TINAM30038
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Desligeste hans Mayts forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. Ao 1698.
,(tom) (tom),
,(tom),