Kildeavskrifter

Kilde Lenke til originalside År Dato Side Relativ sidelenke Kategori Formatert avskrift Avskrift Hovedlenke Nevnte personer Nevnte steder Fornavn Etternavn For- og etternavn Sted
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20a rg20090424360022
Omgang utenfor ekteskap
David Aarboen aflet barn for tiden med Jngeborre Biørum,

bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling

David Aarboen aflet barn for tiden med Jngeborre Biørum, bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
NULL ,David Aarboen,Jngeborre Biørum, ,(tom), David,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre Aarboe,Aarboen,Biørum _David ge2004p,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre ge1084p_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20a rg20090424360022
Lejermål
Gudol Hamnes beligget Anna Olsdatter, og som forseelsen er tilstaaen, og derpaa er udstaaen Kirchens disciplin, saa tilfindis enhver af dem at svare sin fulde bøder efter loven, nemlig drengen 12 Rdr. og Qvindfolchet 6 Rdr. hafver de iche middel til bøderne, da det anderledis efter loven at uundgielde
Gudol Hamnes beligget Anna Olsdatter, og som forseelsen er tilstaaen, og derpaa er udstaaen Kirchens disciplin, saa tilfindis enhver af dem at svare sin fulde bøder efter loven, nemlig drengen 12 Rdr. og Qvindfolchet 6 Rdr. hafver de iche middel til bøderne, da det anderledis efter loven at uundgielde
NULL ,Anna Olsdatter,Gudol Hamnes, ,(tom), Ana,Anna,Anne,Godslef,Gudol,Gundol Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Hammes,Hamnes _Ana Olesdatter,Ana Olsdatter,Ana Olßdaatter,Anna Olesdatter,Anna Olsdatter,Anna Olßdaatter,Anne Olesdatter,Anne Olsdatter,Anne Olßdaatter,Godslef Hammes,Godslef Hamnes,Gudol Hammes,Gudol Hamnes,Gundol Hammes,Gundol Hamnes_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20b
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20b rg20090424360023
Lejermål
<side 20b>

Mads Mognsøn Sellevig er indstemt for begangen lejermaals forseelße med Gundille Larsdatter, og efterdj forseelsen er tilstaaen, og derfore ud staaen Kirchens disciplin saa tilfindis enfver af dennem at svare sine fulde bøder efter loven, nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rr: hafver de iche midler til bøderne da det anderledis at undgielde

Mads Mognsøn Sellevig er indstemt for begangen lejermaals forseelße med Gundille Larsdatter, og efterdj forseelsen er tilstaaen, og derfore ud staaen Kirchens disciplin saa tilfindis enfver af dennem at svare sine fulde bøder efter loven, nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rr: hafver de iche midler til bøderne da det anderledis at undgielde
NULL ,Gundille Larsdatter,Mads Mognsøn Sellevig, ,(tom), Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille,Mads,Mads Larsdatter,Laßesdatter,Laßisdatter,Mognssøn,Mognsøn,Monsøn,Monsøns,Maansøen,Sellevig _Gundil Larsdatter,Gundil Laßesdatter,Gundil Laßisdatter,Gundille Larsdatter,Gundille Laßesdatter,Gundille Laßisdatter,Gunild Larsdatter,Gunild Laßesdatter,Gunild Laßisdatter,Gunille Larsdatter,Gunille Laßesdatter,Gunille Laßisdatter,Gunnhild Larsdatter,Gunnhild Laßesdatter,Gunnhild Laßisdatter,Gunnild Larsdatter,Gunnild Laßesdatter,Gunnild Laßisdatter,Gunnille Larsdatter,Gunnille Laßesdatter,Gunnille Laßisdatter,Mads Mognssøn,Mads Mognsøn,Mads Monsøn,Mads Monsøns,Mads Maansøen,Mads Sellevig_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20b
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20b rg20090424360023
Gjeld
Jacob Jespersøn ladet ved bøgdelensmanden stefne efterschrefne for gield nemlig: Anders Aarnes 2 ort, Joen Vinseth 2 Rdr. 1 ort 12 Sk: Marthe Husvigen 1 Rdr. Efven Vestgaard 2 Rdr.

de indstemte blef efter loven paaraabte mens iche møtte, foreleggis til neste ting at møde.

Jacob Jespersøn ladet ved bøgdelensmanden stefne efterschrefne for gield nemlig: Anders Aarnes 2 ort, Joen Vinseth 2 Rdr. 1 ort 12 Sk: Marthe Husvigen 1 Rdr. Efven Vestgaard 2 Rdr. de indstemte blef efter loven paaraabte mens iche møtte, foreleggis til neste ting at møde.
NULL ,Anders Aarnes,Efven Vestgaard,Jacob Jespersøn,Joen Vinseth,Marthe Husvigen, ,(tom), Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Efven,Even,Jacob,Jakob,Jacos,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Marius,Martha,Marthe,Marthel Aarnes,Vestgaard,Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Vind,Vindseth,Vindßeth,Vinseht,Vinset,Vinseth,Husvigen,Huusvigen _Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders ge2009p,Efven Vestgaard,Even Vestgaard,Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Johen Vind,Johen Vindseth,Johen Vindßeth,Johen Vinseht,Johen Vinset,Johen Vinseth,John Vind,John Vindseth,John Vindßeth,John Vinseht,John Vinset,John Vinseth,Jon Vind,Jon Vindseth,Jon Vindßeth,Jon Vinseht,Jon Vinset,Jon Vinseth,Jonen Vind,Jonen Vindseth,Jonen Vindßeth,Jonen Vinseht,Jonen Vinset,Jonen Vinseth,Joen Vind,Joen Vindseth,Joen Vindßeth,Joen Vinseht,Joen Vinset,Joen Vinseth,Jonn Vind,Jonn Vindseth,Jonn Vindßeth,Jonn Vinseht,Jonn Vinset,Jonn Vinseth,Marius Husvigen,Marius Huusvigen,Martha Husvigen,Martha Huusvigen,Marthe Husvigen,Marthe Huusvigen,Marthel Husvigen,Marthel Huusvigen_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20b
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20b rg20090424360023
Gjeld
Jligemaade er indstemt ved Hans Lehn Christen Gulvigen for gield 4 Rdr. 2 ort: 2 Sk: Erich Vemundvig 5 ort,

foreleggis til neste ting ogsaa at møde efterdj de nu iche møder.

Jligemaade er indstemt ved Hans Lehn Christen Gulvigen for gield 4 Rdr. 2 ort: 2 Sk: Erich Vemundvig 5 ort, foreleggis til neste ting ogsaa at møde efterdj de nu iche møder.
NULL ,Christen Gulvigen,Erich Vemundvig,Hans Lehn, ,(tom), Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Eric,Erich,Erik,Hands,Hans Guldvig,Guldvigen,Gulvigen,Vemundvig,Leen,Lehn,Len _Chisten Guldvig,Chisten Guldvigen,Chisten Gulvigen,Chrishian Guldvig,Chrishian Guldvigen,Chrishian Gulvigen,Chrisian Guldvig,Chrisian Guldvigen,Chrisian Gulvigen,Christen Guldvig,Christen Guldvigen,Christen Gulvigen,Christian Guldvig,Christian Guldvigen,Christian Gulvigen,Cristen Guldvig,Cristen Guldvigen,Cristen Gulvigen,Cristian Guldvig,Cristian Guldvigen,Cristian Gulvigen,Kisten Guldvig,Kisten Guldvigen,Kisten Gulvigen,Eric Vemundvig,Erich Vemundvig,Erik Vemundvig,Hands Leen,Hands Lehn,Hands Len,Hans Leen,Hans Lehn,Hans Len_ ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20b
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20b rg20090424360023
Tvister eiendomssaker, Erstatning
Tron Pedersøn ladet ved bøgdelensmanden Baltzer Mentzøn loufmesigvis indstemne Hendrich Faxdal formedelst at hand har saaen paa gaarden Stene hos hands landbonde Joen 1 vog byg,

den indstemte møtte for retten med forseelsens tilstaaelse og lovens undergifvelße,

Tron Pedersøn møtte udj rette og paastoed dom saaledis afsagt

Det var den i retten Kallede Hendrich Faxdals schyldighed iche at hafve saait noget hos Tron Pedersøns landbonde Joen Stene med mindre hand først hafde erlanget Jord Hos bundens bevilling dertil, men som dette iche er scheed, da efter lofvens pag 510, Art. 33 dømmis samme korn til Tron Pedersøn hiemfalden, saa bør og Hendrich Nielsøn efter lovens pag. 169 Art. 17 at betale landnam, alt under execution efter loven.

Tron Pedersøn ladet ved bøgdelensmanden Baltzer Mentzøn loufmesigvis indstemne Hendrich Faxdal formedelst at hand har saaen paa gaarden Stene hos hands landbonde Joen 1 vog byg, den indstemte møtte for retten med forseelsens tilstaaelse og lovens undergifvelße, Tron Pedersøn møtte udj rette og paastoed dom saaledis afsagt Det var den i retten Kallede Hendrich Faxdals schyldighed iche at hafve saait noget hos Tron Pedersøns landbonde Joen Stene med mindre hand først hafde erlanget Jord Hos bundens bevilling dertil, men som dette iche er scheed, da efter lofvens pag 510, Art. 33 dømmis samme korn til Tron Pedersøn hiemfalden, saa bør og Hendrich Nielsøn efter lovens pag. 169 Art. 17 at betale landnam, alt under execution efter loven.
NULL ,Baltzer Mentzøn,Hendrich Faxdal,Joen Stene,Tron Pedersøn, ,Stene, Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Hendrich,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Troen,Tron,Trond Mensøn,Mentsen,Mentz,Mentzen,Mentzøn,Ments,Faxdal,Faxdals,Steen,Steene,Stene,Sten,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn _Balcher Mensøn,Balcher Mentsen,Balcher Mentz,Balcher Mentzen,Balcher Mentzøn,Balcher Ments,Baldtzer Mensøn,Baldtzer Mentsen,Baldtzer Mentz,Baldtzer Mentzen,Baldtzer Mentzøn,Baldtzer Ments,Baltzer Mensøn,Baltzer Mentsen,Baltzer Mentz,Baltzer Mentzen,Baltzer Mentzøn,Baltzer Ments,Balzer Mensøn,Balzer Mentsen,Balzer Mentz,Balzer Mentzen,Balzer Mentzøn,Balzer Ments,Hendrich ge1202p,Johen Steen,Johen Steene,Johen Stene,Johen Sten,John Steen,John Steene,John Stene,John Sten,Jon Steen,Jon Steene,Jon Stene,Jon Sten,Jonen Steen,Jonen Steene,Jonen Stene,Jonen Sten,Joen Steen,Joen Steene,Joen Stene,Joen Sten,Jonn Steen,Jonn Steene,Jonn Stene,Jonn Sten,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn_ ,Askelaunet,Askildsøvne,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20b,21a
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 20b,21a rg20090424360023
Tvister eiendomssaker
Johannes Baruchsøn ladet atter igien ved Bøgdelensmanden Hans Lehn, Erich Hals og Jfver Gulvigen indstemne Johannes Olsøn Flach og Enchen Gulouf Hansdatter at entvige deris paaboende gaard.

Jligemaade har ermelte Johannes og Enche stemt contra Johannes Baruchsøn effter fremlagde brefver i retten at anhøre en dom,

paa Johannes Baruchsøns vejne møtte Procurator

<side 21a>

Hans Nielsøn og indgaf it inleg som er daterit Aarnes 5te october. Anno 1713,

Jligemaade blef at ermelte Procurator udj rette lefverit it schiøde paa gaarden Flach, som er daterit Fier dend 10de October Anno 1712, ellers sagde Hans Nielsøn at de 2de mænd som hafver voret ofverværende da Carsten Fiær paa ny til bød Flachs opsiddere gaarden til Kiøbs nemlig: Joen Biørnsøn Andsøen, og Joen Gabrielsøn Solum nu iche er tilstæde,

Endelig tilspurte Hans Nielsøn tingsøgende almue om det iche var dennem vitterligt at for indførte Johannes Baruchsøn var bois lid og, husvild, samt hafde ingen anden gaard end Flachs /: hvilchet tingsøgende almue bejaede at komme ofvereens med sandhed /: hvilchen hand self vilde boe, hvorpaa hand efter loven tilbød sig at ville aflegge sin æed, som og personlig scheede, hvorefter blef paastaaen dom.

hertil at svare møtte Johannes Olsøn og paa Enchens Vejne hendis Stifsøn Einer Joensøn og begiærede at ingen dom udj sagen maatte blifve afsagt forend deris Fuldmæctig Pros Lauritzøn møtte. afsagt

Sagen optagis til dom til den 16 November førstkommendis da parterne hafver herpaa stæden igien at møde domen at anhøre

Johannes Baruchsøn ladet atter igien ved Bøgdelensmanden Hans Lehn, Erich Hals og Jfver Gulvigen indstemne Johannes Olsøn Flach og Enchen Gulouf Hansdatter at entvige deris paaboende gaard. Jligemaade har ermelte Johannes og Enche stemt contra Johannes Baruchsøn effter fremlagde brefver i retten at anhøre en dom, paa Johannes Baruchsøns vejne møtte Procurator Hans Nielsøn og indgaf it inleg som er daterit Aarnes 5te october. Anno 1713, Jligemaade blef at ermelte Procurator udj rette lefverit it schiøde paa gaarden Flach, som er daterit Fier dend 10de October Anno 1712, ellers sagde Hans Nielsøn at de 2de mænd som hafver voret ofverværende da Carsten Fiær paa ny til bød Flachs opsiddere gaarden til Kiøbs nemlig: Joen Biørnsøn Andsøen, og Joen Gabrielsøn Solum nu iche er tilstæde, Endelig tilspurte Hans Nielsøn tingsøgende almue om det iche var dennem vitterligt at for indførte Johannes Baruchsøn var bois lid og, husvild, samt hafde ingen anden gaard end Flachs /: hvilchet tingsøgende almue bejaede at komme ofvereens med sandhed /: hvilchen hand self vilde boe, hvorpaa hand efter loven tilbød sig at ville aflegge sin æed, som og personlig scheede, hvorefter blef paastaaen dom. hertil at svare møtte Johannes Olsøn og paa Enchens Vejne hendis Stifsøn Einer Joensøn og begiærede at ingen dom udj sagen maatte blifve afsagt forend deris Fuldmæctig Pros Lauritzøn møtte. afsagt Sagen optagis til dom til den 16 November førstkommendis da parterne hafver herpaa stæden igien at møde domen at anhøre
NULL ,Carsten Fiær,Einer Joensøn,Erich Hals,Gulouf Hansdatter,Hans Lehn,Hans Nielsøn,Jfver Gulvigen,Joen Biørnsøn Andsøen,Joen Gabrielsøn Solum,Johannes Baruchsøn,Johannes Olsøn Flach,Pros Lauritzøn, ,Aarnes,Fier,Flach, Carsten,Karsten,Einar,Einer,Ejner,Eric,Erich,Erik,Gullich,Gulloch,Gulouf,Gaallou,Gaallou,Hands,Hans,Hands,Hans,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Johannes,Johannis,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Pros Fier,Fiær,Joenesøn,Joensßøn,Joenßøen,Joenßøn,Joensøn,Joen,Hals,Hansdater,Hansdatter,Leen,Lehn,Len,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Guldvig,Guldvigen,Gulvigen,Baruchsøn,Baluchsøn,Flach,Flachen,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Biørnsøn,Biørsøn,Gabrielßøn,Gabrielsøn,Solßum,Solsum,Solum,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Carsten Fier,Carsten Fiær,Karsten Fier,Karsten Fiær,Einar Joenesøn,Einar Joensßøn,Einar Joenßøen,Einar Joenßøn,Einar Joensøn,Einar Joen,Einer Joenesøn,Einer Joensßøn,Einer Joenßøen,Einer Joenßøn,Einer Joensøn,Einer Joen,Ejner Joenesøn,Ejner Joensßøn,Ejner Joenßøen,Ejner Joenßøn,Ejner Joensøn,Ejner Joen,Eric Hals,Erich Hals,Erik Hals,Gullich Hansdater,Gullich Hansdatter,Gulloch Hansdater,Gulloch Hansdatter,Gulouf Hansdater,Gulouf Hansdatter,Gaallou Hansdater,Gaallou Hansdatter,Gaallou Hansdater,Gaallou Hansdatter,Hands Leen,Hands Lehn,Hands Len,Hans Leen,Hans Lehn,Hans Len,Hands Nielsen,Hands Nielßøn,Hands Nielsøn,Hands Nielsön,Hands Nilsøn,Hands Nissen,Hands Nißen,Hans Nielsen,Hans Nielßøn,Hans Nielsøn,Hans Nielsön,Hans Nilsøn,Hans Nissen,Hans Nißen,Ifver Guldvig,Ifver Guldvigen,Ifver Gulvigen,Jfeer Guldvig,Jfeer Guldvigen,Jfeer Gulvigen,Jfuer Guldvig,Jfuer Guldvigen,Jfuer Gulvigen,Jfver Guldvig,Jfver Guldvigen,Jfver Gulvigen,Jver Guldvig,Jver Guldvigen,Jver Gulvigen,Jfer Guldvig,Jfer Guldvigen,Jfer Gulvigen,Johannes Baruchsøn,Johannes Baluchsøn,Johannis Baruchsøn,Johannis Baluchsøn,Johannes Flach,Johannes Flachen,Johannis Flach,Johannis Flachen,Johannes Olsen,Johannes Olssøn,Johannes Olssønner,Johannes Olsøn,Johannes Olsøns,Johannis Olsen,Johannis Olssøn,Johannis Olssønner,Johannis Olsøn,Johannis Olsøns,Johen Biørnsøn,Johen Biørsøn,John Biørnsøn,John Biørsøn,Jon Biørnsøn,Jon Biørsøn,Jonen Biørnsøn,Jonen Biørsøn,Joen Biørnsøn,Joen Biørsøn,Jonn Biørnsøn,Jonn Biørsøn,Johen Gabrielßøn,Johen Gabrielsøn,John Gabrielßøn,John Gabrielsøn,Jon Gabrielßøn,Jon Gabrielsøn,Jonen Gabrielßøn,Jonen Gabrielsøn,Joen Gabrielßøn,Joen Gabrielsøn,Jonn Gabrielßøn,Jonn Gabrielsøn,Johen Solßum,Johen Solsum,Johen Solum,John Solßum,John Solsum,John Solum,Jon Solßum,Jon Solsum,Jon Solum,Jonen Solßum,Jonen Solsum,Jonen Solum,Joen Solßum,Joen Solsum,Joen Solum,Jonn Solßum,Jonn Solsum,Jonn Solum,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Aarnes,Aarnæs,Flach,Flak,Flak nordre,Flakken,Fier,Fiær,Fjær,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 21a,21b
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 21a,21b rg20090424360023
Ekstraordinært
Anno 1713 5 octobr. blef paa gaarden Aarnes udj Foesnes Prestegield, av mig Borger og indvaaner udj Trundhiemb Peder Nidaros, som Kommunikered scrifuen, Rette betient, effter Høiædle og Welbaarne Hr. Etats Raad og stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens gunstige befalling, af negst afuigt 12 September paa en foregaaende Memoriall fra Consumptions forpagteren Monsr Peder Aalum af dend 11te negst tilforn, Overværende Kongl. Mayts foged Monsieur Melchior Mejer, tillige med de otte ædsohrne Laug Rettis Mend, saa som, Baar Hovigen, Jngbrit Barstaad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm. Torsten Vigdahlen, Olle Oplandet,

