Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Lenke til originalside Side 181b
11.1.1712
År 1,712.00
Dato 11.1.1712
Side 181b
Relativ sidelenke rg20090515630649
Kategori
Eiendom, eiendeler
Formatert avskrift
<side 181b>

forkynt Hans Falchis schiøde paa en part udj det borgerleje fischer veßen, udgifven af Giert Mejer d. 5 sept. Anno 1711

Avskrift
forkynt Hans Falchis schiøde paa en part udj det borgerleje fischer veßen, udgifven af Giert Mejer d. 5 sept. Anno 1711
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,Giert Mejer,Hans Falch,
Nevnte steder ,(tom),
Fornavn Gert,Gierdt,Giert,Giest,Jert,Hands,Hans
Etternavn Meje,Mejer,Falc,Falch
For- og etternavn _Gert Meje,Gert Mejer,Gierdt Meje,Gierdt Mejer,Giert Meje,Giert Mejer,Giest Meje,Giest Mejer,Jert Meje,Jert Mejer,Hands Falc,Hands Falch,Hans Falc,Hans Falch_
Sted ,(tom),