Kildeavskrifter

Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
1,712.00 15.1.1712 182b rg20090515630650
Byksel, skjøte
Mentz Baltzersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 20 Mk udj Frøvarp udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Octobr. Anno 1711
Mentz Baltzersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 20 Mk udj Frøvarp udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Octobr. Anno 1711
NULL ,Jacob Jespersøn,Mentz Baltzersøn, ,Frøvarp, Jacob,Jakob,Jacos,Mentz Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Baltzerßøn,Baltzersøn,Balzersøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Mentz Baltzerßøn,Mentz Baltzersøn,Mentz Balzersøn_ ,Frøvarp,Frøvarpt,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
1,712.00 15.1.1712 182b rg20090515630650
Byksel, skjøte
Forkynt Olle Bendixsøns bøxelseddel paa 12 Mk. udj Hildstad udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Augusti Anno 1711
Forkynt Olle Bendixsøns bøxelseddel paa 12 Mk. udj Hildstad udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Augusti Anno 1711
NULL ,Jacob Jespersøn,Olle Bendixsøn, ,Hildstad, Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Bendixsøn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1057p_ ,Hildstad,Hilstad,Hun,Hund,Hunde,Hunn,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 183a
15.1.1712
1,712.00 15.1.1712 183a rg20090515630650
Omgang utenfor ekteskap
<side 183a>

Poul Larsøn Schaarstad aflet barn for tiden med sin qvinde Kirsten Hansdatter

bøder 3 Rdr j ort. 12 schilling

Poul Larsøn Schaarstad aflet barn for tiden med sin qvinde Kirsten Hansdatter bøder 3 Rdr j ort. 12 schilling
NULL ,Kirsten Hansdatter,Poul Larsøn Schaarstad, ,(tom), Kieristi,Kirsten,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel Hansdater,Hansdatter,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Scharstad,Schaarstad _Kieristi Hansdater,Kieristi Hansdatter,Kirsten Hansdater,Kirsten Hansdatter,Paul Larsen,Paul Larßøn,Paul Larsøn,Paul Larsön,Paul Larsøns,Paul Laßens,Paul Laßesøn,Poel Larsen,Poel Larßøn,Poel Larsøn,Poel Larsön,Poel Larsøns,Poel Laßens,Poel Laßesøn,Pouel Larsen,Pouel Larßøn,Pouel Larsøn,Pouel Larsön,Pouel Larsøns,Pouel Laßens,Pouel Laßesøn,Poul Larsen,Poul Larßøn,Poul Larsøn,Poul Larsön,Poul Larsøns,Poul Laßens,Poul Laßesøn,Povel Larsen,Povel Larßøn,Povel Larsøn,Povel Larsön,Povel Larsøns,Povel Laßens,Povel Laßesøn,Paul Scharstad,Paul Schaarstad,Poel Scharstad,Poel Schaarstad,Pouel Scharstad,Pouel Schaarstad,Poul Scharstad,Poul Schaarstad,Povel Scharstad,Povel Schaarstad_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 183a,183b
15.1.1712
1,712.00 15.1.1712 183a,183b rg20090515630650
Avtaler
Johan Pederßøn Holt ladet ved lensmanden Christopher Halmøen stemne Jacob Nielsøn formedelst at hand nest afvichte høst hafde med sig til Bergen paa Pros Larsøns Jæcht hvor hand vaar styrmand, j læst gods, mens forsømmede at tage med sig tilbage endeel gods, som ermelte Johan Pedersøns bager udj bergen tilbød hannem at indtage, samme gods blef indschibet paa en anden Jæcht imod frachtis betalling 6 ort.

den indstemte styrmand møtte for retten, med undschyldning at Jæchten vaar læch, og Kunde derfor iche tage godseth med sig,

Johan Pedersøn beviste at hand hafde taget gods ind paa iæcten fra den som iche hafde noget gods paa iæchten til Bergen, formente derfor at styrmanden bør betalle hannem den fracht som hand hafde udlagt og derpaa begierede dom

saaledis afsagt.

Det var den udj retten kallede Jacob Nielsøns schyldig hed, at tage med sig paa Jæchten igien det gods som citantens Johan Pedersøns Kiøbmand hafde tallet med hannem om at faa indschibet, særlig effterdj Johan Pedersøn hafde med hannem til Bergen 12 Tdr gods, mens effterdj Jacob Nielsøn saadant af modvillighed har forsømmet og foraarsaget at hands gods er blefven indschibet paa en anden Jæcht, iche uden omkaast anført til 6 ort, hvilchen Jacob Nielsøn Kunde hafve fore-

<side 183b>

kommet, da bør hand ermelte 6 ort med omkaastning 2 ort at betalle til Johan Pedersøn inden 15 dager under execution effter loven.