<side 21b>

Jngebrit Høchenes, og Joen Fieldseth,

Anno 1713 5 octobr. blef paa gaarden Aarnes udj Foesnes Prestegield, av mig Borger og indvaaner udj Trundhiemb Peder Nidaros, som Kommunikered scrifuen, Rette betient, effter Høiædle og Welbaarne Hr. Etats Raad og stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens gunstige befalling, af negst afuigt 12 September paa en foregaaende Memoriall fra Consumptions forpagteren Monsr Peder Aalum af dend 11te negst tilforn, Overværende Kongl. Mayts foged Monsieur Melchior Mejer, tillige med de otte ædsohrne Laug Rettis Mend, saa som, Baar Hovigen, Jngbrit Barstaad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm. Torsten Vigdahlen, Olle Oplandet, Jngebrit Høchenes, og Joen Fieldseth,
NULL ,Baar Hovigen,Jfuer vonAhnen,Jngbrit Barstaad,Melchior Mejer,Niels Schrøfstad,Olle Oplandet,Peder Aalum,Peder Nidaros,Peder Schrøfstad,Torsten Vigdahlen, ,Aarnes,Foesnes, Baar,Baard,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torsten,Tosten Hofvigen,Hovigen,Ahnen,Van,von,van,Barchstad,Bardstad,Barstad,Barstaad,Meje,Mejer,Schredder,Schrøfstad,Schøfstad,Opland,Oplandet,Oplandt,Opløe,Opløen,Nidaros,Schredder,Schrøfstad,Schøfstad,Aalum,Aalunim,Vigdahlen,Vigdal,Vigdalen _Baar Hofvigen,Baar Hovigen,Baard Hofvigen,Baard Hovigen,Ifver,Jfeer,Jfuer,Jfver,Jver,Jfer Ahnen,Ifver Van,Ifver von,Ifver van,Jfeer Van,Jfeer von,Jfeer van,Jfuer Van,Jfuer von,Jfuer van,Jfver Van,Jfver von,Jfver van,Jver Van,Jver von,Jver van,Jfer Van,Jfer von,Jfer van,Ingebricht Barchstad,Ingebricht Bardstad,Ingebricht Barstad,Ingebricht Barstaad,Jngbrit Barchstad,Jngbrit Bardstad,Jngbrit Barstad,Jngbrit Barstaad,Jngebrecht Barchstad,Jngebrecht Bardstad,Jngebrecht Barstad,Jngebrecht Barstaad,Jngebrich Barchstad,Jngebrich Bardstad,Jngebrich Barstad,Jngebrich Barstaad,Jngebricht Barchstad,Jngebricht Bardstad,Jngebricht Barstad,Jngebricht Barstaad,Jngebrict Barchstad,Jngebrict Bardstad,Jngebrict Barstad,Jngebrict Barstaad,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Niels Schredder,Niels Schrøfstad,Niels Schøfstad,Nils Schredder,Nils Schrøfstad,Nils Schøfstad,Ole Opland,Ole Oplandet,Ole Oplandt,Ole Opløe,Ole Opløen,Olle Opland,Olle Oplandet,Olle Oplandt,Olle Opløe,Olle Opløen,Ollef Opland,Ollef Oplandet,Ollef Oplandt,Ollef Opløe,Ollef Opløen,Ola Opland,Ola Oplandet,Ola Oplandt,Ola Opløe,Ola Opløen,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1625p,Pedeer Schredder,Pedeer Schrøfstad,Pedeer Schøfstad,Peder Schredder,Peder Schrøfstad,Peder Schøfstad,Pedr Schredder,Pedr Schrøfstad,Pedr Schøfstad,Per Schredder,Per Schrøfstad,Per Schøfstad,Peter Schredder,Peter Schrøfstad,Peter Schøfstad,Petter Schredder,Petter Schrøfstad,Petter Schøfstad,Pitter Schredder,Pitter Schrøfstad,Pitter Schøfstad,Pedeer Aalum,Pedeer Aalunim,Peder Aalum,Peder Aalunim,Pedr Aalum,Pedr Aalunim,Per Aalum,Per Aalunim,Peter Aalum,Peter Aalunim,Petter Aalum,Petter Aalunim,Pitter Aalum,Pitter Aalunim,Torsten Vigdahlen,Torsten Vigdal,Torsten Vigdalen,Tosten Vigdahlen,Tosten Vigdal,Tosten Vigdalen_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 21b,22a,22
5.10.1713
1,713.00 5.10.1713 21b,22a,22 rg20090424360024
Skattesvikt
[… paa en foregaaende Memoriall fra Consumptionsforpagteren Monsr Peder Aalum af dend 11te negst tilforn…] Huor da Monsieur Hans Nielsen Medelfart samme Højøfrigheds ordre udj Retten fremlagde til oplesning, som Lest blef;

Derpaa indgaf Ditto fuldmegtig Hans Nielsen dend udtagne stefning, Datteret Trundhiemb d 23de Augst nestleden, Huor ved blifuer indstefnt Singr Hans Larsen Falch, Signr Troen Pedersen, Borgerenchen Sallig Carel Suurvigens, Enchen Sallig Hr. Lars Pettersen Falches og Sognepresten Self Hr. Niels Parelius, at forclare, veed alder huor mange børn, og ved naufn huor mange til tiennistefolch med fleere udj Een huer deres huuse til tienniste og foreetning haver veret for aaret 1712, ligesaa for aaret 1713 som effter forordningen bør andteignes til Consumption med uidere,

Jtem er indkaldet Lensmanden Baldtzer Mentsen at forclare huad hand tillige med dend tingsøgende almue, herom kand vere vitterligt og blifue adspurt i samme Materie,

ligesaa er og Kongl. Mayts Sohrenschrifuer Signr Rasmus Moss blefuen indkaldt at forclare, ei alleene om hand iche har hafft flere folch udj sin tienniste ded aar 1712 end Hr. Niels Parelius udj sit Mandtall har andteigned Mens end og huor mange tiennistefolch hand induehrende aar hafuer hafft,

og Endeligen saa er og lensmanden udj Fladanger fierding, Christopher Halmøen indkaldet for at forclare huad hand om forschrefne borgeres familie Kand blifue tilspurd og vere vidende, alt effter Stefnemaaletz videre bemeld som lest blef;

Hans Nielsen begierede, at Kaldzmendene Thomes Larsen Raaebye Lars Sølfestersen og Bendix Torsen, maatte ved æed afhiemble Stefningens Lovlig forkyndelse, Kaldsmender som melt og Naufngived er frembtsæde for Retten og ved æedz aflegg bekreffted at Stefnemaalet For ved kommede Rigtig og lovlig at vere forkynt,

<side 22a>

undtagen begge Encherne nemblig Enchen Sallig Carel Survigens og Enchen Sallig Hr Lars Pettersen Falches saa velsom Lensmand Baltzer Mentsen og Christopher Halmøen fich ej Copie af Stefnemaallet.

Paa Hr Niels Parelius veigne, møtte hans fuldmegtig Monsieur Michel Danielsen Balle, som svarede at hand Hr. Niels Parelius hafuer gived sine Mandtalle ind till Consumptionsforpagteren Singr Peder Aalum, effter Borgerens schrifftlig andgivelser, som sædvanlig til forige forpagteren er skeed, saaevidt hannem bevist hafuis vered og derforuden Sagens egenschab og dends beschaffenhed staae under Cammerrettens appelation,

Procurator Hans Nielsen Medelfart paa Peder Aalums veigne sagde at det er vist noch, at sognepresten Hr Niels Parelius hafuer til forpagteren, overgived sine mandtaller, men paa huad tied, shall vel vise sig om det er Conform med forordningen, dog dette er en ting, som forpagteren iche saa meged støder sig paa, om de Ellers hafde verret rigtige og funderet paa forordningen, Mens som det deßvere iche er scheed, saa er forpagteren derover geraaden udj en Kostbahr og vidtløfftig Process.

Hvad Ellers andgaar at Handz Ærværdighed Hr Niels Parelius vill sige at hand hafuer indretted sine Mandtaller effter Borgerschabetz schrifftlige andgivelser, som tilforne schall hafve veret sædvanne,

da sagde Procurator Hans Nielsen, at saadan Een sædvanne er ingen lov, Mens tvert imod stridis dend imod forordningens 4de postes 5 Artic: som med udtrøchte ord siger at sognepresten med tvende av de beste Sognemend, som hand schall tilsig tage, schall og forfatte Et mandtall Over alle de famelier som i hans Sogn og andfortræde Menighed findes, som Consumptionen Betalle bør, i hvilchet Mandtall Sogne-

<side 22b>

prestene ved huer huusholdning, nafn for nafn schall beschrifue, alle de derudj befindende persohner, tienistetiugnede og andre huußet vedkommende, dog alleene Specificere børnene ved aar og alder, under den straf som samme Articell Dicterer, Saafrembt nogen effterladenhed Scheer,

Nu sagde Hans Nielsen, at Hr Niels Parelius effter hans fuldmegtiges Michel Danielsens sigende, Meere Har paaseet, Een saakaldet sædvanne, end Kongens allernaadigste forordning , og denne sædvanne har da forvoldet, iche alleeniste forpagteren, Aldsom Største schade, mens end og er hans Maiits Selv i de tider Hand lod oppeberge Consumptionen scheed forkorth, huilched alt yderligere for dend Høikongl. Cammerrett, naarsagen der indkommer, schall blifue tilkiendegiort,

Jmidlertid lod Hans Nielsen andmerche for det første, At sognepresten har selv udelat Af sit eget huus for afuigte aar 1712, Een daatter, tvende søhner som er over tolf aar, Een Reisetienner eller Haamand ved Naufn Jens Dalsgaard for dend første Termin, og for dend sidste Termin Hans nuverende fuldmegtig Michell Danielsen, Een schollemester Hendrich Holm som kom i tienniste primo July; huorfore hand burde andføris for dend siste Termin, Noch er udelat for samme aar, Een amme, Jtem paa Aufuelsgaarden Een pige og Een heststall, dette er da saavidt som betreffuer det Aar 1712;

Ofuer saadan og Andre Sogneprestens Mislige Mandtaller, har det vaaren forpagterens største trang, som hafuer dreveth hannem til Process imod Hr Niels Parelius som og er dend Eene udj heelle Trundhiembs ambt af Prestechabet huorfore hand Endnu til sin Rettes Størche, med stor bekaastning er nød till at udvirche dette tingsvidne, til dend Ende Hand forlangende

<side 23a>

hos fuldmegtigen Mons: Michell Danielsen, det hand paa sin principale ueigne, ville naufngive effter Stefnemaallet formeld, huad tennistefolch, Sognepresten Hr. Niels Parelius hafuer hafft for de Aaringer 1712 og 1713, jtem hans Børn som bør suare effter forordningen,

fuldmegtig Michell Danielsen paa sin Principals Hr Niels Parelius Veigne hertilsvarde, det Monsr Hans Nielsen tilsiger Hr. Niels Parelius, at hafue udeladt af sit mandtall for Aaret 1712, Een daatter og tvende sønner, item og at hand formelder at Hr Niels Parelius schall hafue nogen Aufuelsgaard, kaldet Wig, saasom hand samme gaard Wig, hafuer en lottings boende paa, som høster auflingen udj huuset, Saa og indføres mig, Jtem nu paa denne tied er Reist til tinge for Hr Niels Parelius at suare, til Consumptions Reigning for Aaret 1712. saasom hand ej er i Hr Nielses tienniste, mens ichun opholder sig, somme tider hoes hr Niels og somme tider hoes hans forældre og venner, i det øfrige at Hans Nielsen paastaar, at hand schulde andgive huad folch og famelie, Hr Niels Parelius haver udj sit brøed, da Kand hand ej forklare dette, saasom Hr Niels Parelius hafuer indretted sine Mandtall for Aaret 1712, saasom hand for Cammerretten vil vise andsvarlig, og hand ei derfore, der om noged kand melde,

Procurator Hans Nielsen replicerede at som Michel Danielsen iche vilde Naufngive Sognepresten Hr Niels Pareliuses folch og famelie effter Stefningens formeld, ligesom hand og helts iche, vilde tilstaae at være udj Hr Nielses Brøed, da dog en huer er videndes herom, at hand har og har hafft sit dette tilhold derfra den siste Termin 1712 og jindvehrende Aar,

saa begierede da Hans Nielsen at Lensmanden Baltzer Mentsen maatte fremkaldes for

<side 23b>

Retten, at forclare effter Stefnemaallet, huad folch her Niels Parelius hafuer hafft udj sitt huus for Aaret 1712 og 1713

Lensmanden Baltzer Mentzen var nerverende udj Retten og blef tilspurt for Retten af Hans Nielsen, om Presten Niels Parelius hafde iche en tiener udj sit brød forleden Aar 1712 ved naufn Jens Dalsgaard som forrettede Prestens ærinde og forretninger, huor for hand af Presten blef enschiched, Baltzer Mentzen sagde her till, at denne Naufngivne persohn Jens Dalsgaard, var udj Presten Hr. Niels Pareliuses tieniste og forrettede Hans forretninger for Aaret 1712: dog Een deell af dette melt Aar, Huad enten hand fich løen heller iche vichtte han ej,

ligesaa blef Baltzer Mentzen tilspurt, om iche hand er vitterlig, det Monsr Michel Danielsen, kom til sognepresten Hr. Niels Parelius udj tieniste Aaret 1712,

Baltzer Mentzen svarede hertil, at hand viste megen vel at Michel Danielsen Kom til Presten Hr. Niels Pareliuses tienniste 1712 aar, og er der endnu, huad enten hand faar løn eller iche viste hand ej,

Hans Nielsen tilspurte lensmanden om hand iche er vitterligst, det sognepresten Hr Niels Parelius, hafde en schollemester ved naufn udj Aaret 1712 Hendrich Holm,

Baltzer Mentzen svarede dertill ja, at det var saaleedes;

ligesaa om hand iche viste at Presten Hr Niels for Aaret 1712 hafde Een amme udj sitt huus,

dertil svarede Baltzer Mentzen, at presten hafde en Amme udj sitt huus 1712 Aar, og var der ichuns Een maanet, og siden fich presten Een huuskonne udj Ammens sted som opføde prestens barn, nogen tid,

Baltzer Mentzen blef endnu tilspurt, om Presten Hr Niels iche hafde tvende pigere som er temelig velvoxen og om hand iche kand see, at dem var over 12 aar gamell

<side 24a>

Baltzer Mentzen dertil suarede hand det iche vistte deres alder, mens var nogenlunde mogen,

Baltzer Mentzen bleffudj tilspurt om presten Hr. Niels Parelius iche hafde tvende søhner Nemlig Olle og Petter som er over 12 Aar;

dertil hand svarede, vichte iche deres alder,

ydermehre blef hand tilspurdte om iche Sognepresten Hr Niels Parelius, hafuer paa sin aufuelsgaard Wig, Een pige og Een Hestestald for Aaret 1712

dertil svarede Baltzer Mentzen noen pige vistte hand iche, Mend vell Een hestestall var der paa gaarden

de samme Spørsmalle giorde Hans Nielsen til Baltzer Mentzen for Aar 1713.

