Kildeavskrifter

Kilde
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Lenke til originalside Side 191a
21.9.1712
År 1,712.00
Dato 21.9.1712
Side 191a
Relativ sidelenke rg20090424360194
Kategori
Om protokollen
Formatert avskrift
<side 191a>

En Rixdaler No 2 1712 No 537

Avskrift
En Rixdaler No 2 1712 No 537
Hovedlenke NULL
Nevnte personer ,(tom) (tom),
Nevnte steder ,(tom),
Fornavn (tom)
Etternavn (tom)
For- og etternavn (tom)(tom)
Sted ,(tom),