Kildeavskrifter

Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 17b,18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 17b,18a rg20090424360020
Ordinært
Anno 1713 den 2 October blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt

<side 18a>

efterschrefne laurettismænd Nemlig: Gullich Alslien, Anders Hejmen, Stephen Stangvig, Joen Faldereid, Thomas Hielmsøen, Peder Risvigen, Villich Ramstad, og Olle Borgen, hvor da blef forrettet som efterfølger.

Anno 1713 den 2 October blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd Nemlig: Gullich Alslien, Anders Hejmen, Stephen Stangvig, Joen Faldereid, Thomas Hielmsøen, Peder Risvigen, Villich Ramstad, og Olle Borgen, hvor da blef forrettet som efterfølger.
NULL ,Anders Hejmen,Gullich Alslien,Joen Faldereid,Melchior Mejer,Olle Borgen,Peder Risvigen,Stephen Stangvig,Thomas Hielmsøen,Villich Ramstad, ,Edshov,Nærøe, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Gullich,Gulloch,Gulouf,Gaallou,Gaallou,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Stephen,Thomas,Thomes,Tomas,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Heimen,Heinen,Hejen,Hejmen,Hejnen,Alsli,Alslied,Alslien,Alslj,Faldereid,Foldereid,Meje,Mejer,Borgen,Risvigen,Riswigen,Stangvig,Stangvik,Hielmsøen,Ramstad _Anderes Heimen,Anderes Heinen,Anderes Hejen,Anderes Hejmen,Anderes Hejnen,Andras Heimen,Andras Heinen,Andras Hejen,Andras Hejmen,Andras Hejnen,Andres Heimen,Andres Heinen,Andres Hejen,Andres Hejmen,Andres Hejnen,Andreæ Heimen,Andreæ Heinen,Andreæ Hejen,Andreæ Hejmen,Andreæ Hejnen,Anders Heimen,Anders Heinen,Anders Hejen,Anders Hejmen,Anders Hejnen,Gullich Alsli,Gullich Alslied,Gullich Alslien,Gullich Alslj,Gulloch Alsli,Gulloch Alslied,Gulloch Alslien,Gulloch Alslj,Gulouf Alsli,Gulouf Alslied,Gulouf Alslien,Gulouf Alslj,Gaallou Alsli,Gaallou Alslied,Gaallou Alslien,Gaallou Alslj,Gaallou Alsli,Gaallou Alslied,Gaallou Alslien,Gaallou Alslj,Johen Faldereid,Johen Foldereid,John Faldereid,John Foldereid,Jon Faldereid,Jon Foldereid,Jonen Faldereid,Jonen Foldereid,Joen Faldereid,Joen Foldereid,Jonn Faldereid,Jonn Foldereid,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1094p,Pedeer Risvigen,Pedeer Riswigen,Peder Risvigen,Peder Riswigen,Pedr Risvigen,Pedr Riswigen,Per Risvigen,Per Riswigen,Peter Risvigen,Peter Riswigen,Petter Risvigen,Petter Riswigen,Pitter Risvigen,Pitter Riswigen,Stephen Stangvig,Stephen Stangvik,Thomas Hielmsøen,Thomes Hielmsøen,Tomas Hielmsøen,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich ge1685p_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a rg20090424360020
Forordninger
fogden loed forkynde Deris Kongelig Mayts allernaadigst udgangen forordning om adschillige extraordinaire Sckatters paabiudelße i Norge for aar 1713, daterit Husum den 14 Juny Anno 1713
fogden loed forkynde Deris Kongelig Mayts allernaadigst udgangen forordning om adschillige extraordinaire Sckatters paabiudelße i Norge for aar 1713, daterit Husum den 14 Juny Anno 1713
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a rg20090424360020
Forordninger
Høyædle og Velbaarne Her Estatzraads og Siftbefalingsmands van Ahnens befalning til fogden og Sorenschrifveren, at de tillige med bøgdelens mændene og 12 mænd schal taxere og ligne dagschatten med videre, daterit Trundh. den 24 July Anno 1713
Høyædle og Velbaarne Her Estatzraads og Siftbefalingsmands van Ahnens befalning til fogden og Sorenschrifveren, at de tillige med bøgdelens mændene og 12 mænd schal taxere og ligne dagschatten med videre, daterit Trundh. den 24 July Anno 1713
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a rg20090424360020
Forordninger
En befalling fra de Høydeputerede Herrer for Financerne og udj Cammercollegio, angaaende den 1/2 og 1/4 dagschat med videre, samme befalling er daterit paa Rentecammerit d. 5 Augustj Ao 1713