Svarede at Michell Danielsen Kom til Presten Hr. Niels Parelius Aaret 1712 og er der endu, Mens vichte iche om hand fich løn, eller var udj hans tjenniste, for jndvehrende Aar hafuer presten iche nogen Amme, Om Børnene forclarede Baltzer Mentzøn ligesom tilforne er sagt, Paa Aufuelsgaard Wig hafuer Presten Een hestestald, Mens om hand hafuer nogen pige den samme sted vichte hand iche, uden Een gielt tøs som vogter Creaturerne,

ded selv samme tilstoed Olle Sevaldsen Hodøen, at presten hafde Een gielt tøs paa Gaarden Wig,

Hans Nielsen slutede denne proposition og sine giorde spørsmaaller saaleedes, at det er fuldkommen vichst og sandt det Hr Niels Parelius hafuer udelat af sine mandtaller for de Aaringer 1712 og 1713 af sine egne folch og famelie, saasom 2de sønner for første begge aaret 1712 og 1713: og Een daatter for ded Aar 1712, Jtem 2de Reisetiennere for begge Aaringerne, Ligesaa Een Amme, og Een tienistetøs paa gaarden Wig, som hand sagde at ded er saa fuldkommen, at ingen kand sige dejmod heldst naar som Sognepresten ved det vill sige sin sandhed derom,

Ellers Begierede Hans Nielsen at Monsieur Hans Larsen Falch effter Stefnemaallet maatte fremkaldes, at giøre sin forClaring paa hues hand

<side 24b>

Kand blifue tilspurd om,

Monsieur Hans Larsen Falch indfandt sig persohnlig for Retten, og blef tilspurdt af Hans Nielsen, huor mange folch hand hafde udj sin tieneste for Aaret 1712 og 1713 af mandz- og qvindespersohner

Hans Larsen Falch her til svarede, at hand hafuer indgived sin forClaring herom til Sognepresten Hr Niels Parelius over huor mange folch hand bør svare Consumption af, det øfrige tienestefolch hand hafuer, svarer hand Consumption af udj Helgelandz Stifft,

Hans Nielsen tilspurte Monsieur Hans Larsen, om hand iche for Aaret 1712 hafde 3de tiennistedrenge ved Naufn Povel, Christopher og Hans,

Hans Larsen Falch tilstoed at han hafde disse trende drenge, hvilche hand baade her og de Aar paa Helgeland til sin tieniste og brug, hafuer brugt,

Videre blef tilspurt, om Falch iche samme Aar hafde 3de tienniste piger Naufnl: Anne, Gunnild og Jngeborr, sambt Een Amme,.

Hans Larsen Falch tilstoed at hafue disse 3de piger og Een Amme udj sin tieniste, og under tiden er dem her og under tiden er dem der nær paa Helgeland, alt til hans tieniste og brug,

ligesaa blef Hans Larsen Falch tilspurt om hand iche her hafde paa hans gaard Sejerstad Een hestestald, huilche hand tilstoed, saasom hand dend til hans gaardz aufling hafde fornøden,

Ydermere blef Falch tilspurt, om hand iche hafde effterschrefne drenge udj tienniste for indvehrende Aar 1713: Nembl: Hans Jensen, Bochel Suendzsøn, Christen Olsen, Hans Frandsen, Pouel Amundsen, Andreas, Christian Jacob og Anders Larsen, Hans Larsen Falch

dertil suarede, at hand hafde, Hans Jensen Bochel Suendz-

<side 25a>

søn, og Hans Frandsen som achtiener og Resten var lejefolch

Endnu blef Falch tilspurdt huor mange tienistepiger hand for det samme Aar hafuer, og om hand iche har effterfølgende nembl: Gunnhild, Maritte, Jngebore, Anne, og Een Amme,

Hans Larsen Falch her tilsuarede, at hand ej andre quindespersohner hafuer af disse naufngivenje uden Jngebore og Een Amme, mens Anne kom fra ham i vaar, mens nu hafuer hand lejed hende paa nye Een kort tied, sagde og at hafue Een hestestall, til hans gaardzbrug

Hans Nielsen reserverte sig ellers om nogen flere tienistefolk hos Mons: Hans Larsen Falch kunde opspørges, som nu iche af samme er Bleven tilstaaet, huorfore hand Endnu Een gang for alle tilspurde Monsieur Falch, om hand da iche for flere tiennistefolch udj sit brød og Tienniste end desse af hannem nu naufngivne, mandz- eller quindespersohner, for de aaringer 1712 og 1713. Alt for at forekomme ald videre vidtløfftighed udj sin tid, huor om hand forventede Falchis Catagorische suar,

Hans Larsen Falch hertil suarede at hand her hafde ej flere tiennere end som han her tilstooet, Mens vell paa Helgeland hafde hand nogle, og der maa hand suare Consumption for dem,

Hans Nielsen proponerede at som Monsieur Falch nu her for Retten offentlig fra Retten haver tilstaaet ej flere tiennere at have udj sit huus og til sit brug end de af ham selv naufngivne, saa achtede da Hans Nielsen paa sin principals veigne, saadant nermeere at undersøge, og om da anderledes maatte befindes, saa maae Monsr Falch selv tilschrifue sig ald den uleilighed som der af kand endtstaae

Monsieur Tron Pedersen møtte persohnlig effter Stefnemaalets

<side 25b>

og blef tilspurdt af Hans Nielsen, huor mange børn og tiennistefolch, hand hafuer som effter forordningen bør erlegges Consumption af, for de Aaringer 1712 og 1713.

Monsieur Tron Pedersen, her tilsuarede, og refererte sig herom til sin andgifuelser som hand hafuer overlevered til Presten Hr Niels Parelius, baade om Consumptionen, Kopschatt, folcheløen- og schoeschatten, huor effter hand hafuer betalt til Consumptionforpachteren Monsr Peder Aalum 16 Rdr 1 ort udj Consumption- og folcheschatt,

Hans Nielsen tilspurte Velfornemme Tron Pedersen, om iche effterschrefvne Hans Reisebørn, endnu er under hans forsorrig og over deres 12 Aar, saasom Troen Troensen, Martha, Kirsten, Maren og Mallene Frandsdaatter,

Troen Pedersen suarede dertill, at Troen Troensen og Een af hans døttre er hiemme ved ded lille Borgerbrug hand hafuer, Huor af hand har suared Consumption, de andre Hr. Hans døttre er paa de odelsgaarder hannem tilhørende, huor fra bønderne formedelst Aarmoed og fattigdom hafuer maat quitere, og hand mig leje ved andre Bøndder der af maae suare schatter og andre Rettigheder, og formoder derfore frj;

Hans Nielsen tilspurte Monsieur Troen Pedersen videre, om hand iche hafuer effterschrefne tiennistefolch saasom drenge Nembl Hans, Olle og Joen udj sitt brød og tieniste for aar 1712

Troen Pedersen, Suarede der til, at hand hafuer hafft Hans som var den tid Soldat, desligeste Joen, som er helseløs, huor af hand hafuer Betalt Consumption, og Olle hafuer hand hafft som Een fremvoxen dreng paa sin odelsgaardes, til at indhøste auflingen

<side 26a>

Ydermere spurte Hans Nielsen Troen Pedersen til, huor mange tiennestepiger hand har hafft hiemme eller paa hans odelsgaarder for besagde Aar 1712:

Troen Pedersen der til sagde, at hafde Een pige som undertiden var hiemme og undertiden paa hans Odelsgaard Alte, og Een paa hans Odelsgaard Wig i Fladanger, som hand og ilige maader formoder frj ved en anden bonde, for Aaret 1713 forholder det sig ligeledes som forclaret er, som Monsr Troen Pedersen selv tilstoed effter adspørsell,

Dereffter blev paa Enchen Sallig Carel Surwigens effter Hans Nielsens Begier paaraabt, huor da lensmanden Hans Leen paa Enchens veigne suarede, at hun sagde sig iche fleere folch at hafue, end hun for presten Hr Niels Parelius hafuer andgivet,

Hans Nielsen tilspurte lensmanden Hans Leen og Baltzer Mentzen, om demmise er vitterligt det Borgerenchen Sallig Carel Survigens, hafde Een dreng ved Naufn Giermund udj sin tieniste Aaret 1712,

huor til de Begge suarede ja, at det var saa i sandhed,

om Enchen iche samme Aar hafde effterschrefne quindfolch udj sin tienniste, saa som, Gaallou, Kirsten, Gunille og Zirj sambt Een tøs ved naufn Birthe som var siug, huor af de 2de sishte bruger Enchen paa Een lid bondegaard,

begge lensmend suarede at det var saa i sandhet, for Aaret 1713: sagde lensmanden at Enchen hafde selvsamme folch udj sin tieniste som forclaret er, undtagen Gaalou tienner paa een anden steed,

Hans Nielsen begierede at Sogneprest Enchen Sall Hr Carl Pettersen Falches som Hr Nielses vermoder, maatte paaraabes effter Stefnemaallet,

Hendis søn Hans Larsen Falch

<side 26b>

møtte paa hans Moders veigne,

Hans Nielsen tilspurtte Monsieur Falch, om hans kiere moder iche hafde Een dreng udj sin tienniste ved naufn Natan for Aaret 1712

Hans Larsen Falch sagde at hun hafde samme persohn som Knap Kund for tienne fødden,

Hans Nielsen tilspurte Hans Larsen Falch om hans Kiere Moder iche for samme Aar hafde effterschrefne piger, Nembl Magrethe, Lavina og Riborre,

Falch suarede ja at hans Moder havde disse trende Naufngivne piger udj sit brød, mens den Eene var uhelsig,

Ligesaa om hans K. moder iche hafuer paa sin gaard Een hestestald,

Hans Falch suarede ja hun hafde Een til gaardens brug,

Hans Nielsen tilspurde Hans Larsen Falch likeledes for dette Aar 1713:

Hans Larsen Falch suarede at hans Kiere Moder hafde alle disse nefnte folch, undtagen Lavina Margrete drog fra hendes negst forleden July Maanet,

Hans Larsen Falch sagde hellers at hans Moder hafde høyøfrighedz ordre, at vere frj for Consumption, af Sorenschrifver Monsieur Moss som ved Retten var Leveredt,

Begierede Hans Nielsen at Monsieur Moss vill behage at andgive sine folch for de Aaringer 1712 og 1713.

Sohrenschrifueren Monsieur Moss forclarede at hafve effterschrefne tiennistefolch for aaret 1712 Neml. 2de drenge og 3de piger. ligesaa for Aaret 1713 som sagt er. Velfornemme Mand Singr:

Johan Pedersen møtte iche effter stefnemaallet, og iche heller møder nogen paa hans veigne,

Hans Nielsen tilspurde lensmanden Christopher Halmøen, om hand iche er vidende at Singr: Johan Pedersen for det Aar 1712 har hafft effterschrefne

<side 27a>

tiennere og folch, saasom Hr. Jacob Angels Dagtter Abell Olßdaatter, Maren Sall Peder Haachildsen, Christen Jensen Herslebs daatter i Fossen, Tienistedrengene Roald, Axell og Olle, jtem tienistetøser og huor mange,

Lensmanden Christopher Halmøen hertil suarede, at disse nefnte persohner var alsammen udj Singr Johan Pedersens tienneste, undtagen Olle var iche udj hans tienniste, for Aaret 1713 hafde Singr Johan Pedersen udj tieneste etter lensmandens beretning, fornembte persohner undtagen Abel og Olle som var er der ifra

Monsieur Pros Larsen møtte etter Stefnemaallet udj sin persohn,

Huor da Hans Nielsen begierede at Monsr Pros Larsen vilde behage at give sin forClaring huor mange folch alle tiennere hand har hafft udj sin tieniste for dedt Aar: 1712 og 1713.

Monsieur Pros Larsen derpaa indgaf hans schrifftlig Suar Dateret Aarnes tingsted dend 3 octobr 1713: som lest blef;

Hans Nielsen sagde at som Monsieur Pros Larsen iche vill naufngive huad folch hand har hafft for Aaringene 1712 og 1713 saa maatte da forpagteren blifue veed prestens Mandtall for ded Aar 1713, endog samme indrettede Mandtall er irregulair og tuert imod forordningen, i det at sognepresten iche effter forordningen har naufn for naufn Specificeret Een huers tiennistefolch, som alt med dedmeere udj sin tied yderligere schall blifue demonstreret,

og som hand under samme Mandtall fant, Bendix Tovesen Sandvigens Naufn og Zignet underschevet og undertrøgt, saa tilspurte hand nu samme Mand som ved Retten var Nerverende om hand haver schrevet sin haand under samme Mandtall,

dertil svarede

<side 27b>

Bendix Tovesen Nej hand ded iche hafuer schreved, Mens Michel Danielsen ved gich for Retten, at hafue det schrevet,

Hans Nielsen tilspurde Bendix Tovesen om det var med hans ville at Michel Danielsen schulle schrifue hans Naufn under, eller om hand hafuer gived bmte Danielsen ordre der til,

der til svarede Bendix Tovesen at det var aldeeles iche hans ville, Ej eller haver hand givet Michel Danielsen ordre at schrifue det under;

om hand self har trøcst sit zignet under Hr. Nielses mandtall for Aaret 1713, som nu foeretten blef andviste,

sagde Nej,

Hans Nielsen tilspurte Bendix Tovesen paa huad maade hand leverte sit zignet fra sig, der til hans suarede at det blef begieet til at forseigle Eet Mandtall, Mens huad Mandtall det var, viste hand iche, Ei heller var han hær naar der med blev beseigled, Mens sit zignet lefuerte hand til Michel Danielsen paa Foesnes prestegaard,

Hans Nielsen tilspurte Bendix Tovesen, om hand ved huor mange persohner derudj samme mandtall for Aar 1713 er af Sognepresten andført til Consumptions Erlegg: for Een huers famelie som bør suare,

dertil hand suarede det iche at vere vidende i Ringeste maade,

Michel Danielsen paa Hr Nielses veigne, tilspurte Bendix Tovesen, om hand iche med villie leverte til zignet fra sig til at forseigle Consumptions Mandtallet for Aar 1713:

sagde Nej hand viste iche huad mandtall det schulle vere,

Hans Nielsen tilspurte Bendix Tovesen, om hand nogensinde har vaaret med sognepresten Hr Niels Parelius for at efftersee derfvhet huad Een huers famelie av Borgerschabet og deslige haver veret, som burde erlegge Consumption effter forordningen,

der til suarede Bendix Tovesen at hand aldrig haver veret med sognepresten udj

<side 28a>

saadanne forretninger,

Hans Nielsen tilspurdte Bendix Tovesen, om hand kand læse og schrifue shrifft,

der til hand suarede, huerchen kand læse eller schrifue schrifft ej heller har Ringeste forstand derpaa,

Bendix Tovesen blef noch tilspurt, at da nu melde samme Mandtall er bleven trøgt hans zegell, om hand da var tilstede,

suarede Nej;

blef endnu tilspurdt om samme Mandtall nogen sinde for hannem blef oplest før hans Zigneet kom der under,

svarede Nej,

Ydermere blef tilspurdt, om hand endnu ved huad udj samme Mandtall Staar,

svarede Nej,

Michel Danielsen paa Hr Niels Pareliuses veigne suarede her til, at have bekommet Bendix Tovesens Zignette, med de forord at schulle besegle Consumptions Mandtallet for Aar 1713 og huad videre Monsieur Hans Nielsen hafuer bemlt Bendix Toresen tilspurdt, tilmelde iche Consumptionsforordningen,

Hans Nielsen suarede paa denne Materie, at hand omgangens maade ville have sig Reserveret Paa sin Principals veigne, til ved børlig paatall effter loven, og imidlertid ville viße der paa sine Sader,

Monsieur Jochum Scharf møtte persohnlig for retten effter Stefnemaalet, og blef af Hans Nielsen tilspurd, om han iche for det Aar 1712 hafde 4re af sine Stifbarn hiemme som var over 12 Aar, Nembl Niels, Joen, Anders og Pros Baltzers Sønner

Jochum Scharf suarede, at hand kand bevise, at hand nu paa et par Aars tid ej anden Nering og brug hafft hafuer, end hand lige veed Een anden Bunde brugt sin jord og søgt haffens fischerj, huorfore

<side 28b>

hand og vill formode, naar det dend høibiudende øfrighed sender anddraged, hand da effter Consumptionsforordningen ej meere end andre af almuen bør vere Consumption andsuarlig, og dend liden Nering hand tilforne hafuer hafft, derom haver hand søgt, høiøfrighed s befrielse, at hand derfor iche mere Aarlig schall betalle udj Consumptions, end 6 Rdr 2 ort 16 Sk: hvilchet hand og til denne tid hafuer erlagt, endog hand nu paa tvende Aar, derfore ej hafuer hafft noged brug som Monsieur Scharf self forclarede, og som hand i saa fald effter forordningen, ej er pligtig til Consumptions andsuar, saa iligemaade refererer hand sig til forordningen ej at vere obligeret sine børn og tiennestefolch ved alder og naufn at forclare og Naufngive, hvilchet er saa kortelig huad hand til Singr Peder Aalum Stefne maal hafuer at suare,

Hans Nielsen h?? saa fornøden at lade teigne dette, til en Kort Repliq paa Monsr Scharfs propositioner, thi først huad sig andgaar, at Monsieur Shcarf sigger, hand iche har nogen anden Nering, end lige veed en bunde, da er dog en hues paa dette sted langt bedre bekiendt, thi hand har baade forleeden og dette Aar vooren med fahrtøj henreist til Christiania eller der omkring, med sine vahrer at forhandle, som en bundemand vel iche letteligen kand giøre, og fordj Kand hand iche med billighed henreigne sig iblandt den gemeene almuens tall, for det andet huad sig andgaar det hand formeener sig at vere frj med at 6 Rdr 2 ort 16 Sk

<side 29a>

udj aarlig Consumption at erlegge, derforn sagde Hans Nielsen, at hand aldeeles iche finder nogen forordning for, mens vill at Monsieur Scharf som bruger Borgerlig brug og handtering tillige med andre af hans stand, bør suare Consumption effter forordningen, saa vel at hans Børn som andre hans tiennistefolch der findis udj hans huus,

Begierede derfor endnu som før at Retten vill tilholde Monsieur Scharf at suohre enten ja eller Nej om hand har de Børn udj sit huus, som forheen er Specificeret eller iche, ligesaa og huad tiennistefolch som af Hans Nielsen Kand blifue Naufngivet, huorom hand afvartede Rettens Kiendelse,

Monsieur Scharf herom Refererete sig til Hans Mayts udgangne forordning,

Eragted,

Jochum Hansen Scharf, saa vell ligesom andre indstefnte, som tilforne har giort forClaring, tilholdes af Retten effter Billighed at suare paa huis hand af Monsieur Hans Nielsen paa Monsieur Peder Aalums veigne Kand blifue tilspurdt, angaaende hans Børn og tiuvende,

Hans Nielsen vilde fornehme hoes Monsieur Scharf om hand vilde fuldbyrde Rettens Eragtning eller iche,

Jochum Scharf suarede Nej, Mens begierede Rettens Eragtning beschreven

Hans Nielsen loed andteigne dette som Een Misagt imod Retten og Kongens lov, i det Jochum Scharf iche ville naufngive eller tilstaae rettens Stefninger hans Børn og hans famelie og tiennistefolch, huorfore

<side 29b>

hand begierrede at Lensmanden Christopher Halmøen som og herom er Stefnet, maatte blifue frembkaldet at suare paa de spørsmalle, som til samme Kunde blifue giort, saa vidt hannem Kand vere vitterligt om Jochum Scharf Børn og Tiennistefolch

og blef da Christopher Halmøen tilspurdt, af Hans Nielsen om iche Jochum Scharf hafde 4re Stiffsønner hiemme for de Aar 1712 som all var ofuer sine 12 Aar Nembl: Niels, Joen, Anders og Pros Baltzers Sønner,

lensmanden Christopher Halmøen svarede at Jochum Hansen Scharf hafde disse naufngifne 4re søhner udj sit huus Aar 1712, ligesaa sagde hand at samme 4re søhner var udj Jochum Scharfes huus dette indvehrende aar 1713.

