Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Lenke til originalside Side 18b
2.10.1713
År 1,713.00
Dato 2.10.1713
Side 18b
Relativ sidelenke rg20090424360021
Kategori
Slagsmål
Formatert avskrift
Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2de mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene,

til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende,

Den indstemte møtte udj rette og frivillig tilstoed at hand udj hastighed og ubesindighed hafde slagen sin Qvinde med for indførte redschab. Fogden satte udj rette at de indstemte personer for deris begangen forseelser maatte blifve strafede efter loven og paastoed dom afsagt

Jeg finder den for denne ræt indstemte sager af saadan beschafenhed at de iche uden Johannis Simlis konis og de indstemte proufs personlig nærværelße, vedbørlig til loufmeßig doms paafølge kand blifve examinerede, for den aarsag schyld foreleggis saavel Johan Simle, og hands Qvinde, som Ragnild Pedersdatter og proufene laufdag til anstundene vintersageting her for retten personlig at møde, hvor da sagerne vedbørlig kand blifve examinerede og derefter en loufmeßig dom paa følge, og hvis nogen udeblifvelse scheer, da den udeblifvende at blifve anseet efter loven. som dends modvillig ofvertræder.

Avskrift
Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2de mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene, til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende, Den indstemte møtte udj rette og frivillig tilstoed at hand udj hastighed og ubesindighed hafde slagen sin Qvinde med for indførte redschab. Fogden satte udj rette at de indstemte personer for deris begangen forseelser maatte blifve strafede efter loven og paastoed dom afsagt Jeg finder den for denne ræt indstemte sager af saadan beschafenhed at de iche uden Johannis Simlis konis og de indstemte proufs personlig nærværelße, vedbørlig til loufmeßig doms paafølge kand blifve examinerede, for den aarsag schyld foreleggis saavel Johan Simle, og hands Qvinde, som Ragnild Pedersdatter og proufene laufdag til anstundene vintersageting her for retten personlig at møde, hvor da sagerne vedbørlig kand blifve examinerede og derefter en loufmeßig dom paa følge, og hvis nogen udeblifvelse scheer, da den udeblifvende at blifve anseet efter loven. som dends modvillig ofvertræder.
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,Jens Aarseth,Johan Simle,Niels Aarseth,Ragnild Pedersdatter,
Nevnte steder ,(tom),
Fornavn Jans,Jens,Jan,Johan,Johanns,Niels,Nils,Ragnil,Ragnild,Ragnille,Ragnjld
Etternavn Aarset,Aarseth,Aaseth,Simle,Simlis,Aarset,Aarseth,Aaseth,Pedersd,Pedersdatter
For- og etternavn _Jans Aarset,Jans Aarseth,Jans Aaseth,Jens Aarset,Jens Aarseth,Jens Aaseth,Jan Aarset,Jan Aarseth,Jan Aaseth,Johan Simle,Johan Simlis,Johanns Simle,Johanns Simlis,Niels Aarset,Niels Aarseth,Niels Aaseth,Nils Aarset,Nils Aarseth,Nils Aaseth,Ragnil Pedersd,Ragnil Pedersdatter,Ragnild Pedersd,Ragnild Pedersdatter,Ragnille Pedersd,Ragnille Pedersdatter,Ragnjld Pedersd,Ragnjld Pedersdatter_
Sted ,(tom),