TINAM30034
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stiftbefalingsmand Hans Kaasis befaling til Baltzer Nielsøn af dato Trundhiem d. 4 Octobr Anno 1698. at betiene Sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af hans Mayst allernaad. bestalter Rasmus Mosis andkomst fra Kiøbenhafn scheer.
,Baltzer Nielsøn,Hans Kaas,Rasmus Mos,
,Kiøbenhafn,Trundhiem,