Hans Nielsen endnu tilspurde lensmanden Christopher Halmøen, om iche Jochum Scharf forleds 1712 Aar hafde Een tiennistedreng ved naufn Olle,

svarede at der var Een dreng som hette Olle, og Een tieneste tøs og for det Aar 1713 sagde lensmanden at Jochum Scharf hafde samme dreng Olle og Een tøs udj sin tienneste,

Om alt dette som nu for Retten var passeret, begierede fuldmegtigen Hans Nielsen paa Monsieur Peder Aalums veigne Et tingsvjdne som af Retten blef bevilget;

[… paa en foregaaende Memoriall fra Consumptionsforpagteren Monsr Peder Aalum af dend 11te negst tilforn…] Huor da Monsieur Hans Nielsen Medelfart samme Højøfrigheds ordre udj Retten fremlagde til oplesning, som Lest blef; Derpaa indgaf Ditto fuldmegtig Hans Nielsen dend udtagne stefning, Datteret Trundhiemb d 23de Augst nestleden, Huor ved blifuer indstefnt Singr Hans Larsen Falch, Signr Troen Pedersen, Borgerenchen Sallig Carel Suurvigens, Enchen Sallig Hr. Lars Pettersen Falches og Sognepresten Self Hr. Niels Parelius, at forclare, veed alder huor mange børn, og ved naufn huor mange til tiennistefolch med fleere udj Een huer deres huuse til tienniste og foreetning haver veret for aaret 1712, ligesaa for aaret 1713 som effter forordningen bør andteignes til Consumption med uidere, Jtem er indkaldet Lensmanden Baldtzer Mentsen at forclare huad hand tillige med dend tingsøgende almue, herom kand vere vitterligt og blifue adspurt i samme Materie, ligesaa er og Kongl. Mayts Sohrenschrifuer Signr Rasmus Moss blefuen indkaldt at forclare, ei alleene om hand iche har hafft flere folch udj sin tienniste ded aar 1712 end Hr. Niels Parelius udj sit Mandtall har andteigned Mens end og huor mange tiennistefolch hand induehrende aar hafuer hafft, og Endeligen saa er og lensmanden udj Fladanger fierding, Christopher Halmøen indkaldet for at forclare huad hand om forschrefne borgeres familie Kand blifue tilspurd og vere vidende, alt effter Stefnemaaletz videre bemeld som lest blef; Hans Nielsen begierede, at Kaldzmendene Thomes Larsen Raaebye Lars Sølfestersen og Bendix Torsen, maatte ved æed afhiemble Stefningens Lovlig forkyndelse, Kaldsmender som melt og Naufngived er frembtsæde for Retten og ved æedz aflegg bekreffted at Stefnemaalet For ved kommede Rigtig og lovlig at vere forkynt, undtagen begge Encherne nemblig Enchen Sallig Carel Survigens og Enchen Sallig Hr Lars Pettersen Falches saa velsom Lensmand Baltzer Mentsen og Christopher Halmøen fich ej Copie af Stefnemaallet. Paa Hr Niels Parelius veigne, møtte hans fuldmegtig Monsieur Michel Danielsen Balle, som svarede at hand Hr. Niels Parelius hafuer gived sine Mandtalle ind till Consumptionsforpagteren Singr Peder Aalum, effter Borgerens schrifftlig andgivelser, som sædvanlig til forige forpagteren er skeed, saaevidt hannem bevist hafuis vered og derforuden Sagens egenschab og dends beschaffenhed staae under Cammerrettens appelation, Procurator Hans Nielsen Medelfart paa Peder Aalums veigne sagde at det er vist noch, at sognepresten Hr Niels Parelius hafuer til forpagteren, overgived sine mandtaller, men paa huad tied, shall vel vise sig om det er Conform med forordningen, dog dette er en ting, som forpagteren iche saa meged støder sig paa, om de Ellers hafde verret rigtige og funderet paa forordningen, Mens som det deßvere iche er scheed, saa er forpagteren derover geraaden udj en Kostbahr og vidtløfftig Process. Hvad Ellers andgaar at Handz Ærværdighed Hr Niels Parelius vill sige at hand hafuer indretted sine Mandtaller effter Borgerschabetz schrifftlige andgivelser, som tilforne schall hafve veret sædvanne, da sagde Procurator Hans Nielsen, at saadan Een sædvanne er ingen lov, Mens tvert imod stridis dend imod forordningens 4de postes 5 Artic: som med udtrøchte ord siger at sognepresten med tvende av de beste Sognemend, som hand schall tilsig tage, schall og forfatte Et mandtall Over alle de famelier som i hans Sogn og andfortræde Menighed findes, som Consumptionen Betalle bør, i hvilchet Mandtall Sogne- prestene ved huer huusholdning, nafn for nafn schall beschrifue, alle de derudj befindende persohner, tienistetiugnede og andre huußet vedkommende, dog alleene Specificere børnene ved aar og alder, under den straf som samme Articell Dicterer, Saafrembt nogen effterladenhed Scheer, Nu sagde Hans Nielsen, at Hr Niels Parelius effter hans fuldmegtiges Michel Danielsens sigende, Meere Har paaseet, Een saakaldet sædvanne, end Kongens allernaadigste forordning , og denne sædvanne har da forvoldet, iche alleeniste forpagteren, Aldsom Største schade, mens end og er hans Maiits Selv i de tider Hand lod oppeberge Consumptionen scheed forkorth, huilched alt yderligere for dend Høikongl. Cammerrett, naarsagen der indkommer, schall blifue tilkiendegiort, Jmidlertid lod Hans Nielsen andmerche for det første, At sognepresten har selv udelat Af sit eget huus for afuigte aar 1712, Een daatter, tvende søhner som er over tolf aar, Een Reisetienner eller Haamand ved Naufn Jens Dalsgaard for dend første Termin, og for dend sidste Termin Hans nuverende fuldmegtig Michell Danielsen, Een schollemester Hendrich Holm som kom i tienniste primo July; huorfore hand burde andføris for dend siste Termin, Noch er udelat for samme aar, Een amme, Jtem paa Aufuelsgaarden Een pige og Een heststall, dette er da saavidt som betreffuer det Aar 1712; Ofuer saadan og Andre Sogneprestens Mislige Mandtaller, har det vaaren forpagterens største trang, som hafuer dreveth hannem til Process imod Hr Niels Parelius som og er dend Eene udj heelle Trundhiembs ambt af Prestechabet huorfore hand Endnu til sin Rettes Størche, med stor bekaastning er nød till at udvirche dette tingsvidne, til dend Ende Hand forlangende hos fuldmegtigen Mons: Michell Danielsen, det hand paa sin principale ueigne, ville naufngive effter Stefnemaallet formeld, huad tennistefolch, Sognepresten Hr. Niels Parelius hafuer hafft for de Aaringer 1712 og 1713, jtem hans Børn som bør suare effter forordningen, fuldmegtig Michell Danielsen paa sin Principals Hr Niels Parelius Veigne hertilsvarde, det Monsr Hans Nielsen tilsiger Hr. Niels Parelius, at hafue udeladt af sit mandtall for Aaret 1712, Een daatter og tvende sønner, item og at hand formelder at Hr Niels Parelius schall hafue nogen Aufuelsgaard, kaldet Wig, saasom hand samme gaard Wig, hafuer en lottings boende paa, som høster auflingen udj huuset, Saa og indføres mig, Jtem nu paa denne tied er Reist til tinge for Hr Niels Parelius at suare, til Consumptions Reigning for Aaret 1712. saasom hand ej er i Hr Nielses tienniste, mens ichun opholder sig, somme tider hoes hr Niels og somme tider hoes hans forældre og venner, i det øfrige at Hans Nielsen paastaar, at hand schulde andgive huad folch og famelie, Hr Niels Parelius haver udj sit brøed, da Kand hand ej forklare dette, saasom Hr Niels Parelius hafuer indretted sine Mandtall for Aaret 1712, saasom hand for Cammerretten vil vise andsvarlig, og hand ei derfore, der om noged kand melde, Procurator Hans Nielsen replicerede at som Michel Danielsen iche vilde Naufngive Sognepresten Hr Niels Pareliuses folch og famelie effter Stefningens formeld, ligesom hand og helts iche, vilde tilstaae at være udj Hr Nielses Brøed, da dog en huer er videndes herom, at hand har og har hafft sit dette tilhold derfra den siste Termin 1712 og jindvehrende Aar, saa begierede da Hans Nielsen at Lensmanden Baltzer Mentsen maatte fremkaldes for Retten, at forclare effter Stefnemaallet, huad folch her Niels Parelius hafuer hafft udj sitt huus for Aaret 1712 og 1713 Lensmanden Baltzer Mentzen var nerverende udj Retten og blef tilspurt for Retten af Hans Nielsen, om Presten Niels Parelius hafde iche en tiener udj sit brød forleden Aar 1712 ved naufn Jens Dalsgaard som forrettede Prestens ærinde og forretninger, huor for hand af Presten blef enschiched, Baltzer Mentzen sagde her till, at denne Naufngivne persohn Jens Dalsgaard, var udj Presten Hr. Niels Pareliuses tieniste og forrettede Hans forretninger for Aaret 1712: dog Een deell af dette melt Aar, Huad enten hand fich løen heller iche vichtte han ej, ligesaa blef Baltzer Mentzen tilspurt, om iche hand er vitterlig, det Monsr Michel Danielsen, kom til sognepresten Hr. Niels Parelius udj tieniste Aaret 1712, Baltzer Mentzen svarede hertil, at hand viste megen vel at Michel Danielsen Kom til Presten Hr. Niels Pareliuses tienniste 1712 aar, og er der endnu, huad enten hand faar løn eller iche viste hand ej, Hans Nielsen tilspurte lensmanden om hand iche er vitterligst, det sognepresten Hr Niels Parelius, hafde en schollemester ved naufn udj Aaret 1712 Hendrich Holm, Baltzer Mentzen svarede dertill ja, at det var saaleedes; ligesaa om hand iche viste at Presten Hr Niels for Aaret 1712 hafde Een amme udj sitt huus, dertil svarede Baltzer Mentzen, at presten hafde en Amme udj sitt huus 1712 Aar, og var der ichuns Een maanet, og siden fich presten Een huuskonne udj Ammens sted som opføde prestens barn, nogen tid, Baltzer Mentzen blef endnu tilspurt, om Presten Hr Niels iche hafde tvende pigere som er temelig velvoxen og om hand iche kand see, at dem var over 12 aar gamell Baltzer Mentzen dertil suarede hand det iche vistte deres alder, mens var nogenlunde mogen, Baltzer Mentzen bleffudj tilspurt om presten Hr. Niels Parelius iche hafde tvende søhner Nemlig Olle og Petter som er over 12 Aar; dertil hand svarede, vichte iche deres alder, ydermehre blef hand tilspurdte om iche Sognepresten Hr Niels Parelius, hafuer paa sin aufuelsgaard Wig, Een pige og Een Hestestald for Aaret 1712 dertil svarede Baltzer Mentzen noen pige vistte hand iche, Mend vell Een hestestall var der paa gaarden de samme Spørsmalle giorde Hans Nielsen til Baltzer Mentzen for Aar 1713. Svarede at Michell Danielsen Kom til Presten Hr. Niels Parelius Aaret 1712 og er der endu, Mens vichte iche om hand fich løn, eller var udj hans tjenniste, for jndvehrende Aar hafuer presten iche nogen Amme, Om Børnene forclarede Baltzer Mentzøn ligesom tilforne er sagt, Paa Aufuelsgaard Wig hafuer Presten Een hestestald, Mens om hand hafuer nogen pige den samme sted vichte hand iche, uden Een gielt tøs som vogter Creaturerne, ded selvsamme tilstoed Olle Sevaldsen Hodøen, at presten hafde Een gielt tøs paa Gaarden Wig, Hans Nielsen slutede denne proposition og sine giorde spørsmaaller saaleedes, at det er fuldkommen vichst og sandt det Hr Niels Parelius hafuer udelat af sine mandtaller for de Aaringer 1712 og 1713 af sine egne folch og famelie, saasom 2de sønner for første begge aaret 1712 og 1713: og Een daatter for ded Aar 1712, Jtem 2de Reisetiennere for begge Aaringerne, Ligesaa Een Amme, og Een tienistetøs paa gaarden Wig, som hand sagde at ded er saa fuldkommen, at ingen kand sige dejmod heldst naar som Sognepresten ved det vill sige sin sandhed derom, Ellers Begierede Hans Nielsen at Monsieur Hans Larsen Falch effter Stefnemaallet maatte fremkaldes, at giøre sin forClaring paa hues hand Kand blifue tilspurd om, Monsieur Hans Larsen Falch indfandt sig persohnlig for Retten, og blef tilspurdt af Hans Nielsen, huor mange folch hand hafde udj sin tieneste for Aaret 1712 og 1713 af mandz- og qvindespersohner Hans Larsen Falch her til svarede, at hand hafuer indgived sin forClaring herom til Sognepresten Hr Niels Parelius over huor mange folch hand bør svare Consumption af, det øfrige tienestefolch hand hafuer, svarer hand Consumption af udj Helgelandz Stifft, Hans Nielsen tilspurte Monsieur Hans Larsen, om hand iche for Aaret 1712 hafde 3de tiennistedrenge ved Naufn Povel, Christopher og Hans, Hans Larsen Falch tilstoed at han hafde disse trende drenge, hvilche hand baade her og de Aar paa Helgeland til sin tieniste og brug, hafuer brugt, Videre blef tilspurt, om Falch iche samme Aar hafde 3de tienniste piger Naufnl: Anne, Gunnild og Jngeborr, sambt Een Amme,. Hans Larsen Falch tilstoed at hafue disse 3de piger og Een Amme udj sin tieniste, og under tiden er dem her og under tiden er dem der nær paa Helgeland, alt til hans tieniste og brug, ligesaa blef Hans Larsen Falch tilspurt om hand iche her hafde paa hans gaard Sejerstad Een hestestald, huilche hand tilstoed, saasom hand dend til hans gaardz aufling hafde fornøden, Ydermere blef Falch tilspurt, om hand iche hafde effterschrefne drenge udj tienniste for indvehrende Aar 1713: Nembl: Hans Jensen, Bochel Suendzsøn, Christen Olsen, Hans Frandsen, Pouel Amundsen, Andreas, Christian Jacob og Anders Larsen, Hans Larsen Falch dertil suarede, at hand hafde, Hans Jensen Bochel Suendz- søn, og Hans Frandsen som achtiener og Resten var lejefolch Endnu blef Falch tilspurdt huor mange tienistepiger hand for det samme Aar hafuer, og om hand iche har effterfølgende nembl: Gunnhild, Maritte, Jngebore, Anne, og Een Amme, Hans Larsen Falch her tilsuarede, at hand ej andre quindespersohner hafuer af disse naufngivenje uden Jngebore og Een Amme, mens Anne kom fra ham i vaar, mens nu hafuer hand lejed hende paa nye Een kort tied, sagde og at hafue Een hestestall, til hans gaardzbrug Hans Nielsen reserverte sig ellers om nogen flere tienistefolk hos Mons: Hans Larsen Falch kunde opspørges, som nu iche af samme er Bleven tilstaaet, huorfore hand Endnu Een gang for alle tilspurde Monsieur Falch, om hand da iche for flere tiennistefolch udj sit brød og Tienniste end desse af hannem nu naufngivne, mandz- eller quindespersohner, for de aaringer 1712 og 1713. Alt for at forekomme ald videre vidtløfftighed udj sin tid, huor om hand forventede Falchis Catagorische suar, Hans Larsen Falch hertil suarede at hand her hafde ej flere tiennere end som han her tilstooet, Mens vell paa Helgeland hafde hand nogle, og der maa hand suare Consumption for dem, Hans Nielsen proponerede at som Monsieur Falch nu her for Retten offentlig fra Retten haver tilstaaet ej flere tiennere at have udj sit huus og til sit brug end de af ham selv naufngivne, saa achtede da Hans Nielsen paa sin principals veigne, saadant nermeere at undersøge, og om da anderledes maatte befindes, saa maae Monsr Falch selv tilschrifue sig ald den uleilighed som der af kand endtstaae Monsieur Tron Pedersen møtte persohnlig effter Stefnemaalets og blef tilspurdt af Hans Nielsen, huor mange børn og tiennistefolch, hand hafuer som effter forordningen bør erlegges Consumption af, for de Aaringer 1712 og 1713. Monsieur Tron Pedersen, her tilsuarede, og refererte sig herom til sin andgifuelser som hand hafuer overlevered til Presten Hr Niels Parelius, baade om Consumptionen, Kopschatt, folcheløen- og schoeschatten, huor effter hand hafuer betalt til Consumptionforpachteren Monsr Peder Aalum 16 Rdr 1 ort udj Consumption- og folcheschatt, Hans Nielsen tilspurte Velfornemme Tron Pedersen, om iche effterschrefvne Hans Reisebørn, endnu er under hans forsorrig og over deres 12 Aar, saasom Troen Troensen, Martha, Kirsten, Maren