TINAM30016
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Olle Pedersøn Sundnes som af Marritthe Erichsdatter ibdm. udj sin barnenød blef angifvet for hendis barnefader, hvilchen qvindisperson siden ved schrifftestaaelse har paaraabt Hans Joensøn Opløe fader at være hvem paa seniste holdende sommersageting har været for Rætten og er dømt,

Dito Olle Pedersøn til dette ting ogsaa indstemt ei møtte formedelst

<side 1b>

forfald af streng veirlig og stor mengde sne,

hvorfor foreleggis til anstundende vaarsageting tillige med de qvinder som var ofverværende i dette qvindfolchis barnefødsels tid at møde.

,Marritthe Erichsdatter Sundnes,Olle Pedersøn Sundnes,Hans Joensøn Opløe,
,(tom),