald bevis tiltalede sig saaledis af det hellige stæd, hvortil her Ole svarede, det schal alt sammen blifve godt igien og lysis Niels Hundhammer mødende for retten som af indbemelte Anders Olsøn Storesulen var fundet paa kulfvet ved stens nesßet, blef tilspurt af retten om Anders Storesulen hafde begieret penger eller varer fordj at hand hannem hafde reddet hvortil Niels Hundhammer svarede at Manden Anders som nu var for retten iche hafde begieret redningspenger af hannem, men annammet af kulfvet og ført til Peder Ramstad, hvor hand meget vel blef imod taget: Til denne post svarede her Ole og tilspurde tingsøgende almue om hand da dise ord blef sagt af hannem paa det hellige stæd, nafn gaf nogen mand, hvortil de svarede at hand iche nemte nogen mand ved nafn. Belangende den 4de post, da til at vidne derudj ere indstemte Haachen Kolfvereid, Peder Lauritzøn og Karen Nachling, der vidnede som følger. Haachen Kolfvereid, at da her Ole som forrettede kirchetienisten udj Kolvereid Kirche, hafde oplæst formaningens ord for alteret, tallede hand communicantenne saaledis. Tøchis eder at J har giort vel imod en fattig verløs Enche der schal lønne baade mig og her Danjel Pristroph, kand ieg iche betale eder derfore, da schal gud betale eder derfore. Peder Nachling vidnede at da hand effter formaningenis ord blef læst Knæfaldede for alteret udj tanche at annamme Jesu sande legem og blod, sagde her Olle til communicanterne ere i iche brafve mands tienere, ere i iche af brafve mænds huus, har de iche raad til at gifve eder j schilling at legge paa herrens altere, tøchis eder at J giører vel mod en verløs Enche som schal lønne saavel mig som her Danjel Pristroph Troer J iche at gud kand ramme eder igien. Karen Andersdatter vidnede at da hund tillige med andre communicanter falt paa kne spurde her Ole dennem om de iche vare ærlige mænds folch, saa og om de iche hafde en schilling at offre paa alteret, ieg troer vist at gud schal ramme eder igien. Til denne post svarede her Ole at sacramentet iche var ophøiet, videre iche hafde at fremføre dennesinde.
NULL ,Anders Jensøn,Anders Olsøn Storesulen,Christopher Resen,Danjel Cristroph,Danjel Pristroph,Frantz,Frantz Garstad,Haachen Kolfvereid,Haagen Michelsøn,Karen Nachling,Lauritz Sætnøen,Nicolaus Lauritzøn,Niels Borgen,Niels Hundhammer,Niels Mouritzøn Borgen,Niels Olsøn,Ole Broch,Ole Ramstad,Peder Lauritzøn,Peder Ramstad,Pros Lauritzøn,Torber Obstad, ,Alstadhoug,Kolvereid,Lundring,Nerøe,Nærøe,Vichten, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Daniel,Danjel,Daniel,Danjel,Frans,Frantz,Franz,Frans,Frantz,Franz,Haachen,Haagen,Haang,Haachen,Haagen,Haang,Karen,Kari,Karj,Karin,Lauritz,Niclaus,Nicolaj,Nicolaus,Nicoleus,Niels,Nils,Niels,Nils,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pros,Torben,Torber,Torger Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Storesulen,Storesullen,Storsulen,Raßen,Reisen,Reisner,Resen,Ressen,Chrisophersøn,Christopherßøn,Christophersøn,Cristroph,Pristroph,Gardstad,Garstad,Kalfereid,Kalfvereid,Kalvigen,Kolfvereid,Kolvereid,Kolvereide,Kaalvereid,Kalfreid,Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn,Nachling,Setnen,Setnøen,Sætnøen,Satnøeb,Satnøen,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn,Borgen,Hundhamer,Hundhammer,Hundhammeren,Mouritzøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Broch,Ramstad,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn,Ramstad,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn,Obstad,Obtad,Ofstad,Opstad _Anderes Jensen,Anderes Jenßøn,Anderes Jenssønner,Anderes Jensøn,Anderes