og Mallene Frandsdaatter, Troen Pedersen suarede dertill, at Troen Troensen og Een af hans døttre er hiemme ved ded lille Borgerbrug hand hafuer, Huor af hand har suared Consumption, de andre Hr. Hans døttre er paa de odelsgaarder hannem tilhørende, huor fra bønderne formedelst Aarmoed og fattigdom hafuer maat quitere, og hand mig leje ved andre Bøndder der af maae suare schatter og andre Rettigheder, og formoder derfore frj; Hans Nielsen tilspurte Monsieur Troen Pedersen videre, om hand iche hafuer effterschrefne tiennistefolch saasom drenge Nembl Hans, Olle og Joen udj sitt brød og tieniste for aar 1712 Troen Pedersen, Suarede der til, at hand hafuer hafft Hans som var den tid Soldat, desligeste Joen, som er helseløs, huor af hand hafuer Betalt Consumption, og Olle hafuer hand hafft som Een fremvoxen dreng paa sin odelsgaardes, til at indhøste auflingen Ydermere spurte Hans Nielsen Troen Pedersen til, huor mange tiennestepiger hand har hafft hiemme eller paa hans odelsgaarder for besagde Aar 1712: Troen Pedersen der til sagde, at hafde Een pige som undertiden var hiemme og undertiden paa hans Odelsgaard Alte, og Een paa hans Odelsgaard Wig i Fladanger, som hand og ilige maader formoder frj ved en anden bonde, for Aaret 1713 forholder det sig ligeledes som forclaret er, som Monsr Troen Pedersen selv tilstoed effter adspørsell, Dereffter blev paa Enchen Sallig Carel Surwigens effter Hans Nielsens Begier paaraabt, huor da lensmanden Hans Leen paa Enchens veigne suarede, at hun sagde sig iche fleere folch at hafue, end hun for presten Hr Niels Parelius hafuer andgivet, Hans Nielsen tilspurte lensmanden Hans Leen og Baltzer Mentzen, om demmise er vitterligt det Borgerenchen Sallig Carel Survigens, hafde Een dreng ved Naufn Giermund udj sin tieniste Aaret 1712, huor til de Begge suarede ja, at det var saa i sandhed, om Enchen iche samme Aar hafde effterschrefne quindfolch udj sin tienniste, saa som, Gaallou, Kirsten, Gunille og Zirj sambt Een tøs ved naufn Birthe som var siug, huor af de 2de sishte bruger Enchen paa Een lid bondegaard, begge lensmend suarede at det var saa i sandhet, for Aaret 1713: sagde lensmanden at Enchen hafde selvsamme folch udj sin tieniste som forclaret er, undtagen Gaalou tienner paa een anden steed, Hans Nielsen begierede at Sogneprest Enchen Sall Hr Carl Pettersen Falches som Hr Nielses vermoder, maatte paaraabes effter Stefnemaallet, Hendis søn Hans Larsen Falch møtte paa hans Moders veigne, Hans Nielsen tilspurtte Monsieur Falch, om hans kiere moder iche hafde Een dreng udj sin tienniste ved naufn Natan for Aaret 1712 Hans Larsen Falch sagde at hun hafde samme persohn som Knap Kund for tienne fødden, Hans Nielsen tilspurte Hans Larsen Falch om hans Kiere Moder iche for samme Aar hafde effterschrefne piger, Nembl Magrethe, Lavina og Riborre, Falch suarede ja at hans Moder havde disse trende Naufngivne piger udj sit brød, mens den Eene var uhelsig, Ligesaa om hans K. moder iche hafuer paa sin gaard Een hestestald, Hans Falch suarede ja hun hafde Een til gaardens brug, Hans Nielsen tilspurde Hans Larsen Falch likeledes for dette Aar 1713: Hans Larsen Falch suarede at hans Kiere Moder hafde alle disse nefnte folch, undtagen Lavina Margrete drog fra hendes negst forleden July Maanet, Hans Larsen Falch sagde hellers at hans Moder hafde høyøfrighedz ordre, at vere frj for Consumption, af Sorenschrifver Monsieur Moss som ved Retten var Leveredt, Begierede Hans Nielsen at Monsieur Moss vill behage at andgive sine folch for de Aaringer 1712 og 1713. Sohrenschrifueren Monsieur Moss forclarede at hafve effterschrefne tiennistefolch for aaret 1712 Neml. 2de drenge og 3de piger. ligesaa for Aaret 1713 som sagt er. Velfornemme Mand Singr: Johan Pedersen møtte iche effter stefnemaallet, og iche heller møder nogen paa hans veigne, Hans Nielsen tilspurde lensmanden Christopher Halmøen, om hand iche er vidende at Singr: Johan Pedersen for det Aar 1712 har hafft effterschrefne tiennere og folch, saasom Hr. Jacob Angels Dagtter Abell Olßdaatter, Maren Sall Peder Haachildsen, Christen Jensen Herslebs daatter i Fossen, Tienistedrengene Roald, Axell og Olle, jtem tienistetøser og huor mange, Lensmanden Christopher Halmøen hertil suarede, at disse nefnte persohner var alsammen udj Singr Johan Pedersens tienneste, undtagen Olle var iche udj hans tienniste, for Aaret 1713 hafde Singr Johan Pedersen udj tieneste etter lensmandens beretning, fornembte persohner undtagen Abel og Olle som var er der ifra Monsieur Pros Larsen møtte etter Stefnemaallet udj sin persohn, Huor da Hans Nielsen begierede at Monsr Pros Larsen vilde behage at give sin forClaring huor mange folch alle tiennere hand har hafft udj sin tieniste for dedt Aar: 1712 og 1713. Monsieur Pros Larsen derpaa indgaf hans schrifftlig Suar Dateret Aarnes tingsted dend 3 octobr 1713: som lest blef; Hans Nielsen sagde at som Monsieur Pros Larsen iche vill naufngive huad folch hand har hafft for Aaringene 1712 og 1713 saa maatte da forpagteren blifue veed prestens Mandtall for ded Aar 1713, endog samme indrettede Mandtall er irregulair og tuert imod forordningen, i det at sognepresten iche effter forordningen har naufn for naufn Specificeret Een huers tiennistefolch, som alt med dedmeere udj sin tied yderligere schall blifue demonstreret, og som hand under samme Mandtall fant, Bendix Tovesen Sandvigens Naufn og Zignet underschevet og undertrøgt, saa tilspurte hand nu samme Mand som ved Retten var Nerverende om hand haver schrevet sin haand under samme Mandtall, dertil svarede Bendix Tovesen Nej hand ded iche hafuer schreved, Mens Michel Danielsen ved gich for Retten, at hafue det schrevet, Hans Nielsen tilspurde Bendix Tovesen om det var med hans ville at Michel Danielsen schulle schrifue hans Naufn under, eller om hand hafuer gived bmte Danielsen ordre der til, der til svarede Bendix Tovesen at det var aldeeles iche hans ville, Ej eller haver hand givet Michel Danielsen ordre at schrifue det under; om hand self har trøcst sit zignet under Hr. Nielses mandtall for Aaret 1713, som nu foeretten blef andviste, sagde Nej, Hans Nielsen tilspurte Bendix Tovesen paa huad maade hand leverte sit zignet fra sig, der til hans suarede at det blef begieet til at forseigle Eet Mandtall, Mens huad Mandtall det var, viste hand iche, Ei heller var han hær naar der med blev beseigled, Mens sit zignet lefuerte hand til Michel Danielsen paa Foesnes prestegaard, Hans Nielsen tilspurte Bendix Tovesen, om hand ved huor mange persohner derudj samme mandtall for Aar 1713 er af Sognepresten andført til Consumptions Erlegg: for Een huers famelie som bør suare, dertil hand suarede det iche at vere vidende i Ringeste maade, Michel Danielsen paa Hr Nielses veigne, tilspurte Bendix Tovesen, om hand iche med villie leverte til zignet fra sig til at forseigle Consumptions Mandtallet for Aar 1713: sagde Nej hand viste iche huad mandtall det schulle vere, Hans Nielsen tilspurte Bendix Tovesen, om hand nogensinde har vaaret med sognepresten Hr Niels Parelius for at efftersee derfvhet huad Een huers famelie av Borgerschabet og deslige haver veret, som burde erlegge Consumption effter forordningen, der til suarede Bendix Tovesen at hand aldrig haver veret med sognepresten udj saadanne forretninger, Hans Nielsen tilspurdte Bendix Tovesen, om hand kand læse og schrifue shrifft, der til hand suarede, huerchen kand læse eller schrifue schrifft ej heller har Ringeste forstand derpaa, Bendix Tovesen blef noch tilspurt, at da nu melde samme Mandtall er bleven trøgt hans zegell, om hand da var tilstede, suarede Nej; blef endnu tilspurdt om samme Mandtall nogen sinde for hannem blef oplest før hans Zigneet kom der under, svarede Nej, Ydermere blef tilspurdt, om hand endnu ved huad udj samme Mandtall Staar, svarede Nej, Michel Danielsen paa Hr Niels Pareliuses veigne suarede her til, at have bekommet Bendix Tovesens Zignette, med de forord at schulle besegle Consumptions Mandtallet for Aar 1713 og huad videre Monsieur Hans Nielsen hafuer bemlt Bendix Toresen tilspurdt, tilmelde iche Consumptionsforordningen, Hans Nielsen suarede paa denne Materie, at hand omgangens maade ville have sig Reserveret Paa sin Principals veigne, til ved børlig paatall effter loven, og imidlertid ville viße der paa sine Sader, Monsieur Jochum Scharf møtte persohnlig for retten effter Stefnemaalet, og blef af Hans Nielsen tilspurd, om han iche for det Aar 1712 hafde 4re af sine Stifbarn hiemme som var over 12 Aar, Nembl Niels, Joen, Anders og Pros Baltzers Sønner Jochum Scharf suarede, at hand kand bevise, at hand nu paa et par Aars tid ej anden Nering og brug hafft hafuer, end hand lige veed Een anden Bunde brugt sin jord og søgt haffens fischerj, huor fore hand og vill formode, naar det dend høibiudende øfrighed sender anddraged, hand da effter Consumptionsforordningen ej meere end andre af almuen bør vere Consumption andsuarlig, og dend liden Nering hand tilforne hafuer hafft, derom haver hand søgt, høiøfrighed s befrielse, at hand derfor iche mere Aarlig schall betalle udj Consumptions, end 6 Rdr 2 ort 16 Sk: hvilchet hand og til denne tid hafuer erlagt, endog hand nu paa tvende Aar, derfore ej hafuer hafft noged brug som Monsieur Scharf self forclarede, og som hand i saa fald effter forordningen, ej er pligtig til Consumptions andsuar, saa iligemaade refererer hand sig til forordningen ej at vere obligeret sine børn og tiennestefolch ved alder og naufn at forclare og Naufngive, hvilchet er saa kortelig huad hand til Singr Peder Aalum Stefne maal hafuer at suare, Hans Nielsen h?? saa fornøden at lade teigne dette, til en Kort Repliq paa Monsr Scharfs propositioner, thi først huad sig andgaar, at Monsieur Shcarf sigger, hand iche har nogen anden Nering, end lige veed en bunde, da er dog en hues paa dette sted langt bedre bekiendt, thi hand har baade forleeden og dette Aar vooren med fahrtøj henreist til Christiania eller der omkring, med sine vahrer at forhandle, som en bundemand vel iche letteligen kand giøre, og fordj Kand hand iche med billighed henreigne sig iblandt den gemeene almuens tall, for det andet huad sig andgaar det hand formeener sig at vere frj med at 6 Rdr 2 ort 16 Sk udj aarlig Consumption at erlegge, derforn sagde Hans Nielsen, at hand aldeeles iche finder nogen forordning for, mens vill at Monsieur Scharf som bruger Borgerlig brug og handtering tillige med andre af hans stand, bør suare Consumption effter forordningen, saa vel at hans Børn som andre hans tiennistefolch der findis udj hans huus, Begierede derfor endnu som før at Retten vill tilholde Monsieur Scharf at suohre enten ja eller Nej om hand har de Børn udj sit huus, som forheen er Specificeret eller iche, ligesaa og huad tiennistefolch som af Hans Nielsen Kand blifue Naufngivet, huorom hand afvartede Rettens Kiendelse, Monsieur Scharf herom Refererete sig til Hans Mayts udgangne forordning, Eragted, Jochum Hansen Scharf, saa vell ligesom andre indstefnte, som tilforne har giort forClaring, tilholdes af Retten effter Billighed at suare paa huis hand af Monsieur Hans Nielsen paa Monsieur Peder Aalums veigne Kand blifue tilspurdt, angaaende hans Børn og tiuvende, Hans Nielsen vilde fornehme hoes Monsieur Scharf om hand vilde fuldbyrde Rettens Eragtning eller iche, Jochum Scharf suarede Nej, Mens begierede Rettens Eragtning beschreven Hans Nielsen loed andteigne dette som Een Misagt imod Retten og Kongens lov, i det Jochum Scharf iche ville naufngive eller tilstaae rettens Stefninger hans Børn og hans famelie og tiennistefolch, huor fore hand begierrede at Lensmanden Christopher Halmøen som og herom er Stefnet, maatte blifue frembkaldet at suare paa de spørsmalle, som til samme Kunde blifue giort, saa vidt hannem Kand vere vitterligt om Jochum Scharf Børn og Tiennistefolch og blef da Christopher Halmøen tilspurdt, af Hans Nielsen om iche Jochum Scharf hafde 4re Stiffsønner hiemme for de Aar 1712 som all var ofuer sine 12 Aar Nembl: Niels, Joen, Anders og Pros Baltzers Sønner, lensmanden Christopher Halmøen svarede at Jochum Hansen Scharf hafde disse naufngifne 4re søhner udj sit huus Aar 1712, ligesaa sagde hand at samme 4re søhner var udj Jochum Scharfes huus dette indvehrende aar 1713. Hans Nielsen endnu tilspurde lensmanden Christopher Halmøen, om iche Jochum Scharf forleds 1712 Aar hafde Een tiennistedreng ved naufn Olle, svarede at der var Een dreng som hette Olle, og Een tieneste tøs og for det Aar 1713 sagde lensmanden at Jochum Scharf hafde samme dreng Olle og Een tøs udj sin tienneste, Om alt dette som nu for Retten var passeret, begierede fuldmegtigen Hans Nielsen paa Monsieur Peder Aalums veigne Et tingsvjdne som af Retten blef bevilget;
