TINAM30022
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Anders Christensøn Kaalvereid ved lensmand Jacob Rusch og Jens Ørgesøn som stefnet louflig har og her hiemlet ladet indvarsle sin landbonde Jacob Monsøn Finne for Ao 1698 schatter og landschyld med mere rettighed, samt resten af - 97 aars schatter som hand for ham maa svare,

den inciterede ej lod sig finde stefnemaalet at tilsvare effter paaraabelse,

saa foreleggis dito Jacob Finne til nest ankommende Vaarsageting sin contrapartis protestationer at besvare.

,Anders Christensøn Kaalvereid,Jacob Monsøn Finne,Jacob Rusch,Jens Ørgesøn,
,(tom),