Jenssøn,Andras Jensen,Andras Jenßøn,Andras Jenssønner,Andras Jensøn,Andras Jenssøn,Andres Jensen,Andres Jenßøn,Andres Jenssønner,Andres Jensøn,Andres Jenssøn,Andreæ Jensen,Andreæ Jenßøn,Andreæ Jenssønner,Andreæ Jensøn,Andreæ Jenssøn,Anders Jensen,Anders Jenßøn,Anders Jenssønner,Anders Jensøn,Anders Jenssøn,Anderes Olsen,Anderes Olssøn,Anderes Olssønner,Anderes Olsøn,Anderes Olsøns,Andras Olsen,Andras Olssøn,Andras Olssønner,Andras Olsøn,Andras Olsøns,Andres Olsen,Andres Olssøn,Andres Olssønner,Andres Olsøn,Andres Olsøns,Andreæ Olsen,Andreæ Olssøn,Andreæ Olssønner,Andreæ Olsøn,Andreæ Olsøns,Anders Olsen,Anders Olssøn,Anders Olssønner,Anders Olsøn,Anders Olsøns,Anderes Storesulen,Anderes Storesullen,Anderes Storsulen,Andras Storesulen,Andras Storesullen,Andras Storsulen,Andres Storesulen,Andres Storesullen,Andres Storsulen,Andreæ Storesulen,Andreæ Storesullen,Andreæ Storsulen,Anders Storesulen,Anders Storesullen,Anders Storsulen,Chistopher Raßen,Chistopher Reisen,Chistopher Reisner,Chistopher Resen,Chistopher Ressen,Chrisctopher Raßen,Chrisctopher Reisen,Chrisctopher Reisner,Chrisctopher Resen,Chrisctopher Ressen,Christopcher Raßen,Christopcher Reisen,Christopcher Reisner,Christopcher Resen,Christopcher Ressen,Christophen Raßen,Christophen Reisen,Christophen Reisner,Christophen Resen,Christophen Ressen,Christopher Raßen,Christopher Reisen,Christopher Reisner,Christopher Resen,Christopher Ressen,Daniel Chrisophersøn,Daniel Christopherßøn,Daniel Christophersøn,Daniel Cristroph,Danjel Chrisophersøn,Danjel Christopherßøn,Danjel Christophersøn,Danjel Cristroph,Daniel Pristroph,Danjel Pristroph,Frans,Frantz,Franz,Frans Gardstad,Frans Garstad,Frantz Gardstad,Frantz Garstad,Franz Gardstad,Franz Garstad,Haachen Kalfereid,Haachen Kalfvereid,Haachen Kalvigen,Haachen Kolfvereid,Haachen Kolvereid,Haachen Kolvereide,Haachen Kaalvereid,Haachen Kalfreid,Haagen Kalfereid,Haagen Kalfvereid,Haagen Kalvigen,Haagen Kolfvereid,Haagen Kolvereid,Haagen Kolvereide,Haagen Kaalvereid,Haagen Kalfreid,Haang Kalfereid,Haang Kalfvereid,Haang Kalvigen,Haang Kolfvereid,Haang Kolvereid,Haang Kolvereide,Haang Kaalvereid,Haang Kalfreid,Haachen Michels,Haachen Michelsen,Haachen Michelßøn,Haachen Michelsøn,Haachen Michsøn,Haagen Michels,Haagen Michelsen,Haagen Michelßøn,Haagen Michelsøn,Haagen Michsøn,Haang Michels,Haang Michelsen,Haang Michelßøn,Haang Michelsøn,Haang Michsøn,Karen,Kari,Karj,Karin ge1618p,Lauritz Setnen,Lauritz Setnøen,Lauritz Sætnøen,Lauritz Satnøeb,Lauritz Satnøen,Niclaus Lauritsøn,Niclaus Lauritz,Niclaus Lauritzen,Niclaus Lauritzsøn,Niclaus Lauritzøn,Niclaus Laurizon,Niclaus Laurizøn,Nicolaj Lauritsøn,Nicolaj Lauritz,Nicolaj Lauritzen,Nicolaj Lauritzsøn,Nicolaj Lauritzøn,Nicolaj Laurizon,Nicolaj Laurizøn,Nicolaus Lauritsøn,Nicolaus Lauritz,Nicolaus Lauritzen,Nicolaus Lauritzsøn,Nicolaus Lauritzøn,Nicolaus Laurizon,Nicolaus Laurizøn,Nicoleus Lauritsøn,Nicoleus Lauritz,Nicoleus Lauritzen,Nicoleus Lauritzsøn,Nicoleus Lauritzøn,Nicoleus Laurizon,Nicoleus Laurizøn,Niels,Nils ge1094p,Niels Hundhamer,Niels Hundhammer,Niels Hundhammeren,Nils Hundhamer,Nils Hundhammer,Nils Hundhammeren,Niels,Nils ge1604p,Niels Olsen,Niels Olssøn,Niels Olssønner,Niels Olsøn,Niels Olsøns,Nils Olsen,Nils Olssøn,Nils Olssønner,Nils Olsøn,Nils Olsøns,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1106p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1685p,Pedeer Lauritsøn,Pedeer Lauritz,Pedeer Lauritzen,Pedeer Lauritzsøn,Pedeer Lauritzøn,Pedeer Laurizon,Pedeer Laurizøn,Peder Lauritsøn,Peder Lauritz,Peder Lauritzen,Peder Lauritzsøn,Peder Lauritzøn,Peder