NULL ,Abell Olßdaatter,Anders,Anders Larsen,Andreas,Anne,Axell,Baldtzer Mentsen,Baltzer Mentsen,Bendix Torsen,Bendix Tovesen Sandvigen,Birthe,Bochel Suendzsøn,Carel Surwigen,Carel Suurvigen,Christen Jensen Hersleb,Christen Olsen,Christian Jacob,Christopher,Christopher Halmøen,Enchen,Gaallou,Giermund,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Hans,Hans Frandsen,Hans Jensen,Hans Larsen Falch,Hans Leen,Hans Nielsen Medelfart,Hendrich Holm,Jacob Angel,Jens Dalsgaard,Jngebore,Jngeborr,Jochum Scharf,Joen,Kirsten,Kirsten Frandsdaatter,Lars Pettersen Falch,Lars Sølfestersen,Lavina,Magrethe,Mallene Frandsdaatter,Maren,Maren Frandsdaatter,Maritte,Martha Frandsdaatter,Michel Danielsen Balle,Michell Danielsen,Natan,Niels,Niels Parelius,Olle,Olle Sevaldsen Hodøen,Peder Aalum,Peder Haachildsen,Petter,Pouel Amundsen,Povel,Rasmus Moss,Riborre,Roald,Thomes Larsen Raaebye,Troen Pedersen,Troen Troensen,Zirj, ,Aarnes,Alte,Fladanger,Fossen,Helgeland,Sejerstad,Trundhiemb,Wig, Abel,Abell,Ana,Anna,Anne,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Andreas,Axell,Balcher,Baldtzer,Baltzer,Balzer,Bathil,Bochel,Bothel,Bothil,Butel,Buthel,Butolph,Bendig,Bendix,Bendig,Bendix,Bendig,Bendix,Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Carel,Carrelis,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Enche,Enchen,Giermund,Jerdmund,Jermund,Gullich,Gulloch,Gulouf,Gaallou,Gaallou,Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille,Hands,Hans,Hands,Hans,Hands,Hans,Hands,Hans,Hands,Hans,Hands,Hans,Hands,Hans,Hands,Hans,Hendrich,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob,Jakob,Jacos,Jans,Jens,Jan,Jochen,Jochum,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Kieristi,Kirsten,Kieristi,Kirsten,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Lave,Lavina,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe,Malle,Mallena,Mallene,Malli,Maren,Maria,Maren,Maria,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Marius,Martha,Marthe,Marthel,Michal,Michel,Michell,Mickel,Michal,Michel,Michell,Mickel,Natan,Nathan,Nathanael,Niels,Nils,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Rasmus,Riborre,Roal,Roald,Siri,Sirj,Zirj,Thomas,Thomes,Tomas,Thomas,Thomes,Tomas,Troen,Tron,Trond,Troen,Tron,Trond Olesdatter,Olsdatter,Olßdaatter,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Mensøn,Mentsen,Mentz,Mentzen,Mentzøn,Ments,Suendzsøn,Sandvig,Sandvigen,Sangvigen,Thoersøn,Toersøn,Torresøn,Torsdatter,Torsen,Torsøn,Thostensøn,Torstensøn,Tostensøn,Tovesen,Survigen,Surwigen,Suurvigen,Hersleb,Herslef,Hersleub,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Halmøe,Halmøen,Falc,Falch,Franst,Frantzøn,Frandsen,Jensen,Jenßøn,Jenssønner,Jensøn,Jenssøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Leen,Lehn,Len,Medelfart,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Holm,Angel,Anglen,Dalsgaard,Scharf,Scharfs,Frandsdaatter,Falc,Falch,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Sølfastesøn,Sølfestersen,Sølfstersen,Frandsdaatter,Frandsdaatter,Frandsdaatter,Ball,Balle,Danielsen,Danjelsen,Danjelsøen,Danjelsøn,Paree,Pareel,Parel,Parelio,Parelius,Parelj,Parely,Ho,Hod,Hodøen,Haadøen,Haadøe,Sevaldsen,Sevaldsøn,Amundsen,Aumundsøn,Haachildsen,Aalum,Aalunim,Mos,Mosh,Moss,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn,Raaby,Raaebye,Peders,Peders.,Pedersen,Pederß,Pederßøn,Pederssønner,Pedersø,Pedersøn,Pedersøn.,Pedersøns,Persen,Perßøn,Persø,Persøn,Pettersen,Pedersens,Pederss,Pederssøn,Pedersønn,Tonsøn,Troensen,Tronßøn,Tronsøn _Abel Olesdatter,Abel Olsdatter,Abel Olßdaatter,Abell Olesdatter,Abell Olsdatter,Abell Olßdaatter,Ana,Anna,Anne,Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Anderes Larsen,Anderes Larßøn,Anderes Larsøn,Anderes Larsön,Anderes Larsøns,Anderes Laßens,Anderes Laßesøn,Andras Larsen,Andras Larßøn,Andras Larsøn,Andras Larsön,Andras Larsøns,Andras Laßens,Andras Laßesøn,Andres Larsen,Andres Larßøn,Andres Larsøn,Andres Larsön,Andres Larsøns,Andres Laßens,Andres Laßesøn,Andreæ Larsen,Andreæ Larßøn,Andreæ Larsøn,Andreæ Larsön,Andreæ Larsøns,Andreæ Laßens,Andreæ Laßesøn,Anders Larsen,Anders Larßøn,Anders Larsøn,Anders Larsön,Anders Larsøns,Anders Laßens,Anders Laßesøn,Andreas,Axell,Balcher Mensøn,Balcher Mentsen,Balcher Mentz,Balcher Mentzen,Balcher Mentzøn,Balcher Ments,Baldtzer Mensøn,Baldtzer Mentsen,Baldtzer Mentz,Baldtzer Mentzen,Baldtzer Mentzøn,Baldtzer Ments,Baltzer Mensøn,Baltzer Mentsen,Baltzer Mentz,Baltzer Mentzen,Baltzer Mentzøn,Baltzer Ments,Balzer Mensøn,Balzer Mentsen,Balzer Mentz,Balzer Mentzen,Balzer Mentzøn,Balzer Ments,Bathil,Bochel,Bothel,Bothil,Butel,Buthel,Butolph ge1858p,Bendig Sandvig,Bendig Sandvigen,Bendig Sangvigen,Bendix Sandvig,Bendix Sandvigen,Bendix Sangvigen,Bendig Thoersøn,Bendig Toersøn,Bendig Torresøn,Bendig Torsdatter,Bendig Torsen,Bendig Torsøn,Bendix Thoersøn,Bendix Toersøn,Bendix Torresøn,Bendix Torsdatter,Bendix Torsen,Bendix Torsøn,Bendig Thostensøn,Bendig Torstensøn,Bendig Tostensøn,Bendig Tovesen,Bendix Thostensøn,Bendix Torstensøn,Bendix Tostensøn,Bendix Tovesen,Berithe,Berrithe,Berthe,Birgithe,Birrethe,Birrithe,Birthe,Birthte,Carel Survigen,Carel Surwigen,Carel Suurvigen,Carrelis Survigen,Carrelis Surwigen,Carrelis Suurvigen,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chisten Hersleb,Chisten Herslef,Chisten Hersleub,Chrishian Hersleb,Chrishian Herslef,Chrishian Hersleub,Chrisian Hersleb,Chrisian Herslef,Chrisian Hersleub,Christen Hersleb,Christen Herslef,Christen Hersleub,Christian Hersleb,Christian Herslef,Christian Hersleub,Cristen Hersleb,Cristen Herslef,Cristen Hersleub,Cristian Hersleb,Cristian Herslef,Cristian Hersleub,Kisten Hersleb,Kisten Herslef,Kisten Hersleub,Chisten Jensen,Chisten Jenßøn,Chisten Jenssønner,Chisten Jensøn,Chisten Jenssøn,Chrishian Jensen,Chrishian Jenßøn,Chrishian Jenssønner,Chrishian Jensøn,Chrishian Jenssøn,Chrisian Jensen,Chrisian Jenßøn,Chrisian Jenssønner,Chrisian Jensøn,Chrisian Jenssøn,Christen Jensen,Christen Jenßøn,Christen Jenssønner,Christen Jensøn,Christen Jenssøn,Christian Jensen,Christian Jenßøn,Christian Jenssønner,Christian Jensøn,Christian Jenssøn,Cristen Jensen,Cristen Jenßøn,Cristen Jenssønner,Cristen Jensøn,Cristen Jenssøn,Cristian Jensen,Cristian Jenßøn,Cristian Jenssønner,Cristian Jensøn,Cristian Jenssøn,Kisten Jensen,Kisten Jenßøn,Kisten Jenssønner,Kisten Jensøn,Kisten Jenssøn,Chisten Olsen,Chisten Olssøn,Chisten Olssønner,Chisten Olsøn,Chisten Olsøns,Chrishian Olsen,Chrishian Olssøn,Chrishian Olssønner,Chrishian Olsøn,Chrishian Olsøns,Chrisian Olsen,Chrisian Olssøn,Chrisian Olssønner,Chrisian Olsøn,Chrisian Olsøns,Christen Olsen,Christen Olssøn,Christen Olssønner,Christen Olsøn,Christen Olsøns,Christian Olsen,Christian Olssøn,Christian Olssønner,Christian Olsøn,Christian Olsøns,Cristen Olsen,Cristen Olssøn,Cristen Olssønner,Cristen Olsøn,Cristen Olsøns,Cristian Olsen,Cristian Olssøn,Cristian Olssønner,Cristian Olsøn,Cristian Olsøns,Kisten Olsen,Kisten Olssøn,Kisten Olssønner,Kisten Olsøn,Kisten Olsøns,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Chistopher Halmøe,Chistopher Halmøen,Chrisctopher Halmøe,Chrisctopher Halmøen,Christopcher Halmøe,Christopcher Halmøen,Christophen Halmøe,Christophen Halmøen,Christopher Halmøe,Christopher Halmøen,Enche,Enchen,Giermund,Jerdmund,Jermund,Gullich,Gulloch,Gulouf,Gaallou,Gaallou,Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille,Hands,Hans,Hands Falc,Hands Falch,Hans Falc,Hans Falch,Hands Franst,Hands Frantzøn,Hands Frandsen,Hans Franst,Hans Frantzøn,Hans Frandsen,Hands Jensen,Hands Jenßøn,Hands Jenssønner,Hands Jensøn,Hands Jenssøn,Hans Jensen,Hans Jenßøn,Hans Jenssønner,Hans Jensøn,Hans Jenssøn,Hands Larsen,Hands Larßøn,Hands Larsøn,Hands Larsön,Hands Larsøns,Hands Laßens,Hands Laßesøn,Hans Larsen,Hans Larßøn,Hans Larsøn,Hans Larsön,Hans Larsøns,Hans Laßens,Hans Laßesøn,Hands Leen,Hands Lehn,Hands Len,Hans Leen,Hans Lehn,Hans Len,Hands,Hans ge1580p,Hands Nielsen,Hands Nielßøn,Hands Nielsøn,Hands Nielsön,Hands Nilsøn,Hands Nissen,Hands Nißen,Hans Nielsen,Hans Nielßøn,Hans Nielsøn,Hans Nielsön,Hans Nilsøn,Hans Nissen,Hans Nißen,Hendrich ge1394p,Ingeborre,Jngebor,Jngebore,Jngeborr,Jngeborre,Jacob,Jakob,Jacos,Jacob Angel,Jacob Anglen,Jakob Angel,Jakob Anglen,Jacos Angel,Jacos Anglen,Jans,Jens,Jan ge1154p,Jochen Scharf,Jochen Scharfs,Jochum Scharf,Jochum Scharfs,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Kieristi,Kirsten,Kieristi,Kirsten ge1237p,Laris Falc,Laris Falch,Lars Falc,Lars Falch,Laruitz Falc,Laruitz Falch,Lauris Falc,Lauris Falch,Laurits Falc,Laurits Falch,Lauriz Falc,Lauriz Falch,Lofrentz Falc,Lofrentz Falch,Loren Falc,Loren Falch,Lorentz Falc,Lorentz Falch,Loufrens Falc,Loufrens Falch,Lourens Falc,Lourens Falch,Lourntz Falc,Lourntz Falch,Lovrens Falc,Lovrens Falch,Laris Peders,Laris Peders.,Laris Pedersen,Laris Pederß,Laris Pederßøn,Laris Pederssønner,Laris Pedersø,Laris Pedersøn,Laris Pedersøn.,Laris Pedersøns,Laris Persen,Laris Perßøn,Laris Persø,Laris Persøn,Laris Pettersen,Laris Pedersens,Laris Pederss,Laris Pederssøn,Laris Pedersønn,Lars Peders,Lars Peders.,Lars Pedersen,Lars Pederß,Lars Pederßøn,Lars Pederssønner,Lars Pedersø,Lars Pedersøn,Lars Pedersøn.,Lars Pedersøns,Lars Persen,Lars Perßøn,Lars Persø,Lars Persøn,Lars Pettersen,Lars Pedersens,Lars Pederss,Lars Pederssøn,Lars Pedersønn,Laruitz Peders,Laruitz Peders.,Laruitz Pedersen,Laruitz Pederß,Laruitz Pederßøn,Laruitz Pederssønner,Laruitz Pedersø,Laruitz Pedersøn,Laruitz Pedersøn.,Laruitz Pedersøns,Laruitz Persen,Laruitz Perßøn,Laruitz Persø,Laruitz Persøn,Laruitz Pettersen,Laruitz Pedersens,Laruitz Pederss,Laruitz Pederssøn,Laruitz Pedersønn,Lauris Peders,Lauris Peders.,Lauris Pedersen,Lauris Pederß,Lauris Pederßøn,Lauris Pederssønner,Lauris Pedersø,Lauris Pedersøn,Lauris Pedersøn.,Lauris Pedersøns,Lauris Persen,Lauris Perßøn,Lauris Persø,Lauris Persøn,Lauris Pettersen,Lauris Pedersens,Lauris Pederss,Lauris Pederssøn,Lauris Pedersønn,Laurits Peders,Laurits Peders.,Laurits Pedersen,Laurits Pederß,Laurits Pederßøn,Laurits Pederssønner,Laurits Pedersø,Laurits Pedersøn,Laurits Pedersøn.,Laurits Pedersøns,Laurits Persen,Laurits Perßøn,Laurits Persø,Laurits Persøn,Laurits Pettersen,Laurits Pedersens,Laurits Pederss,Laurits Pederssøn,Laurits Pedersønn,Lauriz Peders,Lauriz Peders.,Lauriz Pedersen,Lauriz Pederß,Lauriz Pederßøn,Lauriz Pederssønner,Lauriz Pedersø,Lauriz Pedersøn,Lauriz Pedersøn.,Lauriz Pedersøns,Lauriz Persen,Lauriz Perßøn,Lauriz Persø,Lauriz Persøn,Lauriz Pettersen,Lauriz Pedersens,Lauriz Pederss,Lauriz Pederssøn,Lauriz Pedersønn,Lofrentz Peders,Lofrentz Peders.,Lofrentz Pedersen,Lofrentz Pederß,Lofrentz Pederßøn,Lofrentz Pederssønner,Lofrentz Pedersø,Lofrentz Pedersøn,Lofrentz Pedersøn.,Lofrentz Pedersøns,Lofrentz Persen,Lofrentz Perßøn,Lofrentz Persø,Lofrentz Persøn,Lofrentz Pettersen,Lofrentz Pedersens,Lofrentz Pederss,Lofrentz Pederssøn,Lofrentz Pedersønn,Loren Peders,Loren Peders.,Loren Pedersen,Loren Pederß,Loren Pederßøn,Loren Pederssønner,Loren Pedersø,Loren Pedersøn,Loren Pedersøn.,Loren Pedersøns,Loren Persen,Loren Perßøn,Loren Persø,Loren Persøn,Loren Pettersen,Loren Pedersens,Loren Pederss,Loren Pederssøn,Loren Pedersønn,Lorentz Peders,Lorentz Peders.,Lorentz Pedersen,Lorentz Pederß,Lorentz Pederßøn,Lorentz Pederssønner,Lorentz Pedersø,Lorentz Pedersøn,Lorentz Pedersøn.,Lorentz Pedersøns,Lorentz Persen,Lorentz Perßøn,Lorentz Persø,Lorentz Persøn,Lorentz Pettersen,Lorentz Pedersens,Lorentz Pederss,Lorentz Pederssøn,Lorentz Pedersønn,Loufrens Peders,Loufrens Peders.,Loufrens Pedersen,Loufrens Pederß,Loufrens Pederßøn,Loufrens Pederssønner,Loufrens Pedersø,Loufrens Pedersøn,Loufrens Pedersøn.,Loufrens Pedersøns,Loufrens Persen,Loufrens Perßøn,Loufrens Persø,Loufrens Persøn,Loufrens Pettersen,Loufrens Pedersens,Loufrens Pederss,Loufrens Pederssøn,Loufrens Pedersønn,Lourens Peders,Lourens Peders.,Lourens Pedersen,Lourens Pederß,Lourens Pederßøn,Lourens Pederssønner,Lourens Pedersø,Lourens Pedersøn,Lourens Pedersøn.,Lourens Pedersøns,Lourens Persen,Lourens Perßøn,Lourens Persø,Lourens Persøn,Lourens Pettersen,Lourens Pedersens,Lourens Pederss,Lourens Pederssøn,Lourens Pedersønn,Lourntz Peders,Lourntz Peders.,Lourntz Pedersen,Lourntz Pederß,Lourntz Pederßøn,Lourntz Pederssønner,Lourntz Pedersø,Lourntz Pedersøn,Lourntz Pedersøn.,Lourntz Pedersøns,Lourntz Persen,Lourntz Perßøn,Lourntz Persø,Lourntz Persøn,Lourntz Pettersen,Lourntz Pedersens,Lourntz Pederss,Lourntz Pederssøn,Lourntz Pedersønn,Lovrens Peders,Lovrens Peders.,Lovrens Pedersen,Lovrens Pederß,Lovrens Pederßøn,Lovrens Pederssønner,Lovrens Pedersø,Lovrens Pedersøn,Lovrens Pedersøn.,Lovrens Pedersøns,Lovrens Persen,Lovrens Perßøn,Lovrens Persø,Lovrens Persøn,Lovrens Pettersen,Lovrens Pedersens,Lovrens Pederss,Lovrens Pederssøn,Lovrens Pedersønn,Laris Sølfastesøn,Laris Sølfestersen,Laris Sølfstersen,Lars Sølfastesøn,Lars Sølfestersen,Lars Sølfstersen,Laruitz Sølfastesøn,Laruitz Sølfestersen,Laruitz Sølfstersen,Lauris Sølfastesøn,Lauris Sølfestersen,Lauris Sølfstersen,Laurits Sølfastesøn,Laurits Sølfestersen,Laurits Sølfstersen,Lauriz Sølfastesøn,Lauriz Sølfestersen,Lauriz Sølfstersen,Lofrentz Sølfastesøn,Lofrentz Sølfestersen,Lofrentz Sølfstersen,Loren Sølfastesøn,Loren Sølfestersen,Loren Sølfstersen,Lorentz Sølfastesøn,Lorentz Sølfestersen,Lorentz Sølfstersen,Loufrens Sølfastesøn,Loufrens Sølfestersen,Loufrens Sølfstersen,Lourens Sølfastesøn,Lourens Sølfestersen,Lourens Sølfstersen,Lourntz Sølfastesøn,Lourntz Sølfestersen,Lourntz Sølfstersen,Lovrens Sølfastesøn,Lovrens Sølfestersen,Lovrens Sølfstersen,Lave,Lavina,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe,Malle,Mallena,Mallene,Malli ge1237p,Maren,Maria,Maren,Maria ge1237p,Marith,Marithe,Maritte,Marrith,Marrithe,Marritthe,Marius Frandsdaatter,Martha Frandsdaatter,Marthe Frandsdaatter,Marthel Frandsdaatter,Michal Ball,Michal Balle,Michel Ball,Michel Balle,Michell Ball,Michell Balle,Mickel Ball,Mickel Balle,Michal Danielsen,Michal Danjelsen,Michal Danjelsøen,Michal Danjelsøn,Michel Danielsen,Michel Danjelsen,Michel Danjelsøen,Michel Danjelsøn,Michell Danielsen,Michell Danjelsen,Michell Danjelsøen,Michell Danjelsøn,Mickel Danielsen,Mickel Danjelsen,Mickel Danjelsøen,Mickel Danjelsøn,Natan,Nathan,Nathanael,Niels,Nils,Niels Paree,Niels Pareel,Niels Parel,Niels Parelio,Niels Parelius,Niels Parelj,Niels Parely,Nils Paree,Nils Pareel,Nils Parel,Nils Parelio,Nils Parelius,Nils Parelj,Nils Parely,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole Ho,Ole Hod,Ole Hodøen,Ole Haadøen,Ole Haadøe,Olle Ho,Olle Hod,Olle Hodøen,Olle Haadøen,Olle Haadøe,Ollef Ho,Ollef Hod,Ollef Hodøen,Ollef Haadøen,Ollef Haadøe,Ola Ho,Ola Hod,Ola Hodøen,Ola Haadøen,Ola Haadøe,Ole Sevaldsen,Ole Sevaldsøn,Olle Sevaldsen,Olle Sevaldsøn,Ollef Sevaldsen,Ollef Sevaldsøn,Ola Sevaldsen,Ola Sevaldsøn,Paul,Poel,Pouel,Poul,Povel,Paul Amundsen,Paul Aumundsøn,Poel Amundsen,Poel Aumundsøn,Pouel Amundsen,Pouel Aumundsøn,Poul Amundsen,Poul Aumundsøn,Povel Amundsen,Povel Aumundsøn,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter ge1430p,Pedeer Aalum,Pedeer Aalunim,Peder Aalum,Peder Aalunim,Pedr Aalum,Pedr Aalunim,Per Aalum,Per Aalunim,Peter Aalum,Peter Aalunim,Petter Aalum,Petter Aalunim,Pitter Aalum,Pitter Aalunim,Rasmus Mos,Rasmus Mosh,Rasmus Moss,Riborre,Roal,Roald,Siri,Sirj,Zirj,Thomas Larsen,Thomas Larßøn,Thomas Larsøn,Thomas Larsön,Thomas Larsøns,Thomas Laßens,Thomas Laßesøn,Thomes Larsen,Thomes Larßøn,Thomes Larsøn,Thomes Larsön,Thomes Larsøns,Thomes Laßens,Thomes Laßesøn,Tomas Larsen,Tomas Larßøn,Tomas Larsøn,Tomas Larsön,Tomas Larsøns,Tomas Laßens,Tomas Laßesøn,Thomas Raaby,Thomas Raaebye,Thomes Raaby,Thomes Raaebye,Tomas Raaby,Tomas Raaebye,Troen Peders,Troen Peders.,Troen Pedersen,Troen Pederß,Troen Pederßøn,Troen Pederssønner,Troen Pedersø,Troen Pedersøn,Troen Pedersøn.,Troen Pedersøns,Troen Persen,Troen Perßøn,Troen Persø,Troen Persøn,Troen Pettersen,Troen Pedersens,Troen Pederss,Troen Pederssøn,Troen Pedersønn,Tron Peders,Tron Peders.,Tron Pedersen,Tron Pederß,Tron Pederßøn,Tron Pederssønner,Tron Pedersø,Tron Pedersøn,Tron Pedersøn.,Tron Pedersøns,Tron Persen,Tron Perßøn,Tron Persø,Tron Persøn,Tron Pettersen,Tron Pedersens,Tron Pederss,Tron Pederssøn,Tron Pedersønn,Trond Peders,Trond Peders.,Trond Pedersen,Trond Pederß,Trond Pederßøn,Trond Pederssønner,Trond Pedersø,Trond Pedersøn,Trond Pedersøn.,Trond Pedersøns,Trond Persen,Trond Perßøn,Trond Persø,Trond Persøn,Trond Pettersen,Trond Pedersens,Trond Pederss,Trond Pederssøn,Trond Pedersønn,Troen Tonsøn,Troen Troensen,Troen Tronßøn,Troen Tronsøn,Tron Tonsøn,Tron Troensen,Tron Tronßøn,Tron Tronsøn,Trond Tonsøn,Trond Troensen,Trond Tronßøn,Trond Tronsøn_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,Vig,Viig,Vik,Wig,Helgeland,Hollup,Holup,Holup Loven,Alte,Alten,Althe,Fladanger,Fossen,Aarnes,Aarnæs,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30a
6.10.1713
1,713.00 6.10.1713 30a rg20090424360032
Ordinært
<side 30a>

