TINAM30006
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stifftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn daterit Trundh. d. 4 Novembr. at obachte og betiene sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af Hans Mayst Naadigst bestalter Rasmus Moshis andkompst tilstæden schier oplæst.
,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mosh,
,Trundh.,