En befalling fra de Høydeputerede Herrer for Financerne og udj Cammercollegio, angaaende den 1/2 og 1/4 dagschat med videre, samme befalling er daterit paa Rentecammerit d. 5 Augustj Ao 1713
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a rg20090424360020
Forordninger
Noch en befalling angaaende 6 poster som fogden schal rette sig efter udj berejningen ofuver den forordning om adschillige extra schatters paa biudelse etc. daterit Rentecammerit d. 25 Sept. 1713.
Noch en befalling angaaende 6 poster som fogden schal rette sig efter udj berejningen ofuver den forordning om adschillige extra schatters paa biudelse etc. daterit Rentecammerit d. 25 Sept. 1713.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a rg20090424360020
Forordninger
Jligemaade en extract af Slodslovens allerunderdanigste relation, til hands Kongelig Mayst af 21 septembr. 1712, angaaende forslag til moderation i dagschatten, samme extract er attesterit af Her Stiftbefalningsmand udj Trundhiem d. 31 July Anno 1713.
Jligemaade en extract af Slodslovens allerunderdanigste relation, til hands Kongelig Mayst af 21 septembr. 1712, angaaende forslag til moderation i dagschatten, samme extract er attesterit af Her Stiftbefalningsmand udj Trundhiem d. 31 July Anno 1713.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a rg20090424360020
Byksel, skjøte
Lars Torchelsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj den Kongens gaard Drag, udgifven af fogden d. 24 July Anno 1713.
Lars Torchelsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj den Kongens gaard Drag, udgifven af fogden d. 24 July Anno 1713.
NULL ,Lars Torchelsøn,Melchior Mejer, ,Drag, Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior Torchelßøn,Torchelsøn,Torchilßøn,Torkelsøn,Meje,Mejer _Laris Torchelßøn,Laris Torchelsøn,Laris Torchilßøn,Laris Torkelsøn,Lars Torchelßøn,Lars Torchelsøn,Lars Torchilßøn,Lars Torkelsøn,Laruitz Torchelßøn,Laruitz Torchelsøn,Laruitz Torchilßøn,Laruitz Torkelsøn,Lauris Torchelßøn,Lauris Torchelsøn,Lauris Torchilßøn,Lauris Torkelsøn,Laurits Torchelßøn,Laurits Torchelsøn,Laurits Torchilßøn,Laurits Torkelsøn,Lauriz Torchelßøn,Lauriz Torchelsøn,Lauriz Torchilßøn,Lauriz Torkelsøn,Lofrentz Torchelßøn,Lofrentz Torchelsøn,Lofrentz Torchilßøn,Lofrentz Torkelsøn,Loren Torchelßøn,Loren Torchelsøn,Loren Torchilßøn,Loren Torkelsøn,Lorentz Torchelßøn,Lorentz Torchelsøn,Lorentz Torchilßøn,Lorentz Torkelsøn,Loufrens Torchelßøn,Loufrens Torchelsøn,Loufrens Torchilßøn,Loufrens Torkelsøn,Lourens Torchelßøn,Lourens Torchelsøn,Lourens Torchilßøn,Lourens Torkelsøn,Lourntz Torchelßøn,Lourntz Torchelsøn,Lourntz Torchilßøn,Lourntz Torkelsøn,Lovrens Torchelßøn,Lovrens Torchelsøn,Lovrens Torchilßøn,Lovrens Torkelsøn,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer_ ,Drag,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a rg20090424360020
Byksel, skjøte
Forkynt Johan Bentzøn Soldats bøxelseddel paa 1 øre udj den Kongens gaard Fornes, udgifven af fogden d. 25 July Anno 1713.
Forkynt Johan Bentzøn Soldats bøxelseddel paa 1 øre udj den Kongens gaard Fornes, udgifven af fogden d. 25 July Anno 1713.
NULL ,Johan Bentzøn,Melchior Mejer, ,Fornes, Johan,Johanns,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior Bentsen,Bentsøn,Bentzon,Bentzøn,Benzon,Meje,Mejer _Johan Bentsen,Johan Bentsøn,Johan Bentzon,Johan Bentzøn,Johan Benzon,Johanns Bentsen,Johanns Bentsøn,Johanns Bentzon,Johanns Bentzøn,Johanns Benzon,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer_ ,Fornes,Forneset,Fornæs,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a,18b
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18a,18b rg20090424360020
Lejermål
Hans Salomonsøn ladet efter fogdens ordre ved Jens Pedersøn Aarseth og Simon ibdm loufmeßigvis indstemne Johan Simle og Ragnil

