Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Lenke til originalside Side 140b
26.6.1724
År 1,724.00
Dato 26.6.1724
Side 140b
Relativ sidelenke rg20090424360144
Kategori
Ordinært
Formatert avskrift
Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger
Avskrift
Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,Christen Holm,Christopher Fosaaen,Giert Schej,Jens Qvalfiord,Joen Krechlingen,Johan Qvalfiord,Melchior Mejer,Olle Lievigen,Olle Soelstad,
Nevnte steder ,Edshov,Nærøe,
Fornavn Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten,Chistopher,Chrisctopher,Christopcher,Christophen,Christopher,Gert,Gierdt,Giert,Giest,Jert,Jans,Jens,Jan,Johan,Johanns,Johen,John,Jon,Jonen,Joen,Jonn,Melcher,Melchioer,Melchior,Melchor,Melcior,Ole,Olle,Ollef,Ola,Ole,Olle,Ollef,Ola
Etternavn Holm,Fosaaen,Fosaasen,Schei,Schej,Qvalfior,Qvalfiord,Qvalfior,Qvalfiord,Krechling,Krechlingen,Meje,Mejer,Lievigen,Soelstad
For- og etternavn _Chisten,Chrishian,Chrisian,Christen,Christian,Cristen,Cristian,Kisten ge1394p,Chistopher Fosaaen,Chistopher Fosaasen,Chrisctopher Fosaaen,Chrisctopher Fosaasen,Christopcher Fosaaen,Christopcher Fosaasen,Christophen Fosaaen,Christophen Fosaasen,Christopher Fosaaen,Christopher Fosaasen,Gert Schei,Gert Schej,Gierdt Schei,Gierdt Schej,Giert Schei,Giert Schej,Giest Schei,Giest Schej,Jert Schei,Jert Schej,Jans Qvalfior,Jans Qvalfiord,Jens Qvalfior,Jens Qvalfiord,Jan Qvalfior,Jan Qvalfiord,Johan Qvalfior,Johan Qvalfiord,Johanns Qvalfior,Johanns Qvalfiord,Johen Krechling,Johen Krechlingen,John Krechling,John Krechlingen,Jon Krechling,Jon Krechlingen,Jonen Krechling,Jonen Krechlingen,Joen Krechling,Joen Krechlingen,Jonn Krechling,Jonn Krechlingen,Melcher Meje,Melcher Mejer,Melchioer Meje,Melchioer Mejer,Melchior Meje,Melchior Mejer,Melchor Meje,Melchor Mejer,Melcior Meje,Melcior Mejer,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1537p,Ole,Olle,Ollef,Ola ge1823p_
Sted ,Eddshov,Edshoug,Edshov,Nerø,Nerøe,Nerøen,Nærøe,Nærøeledingsberg,Nærøen,Nærøre,Næøe,Næøen,