TINAM30030
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Til førstholdende Botolphi Lauting opnefnis effterschrefne til Trundhiem at indreise sin laurettiseed at aflegge, Af Lechøe fierding Joen Olsøn Schei og Jacob Jacobsøn Schatnæs, Bindals fierding Niels Johansøn Qvennen, Foldens fierding Johannes Sour. Løfnes fierding Villich og Michel Fallersteen Vichtens fierding Olle Lysøen og Rasmus Ofstad.
,Jacob Jacobsøn Schatnæs,Joen Olsøn Schei,Johannes Sour,Michel Fallersteen,Niels Johansøn Qvennen,Olle Lysøen,Rasmus Ofstad,Villich Fallersteen,
,Bindal,Folden,Lechøe,Løfnes,Trundhiem,Vichten,