<side 18b>

Pedersdatter formedelst at de schal hafve haft legemlig omgiengelße tilsammen, dog uden barns aufling, for hvilchen forseelße de begge har udstaaen Kirchens disciplin,

Personerne møtte for retten og vedgich at de med hinanden hafde haft legemlig omgiengelße og for saadan deris begangen forseelße undergaf sig loufven.

Hans Salomonsøn ladet efter fogdens ordre ved Jens Pedersøn Aarseth og Simon ibdm loufmeßigvis indstemne Johan Simle og Ragnil Pedersdatter formedelst at de schal hafve haft legemlig omgiengelße tilsammen, dog uden barns aufling, for hvilchen forseelße de begge har udstaaen Kirchens disciplin, Personerne møtte for retten og vedgich at de med hinanden hafde haft legemlig omgiengelße og for saadan deris begangen forseelße undergaf sig loufven.
NULL ,Hans Salomonsøn,Jens Pedersøn Aarseth,Johan Simle,Ragnil Pedersdatter,Simon Aarseth, ,(tom), Hands,Hans,Jans,Jens,Jan,Jans,Jens,Jan,Johan,Johanns,Ragnil,Ragnild,Ragnille,Ragnjld,Simon Salmonsøn,Salomonßøn,Salomonsøn,Salomon,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Aarset,Aarseth,Aaseth,Simle,Simlis,Pedersd,Pedersdatter,Aarset,Aarseth,Aaseth _Hands Salmonsøn,Hands Salomonßøn,Hands Salomonsøn,Hands Salomon,Hans Salmonsøn,Hans Salomonßøn,Hans Salomonsøn,Hans Salomon,Jans Peders,Jans Peders.,Jans Pedersen,Jans Pederß,Jans Pederßøn,Jans Pederssønner,Jans Pedersø,Jans Pedersøn,Jans Pedersøn.,Jans Pedersøns,Jans Persen,Jans Perßøn,Jans Persø,Jans Persøn,Jans Pettersen,Jans Pedersens,Jans Pederss,Jans Pederssøn,Jans Pedersønn,Jens Peders,Jens Peders.,Jens Pedersen,Jens Pederß,Jens Pederßøn,Jens Pederssønner,Jens Pedersø,Jens Pedersøn,Jens Pedersøn.,Jens Pedersøns,Jens Persen,Jens Perßøn,Jens Persø,Jens Persøn,Jens Pettersen,Jens Pedersens,Jens Pederss,Jens Pederssøn,Jens Pedersønn,Jan Peders,Jan Peders.,Jan Pedersen,Jan Pederß,Jan Pederßøn,Jan Pederssønner,Jan Pedersø,Jan Pedersøn,Jan Pedersøn.,Jan Pedersøns,Jan Persen,Jan Perßøn,Jan Persø,Jan Persøn,Jan Pettersen,Jan Pedersens,Jan Pederss,Jan Pederssøn,Jan Pedersønn,Jans Aarset,Jans Aarseth,Jans Aaseth,Jens Aarset,Jens Aarseth,Jens Aaseth,Jan Aarset,Jan Aarseth,Jan Aaseth,Johan Simle,Johan Simlis,Johanns Simle,Johanns Simlis,Ragnil Pedersd,Ragnil Pedersdatter,Ragnild Pedersd,Ragnild Pedersdatter,Ragnille Pedersd,Ragnille Pedersdatter,Ragnjld Pedersd,Ragnjld Pedersdatter,Simon Aarset,Simon Aarseth,Simon Aaseth_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18b
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 18b rg20090424360021
Slagsmål
Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2de mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene,

til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende,

Den indstemte møtte udj rette og frivillig tilstoed at hand udj hastighed og ubesindighed hafde slagen sin Qvinde med for indførte redschab. Fogden satte udj rette at de indstemte personer for deris begangen forseelser maatte blifve strafede efter loven og paastoed dom afsagt

Jeg finder den for denne ræt indstemte sager af saadan beschafenhed at de iche uden Johannis Simlis konis og de indstemte proufs personlig nærværelße, vedbørlig til loufmeßig doms paafølge kand blifve examinerede, for den aarsag schyld foreleggis saavel Johan Simle, og hands Qvinde, som Ragnild Pedersdatter og proufene laufdag til anstundene vintersageting her for retten personlig at møde, hvor da sagerne vedbørlig kand blifve examinerede og derefter en loufmeßig dom paa følge, og hvis nogen udeblifvelse scheer, da den udeblifvende at blifve anseet efter loven. som dends modvillig ofvertræder.

Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2de mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene, til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende, Den indstemte møtte udj rette og frivillig tilstoed at hand udj hastighed og ubesindighed hafde slagen sin Qvinde med for indførte redschab. Fogden satte udj rette at de indstemte personer for deris begangen forseelser maatte blifve strafede efter loven og paastoed dom afsagt Jeg finder den for denne ræt indstemte sager af saadan beschafenhed at de iche uden Johannis Simlis konis og de indstemte proufs personlig nærværelße, vedbørlig til loufmeßig doms paafølge kand blifve examinerede, for den aarsag schyld foreleggis saavel Johan Simle, og hands Qvinde, som Ragnild Pedersdatter og proufene laufdag til anstundene vintersageting her for retten personlig at møde, hvor da sagerne vedbørlig kand blifve examinerede og derefter en loufmeßig dom paa følge, og hvis nogen udeblifvelse scheer, da den udeblifvende at blifve anseet efter loven. som dends modvillig ofvertræder.
NULL ,Jens Aarseth,Johan Simle,Niels Aarseth,Ragnild Pedersdatter, ,(tom), Jans,Jens,Jan,Johan,Johanns,Niels,Nils,Ragnil,Ragnild,Ragnille,Ragnjld Aarset,Aarseth,Aaseth,Simle,Simlis,Aarset,Aarseth,Aaseth,Pedersd,Pedersdatter _Jans Aarset,Jans Aarseth,Jans Aaseth,Jens Aarset,Jens Aarseth,Jens Aaseth,Jan Aarset,Jan Aarseth,Jan Aaseth,Johan Simle,Johan Simlis,Johanns Simle,Johanns Simlis,Niels Aarset,Niels Aarseth,Niels Aaseth,Nils Aarset,Nils Aarseth,Nils Aaseth,Ragnil Pedersd,Ragnil Pedersdatter,Ragnild Pedersd,Ragnild Pedersdatter,Ragnille Pedersd,Ragnille Pedersdatter,Ragnjld Pedersd,Ragnjld Pedersdatter_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 19a rg20090424360021
Omgang utenfor ekteskap
<side 19a>

