TINAM30012
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter,

svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.

,Anna Frodisdatter,Niels Jngebrichsøn,
,(tom),