Laurizon,Peder Laurizøn,Pedr Lauritsøn,Pedr Lauritz,Pedr Lauritzen,Pedr Lauritzsøn,Pedr Lauritzøn,Pedr Laurizon,Pedr Laurizøn,Per Lauritsøn,Per Lauritz,Per Lauritzen,Per Lauritzsøn,Per Lauritzøn,Per Laurizon,Per Laurizøn,Peter Lauritsøn,Peter Lauritz,Peter Lauritzen,Peter Lauritzsøn,Peter Lauritzøn,Peter Laurizon,Peter Laurizøn,Petter Lauritsøn,Petter Lauritz,Petter Lauritzen,Petter Lauritzsøn,Petter Lauritzøn,Petter Laurizon,Petter Laurizøn,Pitter Lauritsøn,Pitter Lauritz,Pitter Lauritzen,Pitter Lauritzsøn,Pitter Lauritzøn,Pitter Laurizon,Pitter Laurizøn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1685p,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn,Torben Obstad,Torben Obtad,Torben Ofstad,Torben Opstad,Torber Obstad,Torber Obtad,Torber Ofstad,Torber Opstad,Torger Obstad,Torger Obtad,Torger Ofstad,Torger Opstad_ ,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,Lundring,Vichlem,Vichten,Vichtens,Victen,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,Alstadhoug,Alstahouf,Kolfvereid,Kolv.,Kolvereid,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 67b
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 67b rg20090515630535
Ordinært
Anno 1705 d. 3. Juny er holden sageting paa ordinarie tingstæd Edshov. udj Nærøe Præstegield nerværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn, samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Siur Hald, Peder Præstvigen, Niels Reppen, Jacob Kongsmoen, Diderich Dolmen, Joen Sandnes, Torchel Lyngsnes, og Torsten Yttersund hvor da blef forrettet som nu effterfølger.
Anno 1705 d. 3. Juny er holden sageting paa ordinarie tingstæd Edshov. udj Nærøe Præstegield nerværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn, samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Siur Hald, Peder Præstvigen, Niels Reppen, Jacob Kongsmoen, Diderich Dolmen, Joen Sandnes, Torchel Lyngsnes, og Torsten Yttersund hvor da blef forrettet som nu effterfølger.
NULL ,Diderich Dolmen,Jacob Jespersøn,Jacob Kongsmoen,Joen Sandnes,Niels Reppen,Peder Præstvigen,Siur Hald,Torchel Lyngsnes,Torsten Yttersund, ,Edshov,Nærøe, Diderich,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Niels,Nils,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Siur,Torchel,Torkel,Torsten,Tosten Dolmen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Kongsmoen,Sandes,Sandnes,Reppem,Reppen,Præstvigen,Prestvigen,Hald,Hall,Halle,Lyngsnes,Yttersund _Diderich Dolmen,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Jacob,Jakob,Jacos ge1508p,Johen Sandes,Johen Sandnes,John Sandes,John Sandnes,Jon Sandes,Jon Sandnes,Jonen Sandes,Jonen Sandnes,Joen Sandes,Joen Sandnes,Jonn Sandes,Jonn Sandnes,Niels Reppem,Niels Reppen,Nils Reppem,Nils Reppen,Pedeer Præstvigen,Pedeer Prestvigen,Peder Præstvigen,Peder Prestvigen,Pedr Præstvigen,Pedr Prestvigen,Per Præstvigen,Per Prestvigen,Peter Præstvigen,Peter Prestvigen,Petter Præstvigen,Petter Prestvigen,Pitter Præstvigen,Pitter Prestvigen,Siur Hald,Siur Hall,Siur Halle,Torchel Lyngsnes,Torkel Lyngsnes,Torsten Yttersund,Tosten Yttersund_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 67b
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 67b rg20090515630535
Forordninger
Fogden lod forkynde Hands Kongelig Mayts allernaadigst udgangne chattebref for indværende aar samme dat. Københafn d. 17 February anno 1705
Fogden lod forkynde Hands Kongelig Mayts allernaadigst udgangne chattebref for indværende aar samme dat. Københafn d. 17 February anno 1705
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Forordninger
<side 68a>