Johan Pederßøn Holt ladet ved lensmanden Christopher Halmøen stemne Jacob Nielsøn formedelst at hand nest afvichte høst hafde med sig til Bergen paa Pros Larsøns Jæcht hvor hand vaar styrmand, j læst gods, mens forsømmede at tage med sig tilbage endeel gods, som ermelte Johan Pedersøns bager udj bergen tilbød hannem at indtage, samme gods blef indschibet paa en anden Jæcht imod frachtis betalling 6 ort. den indstemte styrmand møtte for retten, med undschyldning at Jæchten vaar læch, og Kunde derfor iche tage godseth med sig, Johan Pedersøn beviste at hand hafde taget gods ind paa iæcten fra den som iche hafde noget gods paa iæchten til Bergen, formente derfor at styrmanden bør betalle hannem den fracht som hand hafde udlagt og derpaa begierede dom saaledis afsagt. Det var den udj retten kallede Jacob Nielsøns schyldig hed, at tage med sig paa Jæchten igien det gods som citantens Johan Pedersøns Kiøbmand hafde tallet med hannem om at faa indschibet, særlig effterdj Johan Pedersøn hafde med hannem til Bergen 12 Tdr gods, mens effterdj Jacob Nielsøn saadant af modvillighed har forsømmet og foraarsaget at hands gods er blefven indschibet paa en anden Jæcht, iche uden omkaast anført til 6 ort, hvilchen Jacob Nielsøn Kunde hafve fore- kommet, da bør hand ermelte 6 ort med omkaastning 2 ort at betalle til Johan Pedersøn inden 15 dager under execution effter loven.
NULL ,Christopher Halmøen,Jacob Nielsøn,Johan Pederßøn Holt,Pros Larsøn, ,Bergen, Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Jacob,Jakob,Jacos,Johan,Johanns,Johan,Johanns,Pros Halmøe,Halmøen,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Holst,Holt,Holte,Holten,Haalten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Chistopher Halmøe,Chistopher Halmøen,Chrisctopher Halmøe,Chrisctopher Halmøen,Christopcher Halmøe,Christopcher Halmøen,Christophen Halmøe,Christophen Halmøen,Christopher Halmøe,Christopher Halmøen,Jacob Nielsen,Jacob Nielßøn,Jacob Nielsøn,Jacob Nielsön,Jacob Nilsøn,Jacob Nissen,Jacob Nißen,Jakob Nielsen,Jakob Nielßøn,Jakob Nielsøn,Jakob Nielsön,Jakob Nilsøn,Jakob Nissen,Jakob Nißen,Jacos Nielsen,Jacos Nielßøn,Jacos Nielsøn,Jacos Nielsön,Jacos Nilsøn,Jacos Nissen,Jacos Nißen,Johan Holst,Johan Holt,Johan Holte,Johan Holten,Johan Haalten,Johanns Holst,Johanns Holt,Johanns Holte,Johanns Holten,Johanns Haalten,Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Bergen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 183b,184a
15.1.1712
1,712.00 15.1.1712 183b,184a rg20090515630651
Skjellsord
Hr Jacob Jespersøn ladet ved lensmanden Baltzer Mentzøn indvarsle Christen Besvog, formedelst at hand nest afvichte høst har ladet endeel ubeqvemsord falde af sin mund ved søen paa hands gaard, ermelte Jacob Jespersøn til formeente nachdeel og schimt,

den indstemte Christen møtte udj rette og tilstoed at ermelte foged hafde taget mere udj folcheschat end efter forordningen nemlig 8 schilling, sig at hafve sagt udj hastighed og ubesindighed, hvilchet prest<ens> tiener som natds<?> alles hafde forfattet, hafde vært aarsag udj det hand hafde teignet hands tienistetøs og for højere løn end hun erlangede, ellers begierede Christen Besvog at dise ord, af hannem udj hastighed talt, iche matte udfalde for hannem til det verste, bekiendte den hos tillige med tingsøgende almue at de iche udj nogen maade hafde sig ofver Jacob Jespersøn at besværge, mens tached hannem for hver dag hand hafde været deris foged,

Paa hands veigne møtte tieneren Olle Poulsøn hvilchen paastod at Christen Besvog maatte blifve dømt til straf og bøder efter loven,

afsagt

Saasom Christen Besvog, nu mødende for retten, tilstaar sin forseelße i det hand af hastig og ubesin-

<side 184a>

dighed har talt de ord om forrige foged, Hr Jacob Jespersøn som acten om formelder, hvilche ord hand vel burde hafve indhold med, saasom hand til dennem at talle iche hafde nogen billig aarsag,

Saa bør hand saadan sin forseelße her for retten ofentlig at afbede, og derhos bekiende, hvilchet og tingsøgende almue bevidner og bekrefter, at hand med Jacob Jespersøn iche andet ved, eller har at beschylde for, end det som en Kongelig troe betienter og braf mand vel ejner og anstaar udj alle maader. saa bør og Christen Besvog at betalle udj omkaastning 1 Rdr.