Anno 1713 den 6 Octobr udj forindføet laurettismænds nærverelse blef rætten continuerit paa Aarnes tingstæd hvor da dennesinde blef for rettet som efterfølger:

Anno 1713 den 6 Octobr udj forindføet laurettismænds nærverelse blef rætten continuerit paa Aarnes tingstæd hvor da dennesinde blef for rettet som efterfølger:
NULL ,Baar Hovigen,Jngebricht Høchenes,Jngebricht Schaarstad,Joen Fieldseth,Melchior Mejer,Niels Schrøfstad,Olle Oplandet,Peder Schrøfstad,Torsten Vigdalen, ,Aarnes,Foesnes, Baar,Baard,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Ingebricht,Jngbrit,Jngebrecht,Jngebrich,Jngebricht,Jngebrict,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Niels,Nils,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Torsten,Tosten Hofvigen,Hovigen,Hochenes,Høchenes,Høchenæs,Høchnes,Høg,Høgenes,Scharstad,Schaarstad,Fieldesth,Fieldseth,Meje,Mejer,Schredder,Schrøfstad,Schøfstad,Opland,Oplandet,Oplandt,Opløe,Opløen,Schredder,Schrøfstad,Schøfstad,Vigdahlen,Vigdal,Vigdalen _Baar Hofvigen,Baar Hovigen,Baard Hofvigen,Baard Hovigen,Ingebricht Hochenes,Ingebricht Høchenes,Ingebricht Høchenæs,Ingebricht Høchnes,Ingebricht Høg,Ingebricht Høgenes,Jngbrit Hochenes,Jngbrit Høchenes,Jngbrit Høchenæs,Jngbrit Høchnes,Jngbrit Høg,Jngbrit Høgenes,Jngebrecht Hochenes,Jngebrecht Høchenes,Jngebrecht Høchenæs,Jngebrecht Høchnes,Jngebrecht Høg,Jngebrecht Høgenes,Jngebrich Hochenes,Jngebrich Høchenes,Jngebrich Høchenæs,Jngebrich Høchnes,Jngebrich Høg,Jngebrich Høgenes,Jngebricht Hochenes,Jngebricht Høchenes,Jngebricht Høchenæs,Jngebricht Høchnes,Jngebricht Høg,Jngebricht Høgenes,Jngebrict Hochenes,Jngebrict Høchenes,Jngebrict Høchenæs,Jngebrict Høchnes,Jngebrict Høg,Jngebrict Høgenes,Ingebricht Scharstad,Ingebricht Schaarstad,Jngbrit Scharstad,Jngbrit Schaarstad,Jngebrecht Scharstad,Jngebrecht Schaarstad,Jngebrich Scharstad,Jngebrich Schaarstad,Jngebricht Scharstad,Jngebricht Schaarstad,Jngebrict Scharstad,Jngebrict Schaarstad,Johen Fieldesth,Johen Fieldseth,John Fieldesth,John Fieldseth,Jon Fieldesth,Jon Fieldseth,Jonen Fieldesth,Jonen Fieldseth,Joen Fieldesth,Joen Fieldseth,Jonn Fieldesth,Jonn Fieldseth,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Niels Schredder,Niels Schrøfstad,Niels Schøfstad,Nils Schredder,Nils Schrøfstad,Nils Schøfstad,Ole Opland,Ole Oplandet,Ole Oplandt,Ole Opløe,Ole Opløen,Olle Opland,Olle Oplandet,Olle Oplandt,Olle Opløe,Olle Opløen,Ollef Opland,Ollef Oplandet,Ollef Oplandt,Ollef Opløe,Ollef Opløen,Ola Opland,Ola Oplandet,Ola Oplandt,Ola Opløe,Ola Opløen,Pedeer Schredder,Pedeer Schrøfstad,Pedeer Schøfstad,Peder Schredder,Peder Schrøfstad,Peder Schøfstad,Pedr Schredder,Pedr Schrøfstad,Pedr Schøfstad,Per Schredder,Per Schrøfstad,Per Schøfstad,Peter Schredder,Peter Schrøfstad,Peter Schøfstad,Petter Schredder,Petter Schrøfstad,Petter Schøfstad,Pitter Schredder,Pitter Schrøfstad,Pitter Schøfstad,Torsten Vigdahlen,Torsten Vigdal,Torsten Vigdalen,Tosten Vigdahlen,Tosten Vigdal,Tosten Vigdalen_ ,Aarnes,Aarnæs,Foesnes,ledig,Fonesnes,Fosn.,Fosnes,ledig,Fosnæs,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30a
6.10.1713
1,713.00 6.10.1713 30a rg20090424360032
Byksel, skjøte
forkynt Erich Nielsøns bøxelseddel paa j øris leje udj Ledang, beliggende udj Fladanger fierding, udgifven af Jochum Scharf d. 19 septembr. Ao 1713
forkynt Erich Nielsøns bøxelseddel paa j øris leje udj Ledang, beliggende udj Fladanger fierding, udgifven af Jochum Scharf d. 19 septembr. Ao 1713
NULL ,Erich Nielsøn,Jochum Scharf, ,Ledang, Eric,Erich,Erik,Jochen,Jochum Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Scharf,Scharfs _Eric Nielsen,Eric Nielßøn,Eric Nielsøn,Eric Nielsön,Eric Nilsøn,Eric Nissen,Eric Nißen,Erich Nielsen,Erich Nielßøn,Erich Nielsøn,Erich Nielsön,Erich Nilsøn,Erich Nissen,Erich Nißen,Erik Nielsen,Erik Nielßøn,Erik Nielsøn,Erik Nielsön,Erik Nilsøn,Erik Nissen,Erik Nißen,Jochen Scharf,Jochen Scharfs,Jochum Scharf,Jochum Scharfs_ ,Leang,Ledang,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30a
6.10.1713
1,713.00 6.10.1713 30a rg20090424360032
Byksel, skjøte
Anders Schomager loed forkynde sin bøxelseddel paa 12 Mk. lauf udj Løføen, udgifven af Jochum Biørøen dend 19 september Ao 1713
Anders Schomager loed forkynde sin bøxelseddel paa 12 Mk. lauf udj Løføen, udgifven af Jochum Biørøen dend 19 september Ao 1713
NULL ,Anders Schomager,Jochum Biørøen, ,Løføen, Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders,Jochen,Jochum Schomager,Biønnerøen,Biørnerøe,Biørnerøen,Biørnøe,Biørnøen,Biørnøer,Biørnør,Biørøen,Bjørnør,Biørsøn _Anderes,Andras,Andres,Andreæ,Anders ge1769p,Jochen Biønnerøen,Jochen Biørnerøe,Jochen Biørnerøen,Jochen Biørnøe,Jochen Biørnøen,Jochen Biørnøer,Jochen Biørnør,Jochen Biørøen,Jochen Bjørnør,Jochen Biørsøn,Jochum Biønnerøen,Jochum Biørnerøe,Jochum Biørnerøen,Jochum Biørnøe,Jochum Biørnøen,Jochum Biørnøer,Jochum Biørnør,Jochum Biørøen,Jochum Bjørnør,Jochum Biørsøn_ ,Løfvøen,Løføe,Løføen,Løvøen,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30a,30b
6.10.1713
1,713.00 6.10.1713 30a,30b rg20090424360032
Gjeld
Margaretha Sl. Christian Frostis ladet ved bøgdelensmanden Chistopher Halmøen og Jens Schiengen loufmeßigvis indstemne Jochum Scharf for gield,

paa citantens vejne møtte udj retten Procurator Hans Nielsøn og lefverede en obligation udgifven af ermelte Jochum Scharf og findis daterit Trundhiem d. 30 May Anno 1707:

Den i retten kallede Jochum Hansøn Scharf møtte personlig og proponerede saaledis Efftedj Madamme Frostis udleg efter min Sl. formand bestaar udj udstaaende gield, som udj dise besværlige tider hafver værit for mig til dato umuelig at indhente, saa hafver ieg iligemaade iche tencht at den Veldydige Madamme, schulle hafve søgt mig med stefnemaal og lousøgning forend denne min forschrifvelsistied var exspirerit, mens heller udj dise vanschelige tider for saadan schyld formodet nogen lenger dilation, der tvert imod blef ieg ej allene forleden aar, som var saalenge for tiden, mens end og udj mindelighed forend ieg nogen tied blef kreft, ja end mere tvert imod hendis egen contrarevers stemt og Kaldet hertil Aarnes ting for denne benemte gield, hvorfore ieg og paastaar og formener at Madame Frostis bør blifve ved de schyldige, og der sit udleg self fordre og indhænte, mens som forbemelte contrabevis og -revers fultis iblant endeel af andre mine documenter denne sommer paa min Østerlandsche reise, og ieg ej hafver den nu ved haanden, saa begiæris sagens opsættelse til neste ting, da vi med hinanden maa udstaa en loufmesig dom, om vi paa anden maade disimidlertied ej Kand blifve foreenit.

Hans Nielsøn paa Madame Frostis Vejne holt unødig at svare til all denne vidløftige protocolation

<side 30b>

mens referede sig ichun til lovens 5te bogs, 1 Cap: Art. 1 og 2den og derefter paastod efter forschrifvelsens formeld en uopholdet dom med sagens forvolte omkaastning.