Jligemaade forkynt en forordring om Landmilitien udj Norge, daterit Københafn den 28 february anno 1705:

Jligemaade forkynt en forordring om Landmilitien udj Norge, daterit Københafn den 28 february anno 1705:
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Forordninger
Desligeste en forordning om forhold med Strandede schibe og gods, samme forordning er daterit Københafn den 21 Marty anno 1705:
Desligeste en forordning om forhold med Strandede schibe og gods, samme forordning er daterit Københafn den 21 Marty anno 1705:
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Forordninger
Amtforordring anlangende tingene og Marchederne, saa og Tiendernis ydelße af alle slag i Norge, at udsætte effter den forordnede nye stil, Elleve dage lengere hen udj Calenderen, samme forordninger, daterit Københafn d 21 february anno 1705
Amtforordring anlangende tingene og Marchederne, saa og Tiendernis ydelße af alle slag i Norge, at udsætte effter den forordnede nye stil, Elleve dage lengere hen udj Calenderen, samme forordninger, daterit Københafn d 21 february anno 1705
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Forordninger
Saa og Conditionerne for Trundhiems bye og amt hvor effter det uvise sicht og sagefald schal forpachtis etc. Daterit Trundhiem d. 21 Jauary Anno 1705
Saa og Conditionerne for Trundhiems bye og amt hvor effter det uvise sicht og sagefald schal forpachtis etc. Daterit Trundhiem d. 21 Jauary Anno 1705
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Forordninger
Endelig Hans Høye Excellentzie Her stadholder Christian Ulderich Friderich Guldenlevi udgifven befalling om slagsmaal, ofverhørighed eller andre smaa deslige forseelßer som iche maa paatallis, men stiftamtmanden tilkiende gifvis med videre dat. Kiøb. d 13 May 1693
Endelig Hans Høye Excellentzie Her stadholder Christian Ulderich Friderich Guldenlevi udgifven befalling om slagsmaal, ofverhørighed eller andre smaa deslige forseelßer som iche maa paatallis, men stiftamtmanden tilkiende gifvis med videre dat. Kiøb. d 13 May 1693
NULL , Christian Ulderich Friderich Guldenlev, ,Kiøb., Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Frederich,Friderich,Ulderich Guldenlev,Guldenlevis,Guldenlev,Guldenlevis,Guldenlev,Guldenlevis _Chisten Guldenlev,Chisten Guldenlevis,Chrishian Guldenlev,Chrishian Guldenlevis,Chrisian Guldenlev,Chrisian Guldenlevis,Christen Guldenlev,Christen Guldenlevis,Christian Guldenlev,Christian Guldenlevis,Cristen Guldenlev,Cristen Guldenlevis,Cristian Guldenlev,Cristian Guldenlevis,Kisten Guldenlev,Kisten Guldenlevis,Frederich Guldenlev,Frederich Guldenlevis,Friderich Guldenlev,Friderich Guldenlevis,gf2277p Guldenlev,Guldenlevis_ ,Kiøb.,Kiøbenhafn,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Byksel, skjøte
Her Jacob Angel hafver schiøt og afhent til sin Svoger Lauritz Pedersøn Holt den gaard Tviberg schyldende med bøxel og herlighed 2 ører, samt 2 ører og 12 Mk. udj Varøen, alt beliggende udj Løfsnes fierding, samme schiøde dat. Solstad d. 5 Juny 1701
Her Jacob Angel hafver schiøt og afhent til sin Svoger Lauritz Pedersøn Holt den gaard Tviberg schyldende med bøxel og herlighed 2 ører, samt 2 ører og 12 Mk. udj Varøen, alt beliggende udj Løfsnes fierding, samme schiøde dat. Solstad d. 5 Juny 1701
