Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Lenke til originalside Side 181a
11.1.1712
År 1,712.00
Dato 11.1.1712
Side 181a
Relativ sidelenke rg20090515630648
Kategori
Forordninger
Formatert avskrift
En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711
Avskrift
En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,(tom) (tom),
Nevnte steder ,(tom),
Fornavn (tom)
Etternavn (tom)
For- og etternavn (tom)(tom)
Sted ,(tom),