TINAM30020
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Marrithe Eliasdatter Nerøen som af Hans Stensøn Lindeve schal være besofven af Lensmand Jacob Rusch indstemt

der ei møtte,

hvorfore hun foreleggis til neste ting at comparere og sine bøder at tilsvare.

Nest ermelte Hans Lindeve sigis at være en underofficer under Captein Schinchels Compagnie,

,Hans Stensøn Lindeve,Jacob Rusch,Marrithe Eliasdatter Nerøen,
,(tom),