NULL ,Jacob Angel,Lauritz Pedersøn Holt, ,Solstad,Tviberg,Varøen, Jacob,Jakob,Jacos,Lauritz,Lauritz Angel,Anglen,Holst,Holt,Holte,Holten,Haalten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Jacob Angel,Jacob Anglen,Jakob Angel,Jakob Anglen,Jacos Angel,Jacos Anglen,Lauritz Holst,Lauritz Holt,Lauritz Holte,Lauritz Holten,Lauritz Haalten,Lauritz Peders,Lauritz Peders.,Lauritz Pedersen,Lauritz Pederß,Lauritz Pederßøn,Lauritz Pederssønner,Lauritz Pedersø,Lauritz Pedersøn,Lauritz Pedersøn.,Lauritz Pedersøns,Lauritz Persen,Lauritz Perßøn,Lauritz Persø,Lauritz Persøn,Lauritz Pettersen,Lauritz Pedersens,Lauritz Pederss,Lauritz Pederssøn,Lauritz Pedersønn_ ,Tviberg,Varøen,Soelstad,Solstad,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Byksel, skjøte
forkynt Soldat Erich Olsøns bøxelseddel paa j øris leje udj den Kongens gaard Nordeiteren, beliggende udj Lechøe fierding, bøxelsed: udgifvet af Jacob Jespersøn d. 24 Xbr. 1704
forkynt Soldat Erich Olsøns bøxelseddel paa j øris leje udj den Kongens gaard Nordeiteren, beliggende udj Lechøe fierding, bøxelsed: udgifvet af Jacob Jespersøn d. 24 Xbr. 1704
NULL ,Erich Olsøn,Jacob Jespersøn, ,Nordeiteren, Eric,Erich,Erik,Jacob,Jakob,Jacos Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn _Eric Olsen,Eric Olssøn,Eric Olssønner,Eric Olsøn,Eric Olsøns,Erich Olsen,Erich Olssøn,Erich Olssønner,Erich Olsøn,Erich Olsøns,Erik Olsen,Erik Olssøn,Erik Olssønner,Erik Olsøn,Erik Olsøns,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_ ,Nordeiteren,Nordeitern,Nord-Eitran,Norejteren,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Byksel, skjøte
Pitter Nielsøn Axetander lod forkynde sin bøxelseddel paa 6 Mk auf med bøxel udj Birchenes udgifvet af Pros Lauritzøn paa Nerøe prestegaard d. 19 Novembr. anno 1704.
Pitter Nielsøn Axetander lod forkynde sin bøxelseddel paa 6 Mk auf med bøxel udj Birchenes udgifvet af Pros Lauritzøn paa Nerøe prestegaard d. 19 Novembr. anno 1704.
NULL ,Pitter Nielsøn Axetander,Pros Lauritzøn, ,Birchenes,Nærøe, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pros Axetander,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1040p,Pedeer Nielsen,Pedeer Nielßøn,Pedeer Nielsøn,Pedeer Nielsön,Pedeer Nilsøn,Pedeer Nissen,Pedeer Nißen,Peder Nielsen,Peder Nielßøn,Peder Nielsøn,Peder Nielsön,Peder Nilsøn,Peder Nissen,Peder Nißen,Pedr Nielsen,Pedr Nielßøn,Pedr Nielsøn,Pedr Nielsön,Pedr Nilsøn,Pedr Nissen,Pedr Nißen,Per Nielsen,Per Nielßøn,Per Nielsøn,Per Nielsön,Per Nilsøn,Per Nissen,Per Nißen,Peter Nielsen,Peter Nielßøn,Peter Nielsøn,Peter Nielsön,Peter Nilsøn,Peter Nissen,Peter Nißen,Petter Nielsen,Petter Nielßøn,Petter Nielsøn,Petter Nielsön,Petter Nilsøn,Petter Nissen,Petter Nißen,Pitter Nielsen,Pitter Nielßøn,Pitter Nielsøn,Pitter Nielsön,Pitter Nilsøn,Pitter Nissen,Pitter Nißen,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Birchen,Birchenes,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Byksel, skjøte
Niels Olsøn en gammel mand hafver bøxlet af Her Danjel Michelsøn Pristroph 6 Mk. lauf udj den gaard Oesen, samme dat. Nærøe den 29 Octobr. Anno 1704:
Niels Olsøn en gammel mand hafver bøxlet af Her Danjel Michelsøn Pristroph 6 Mk. lauf udj den gaard Oesen, samme dat. Nærøe den 29 Octobr. Anno 1704:
NULL ,Danjel Michelsøn Pristroph,Niels Olsøn, ,Nærøe,Oesen, Daniel,Danjel,Daniel,Danjel,Niels,Nils Michels,Michelsen,Michelßøn,Michelsøn,Michsøn,Pristroph,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Daniel Michels,Daniel Michelsen,Daniel Michelßøn,Daniel Michelsøn,Daniel Michsøn,Danjel Michels,Danjel Michelsen,Danjel Michelßøn,Danjel Michelsøn,Danjel Michsøn,Daniel Pristroph,Danjel Pristroph,Niels Olsen,Niels Olssøn,Niels Olssønner,Niels Olsøn,Niels Olsøns,Nils Olsen,Nils Olssøn,Nils Olssønner,Nils Olsøn,Nils Olsøns_ ,Oesen,Osen,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a rg20090515630535
Lejermål
Hemming Jørgensøn er indstemt af Salomon Blix for lejermaals forseelße begaaen anno 1704 med Birthe Knudsdatter,

