TINAM30026
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Noch af hannem er omspurt de som ved søekanten er vaanende om dennem er videndis noget vrag at være indkommen eller bierget,

der til blef svaret ej ringeste der om at hafve hørt.

,(tom) (tom),
,(tom),