TINAM31220
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Peder Letvigen beligget Sara Toestensdatter Aglen,

ingen af parterne møtte, som derfore de tilforn har været varslet og iche ladet sig infinde, men forseelsen er af dennem vedgaaen ved schriftestaaelsen,

da som lofven iche tillader lenger opsettelße tildømmis enhver av dennem af bøde som følger nemlig drengen 8 Rdr. tøsen 3 Rdr.

,Peder Letvigen,Sara Toestensdatter Aglen,
,(tom),