Joen Erichsøn Mitgutvig aflet barn for tiden med sin qvinde,

bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling

Joen Erichsøn Mitgutvig aflet barn for tiden med sin qvinde, bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
NULL ,Joen Erichsøn Mitgutvig, ,(tom), Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn Erichßen,Erichsøn,Erlentzøn,Mitgutvig,Mitgutvigen _Johen Erichßen,Johen Erichsøn,Johen Erlentzøn,John Erichßen,John Erichsøn,John Erlentzøn,Jon Erichßen,Jon Erichsøn,Jon Erlentzøn,Jonen Erichßen,Jonen Erichsøn,Jonen Erlentzøn,Joen Erichßen,Joen Erichsøn,Joen Erlentzøn,Jonn Erichßen,Jonn Erichsøn,Jonn Erlentzøn,Johen Mitgutvig,Johen Mitgutvigen,John Mitgutvig,John Mitgutvigen,Jon Mitgutvig,Jon Mitgutvigen,Jonen Mitgutvig,Jonen Mitgutvigen,Joen Mitgutvig,Joen Mitgutvigen,Jonn Mitgutvig,Jonn Mitgutvigen_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 19a rg20090424360021
Omgang utenfor ekteskap
Brønnild Kierstad aflet barn for tiden med sin Qvinde Milde Sølfastisdatter,

bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:

Brønnild Kierstad aflet barn for tiden med sin Qvinde Milde Sølfastisdatter, bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:
NULL ,Brønnild Kierstad,Milde Sølfastisdatter, ,(tom), Brønnild,Milde Kierstad,Sølfastisdatter,Sølfæstisdatter _Brønnild Kierstad,Milde Sølfastisdatter,Milde Sølfæstisdatter_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 19a rg20090424360021
Slagsmål
Niels Biørnsøn ladet stemne ved lensmanden Jacob Rush, Jens Buschholmen formedelst at hand stuchet hannem med en knif udj armen, og efterdj den indstemte iche møtte, foreleggies hand af retten til neste ting at møde til sagen at svare.
Niels Biørnsøn ladet stemne ved lensmanden Jacob Rush, Jens Buschholmen formedelst at hand stuchet hannem med en knif udj armen, og efterdj den indstemte iche møtte, foreleggies hand af retten til neste ting at møde til sagen at svare.
NULL ,Jacob Rush,Jens Buschholmen,Niels Biørnsøn, ,(tom), Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan,Niels,Nils Rusch,Rusck,Rush,Buschholmen,Biørnsøn,Biørsøn _Jacob Rusch,Jacob Rusck,Jacob Rush,Jakob Rusch,Jakob Rusck,Jakob Rush,Jacos Rusch,Jacos Rusck,Jacos Rush,Jans,Jens,Jan ge1121p,Niels Biørnsøn,Niels Biørsøn,Nils Biørnsøn,Nils Biørsøn_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 19a rg20090424360021
Skjellsord
Lars Hermandsøn ladet ved Jngebricht Dolmen og Zacharias Hvid Holmen loufmeßigvis indstemne Joen Schej formedelst schielderj som er scheed nest afvichte nytaarsdag udj ermelte Joen Schejes stue,

til prouf indstemt Berenth Frøvig og Olle Qvaløen, mens formedelst det ene indstemte proufs absence optagis sagen til nest anstundende vintersageting, da parterne hafver igien at møde, da sagen kand blifve examinerit til en endelig doms paafølge.

