TINAM30036
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
<side 2b>

Oplæst og forkynt hans Majts Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698.

,(tom) (tom),
,(tom),