og som denne forseelße er begaaen nest afvichte aar og til vintertinget indstemt, men da iche møt, til med begge, besynderlig qvindfolchet gandsche uformuende at svare de af fogden pastaaende fulde bøder, hvilchet tingsøgende almue vinede,

Da tilfindis enhver af dennem at bøde som følger: nemlig drengen 8 Rdr. og qvindfolchet 3 Rdr. Desligste at udstaa Kirchens Disciplin. hvilche bøder fogden annammer

Hemming Jørgensøn er indstemt af Salomon Blix for lejermaals forseelße begaaen anno 1704 med Birthe Knudsdatter, og som denne forseelße er begaaen nest afvichte aar og til vintertinget indstemt, men da iche møt, til med begge, besynderlig qvindfolchet gandsche uformuende at svare de af fogden pastaaende fulde bøder, hvilchet tingsøgende almue vinede, Da tilfindis enhver af dennem at bøde som følger: nemlig drengen 8 Rdr. og qvindfolchet 3 Rdr. Desligste at udstaa Kirchens Disciplin. hvilche bøder fogden annammer
NULL ,Birthe Knudsdatter,Hemming Jørgensøn,Salomon Blix, ,(tom), Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Salmon,Salomon,Samuel Knudsd.,Knudsdatter,Knudtsdatter,Jøngensøn,Jørgensen,Jørgenßøn,Jørgensø,Jørgensøn,Blix _Berithe Knudsd.,Berithe Knudsdatter,Berithe Knudtsdatter,Berrithe Knudsd.,Berrithe Knudsdatter,Berrithe Knudtsdatter,Berthe Knudsd.,Berthe Knudsdatter,Berthe Knudtsdatter,Birgithe Knudsd.,Birgithe Knudsdatter,Birgithe Knudtsdatter,Birrethe Knudsd.,Birrethe Knudsdatter,Birrethe Knudtsdatter,Birrithe Knudsd.,Birrithe Knudsdatter,Birrithe Knudtsdatter,Birthe Knudsd.,Birthe Knudsdatter,Birthe Knudtsdatter,Birthte Knudsd.,Birthte Knudsdatter,Birthte Knudtsdatter,Hemmig Jøngensøn,Hemmig Jørgensen,Hemmig Jørgenßøn,Hemmig Jørgensø,Hemmig Jørgensøn,Hemming Jøngensøn,Hemming Jørgensen,Hemming Jørgenßøn,Hemming Jørgensø,Hemming Jørgensøn,Hemning Jøngensøn,Hemning Jørgensen,Hemning Jørgenßøn,Hemning Jørgensø,Hemning Jørgensøn,Henning Jøngensøn,Henning Jørgensen,Henning Jørgenßøn,Henning Jørgensø,Henning Jørgensøn,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68a,68b
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68a,68b rg20090515630535
Vinningsforbrytelser
Hans Jørgensøn er indstemt af Salomon Blix effter fogdens begiering, formedelst at hand har bemechtiget sig 2de Kiøre, tilhørende en bonde som bruger en part udj hands Mayts gaard Nordeiteren,

denne bonde nafnlig Torber Abrahamsøn møtte med bekiendelße at være schyldig til ermelte Hans Jørgensøn 21 voger

<side 68b>

voger fisch, forhvilche hand diße 2de Kiør sig hafver bemæchtiget, og hannem ej ved louf og ræt til tinge søgt eller med hannem til tinge effter loven giort af renging,

Den indstemte Hans Jørgenßøn møtte med bekiendelße obente 2de Kiør at hafve annammet og taget udj tanche at afkorte for dennem paa indbemelte gield 21 voger fisch, desligiste bekiende, samme Kiøer at være hannem udlagt paa schifte effter Torben Jacobsøns qvinde, hvilchet hand dog iche effter tilspørdsel kunde beviße.

Fogden paastod, at som Hands Jørgensøns foregifvende de 2de Kiør at være hannem undlagt, iche er med sandhed ofverensstemmende, men udj aabod paa kongens gaard at være udlagt, hvilchet bonden self vedgaar, saa burde hand samme Kiøer igien at lefvere med straf effter loufven for begaaen forseelße, og dereffter begierede dom

saaledis afsagt

Saa som Hans Jørgensøn uden louf og dom har bemechtiget sig 2de Kiøre Torber Eiteren tilhørende, og effter hands qvinde paa schifte udj aabod vare lagt, hvilchet for retten er bevisliggiort, og endog samme forseelße Kunde udfalde til store bøder at udgifve, dersom den yderste strenghed schulde søgis og mand iche ansaag samt hafde medlidenhed ofver hands ringe condition og vilchor, iche dismindre modereris samme forseelße dennesinde saaledis At Hans Jørgensøn inden 8te dager lefverer til Torber Abrahamsøn de 2de Kiøer som hand hos hannem hafver taget, og hafver hand noget hos ermelte Torber at fordre, da søger hand hannem derfore til nestholdende høstesageting, med sig hafvende de sin hofvedreigenschabsbog eller anden bevislighed paa indbemelte fordring, hvor effter hannem kand sche louflig dom ofver sin schyldemand til betalning.

hvad sig hans Kongl. Mayts sicht er angaaende, da som forpachteren iche er nærværende, da optagis den end indtil høstesageting hvor hand da hafver at møde