Lars Hermandsøn ladet ved Jngebricht Dolmen og Zacharias Hvidholmen loufmeßigvis indstemne Joen Schej formedelst schielderj som er scheed nest afvichte nytaarsdag udj ermelte Joen Schejes stue, til prouf indstemt Berenth Frøvig og Olle Qvaløen, mens formedelst det ene indstemte proufs absence optagis sagen til nest anstundende vintersageting, da parterne hafver igien at møde, da sagen kand blifve examinerit til en endelig doms paafølge.
NULL ,Berenth Frøvig,Jngebricht Dolmen,Joen Schej,Lars Hermandsøn,Olle Qvaløen,Zacharias Hvidholmen, ,(tom), Berenth,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Ole,Olle,Ollef,Ola,Zacharias Frøvig,Frøvigen,Dolmen,Schei,Schej,Hermands.,Hermandsen,Hermandssøn,Hermandsøn,Qvaløe,Qvaløen,Hvidholmen _Berenth Frøvig,Berenth Frøvigen,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict ge1167p,Johen Schei,Johen Schej,John Schei,John Schej,Jon Schei,Jon Schej,Jonen Schei,Jonen Schej,Joen Schei,Joen Schej,Jonn Schei,Jonn Schej,Laris Hermands.,Laris Hermandsen,Laris Hermandssøn,Laris Hermandsøn,Lars Hermands.,Lars Hermandsen,Lars Hermandssøn,Lars Hermandsøn,Laruitz Hermands.,Laruitz Hermandsen,Laruitz Hermandssøn,Laruitz Hermandsøn,Lauris Hermands.,Lauris Hermandsen,Lauris Hermandssøn,Lauris Hermandsøn,Laurits Hermands.,Laurits Hermandsen,Laurits Hermandssøn,Laurits Hermandsøn,Lauriz Hermands.,Lauriz Hermandsen,Lauriz Hermandssøn,Lauriz Hermandsøn,Lofrentz Hermands.,Lofrentz Hermandsen,Lofrentz Hermandssøn,Lofrentz Hermandsøn,Loren Hermands.,Loren Hermandsen,Loren Hermandssøn,Loren Hermandsøn,Lorentz Hermands.,Lorentz Hermandsen,Lorentz Hermandssøn,Lorentz Hermandsøn,Loufrens Hermands.,Loufrens Hermandsen,Loufrens Hermandssøn,Loufrens Hermandsøn,Lourens Hermands.,Lourens Hermandsen,Lourens Hermandssøn,Lourens Hermandsøn,Lourntz Hermands.,Lourntz Hermandsen,Lourntz Hermandssøn,Lourntz Hermandsøn,Lovrens Hermands.,Lovrens Hermandsen,Lovrens Hermandssøn,Lovrens Hermandsøn,Ole Qvaløe,Ole Qvaløen,Olle Qvaløe,Olle Qvaløen,Ollef Qvaløe,Ollef Qvaløen,Ola Qvaløe,Ola Qvaløen,Zacharias Hvidholmen_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 19a rg20090424360021
Ekstraordinært
Anno 1713 dend 2den october, blef paa gaarden Edshoug udj Nærøens prestegield, af mig Borger og induaaner udj Trundhiemb, Peder Nidaros, som Commikered Priori, Rætten betient, effter høj ædle og welbaarne Hr Etats Raad og Stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens Gunstige befalling af negst afwigt 12te September paa Een foregaaende i memoriall fra Consumptionsforpachteren Monsr Pedr Aalunim af dend 11te negst tilforne, ofuer uærende Kongl. Maiist fouged wellfornemme Monsieur Melchior Mejer, tillige med at otte ædssohrne Laugrettes mend, Saa som Gullich Alslien, Anders Heimen, Stephen Stangvik, Joen Faldereid, Tomas Hielmsøen, Peder Riswigen, Willich Ramstad, og Olle Borgen,
Anno 1713 dend 2den october, blef paa gaarden Edshoug udj Nærøens prestegield, af mig Borger og induaaner udj Trundhiemb, Peder Nidaros, som Commikered Priori, Rætten betient, effter høj ædle og welbaarne Hr Etats Raad og Stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens Gunstige befalling af negst afwigt 12te September paa Een foregaaende i memoriall fra Consumptionsforpachteren Monsr Pedr Aalunim af dend 11te negst tilforne, ofuer uærende Kongl. Maiist fouged wellfornemme Monsieur Melchior Mejer, tillige med at otte ædssohrne Laugrettes mend, Saasom Gullich Alslien, Anders Heimen, Stephen Stangvik, Joen Faldereid, Tomas Hielmsøen, Peder Riswigen, Willich Ramstad, og Olle Borgen,
NULL ,Anders Heimen,Gullich Alslien,Jfuer vonAhnen,Joen Faldereid,Melchior Mejer,Olle Borgen,Peder Nidaros,Peder Riswigen,Pedr Aalunim,Stephen Stangvik,Tomas Hielmsøen,Willich Ramstad, ,Edshoug,Nærøen, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Gullich,Gulloch,Gulouf,Gaallou,Gaallou,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Stephen,Thomas,Thomes,Tomas,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich Heimen,Heinen,Hejen,Hejmen,Hejnen,Alsli,Alslied,Alslien,Alslj,Ahnen,Van,von,van,Faldereid,Foldereid,Meje,Mejer,Borgen,Nidaros,Risvigen,Riswigen,Aalum,Aalunim,Stangvig,Stangvik,Hielmsøen,Ramstad _Anderes Heimen,Anderes Heinen,Anderes Hejen,Anderes Hejmen,Anderes Hejnen,Andras Heimen,Andras Heinen,Andras Hejen,Andras Hejmen,Andras Hejnen,Andres Heimen,Andres Heinen,Andres Hejen,Andres Hejmen,Andres Hejnen,Andreæ Heimen,Andreæ Heinen,Andreæ Hejen,Andreæ Hejmen,Andreæ Hejnen,Anders Heimen,Anders Heinen,Anders Hejen,Anders Hejmen,Anders Hejnen,Gullich Alsli,Gullich Alslied,Gullich Alslien,Gullich Alslj,Gulloch Alsli,Gulloch Alslied,Gulloch Alslien,Gulloch Alslj,Gulouf Alsli,Gulouf Alslied,Gulouf Alslien,Gulouf Alslj,Gaallou Alsli,Gaallou Alslied,Gaallou Alslien,Gaallou Alslj,Gaallou Alsli,Gaallou Alslied,Gaallou Alslien,Gaallou Alslj,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer Ahnen,Ifver Van,Ifver von,Ifver van,Jfeer Van,Jfeer von,Jfeer van,Jfuer Van,Jfuer von,Jfuer van,Jfver Van,Jfver von,Jfver van,Jver Van,Jver von,Jver van,Jfer Van,Jfer von,Jfer van,Johen Faldereid,Johen Foldereid,John Faldereid,John Foldereid,Jon Faldereid,Jon Foldereid,Jonen Faldereid,Jonen Foldereid,Joen Faldereid,Joen Foldereid,Jonn Faldereid,Jonn Foldereid,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1094p,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1625p,Pedeer Risvigen,Pedeer Riswigen,Peder Risvigen,Peder Riswigen,Pedr Risvigen,Pedr Riswigen,Per Risvigen,Per Riswigen,Peter Risvigen,Peter Riswigen,Petter Risvigen,Petter Riswigen,Pitter Risvigen,Pitter Riswigen,Pedeer Aalum,Pedeer Aalunim,Peder Aalum,Peder Aalunim,Pedr Aalum,Pedr Aalunim,Per Aalum,Per Aalunim,Peter Aalum,Peter Aalunim,Petter Aalum,Petter Aalunim,Pitter Aalum,Pitter Aalunim,Stephen Stangvig,Stephen Stangvik,Thomas Hielmsøen,Thomes Hielmsøen,Tomas Hielmsøen,Vilhem,Viljam,Villads,Villich,Villum,Wiljam,Willich ge1685p_ ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a,19b,20
2.10.1713
1,713.00 2.10.1713 19a,19b,20 rg20090424360021
Skattesvikt
huor da af Singr: Aalums

