TINAM30010
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Jens Pedersøn Gudtvigen kommen for tiden med sin qvinde Maren Knudsdatter,

bøder derfore til Kongen 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.

,Jens Pedersøn Gudtvigen,Maren Knudsdatter,
,(tom),