Hr Jacob Jespersøn ladet ved lensmanden Baltzer Mentzøn indvarsle Christen Besvog, formedelst at hand nest afvichte høst har ladet endeel ubeqvemsord falde af sin mund ved søen paa hands gaard, ermelte Jacob Jespersøn til formeente nachdeel og schimt, den indstemte Christen møtte udj rette og tilstoed at ermelte foged hafde taget mere udj folcheschat end efter forordningen nemlig 8 schilling, sig at hafve sagt udj hastighed og ubesindighed, hvilchet prest tiener som natds alles hafde forfattet, hafde vært aarsag udj det hand hafde teignet hands tienistetøs og for højere løn end hun erlangede, ellers begierede Christen Besvog at dise ord, af hannem udj hastighed talt, iche matte udfalde for hannem til det verste, bekiendte den hos tillige med tingsøgende almue at de iche udj nogen maade hafde sig ofver Jacob Jespersøn at besværge, mens tached hannem for hver dag hand hafde været deris foged, Paa hands veigne møtte tieneren Olle Poulsøn hvilchen paastod at Christen Besvog maatte blifve dømt til straf og bøder efter loven, afsagt Saasom Christen Besvog, nu mødende for retten, tilstaar sin forseelße i det hand af hastig og ubesin- dighed har talt de ord om forrige foged, Hr Jacob Jespersøn som acten om formelder, hvilche ord hand vel burde hafve indhold med, saasom hand til dennem at talle iche hafde nogen billig aarsag, Saa bør hand saadan sin forseelße her for retten ofentlig at afbede, og derhos bekiende, hvilchet og tingsøgende almue bevidner og bekrefter, at hand med Jacob Jespersøn iche andet ved, eller har at beschylde for, end det som en Kongelig troe betienter og braf mand vel ejner og anstaar udj alle maader. saa bør og Christen Besvog at betalle udj omkaastning 1 Rdr.
NULL ,Baltzer Mentzøn,Christen Besvog,Jacob Jespersøn,Olle Poulsøn, ,(tom), Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Jacob,Jakob,Jacos,Ole,Olle,Ollef,Ola Mensøn,Mentsen,Mentz,Mentzen,Mentzøn,Ments,Bedsvog,Besvog,Besvogen,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Paulsøn,Poulsen,Poulsøn _Balcher Mensøn,Balcher Mentsen,Balcher Mentz,Balcher Mentzen,Balcher Mentzøn,Balcher Ments,Baldtzer Mensøn,Baldtzer Mentsen,Baldtzer Mentz,Baldtzer Mentzen,Baldtzer Mentzøn,Baldtzer Ments,Baltzer Mensøn,Baltzer Mentsen,Baltzer Mentz,Baltzer Mentzen,Baltzer Mentzøn,Baltzer Ments,Balzer Mensøn,Balzer Mentsen,Balzer Mentz,Balzer Mentzen,Balzer Mentzøn,Balzer Ments,Chisten Bedsvog,Chisten Besvog,Chisten Besvogen,Chrishian Bedsvog,Chrishian Besvog,Chrishian Besvogen,Chrisian Bedsvog,Chrisian Besvog,Chrisian Besvogen,Christen Bedsvog,Christen Besvog,Christen Besvogen,Christian Bedsvog,Christian Besvog,Christian Besvogen,Cristen Bedsvog,Cristen Besvog,Cristen Besvogen,Cristian Bedsvog,Cristian Besvog,Cristian Besvogen,Kisten Bedsvog,Kisten Besvog,Kisten Besvogen,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Ole Paulsøn,Ole Poulsen,Ole Poulsøn,Olle Paulsøn,Olle Poulsen,Olle Poulsøn,Ollef Paulsøn,Ollef Poulsen,Ollef Poulsøn,Ola Paulsøn,Ola Poulsen,Ola Poulsøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184a
15.1.1712
1,712.00 15.1.1712 184a rg20090515630651
Gjeld
Johan Pedersøn ladet ved lensmanden, Christopher Halmøen, stemne Stephen Johansøn Fæøen for gield,