<side 19b>

fuldmegtig Procurator monsieur Hans Nielsen Medelfart, samme melte Høie øfrigheds ordre blef udj Retten fremblagt til oplesning, som lest blef; derpaa Jndgaf Ditto fuldmegtig, dend udtagne stefning Datteret Trundhiemb dend 23 augusty nestleden, huor ueed Monsieur Lars Hermandsen er bleven indkaldet til dette ordinaire ting at andhøre Aalums forklaring, ded hand Aaret 1711 før hans Copulation scheede, af Hr. Niels Parelius, vist at Copulationspengene, som de fleere Consumptions jndtrader Aalum var Berettiged, ded hand kom til Aalum i hans Huus udj Trundhiem og begierede Copulationsseddell forlig og Borgeren Singr Tron Pedersens datter, jtem at Dito Lars Hermands. klagede samme Copulationsseddell imod tie Rixdr: før afreißen fra Trundhiemb at afhente, saa og at Aalum atter siden for hans bortreiße, erindrede hannem veed Toldboden, at Copulationssedelen laae ferdig schreven, til indløsning som Endbemelte Hermandsen, videre schall have beloved før sin bortreiße Annamme, Hvilchet iche schall veere bliven eftterkommet, dog aligevell schall hand af Hr Niels Parelius Pastor til Foesness Prestegield, vere Bleven Copuleret uden nogen saadan beviiß at fremføre, Jtem forordningen foresiger; saa frembt Lars Hermandsen iche veed æed trøstode sig at benegte ded saaleedes at vere passeret,

ligesaa var og Hr. Niels Parelius Stefnet, effter stefnemaalet med deßens paaschriffts videre formeld, som lest blef;

Monsieur Lars Hermansen møtte self personlig for Retten, og vedgich at hand lovligen var indstefnt, Paa Hr. Niels Parelius veigne, etter trende gangers paaraab ingen møtte;

Lars Hermandsen ved

<side 20a>

Corporlige Æeds afleg for Retten tilstoed Singr Peder Aalums stefnemall i alle maader saavidt hannem andgich, at vere Rigtig saaleedes som de udj andført er og formedelst hans Reißes hastighed fra Trundhiemb glembte, at tage Copulationsseddelen med sig, om dette passerede var fuldmegtigen Procurator Hans Nielsen Medelfart paa Singr Peder Aalums veigne Et tingsvidne begierende, som Retten bevilgede hannem;