Hans Jørgensøn er indstemt af Salomon Blix effter fogdens begiering, formedelst at hand har bemechtiget sig 2de Kiøre, tilhørende en bonde som bruger en part udj hands Mayts gaard Nordeiteren, denne bonde nafnlig Torber Abrahamsøn møtte med bekiendelße at være schyldig til ermelte Hans Jørgensøn 21 voger voger fisch, forhvilche hand diße 2de Kiør sig hafver bemæchtiget, og hannem ej ved louf og ræt til tinge søgt eller med hannem til tinge effter loven giort af renging, Den indstemte Hans Jørgenßøn møtte med bekiendelße obente 2de Kiør at hafve annammet og taget udj tanche at afkorte for dennem paa indbemelte gield 21 voger fisch, desligiste bekiende, samme Kiøer at være hannem udlagt paa schifte effter Torben Jacobsøns qvinde, hvilchet hand dog iche effter tilspørdsel kunde beviße. Fogden paastod, at som Hands Jørgensøns foregifvende de 2de Kiør at være hannem undlagt, iche er med sandhed ofverensstemmende, men udj aabod paa kongens gaard at være udlagt, hvilchet bonden self vedgaar, saa burde hand samme Kiøer igien at lefvere med straf effter loufven for begaaen forseelße, og dereffter begierede dom saaledis afsagt Saa som Hans Jørgensøn uden louf og dom har bemechtiget sig 2de Kiøre Torber Eiteren tilhørende, og effter hands qvinde paa schifte udj aabod vare lagt, hvilchet for retten er bevisliggiort, og endog samme forseelße Kunde udfalde til store bøder at udgifve, dersom den yderste strenghed schulde søgis og mand iche ansaag samt hafde medlidenhed ofver hands ringe condition og vilchor, iche dismindre modereris samme forseelße dennesinde saaledis At Hans Jørgensøn inden 8te dager lefverer til Torber Abrahamsøn de 2de Kiøer som hand hos hannem hafver taget, og hafver hand noget hos ermelte Torber at fordre, da søger hand hannem derfore til nestholdende høstesageting, med sig hafvende de sin hofvedreigenschabsbog eller anden bevislighed paa indbemelte fordring, hvor effter hannem kand sche louflig dom ofver sin schyldemand til betalning. hvad sig hans Kongl. Mayts sicht er angaaende, da som forpachteren iche er nærværende, da optagis den end indtil høstesageting hvor hand da hafver at møde
NULL ,Hans Jørgensøn,Hans Jørgenßøn,Salomon Blix,Torber Abrahamsøn,Torber Eiteren, ,Nordeiteren, Hands,Hans,Salmon,Salomon,Samuel,Torben,Torber,Torger,Torben,Torber,Torger Jøngensøn,Jørgensen,Jørgenßøn,Jørgensø,Jørgensøn,Blix,Abrahamsøn,Eiteren _Hands Jøngensøn,Hands Jørgensen,Hands Jørgenßøn,Hands Jørgensø,Hands Jørgensøn,Hans Jøngensøn,Hans Jørgensen,Hans Jørgenßøn,Hans Jørgensø,Hans Jørgensøn,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix,Torben Abrahamsøn,Torber Abrahamsøn,Torger Abrahamsøn,Torben Eiteren,Torber Eiteren,Torger Eiteren_ ,Nordeiteren,Nordeitern,Nord-Eitran,Norejteren,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 68b
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 68b rg20090515630536
Skattesvikt
Pros Lauritzøn har ladet stemne Bersvend Sørensøn for resterende landscyld heil: af 9 Mk. lauf udj Drag til penger 5 Rdr 3 ort 28 Sk.

den indstemte Bersvend møtte for retten med begering at ville tage med sig paa høstetinget sin gamle schattebog og bøxelseddel paa ermelte 9 Mk. som og schal udvise hvorledis det schal være beschafet med denne fordring, som ermelte Pros Lauritzøn giør ansøgning om,

ermelte Bersvend møder da til høstetinget, hvor da udj bøgger og bøxelseddelen Kand seis nogen efterretlighed til opliusning.

Pros Lauritzøn har ladet stemne Bersvend Sørensøn for resterende landscyld heil: af 9 Mk. lauf udj Drag til penger 5 Rdr 3 ort 28 Sk. den indstemte Bersvend møtte for retten med begering at ville tage med sig paa høstetinget sin gamle schattebog og bøxelseddel paa ermelte 9 Mk. som og schal udvise hvorledis det schal være beschafet med denne fordring, som ermelte Pros Lauritzøn giør ansøgning om, ermelte Bersvend møder da til høstetinget, hvor da udj bøgger og bøxelseddelen Kand seis nogen efterretlighed til opliusning.
NULL ,Bersvend Sørensøn,Pros Lauritzøn, ,Drag, Bersvend,Pros Sørenßøn,Sørensøn,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Bersvend ge1884p,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Drag,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 69a rg20090515630536
Skjellsord
<side 69a>

Salomon Blix lensmand ofver Leche og Bindals fierdinger, hafde indstemt Jsach Hemmingsøn Sørhorsfiord inroullerit baasmand udj Hans Kongelig Mayts Siøtiæniste formedelst at hand d. 1 Aprilis nest afvict udj Hortens fischevær, hafde ladet endeel ubesindige og utilbørlige ord faldet af sin mund, godtfolch til præjudice og nachdeel, og der ermelte Salomon Blix lod hannem vide at saadanne ord iche upaatalt kunde passere og upaatalt hengaa, men at hand paa sommertinget nest effter derfor blef stemt til Edshov ting at møde, svarede hand iche at møde for nogen hiemtingsræt men udj Trundhiem hvor hands Commandeur var at finde,

Obenbemelte Isach Hemmingsøn blef 3de gang paaraabt louflig, mens ingen møtte, som paa hands veigne svarede noget,

hvorfore atterbemelte Jsach Hemmingsøn foreleggis laufdag til neste ting at møde og svare sin contrapart eller efter louflig prous vidnisbiurd og opliusning udj sagen dom anføre og fornemme.