den indstemte blef paaraabt mens iche møtte

foreleggis til neste ting at møde

Johan Pedersøn ladet ved lensmanden, Christopher Halmøen, stemne Stephen Johansøn Fæøen for gield, den indstemte blef paaraabt mens iche møtte foreleggis til neste ting at møde
NULL ,Christopher Halmøen,Johan Pedersøn,Stephen Johansøn Fæøen, ,(tom), Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Johan,Johanns,Stephen,Stephen Halmøe,Halmøen,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Fæøen,Johanßøn,Johansøn _Chistopher Halmøe,Chistopher Halmøen,Chrisctopher Halmøe,Chrisctopher Halmøen,Christopcher Halmøe,Christopcher Halmøen,Christophen Halmøe,Christophen Halmøen,Christopher Halmøe,Christopher Halmøen,Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Stephen Fæøen,Stephen Johanßøn,Stephen Johansøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184a
15.1.1712
1,712.00 15.1.1712 184a rg20090515630651
Diverse
laurettismænd, Stephen Fæøen, Elling Fløen, Abraham Leerfiord, Joen Tøddal, Asbiørn Tingstad, Aschild Dun, Elias Gulvigen og Niels Hemmingsøn Romstad.
laurettismænd, Stephen Fæøen, Elling Fløen, Abraham Leerfiord, Joen Tøddal, Asbiørn Tingstad, Aschild Dun, Elias Gulvigen og Niels Hemmingsøn Romstad.
NULL ,Abraham Leerfiord,Asbiørn Tingstad,Aschild Dun,Elias Gulvigen,Elling Fløen,Joen Tøddal,Niels Hemmingsøn Romstad,Stephen Fæøen, ,(tom), Abraham,Asbiør,Asbiørn,Aschild,Askill,Elias,Eling,Elling,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Niels,Nils,Niels,Nils,Stephen Leerfiord,Leer,Tingstad,Duen,Dun,Duun,Guldvig,Guldvigen,Gulvigen,Fløem,Fløen,Tøddal,Tødthal,Hem.,Hemmingsøn,Romstad,Fæøen _Abraham ge1530p,Asbiør Tingstad,Asbiørn Tingstad,Aschild Duen,Aschild Dun,Aschild Duun,Askill Duen,Askill Dun,Askill Duun,Elias Guldvig,Elias Guldvigen,Elias Gulvigen,Eling Fløem,Eling Fløen,Elling Fløem,Elling Fløen,Johen Tøddal,Johen Tødthal,John Tøddal,John Tødthal,Jon Tøddal,Jon Tødthal,Jonen Tøddal,Jonen Tødthal,Joen Tøddal,Joen Tødthal,Jonn Tøddal,Jonn Tødthal,Niels Hem.,Niels Hemmingsøn,Nils Hem.,Nils Hemmingsøn,Niels,Nils ge1712p,Stephen Fæøen_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184a
29.06.1712
1,712.00 29.06.1712 184a rg20090515630651
Ordinært
Anno 1712 den 29 Juny blef holden sommersageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Vigestad, Hermand Kolvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hidringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoel Borgen og Tomas Berg, hvor da for retten dennesinde blef forhandlet som nu effterfølger:
Anno 1712 den 29 Juny blef holden sommersageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Vigestad, Hermand Kolvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hidringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoel Borgen og Tomas Berg, hvor da for retten dennesinde blef forhandlet som nu effterfølger:
NULL ,Anders Kaarsneßet,Andoel Borgen,Baar Vigestad,Frederich Moen,Hermand Kolvereid,Melchior Mejer,Michel Hidringen,Niels Qvaløen,Siur Brevigen,Tomas Berg, ,Edshov,Nærøe, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Andoel,Andoer,Andor,Baar,Baard,Frederich,Friderich,Herman,Hermand,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Michal,Michel,Michell,Mickel,Niels,Nils,Siur,Thomas,Thomes,Tomas Korsneßet,Kaarsneßet,Kaarsneßet,Borgen,Vigestad,Mo,Moa,Moe,Moem,Moen,Kalfereid,Kalfvereid,Kalvigen,Kolfvereid,Kolvereid,Kolvereide,Kaalvereid,Kalfreid,Meje,Mejer,Hidringen,Qvaløe,Qvaløen,Brevigen,Berg,Berrig _Anderes Korsneßet,Anderes Kaarsneßet,Anderes Kaarsneßet,Andras Korsneßet,Andras Kaarsneßet,Andras Kaarsneßet,Andres Korsneßet,Andres Kaarsneßet,Andres Kaarsneßet,Andreæ Korsneßet,Andreæ Kaarsneßet,Andreæ Kaarsneßet,Anders Korsneßet,Anders Kaarsneßet,Anders Kaarsneßet,Andoel Borgen,Andoer Borgen,Andor Borgen,Baar,Baard ge1970p,Frederich Mo,Frederich Moa,Frederich Moe,Frederich Moem,Frederich Moen,Friderich Mo,Friderich Moa,Friderich Moe,Friderich Moem,Friderich Moen,Herman Kalfereid,Herman Kalfvereid,Herman Kalvigen,Herman Kolfvereid,Herman Kolvereid,Herman Kolvereide,Herman Kaalvereid,Herman Kalfreid,Hermand Kalfereid,Hermand Kalfvereid,Hermand Kalvigen,Hermand Kolfvereid,Hermand Kolvereid,Hermand Kolvereide,Hermand Kaalvereid,Hermand Kalfreid,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Michal Hidringen,Michel Hidringen,Michell Hidringen,Mickel Hidringen,Niels Qvaløe,Niels Qvaløen,Nils Qvaløe,Nils Qvaløen,Siur Brevigen,Thomas Berg,Thomas Berrig,Thomes Berg,Thomes Berrig,Tomas Berg,Tomas Berrig_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Ordinært
<side 184b>

Anno 1712 den 1 February blef holden sageting paa ordinaire tinggaard Hildrum udj Ofverhaldens prestegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Anders Lestem, Niels Gansmoe, Erich Stortyljum, Erich Blengslj, Erich Vi, Olle Schej, Jfver Glemmen, og Johannes Fischum hvor da blef for rettet som følger:

Anno 1712 den 1 February blef holden sageting paa ordinaire tinggaard Hildrum udj Ofverhaldens prestegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Anders Lestem, Niels Gansmoe, Erich Stortyljum, Erich Blengslj, Erich Vi, Olle Schej, Jfver Glemmen, og Johannes Fischum hvor da blef for rettet som følger:
NULL ,Anders Lestem,Erich Blengslj,Erich Stortyljum,Erich Vi,Jfver Glemmen,Johannes Fischum,Melchior Mejer,Niels Gansmoe,Olle Schej, ,Hildrum,Ofverhalden, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Eric,Erich,Erik,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johannes,Johannis,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola Lestem,Lestum,Blengli,Blengsli,Blengslj,Blenslj,Storetyllum,Stortylium,Stortyljum,StoreTylium,Vi,Vj,Glemmen,Fischum,Meje,Mejer,Gandsmo,Gansmo,Gansmoe,Schei,Schej _Anderes Lestem,Anderes Lestum,Andras Lestem,Andras Lestum,Andres Lestem,Andres Lestum,Andreæ Lestem,Andreæ Lestum,Anders Lestem,Anders Lestum,Eric Blengli,Eric Blengsli,Eric Blengslj,Eric Blenslj,Erich Blengli,Erich Blengsli,Erich Blengslj,Erich Blenslj,Erik Blengli,Erik Blengsli,Erik Blengslj,Erik Blenslj,Eric Storetyllum,Eric Stortylium,Eric Stortyljum,Eric StoreTylium,Erich Storetyllum,Erich Stortylium,Erich Stortyljum,Erich StoreTylium,Erik Storetyllum,Erik Stortylium,Erik Stortyljum,Erik StoreTylium,Eric Vi,Eric Vj,Erich Vi,Erich Vj,Erik Vi,Erik Vj,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer ge1279p,Johannes,Johannis ge1219p,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Niels Gandsmo,Niels Gansmo,Niels Gansmoe,Nils Gandsmo,Nils Gansmo,Nils Gansmoe,Ole Schei,Ole Schej,Olle Schei,Olle Schej,Ollef Schei,Ollef Schej,Ola Schei,Ola Schej_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Forordninger
fogden loed forkynde de allernaadigst udgagne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede.
fogden loed forkynde de allernaadigst udgagne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Byksel, skjøte
Olle Andersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 spand 1 1/2 Mk udj Lysberg udgifven af Pros Larsøn d 15 Octobr. Anno 1711
Olle Andersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 spand 1 1/2 Mk udj Lysberg udgifven af Pros Larsøn d 15 Octobr. Anno 1711
NULL ,Olle Andersøn,Pros Larsøn, ,Lysberg, Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Anders,Anderßøn,Andersøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Ole Anders,Ole Anderßøn,Ole Andersøn,Olle Anders,Olle Anderßøn,Olle Andersøn,Ollef Anders,Ollef Anderßøn,Ollef Andersøn,Ola Anders,Ola Anderßøn,Ola Andersøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Lysberg,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Byksel, skjøte
forkynt Olle Anfindsøns bøxelseddel paa den gaard, Tødaasen schylder med bøxel 2 ører udgifven af Pros Larsøn d. 15 Octobr. 1711
forkynt Olle Anfindsøns bøxelseddel paa den gaard, Tødaasen schylder med bøxel 2 ører udgifven af Pros Larsøn d. 15 Octobr. 1711
NULL ,Olle Anfindsøn,Pros Larsøn, ,Tødaasen, Ole,Olle,Ollef,Ola,Pros Andfindsen,Andfindsøn,Andfindsön,Anfindsen,Anfindssøn,Anfindssønner,Anfindsøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Ole Andfindsen,Ole Andfindsøn,Ole Andfindsön,Ole Anfindsen,Ole Anfindssøn,Ole Anfindssønner,Ole Anfindsøn,Olle Andfindsen,Olle Andfindsøn,Olle Andfindsön,Olle Anfindsen,Olle Anfindssøn,Olle Anfindssønner,Olle Anfindsøn,Ollef Andfindsen,Ollef Andfindsøn,Ollef Andfindsön,Ollef Anfindsen,Ollef Anfindssøn,Ollef Anfindssønner,Ollef Anfindsøn,Ola Andfindsen,Ola Andfindsøn,Ola Andfindsön,Ola Anfindsen,Ola Anfindssøn,Ola Anfindssønner,Ola Anfindsøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Tødaasen,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Byksel, skjøte
Lars Joensøn ladet forkynde sin bøxelseddel paa den gaar Øjesvold schylder med bøxel j øre, udgifven af Pros Larsøn d. 14 Aug. 1711
Lars Joensøn ladet forkynde sin bøxelseddel paa den gaar Øjesvold schylder med bøxel j øre, udgifven af Pros Larsøn d. 14 Aug. 1711
NULL ,Lars Joensøn,Pros Larsøn, ,Øjesvold, Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Pros Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Laris Joenesøn,Laris Joensßøn,Laris Joenßøen,Laris Joenßøn,Laris Joensøn,Laris Joen,Lars Joenesøn,Lars Joensßøn,Lars Joenßøen,Lars Joenßøn,Lars Joensøn,Lars Joen,Laruitz Joenesøn,Laruitz Joensßøn,Laruitz Joenßøen,Laruitz Joenßøn,Laruitz Joensøn,Laruitz Joen,Lauris Joenesøn,Lauris Joensßøn,Lauris Joenßøen,Lauris Joenßøn,Lauris Joensøn,Lauris Joen,Laurits Joenesøn,Laurits Joensßøn,Laurits Joenßøen,Laurits Joenßøn,Laurits Joensøn,Laurits Joen,Lauriz Joenesøn,Lauriz Joensßøn,Lauriz Joenßøen,Lauriz Joenßøn,Lauriz Joensøn,Lauriz Joen,Lofrentz Joenesøn,Lofrentz Joensßøn,Lofrentz Joenßøen,Lofrentz Joenßøn,Lofrentz Joensøn,Lofrentz Joen,Loren Joenesøn,Loren Joensßøn,Loren Joenßøen,Loren Joenßøn,Loren Joensøn,Loren Joen,Lorentz Joenesøn,Lorentz Joensßøn,Lorentz Joenßøen,Lorentz Joenßøn,Lorentz Joensøn,Lorentz Joen,Loufrens Joenesøn,Loufrens Joensßøn,Loufrens Joenßøen,Loufrens Joenßøn,Loufrens Joensøn,Loufrens Joen,Lourens Joenesøn,Lourens Joensßøn,Lourens Joenßøen,Lourens Joenßøn,Lourens Joensøn,Lourens Joen,Lourntz Joenesøn,Lourntz Joensßøn,Lourntz Joenßøen,Lourntz Joenßøn,Lourntz Joensøn,Lourntz Joen,Lovrens Joenesøn,Lovrens Joensßøn,Lovrens Joenßøen,Lovrens Joenßøn,Lovrens Joensøn,Lovrens Joen,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Øiesvolden,Øjesvold,Øjesvolden,
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Lejermål
Størcher Urstad indstemt for lejermaal med Margrethe Baarsdatter,