huor da af Singr: Aalums fuldmegtig Procurator monsieur Hans Nielsen Medelfart, samme melte Høie øfrigheds ordre blef udj Retten fremblagt til oplesning, som lest blef; derpaa Jndgaf Ditto fuldmegtig, dend udtagne stefning Datteret Trundhiemb dend 23 augusty nestleden, huor ueed Monsieur Lars Hermandsen er bleven indkaldet til dette ordinaire ting at andhøre Aalums forklaring, ded hand Aaret 1711 før hans Copulation scheede, af Hr. Niels Parelius, vist at Copulationspengene, som de fleere Consumptions jndtrader Aalum var Berettiged, ded hand kom til Aalum i hans Huus udj Trundhiem og begierede Copulationsseddell forlig og Borgeren Singr Tron Pedersens datter, jtem at Dito Lars Hermands. klagede samme Copulationsseddell imod tie Rixdr: før afreißen fra Trundhiemb at afhente, saa og at Aalum atter siden for hans bortreiße, erindrede hannem veed Toldboden, at Copulationssedelen laae ferdig schreven, til indløsning som Endbemelte Hermandsen, videre schall have beloved før sin bortreiße Annamme, Hvilchet iche schall veere bliven eftterkommet, dog aligevell schall hand af Hr Niels Parelius Pastor til Foesness Prestegield, vere Bleven Copuleret uden nogen saadan beviiß at fremføre, Jtem forordningen foresiger; saa frembt Lars Hermandsen iche veed æed trøstode sig at benegte ded saaleedes at vere passeret, ligesaa var og Hr. Niels Parelius Stefnet, effter stefnemaalet med deßens paaschriffts videre formeld, som lest blef; Monsieur Lars Hermansen møtte self personlig for Retten, og vedgich at hand lovligen var indstefnt, Paa Hr. Niels Parelius veigne, etter trende gangers paaraab ingen møtte; Lars Hermandsen ved Corporlige Æeds afleg for Retten tilstoed Singr Peder Aalums stefnemall i alle maader saavidt hannem andgich, at vere Rigtig saaleedes som de udj andført er og formedelst hans Reißes hastighed fra Trundhiemb glembte, at tage Copulationsseddelen med sig, om dette passerede var fuldmegtigen Procurator Hans Nielsen Medelfart paa Singr Peder Aalums veigne Et tingsvidne begierende, som Retten bevilgede hannem;
NULL ,Hans Nielsen Medelfart,Lars Hermands.,Lars Hermandsen,Niels Parelius,Pedeer Aalum,Peder Aalum,Tron Pedersen, ,Trundhiemb, Hands,Hans,Hands,Hans,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Niels,Nils,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Troen,Tron,Trond Medelfart,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Hermands.,Hermandsen,Hermandssøn,Hermandsøn,Paree,Pareel,Parel,Parelio,Parelius,Parelj,Parely,Aalum,Aalunim,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Hands,Hans ge1580p,Hands Nielsen,Hands Nielßøn,Hands Nielsøn,Hands Nielsön,Hands Nilsøn,Hands Nissen,Hands Nißen,Hans Nielsen,Hans Nielßøn,Hans Nielsøn,Hans Nielsön,Hans Nilsøn,Hans Nissen,Hans Nißen,Laris Hermands.,Laris Hermandsen,Laris Hermandssøn,Laris Hermandsøn,Lars Hermands.,Lars Hermandsen,Lars Hermandssøn,Lars Hermandsøn,Laruitz Hermands.,Laruitz Hermandsen,Laruitz Hermandssøn,Laruitz Hermandsøn,Lauris Hermands.,Lauris Hermandsen,Lauris Hermandssøn,Lauris Hermandsøn,Laurits Hermands.,Laurits Hermandsen,Laurits Hermandssøn,Laurits Hermandsøn,Lauriz Hermands.,Lauriz Hermandsen,Lauriz Hermandssøn,Lauriz Hermandsøn,Lofrentz Hermands.,Lofrentz Hermandsen,Lofrentz Hermandssøn,Lofrentz Hermandsøn,Loren Hermands.,Loren Hermandsen,Loren Hermandssøn,Loren Hermandsøn,Lorentz Hermands.,Lorentz Hermandsen,Lorentz Hermandssøn,Lorentz Hermandsøn,Loufrens Hermands.,Loufrens Hermandsen,Loufrens Hermandssøn,Loufrens Hermandsøn,Lourens Hermands.,Lourens Hermandsen,Lourens Hermandssøn,Lourens Hermandsøn,Lourntz Hermands.,Lourntz Hermandsen,Lourntz Hermandssøn,Lourntz Hermandsøn,Lovrens Hermands.,Lovrens Hermandsen,Lovrens Hermandssøn,Lovrens Hermandsøn,Niels Paree,Niels Pareel,Niels Parel,Niels Parelio,Niels Parelius,Niels Parelj,Niels Parely,Nils Paree,Nils Pareel,Nils Parel,Nils Parelio,Nils Parelius,Nils Parelj,Nils Parely,Pedeer Aalum,Pedeer Aalunim,Peder Aalum,Peder Aalunim,Pedr Aalum,Pedr Aalunim,Per Aalum,Per Aalunim,Peter Aalum,Peter Aalunim,Petter Aalum,Petter Aalunim,Pitter Aalum,Pitter Aalunim,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20a rg20090424360022
Ordinært
Anno 1713 den 5 Octobr blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes præstegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Hovigen, Jngebricht Schaarstad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm, Torsten Vigdalen, Olle Oplandet, Jngebricht Høchenes, og Joen Fieldseth, hvor da blef forrettet som følger:
Anno 1713 den 5 Octobr blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes præstegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Hovigen, Jngebricht Schaarstad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm, Torsten Vigdalen, Olle Oplandet, Jngebricht Høchenes, og Joen Fieldseth, hvor da blef forrettet som følger:
NULL ,Baar Hovigen,Jngebricht Høchenes,Jngebricht Schaarstad,Joen Fieldseth,Melchior Mejer,Niels Schrøfstad,Olle Oplandet,Peder Schrøfstad,Torsten Vigdalen, ,Aarnes,Foesnes, Baar,Baard,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torsten,Tosten Hofvigen,Hovigen,Hochenes,Høchenes,Høchenæs,Høchnes,Høg,Høgenes,Scharstad,Schaarstad,Fieldesth,Fieldseth,Meje,Mejer,Schredder,Schrøfstad,Schøfstad,Opland,Oplandet,Oplandt,Opløe,Opløen,Schredder,Schrøfstad,Schøfstad,Vigdahlen,Vigdal,Vigdalen _Baar Hofvigen,Baar Hovigen,Baard Hofvigen,Baard Hovigen,Ingebricht Hochenes,Ingebricht Høchenes,Ingebricht Høchenæs,Ingebricht Høchnes,Ingebricht Høg,Ingebricht Høgenes,Jngbrit Hochenes,Jngbrit Høchenes,Jngbrit Høchenæs,Jngbrit Høchnes,Jngbrit Høg,Jngbrit Høgenes,Jngebrecht Hochenes,Jngebrecht Høchenes,Jngebrecht Høchenæs,Jngebrecht Høchnes,Jngebrecht Høg,Jngebrecht Høgenes,Jngebrich Hochenes,Jngebrich Høchenes,Jngebrich Høchenæs,Jngebrich Høchnes,Jngebrich Høg,Jngebrich Høgenes,Jngebricht Hochenes,Jngebricht Høchenes,Jngebricht Høchenæs,Jngebricht Høchnes,Jngebricht Høg,Jngebricht Høgenes,Jngebrict Hochenes,Jngebrict Høchenes,Jngebrict Høchenæs,Jngebrict Høchnes,Jngebrict Høg,Jngebrict Høgenes,Ingebricht Scharstad,Ingebricht Schaarstad,Jngbrit Scharstad,Jngbrit Schaarstad,Jngebrecht Scharstad,Jngebrecht Schaarstad,Jngebrich Scharstad,Jngebrich Schaarstad,Jngebricht Scharstad,Jngebricht Schaarstad,Jngebrict Scharstad,Jngebrict Schaarstad,Johen Fieldesth,Johen Fieldseth,John Fieldesth,John Fieldseth,Jon Fieldesth,Jon Fieldseth,Jonen Fieldesth,Jonen Fieldseth,Joen Fieldesth,Joen Fieldseth,Jonn Fieldesth,Jonn Fieldseth,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Niels Schredder,Niels Schrøfstad,Niels Schøfstad,Nils Schredder,Nils Schrøfstad,Nils Schøfstad,Ole Opland,Ole Oplandet,Ole Oplandt,Ole Opløe,Ole Opløen,Olle Opland,Olle Oplandet,Olle Oplandt,Olle Opløe,Olle Opløen,Ollef Opland,Ollef Oplandet,Ollef Oplandt,Ollef Opløe,Ollef Opløen,Ola Opland,Ola Oplandet,Ola Oplandt,Ola Opløe,Ola Opløen,Pedeer Schredder,Pedeer Schrøfstad,Pedeer Schøfstad,Peder Schredder,Peder Schrøfstad,Peder Schøfstad,Pedr Schredder,Pedr Schrøfstad,Pedr Schøfstad,Per Schredder,Per Schrøfstad,Per Schøfstad,Peter Schredder,Peter Schrøfstad,Peter Schøfstad,Petter Schredder,Petter Schrøfstad,Petter Schøfstad,Pitter Schredder,Pitter Schrøfstad,Pitter Schøfstad,Torsten Vigdahlen,Torsten Vigdal,Torsten Vigdalen,Tosten Vigdahlen,Tosten Vigdal,Tosten Vigdalen_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20a rg20090424360022
Forordninger
fogden loed forkynde de allernaadigst udgangne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd ere publicerede og her udj Protocollen indførte.
fogden loed forkynde de allernaadigst udgangne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd ere publicerede og her udj Protocollen indførte.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20a rg20090424360022
Byksel, skjøte
Thoer Olsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj gaarden Statland udgifven af Johan Pedersøn d. 28 febr: Anno 1713:
Thoer Olsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj gaarden Statland udgifven af Johan Pedersøn d. 28 febr: Anno 1713:
NULL ,Johan Pedersøn,Thoer Olsøn, ,Statland, Johan,Johanns,Thoer,Thor,Thore,Toer,Tor,Torre,Tvore Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns _Johan Peders,Johan Peders.,Johan Pedersen,Johan Pederß,Johan Pederßøn,Johan Pederssønner,Johan Pedersø,Johan Pedersøn,Johan Pedersøn.,Johan Pedersøns,Johan Persen,Johan Perßøn,Johan Persø,Johan Persøn,Johan Pettersen,Johan Pedersens,Johan Pederss,Johan Pederssøn,Johan Pedersønn,Johanns Peders,Johanns Peders.,Johanns Pedersen,Johanns Pederß,Johanns Pederßøn,Johanns Pederssønner,Johanns Pedersø,Johanns Pedersøn,Johanns Pedersøn.,Johanns Pedersøns,Johanns Persen,Johanns Perßøn,Johanns Persø,Johanns Persøn,Johanns Pettersen,Johanns Pedersens,Johanns Pederss,Johanns Pederssøn,Johanns Pedersønn,Thoer Olsen,Thoer Olssøn,Thoer Olssønner,Thoer Olsøn,Thoer Olsøns,Thor Olsen,Thor Olssøn,Thor Olssønner,Thor Olsøn,Thor Olsøns,Thore Olsen,Thore Olssøn,Thore Olssønner,Thore Olsøn,Thore Olsøns,Toer Olsen,Toer Olssøn,Toer Olssønner,Toer Olsøn,Toer Olsøns,Tor Olsen,Tor Olssøn,Tor Olssønner,Tor Olsøn,Tor Olsøns,Torre Olsen,Torre Olssøn,Torre Olssønner,Torre Olsøn,Torre Olsøns,Tvore Olsen,Tvore Olssøn,Tvore Olssønner,Tvore Olsøn,Tvore Olsøns_ ,Almaas,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20a rg20090424360022
Omgang utenfor ekteskap
Andreas Tingstad aflet barn for tiden med sin Qvinde Gundille

bøder efter lofvens foresigende 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling

Andreas Tingstad aflet barn for tiden med sin Qvinde Gundille bøder efter lofvens foresigende 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
NULL ,Andreas Tingstad,Gundille Tingstad, ,(tom), Andreas,Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille Tingstad,Tingstad _Andreas ge1905p,Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille ge1905p_ ,(tom),