TINAM31572
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Saa og Conditionerne for Trundhiems bye og amt hvor effter det uvise sicht og sagefald schal forpachtis etc. Daterit Trundhiem d. 21 Jauary Anno 1705
,(tom) (tom),
,(tom),