Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Lenke til originalside Side 140a
28.1.1724
År 1,724.00
Dato 28.1.1724
Side 140a
Relativ sidelenke rg20090424360143
Kategori
Brudd på skyss ol.
Formatert avskrift
<side 140a>

Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre,

Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede

tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale

Afsagt

Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt:

Avskrift
Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre, Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale Afsagt Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt:
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,Jacob Jespersøn,
Nevnte steder ,Ofverhalden,
Fornavn Jacob,Jakob,Jacos
Etternavn Jesepersøn,Jespers,Jespersßøn,Jesperßøn,Jespersø,Jespersøn,Jespersøns,Jesperøn
For- og etternavn _Jacob Jesepersøn,Jacob Jespers,Jacob Jespersßøn,Jacob Jesperßøn,Jacob Jespersø,Jacob Jespersøn,Jacob Jespersøns,Jacob Jesperøn,Jakob Jesepersøn,Jakob Jespers,Jakob Jespersßøn,Jakob Jesperßøn,Jakob Jespersø,Jakob Jespersøn,Jakob Jespersøns,Jakob Jesperøn,Jacos Jesepersøn,Jacos Jespers,Jacos Jespersßøn,Jacos Jesperßøn,Jacos Jespersø,Jacos Jespersøn,Jacos Jespersøns,Jacos Jesperøn_
Sted ,Ofvergaard,Ofverhalden,