Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Lenke til originalside Side 182b
15.1.1712
År 1,712.00
Dato 15.1.1712
Side 182b
Relativ sidelenke rg20090515630650
Kategori
Byksel, skjøte
Formatert avskrift
Mentz Baltzersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 20 Mk udj Frøvarp udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Octobr. Anno 1711
Avskrift
Mentz Baltzersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 20 Mk udj Frøvarp udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Octobr. Anno 1711
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,Jacob Jespersøn,Mentz Baltzersøn,
Nevnte steder ,Frøvarp,
Fornavn Jacob,Jakob,Jacos,Mentz
Etternavn Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn,Baltzerßøn,Baltzersøn,Balzersøn
For- og etternavn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn,Mentz Baltzerßøn,Mentz Baltzersøn,Mentz Balzersøn_
Sted ,Frøvarp,Frøvarpt,