personerne møtte for retten og vedgich deris forseelße,

hvorfore effter irettelße af fogden enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøde efter loven nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rdr. desligiste at udstaa Kirchens disciplin, hafver de middel til bøderne,

da det anderledis at undgielde.

Størcher Urstad indstemt for lejermaal med Margrethe Baarsdatter, personerne møtte for retten og vedgich deris forseelße, hvorfore effter irettelße af fogden enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøde efter loven nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rdr. desligiste at udstaa Kirchens disciplin, hafver de middel til bøderne, da det anderledis at undgielde.
NULL ,Margrethe Baarsdatter,Størcher Urstad, ,(tom), Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe,Storchel,Størcher,Størster Baardsdatter,Baarsdatte,Baarsdatter,Urstad _Magrethe Baardsdatter,Magrethe Baarsdatte,Magrethe Baarsdatter,Margaretha Baardsdatter,Margaretha Baarsdatte,Margaretha Baarsdatter,Margarethe Baardsdatter,Margarethe Baarsdatte,Margarethe Baarsdatter,Margethe Baardsdatter,Margethe Baarsdatte,Margethe Baarsdatter,Margretha Baardsdatter,Margretha Baarsdatte,Margretha Baarsdatter,Margrethe Baardsdatter,Margrethe Baarsdatte,Margrethe Baarsdatter,Margrithe Baardsdatter,Margrithe Baarsdatte,Margrithe Baarsdatter,Storchel Urstad,Størcher Urstad,Størster Urstad_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Lejermål
Jørgen Øjesvold en æchtegift mand beligget sin tienistetøs Anna Christophersdatter

og effterdj personerne iche han udstaaen Kirkens disciplin, ej eller qvindfolchet gaaen udj barselseng,

da foreleggis de til sommertinget igen at møde.

Jørgen Øjesvold en æchtegift mand beligget sin tienistetøs Anna Christophersdatter og effterdj personerne iche han udstaaen Kirkens disciplin, ej eller qvindfolchet gaaen udj barselseng, da foreleggis de til sommertinget igen at møde.
NULL ,Anna Christophersdatter,Jørgen Øjesvold, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Jnge,Just,Jørgen Christophersdatter,Øjelsvold,Øjelsvolden,Øjesvol,Øjesvold,Øjesvolden _Ana,Anna,Anne ge1142p,Jnge Øjelsvold,Jnge Øjelsvolden,Jnge Øjesvol,Jnge Øjesvold,Jnge Øjesvolden,Just Øjelsvold,Just Øjelsvolden,Just Øjesvol,Just Øjesvold,Just Øjesvolden,Jørgen Øjelsvold,Jørgen Øjelsvolden,Jørgen Øjesvol,Jørgen Øjesvold,Jørgen Øjesvolden_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 184b rg20090515630652
Lejermål
Astri Schiørland er indstemt for begangen lejermaal med af døde Joen Christensøn,

qvindfolchet møtte

er tilfunden af svare sine bøder 6 Rdr. og at udstaa Kirchens disciplin.

