Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Lenke til originalside Side 69a
3.6.1705
År 1,705.00
Dato 3.6.1705
Side 69a
Relativ sidelenke rg20090515630536
Kategori
Vinningsforbrytelser
Formatert avskrift
Haachen Sørhorsfiord har ved bøjdelensmanden Salomon Blix ladet indstemte Johan Simle formedelst en Eldshuud som hand hafde af hannem hafde annammet at lade berede udj Bergen, og iche endnu igien erlanget,

den indstemte Johan Simle blef 3de gange liudelig paaraabt, men ingen møtte som paa hands veigne noget svarede,

Salomon Blix bevidnede at hafve været udj ermelte, Johan Simlis huus og talte med hands tienistefolch, som lofvede at vilde lade hannem vide naar hiemkomsten schede at hand var stemt af Haachen Sørhorsfiord ved Salomon Blix.

Jindbemelte Johan Simle foreleggis laufdag til neste ting og møde og svare sin contrapart eller hands fuldmæchtig.

Avskrift
Haachen Sørhorsfiord har ved bøjdelensmanden Salomon Blix ladet indstemte Johan Simle formedelst en Eldshuud som hand hafde af hannem hafde annammet at lade berede udj Bergen, og iche endnu igien erlanget, den indstemte Johan Simle blef 3de gange liudelig paaraabt, men ingen møtte som paa hands veigne noget svarede, Salomon Blix bevidnede at hafve været udj ermelte, Johan Simlis huus og talte med hands tienistefolch, som lofvede at vilde lade hannem vide naar hiemkomsten schede at hand var stemt af Haachen Sørhorsfiord ved Salomon Blix. Jindbemelte Johan Simle foreleggis laufdag til neste ting og møde og svare sin contrapart eller hands fuldmæchtig.
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,Haachen Sørhorsfiord,Johan Simle,Salomon Blix,
Nevnte steder ,Bergen,
Fornavn Haachen,Haagen,Haang,Johan,Johanns,Salmon,Salomon,Samuel
Etternavn Sørhorsfiord,Sørøen,Simle,Simlis,Blix
For- og etternavn _Haachen Sørhorsfiord,Haachen Sørøen,Haagen Sørhorsfiord,Haagen Sørøen,Haang Sørhorsfiord,Haang Sørøen,Johan Simle,Johan Simlis,Johanns Simle,Johanns Simlis,Salmon Blix,Salomon Blix,Samuel Blix_
Sted ,Bergen,