Effterdj Hr Jochum Hansøn Scharf beraaber sig paa en contrabevis og -revers fra Madame Frostis at schal hafve erlanget, denne hands udgifven obligation angaaende, hvilchen hand nu paa denne tied ej schal hafve ved haanden, formedelst at den fulte iblant andre hands schrifter som hand hafde med sig paa sin Østerlandsche reise afvichte sommer, da som det er retten nochsom vitterligt at ermelte Jochum Scharf endnu til dato iche har erlanget noget af sit tøj som hand hafde med sig paa samme reise Kand den ej andet end bifalde ermelte Jochums Scharf paastaaende af sagens opsættelse til anstundende vintersageting, da parterne, særlig Jochum Scharf med sin paaraabte contrabevis og -revers hafver at møde, hvor effter en loufmesig dom kand paafølge

Margaretha Sl. Christian Frostis ladet ved bøgdelensmanden Chistopher Halmøen og Jens Schiengen loufmeßigvis indstemne Jochum Scharf for gield, paa citantens vejne møtte udj retten Procurator Hans Nielsøn og lefverede en obligation udgifven af ermelte Jochum Scharf og findis daterit Trundhiem d. 30 May Anno 1707: Den i retten kallede Jochum Hansøn Scharf møtte personlig og proponerede saaledis Efftedj Madamme Frostis udleg efter min Sl. formand bestaar udj udstaaende gield, som udj dise besværlige tider hafver værit for mig til dato umuelig at indhente, saa hafver ieg iligemaade iche tencht at den Veldydige Madamme, schulle hafve søgt mig med stefnemaal og lousøgning forend denne min forschrifvelsistied var exspirerit, mens heller udj dise vanschelige tider for saadan schyld formodet nogen lenger dilation, der tvert imod blef ieg ej allene forleden aar, som var saalenge for tiden, mens end og udj mindelighed forend ieg nogen tied blef kreft, ja end mere tvert imod hendis egen contrarevers stemt og Kaldet hertil Aarnes ting for denne benemte gield, hvorfore ieg og paastaar og formener at Madame Frostis bør blifve ved de schyldige, og der sit udleg self fordre og indhænte, mens som forbemelte contrabevis og -revers fultis iblant endeel af andre mine documenter denne sommer paa min Østerlandsche reise, og ieg ej hafver den nu ved haanden, saa begiæris sagens opsættelse til neste ting, da vi med hinanden maa udstaa en loufmesig dom, om vi paa anden maade disimidlertied ej Kand blifve foreenit. Hans Nielsøn paa Madame Frostis Vejne holt unødig at svare til all denne vidløftige protocolation mens referede sig ichun til lovens 5te bogs, 1 Cap: Art. 1 og 2den og derefter paastod efter forschrifvelsens formeld en uopholdet dom med sagens forvolte omkaastning. Effterdj Hr Jochum Hansøn Scharf beraaber sig paa en contrabevis og -revers fra Madame Frostis at schal hafve erlanget, denne hands udgifven obligation angaaende, hvilchen hand nu paa denne tied ej schal hafve ved haanden, formedelst at den fulte iblant andre hands schrifter som hand hafde med sig paa sin Østerlandsche reise afvichte sommer, da som det er retten nochsom vitterligt at ermelte Jochum Scharf endnu til dato iche har erlanget noget af sit tøj som hand hafde med sig paa samme reise Kand den ej andet end bifalde ermelte Jochums Scharf paastaaende af sagens opsættelse til anstundende vintersageting, da parterne, særlig Jochum Scharf med sin paaraabte contrabevis og -revers hafver at møde, hvor effter en loufmesig dom kand paafølge
NULL ,Christian Frost,Hans Nielsøn,Jochum Hansøn Scharf,Margaretha, ,Trundhiem, Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Hands,Hans,Jochen,Jochum,Jochen,Jochum,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe Frost,Fraast,Nielsen,Nielßøn,Nielsøn,Nielsön,Nilsøn,Nissen,Nißen,Hansen,Hanßøn,Hansø,Hansøn,Haansøn,Hanssøn,Scharf,Scharfs, _Chisten Frost,Chisten Fraast,Chrishian Frost,Chrishian Fraast,Chrisian Frost,Chrisian Fraast,Christen Frost,Christen Fraast,Christian Frost,Christian Fraast,Cristen Frost,Cristen Fraast,Cristian Frost,Cristian Fraast,Kisten Frost,Kisten Fraast,Hands Nielsen,Hands Nielßøn,Hands Nielsøn,Hands Nielsön,Hands Nilsøn,Hands Nissen,Hands Nißen,Hans Nielsen,Hans Nielßøn,Hans Nielsøn,Hans Nielsön,Hans Nilsøn,Hans Nissen,Hans Nißen,Jochen Hansen,Jochen Hanßøn,Jochen Hansø,Jochen Hansøn,Jochen Haansøn,Jochen Hanssøn,Jochum Hansen,Jochum Hanßøn,Jochum Hansø,Jochum Hansøn,Jochum Haansøn,Jochum Hanssøn,Jochen Scharf,Jochen Scharfs,Jochum Scharf,Jochum Scharfs,Magrethe,Margaretha,Margarethe,Margethe,Margretha,Margrethe,Margrithe_ ,Trund.,Trundh,Trundh.,Trundheim,Trundhiem,Trundhiemb,Trundhim,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30b
14.10.1713
1,713.00 14.10.1713 30b rg20090424360033
Ordinært
Anno 1713 den 14 October blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens præstegield tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer, samt efterschrefne lauretteis mænd nemlig Arn Blenslj, Danjel Fejnum, Joen Lilleberg, Lars Formo, Bothil Almus, Olle Biørnes, Ole Himo og Jonas Hund hvor da blef forrettet som følger:
Anno 1713 den 14 October blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens præstegield tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer, samt efterschrefne lauretteis mænd nemlig Arn Blenslj, Danjel Fejnum, Joen Lilleberg, Lars Formo, Bothil Almus, Olle Biørnes, Ole Himo og Jonas Hund hvor da blef forrettet som følger:
NULL ,Arn Blenslj,Bothil Almus,Danjel Fejnum,Joen Lilleberg,Jonas Hund,Lars Formo,Melchior Mejer,Ole Himo,Olle Biørnes, ,Hildrum,Ofverhalden, Arn,Arne,Arnes,Bathil,Bochel,Bothel,Bothil,Butel,Buthel,Butolph,Daniel,Danjel,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Jonas,Laris,Lars,Laruitz,Lauris,Laurits,Lauriz,Lofrentz,Loren,Lorentz,Loufrens,Lourens,Lourntz,Lovrens,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola Blengli,Blengsli,Blengslj,Blenslj,Almus,Almuus,Alnus,Fejnem,Fejnum,Lilleberg,Lilleberrig,Hund,Formo,Formoe,Meje,Mejer,Biørnes,Him,Himo,Himoe _Arn Blengli,Arn Blengsli,Arn Blengslj,Arn Blenslj,Arne Blengli,Arne Blengsli,Arne Blengslj,Arne Blenslj,Arnes Blengli,Arnes Blengsli,Arnes Blengslj,Arnes Blenslj,Bathil Almus,Bathil Almuus,Bathil Alnus,Bochel Almus,Bochel Almuus,Bochel Alnus,Bothel Almus,Bothel Almuus,Bothel Alnus,Bothil Almus,Bothil Almuus,Bothil Alnus,Butel Almus,Butel Almuus,Butel Alnus,Buthel Almus,Buthel Almuus,Buthel Alnus,Butolph Almus,Butolph Almuus,Butolph Alnus,Daniel Fejnem,Daniel Fejnum,Danjel Fejnem,Danjel Fejnum,Johen Lilleberg,Johen Lilleberrig,John Lilleberg,John Lilleberrig,Jon Lilleberg,Jon Lilleberrig,Jonen Lilleberg,Jonen Lilleberrig,Joen Lilleberg,Joen Lilleberrig,Jonn Lilleberg,Jonn Lilleberrig,Jonas Hund,Laris Formo,Laris Formoe,Lars Formo,Lars Formoe,Laruitz Formo,Laruitz Formoe,Lauris Formo,Lauris Formoe,Laurits Formo,Laurits Formoe,Lauriz Formo,Lauriz Formoe,Lofrentz Formo,Lofrentz Formoe,Loren Formo,Loren Formoe,Lorentz Formo,Lorentz Formoe,Loufrens Formo,Loufrens Formoe,Lourens Formo,Lourens Formoe,Lourntz Formo,Lourntz Formoe,Lovrens Formo,Lovrens Formoe,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1081p,Ole Him,Ole Himo,Ole Himoe,Olle Him,Olle Himo,Olle Himoe,Ollef Him,Ollef Himo,Ollef Himoe,Ola Him,Ola Himo,Ola Himoe_ ,Hildreim,Hildrum,Hilrum,Ofvergaard,Ofverhalden,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30b
14.10.1713
1,713.00 14.10.1713 30b rg20090424360033
Forordninger
fogden lod forkynde de allernaadigst udgangne befallinger og brefver som paa forrige tingstæder ere blefne publicerede og udj Protocollen indførte.
fogden lod forkynde de allernaadigst udgangne befallinger og brefver som paa forrige tingstæder ere blefne publicerede og udj Protocollen indførte.
NULL ,(tom) (tom), ,(tom), (tom) (tom) (tom)(tom) ,(tom),
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30b
14.10.1713
1,713.00 14.10.1713 30b rg20090424360033
Byksel, skjøte
Lieutnant Klyvert loed forkynde sit schiøde paa den gaard Skilaas schylder med bøxel 4 ører, beliggende udj Ofverhaldens prestegield, udgifven af Assistentzraad Schiøller d. 4 sept. 1713
Lieutnant Klyvert loed forkynde sit schiøde paa den gaard Skilaas schylder med bøxel 4 ører, beliggende udj Ofverhaldens prestegield, udgifven af Assistentzraad Schiøller d. 4 sept. 1713
NULL ,Christian Schiøller, Klyvert, ,Skilaas, ,Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Schøller,Schiøl,Schiøller,Schøller,Sciøller _Klyfeer,Klyfvert,Klyver,Klyvert,Klyfeert,Chisten Schøller,Chisten Schiøl,Chisten Schiøller,Chisten Schøller,Chisten Sciøller,Chrishian Schøller,Chrishian Schiøl,Chrishian Schiøller,Chrishian Schøller,Chrishian Sciøller,Chrisian Schøller,Chrisian Schiøl,Chrisian Schiøller,Chrisian Schøller,Chrisian Sciøller,Christen Schøller,Christen Schiøl,Christen Schiøller,Christen Schøller,Christen Sciøller,Christian Schøller,Christian Schiøl,Christian Schiøller,Christian Schøller,Christian Sciøller,Cristen Schøller,Cristen Schiøl,Cristen Schiøller,Cristen Schøller,Cristen Sciøller,Cristian Schøller,Cristian Schiøl,Cristian Schiøller,Cristian Schøller,Cristian Sciøller,Kisten Schøller,Kisten Schiøl,Kisten Schiøller,Kisten Schøller,Kisten Sciøller_ ,Grønlien,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30b
14.10.1713
1,713.00 14.10.1713 30b rg20090424360033
Byksel, skjøte
Johannes Olsøn lod forkynde sin bøxelseddel paa j øre 8 Mk. udj Solum udgifven af Pros Lauritzøn d. 9 october Anno 1713
Johannes Olsøn lod forkynde sin bøxelseddel paa j øre 8 Mk. udj Solum udgifven af Pros Lauritzøn d. 9 october Anno 1713
NULL ,Johannes Olsøn,Pros Lauritzøn, ,Solum, Johannes,Johannis,Pros Olsen,Olssøn,Olssønner,Olsøn,Olsøns,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Johannes Olsen,Johannes Olssøn,Johannes Olssønner,Johannes Olsøn,Johannes Olsøns,Johannis Olsen,Johannis Olssøn,Johannis Olssønner,Johannis Olsøn,Johannis Olsøns,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Solem,Solum,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 30b
14.10.1713
1,713.00 14.10.1713 30b rg20090424360033
Byksel, skjøte
forkynt Johannes Knudsøns bøxel paa 1 øre 6 Mk. udj Øje udgifven af Pros Larsøn den 9 October Anno 1713
forkynt Johannes Knudsøns bøxel paa 1 øre 6 Mk. udj Øje udgifven af Pros Larsøn den 9 October Anno 1713
NULL ,Johannes Knudsøn,Pros Larsøn, ,Øje, Johannes,Johannis,Pros Knudsen,Knudsøn,Knundsøn,Larsen,Larßøn,Larsøn,Larsön,Larsøns,Laßens,Laßesøn _Johannes Knudsen,Johannes Knudsøn,Johannes Knundsøn,Johannis Knudsen,Johannis Knudsøn,Johannis Knundsøn,Pros Larsen,Pros Larßøn,Pros Larsøn,Pros Larsön,Pros Larsøns,Pros Laßens,Pros Laßesøn_ ,Øie,Øiem vestre,Øiem østre,Øien,Øje,Øjen,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 31a
14.10.1713
1,713.00 14.10.1713 31a rg20090424360033
Byksel, skjøte
<side 31a>

Forkynt Peder Jngebrichtsøns bøxelseddel paa j øre 6 Mk. udj Øje, udgifven af Pros Lauritzøn den 9 october Anno 1713

Forkynt Peder Jngebrichtsøns bøxelseddel paa j øre 6 Mk. udj Øje, udgifven af Pros Lauritzøn den 9 october Anno 1713
NULL ,Peder Jngebrichtsøn,Pros Lauritzøn, ,Øje, Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter,Pros Jngeb.,Jngebrechtsøn,Jngebrichsøn,Jngebrichtsd.,Jngebrichtsen,Jngebrichtssøn,Jngebrichtsøn,Jngebrictsøn,Jngebrigtsøn,Lauritsøn,Lauritz,Lauritzen,Lauritzsøn,Lauritzøn,Laurizon,Laurizøn _Pedeer Jngeb.,Pedeer Jngebrechtsøn,Pedeer Jngebrichsøn,Pedeer Jngebrichtsd.,Pedeer Jngebrichtsen,Pedeer Jngebrichtssøn,Pedeer Jngebrichtsøn,Pedeer Jngebrictsøn,Pedeer Jngebrigtsøn,Peder Jngeb.,Peder Jngebrechtsøn,Peder Jngebrichsøn,Peder Jngebrichtsd.,Peder Jngebrichtsen,Peder Jngebrichtssøn,Peder Jngebrichtsøn,Peder Jngebrictsøn,Peder Jngebrigtsøn,Pedr Jngeb.,Pedr Jngebrechtsøn,Pedr Jngebrichsøn,Pedr Jngebrichtsd.,Pedr Jngebrichtsen,Pedr Jngebrichtssøn,Pedr Jngebrichtsøn,Pedr Jngebrictsøn,Pedr Jngebrigtsøn,Per Jngeb.,Per Jngebrechtsøn,Per Jngebrichsøn,Per Jngebrichtsd.,Per Jngebrichtsen,Per Jngebrichtssøn,Per Jngebrichtsøn,Per Jngebrictsøn,Per Jngebrigtsøn,Peter Jngeb.,Peter Jngebrechtsøn,Peter Jngebrichsøn,Peter Jngebrichtsd.,Peter Jngebrichtsen,Peter Jngebrichtssøn,Peter Jngebrichtsøn,Peter Jngebrictsøn,Peter Jngebrigtsøn,Petter Jngeb.,Petter Jngebrechtsøn,Petter Jngebrichsøn,Petter Jngebrichtsd.,Petter Jngebrichtsen,Petter Jngebrichtssøn,Petter Jngebrichtsøn,Petter Jngebrictsøn,Petter Jngebrigtsøn,Pitter Jngeb.,Pitter Jngebrechtsøn,Pitter Jngebrichsøn,Pitter Jngebrichtsd.,Pitter Jngebrichtsen,Pitter Jngebrichtssøn,Pitter Jngebrichtsøn,Pitter Jngebrictsøn,Pitter Jngebrigtsøn,Pros Lauritsøn,Pros Lauritz,Pros Lauritzen,Pros Lauritzsøn,Pros Lauritzøn,Pros Laurizon,Pros Laurizøn_ ,Øie,Øiem vestre,Øiem østre,Øien,Øje,Øjen,
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 31a
14.10.1713
1,713.00 14.10.1713 31a rg20090424360033
Skjellsord
Joen Klebdal Ladet ved: lensmanden Christen Himo og Olle Tødaasen loufmeßigvis indstemne Peder Barlj og hans dreng Hemmig formedelst at hand nest af vichte høst paa en lørfdag hafver angrebet dennem med schieldsord,

til prouf indstemt Gunnild Nielsdatter, og Giertrud Pedersdatter,

og effterdj ermelte prouf iche møtte, da optagis sagen til anstundende Vintersageting, da parterne saavel som proufvene hafver at møde.

Joen Klebdal Ladet ved: lensmanden Christen Himo og Olle Tødaasen loufmeßigvis indstemne Peder Barlj og hans dreng Hemmig formedelst at hand nest af vichte høst paa en lørfdag hafver angrebet dennem med schieldsord, til prouf indstemt Gunnild Nielsdatter, og Giertrud Pedersdatter, og effterdj ermelte prouf iche møtte, da optagis sagen til anstundende Vintersageting, da parterne saavel som proufvene hafver at møde.
NULL ,Christen Himo,Giertrud Pedersdatter,Gunnild Nielsdatter,Hemmig,Joen Klebdal,Olle Tødaasen,Peder Barlj, ,(tom), Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Giertrud,Jertrud,Gundil,Gundille,Gunild,Gunille,Gunnhild,Gunnild,Gunnille,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Ole,Olle,Ollef,Ola,Pedeer,Peder,Pedr,Per,Peter,Petter,Pitter Him,Himo,Himoe,Pedersd,Pedersdatter,Nielsdatter,Niesdatter,Klapdal,Klebdal,Tødaasen,Barli,Barlien,Barlj _Chisten Him,Chisten Himo,Chisten Himoe,Chrishian Him,Chrishian Himo,Chrishian Himoe,Chrisian Him,Chrisian Himo,Chrisian Himoe,Christen Him,Christen Himo,Christen Himoe,Christian Him,Christian Himo,Christian Himoe,Cristen Him,Cristen Himo,Cristen Himoe,Cristian Him,Cristian Himo,Cristian Himoe,Kisten Him,Kisten Himo,Kisten Himoe,Giertrud Pedersd,Giertrud Pedersdatter,Jertrud Pedersd,Jertrud Pedersdatter,Gundil Nielsdatter,Gundil Niesdatter,Gundille Nielsdatter,Gundille Niesdatter,Gunild Nielsdatter,Gunild Niesdatter,Gunille Nielsdatter,Gunille Niesdatter,Gunnhild Nielsdatter,Gunnhild Niesdatter,Gunnild Nielsdatter,Gunnild Niesdatter,Gunnille Nielsdatter,Gunnille Niesdatter,Hemmig,Hemming,Hemning,Henning,Johen Klapdal,Johen Klebdal,John Klapdal,John Klebdal,Jon Klapdal,Jon Klebdal,Jonen Klapdal,Jonen Klebdal,Joen Klapdal,Joen Klebdal,Jonn Klapdal,Jonn Klebdal,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1927p,Pedeer Barli,Pedeer Barlien,Pedeer Barlj,Peder Barli,Peder Barlien,Peder Barlj,Pedr Barli,Pedr Barlien,Pedr Barlj,Per Barli,Per Barlien,Per Barlj,Peter Barli,Peter Barlien,Peter Barlj,Petter Barli,Petter Barlien,Petter Barlj,Pitter Barli,Pitter Barlien,Pitter Barlj_ ,(tom),