Astri Schiørland er indstemt for begangen lejermaal med af døde Joen Christensøn, qvindfolchet møtte er tilfunden af svare sine bøder 6 Rdr. og at udstaa Kirchens disciplin.
NULL ,Astri Schiørland,Joen Christensøn, ,(tom), Astri,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Sckiørland,Schiørland,Christensßøn,Christensøn _Astri Sckiørland,Astri Schiørland,Johen Christensßøn,Johen Christensøn,John Christensßøn,John Christensøn,Jon Christensßøn,Jon Christensøn,Jonen Christensßøn,Jonen Christensøn,Joen Christensßøn,Joen Christensøn,Jonn Christensßøn,Jonn Christensøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 185a rg20090515630652
Omgang utenfor ekteskap
<side 185a>

Peder Mørchved aflet barn for tiden med sin qvinde

bøder effter lovens tilhold 3 Rdr. j ort. 12 Sk.

Peder Mørchved aflet barn for tiden med sin qvinde bøder effter lovens tilhold 3 Rdr. j ort. 12 Sk.
NULL ,Peder Mørchved, ,(tom), Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Mørchve,Mørchved _Pedeer Mørchve,Pedeer Mørchved,Peder Mørchve,Peder Mørchved,Pedr Mørchve,Pedr Mørchved,Per Mørchve,Per Mørchved,Peter Mørchve,Peter Mørchved,Petter Mørchve,Petter Mørchved,Pitter Mørchve,Pitter Mørchved_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 185a rg20090515630652
Omgang utenfor ekteskap
Poul Berg aflet barn for tiden med sin qvinde Karen Olsdatter

bøder efter loven 3 Rdr. j ort. 12 schilling.

Poul Berg aflet barn for tiden med sin qvinde Karen Olsdatter bøder efter loven 3 Rdr. j ort. 12 schilling.
NULL ,Karen Olsdatter,Poul Berg, ,(tom), Karen,Kari,Karj,Karin,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Berg,Berrig _Karen Olesdatter,Karen Olsdatter,Karen Olßdaatter,Kari Olesdatter,Kari Olsdatter,Kari Olßdaatter,Karj Olesdatter,Karj Olsdatter,Karj Olßdaatter,Karin Olesdatter,Karin Olsdatter,Karin Olßdaatter,Paul Berg,Paul Berrig,Poel Berg,Poel Berrig,Pouel Berg,Pouel Berrig,Poul Berg,Poul Berrig,Povel Berg,Povel Berrig_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 185a rg20090515630652
Slagsmål
Johannes Fosland ladet ved lensmanden Christen Himo stemne Jfver Pedersøn formedelst slagsmaal, til prouf indstemt Joen Jamt og Olle Foslandsdatter, Gundil Olsdatter,

og efterdj hverchen citanten eller proufvene møder for retten,

da opsættis med sagen til neste ting, til hvilchen tied de udeblifvende hafver at møde