Salomon Blix lensmand ofver Leche og Bindals fierdinger, hafde indstemt Jsach Hemmingsøn Sørhorsfiord inroullerit baasmand udj Hans Kongelig Mayts Siøtiæniste formedelst at hand d. 1 Aprilis nest afvict udj Hortens fischevær, hafde ladet endeel ubesindige og utilbørlige ord faldet af sin mund, godtfolch til præjudice og nachdeel, og der ermelte Salomon Blix lod hannem vide at saadanne ord iche upaatalt kunde passere og upaatalt hengaa, men at hand paa sommertinget nest effter derfor blef stemt til Edshov ting at møde, svarede hand iche at møde for nogen hiemtingsræt men udj Trundhiem hvor hands Commandeur var at finde, Obenbemelte Isach Hemmingsøn blef 3de gang paaraabt louflig, mens ingen møtte, som paa hands veigne svarede noget, hvorfore atterbemelte Jsach Hemmingsøn foreleggis laufdag til neste ting at møde og svare sin contrapart eller efter louflig prous vidnisbiurd og opliusning udj sagen dom anføre og fornemme.
NULL ,Jsach Hemmingsøn Sørhorsfiord,Salomon Blix, ,Edshov,Horten, Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Isach,Jsach,Jsaach,Jzac,Jzach,Jzaac,Jzaach,Salmon,Salomon,Samuel Hem.,Hemmingsøn,Sørhorsfiord,Sørøen,Blix _Isach Hem.,Isach Hemmingsøn,Jsach Hem.,Jsach Hemmingsøn,Jsaach Hem.,Jsaach Hemmingsøn,Jzac Hem.,Jzac Hemmingsøn,Jzach Hem.,Jzach Hemmingsøn,Jzaac Hem.,Jzaac Hemmingsøn,Jzaach Hem.,Jzaach Hemmingsøn,Isach Sørhorsfiord,Isach Sørøen,Jsach Sørhorsfiord,Jsach Sørøen,Jsaach Sørhorsfiord,Jsaach Sørøen,Jzac Sørhorsfiord,Jzac Sørøen,Jzach Sørhorsfiord,Jzach Sørøen,Jzaac Sørhorsfiord,Jzaac Sørøen,Jzaach Sørhorsfiord,Jzaach Sørøen,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,Horten,Eddshov,Edshoug,Edshov,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69a
3.6.1705
1,705.00 3.6.1705 69a rg20090515630536
Vinningsforbrytelser
Haachen Sørhorsfiord har ved bøjdelensmanden Salomon Blix ladet indstemte Johan Simle formedelst en Eldshuud som hand hafde af hannem hafde annammet at lade berede udj Bergen, og iche endnu igien erlanget,

den indstemte Johan Simle blef 3de gange liudelig paaraabt, men ingen møtte som paa hands veigne noget svarede,

Salomon Blix bevidnede at hafve været udj ermelte, Johan Simlis huus og talte med hands tienistefolch, som lofvede at vilde lade hannem vide naar hiemkomsten schede at hand var stemt af Haachen Sørhorsfiord ved Salomon Blix.

Jindbemelte Johan Simle foreleggis laufdag til neste ting og møde og svare sin contrapart eller hands fuldmæchtig.

Haachen Sørhorsfiord har ved bøjdelensmanden Salomon Blix ladet indstemte Johan Simle formedelst en Eldshuud som hand hafde af hannem hafde annammet at lade berede udj Bergen, og iche endnu igien erlanget, den indstemte Johan Simle blef 3de gange liudelig paaraabt, men ingen møtte som paa hands veigne noget svarede, Salomon Blix bevidnede at hafve været udj ermelte, Johan Simlis huus og talte med hands tienistefolch, som lofvede at vilde lade hannem vide naar hiemkomsten schede at hand var stemt af Haachen Sørhorsfiord ved Salomon Blix. Jindbemelte Johan Simle foreleggis laufdag til neste ting og møde og svare sin contrapart eller hands fuldmæchtig.
NULL ,Haachen Sørhorsfiord,Johan Simle,Salomon Blix, ,Bergen, Haachen,Haagen,Haang,Johan,Johanns,Salmon,Salomon,Samuel Sørhorsfiord,Sørøen,Simle,Simlis,Blix _Haachen Sørhorsfiord,Haachen Sørøen,Haagen Sørhorsfiord,Haagen Sørøen,Haang Sørhorsfiord,Haang Sørøen,Johan Simle,Johan Simlis,Johanns Simle,Johanns Simlis,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_ ,Bergen,