TINAM30032
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Anno 1699 d. 28 January er holdet sage- og schatteting med almuen af Fosnes Præstegield paa Tranaas udj Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns præsentz samt Laurættismænd udj Jfver Statlands stæd Peder Thomesøn Findanger, Jens StorSchorstad, Olle Jensøn Jndvoren, udj Roland Løføens stæd Elling Jensøn Knaaten, udj Lauritz Monsøns Spiudnesis stæd Christopher Holvigen, Bendix Sandvig i stæden for Jens Andersøn Lexaag, Peder Andersøn Sandvig for Erich Olsøn Myrvigen og Tosten Anglen for Joen Andsøen, da er effterfølgende passerit.
,Bendix Sandvig,Christopher Holvigen,Elling Jensøn Knaaten,Erich Olsøn Myrvigen,Jacob Jespersøn,Jens Andersøn Lexaag,Jens Stor Schorstad,Jfver Statland,Joen Andsøen,Lauritz Monsøns Spiudnesi,Olle Jensøn Jndvoren,Peder Andersøn Sandvig,Peder Thomesøn Findanger,Roland Løføen,Tosten Anglen,
,Fosnes,Tranaas,