Johannes Fosland ladet ved lensmanden Christen Himo stemne Jfver Pedersøn formedelst slagsmaal, til prouf indstemt Joen Jamt og Olle Foslandsdatter, Gundil Olsdatter, og efterdj hverchen citanten eller proufvene møder for retten, da opsættis med sagen til neste ting, til hvilchen tied de udeblifvende hafver at møde
NULL ,Christen Himo,Gundil Olsdatter,Jfver Pedersøn,Joen Jamt,Johannes Fosland,Olle Foslandsdatter, ,(tom), Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Ole,Olle,Ollef,Ola Him,Himo,Himoe,Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Fosland,Jamt,Foslandsdatter _Chisten Him,Chisten Himo,Chisten Himoe,Chrishian Him,Chrishian Himo,Chrishian Himoe,Chrisian Him,Chrisian Himo,Chrisian Himoe,Christen Him,Christen Himo,Christen Himoe,Christian Him,Christian Himo,Christian Himoe,Cristen Him,Cristen Himo,Cristen Himoe,Cristian Him,Cristian Himo,Cristian Himoe,Kisten Him,Kisten Himo,Kisten Himoe,Gundil Olesdatter,Gundil Olsdatter,Gundil Olßdaatter,Gundille Olesdatter,Gundille Olsdatter,Gundille Olßdaatter,Gunild Olesdatter,Gunild Olsdatter,Gunild Olßdaatter,Gunille Olesdatter,Gunille Olsdatter,Gunille Olßdaatter,Gunnhild Olesdatter,Gunnhild Olsdatter,Gunnhild Olßdaatter,Gunnild Olesdatter,Gunnild Olsdatter,Gunnild Olßdaatter,Gunnille Olesdatter,Gunnille Olsdatter,Gunnille Olßdaatter,Ifver Peders,Ifver Peders.,Ifver Pedersen,Ifver Pederß,Ifver Pederßøn,Ifver Pederssønner,Ifver Pedersø,Ifver Pedersøn,Ifver Pedersøn.,Ifver Pedersøns,Ifver Persen,Ifver Perßøn,Ifver Persø,Ifver Persøn,Ifver Pettersen,Ifver Pedersens,Ifver Pederss,Ifver Pederssøn,Ifver Pedersønn,Jfeer Peders,Jfeer Peders.,Jfeer Pedersen,Jfeer Pederß,Jfeer Pederßøn,Jfeer Pederssønner,Jfeer Pedersø,Jfeer Pedersøn,Jfeer Pedersøn.,Jfeer Pedersøns,Jfeer Persen,Jfeer Perßøn,Jfeer Persø,Jfeer Persøn,Jfeer Pettersen,Jfeer Pedersens,Jfeer Pederss,Jfeer Pederssøn,Jfeer Pedersønn,Jfuer Peders,Jfuer Peders.,Jfuer Pedersen,Jfuer Pederß,Jfuer Pederßøn,Jfuer Pederssønner,Jfuer Pedersø,Jfuer Pedersøn,Jfuer Pedersøn.,Jfuer Pedersøns,Jfuer Persen,Jfuer Perßøn,Jfuer Persø,Jfuer Persøn,Jfuer Pettersen,Jfuer Pedersens,Jfuer Pederss,Jfuer Pederssøn,Jfuer Pedersønn,Jfver Peders,Jfver Peders.,Jfver Pedersen,Jfver Pederß,Jfver Pederßøn,Jfver Pederssønner,Jfver Pedersø,Jfver Pedersøn,Jfver Pedersøn.,Jfver Pedersøns,Jfver Persen,Jfver Perßøn,Jfver Persø,Jfver Persøn,Jfver Pettersen,Jfver Pedersens,Jfver Pederss,Jfver Pederssøn,Jfver Pedersønn,Jver Peders,Jver Peders.,Jver Pedersen,Jver Pederß,Jver Pederßøn,Jver Pederssønner,Jver Pedersø,Jver Pedersøn,Jver Pedersøn.,Jver Pedersøns,Jver Persen,Jver Perßøn,Jver Persø,Jver Persøn,Jver Pettersen,Jver Pedersens,Jver Pederss,Jver Pederssøn,Jver Pedersønn,Jfer Peders,Jfer Peders.,Jfer Pedersen,Jfer Pederß,Jfer Pederßøn,Jfer Pederssønner,Jfer Pedersø,Jfer Pedersøn,Jfer Pedersøn.,Jfer Pedersøns,Jfer Persen,Jfer Perßøn,Jfer Persø,Jfer Persøn,Jfer Pettersen,Jfer Pedersens,Jfer Pederss,Jfer Pederssøn,Jfer Pedersønn,Johannes,Johannis Fosland,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn ge1437p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1233p_ ,(tom),
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
1,712.00 1.2.1712 185a rg20090515630652
Slagsmål
Tarald Grung og Johannes ibdm indstemt for slagsmaal, hvorom udj Protocollen tilforn findis indført,

personerne møtte for retten, og sagde sig at være forligt,

fogden paastoed at effterdj dette er en sag som følger Kongens sicht ved, da kand saadan deris forlig iche befri dennem for bøder effter loven.

afsagt

Endog Tarald og Johannes Grung siger sig at være forlig, iche dismindre Kand saadant iche befri den schyldige til schlagsmaalet nemlig Johannes Grung for bøders udgifvelße, effter loven nemlig 9 Rdr. hvilche hand tildømmis her af retten at betalle inden 15 dager under execution efter loven.

Tarald Grung og Johannes ibdm indstemt for slagsmaal, hvorom udj Protocollen tilforn findis indført, personerne møtte for retten, og sagde sig at være forligt, fogden paastoed at effterdj dette er en sag som følger Kongens sicht ved, da kand saadan deris forlig iche befri dennem for bøder effter loven. afsagt Endog Tarald og Johannes Grung siger sig at være forlig, iche dismindre Kand saadant iche befri den schyldige til schlagsmaalet nemlig Johannes Grung for bøders udgifvelße, effter loven nemlig 9 Rdr. hvilche hand tildømmis her af retten at betalle inden 15 dager under execution efter loven.
NULL ,Johannes Grung,Tarald Grung, ,(tom), Johannes,Johannis,Taral,Tarald,Tarall,Taralds Gru,Grung,Gru,Grung _Johannes Gru,Johannes Grung,Johannis Gru,Johannis Grung,Taral Gru,Taral Grung,Tarald Gru,Tarald Grung,Tarall Gru,Tarall Grung,Taralds Gru,Taralds Grung_ ,(tom),